Edito: Hollandse prijzen, Belgische pijn

Opinie

Albert Heijn en Jumbo dreigen een oer-Hollands fenomeen te importeren: de supermarktoorlog. De consument kan zich verheugen op lagere prijzen, terwijl de duimschroeven voor leveranciers verder worden aangedraaid. Op de langere termijn is de tactiek van de mastodonten van de distributie voor niemand goed.

Edito: megastallen soms megagoed

Edito

België is te klein om de wereld te voeden en het klimaat in toom te houden. Tegelijk is België een ideale broedplaats voor nieuwe producten, nieuwe technologie en nieuwe methodes die het mogelijk maken om meer en beter voedsel te produceren tegen minder milieuschade. Of dat met ‘megastallen’ gebeurt, is irrelevant.

Julie Van Boven hoopt dat burgers snel onderkennen wat de landbouw al allemaal voor het klimaat doet.

De avonturen van een boerenmeid: inspanningen voor het klimaat

Actueel

Al enkele weken roepen klimaatbetogende tieners op om te stoppen met vlees eten. Journalisten zeggen dat de landbouw serieuze inspanningen zal moeten leveren voor het klimaat. Weten betogers en journalisten wel écht hoeveel de invloed van de Vlaamse landbouw op het klimaat bedraagt? Weten ze hoeveel én welke inspanningen de landbouw in Vlaanderen al heeft geleverd voor het klimaat?

Joke Schauvliege op werkbezoek bij een varkensbedrijf in Nederland.

Edito: de erfenis van Joke

Edito

Joke Schauvliege bereikte best wat als landbouwminister, maar laat ook enkele grote dossiers achter. Voor de landbouw valt te hopen dat een serie grote, onafgewerkte dossiers met spoed en verstand worden opgepakt door haar opvolger en de nieuwe legislatuur. In het algemeen mogen we hopen dat in het debat over het klimaat

meer op de bal en minder op de man gespeeld wordt.

Is het de schuld van de consument, die weigert extra te betalen? Of is het de schuld van het beleid, dat er maar niet in slaagt de echte ‘klimaatzondaars’ en ‘dierenbeulen’ te onderscheiden van de landbouwers?

Edito: de kip of het ei?

Edito

Kinderen komen op straat om de regering te dwingen een samenhangend klimaatbeleid uit te schrijven. Minister van Landbouw en Natuur, Joke Schauvliege, wijst naar de maatschappij, die meer moed en draagvlak voor het klimaat moet tonen. Wie blijft in gebreke? De politiek, of de samenleving? Intussen bloeden de landbouwers: ze kunnen niets goed doen, maar betalen het gelag van zowel klimaatactivisten als klimaatzondaars.

Huts, boer en grondbank

Uw stem

Circa 450 hectare is voor een prijske verkocht aan Fernand Huts. Had het O.M.C.W Gent zelf gespeculeerd in plaats van te verkopen, dan was die grond elk jaar met minstens 5 % in waarde gestegen. Ten voordele van al die sukkelaars, in hun kartonnen dozen. Winst voor de armen? ‘t zal wel, het is vooral winst voor Huts... en die is verre van arm.

Neutrale cijfers cruciaal

Uw stem

Het is heel geloofwaardig van een firma om te zeggen dat alle proefresultaten ongeloofwaardig zijn als "toevallig" hun rassen het minder goed doen. Deze techniek van resultaten onderuit te halen is in het verleden ook al toegepast als sommige rassen door de mand vielen in de proeven. Als de resultaten goed zijn horen we de kritiek plots veel minder en worden de resultaten met veel plezier WEL gebruikt.

Varkenshouder Bart Vergote is uitzonderlijk open over zijn bedrijf, en kreeg daarvoor  het deksel op zijn neus.

Opinie: ik steun boer Bart, gisteren, vandaag en morgen!

Uw stem

Begin vorig jaar stond varkenshouder Bart Vergote ineens in het middelpunt van de belangstelling omdat hij in de ogen van een aantal extremisten iets gedaan had wat voor hen niet kon. Hij had het namelijk aangedurfd om een open, eerlijk en transparant verhaal over het dagelijkse leven in een varkensstal op tv te laten zien. Nu, een jaar later is er gezien de inbraak in kippenstallen te Merksplas nog niets veranderd. In de kern bekommeren de extremisten zich niet om dierenwelzijn.

Edito: groene revolutie moet economisch haalbaar zijn

Edito

Vorige week trokken vele duizenden scholieren naar Brussel om te betogen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het idealisme is aanstekelijk en hun zorgen over de gevolgen van klimaatopwarming zijn waarschijnlijk terecht. We moeten echter niet vergeten dat groene oplossingen ook betaalbaar moeten blijven, en een positie

ve benadering van de wetenschap vergen.

FAVV heeft vanwege de Brexit meer mensen nodig.

Edito: Brexit vraagt om buitengewone maatregelen

Edito

Een chaotische Brexit dreigt nu de Britse politiek het oneens lijkt te blijven over de vertrekvoorwaarden. Voor de landbouw is het belangrijk dat de politiek de ernst van de zaak erkent, en noodmaatregelen treft. Het spijtige vertrek van de Britten uit de EU kan ook als les dienen voor populistische politici die gemakkelijk willen scoren door naar het Schuman-plein te verwijzen.

Edito: het recht om te produceren is niet vanzelfsprekend

Edito

Op de Agriflanders-beurs viert de landbouw en dan vooral de veeteelt haar veelzijdigheid en kracht. Aan de zijlijn worden nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld en discussies gevoerd over hoe de markt het best te benaderen. Dat laatste is broodnodig, want de Vlaamse regering besloot de pelsdierhouderij en het dwangvoederen te verbieden.

Edito: een tijd van warmte, reflectie en optimisme

Edito

Het einde van het jaar komt snel dichterbij. 2018 was voor veel landbouwers een moeilijk jaar. Tijdens de feestdagen kunnen we proberen de zorgen even van ons af te zetten, onze keuzes te over

lopen en met optimisme ons voorbereiden op het nieuwe jaar.

Edito: er is een verschil tussen recht en rechtvaardigheid

Edito

Eén boer vecht gesteund door landbouworganisaties en burgerbewegingen de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan de industrieel Fernand Huts aan. Of zij het recht aan hun zijde hebben, zal nog moeten blijken. Rechtvaardig is de handelswijze

van de verkopende partij, een OCMW, alvast niet.

Edito: vertrouwen in de aardappelmarkt

Edito

Droogte zette dit jaar de verhoudingen in de aardappelketen op scherp. Dat de stemming op de Interpom Primeurs beurs deze week toch ontspannen was, heeft te maken met de veerkracht van de sector, maar ook met het perspectief op betere prijzen voor het aankomend

seizoen én een deal die de schade voor dit jaar beperkt.

Tijd om aan de oren te trekken

Edito

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat mogen ze nu ook bij Belbeef ondervinden. En dat als gevolg van een interne oefening. Een bron van trots werd (tijdelijk) een bron van schaamte.

Edito: een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Edito

Van 25 tot en met 27 november gaat het grootste indoorevenement voor de mondiale aardappelsector door. Op de Interpom/Primeurs-beurs worden tal van innovatieve machines, rassen, teeltmethoden en softwaresystemen voorgesteld. De aardappelketen is gezegend met zoveel innovatie, maar voor duurzame groei zijn ook samenwerkingsverbanden binnen de keten noodzakelijk.

Rampenfonds blijft noodzakelijk

Edito

De Vlaamse regering erkent de langdurige droogte tijdens de zomer als landbouwramp (p.3). Minister Schauvliege heeft haar diensten opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk de schadedossiers af te handelen. In het budget heeft ze €55 miljoen gereserveerd. Het bedrag bevestigt wat men in de sector al langer wist: het geld uit het rampenfonds is welkom, maar ook vaak niet meer

dan een doekje voor het bloeden.

Edito: Boerenklontjes

Edito

De winst van Südzucker, de eigenaar van de Tiense Suikerraffinaderij, is het afgelopen kwartaal gehalveerd (p. 7). Aan wat de fabriek de bietentelers betaalt zal het niet gelegen hebben. Loont het nog om uw bieten te verkopen aan een (in België) private fabriek?

Een droeve troost

Edito

Als u deze krant in handen krijgt, zijn ze ermee begonnen: 4.000 varkens uit de besmette zone worden geruimd. Geruimd, en niet geslacht, want er wordt over gewaakt dat het vlees niet in de voedselketen terechtkomt. Enkele reis richting Rendac.

Waarom Danone de boeren beter serieus neemt...

Uw stem

Danone mag geen coöperatie zijn, het heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid richting haar melkleveranciers. Bovendien heeft het bedrijf zeker op de lange termijn in baat bij een hechte keten.