Landbouwimago overleeft fipronilcrisis

Actueel

Het hoeft niet altijd slecht nieuws te zijn over het respect dat de boeren te beurt valt in de maatschappij. Onderzoek naar het consumentenvertrouwen voor en nà de fipronilcrisis toont dat het vertrouwen in de consument nauwelijks geschaad is. Die consument is trouwens niet te beroerd om toe te geven dat hij te weinig voeling heeft met de landbouw.

Tijd voor minder solidariteit

Edito

“Blijkbaar is het ‘Ethisch Vegetarisch Alternatief’ geradicaliseerd van vegetarisch naar veganistisch, en van alternatief naar anti. ”

Veel stokers, weinig blussers

Edito

Er werd fipronil gevonden in de voedselketen. Wellicht vertellen we u daarmee niets nieuws, en dat is het ook niet. Sinds 2011 werd fipronil 46 keer in producten voor menselijke consumptie in Europa gevonden, zo meldde De Morgen. Meestal ging het om producten afkomstig uit landen buiten Europa. En altijd ging het om kleinere hoeveelheden product. Nergens drama, geen krant die erover schreef, geen radio die erover sprak.

Papierbomen sparen

Edito

De resultaten van de openbare raadpleging over de modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn bekend. Het gaat om een openbare raadpleging, geen enquête.

Sojamelk uit Vlaanderen?

Uw stem

De laatste dagen is er een hoerastemming over 'Vlaamse soja'. Het is een voorlopige score, na hoge investeringen vanwege de Vlaamse overheid.

Begrip voor voedselproductie

Edito

In Landbouwleven editie 7 juli publiceerden we een lezersbrief die de problematiek aanhaalt die de plattelandsbewoners ondervinden als boeren en loonwerkers ‘s nachts nog aan het werk zijn. Een prachtige lezersbrief vinden we zelf: hij duidt op een probleem en vanuit de schrijver-landbouwer komt er een mooi gefundeerd antwoord.

Niet enkel iets voor landbouw

Edito

Weinig schokkende onthullingen in het activiteitenverslag dat het FAVV afgelopen woensdag voorstelde. De primaire sector, de landbouw dus, kon weer een uitstekend rapport voorleggen.

Edito: voor eigen deur vegen

Edito

Eén op de negen rusthuisbewoners is besmet met antibioticaresistente ESBL. Dat blijkt uit een rapport over resistente bacteriën van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Antibioticaresistentie ontstaat wanneer antibiotica te veel en/of op een slechte manier gebruikt worden. Daardoor kunnen bacteriën waarop antibiotica geen vat meer hebben zich ongebreideld vermenigvuldigen en verspreiden. Jaarlijks sterven in de EU 25.000 mensen door infecties met dergelijke resistente bacteriën.

De les van Bredero

Edito

De bekende Nederlandse dichter Bredero schreef in het begin van de zeventiende eeuw ‘De klucht van de koe.’ Het is een toneelstuk over een oplichter die een domme boer zijn enige koe afhandig maakt. Voor de rest hoeft u niet veel over het stuk te onthouden: het cliché van de domme boer strookt niet met de werkelijkheid, en de boer met maar één koe misschien nog minder.

Edito: Fan van onze landbouw mag

Edito

Een beetje overeenkomen

Edito

Zou de wereld niet mooier zijn moesten we allemaal een beetje overeenkomen? Het is een huizenhoog cliché, en zoals dat vaak gaat met clichés, is het nog waar ook. Dat ‘overeenkomen’ lukt heel wat makkelijker wanneer de feiten algemeen aanvaard zijn, en wanneer er consensus is over hoeveel belang je hecht aan welke feiten.

Duurzaam facturen oprapen

Edito

Sedert 4 november 2016 is het klimaatakkoord van Parijs in werking getreden. Het doel is om de broeikasgassen tegen 2025-2030 stevig terug te dringen en zo de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. 195 landen namen zich voor om hun klimaatuitstoot te beperken. Ondanks dat het nieuwe beleid in de VS sceptisch staat tegenover het akkoord, zal de uitvoering ervan in het overgrote deel van deze landen gewoon doorgaan.

Edito: De hoe(ve)vraag vervaagt niet

Edito

Met 4.628 zijn ze nog, het aantal melkveehouderijen in Vlaanderen (zie p. 18). Ten opzichte van het jaar 2000 is dat meer dan een halvering van het aantal. De daling in het aantal melkveehouderijen is uiteraard geen nieuwe trend. Maar helaas lijkt er nog geen bodem in zicht. De vraag ‘Waar gaat dat eindigen’ blijft ook hier gevolgd worden door een onwetende stilte.

Edito: Een bijzonder slechte film

Edito

Edito: Kogels en losse flodders

Edito

Het was drummen geblazen in de media om op de landbouw te schieten afgelopen weken. Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker (in De Standaard) en ABS-voorzitter Hendrik Vandamme (in De Morgen) namen de verdediging op zich van vleesconsumptie. Een verdediging die nog meer reacties losweekte.

40 dagen evenwichtig & lokaal

Edito

Precieze toekomst

Edito

Olifantenvel en olifantenoren

Edito

Zou het ooit goed komen tussen het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Milcobel? De eerste vraag is allicht of het ooit goed heeft gezeten tussen de twee. De recente geschiedenis geeft alvast geen bloemlezing van een mooie liefdesrelatie. In augustus 2016 nog noemde het syndicaat Milcobel “in feite failliet.”

Keuzezorgen

Edito

In Nederland stoppen de komende maanden naar verwachting 1.000 tot 2.000 melkveehouders met melken. In het land werd er na de opheffing van het melkquotum uitgebreid dat het een lieve lust was. Daarbij werd de fosfaatproblematiek glansrijk genegeerd, tot Europa Nederland hard in het oorlelletje neep. Gevolg is nu dat er dit jaar in Nederland 160.000 koeien moeten en zullen verdwijnen. Eén piste om daar te geraken is het uitwerken van een stoppersregeling. De derogatie blijft behouden.

‘Chemofobie’

Edito

Deze uitgave van Landbouwleven kijkt weer vooruit naar de toekomst, o.a. door in te gaan op nieuwe maïsvariëteiten, te kijken hoe we de aardappelteelt kunnen voorbereiden of nog door te bekijken wat de evoluties binnen het domein van de gewasbescherming te bieden hebben.