Edito: Prijsdruk is geen excuus

Edito

“We zijn wel bereid om honderden euro's te geven aan een smartphone of een Tomorrowland-ticket, maar voedsel kan niet goedkoop genoeg zijn”, klaagde Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker aan in de studio’s van Ter Zake. Ze nam daarmee het ongezonde streven naar de laagste prijs bij consument en retailer op de korrel, die een verstikkende prijsdruk leggen op de voorgaande schakels in de ketens tot ze uiteindelijk bij de veehouder terechtkomt.

Edito: Weerzin tegen weidegang

Edito

Weidemelk is in opkomst, in weerwil van de toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij. Vooral melkveebedrijven met veel dieren beschrijven weidegang vaak als een uitdaging. In de stal kunnen ze perfect omstandigheden, van rantsoen tot klimaat, controleren. Weidegang gaat volgens critici ten koste van de productiviteit. Het betekent bovendien een pak extra werk voor de landbouwer zelf. De argumentatie achter weidegang is bovendien van wetenschappelijk bedenkelijke aard, zo luidt het.

Suikerbieten leveren in België te weinig op.

Suikersolidariteit

Edito

Nederlandse bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die tijdens de campagne van 2017 zijn geleverd gemiddeld €45,62 per ton. Telers in België lijken op een prijs van rond €30 per ton uit te komen, aldus diverse bronnen. Vanuit Nederland wordt alvast gewaarschuwd dat door een moeilijke suikermarkt over dit jaar hooguit €40 betaald kan worden, met daarbij de opmerking dat in de omringende landen de klappen harder zullen zijn. In december zakte de suikerprijs in de EU al onder het referentieniveau van €404.

Waakzaamheid geboden

Edito

Sinds deze week is de Belgische politiek met DierAnimal een dierenpartij rijker. De partij heeft als belangrijkste doel dierrechten verankerd te zien worden in de Belgische grondwet.

Kurt Sannen (BioForum) en Stijn Bruers in gesprek op de landbouwstudiedag 2018 (UGent)

Bio: rationeel of religieus?

Edito

Dat de Gentse vakgroep landbouweconomie niet de lofzang van bio zou zingen tijdens haar jaarlijkse landbouwstudiedag hoeft niet te verbazen. Enige scepsis jegens bio is haar niet vreemd. Voorzitter van de studiedag Patric Buggenhout vroeg zich in zijn welkomstwoord bijvoorbeeld af of bio een religieus karakter heeft, vergelijkbaar met halal en koosjer.

Boeren en speculanten

Edito

Hoeveel is een hectare landbouwgrond waard? De vraag stellen is makkelijk; het antwoord op de vraag formuleren is heel wat moeilijker. Het hangt onder meer af van de oppervlakte, de ligging, de grondsoort, de hoogte, kwaliteitsparameters... en in de eerste plaats van vraag en aanbod.

In West-Vlaanderen is de gevoeligheid voor nadelige effecten van het wonen in de buurt van een veehouderij groot. Maar er zijn weinig argumenten die grote onrust verantwoorden.

Geen ideale wereld

Edito

Een heel heterogeen publiek bij landbouwgerelateerde studiedagen; dat kom je niet zo vaak tegen. Het gebeurde echter wel op de presentatie van de studie ‘Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden’, die de provincie West-Vlaanderen besteld had. De ‘gewone’ mensen die aanwezig waren, hadden een divers profiel: van longartsen tot huisvrouwen. Eén ding hadden ze gemeenschappelijk: ze woonden dicht tegen een veeteeltbedrijf dat wou uitbreiden, en ze vonden dat idee helemaal niet leuk.

Bart Vergote weerlegt de klachten.

De big en het badwater

Edito

Landbouwers moeten open kaart spelen, zo klinkt het vaak. Het is een terecht pleidooi. Weinig beroepen zijn zo ingebed in een samenleving als de land- en tuinbouw, en dat zowel letterlijk (ruimtelijke ordening) als figuurlijk (aan de eettafel). Omdat de land- en tuinbouw steeds minder zichtbaar is, terwijl de samenleving wel steeds meer beslissingsrecht over wat de boer doet naar zich toe trekt, is het echter goed om de band met de burger kort en gezellig te houden.

Meer doen dan hoofden tellen

Edito

“Uiteinelijk zijn het niet de organisaties die wetten en regels bepalen, maar de politiek.” Het is een uitspraak van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege in een gesprek met ons blad (p. 4).

Living Tomorrow

Uw stem

Op zondag 15/10/2017 brachten we een bezoek aan de publieksdag van ‘Living Tomorrow’ te Vilvoorde. Tijdens de presentatie ‘landbouw van de toekomst’ waren wij als kinderen van actieve landbouwers zeer geschokt door de manier waarop gepraat werd over de landbouw en landbouwers.

Hogere directe kosten leidden tot lagere marges.

Welk verhaal wordt het?

Edito

Gemengde signalen op de voorstelling van de evaluatie van Boerenbond van het productiejaar (p.3-5). Het huidige jaar geeft na enkele moeilijke jaren voor het eerst weer wat meer ademruimte. Het beeld is uiteraard genuanceerd. Afhankelijk van de sector en de teelten zijn de rendementen sterk verschillend.

Anti is geen goed doel

Edito

Altijd leuk om een schandaal van een ander voor de eigen kar te kunnen spannen, moeten ze bij EVA vzw, de organisatie voor vegetariërs en veganisten, gedacht hebben.

De nieuwe voedingsdriehoek is letterlijk op zijn kop gezet.

Een voedingsdriehoek of 100

Edito

Vandaag bestaat er goed voedsel en er bestaat fout voedsel. Maar welk voedsel in welke categorie valt, hangt af van wie er zich over uitspreekt. Zogenaamde nieuwe inzichten, gedragen door de mode van de dag, laten voedingsproducten vlot van de ene categorie naar de andere springen. Een normaal mens ziet er door de bomen het bos niet meer door.

De omgekeerde voedseldriehoek: de slinger doorgeslagen volgens ABS

Veeteelt

Het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGeZ), een overheidsinstelling die moet waken over ons voedingspatroon, vond het nodig om de vertrouwde voedingsdriehoek waar u en ik mee opgegroeid zijn ondersteboven te gooien. Letterlijk. Zo stellen Hendrik Vandamme en Guy Depraetere, respectievelijk voorzitter en woordvoorder van ABS (Algemeen BoerenSyndicaat)

Voedingsdriehoek-compas vraagt handleiding volgens Boerenbond

Veeteelt

Door de minimalistische voorstelling verliest de nieuwe voedingsdriehoek aan duidelijkheid, stelt Boerenbond. Zij willen constructief meewerken aan de doorvertaling van deze vernieuwde voedingsdriehoek zodat door gebalanceerd advies, op basis van wetenschappelijke consensus, een breed draagvlak voor gezonde en evenwichtige voeding kan gecreëerd worden.

Waar is het evenwicht in de nieuwe voedingsdriehoek?

Veeteelt

Als reactie op de nieuwe voedingsdriehoek vraag Febev (De Federatie van het Belgisch Vlees - de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen) zich af in welke mate het model een werkelijke reflectie is van het geheel aan wetenschappelijke inzichten.

Goede intentie maar vragen bij onderbouw nieuwe voedingsdriehoek

Veeteelt

De nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek heeft de ambitie om de Vlaming op weg te helpen naar een gezondere en meer evenwichtige levensstijl. Dat is een goede zaak volgens FEVIA Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, want door de vele voedingshypes ziet de consument door de bomen het bos niet meer in de zoektocht naar een gezonde levensstijl. De sector heeft echter wel vragen bij de onderbouw van verschillende onderdelen uit dit nieuwe model.

Moderniseren, en snel

Edito

Mocht de toeleverende en afnemende vleessector een ezel zijn, ze had zich al een derde keer gestoten aan dezelfde steen. Na de mistoestanden in een varkensslachthuis en een kippenbroeierij (beide in Tielt), was het nu de beurt aan een runderslachthuis (Izegem). De gefilmde toestanden zijn misschien iets minder horrorachtig als die in Tielt destijds, maar ze zijn nog altijd duidelijk over de lijn. Hier past enkel afkeuring. De dieren van een boer verdienen een laatste begeleider die hen met respect behandelt.

Openheid, maar dewelke

Edito

Vorig week was niet alleen de periode waarin er veel leerlingen naar de schoolbanken werden geleid, maar ook veel mensen naar de slachtbank. Gelukkig trokken die mensen er alleen naar toe om te kijken. In Oevel (Westerlo) openden Vanden Avenne en Noordvlees Van Gool op officiële wijze en met veel tromgeroffel het modernste slachthuis van het land (p. 31).

De ene crisis is duidelijk de andere niet. De consument blijft na de fipronilcrisis zijn vertrouwen in de landbouwsector nagenoeg behouden.

Burger wikt niet maar beschikt

Edito

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is een spreekwoord dat keer op keer in zijn waarheidsgehalte wordt bevestigd. Eens het vertrouwen definitief geschonden, is het een werk van lange adem om het terug te winnen. De landbouwsector weet er alles van. De dioxinecrisis was zo’n harde klap voor het consumentenvertrouwen in de landbouw, dat de gevolgen hiervan nog altijd nazinderen. Een aantal bedrijven kwam de klap zelfs helemaal niet te boven.