Edito: Tijd voor een minder traditionele lobby

Edito

De verkiezingen liggen achter de rug en Vlaanderen wordt niet overspoeld door een groene golf. Tegelijk mag de sector zich zorgen maken dat de partijen die traditioneel het dichtst bij de landbouw staan, fors inleveren. De uitslag noopt tot nadenken over een minder traditionele landbouwlobby.

Ben Weyts is minister van dierenwelzijn.

Opinie: Minister van dierenwelzijn en boerenleed

Uw stem

Waakzaamheid geboden: dierenactivisten radicaliseren

Edito

Maandagmiddag drongen ruim 100 dierenactivisten uit ten minste 10 landen een varkensstal nabij Eindhoven binnen. Ze hielden deze tot laat op de avond bezet en kondigden meer acties aan, mogelijk ook in Waregem. Wat begon met heimelijk filmen om

dierenleed vast te leggen, dreigt te ontsporen tot intimidatie.

“We beseffen het niet altijd, maar we hebben heel wat competenties die we op ons curriculum vitae kunnen invullen”, getuigt een boerin.

Een boerin getuigt

Actueel

Deze getuigenis is er een met het dagdagelijkse leven van vele collega’s-boerinnen in het achterhoofd. Zij verdienen het om hun verhaal te brengen, dat hun stem ook aandacht krijgt. Want elke land- en tuinbouwster heeft haar eigen verhaal. Opgegroeid op een landbouwbedrijf, of juist niet en er pas of lang geleden ingestapt.

Edito: kansen met korte keten

Edito

Nog tot 12 mei vindt in heel Vlaanderen de ‘Week van de Korte Keten’ plaats. Lokale producenten stellen de deuren van hun bedrijf open voor het grote publiek. Men kan streekmarkten bezoeken, op de boerderij komen proeven van ter plekke gemaakte voeding, workshops volgen of na een lunch tussen de koeien een introductiecursus melken volgen. De korte keten is er één van

echte ondernemers met lef en creativiteit.

Edito: industrie worstelt met imago

Edito

De landbouw is de afgelopen decennia stukken productiever geworden, mede dankzij sprongen vooruit in de zaadveredeling en gewasbescherming. Het glyfosaatdossier leert ons dat die sprongen vooruit wel eens begrensd kunnen worden door een groeiend wantrouwen in de samenleving. Grootschaligheid en industrie worden verdacht gemaakt.

Ben Weyts met Corneel Van Oosterweel; een genderneutrale kip die als mascotte voor de Oosterweel-werken dient.

Dierenwelzijn versus het welzijn van landbouwers

Edito

“Sinds Vlaanderen er bevoegd voor is, wordt dierenwelzijn eindelijk en voor het eerst echt ernstig genomen.” Dat zei minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in zijn Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement. Het is nu tijd dat de partij ook de landbouwers ernstig neemt, en de dialoog zoekt met de sector.

Nieuwe richting in het landbouwonderwijs: HBO5 of Graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw

Actueel

In september gaat een geheel nieuwe opleiding in het hoger onderwijs van start: het graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw. Het onderwijs komt daarmee tegemoet aan een prangende vraag uit de sector. Wie na twee jaar zijn of haar diploma haalt, is een direct inzetbare productiemedewerker met zin voor organisatie en verantwoordelijkheid.

Onderwijs zoekt verbinding tussen praktijk en theorie

Edito

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen, en leerlingen werpen dus een blik op de toekomst. Niet alleen zij, maar ook mensen die al werken, maar in deze tijd van snelle verandering hun kennis op peil willen houden. We presenteren daarom een scholendossier met extra aandacht voor HBO5, een nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs.

Volgens Francesco Vanderjeugd loopt Weyts teveel achter de dierenrechtenbeweging aan.

Opinie: Ben Weyts, kom op het terrein!

Uw stem

Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd roept minister van dierenwelzijn Ben Weyts op om kennis te nemen van de veehouderij, vooralleer de verrijkte kooien te verbieden. In onderstaand opinie-artikel noemt de liberaal Weyts een “een echo van de dierenrechtenverenigingen”.

Marc Sneyders vindt dat het debat over glyfosaat meer om emotie dan om feiten draait.

Opinie: het grote verschil tussen ideologie en wetenschap

Uw stem

Wat is waarheid? Daarover lopen de meningen uiteen, want: ieder zijn waarheid, ieder zijn kijk op de wereld. Daar is niets mis mee. Maar wat is dé waarheid? Met die vraag begeven we ons volgens duurzaamheidsmanager Marc Sneyders exclusief op het terrein van wetenschap en feiten, van objectieve en verifieerbare waarnemingen. Om feiten en cijfers correct te interpreteren, is een correcte context volgens zijn betoog cruciaal.

Edito: melkpoederexport legaal, maar ook moreel in orde?

Edito

Actievoerders eisen een verbod op de ‘dumping’ van Europees melkpoeder in West-Afrika. Of er van dumping sprake is, is nog maar de vraag, maar we mogen niet blind zijn voor de mogelijke gevolgen van export naar de Derde Wereld.

Edito: voor Vlaamse landbouw is export een zegen

Edito

Deze zondag denderen de koersmannen in Vlaanderens mooiste over de kasseien. Aan De Hoogmis doen duizenden amateurs en zowat 200 profrenners mee. De wielrensport heeft veel gemeen met de landbouw. Succes hangt af van de symbiose tussen mens en machine, geluk met het weer, instinct, lef en de bereidheid

door de pijngrens heen te stampen.

Bart Staes vindt dat het algemeen belang boven het zakelijke belang van bedrijven gaat, en studies naar gewasbeschermingsmiddelen dus openbaar moeten zijn.

Meer transparantie rond glyfosaat komt iedereen ten goede

Actueel

Het Europees Hof van Justitie besloot vorige week dat alle studies en alle data over de herbicide glyfosaat moeten worden vrijgegeven. Daarmee behaalde Bart Staes samen met drie collega-groene leden van het Europees Parlement een klinkende overwinning. In onderstaande opinie betoogt Staes dat dit goed nieuws is voor de wetenschap, burgers en het leefmilieu, maar ook voor de boeren.

De ‘Super Monster Wolf’ robot houdt everzwijnen van Japanse akkers weg.

Edito: Wie is er bang voor de grote boze wolf?

Edito

Niemand, lijkt het. Deftig hekje om je vee, en klaar is Kees. De minister trekt subsidies uit, de milieu-organisaties richten het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ op, allemaal om je te helpen. Een wolf is niets om bang voor te zijn. Nee, de echte vijanden van de landbouw, dat zijn technologie en grootschaligheid. Qué?

Edito: terechte aandacht voor agrarische onderneemsters

Edito

Deze week ontving landbouwminister Koen Van den Heuvel een infogids voor vrouwen in de land- en tuinbouw: leven en ondernemen. Het boek onderstreept een vaak vergeten feit: dat vrouwen de ruggengraat zijn van het platteland.

ABS-voorzitter en akkerbouwer Hendrik Vandamme vindt dat de landbouw onterecht wordt geviseerd in het klimaatdebat.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme: ‘De grootste lasten voor de kleinste ‘vervuiler’ ’

Uw stem

Onterecht legt een deel van de klimaatbetogers de schuld van klimaatopwarming voor een groot deel bij de landbouw, betoogt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. De cijfers die worden genoemd, deugen vaak niet. Als de grootste lasten bij de kleinste vervuiler worden neergelegd, is het klimaat verder van huis.

Edito: belang van ketenbrede samenwerking

Edito

Begin volgende week richten de landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ een brancheorganisatie op. De sector reageert daarmee op een overheid die zich op verschillende beleidsniveaus terugtrekt, en op het toenemende belang van een goed functionerende zuivelketen.

Edito: beter leiden dan volgen

Edito

VLOG, weidegang en andere initiatieven voor alternatieve melkstromen, bieden melkerijen de kans om zich te onderscheiden. Wie te lang wacht, loopt achter de feiten aan.

Edito: doet goed voorbeeld volgen?

Edito

Het is hoopgevend dat de supermarkt van de laagsteprijsgarantie landbouwers een contract aanbiedt voor 5 jaar. Natuurlijk is de deal beperkt in omvang en valt op de geboden prijs best wat af te dingen, maar de richting - een partnership gericht op de lange termijn - is alvast goed.