Afrikaanse varkenspest nu op 10 km van Duitse grens

Varkens

De Afrikaanse varkenspest (AVP) in Polen schuift verder op naar de Duitse grens. Vorige week werd een besmet wild zwijn aangetroffen op 10,5 km van de Duitse grens, nabij Zary. Ook is nu in West-Polen voor het eerst varkenspest op een varkenshouderij aangetroffen. 135 dieren bezweken aan de ziekte, de overige ruim 23.000 dieren zijn geruimd.

Heidi Colman en Nic Verschelde: een leven voor hun gezin en dieren.

‘Puur natuur’ centraal op gemengd bedrijf ‘t Hof van Rapenburg

Veeteelt

‘t Hof van Rapenburg is authentiek. Dit geldt zowel voor de locatie, de uitbating én het gezin. Heidi Colman en Nic Verschelde boeren er met hun 3 kinderen in grote liefde voor hun koeien en kippen én in een sterke band met de omliggende natuur.

Het stalklimaat op punt stellen is onmisbaar als je maximale dierprestaties wil bekomen met een minimaal geneesmiddelengebruik.

In 10 stappen naar een optimaal stalklimaat

Varkens

Een goed stalklimaat speelt een belangrijke rol in de gezondheid en het welzijn van je varkens. Het stalklimaat op punt stellen is onmisbaar als je maximale dierprestaties wil bekomen met een minimaal geneesmiddelengebruik.

De temperatuursom en bodemtemperatuur opvolgen is een handig hulpmiddel voor een goede timing van bemesting. Inagro helpt daarbij met een wekelijkse graslandupdate.

Wekelijkse graslandupdate helpt juiste timing voor bemesting te bepalen

Melkvee

MAP6 heeft vooral voor grasland belangrijke wijzigingen in petto. Het optimale tijdstip voor bemesting is crucaal. Inagro volgt daarom de wekelijkse grasgroei op de voet via de ‘graslandupdate’.

In 2019 won Tim Keysers (tweede van rechts), uitbater van biogasinstallatie Arbio. Hij ontwikkelde de innovatieve technologiecascade ‘NPirriK’.

Oproep voor deelnemers Ivan Tolpe-prijs 2021

Veeteelt

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke 2 jaar de ‘Ivan Tolpe-prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd al 3 keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kostenefficiënte manier. Sinds de tweede editie kunnen ook buitenlandse inzendingen deelnemen.

Lammeren: nazorg in de eerste levensweek

Schapen

We zitten middenin het geboorteseizoen van onze lammeren. Het moment van de geboorte en de eerste levensweek zijn op het vlak van lamsterfte quasi verantwoordelijk voor 90% van het verlies aan lammeren. In dit artikel gaat specialist André Calus dieper in op de nazorg onmiddellijk na de geboorte.

Diergeneeskundige activiteiten krijgen gedurende de coronacrisis een bepaalde prioriteit toegewezen.

Diergeneeskundige activiteiten blijven essentieel tijdens de coronacrisis

Covid 19

De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum en vervolgens verduidelijkt in een nieuwe versie van de wetgeving van donderdag 23 maart.

Herkauwers zetten laagwaardig eiwit om tot hoogwaardig eiwit.

Knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij

Vleesvee

Tijdens het Vleesveecongres 2019 werden enkele hete hangijzers uit de vleesveesector uitgespit en uitvoerig bediscussieerd. Karen Goossens (ILVO) bracht er een boeiend betoog over de klimaatimpact van rundvleesproductie. Ze toonde aan dat de Vlaamse rundveehouderij op vele manieren kan bijdragen aan een oplossing.

De kans bestaat dat vogels op trekroutes, onder ander deze die over België passeren, besmet zijn met vogelgriep. Neem daarom voorzorgsmaatregelen om een uitbraak te voorkomen.

Haard hoogpathogene vogelgriep in oosten van Duitsland

Pluimvee

Midden maart werd een nieuwe haard van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een houder van hobbypluimvee in Leipzig. Van de 44 aanwezige kippen en eenden stierf de helft. De overige dieren zijn afgemaakt. Ook in België is alertheid voor dit virus geboden.

De komst van wolven is een rechtstreekse bedreiging voor de schapenhouderij.

Zes schapen doodgebeten in Pelt

Schapen

Er zijn aan de Herenthoek in Pelt in Noord-Limburg 6 schapen doodgebeten. Een zevende exemplaar is vermist. Mogelijk is die meegedreven in de nabijgelegen rivier de Dommel. De vondst van de dode schapen in Pelt gebeurde zaterdagochtend. "Wellicht het werk van een of meerdere wolven. Ik wil nogmaals alle veehouders oproepen om preventieve maatregelen te nemen," zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Dat melk op verschillende momenten doorheen de dag geconsumeerd kan worden, als drank of in een gerecht, bekrachtigt de slogan van de campagne: ‘Geniet van elk moment. Geniet van melk.”

Vlaming positiever tegenover melk dankzij VLAM-campagne

Melkvee

De VLAM-melkcampagne van 2019 heeft duidelijk effect gehad. Veel Vlamingen geven aan meer melk te drinken of die intentie ertoe te hebben. De campagne loopt nog tot 2021.

Visie 2024 van Amcra formuleert de nieuwe reductiedoelstellingen voor een verantwoord antibioticagebruik bij alle diersoorten en door iedere dierenarts in België tussen 2021 en 2024.

Amcra mikt trapje hoger met Visie 2024

Veeteelt

De strijd tegen overmatig antibioticagebruik – wat leidt tot antibioticaresistentie – gaat onverminderd voort. Tijdens de voorbije Agridagen stelde het Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (Amcra) zijn Visie 2024 voor het eerst voor aan de sector. We werpen een blik op dit ambitieuze plan.

Pig Rentability Day verschuift een jaartje

Varkens

Ook de organisatie van de Pig Rentability Day neemt een drastische beslissing in het kader van de coronacrisis. Het tweejaarlijks evenement voor de varkenssector verschuift naar het voorjaar 2021.

Thomas Vanden Avenne (rechts) en verkoopdirecteur Raf Claerhout.

Vanden Avenne, Leievoeders doneren wegwerpoveralls aan ziekenhuizen

Veeteelt

Veevoederfirma’s Vanden Avenne en Leievoeders doneren vele honderden wegwerpoveralls aan een ziekenhuis vlakbij hun site. “We hebben ze over”, legt CEO Thomas Vanden Avenne uit, “omdat onze mensen nu toch nergens de stal in mogen.” Ondertussen organiseren de bedrijven langs de Leie zich om hun fabrieken draaiende te houden.

Op het nieuwe Biocheck.UGent-platform werden de mogelijkheden uitgebreid om gebruikers te ondersteunen in de verbetering van de bioveiligheid.

Nieuw Biocheck.UGent platform gelanceerd

Veeteelt

De Biocheck.UGent methodologie en toepassingen zijn enorm gegroeid gedurende het laatste decennium. Daarom werd een nieuw platform gecreëerd.

DGZ sluit de loketten in Lier en Torhout.

DGZ garandeert werking, maar treft maatregelen

Covid 19

Ook Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) is bezorgd om de gezondheid en het welzijn van haar klanten en haar medewerkers. Sinds 17 maart gelden daarom aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Els Vermeulen en Filip Bonte: gedreven varkenshouders én akkerbouwers

Filip Bonte en Els Vermeulen: ‘Laat je goed omringen zodat je meer een eigen koers kan bepalen’

Varkens

Elke crisis heeft ook een positieve kant: je eigen bedrijfscultuur onder de loep nemen en andere keuzes maken. Het legde Els Vermeulen en Filip Bonte, varkenshouders en akkerboer, geen windeieren. “En daar plukken we nu met de uitstekende biggen- en varkensprijzen nog meer en beter de vruchten van.”

DGZ werkt aan meer diergezondheid.

DGZ is op zoek naar nieuwe leden Algemene Vergadering

Veeteelt

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) zoekt kandidaten voor de Algemene Vergadering. DGZ benadrukt dat het voor de organisatie en de landbouw belangrijk is dat actieve veehouders zich engageren om mee te denken en te participeren.

Uit het onderzoek van Dr. Sitters blijkt dat op de plaatsen waar koeien en olifanten samen grazen, de verarming van de bodem niet enkel wordt afgeremd, maar dat de bodem zelfs extra verrijkt wordt.

Olifanten voorkomen bodemuitputting door veeteelt

Veeteelt

Bodemuitputting door overbegrazing als gevolg van groeiende veestapels in de Afrikaanse savannes kan voorlomen worden door ook olifanten op de graslanden te laten grazen. Als er tegelijkertijd olifanten aanwezig zijn, doet de bodemverarming zich niet voor. Integendeel: de bodem wordt er vruchtbaarder door. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met het Mpala Research Centre in Kenia.

Pig Rentability Day: “Tijd om vooruit te kijken”

Varkens

De vierde editie van de Pig Rentability Day komt in zicht. Op 5 juni strijkt dit tweejaarlijks event voor en door de varkenssector neer nabij de hippodroom van Waregem. “Wij staken alvast een mooi programma in elkaar onder het passende thema ‘De sector in galop’”, aldus Trees Loncke, namens de organisatoren.