Ooien voorbereiden op het geboorteseizoen

Schapen

Op sommige bedrijven zijn de eerste lammeren al geboren, voor de meeste bedrijven vinden de geboorten evenwel plaats tussen half februari en eind april. In de schapenhouderij is de aflamperiode de oogsttijd. Het komt erop aan dat de ooien gezond en wel de werpdatum bereiken en dat de lammeren die geboren worden de eerste weken levend doorkomen. In dit artikel hebben we het over de voorbereiding van de aflamperiode.

3% van de totale melkproductie in ons land is biologisch.

Waar staat de biologische melkveehouderij in Vlaanderen en hoe verhoudt die zich tot Europa?

Veeteelt

De consument lust meer biozuivel. Ook het aantal adviesvragen van melkveehouders aan ‘Bio zoekt Boer’ stijgt. Toch bedraagt het aantal melkkoeien in Vlaanderen nog maar 1% van het totaal aantal melkkoeien. Wallonië scoort ook opmerkelijk beter, met bijna 10% melkkoeien. Ook in vergelijking met andere EU-landen hinkt Vlaanderen nog altijd achterop.

Het mengen van dieren, afkomstig van verschillende bedrijven, zorgt voor een verhoogd risico op een klinische uitbraak van App op bedrijven die endemisch besmet zijn met een hoogvirulente stam.

Meer klinische App-uitbraken en slachthuisletsels door chronische App-infecties in Europa

Varkens

Actinobacillus pleurpneumoniae (App) wordt wereldwijd teruggevonden. De bacterie veroorzaakt pleuropneumonie bij varkens en everzwijnen. Dat gaat gepaard met directe en indirecte grote economische verliezen. Vooral in Europa, Azië en Latijns-Amerika blijven zware App-uitbraken met hoge sterftecijfers een probleem.

Via tankmelk kan je IBR in een vroege fase IBR opsporen.

Tankmelk blijft belangrijke tool voor IBR-opvolging

Melkvee

Reeds 1.834 rundveehouders die hun vrije IBR-status via tankmelk kunnen opvolgen, doen dat ook effectief. Dit is al 76% van alle melkveehouders met een ‘overwegend melkleverend bedrijf’. Langs deze weg kunnen ze een eventuele herinsleep van IBR in een vroege fase opsporen en snel ingrijpen. Tankmelkonderzoek is en blijft dus een nuttig instrument in de bestrijding van IBR, ook wanneer straks de nieuwe Europese Dierengezondheidswet (AHL) in voege treedt.

In 2019 werd 91.000 ton sojaschroot rechtstreeks vanuit Brazilië geïmporteerd, of 0,54% van de totale Braziliaanse export. Voor sojabonen was dat 57.000 ton, of 0,07 procent van de totale Braziliaanse export van sojabonen.

België voert haast geen sojaschroot en sojabonen rechtstreeks vanuit Brazilië in

Actueel

Het procentueel aandeel van België aan rechtstreekse invoer van sojaschroot en sojabonen vanuit Brazilië in de totale Braziliaanse export van deze producten in de periode 2015-2019 is heel klein. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits opvroeg.

Willie McElroy ziet sommige veeshows niet meer doorgaan.

Brexit door de ogen van de Brit - Willie McElroy, veeteler: ‘Het leven zou simpeler worden...’

Economie

Willie McElroy is de derde generatie van een familieboerderij met Brits Blond (Ivaniskey) in Noord-Ierland. Hij stemde voor brexit, maar ziet de voordelen nog niet.

Robotmelken vereist een strikte hygiëne: propere koeien, het scheren van de uiers en een goede speenreiniging.

Een melkrobot installeren heeft gevolgen voor de werking van het melkveebedrijf

Melkvee

Kiezen voor een melkrobot maakt het werk van een veehouder comfortabeler en gemakkelijker. Een melkrobot installeren brengt echter niet alleen kosten met zich mee, het zorgt ook voor veel veranderingen in het management van de veestapel. Het kan ook grote gevolgen hebben voor de werking van het bedrijf. Daar moet men zeker aan denken wanneer men zijn project uitwerkt.

Het Wolf Fencing Team België kreeg in 2020 dubbel zoveel adviesaanvragen voor wolfwerende maatregelen binnen dan in 2019.

Dubbel zoveel vragen van veehouders omtrent wolfwerende maatregelen

Actueel

Verleden jaar hebben minstens dubbel zoveel veehouders dan in 2019 advies gevraagd aan het Wolf Fencing Team met betrekking tot wolfwerende maatregelen. Dat blijkt uit cijfers die Mieke Schauvliege (Groen) bij Vlaams minister Zuhal Demir opvroeg.

Andy Van de Walle (l) en Erwin Willems (r) hebben beiden hun kracht binnen de firma.

Ontwikkeling op maat voor het boerenerf

Mechanisatie op erfniveau

VDW Constructie uit het Oost-Vlaamse Waarschoot (Lievegem), tussen Gent en Eeklo, mag gerust een parel onder de Vlaamse constructeurs genoemd worden. Ruim 40 jaar terug werd er gestart met het bouwen van een uitkuilmachine.

Op 1 februari is er in parallel met de nieuwe regelgeving rond aankopen van runderen ook een nieuw bewakingsprogramma voor tuberculose gestart.

Wat veranderde er in de regelgeving voor de bestrijding van rundertuberculose?

Melkvee

Op 1 februari 2021 trad in België een nieuwe wetgeving rond de bestrijding van rundertuberculose in werking. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen met zich mee. Wat wordt er nu verwacht van de veehouder en de bedrijfsdierenarts bij aankoop van een rund? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) maakte een overzicht.

Immunocastraten worden als big niet gecastreerd. De varkens worden minimaal 4 weken voor slacht een tweede keer gevaccineerd.

Vroeger vaccineren geeft geen betere vleeskwaliteit en is ongunstig voor de portemonnee

Varkens

Immunocastraten worden minstens 4 weken voor slacht gevaccineerd om berengeur effectief te reduceren en om vleeskwaliteit te verbeteren ten opzichte van intacte beren. De tweede injectie vroeger toepassen (op 8 of 6 weken voor slacht) helpt echter niet om de vleeskwaliteit verder te verbeteren, blijkt uit onderzoek van ILVO en UGent (Lanupro). Het blijkt zelfs economisch minder voordelig te zijn voor de varkenshouder aangezien de vroeg gevaccineerde immunocastraten een hogere voederconversie en lagere slachtkwaliteit hebben.

Stalknechten omvatten een brede waaier aan machines, gaande van eenvoudige  voerschuivers tot geautomatiseerde robots.

Stalknechten: goed voor boer en dier

Veeteelt

Zonder Covid-19 ging eerder dit jaar Agriflanders in Gent door. Deze beurs legt één van zijn focussen op mechanisatie op erfniveau. In ons dossier met dit thema laten we zowel landbouwers aan het woord, als een fabrikant om hun ervaringen te kennen.

Al 500.000 biggen per jaar met HyCare-certificaat

Varkens

De teller van het aantal biggen dat met een HyCare-certificaat wordt afgeleverd, passeerde begin dit jaar de 500.000 stuks. Deze mijlpijl werd recent bereikt na certificering van een aantal nieuwe varkensbedrijven.

Het bedrijf Hanskamp won de enige gouden medaille. Het CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem.

EuroTier en EnergyDecentral gaan digitaal

Beurzen

EuroTier is 's werelds toonaangevende vakbeurs voor de dierlijke sector. Gebruikelijk wordt deze beurs, tezamen met energiebeurs EnergyDecentral, om de 2 jaar georganiseerd in de beurshallen van het Duitse Hannover. Door corona konden beide beurzen niet doorgaan in november 2020. Organisator DLG kiest voor een digitaal alternatief van 9 tot 12 februari.

De tests gebeurden bij bruine leghennen met leeftijd van 90 tot 102 weken.

De fosforbehoefte van de senior leghen

Pluimvee

Sarah Teerlynck, doctoraatstudente bij ILVO, stelt op een webinar haar pilootproef voor die kadert binnen haar doctoraatsonderzoek ‘Leglanger’. Nu worden leghennen gemiddeld aangehouden tot de leeftijd van 80 weken, maar het project Leglanger streeft naar een verlenging daarvan met 20 weken. Zo wil men van 360 naar 500 eieren per opgehokte hen gaan zonder inductie van rui.

Hoe pak je de combinatie van weidegang en robotmelken aan?

Melkvee

Hoe werkt dat, weidegang combineren met een melkrobot? Welke soorten weidegang bestaan er, wanneer gebruik je een weideselectiepoort en is beweiding rendabel? Beweidingsadviseur Pieter Van Rumst van Obs'Herbe geeft tips over hoe je meer profijt haalt uit je grasland terwijl je de goede loop op de robot behoudt.

Bushmeat vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en de volksgezondheid.

Commissie Leefmilieu vraagt regering om strijd tegen 'bushmeat' op te drijven

Veeteelt

De Kamercommissie Leefmilieu heeft dinsdag unaniem een resolutie goedgekeurd die de regering aanmaant de strijd tegen 'bushmeat', illegaal tropisch vlees, op te drijven. "Het is belangrijk dat we in de strijd tegen bushmeat een versnelling hoger schakelen: het vormt niet alleen een bedreiging voor de biodiversiteit, maar ook voor de volksgezondheid", zegt mede indiener Kris Verduyckt (sp.a).

Weidebeloop op I2-bedrijven zal voor komend weideseizoen nog mogelijk zijn mits je kunt aantonen dat de dieren correct zijn gevaccineerd.

Nieuwe Europese diergezondheidswet: wat zijn de gevolgen voor I2-bedrijven?

Melkvee

Het IBR-programma wijzigt grondig vanaf 21 april 2021 met de introductie van de nieuwe Europese diergezondheidswet. Voor I2-bedrijven treden er een aantal extra maatregelen in voege. Deze bedrijven hebben er dan ook alle belang bij om zo snel mogelijk door te groeien naar I3. Alle betrokken veehouders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Wat wijzigt er voor I2-bedrijven en hoe kan je doorgroeien naar een vrij statuut?

VION plaatst een nieuw monitoringsysteem in zijn slachthuizen in Nederland en Duitsland. Het systeem detecteert bewegingen van personen, dieren en objecten en hun interactie.

Dieren in slachthuizen beter monitoren met innovatief cameratoezicht

Nieuws van maatschappijen

Een groep organisaties ontwikkelde samen een innovatief cameratoezichtsysteem om beter te kunnen monitoren hoe er met dieren wordt omgegaan in slachthuizen.

Er werden al voederproeven uitgevoerd met ingekuilde voederbieten, grasklaver en geplette gerst.

Hooibeekhoeve onderzoekt duurzame zuivel in de praktijk

Melkvee

In het praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve staat duurzaamheid hoog op het lijstje. Onderzoekers Katleen Geerinckx, Els Stevens en Nick Rutten geven tijdens een rondleiding op het bedrijf meer informatie over enkele projecten die momenteel lopen.

De mannelijke kuikens worden vaak na geboorte meteen geruimd omdat ze geen eieren leggen.

Duitsland verbiedt als eerste land ruiming van mannelijke kuikens

Pluimvee

De Duitse regering heeft ingestemd met een voorstel om de ruiming van miljoenen mannelijke kuikens te beëindigen. "We zijn het eerste land ter wereld dat zo een maatregel neemt", aldus minister van Landbouw Julie Kloeckner, die het wetsvoorstel indiende. De haantjes worden vaak na geboorte meteen geruimd omdat ze geen eieren leggen.

Gebaseerd op de instructies van een klimaatexpert bouwde Gino een windbreekbak. Zo kan de luchtinlaat altijd open blijven en wordt de inkomende lucht geremd.

Monitoren van het klimaat bij de vleesvarkens had gunstig effect in de hele stal

Varkens

Gino en Nancy Nollet hebben in Veurne een gemengd bedrijf met akkerbouw en varkens. In januari 2019 kampte Nancy met een te hoge uitval bij de vleesvarkens, veroorzaakt door een APP-uitbraak. Dit zette Nancy aan om deel te nemen aan het demonstratieproject “Monitoren en Optimaliseren van het klimaat in varkensstallen”.

Deze varkens smullen van hun brijvoer.

Brijvoer vraagt sterk bedrijfsmanagement

Varkens

Brijvoer neemt toe aan populariteit in de varkenshouderij. Wie ermee gekend is, breidt erin uit, wie een nieuwbouw zet, weegt de investering voor brijvoerinstallaties af met het rendement. Die oefening draait bijna altijd positief uit. “Doorgaans kan je stellen dat het vanaf 3.000 vleesvarkens interessant is om brijvoer te gebruiken”, legt Eline Geerardyn, brijvoerspecialist bij ForFarmers, uit.

Wat is een ‘megastal’? Niemand die de juiste definitie kent en volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is er ook geen reden om wel een duidelijke omschrijving te voorzien.

Geen reden om duidelijk te omschrijven wat een ‘megastal’ precies is

Actueel

Wat is een ‘megastal’? Niemand die de juiste definitie kent en volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is er ook geen reden om wel een duidelijke omschrijving te voorzien. “De klasse-indeling van een bedrijf gebeurt op basis van de aard en de omvang van de activiteiten die er plaats hebben.”

Naast naam en inhoud veranderen ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut.

Naam en inhoud Belgisch IBR-bestrijdingsprogramma wijzigt in overeenstemming met EU-wetgeving

Actueel

Op 21 april gaat het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start en dat heeft ook gevolgen voor het Belgisch IBR-bestrijdingsprogramma. Naast naam en inhoud veranderen ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut.