Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht

Veeteelt

Inagro wijst er op dat verschillende waterbeheerders een toename van de zoutdrukken (geleidbaarheden) meldden. Dat vormt een aandachtspunt, zowel bij gebruik van water als drinkwater voor vee als bij gebruik voor irrigatiewater. Je kan bij Inagro en bij verschillende polderbesturen terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. Doe dat zeker als je twijfelt!

Steeds meer melk wordt verwerkt tot verse zuivelproducten.

België produceert steeds meer verse zuivel en boter

Melkvee

België produceert in vergelijk met 2015 vooral meer verse zuivelproducten en boter. Op 4 jaar tijd kende de productie van melkerijboter een stijging van 41%. Er worden ook 19% meer verse zuivelproducten geproduceerd, met yoghurt als sterkste stijger (33%). Ook geitenkaas is aan een sterke opmars bezig (93%), al is het productieaandeel van geitenkaas in België, met 10.000 ton, vrij klein. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

Verwerkers kunnen een groeiende melkstroom niet eeuwig aan, aldus Debergh.

‘Belgische verwerkers gaan groei melkstroom indammen’

Melkvee

Vroeg of laat gaan Belgische zuivelverwerkers over op een systeem dat de melkstroom in lijn brengt met de marktvraag. Dat verwacht afgevaardigd bestuurder Renaat Debergh van de Belgische Confederatie voor de Zuivelindustrie (BCZ). Debergh wijst erop dat de zuivelindustrie de laatste jaren al enorme groei hebben opgevangen. “Er zijn helaas nog altijd melkveehouders dat het aantal koeien verdubbelt zonder eerst met de afnemer te gaan praten”, aldus Debergh.

INBO bevestigde al voor afronding van het onderzoek dat de koe het slachtoffer werd van de ‘wolf van Duffel’.

Boerenbond vraagt overheid maatregelen te nemen omtrent wolf

Schapen

Uit DNA-onderzoek bleek dat de koe in Berlaar wel degelijk aangevallen werd door de wolf. Daarom vraagt Boerenbond aan de overheid dat er maatregelen worden genomen om het samenleven van de wolf met andere dieren en mensen mogelijk te maken. “Ook onze landbouwdieren verdienen bescherming”, aldus voorzitter Sonja De Becker.

Een beschermde diersoort als de wolf mag slechts worden gevangen en vervoerd wanneer de bevoegde nationale instantie een expliciete afwijking heeft toegestaan.

Wolf ook buiten natuurlijke habitat Europees beschermd

Schapen

De Europese habitatrichtlijn beschermt de wolf ook wanneer het dier zijn natuurlijke leefomgeving verlaat en terechtkomt in gebieden waar mensen wonen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag geoordeeld in een Roemeense zaak.

Milcobel handhaaft standaardprijs op 27 euro per 100 liter

Melkvee

Milcobel betaalt voor de voorbije mei-leveringen net als de maand ervoor een standaardprijs van 27 euro per 100 liter. Dit komt neer op een reëel uitbetaalde melkprijs van 29,42 euro per 100 liter voor een gestandaardiseerde levering. Dat maakt de melkcoöperatie bekend.

Beyond Meat is uitgegroeid tot een bekend merk voor alternatieven voor vlees.

Beyond Meat kiest voor Nederland als uitvalsbasis voor Europa

Veeteelt

De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat gaat vanuit Nederland de Europese markt bedienen. Het bedrijf opent een fabriek in Zoeterwoude, waar het samen met vlees- en vleesvervangerbedrijf Zandbergen vegetarische burgers en worstjes maakt.

Dierenartsen, huisdierbezitters en boeren moeten kunnen rekenen op goede farmaceutische producten voor hun dieren, voor een goede prijs.

Bayer mag dierengeneesmiddelentak aan Elanco verkopen

Veeteelt

De Amerikaanse dierengeneesmiddelenproducent Elanco mag de diergeneeskundige tak van het Duitse chemieconcern Bayer overnemen. De Europese Commissie zette het licht op groen, al moet Elanco eerst nog wel de verkoop van een aantal producten afstoten. De transactie leidt tot de oprichting van het op één na grootste dierengeneesmiddelenbedrijf ter wereld.

In een brochure geven ze land- en tuinbouwers de nodige handvaten om een pocketvergistingsinstallatie succesvol uit te baten.

Pocketvergistingsinstallatie uitbaten met behulp van nieuwe brochure

Veeteelt

Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.

Hoewel de grijze wolf een beschermde diersoort is in Europa, mag elk jaar een quotum gedood worden.

Wolvenpopulatie neemt langzaam toe in Frankrijk

Veeteelt

De populatie van grijze wolven in Frankrijk wordt dit jaar op 580 volwassen dieren geschat, tegen 530 in 2019, maar de toename van deze bedreigde diersoort vertraagt vergeleken met vorig jaar.

Veel telers van voedergewassen zijn in 2019 getroffen door droogteschade.

ABS: Compensatie droogte en zonnebrand 2019 zwaar onder de maat

Akkerbouw

Voorzitter Hendrik Vandamme van ABS vindt dat de regering veel te weinig budget heeft vrijgemaakt voor het vergoeden van boeren die vorig jaar getroffen zijn door droogte en zonnebrand. “Bovendien sluit men met de keuze voor amper 9 teelten een groot aantal zwaar getroffen boeren onterecht uit van steun.” Boerenbond vindt het jammer dat het budget laag bleef, maar begrijpt de gehanteerde criteria wel.

Qualibeef stelde circa 50 mensen te werk.

Kopers slachthuis in Bastenaken trekken zich terug

Veeteelt

Het failliete runderslachthuis in Bastenaken, voorheen bekend als Qualibeef en daarvoor Veviba, komt toch niet in handen van de familie Swaegers uit Hoogstraten. De familie trekt zich terug vanwege de coronacrisis. Dat heeft de intercommunale Idelux bekend gemaakt. De Waalse minister van Economie en landbouw, Willy Borsus, zoekt een nieuwe oplossing.

Wolven beten in 2019 tientallen schapen dood.

Open brief aan het Welkom Wolf-comité: tellen dierenleed en mensenverdriet nog?

Schapen

De komst van de wolf in ons land leidt tot een scherpe tweedeling. Enerzijds zijn er veel boeren voor wie de wolf een rechtstreeks gevaar vormt voor vee. Anderzijds zijn er activisten die de wolf juist een warm welkom willen bezorgen. In een open brief roept een schapenhouder op het leed dat de wolf veroorzaakt te onderkennen.

De waarneming in Duffel is al de vijfde in minder dan een half jaar tijd in de provincie Antwerpen.

Welkom Wolf: "Wolf in Duffel is jonge zwerver die verder zal trekken"

Schapen

Ook Landschap vzw, de natuurvereniging achter de campagne Welkom Wolf, is ervan overtuigd dat de twee dode schapen in een weide in Duffel zaterdag het werk zijn van een wolf. Volgens bestuurder Jan Loos is het zonneklaar dat het gaat om een jonge zwerver, die uiteindelijk zal doortrekken naar een geschikter leefgebied.

Bij de zwaardere vleesvarkens veroorzaakt hitte meer sterfte en verhoogt het de kans op agressie en staartbijten.

ILVO en UGent werken aan een hitteplan voor varkens

Varkens

Vorige zomer haalden de Belgische temperaturen een nieuw record met 41,5 °C en telden we 3 hittegolven. Voorspellingen geven aan dat dit type weer door de klimaatverandering eerder norm dan uitzondering wordt. Om de warme temperaturen ‘voor’ te zijn, zetten het Instituut voor Landbouw, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) en UGent 8 mogelijke strategieën om hittestress bij varkens te reduceren op een rij. Later dit jaar start het onderzoeksproject CoolPigs, waarin een concreet hitteplan met economisch en praktisch haalbare maatregelen voor de stal en tijdens transport zal worden opgesteld.

Aveve is de grootste mengvoederfabrikant van België.

Belgische veevoedersector boekt minder omzet

Economie

De omzet van de Belgische diervoederindustrie is in 2019 met 8,1% gedaald naar 4,5 miljard euro. Het is vooral gevolg van lagere grondstofprijzen. Dat meldt de Belgian Feed Association (BFA). De productie van haar leden bleef nagenoeg gelijk op 6,7 miljoen ton. De handelsbalans is 200.000 ton negatief; dus ons land importeert iets meer dan het exporteert.

Er zijn voorzichtig hogere prijsnoteringen voor zuivelproducten.

Zuivelprijzen trekken weer wat aan

Melkvee

De Belgische prijsnoteringen van zuivelproducten zitten weer in de lift, met uitzondering van volle melkpoeder. Magere melkpoeder noteert dan weer hoger dan de prijs van een jaar geleden.

Fokstier Kubitus

CRV lanceert een index op maat van het Belgisch witblauwe ras

Vleesvee

“Fokkerij moet – zowel voor een organisatie als CRV als voor je eigen bedrijf – samengaan met een fokdoel.” Zo stelt Wim Veulemans van de Vlaams-Nederlandse fokkerijorganisatie CRV. “Wat wil je op je bedrijf nastreven? Welke richting wil je uitgaan? Met de nieuwe BWB-index willen we fokkers helpen om de juiste stierkeuze te maken aan de hand van betrouwbare fokwaarden.”

Z owel Nederland als Vlaanderen kiest vo or  een structurele aanpak  van  de  stikstofproblematiek .

Vlaanderen en Nederland willen voor uitbouw PAS-strategie een gelijk speelveld in grensregio

Veeteelt

Op een overleg tussen Nederland en Vlaanderen is overeengekomen om de stikstofproblematiek grensoverschrijdend aan te pakken. “Het engagement werd aangegaan voor samenwerking en informatiedeling met het oog op het realiseren van een gelijk speelveld in de grensregio”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

De opvolging levert resultaten op.

België haalt weer Europese doelstellingen voor salmonella bij pluimvee

Pluimvee

Net als vorig jaar voldeed België in 2019 aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij fokpluimvee, leghennen en vleeskippen. Bij vleeskalkoenen voldeed België echter voor het tweede jaar op rij niet aan deze doelstelling en is er een verbetering van de salmonellabestrijding nodig.