BFA heeft plan voor vermindering stikstofemissie

Actueel

BFA, de koepel van de Belgische diervoedersector, heeft een voorstel op de tafel van de Vlaamse regering gelegd voor het terugdringen van de stikstofemissie. Met - 1% minder ruw eiwit in pluimvee- en varkensvoeders zou de totale ammoniakuitstoot met maar liefst 10% dalen.

Met een vragenlijst ga je via de app het welzijn van je dieren na.

Welzijnsmetingen in de varkenshouderij met uitloopsystemen

Varkens

Regelmatig het welzijn van je varkens monitoren is belangrijk om welzijnsproblemen te leren kennen en te identificeren. Daarna is het ook belangrijk om de effecten van de doorgevoerde aanpassingen in kaart te brengen. Daar zal de nieuwe mobiele applicatie Piglow (ontwikkeld als onderdeel van het Europese PPILOW- project) bij helpen. Die is ontwikkeld voor zeugen en vleesvarkens op biologische bedrijven of bedrijven met een vrije uitloopsysteem.

Het gebruik van colestine, een antibioticum gebruikt als laatste redmiddel bij multiresisente infectie bij mensen, toont een continue afname in de diergeneeskunde. Sinds 2012 is er een reductie in gebruik met 71,3%.

Nieuw convenant is nodig in de strijd tegen antibioticumresistentie

Actueel

Hoewel de veehouderij in Vlaanderen heel grote stappen vooruit heeft gezet in de strijd tegen antibioticumresisentie is de lange weg nog niet ten einde. Verleden jaar daalde het gebruik niet verder en steeg het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica zelfs sterk. Met een nieuw convenant wordt verder gewerkt aan een verminderd antibioticumverbruik. Dat stelt Amcra in een persbericht.

Het FAVV wenst nogmaals de aandacht te vestigen op het belang van de postmortemkeuring in het slachthuis.

Nieuwe haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in Oost-Vlaanderen

Actueel

Sciensano, het nationaal referentielaboratorium, heeft de aanwezigheid van tuberculose bij 3 runderen afkomstig van een melkveebedrijf in Oost-Vlaanderen, met 236 runderen, vastgesteld. Dat laat het FAVV weten.

Een gemiddelde Belg kocht 10,9 kg vleeswaren in 2020, tegenover 10,1 kg per capita in 2019.

Thuisverbruik van vleeswaren steeg in 2020 met 8%

Actueel

De coronamaatregelen (logisch, door onder meer de sluiting van de horeca) zorgden voor een stijging in het thuisverbruik van vleeswaren in België. Hierdoor werd de licht dalende trend van de voorbije jaren omgebogen tot een volumestijging van 8%.

Op de studiedag ‘Grand Angle Ovin’ werd een project voorgesteld gericht op eigen eiwitproductie op de schapenbedrijven.

Franse onderzoeksaccenten in de schapenhouderij belicht

Schapen

Op 4 mei presenteerde Idele, het Institut de l’élevage in Parijs zijn tweejaarlijkse ‘Grand Angle Ovin’. Die studiedag, waar al het Franse onderzoek op schapenhouderij de revue passeert, verliep, gezien corona, dit keer via videoconferentie. Er werden 12 verschillende onderwerpen toegelicht met een breed spectrum. In dit artikel brengen we verslag van het tweede deel van deze studiedag met 6 diverse onderwerpen.

Alle pelsdierkwekerijen in Vlaanderen willen stoppen

Veeteelt

Alle 14 resterende pelsdierkwekerijen én de ene foie grasproducent in Vlaanderen hebben nu een aanvraag tot stopzetting ingediend. Aanvankelijk was bepaald dat deze bedrijven ten laatste tegen eind 2023 alle activiteiten moesten stopzetten, maar het ziet er dus naar uit dat er al sneller een definitief einde komt aan de pelsdierkweek en het gebruik van dwangvoeding in ons land.

Leievoeders neemt nu ook Bio’or over.

Leievoeders neemt meerderheid in bioveevoederproducent Bio'or

Nieuws van maatschappijen

Veevoederbedrijf Leievoeders nv uit Waregem neemt een meerderheid in bioveevoederactiviteit Bio'or uit Poperinge. Daarmee realiseert Leievoeders zijn derde overname in 4 jaar tijd.

In de praktijk is dus een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid voor de voedselketenveiligheid weggelegd voor de vervoerders van dieren. Zij moeten de dieren die ze naar een slachthuis brengen zodanig laden dat alleen de daar te slachten dieren, voet aan de grond moeten zetten.

FAVV wijst in omzendbrief op correct aanbieden van dieren in het slachthuis

Actueel

In een omzendbrief vestigt het FAVV de aandacht om het belang van het correct aanbieden van als landbouwdier gehouden hoefdieren in het slachthuis. “ “Er is een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor de vervoerders van dieren.”

De Jongveetool is een handig hulpmiddel om het management bij te sturen en te verfijnen.

Nieuwe tool brengt groeitraject jongvee in kaart

Melkvee

In de gratis Jongveetool, ontwikkeld in het Vlaio-LA project ‘JongLeven’, registreer je gewicht of borstomtrek van het jongvee. De Jongveetool illustreert vervolgens hoe goed jouw bedrijf scoort ten opzichte van het streeftraject. In één oogopslag evalueer je met deze tool ook het groeitraject en groeisnelheid van verschillende leeftijdsgroepen.

Slechts 15% van de kippen in België wordt gevaccineerd tegen coccidiose. Deze kuikens waren bij de gelukkigen.

Naar een lager antibioticumgebruik bij vleeskippen

Pluimvee

Het antibioticumgebruik bij vleeskippen doen dalen is een hele uitdaging. Het vraagt een aangepast management en een andere manier van werken op verschillende vlakken. Met relatief eenvoudige maatregelen rond de dagelijkse werking van het bedrijf kan het antibioticumgebruik geleidelijk aan dalen.

Piet Vanthemsche onderhoudt goede banden met de land- en tuinbouwsector. Hij was vele jaren voorzitter van Boerenbond. Hier staat hij centraal op een foto naast Hendrik Vandamme (voorzitter ABS) en Rene Ladouce (voorzitter FWA) op een actie van de  melkveesector in Brussel, in september 2009.

Rapport-Vanthemsche: Dierenwelzijnslabel kan belangrijke bijdrage zijn voor de maatschappelijk verantwoorde productie

Actueel

Minister Ben Weyts maakte het tussentijds rapport Het opstellen van een businessmodel voor de ontwikkeling van een centraal dierenwelzijnskenmerk van Piet Vanthemsche openbaar. Dat wordt nu verder verfijnd en bijgestuurd om tot een definitief label te komen. De inzichten bieden een mooie inkijk in hoe vanuit verschillende oogpunten naar dat dierenwelzijn wordt gekeken.

In warme periodes kun je ook de voersamenstelling aanpassen.

Hittestress bij pluimvee: verbeter het comfort bij hoge temperaturen

Pluimvee

Je pluimvee beschermen tijdens aanhoudend warme dagen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede. Neem dus gepaste maatregelen om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken, adviseert DGZ.

Elk pasgeboren kalf wordt binnen de 7 dagen na geboorte onderzocht op aanwezigheid van het BVD-virus.

Zes jaar BVD-bestrijding: een succesverhaal met een toekomst

Melkvee

Na 6 jaar BVD-bestrijding heeft vandaag maar liefst 99,3% van de Vlaamse rundveebeslagen het BVD-vrij bedrijfsstatuut behaald. Het is een succesverhaal, maar BVD vereist toch nog alertheid, zo stelt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

ILVO, dé Vlaamse instelling voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, zet de komende jaren extra in op lage en prijsbewuste monitoringstechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen.

ILVO onderzoekt of betaalbare sensoren betrouwbare oplossing bieden voor monitoring van stalemissies

Actueel

ILVO, dé Vlaamse instelling voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, zet de komende jaren extra in op lage en prijsbewuste monitoringstechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een extra budget (2021-2024) van 112.000 euro. VITO, met ook steun van ILVO, werkt intussen aan een maatschappelijke en socio-economische impactstudie van de beleidsscenario’s met oog op de vaststelling van een definitieve Programmatische Aanpak Stikstof.

Het kiemgetal van de melk is 4000, het coligetal is kleiner dan 10 en het celgetal is 69.000.

“Wij behaalden 3 MCC-diploma’s door strikt in te zetten op hygiëne”

Melkvee

Naar aanleiding van Wereldmelkdag dook Landbouwleven in de lijst van 84 melkveehouders die een MCC-diploma ontvingen voor hun kwaliteitsvolle melk. Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) beloont zo elk jaar een aantal melkveehouders. Pieter Maes en Evelien Pauwels namen het dit jaar al voor de derde keer in ontvangst.

Het Eucoclim-veevoer vermindert de methaanuitstoot.

Innovatie zal heel belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van stikstofdepositie

Actueel

Voor het verminderen van de stikstofdepositie zal naast aangepaste stalsystemen ook ingezet moeten worden op management- en voedermaatregelen. “Innovatie vervult hierin een sleutelrol”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Emmily Talpe, Vlaams parlementslid voor Open VLD.

Belgische landbouwers eisen betere prijzen.

Boerenacties in heel Europa op Wereldmelkdag

Melkvee

Ter gelegenheid van Wereldmelkdag hebben de Europese melkveehouders besloten om in het offensief te gaan. De Belgische melkveehouders hebben begin juni het startschot gegeven voor de verschillende acties door hun krachten te bundelen met organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Gebruik jij een welzijnsvoer bij de drachtige zeugen? Doe mee aan de enquête over dit thema.

Heb jij al gehoord van welzijnsvoeder?

Varkens

In Nederland is het gebruik van vezelrijk welzijnsvoeder al goed ingeburgerd. Dit welzijnsvoeder zorgt voor een verzadigend gevoel waardoor de zeugen rustiger zijn en minder stress ervaren. Hoe is de situatie in Vlaanderen? Masterstudente Kaat Bauwens doet een enquête.

Ook in België werden het afgelopen decennium een forse stijging van het aantal mycoplasma-infecties vastgesteld.

Mycoplasma bovis, een ongenode gast op tal van Belgische rundveebedrijven

Melkvee

Mycoplasma bovis is een bacterie die sinds de jaren 60 wereldwijd in opmars is. Ook België ontsnapt er niet aan: Veepeiler Rund en Arsia brachten namelijk aan het licht dat ongeveer een kwart van alle rundveebedrijven de voorbije jaren te maken kreeg met een mycoplasma-infectie. Het is dus zaak om mycoplasma snel te herkennen en, belangrijker nog, de kans op besmetting te verkleinen.

Met de AMFER® technologie kan stikstof uit ruwe mest of digestaat teruggewonnen worden via stripping-scrubbing.

Flexibele technologie voor stikstof stripping-scrubbing uit mest en digestaat wint vierde Ivan Tolpe Prijs

Actueel

Het Nederlandse Colsen heeft met de AMFER technologie de Ivan Tolpe Prijs 2021 gewonnen. Met deze prijs wil het VCM, het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking.

De stand van DeLaval op de laatste editie van Agribex.

DeLaval Benelux zegt af voor Agribex 2021

Actueel

Het management van DeLaval Benelux heeft, in goed overleg met haar Belgische dealerorganisatie, besloten om niet deel te nemen aan Agribex 2021. Deze beslissing is genomen omwille van de onzekere situatie met betrekking tot Covid-19 en de mogelijke invloed daarvan op grootschalige binnen evenementen.

Pieter Dezeure en Tine Oyaert met hun kindjes Sil, Baptist en Odette.

Pieter Dezeure en Tine Oyaert: “Wij vertrouwen erop dat het goedkomt”

Melkvee

Zuivelcoöperatie Milcobel vertoefde de voorbije maanden – zeg maar jaren – in woelig water. De melkprijzen bleven immers ondermaats. Heel wat leden-leveranciers verkozen om andere oorden op te zoeken. Melkveehouders Pieter Dezeure en Tine Oyaert uit Beauvoorde (Veurne) deden dat bewust niet. “Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst en blijven de coöperatie trouw.”

De E100 is een nieuwe draaimelkstal van Delaval.

Delaval lanceert nieuwe E100 draaimelkstal

Nieuws van maatschappijen

Afgelopen jaar introduceerde DeLaval al een nieuwe buitenmelker draaistal, de E300. Dit jaar komt DeLaval opnieuw met een nieuwe versie op de markt in de Benelux, namelijk DeLaval E100 buitenmelker.

Eric en Chantalle Reijrink stapten in de saneringsregeling van de Nederlandse varkenshouderij. Eric: Het geld dat wij krijgen, kunnen wij fiscaal aantrekkelijk herinvesteren in het landgoed en de 24-uurs zorg.”

Eric en Chantalle Reijrink (NL): Je moet op veel zaken letten bij een sanering

Varkens

Varkenshouders Eric en Chantalle Reijrink uit het Brabantse Diessen (NL) doen mee aan de meest recente Nederlandse saneringsregeling voor de varkenshouderij (zie kader). Bij het saneren zijn er flink wat zaken waar je op moet letten: van het uiterlijke moment van leegdraaien, tot aan de sloopdatum, fiscale punten en herinvesteringsmogelijkheden.