Weyts werkt aan uitfasering verrijkte kooien voor pluimvee

Pluimvee

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft met de pluimveesector overlegd over de uitfasering van verrijkte kooisystemen voor legkippen. Een tijdpad heeft de minister nog niet, maar hij wil dat de Vlaamse pluimveehouders al afstappen van verrijkte kooien vooraleer er een Europees verbod komt.

De vaccinatie zou een nuttige aanvulling kunnen vormen op de toepassing van strikte bioveiligheids- en andere bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen.

EU-ministers overwegen groepsaankoop vaccins vogelgriep

Pluimvee

De ministers van Landbouw van de EU-lidstaten hebben de Europese Commissie dinsdag verzocht om, naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep deze winter, de mogelijkheden te onderzoeken van een mechanisme voor groepsaankoop of vaccinbanken. Dat moet zorgen "voor een robuuste en responsieve bevoorrading" met vaccins.

De overnemers willen een voedingscentrum uitbouwen.

Slachthuis Bastogne heeft overnemer

Vleesvee

Het slachthuis te Bastogne was de laatste jaren topic van zowel een schandaal, als van een naamsverandering van overkoepelend bedrijf Veviba naar Qualibeef. Na het faillissement in 2019 werd gezocht naar een overnemer. Marcel Peters van de PEMA Meat Group en Bernard Gotta van de Luikse firma Bernard Gotta zagen in de site wel kansen, en tekenen voor overname. Zo meldde De Tijd vorige week.

Boeren worden alleen opgeroepen om mee te doen als het in de bedrijfsvoering past.

Nederlandse boeren houden op 30 mei koeien uit de wei vanwege stikstofbeleid

Vleesvee

Boeren in Nederland houden op maandag 30 mei hun koeien uit de wei en in de stallen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Volgens de landbouworganisaties LTO Nederland en Team Agro NL dreigt de koe vanwege verschillende rechtszaken niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, wat praktisch en juridisch onhaalbaar is. Met de actie #30MeiKoeUitDeWei roepen ze de overheid op om deze "absurde" uitkomst van de stikstofcrisis te voorkomen.

Over het stikstofakkoord is lang nog niet alles gezegd in de regering.

Fundament stikstofakkoord houdt stand, bijsturen kan nog

Veeteelt

In verschillende interviews zaterdag stemmen de verschillende partijen uit de Vlaamse regering de violen. Het stikstofakkoord blijft overeind, luidt het bij cd&v, Open Vld en N-VA. Het openbaar onderzoek loopt nog, en er moet nog worden geëvalueerd.

Tour de Crème bundelt 18 adressen met hoeve-ijs

Melkvee

Tour de Crème is een provinciaal netwerk dat 18 adressen bundelt van waar men hoeve- of streekijs met melk recht van de koe of het schaap kan verkrijgen. Bovendien is elk adres gelinkt aan een pittoreske fiets- of wandeltocht in de buurt.

Het is aan te raden om regelmatig mestonderzoek te laten uitvoeren, zodat je de evolutie in de wormbesmetting kan volgen.

Wormbesmetting voorkomen: monitor je schapen in de wei

Schapen

Nu de meeste schapen weer op de weide lopen, liggen wormbesmettingen opnieuw op de loer. DGZ stelde al de eerste besmettingen met de rode lebmaagworm vast. Ook andere wormsoorten kunnen gedurende het weideseizoen voor problemen zorgen.

Abortus komt op elk bedrijf wel eens voor. Men spreekt van abortus bij diverse situaties: bij embryonale resorptie (vroeg in de dracht), bij dode foetussen of bij de geboorte van zwakke en premature lammeren.

Preventieve gezondheidszorg (deel 1): ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte)

Schapen

De voorbije weken waren er in Oudenaarde en Geel 2 praktijkdagen voor houders van kleine herkauwers, kaderend in het demoproject Preventieve Gezondheidszorg: Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte). De talrijke aanwezigen werden per dag in 3 groepen ingedeeld om volgens beurtrol het hele programma te doorlopen

Er heerst onenigheid rond het stikstofakkoord in Vlaanderen.

Lachaert over stikstofakkoord: ‘te maken met fouten en ongerijmdheden’

Wetgeving

In het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft gesloten zitten "fouten en ongerijmdheden". Die moeten rechtgezet worden om de rechtszekerheid van het akkoord te garanderen. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert donderdag gezegd bij Villa Politica. "We moeten bijsturen waar er problemen zijn", aldus Lachaert.

Gerard Govers, vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie aan de KU Leuven (links) en Wouter Merckx, directeur van het centrum zijn trots op TRANSfarm.

Innovatieve onderzoeksboerderij TRANSfarm maakt omslag van laboratorium naar de praktijk mogelijk

Actueel

De omslag van laboratoriumproeven naar praktijkklare systemen vergt een aangepaste omgeving en opschaling. In dat kader werd TRANSfarm, op de site van voormalige Zoötechnisch centrum van de KU Leuven, gerealiseerd. Op 20 mei wordt de site officieel geopend.

De uier heeft bij een klinische ontsteking een hard, rood en gezwollen uitzicht.

Mastitis: hoe zat dat nu ook al weer?

Melkvee

Mastitis of uierontsteking is nog steeds het meest voorkomende gezondheidsprobleem op melkveebedrijven. In Vlaanderen maakt 26% van de Vlaamse melkkoeien gemiddeld minstens eenmaal per jaar een episode van klinische uierontsteking door. Een gepaste aanpak is belangrijk om het antibioticagebruik te beperken.

De stikstofboekhouding van Vlaanderen klopt niet: er werden gedateerde data gebruikt, emissiebeperkende maatregelen werden niet meegeteld, andere emissies werden niet berekend, emissiepunten zijn niet correct...

PAS: Rekenmodel kan juist zijn, maar de cijfers zijn het niet!

Veeteelt

Het PAS-verhaal hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de landbouwsector. Deze situatie was in dergelijke proportie helemaal niet nodig geweest, indien men van in het begin met het juiste cijfermateriaal gewerkt had.

Steunpunt Levend Erfgoed is verbouwereerd dat er opnieuw extra regelgeving op ons afkomt die er zal voor zorgen dat ons gevederde levende erfgoed verdwijnt.

‘Europa bedreigt levend erfgoed’

Pluimvee

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is verbouwereerd dat er opnieuw een extra regelgeving op ons afkomt – dit keer uit Europa – die er zal voor zorgen dat ons gevederde levende erfgoed verdwijnt. Dat de Europese regelneven het dit keer wel erg bruin bakken, wordt volgens SLE aangetoond doordat zelfs het Federale Voedselagentschap (FAVV) – bekend voor haar omslachtige regels – ook erg gekant is tegen wat er op stapel staat.

Landbouwers zorgen er best voor dat op 31 mei 2022 hun volmachten correct staan aangegeven in het Mestbankloket.

Kijk volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na

Wetgeving

Om de digitale dienstverlening te verbeteren vereenvoudigt de Mestbank op 1 juni 2022 het volmachtensysteem op het Mestbankloket. Landbouwers zorgen er best voor dat op 31 mei 2022 hun volmachten correct staan aangegeven.

De ophokplicht voor pluimvee vervalt in ons land vanaf 14 mei.

Ophokplicht voor pluimvee eindelijk achter de rug

Pluimvee

De Europese pluimveesector is al een hele tijd in de greep van vogelgriep. Gelukkig nam de besmetting in ons land de voorbije weken af. Daarom besliste federaal minister Clarinval (MR) om vanaf zaterdag 14 mei de ophokplicht op te schorten. Intussen werkt de Europese Commissie verder aan een oplossing voor pluimveehouders die door vogelgriep niet kunnen voldoen aan de vereisten van vrije-uitloopeieren.

In een volière vertonen de kippen meer diergedrag, maar de ammoniakuitstoot is er hoger dan in een verrijkte kooi.

We focussen nu vooral op welzijn, gezondheidspreventie en milieu

Pluimvee

Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel staat al 26 jaar in voor onderzoek en advisering rond pluimvee. Momenteel worden er zo’n 13 projecten tegelijk uitgevoerd. De focus van die projecten veranderde over de jaren heen regelmatig naargelang wat mensen belangrijker gingen vinden.

De betrokken projectpartners die zich inzetten voor koolstoflandbouw, van links naar rechts: Franky Coopman (Inagro) - Luc Poppe (Vlaams Hoeverund) - Frederik Van de Sompel (Vlaams Hoeverund) - Geert Hanssens (Colruyt Group) - Saskia De Block (Colruyt Group) - Jos Raeymaeckers (Vlaams Hoeverund) - Claudio Saelens (Vlaams Hoeverund).

Vlaams Hoeverund en Colruyt Group doen samen aan koolstoflandbouw

Akkerbouw

De coöperatie ‘Vlaams Hoeverund’ en Colruyt Group zijn gaan samen werken rond enkele eigen proefprojecten rond carbon farming of koolstoflandbouw.

Depot Weelde blijft de unieke locatie van de Agridagen, deze keer ook met een uitzonderlijk timing.

Aftellen naar een uitzonderlijke lente-editie van de Agridagen

Agridagen

De Agridagen kregen – door corona – een andere plek op de beurskalender. Alhoewel mei een drukke periode is op het land, is ook de drang om elkaar terug te ontmoeten groot. De organisatie is dan ook verheugd om meer dan 200 exposanten te noteren voor deze vierde editie in Weelde Depot. Bovendien is er ook een goed gevuld randprogramma voorzien.

België is volgens Greenpeace een belangrijke afnemer van palmolie en soja.

Greenpeace blokkeert sojaschip in zeesluis van havenstad IJmuiden (NL)

Veeteelt

Zo'n 60 actievoerders van Greenpeace hebben woensdag 11 mei 2022 de zeesluis in de Nederlandse havenstad IJmuiden geblokkeerd. In de sluis ligt de Crimson Ace, een schip met 60 miljoen kilo soja uit Brazilië aan boord. De activisten eisen een sterke Europese bossenwet.

Het ‘kijk, ruik, proef’-pictogram op de verpakking moet ervoor zorgen dat mensen eerst hun zintuigen gebruiken alvorens ze een product in de vuilnisbak gooien.

Pienter pictogram tegen zuivelverspilling

Veeteelt

Het Belgische zuivelmerk Joyvalle en Too Good To Go, de gratis app tegen voedselverspilling, slaan de handen in elkaar om de verspilling van zuivel tegen te gaan. Het ‘kijk, ruik, proef’-pictogram op de verpakking moet ervoor zorgen dat mensen eerst hun zintuigen gebruiken alvorens ze een product in de vuilnisbak gooien.

Runderen valoriseren veel eiwitten die niet door de mens gegeten kunnen worden.

Runderen produceren meer eiwit dan ze consumeren

Veeteelt

Op vraag van de Belgian Feed Association (BFA) berekende het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de eiwitefficiëntie bij Belgisch vee. Hieruit blijkt onder meer dat runderen meer eetbaar eiwit produceren dan ze consumeren. Voor de meeste diersoorten is er geen competitie tussen mens en dier.

Zoon Kijn en vader Bart van Doorn. Bart: “Onze oudste wil de melkschapenhouderij zeker overnemen en daar zijn mijn vrouw Tea  en ik heel blij mee.”

Bart van Doorn: Ik wil diervriendelijk werken

Schapen

Melkschapenhouders Wubbo de Jong en Bart van Doorn trokken in de zomer van 2017 met een volle portemonnee naar Spanje om 500 jonge ooien te kopen. Momenteel hebben ze 400 melkschapen aan de melk met een rollend jaargemiddelde van 550 l per melkschaap.

Met kippenpluimen versterken de Oost-Vlaamse start-up Stam Agro en de UGent de groei en de weerstand van planten.

Kippenpluimen worden biostimulant voor gewassen

Pluimvee

Met kippenpluimen versterken de Oost-Vlaamse start-up Stam Agro en de UGent de groei en de weerstand van planten. Voor de landbouw betekent dit een belangrijke ‘gamechanger’ in de strijd tegen CO2 , het gebruik van mest en de reductie van stikstof.

De teelt van (micro)algen kan in Vlaanderen een extra duwtje gebruiken.

Productie van microalgen nog in groeifase

Veeteelt

De teelt van (micro)algen kan in Vlaanderen een extra duwtje gebruiken. Algen zijn een beloftevolle innovatieve eiwitbron en passen in de Vlaamse eiwitstrategie. Het potentieel is aanwezig, maar realistische toekomstige productiecijfers zijn er nog niet.

Rundveehouders kregen tijdens 2 workshops antwoord op enkele prangende vragen omtrent pneumonie bij kalveren.

Kalverpneumonie: Kennis en innovatie voorkomen hoge kost!

Melkvee

Luchtwegaandoeningen bij kalveren leiden nog te veel naar ongewenste verliezen. Nochtans valt dit te vermijden.