Varkenshoudster Mieke De Cat: “PRRS-Monitor levert me alleen maar voordelen op!”

Varkens

Heel wat varkensbedrijven volgen hun PRRSV-status op aan de hand van de verschillende PRRS-Monitors. Ook Mieke De Cat, trouwe deelneemster aan de PRRS-Monitor Biggen, en haar dierenarts Sofie Willaert zijn fan van de PRRS-Monitor en van de voordelen die het hun oplevert.

De prijzen van maïs, tarwe, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, maar ook die van vitaminen en mineralen, schieten door het dak. Er worden dezer dagen recordprijzen genoteerd.

BFA waarschuwt voor recordhoogtes en verstoringen in aanvoerketen van grondstoffenprijzen

Actueel

De prijzen van tarwe, maïs, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, maar ook die van vitaminen en mineralen, schieten door het dak. De grondstoffenprijzen halen recordhoogtes. BFA trekt aan de alarmbel en waarschuwt ook voor verstoringen in de logistieke aanvoerketen.

De aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve moeten voor 30 november worden ingediend via het Departement Landbouw & Visserij.

Aanvraag voor overdracht van premierechten en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen tot 30 november

Actueel

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een volledige bedrijfsovername werd vastgelegd op dinsdag 30 november 2021. De overdracht moet door de overlater ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Bert Driessen gaf toelichting over hoe klauwen bijgeknipt moeten worden.

Veel interesse voor demo’s schapenhouderij

Schapen

In het kader van het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers’ werden de afgelopen weken op 3 bedrijven, verspreid in Vlaanderen, demo-workshops gehouden. We mochten ruim 225 aanwezigen verwelkomen.

In de PAS-lijst staan reductiepercentages van 50 tot 70% voor pluimvee- en varkensstallen.

In stikstofdebat: AEA-stallen zijn deel van oplossing

Actueel

Voor landbouwminister Hilde Crevits zijn AEA-stallen niet de ‘heilige graal’ in het heikele stikstofdebat. “Er zijn heel wat zaken die we in de strijd kunnen gooien, zoals voedertechnieken.”

De veehouderij streeft tegen 2024 onder meer naar een reductie van 65% van het totale antibioticumgebruik ten opzichte van 2011.

Veehouderij streeft verder naar vermindering van antibioticumgebruik

Veeteelt

Van 18 tot 24 november 2021 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Het gebruik van antibiotica bij dieren is in ons land de laatste jaren fors gedaald. De geleverde inspanningen kaderen in het ‘One Health’-perspectief. Hierop wordt verder ingezet. Het Amcra en FAVV belichten hun doelstellingen.

Wordt schurftgevoeligheid genetisch bepaald?

Vleesvee

Tijdens de Vlaamse Fokkerijdag op 10 november kwamen verschillende experten aan het woord over uitdagingen binnen de fokkerij. Een van hen, Roel Meyermans, van de KU Leuven en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), gaf wat meer toelichting over de samenhang tussen DNA en schurft, meer bepaald bij Belgisch witblauw.

Scheef houden van de kop is een typisch kenmerk van NCD.

Optimalisatie van NCD-vaccinatie gewenst

Pluimvee

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) gaat in een nieuw onderzoeksproject na hoe de vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle geoptimaliseerd kan worden. Pluimveehouders kunnen mee zoeken naar oplossingen.

Meting van de huidtemperatuur van vleesvarkens met behulp van een infraroodcamera op een statief.

Verhoogde ademhalingsfrequentie is goede indicator voor hittestress bij vleesvarkens

Varkens

Varkens zijn gevoelig voor een hoge omgevingstemperatuur. In de pilootstudie Coolpigs wordt onderzocht hoe je hittestress bij vleesvarkens tijdig kunt waarnemen. Dat is immers cruciaal voor het nemen van gepaste maatregelen.

De vaststelling van het vogelgriepvirus (H5N1) bij een wilde gans noopt tot verstengde maatregelen voor de hele pluimveesector.

Vogelgriep vergt opnieuw ophokplicht voor alle pluimvee

Pluimvee

Eind vorige week werd in de gemeente Schilde, in de provincie Antwerpen, bij een wilde gans het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Minister van Landbouw David Clarinval nam daarom, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Met de Trefdag VarkensAcademie hopen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de varkenshouders een hart onder de riem te kunnen steken én hun weerbaarheid te versterken.

De achtste Trefdag VarkensAcademie zet in op weerbaarheid in moeilijke situaties

Varkens

Al 8 jaar ondersteunen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de West-Vlaamse varkenssector met praktische en technische kennis. Dit jaar hebben ze extra aandacht voor weerbaarheid in moeilijke situaties. Net daarom brengen ze de varkenshouders opnieuw samen voor een dag boordevol nuttige info en gezellige netwerkmomenten. De achtste Trefdag VarkensAcademie vindt plaats op vrijdag 26 november bij Inagro in Beitem.

De nieuwere denkpiste is stikstof, opgevangen in luchtwassers, ook als groeimedium voor nuttige bacteriën kan dienen in een gecontroleerd fermentatieproces.

Hoe haalbaar is circulaire verwerking van stikstof uit veestallen?

Veeteelt

Kan je van stikstof uit stallucht en mest een grondstof maken geschikt voor de productie van organische meststof en/of diervoeder? Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits laat door ILVO onderzoeken of dat proces ook haalbaar is in de praktijk. Welke risico’s zijn er mogelijks aan verbonden en wat zijn de aandachtspunten voor een veilige en milieuvriendelijke toepassing? Levert het effectief milieuwinst op? En welke manier of toepassing is dan de beste?

De methaanuitstoot van koeien blijkt minder belastend voor het klimaat  dan eerst gedacht .

Zuivelsymposium 2021: Melkveehouders lossen mee het klimaatvraagstuk op

Melkvee

De zuivelsector staat voor een belangrijke uitdaging: de steeds groter wordende wereldbevolking voeden en tegelijk de impact op milieu en klimaat verkleinen. Om een gedifferentieerde en breed gedragen oplossing te vinden, bracht het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een aantal experten samen voor een interactief webinar: ‘Zuivel in een gezond en duurzaam Europees voedselsysteem’.

Een verluchter op een melkveestal.

CBgroep installeert ook rund- en pluimverluchters

Actueel

Enkele maanden geleden installeerde de CBgroep een eerste Rundverluchter of een luchtwasinstallatie op een rundveestal. “Onze bekende kwaliteitsvolle technieken zuiveren zo niet alleen al 10-tal jaren de ammoniakuitstoot van vele varkens, maar ook van rundvee”, zegt Stijn Crombez van CBgroep. Het bedrijf installeert ook verluchters op pluimveestallen.

Franse kwekers zullen hun pluimvee moeten opsluiten omdat het risico voor vogelgriep ‘hoog’ is.

Pluimvee opgesloten in Frankrijk vanwege hoog risico op vogelgriep

Pluimvee

Franse kwekers zullen hun pluimvee moeten opsluiten omdat het risico voor vogelgriep op het Franse vasteland is opgeschroefd naar ‘hoog’ als gevolg van de toename van het aantal gevallen in de buurlanden. Dat staat in een besluit dat vrijdag in het Journal officiel, het Franse equivalent van het Belgisch Staatsblad, is gepubliceerd.

De rundveestapel vertoont sinds de jaren 1990 een dalende trend, maar nam tussen 2014 en 2017 opnieuw toe. In de meest recente jaren is er weer sprake van een afname.

De veehouderij is niet de grote ‘klimaatboeman’

Actueel

Het is niet de eerste keer dat professor Wannes Ceulemans een knuppel in het hoenderhok gooit en erop hamert om de veestapel drastisch te laten verminderen om de CO2-uitstoot te doen dalen. Maar is de veeteelt wel dé grote boeman? In het algemeen is onze land- en tuinbouwsector slechts verantwoordelijk voor een goede 9% van de broeikasgasuitstoot. Twee derde hiervan (5 à 6 %) komt op rekening van de veehouderij.

Stijn Crombez (CBgroep):  Innovatie in de veehouderij? We doen dat al vele jaren.

Stijn Crombez (CBgroep): ‘Jonge veehouders moeten alle kansen krijgen’

Actueel

Of er geen vloek op luchtwassers rust? “In tegenstelling tot andere systemen werken onze luchtwassers perfect en doen ze wat ze moeten doen.” Stijn Crombez van de CBgroep noemt zichzelf ‘expert emissies in de veehouderij’ en begrijpt vaak de commotie niet. “Meer inzetten op innovatie? We doen al jaren niet anders en bewijzen dat het wel degelijk werkt.”

Onder meer voor het slachten van schapen zijn er minder en minder mogelijkheden.

Voor verwerking in korte keten zijn kleine en mobiele slachteenheden dringend nodig

Actueel

Na de sluiting in de zomer van het laatste schapenslachthuis in het Antwerpse klinkt de roep naar kleine en mobiele slachtinrichtingen alsmaar luider. Zeker in de korte keten is daar grote behoefte aan. BioForum bekijkt al langer de haalbaarheid van een mobiel slachthuis. Daarmee verandert er op het terrein vandaag echter nog niets.

Een kudde waterbuffels graast sinds vorige maand op de Verrebroekse Plassen.

Waterbuffels grazen op Linkerscheldeoever

Veeteelt

Een kudde waterbuffels of Aziatische buffels graast sinds vorige maand op de Verrebroekse Plassen, een natuurgebied in de Waaslandhaven. Dat is een primeur voor Vlaanderen! De waterbuffels zullen ervoor zorgen dat de natuur hier in topvorm blijft.

Wie is wanneer aansprakelijk bij ongevallen en schadegevallen?

De juridische kant van een schadegeval in de landbouw

RULA

De landbouwsector zit vol gevaren. Zowel letterlijk als figuurlijk loert het gevaar om elke hoek. Hoewel voorkomen beter is dan genezen, is een goede kennis van het aansprakelijkheidsrecht ook een belangrijke meerwaarde voor een bedrijfsleider in de landbouwsector.

Elk varkensbedrijf moet deze risico-enquête jaarlijks herhalen.

Jaarlijkse risico-enquête helpt om de bioveiligheid te verbeteren

Varkens

Een goede bioveiligheid is onmisbaar voor varkensbedrijven om zich te beschermen tegen de insleep van Afrikaanse varkenspest en andere ziekten. Ook in de strijd tegen antibioticaresistentie speelt bioveiligheid een cruciale rol. De beste manier om de bioveiligheid op je bedrijf nog te verbeteren begint met een grondige analyse van de risico’s.

De speenbekers correct ontsmetten na het melken is zeer belangijk om het aantal bacteriën te doen dalen.

Het preventief bestrijden van infecties bij mastitis

Melkvee

De UGent deed onderzoek naar uiergezondheid op 29 melkveebedrijven met een robot van DeLaval, en op 19 bedrijven met een robot van Lely. Het team bekeek hoe infecties van mastitis zich in de stal verspreiden en geeft daarover enkele tips.

Artan van de Janshoek van fokker/eigenaar Jan Gorssen uit Kaulille.

FWS: Artan van de Janshoek wint in seizoen 2021.2

Varkens

Artan van de Janshoek van fokker/eigenaar Jan Gorssen uit Kaulille heeft een opmerkelijke afstamming. Hij scoorde het best in de nieuwe fokwaardeschatting. Met nog één seizoen te gaan, wordt het een spannende eindstrijd voor de Gouden Piétrain Award.

Ruben is manager van landbouw en voeding op De Winning, Claudia is assistent-werkleider op het landbouwbedrijf.

De Winning: We bieden iedereen een kans om hier te werken

Melkvee

De Winning is een sociale, inclusieve onderneming in Lummen waar mensen werken die niet onmiddellijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. De activiteiten spitsen zich toe op natuur- en groenbeheer, biologische land- en tuinbouw, voeding en distributie, en horeca. De producten worden in de korte keten verkocht en sinds 2017 biologisch geteeld.

De varkensboeren worden dit jaar vrijgesteld van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Federale regering stelt varkensboeren vrij van bijdrage aan sanitair fonds

Varkens

De federale regering stelt de varkenssector dit jaar vrij van de bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, kortweg het sanitair fonds. De sector maakt momenteel een zware crisis door.