Vlaanderen plafonneert veestapel door uitbreiding via NER-MVW tegen eind dit jaar te schorsen

Actueel

De Vlaamse regering heeft beslist om de veestapel tijdelijk te plafonneren. Het doet dat door tegen 31 december 2021 de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW tijdelijk te schorsen. Wat daarna gebeurt, is onduidelijk. Dat hangt onder meer af van de definitieve PAS-regeling en een nieuw Mestactieplan.

Het toepassen van de dikke fractie als ligboxstrooisel wordt in België alleen toegestaan als de grondstof bedrijfseigen mest van het melkveebedrijf is.

Welke mogelijkheden biedt het scheiden van mest op een melkveebedrijf?

Melkvee

Welke meststromen worden gevormd bij het scheiden van mest op een melkveebedrijf? En welke mogelijkheden bieden deze fracties dan? Het Rundveeloket zocht het uit.

Het Smart-Multi-Connect bedieningsconcept laat toe verschillende toestellen op hetzelfde ogenblik met de spuitmachine te connecteren.

6x zilver op Agribex 2021

Mechanisatie

Om de 2 jaar reikt de Agribex landbouwbeurs gouden en zilveren aren, hoeven en buxussen uit voor bedrijven die zich onderscheiden met innovaties in hun domein, respectievelijk de akkerbouw, veehouderij of groenvoorziening. Dit jaar leverde dat 6 zilveren onderscheidingen op.

Mastitis komt veel vaker voor in de eerste 20 dagen van de lactatie.

Een betere uiergezondheid door monitoren van herstel bij mastitis

Melkvee

Aangezien de melkproductie een belangrijke bron van inkomsten is op een melkveebedrijf, worden de productieverliezen het best zo goed mogelijk in kaart gebracht. Het MastiManproject bracht de melkverliezen op robotbedrijven die gelinkt zijn aan uiergezondheidsproblemen, en meer specifiek mastitis, in kaart.

Na de overname zal SAC opereren als een volledige dochteronderneming van BouMatic.

BouMatic neemt SAC Group over

Nieuws van maatschappijen

BouMatic, een producent van melksystemen, neemt de Deense SAC-Group over.

De producenten in Duitsland komen 9,51 cent/kg tekort om hun kosten te dekken.

21% van melkproductiekosten niet gedekt in Duitsland

Melkvee

Volgens de kwartaalcijfers van het Bureau voor landbouweconomie en plattelandsstudies - actuele cijfers van juli 2021 – blijft ook in Duitsland de melkprijs te laag.

Figuur 1. Voorstelling van de nutriëntenkringloop.

Eerste fysieke bijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen smaakt naar meer

Akkerbouw

Nutriëntrecuperatie is een belangrijke uitdaging. Nutricycle Vlaanderen bekijkt hoe Vlaanderen in de komende jaren de transitie moet inzetten naar meer recuperatie van nutriënten en hoe ook de verliezen naar het milieu kunnen worden gereduceerd.

De Kunming-verklaring stelt dat veel landen oproepen om 30 % land en zee tegen 2030 te beschermen.

Tweehonderdtal landen beloven om verlies aan biodiversiteit terug te draaien

Akkerbouw

De internationale gemeenschap heeft een principeakkoord bereikt om de strijd tegen het grootschalige en bedreigende uitsterven van dieren- en plantensoorten op te voeren.

Winnar Oculyze samen met Andé van Troost, CEO van Lely.

Oculyze winnaar van de tweede ‘Feed the Future’ challenge

Nieuws van maatschappijen

Oculyze uit Wildau, Duitsland, is uitgeroepen tot winnaar van de tweede editie van ‘Feed the Future by Lely’. Lely is leverancier van robotica en datamanagement voor de melkveehouderij. In samenwerking met Rockstart - startup-accelerators - scoutte Lely de volgende generatie tech-pioniers, die de melkveehouderij kunnen innoveren en verbeteren met technologische oplossingen.

Marcel Merkens: “De EU moet uitkijken dat ze niet te veel eisen stellen aan Europese boeren zonder dat de boeren er extra voor betaald krijgen.”

Bij de familie Merkens in Ingen (NL) gaat de varkensmest onder de fruitbomen

Varkens

Bij de familie Merkens in het Nederlandse Ingen passen ze circulaire landbouw toe in optima forma. Varkenshouders Marcel en Annet Merkens hebben weinig mestafzetkosten, omdat zij de varkensmest kwijt kunnen onder de fruitbomen van familie en collega-fruittelers. Van die appels maakt de broer van Marcel appelsap.

De ram moet vrij zijn van erfelijke gebreken, een goed beenwerk hebben en het voortplantingsstelsel moet optimaal functioneren.

De start van het dekseizoen is het begin van een optimaal bedrijfsresultaat

Schapen

Het dekseizoen op een schapenbedrijf is de bron van de bedrijfsvoering. In het voorjaar of de zomer zullen schapen minder geslachtsactiviteit hebben: dit zijn dieren die zich seizoensgebonden voortplanten, waardoor de ooien niet in bronst komen en de rammen geen deklust en slechte spermakwaliteit hebben wanneer de dagen lang zijn. Meestal worden rammen de eerste – of tweede – week van oktober bij de ooien gelaten.

Vlaamse melkkoeien realiseren record-levensproductie

Melkvee

De leeftijd en levensproductie van de koeien op de melkveebedrijven in Vlaanderen die deelnemen aan de mpr, is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De gemiddelde melkproductie per lactatie steeg nauwelijks, maar nooit eerder behaalden de Vlaamse koeien een hogere levensproductie.

Johan De Backer en Lieven Dambre voor Vitafor op Space.

Vitafor op Space in Rennes: ‘Informatie uit de markt en netwerk uitbouwen’

Actueel

Beurzen blijven belangrijk om veel internationale spelers op korte tijd te zien. “Zo leg je contacten en kan je je netwerk daarna sterk uitbouwen”, zegt Johan De Backer.

16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.

Vlaamse varkenshouderij opgegeven door de politiek?

Varkens

Vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering om 16 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de varkenssector. Het oogt sympathiek en voor de buitenwereld komt het over als de zoveelste keer dat onze varkenshouders gered worden door financiële steun vanwege de overheid. Elke vorm van steun is broodnodig op korte termijn en uitermate welkom, maar zijn de borrelnootjes die nu aangeboden worden, werkelijk de oplossing? 16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.

Marijn is één van de werknemers op een melkveebedrijf die wat toelichting geeft over zijn job.

Werkzoekenden de weg wijzen naar een melkveebedrijf

Melkvee

Veel melkveehouders staan onder druk nu de veestapels snel in omvang toenemen en de competitie steeds groter wordt. Die groei brengt een stijgende arbeidsbehoefte met zich mee, die niet altijd vlot ingevuld geraakt. Het Interreg-project CowForme wil werkzoekenden koppelen aan melkveebedrijven en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen.

De VPOV houdt bij landbouwers en ketenpartners een online bevraging over de actuele crisis in de varkenssector.

Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders bevraagt landbouwers en ketenpartners

Veeteelt

DeVlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) houdt bij landbouwers en ketenpartners een online bevraging over de actuele crisis in de varkenssector. Tot 15 oktober heb je tijd om de enquête in te vullen.

Gemiddeld worden er op een melkveebedrijf 20 bovenwettelijke duurzaamheidsinitiatieven toegepast.

Melkveehouderij verduurzaamt verder

Veeteelt

De verduurzaming van de ganse zuivelsector is een topprioriteit van MilkBE. Dit blijkt uit het nieuwste Duurzaamheidsrapport dat de brancheorganisatie publiceert. Al sinds 2014 wordt de verduurzaming in alle schakels van de zuivelketen gemonitord en de nieuwste resultaten voor 2020 tonen aan dat er al een hele weg werd afgelegd.

Het Agentschap Natuur en Bos gaat ervan uit dat de wolvin Naya kwaadwillig werd omgebracht.

Twee mannen staan terecht voor stroperij in kerngebied wolvin Naya

Veeteelt

De Hasseltse correctionele rechtbank buigt zich op 1 februari 2022 over 2 mannen die zich bezighielden met stroperij in het kerngebied van de dode wolvin Naya. In de rechtbank zijn al de conclusietermijnen vastgelegd om elkaars standpunten uit te wisselen.

Ger Entjes en Ayla Groenveld: “Als je als boer werkelijk je verantwoordelijkheid neemt als autonoom mens, heb je niet al die inmenging van de overheid nodig.”

Voor de crisis lag onze kaas zelfs in New York

kleinvee

De Kruidenwei, de geitenhouderij van Ger Entjes en Ayla Groenveld, doet haar naam eer aan. Als je het gedroogde gras ruikt dat voor de geiten ligt, dan ruik je ook een kruidenboeket. Dat dit werkt, blijkt wel. Voor de coronacrisis verkochten ze hun rauwmelkse biologische geitenkazen tot in Antwerpen, Berlijn en zelfs New York aan toe. Volgens Ayla staan Brusselse en ook Nederlandse beleidsmakers momenteel te ver af van de sector en zouden Brusselse ambtenaren verplicht een werkstage moeten lopen bij Europese boeren.

De terecht trotse vertegenwoordigers van Trotec op Space: v.l.n.r. Maureen Vanspranghe, Sigrid Pauwelyn en Carl Blondeel.

Onderscheiding op Space voor Trotec, de pionier in het verwerken van nevenstromen uit voedingsindustrie

Actueel

Trotec, met productiesites in Veurne en Albon (Frankrijk), kreeg op Space een ster voor innovatie. “Deze onderscheiding doet enorm veel deugd en is een bewijs dat we in de circulaire economie top zijn”, aldus Sigrid Pauwelyn. Trotec verwerkt nevenstromen uit de voedingsindustrie tot hoogwaardige basisgrondstoffen voor dierenvoeder.

Lessenpakket ‘dierenwelzijn’ breidt uit naar secundair onderwijs

Actueel

‘Oog in Oog’, het lessenpakket rond dierenwelzijn breidt uit naar het secundair onderwijs. Dat maakte minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts eerder deze week op Werelddierendag bekend op de Middenschool Don Bosco in Haacht.

Op elke brief zal een persoonlijk antwoord volgen.

Crevits reageert op briefschrijfactie: Kom naar buiten met je zorgen

Veeteelt

Een landbouwer uit Ieper lanceerde onlangs een briefschrijfactie op Facebook naar aanleiding van de zelfdoding van een collega. Met de actie wilde hij de aandacht vestigen op de moeilijkheden en zorgen waar landbouwers mee kampen om hun bedrijf leefbaar te houden. Landbouwminister Crevits kreeg in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement een hele reeks vragen over de crisis in de landbouwsector.

Open Vld pleit voor financiële steun aan de varkenshouders.

Open Vld wil financiële steun voor varkenshouders

Veeteelt

Open Vld pleit voor financiële steun aan de varkenshouders. Die lijden onder hoge grondstofprijzen en lage prijzen voor hun vlees. Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) kaart de kwestie aan bij Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

De Belg wil nog duurzamer eten en ziet hiervoor een rol weggelegd bij de zuivelsector.

Europeanen zien voor zuivelsector een belangrijke rol richting duurzame toekomst

Actueel

De koepelorganisatie van de Europese zuivelsector, European Milk Forum (EMF), bekeek de evolutie in duurzaam eten en leven in België, Frankrijk, Denemarken, Ierland en Noord-Ierland, en de rol die de zuivelsector hierin kan spelen. Het EMF formuleert nu, na 4 jaar vergelijkend onderzoek enkele belangrijke tendensen.

Het label biedt een strenge set basisnormen, waar slagers, supermarkten en andere retailers hun eigen eisen bovenop kunnen stellen.

Belgische varkenssector introduceert eerste nationale dierenwelzijnslabel

Varkens

De Belgische varkenssector introduceert een eigen dierenwelzijnslabel dat retailers toelaat om hun klanten lokaal varkensvlees aan te bieden dat gegarandeerd volgens verregaande bovenwettelijke dierenwelzijnsnormen geproduceerd werd. Het is de eerste keer dat in ons land een nationaal dierenwelzijnslabel gelanceerd wordt.