Graanoogst 2020 gekenmerkt door grote heterogeniteit

Granen

De teeltomstandigheden waren dit jaar niet evident. Dat maakt dat de oogstresultaten – kwantitatief en kwalitatief – erg verschillend waren naargelang de regio. Algemeen waren de graanopbrengsten wel gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel goed mee. Fegra, de federatie van de Belgische graanhandel, maakte een overzicht.

Tegen 2030 zal er 10 miljard euro geïnvesteerd worden in innovatie op het gebied van precisie- en digitale technologieën.

Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen engageert zich ter ondersteuning van Europese Green Deal

Akkerbouw

De Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen heeft een set van ambitieuze engagementen aangenomen om de Europese Green Deal te ondersteunen, waaronder een investering van €14 miljard in nieuwe technologieën en meer duurzame producten tegen 2030. Ook Phytofar, de Belgische vereniging, staat achter deze verbintenissen.

Kverneland ontwikkelde voor het merk Vicon een serie trainingsvideo’s.

Bijzondere visie op ondersteuning bij Kverneland/Vicon

Mechanisatie

Kverneland Group Benelux heeft mede vanwege de bijzondere omstandigheden van deze tijd een serie trainingsvideo’s ontwikkeld.

De Dag van de Landbouw 2020 wordt dit jaar een digitale weekendeditie.

Digitale ‘Dag van de landbouw’ op 19 en 20 september 2020

Actueel

De Dag van de Landbouw 2020 vindt ook dit jaar plaats … maar dan een tikkeltje anders. Het wordt deze keer een digitale weekendeditie. Prik alvast zaterdag 19 én zondag 20 september in jullie agenda.

De verpakkingsinnovatie betekent dat de verpakking nu voor meer dan 85% bestaat uit hernieuwbare materialen.

FrieslandCampina wil met nieuw melkkarton CO2-voetafdruk verlagen

Nieuws van maatschappijen

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil in 2050 klimaatneutraal zijn. In lijn met deze ambitie zet het bedrijf in België een volgende stap met een duurzamer melkkarton voor Campina weidemelk. De nieuwe verpakking bestaat voor 85% uit hernieuwbare materialen en draagt direct bij aan een vermindering van de CO₂-voetafdruk. Dit is een daling van 20% ten opzichte van de vorige brikverpakkingen en betekent dus een forse reductie voor de 3,2 miljoen verpakkingen op jaarbasis.

Yannick Hardy zet in op een drieledige piste om efficiënter te bemesten in de  toekomst.

Efficiënt bemesten belangrijker door strengere wetgeving

Akkerbouw

Tijdens het bezoek aan het proefplatform in granen van Aveve, werd ook even stilgestaan bij het belang van een efficiënte bemesting.

Wivina van de Sluizenweg is een topzeug. Heel wat van haar mannelijke nakomelingen zitten intussen in KI-centra.

Ras in de kijker: Belgische Piétrain. ‘We moeten fokberen selecteren met zowel goede karkaskwaliteit als groei’

Varkens

Het meest bekende ras in de Belgische varkenshouderij is ongetwijfeld de Belgische Piétrain. De dieren zijn goed herkenbaar door hun gespierdheid en hun bonte haarkleed. Marc Peters en zijn ouders hebben een kleine Piétrainfokkerij in Millen. Hun fokberen – bekend door de naam ‘van de Sluizenweg’ – zijn gerenommeerd in de hele sector.

Stefanie De Roo en Jo De Clercq, melkveehouders in hart en nieren.

Jo De Clercq en Stefanie De Roo: ‘We doen onze stiel met veel toewijding, maar er is meer dan werken’

Melkvee

Voor wie een onderscheiding wint, is de gelukzalige eer zoveel belangrijker dan het geldgewin. “Die award was de kers op onze taart. En een bevestiging dat we goed bezig zijn.” Aan een muur op een van de stallen van Jo De Clercq en Stefanie De Roo hangt de DGZ-Award voor Bioveiligheid. “Wat we dagelijks doen is onze bedrijfsfilosofie: proper, gezond en veilig werken.” Maar er is meer. “We werken graag en veel, maar naast hard werken moet je ook leven.”

Tijdens het oogstseizoen kan er door landbouwwerken modder op de weg komen en dat veroorzaakt slipgevaar. Met de campagne ‘Modder op de weg’ wil men landbouwer en weggebruiker sensibiliseren.

Twintigste editie campagne ‘Modder op de weg’ gelanceerd

Actueel

De sensibiliseringscampagne van de provincie West-Vlaanderen ‘Modder op de weg’ is vrijdag 4 september gelanceerd. De campagne werd 20 jaar geleden opgestart na een dodelijk ongeval door vervuilde wegen tijdens de oogstperiode in het najaar.

De focus van het project Smart Growers ligt op 3 slimme technieken die ingezet kunnen worden voor de teelt van asperges, blauwe bessen (foto) en laanbomen.

Limburg experimenteert met slimme fruitteelt

Akkerbouw

De toepassing van big data, sensor- en dronetechnologie, robotisering… is uitermate belangrijk voor de land- en tuinbouw, ook voor de Limburgse fruitteelt. Om de fruitteler klaar te stomen voor de toekomst onderzoekt en demonstreert pcfruit, samen met 8 Vlaamse en Nederlandse partners, de komende jaren deze nieuwe technologieën in het Interregproject ‘Smart Growers’.

De uiterste aanvraagdatum voor Covid-19-steun voor siertelers is vrijdag 11 september.

Siertelers hebben nog week de tijd voor aanvraag Covid-19 Steunfonds

Actueel

Siertelers die schade hebben geleden door de Covid-19-pandemie, kunnen nog tot en met 11 september 2020 een steunaanvraag indienen bij het departement Landbouw en Visserij. Bij aanvragen die via een aangetekende zending worden opgestuurd naar het departement, geldt de poststempel als bewijs van de indieningsdatum.

De aardappeloogst is weer volop aan de gang. De marktstemming is stabiel voor de meeste rassen.

Stabiele marktstemming op aardappelmarkt

Aardappelen

Belgapom deed op 4 september volgende prijsnotering voor de vroege aardappelen, Bintje, Fontane en Challenger.

Vernieuwd netwerk van Oost-Vlaamse bezoekboerderijen van start

Actueel

Begin september ging het vernieuwde netwerk 'Beleef de boerderij' van de Provincie Oost-Vlaanderen van start. Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen die kinderen en volwassenen laten kennis maken met de hedendaagse land- en tuinbouw.

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na op het Mestbankloket.

30 september 2020 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

Actueel

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na op het Mestbankloket. Wie mestverwerkingscertificaten van 2019 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestverwerkingsplicht van het jaar 2018, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2020 overdragen via het Mestbankloket. Overdrachten die te laat worden ingediend, worden niet in rekening gebracht. De basismestverwerkingsplicht van 2018 kan worden ingevuld met mestverwerkingscertificaten van 2018 en 2019.

Eén dag per week (op zaterdag en enkele weekdagen in de kerstvakantie) volgen studenten praktijkles.

Opleiding ‘technieker landbouwmechanisatie’ bij PCLT Roeselare

Mechanisatie

PCLT richt sinds 3 jaar de opleiding technieker landbouwmechanisatie in. Het is een praktische opleiding voor wie werkt of in de toekomst wenst te werken in de landbouwmechanisatie. Intussen volgden ook landbouwers en zelfs een verkoper de opleiding. PCLT vroeg de mening van cursisten Kristof Martens, een landbouwer, en Renaat Rommelaere van Rommelaere Agri. Hun visie wordt hieronder weergegeven.

De website ondersteunt landbouwers volgens de initiatiefnemers bij het nemen van betere bemestingsbesluiten.

www.groentenadvies.be geeft info op maat

Akkerbouw

Met de website www.groentenadvies.be kunnen groentetelers informatie vinden die hen helpt om op maat van plant en bodem te bemesten. De site is een initiatief van onderzoeksinstituut Inagro en 2 proefstations voor de groenteteelt: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG).

De weersomstandigheden speelden in 2019 een grote rol voor de wijnbouw in ons land. Er werd een kwart minder geproduceerd dan in het topjaar 2018.

Kwart minder Belgische wijn in 2019

Actueel

Volgens de FOD Economie, KMO en Middenstand en Energie nam de wijnproductie in België in 2019 sterk af ten opzichte van het topjaar 2018. Dit was vooral een gevolg van de minder gunstige weersomstandigheden. Tegelijk nam het aantal wijnbouwers en bebouwde hectaren nog toe.

Zonder ‘neonics’ kunnen bieten niet afdoende beschermd worden, aldus Haegeman.

Edito: bieten op drijfzand

Edito

De bietenvlieg en groene bladluizen zetten druk op de bietenteelt. Ondertussen dienen ook de eerste symptomen van vergelingsziekte zich aan. Veredeling op virusresistentie kan ons op korte termijn nog niet helpen, maar een noodtoelating voor neonicotinoïden en versoepeling van de regels rond het gebruik wel.

John Deere behoort met CNH Industrial (Case-IH, New Holland) en Agco (Fendt, MF, Valtra) tot de grootste producenten van landbouwmachines wereldwijd.

John Deere beperkt deelname Europese beurzen

Nieuws van maatschappijen

John Deere beperkt in boekjaar 2021, dat eind oktober volgend jaar afloopt, haar deelname aan beurzen. Het groengele merk slaat dus de EIMA-beurs in Bologna en de SIMA-beurs in Parijs over. Agritechnica is met afstand de grootste machinebeurs en kan in november normaliter wel rekenen op de aanwezigheid van ’s werelds grootste fabrikant van tractoren en andere landbouwmachines. Voor de Belgische beurzen is de vraag of ze als Europese of lokale beurzen worden aangemerkt.

Meer dan 90
% van het vlees dat de Belgische supermarkten verkopen komt van Belgische producten, blijkt uit de cijfers van federatie Comeos.

Comeos: ‘Supermarkt is de beste plek om de lokale boer te ondersteunen’

Actueel

De supermarkten zijn bij uitstek de beste plek om verse producten van Belgische boeren terug te vinden, zegt sectorfederatie Comeos. Meer dan 90 % van het vlees dat de Belgische supermarkten verkopen, komt van Belgische producten, blijkt uit de cijfers van de federatie.

Nestlé realiseerde in 2019 de grootste zuivelomzet ter wereld.

Mondiale zuivel: Aziatische bedrijven rukken op

Economie

Europese bedrijven blijven de mondiale zuivelwereld domineren, maar Aziatische bedrijven rukken door een groeiende binnenlandse vraag en internationale overnames op. Dat blijkt uit de Global Dairy Top 20, een ranglijst van grootste zuivelbedrijven die de Rabobank presenteert. Aanvoerder is net als in voorgaande jaren Nestlé.