Edito: Trots op de melk van hier!

Edito

Na meer dan een jaar coranapandemie zijn desinfecteren en hygiënischer werken alom bekend. In de veehouderij is men hier al veel langer mee vertrouwd… zonder gepaste hygiëne immers geen gezonde dieren, geen gunstige productieresultaten én… ook geen melk van topkwaliteit.

Claas vernieuwde zijn tractorfabriek in Le Mans onder meer met het oog op groei in aantal verkochte tractoren, maar voorzag ook in een betere ergonomie voor de medewerkers en introduceerde nieuwe interne logistiekmaatregelen.

Claas moderniseert tractorfabriek in Le Mans

Nieuws van maatschappijen

Gedurende de voorbije 3 jaar moderniseerde Claas zijn tractorfabriek in het Franse Le Mans. Vrijdag 21 mei vond de officiële opening plaats, uiteraard omwille van Covid-19 via een virtuele persconferentie.

Waar reeds een eerste snede is ingekuild, groeit nu vlot een tweede.

Tweede grassnede groeit pijlsnel

Veeteelt

Landbouwers die beslisten om tijdens de laatste week van april te maaien, hadden het achteraf gezien bij het rechte eind. Zo leren we uit de graslandupdate die het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) recent verspreidde.

Ook dit jaar zijn er veel helpende handen nodig voor de oogst in de land- en tuinbouw.

Toename van binnenlandse seizoenarbeiders compenseerde daling van buitenlandse niet

Actueel

Voor het 2de jaar op rij werd de campagne helpdeoogst.be gelanceerd. Bij de 1ste editie In 2020 steeg het aantal seizoensarbeiders van Belgische nationaliteit met 30 %, maar dat compenseerde lang niet de daling van het aantal buitenlandse seizoensarbeiders (ongeveer 10.000).

Een jachtplan markeert het gebied waar een jager regelmatig aan wildbeheer mag doen, en tot waar de grenzen lopen van zijn beheeractiviteiten.

Bijna 1 miljoen ha jachtgebied bleef ongewijzigd

Actueel

Een nieuwe berekening van de jachtplannen door Hubertus Vereniging Vlaanderen leert dat Vlaanderen bijna 930.000 ha jachtgebied telt.

Bij het kalkoenbedrijf gaat het om zo'n 13.000 dieren.

Vogelgriep op kalkoenbedrijf in Weert

Actueel

Op een kalkoenbedrijf in het Nederlands Limburgse Weert, net over de Belgische grens, is de vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van Landbouw denkt dat het om een ernstige variant gaat. Om verdere verspreiding te voorkomen worden zowel het kalkoenbedrijf als een nabijgelegen leghennenbedrijf geruimd.

De nationale koepel spoort haar lokale KLJ-afdelingen dan ook aan om hun netwerk te verrassen met een bedankingskaartje.

KLJ bedankt haar netwerk met kaartjesactie

Actueel

Jeugdbeweging KLJ wil haar lokale netwerk van ouders, vrijwilligers, handelszaken, verenigingen en organisaties in de bloemetjes zetten. De nationale koepel spoort haar lokale KLJ-afdelingen dan ook aan om hun netwerk te verrassen met een bedankingskaartje.

Het gezond boerenverstand is nodig om tot oplossingen te komen , stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy.

Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) vraagt oplossingen en de verdere polarisatie te stoppen

Actueel

Bart Dochy, Vlaams parlementslid voor CD&V en voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement, heeft een open brief geschreven. Hij vraagt daarin de polarisatie te stoppen en voor oplossingen te zorgen. De integrale versie lees je hieronder.

Op de voorstelling van de projectgroep voor 3 nieuwe nationale parken en 3 nieuwe landschapsparken: Vlaams ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir, en gedeputeerde  Bert Lambrechts in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Boeren moeten als landschapsbeheerders van de open ruimte volwaardige plaats krijgen in ‘parken’

Actueel

Als het van de Vlaamse regering afhangt dan komen er – naast het huidige Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg – 3 nieuwe nationale en 3 nieuwe landschapsparken bij. “Als heel belangrijke beheerders van de open ruimte is het essentieel dat landbouwers een volwaardige plaats krijgen in gebiedscoalities”, antwoordt landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) op vragen over dit thema.

Als een dier - zoals wolven of everzwijnen - wordt gedetecteerd, lichten verkeersborden op die chauffeurs aanmanen om hun snelheid te minderen.

Wilddetectiesysteem aan gewestweg kost 1 miljoen, voor afrastering en detectie aan oversteekplaatsen

Actueel

Vlaanderen is van plan om nog meer te investeren in wilddetectiesystemen, waarbij aan gecontroleerde oversteekplaatsen dieren worden gedetecteerd. Er komt onder meer nog 1 op de N76, waar verleden jaar de wolvenwelpen werden aangereden.

Knelpunten in de varkenssector zijn een agendapunt in bilaterale gesprekken tussen de Vlaamse overheid en verschillende partners in de keten.

Gesprekken met verschillende schakels uit varkensketen om knelpunten aan te pakken

Actueel

Hoewel het ketenoverleg van onze agrovoedingsector een privaat initiatief is, voert Vlaanderen bilaterale gesprekken met de verschillende schakels in bijvoorbeeld de varkensketen om knelpunten aan te pakken. Wat het resultaat van die gesprekken wordt, valt nog af te wachten.

Vijf jaar geleden startten Bart en Vicky hun biologisch leghennenbedrijf van nul op.

Bio-ei-Korbol: “Wij nodigden heel het dorp uit voor een gesprek”

Biolandbouw

Na jaren gewerkt te hebben als grondwerker en kleuterjuf, startten Bart Cans en Vicky Deprez in 2016 hun eigen biologisch leghennenbedrijf met 15.000 kippen in Gingelom (Zuid-Limburg). Zonder enige ervaring in de sector waagden ze een sprong in het diepe. Nu zijn ze echte kenners!

In 2016 schakelden Pieter en Annelies over naar biologische landbouw. Terwijl Pieter de slagerij leidt, zorgt Annelies voor de dieren.

Biobedrijf De Vierklaver: Wij bepalen zelf de prijs van ons vlees

Biolandbouw

In Lokeren baten Pieter Van Poucke en Annelies Marchand De Vierklaver uit, een biologisch vleesveebedrijf in combinatie met een slagerij. De overstap naar de biologische landbouw maakten ze in 2016. Ze staan nu nog steeds volledig achter deze keuze.

Door de coronapandemie moesten heel wat siertelers hun bloemen wegdoen. Aan de zwaar getroffen sector werd ruim 10 miljoen euro Vlaamse steun uitbetaald.

Bijna 20 miljoen euro steun aan de land- en tuinbouw door Covid-19

Actueel

Naast de steun uit het noodfonds voor de sierteelt (10.329.066 euro) en de aardappelsector (5.189.607 euro) werd aan de zwaar getroffen land- en tuinbouw nog extra middelen voorzien door de mechanismes Vlaamse compensatiesteun (1.942.500 euro) en het Vlaamse beschermingsmechanisme (3.752.381 euro). De meeste recente cijfers zijn die tot 8 maart.

In Frankrijk is de schapenhouderij nog altijd belangrijk, zowel op productievlak als voor de instandhouding van het platteland.

Een blik op de Franse schapenhouderij

Schapen

Op 4 mei presenteerde Idele, het Institut de l’élevage in Parijs, zijn tweejaarlijkse Grand Angle Ovin. Deze studiedag, waar al het Franse onderzoek naar schapenhouderij de revue passeert, verliep door corona via videoconferentie. Gezien onderzoek op het vlak van schapenhouderij in eigen land quasi onbestaande is, kunnen we als sector van Frankrijk wel één en ander leren. Er werden 12 verschillende onderwerpen toegelicht met een breed spectrum. In dit artikel brengen we verslag uit van het eerste deel van de studiedag, maar eerst geven we kort een beeld van het belang van de schapenhouderij in Frankrijk.

Voor de ondersteuning van mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt ontwikkelde Rembrandt Perneel (UGent) een landbouwrobot.

Rembrandt Perneel wint prijs voor een robot voor arbeidsintensieve taken op kleinschalige bedrijven

Actueel

Voor de ondersteuning van mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt ontwikkelde Rembrandt Perneel (UGent) een landbouwrobot. Hij won er de thesisprijs biologische landbouw en agro-ecologie mee en kreeg van het departement Landbouw & Visserij een geldprijs van 1.000 euro.

Belgapom deed op 21 mei geen notering voor Bintje.

Geen Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

Belgapom deed op vrijdag 21 mei geen notering voor de variëteit Bintje, daar er geen waarnemingen zijn door een gebrek aan transacties. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane en Challenger.

In Vlaanderen wordt ongeveer 60 ha miscanthus als energiegewas verbouwd.

Geen precies zicht op aandeel van teelten voor gebruik als biobrandstof

Actueel

Er zijn verschillende teelten die in Vlaanderen kunnen worden ingezet voor biobrandstof, maar er is niet bekend welk aandeel van de teelten effectief voor biobrandstof wordt gebruikt. “Het lijkt me niet wenselijk dat grote arealen gewassen die ook gebruikt kunnen worden voor voeding richting biodiesel zouden gaan”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Hoewel energie, industrie en verkeer de belangrijkste oorzaken van de emissies zijn,  neemt niet weg dat de ambities voor de landbouwsector groot zijn.

Landbouw: niet de belangrijkste boosdoener, wel een belangrijke schakel naar minder opwarming

Klimaat

Vaak wordt gezegd dat aan het klimaat werken door iedereen moet gebeuren. Zo wordt gewezen naar de landbouw, die voor 10% instaat van de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Die moet worden verlaagd, maar anderzijds moet de landbouw zich ook aanpassen aan de reeds voelbare gevolgen van klimaatverandering. Het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat binnen het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek) zet in op effectieve klimaatmaatregelen voor de landbouw.

De 20ste editie eind dit jaar wordt het eerste grote indoor ontmoetingsmoment voor de aardappelsector en daar wordt enorm naar uitgekeken

Interpom 2021 al voor 90% volzet: 300 exposanten uit 14 landen in Kortrijk Xpo

Actueel

Van 28 tot en met 30 november 2021 blaast de internationale aardappelwereld weer verzamelen in Kortrijk Xpo. Het is een enorme opsteker voor de organisatie, voor Belgapom en zeker voor alle standhouders die erg naar dit ultieme live netwerk- en zakenmoment uitkijken. Het verlossende nieuws kwam er na het laatste overlegcomité.

Een heel droog regenseizoen in Brazilië brengt de oogst van sinaasappels en koffie in gevaar.

Minder sinaasappels en koffie verwacht door Braziliaanse droogte

Actueel

Een heel droog regenseizoen in Brazilië brengt de oogst van sinaasappels en koffie in gevaar. In het zuiden van het land is de afgelopen maanden nauwelijks regen gevallen waardoor boeren eerder dan verwacht hun reservoirs hebben moeten aanspreken. Brazilië is een van de grootste producenten van de twee gewassen.

Publireportage

Controleer tijdig de opkomst van uw maïs!

KWS

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen.

Stefan Muitjens komt 6 keer per jaar samen met zijn groep landbouwers en dan bespreken ze allerlei topics.

Stefan Muijtjens: “Een adviseur hoeft op zich niet, maar reflecteren is noodzakelijk”

Akkerbouw

Om een biolandbouwer te zijn, moet je uit het juiste hout gesneden zijn. Hij moet zijn bedrijfsvoering ten allen tijde op orde hebben, goed voorbereid zijn en zijn juiste afzetmarkt kennen. Stefan Muijtjens is een landbouwadviseur die hierop inzet. “Als adviseur begeleid ik zo’n 20 landbouwers, waarbij ik focus op bodem en klimaatrobuustheid. Ook een gesloten kringloop is belangrijk om verlies in productie te vermijden.”

Bij Agristo wordt het effluent van de productie van frieten eerst behandeld in een UASB-reactor. Het effluent wordt verder behandeld in een aërobe biologische zuiveringsfase voor verdere P- en N-reductie. Het fosfaat werd vroeger gereduceerd door toevoeging van FeCl3. Sinds 2006 wordt het totale volume gebypassed via de NuReSys-P-installatie, waar de PO4-P-concentratie wordt teruggebracht van 120 ppm tot gemiddeld 20 ppm. De installatie werd achteraf ingebouwd in een bestaande UASB-reactor.

Minister Crevits schakelt versnelling hoger in strijd tegen droogte en lanceert WaterKlimaatHub

Actueel

Met de WaterKlimaatHub wil Vlaams minister van Economie en Innovatie én Landbouw Hilde Crevits onderzoek en innovatie rond duurzaam waterbeheer versterken. Hoewel het de voorbije weken zo goed als elke dag heeft geregend, is de grondwaterstand nog altijd zorgwekkend. Minister Crevits voorziet 3 miljoen euro: “We nemen nu actie om de Vlaamse economie en landbouw te wapenen tegen waterschaarste.”

De Beurre Alexander Lucas is een van de pioniersproducten.

‘Earth’ wil consument stimuleren om omschakelproducten te kopen

Nieuws van maatschappijen

In april lanceerde BelOrta het nieuwe concept ‘Earth’, dat in het leven is geroepen om de marktkansen van producten in omschakeling naar biologische teelt te vergroten. De producten met het label ‘Earth’ komen deze zomer in de winkelrekken en wijzen de consument erop dat het product komt van gangbare landbouwers die omschakelen naar biologische teelt.

Voornamelijk de pluimveehouderij, varkenshouderij en schapenhouderij vertonen stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel.

Vlaanderen heeft in bio nog lange weg te gaan

Actueel

Onze Vlaamse land- en tuinbouw is wereldwijd gerenommeerd. Ook het aandeel biologische landbouw kent de laatste jaren een substantiële groei, maar ondanks die sterke stijging blijft het percentage van de bio heel erg klein ten opzichte van de totale landbouw: in Vlaanderen bedraagt het bio-areaal slechts 1,4 % van de totale landbouwoppervlakte.