DGZ reikt Bioveiligheid Awards uit op de Agridagen

Melkvee

Op vrijdag 28 februari 2020 heeft DGZ de Bioveiligheid Awards uitgereikt. Dit gebeurde op de Agridagen in Ravels, ter gelegenheid van het seminarie Rundveehouderij, in aanwezigheid van de voorzitters van de landbouworganisaties. In de categorie melkvee gaat de familie De Clercq-De Roo uit Poesele aan de haal met de hoofdprijs. De winnaar in de categorie vleesvee is de familie Leyssens uit Sint-Laureins-Berchem.

FrieslandCampina richt zich toenemend op eigen merken.

FrieslandCampina: minder melkaanvoer maar meer winst

Economie

FrieslandCampina heeft in 2019 door een lagere melkaanvoer van haar leden minder omzet geboekt. De winst steeg deels door bijzondere posten maar ook door de opkomst van merkproducten nog wel ten opzichte van een jaar eerder. De melkprijs steeg met 1,4% naar 37,95 per 100 kg.

In de melkveehouderij wordt gewoonlijk minder dan 50% van de totale grasproductie door de koeien in de wei opgegeten. In de veldproeven van Amazing Grazing is een percentage van 70% gehaald. Direct in het voorjaar starten met weiden is daarbij wel een voorwaarde.

Beweiden is een vak

Melkvee

Het Nederlandse project Amazing Grazing heeft nieuwe kennis over beweiding opgeleverd zowel als concepten ontworpen voor de wekelijkse grasgroeivoorspelling en het dagelijks bijhouden van de opname van vers gras in de wei. Daarmee stimuleert het project de toepassing en ontwikkeling van beweiden, als onderdeel van modern vakmanschap, nu en in de toekomst.

Bij wafels merkte het smaakpanel het insectenvet zelfs niet op wanneer de helft van de boter vervangen was.

Eten we binnenkort wafels met insectenvet in plaats van boter?

Melkvee

Vet op basis van insecten is een duurzaam en gezond alternatief voor boter. Wanneer in gebak minder dan de helft van de boter wordt vervangen door insectenvet, proef je nauwelijks het verschil. Dat blijkt uit onderzoek van UGent. Probleem is vandaag dat insectenvet duur is. Maar wat vandaag niet is, kan komen.

De infectie slaat hoofdzakelijk aan bij jonge kalveren tot de leeftijd van 6 maanden. Hoe jonger het kalf, hoe gevoeliger het is om een infectie op te lopen. Ze nemen de bacterie op door het drinken van biest of melk van een besmette koe.

Werkgroep onderzoekt recente stijging positieve monsters antistoffen paratuberculose

Melkvee

De werkgroep paratuberculose meldt dat er in analyses uitgevoerd in de periode november 2019 - februari 2020 een onverwachte stijging is van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose. Dat meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). De werkgroep weet nog niet wat deze toename veroorzaakt.

Vermijd spreiding van ziektes binnen je rundveebedrijf

Agridagen

De aankoop van dieren vormt een groot risico op insleep van infecties. Neem bij aankoop van dieren dus steeds de nodige voorzorgen. Bioveiligheid gaat echter ook over het beperken van spreiding van infecties bínnen het bedrijf.

Het grootste aandeel verwerkte melk (32,4 miljoen l, of 57%) in oktober was halfvolle melk.

57,2 miljoen liter melk in oktober

Melkvee

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, werd er in oktober 2019 57,2 miljoen l melk geproduceerd en verwerkt.

Er blijken een aantal argumenten om kalf en koe langer samen te houden.

Koe en kalf: snel scheiden of laten zogen?

Melkvee

Het brede publiek stelt zich vragen bij het snel scheiden van moeder en kalf. Nochtans is dit op veel melkveebedrijven de gangbare praktijk. De gescheiden opfok is volgens vele melkveehouders en adviseurs immers beter voor de gezondheid van koe en kalf. Maar kan dit ook wetenschappelijk aangetoond worden? En wat is de impact van een vroege scheiding op dierenwelzijn en rendabiliteit? Matthieu Frijlinck van het Rundveeloket zocht het voor ons uit.

Eerst moest je in beeld brengen welke ziekteverwekkers een rol spelen bij de luchtweginfecties. De griepbarometer kan hierbij helpen.

Bestrijd kalvergriep: zet de griepbarometer in!

Melkvee

Het aantal kalveren met luchtweginfecties of kalvergriep, neemt typisch toe in de winter. Voor veehouders is een efficiënte aanpak van dit probleem van belang omdat vertraagde groei en zelfs sterfte veel voorkomende gevolgen zijn. Een eerste stap in de aanpak is in beeld brengen welke ziekteverwekkers een rol spelen. De griepbarometer kan hierbij helpen.

De tweede helft van 2020 laat zich moeilijk voorspellen, aldus Voorbergen, omdat de vraag is of boeren meer koeien gaan houden als de prijzen omhoog gaan.

Melkmarktanalist: perspectieven 2020 positief

Economie

Melkmarktanalist Mark Voorbergen is gematigd positief over de vooruitzichten voor de eerste helft van 2020. “De melkproductie groeit in de belangrijke exportlanden nog maar nauwelijks. Omdat de importvraag naar zuivel wereldwijd nog altijd met een procent of 3 groeit, wordt een al enigszins krappe markt nog krapper.” 2 cent bovenop de melkprijs is volgens Voorbergen realistisch.

In de eerste symptomatische fase heeft het dier koorts, neus- en oogvloei.

Besnoitiose ligt op de loer

Vleesvee

De rundveeziekte besnoitiose klinkt (nog) niet zo bekend. Toch vormt deze ziekte een bedreiging voor onze rundveestapel. Bij uitbraak is er immers een aanzienlijke economische impact. Wees dus alert want midden vorig jaar was er nog een geval in Wallonië!

Opvolging van het IBR-statuut via tankmelkonderzoek is enkel mogelijk voor bedrijven met een overwegend melkleverend karakter.

DGZ nodigt veehouders uit voor opvolging IBR-statuut via tankmelkonderzoek

Melkvee

De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om IBR-vrije bedrijven op te volgen via tankmelkonderzoek. Komt uw bedrijf in aanmerking?

Alle 208 leden samen vertegenwoordigen nu een productie van 314 miljoen liter.

Milk Trading Company: bonus van 1,68 cent per liter over alle afgedekte liters

Economie

De Milk Trading Company (MTC) zag het aantal leden het afgelopen jaar verdrievoudigen. Daarnaast betaalde de MTC een ‘dertiende maand’ uit aan haar leden. Bovenop de fysieke melkprijs van de leden, werd een bonus gerealiseerd van 1,68 cent/liter over alle afgedekte liters.

De voetafdruk van insectenvet is kleiner dan bij boter.

Insectenvet kan boter vervangen als duurzaam alternatief

Melkvee

Onderzoekers van de UGent hebben boter succesvol vervangen door insectenvet, een gezond en duurzaam alternatief. Een panel met proefpersonen kon geen onderscheid maken tussen gebak en wafels waar de boter deels was vervangen. Bio-ingenieur Joachim Schouteten gelooft dat we binnenkort insectenvet in de supermarkt zullen kopen.

De veehouderij stoot wat de Nederlandse regering betreft teveel stikstof uit.

Honderden miljoenen voor Nederlandse uitkoopregeling

Melkvee

Het Nederlandse kabinet stelt honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor veehouders die vrijwillig willen stoppen of vergaand verduurzamen. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van bronnen dichtbij het kabinet. In totaal steekt de regering 350 miljoenen in een uitkoopregeling voor stoppende veehouders.

Van links naar rechts: Prof. Paul Van der Meeren (UGent), Dirk Van Gaver (Milcobel Innovation & Technology Director) en prof. Koen Dewettinck (UGent).

UGent en Milcobel lanceren leerstoel voor zuivelonderzoek

Melkvee

Zuivelcoöperatie Milcobel en de Universiteit Gent lanceerden gisteren samen een ‘Chair on Dairy Research’. Binnen die leerstoel zal de komende 4 jaar fundamenteel onderzoek gevoerd worden naar de specifieke kenmerken van zuiveleiwitten, met als doel nieuwe of verbeterde inzichten te verwerven die ultiem leiden tot de ontwikkeling van nieuwe zuivelproducten.

De melkprijs van Milcobel kwam in december op het Europees gemiddelde uit.

Europees blijven melkprijzen stijgen

Economie

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in december gemiddeld een voorschotmelkprijs uit van 33,99 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 26 cent meer dan een maand eerder. Milcobel verhoogde de prijs met 1,50 euro en kwam zo met 33,72 euro dichtbij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit de Europese melkprijsvergelijking van LTO.

Een verklaring voor de stijging kan zijn dat melkveehouders speculeren op kabinetsplannen om de veestapel in te krimpen.

Nederlandse boeren kochten meer melkkoeien na boerenprotest

Melkvee

Boeren hebben de afgelopen maanden massaal extra koeien gekocht. Dat meldt de Nederlandse pers De Stem en het Algemeen Dagblad. De melkveestapel is eind 2019 met 30.000 dieren gegroeid na jarenlange daling. Uit angst voor een gedwongen inkrimping lijken de boeren hun bedrijf nog snel te willen uitbreiden.

De jury feliciteert Mieke Vander Schueren met haar algemeen kampioene Annelies 8.

Fenomenale kampioenes op de Koeparade van Agro Expo

Melkvee

Om de 2 jaar wordt de open Vlaamse prijskamp De Koeparade ter gelegenheid van Agro Expo georganiseerd. Voor deelnemers en publiek was het een editie om van te genieten. De onorthodoxe en energieke Ierse jury Paul Hannan gaf een onnavolgbare twist aan de manier van jureren, maar hij selecteerde de juiste kampioenes en hij gaf zijn enthousiasme door aan begeleiders en publiek.

Een totale voederkost van 10 cent/l melk moet haalbaar zijn volgens Jan Bakker.

Jan Bakker (KWS): Werken aan betere voerkost loont

Melkvee

Hoe kunnen melkveehouders in de toekomst economischer melk produceren? Volgens Jan Bakker, directeur van KWS Benelux, moeten veehouders hun bedrijf alerter besturen: “We moeten de boer wakker schudden. Een totale voederkost van 10 cent/l melk moet immers haalbaar zijn.”