Crisis in varkenshouderij: ‘Snelle uitkoopregeling moet blijvers in de sector een toekomst geven’

Actueel

Nog voor het nieuwe stikstofkader van kracht wordt, moeten stappen worden gezet voor een snelle uitkoopregeling. Lees: het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vlaamse land- en tuinbouw dat luidop wordt gepraat over een versnelde afbouw van de varkenssector. Maar extra liquiditeit is ook heel dringend nodig om die ‘blijvers’ te ondersteunen.

Boze varkensboeren protesteerden recent nog in Brussel tegen het uitblijven van voldoende steun.

Europese lidstaten sterk verdeeld in varkenscrisis

Actueel

13 lidstaten, onder meer ons land, vragen van Europa dringend maatregelen en steun voor de varkenscrisis. 7 lidstaten steunen die oproep echter niet. Die 7 lidstaten zouden in de Europese Raad een blokkerende minderheid kunnen hebben als het tot een stemming over de landbouwcrisisreserve komt.

Door acute liquiditeitsproblemen en zonder zicht op beterschap worden binnenkort financieel gezonde bedrijven in de Vlaamse varkenshouderij bedreigd met faillissementen.

Boerenbond en ABS stellen actieplan voor aanpak crisis in de varkenshouderij op

Actueel

Maatregelen die de liquiditeit op korte termijn ondersteunen, een snelle opkoopregeling in functie van de stikstofproblematiek én structurele acties om het onevenwicht in de markt aan te pakken: het zijn maar enkele voorstellen die Boerenbond en ABS lanceren in een gezamenlijk actieplan voor de crisis in de varkenshouderij. “Nooit eerder werd de toekomst zo gehypothekeerd.”

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski beweerde dat er geen vraag en draagvlak zou bestaan voor steunmaatregelen voor varkenshouders. Boerenbond gaat niet akkoord.

Boerenbond roept minister Clarinval op om Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bij de les te brengen

Varkens

De uitspraak van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dat er geen vraag en draagvlak zou bestaan voor steunmaatregelen voor varkenshouders is volgens Boerenbond volledig onterecht en is een slag in het gezicht van de varkenshouders die nu al maandenlang door een zeer ernstige crisis gaan.

Bart Clincke en Veerle Depreitere met Wim Van Hoecke (rechts) in de kijkgang.

Innovatieve berenstal is de kers op de taart bij KI Clincke

Varkens

Bart Clincke en Veerle Depreitere zijn maar wat trots op hun gloednieuwe innovatieve berenstal op hun thuislocatie in Ruiselede. KI Clincke is nu helemaal klaar voor de toekomst.

Vlaams parlementslid Bart Dochy, tussen de varkens:  Waarom krijgen onze Vlaamse varkenshouders zo weinig voor hun topproducten?

Open brief van Bart Dochy: Stel de landbouwer in alles centraal

Actueel

Bart Dochy, Vlaams parlementslid voor CD&V en voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement, richt een open brief aan zijn collega-politici en aan landbouworganisaties. Daarin geeft hij zijn visie op 2 heikele dossiers: de stikstofproblematiek en de varkenscrisis. “Stel de landbouwer in alles centraal.” De open brief lees je hieronder.

“Vlaanderen maakte 16 miljoen euro vrij, maar dat is veel te weinig”, zegt ABS.

Frankrijk steunt varkenssector met 270 miljoen euro

Varkens

Frankrijk heeft 270 miljoen euro uitgetrokken om haar varkenssector te ondersteunen. De Franse landbouwminister Julien Denormandie geeft varkenshouders ook uitstel van betaling van sociale premies en zal de supermarktketens vragen om hun inkoopprijzen te verhogen.

David Clarinval, minister van Landbouw: “Ik zal niet aarzelen om alle middelen aan te wenden om deze sector in grote moeilijkheden te blijven steunen.”

Clarinval: ‘In 2022 aandacht voor middelen en steun in varkenssector’

Varkens

Na de interpellatie door Robby De Caluwé (Open Vld) in de Commissie Economie, en door Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), antwoordt de federale minister van Landbouw op de bezorgdheden van de varkenssector die erkend is als sector in crisis.

Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd

Varkens

De erkenning van de varkenssector als sector in crisis wordt verlengd tot eind dit jaar. De varkenshouders krijgen in 2022 een vrijstelling van verplichte FAVV-bijdragen. Ook de lijst met landen die ons varkensvlees weren na de varkenspestcrisis drie jaar geleden lijkt korter te worden. Open Vld-kamerlid Robby De Caluwé legde deze actiepunten 26 januari voor aan minister Clarinval. Die bevestigde de plannen uit te voeren. De minister komt daarmee tegemoet aan 3 vragen uit het actieplan dat Open Vld gisteren voorstelde. “Dit is hoopgevend nieuws voor de sector”, reageert Robby De Caluwé.

“De situatie voor vele boeren in de varkenssector wordt stilaan uitzichtloos. Het is onze taak als volksvertegenwoordigers hen te ondersteunen en voor hun belangen te vechten”, stelt Bart Van Hulle scherp.

Open Vld slaat handen in elkaar voor crisis in de varkenssector

Varkens

Na eerdere initiatieven om de noodleidende varkenssector uit de crisis te helpen, lanceert nu ook Open Vld een actieplan. Europees Parlementslid voor Open Vld Hilde Vautmans trok samen met Vlaams Parlementslid Bart Van Hulle en Kamerlid Robby Decaluwé aan de alarmbel en bundelt de Vlaamse, federale en Europese liberale krachten.

Gelukkig trekt de prijs voor de biggen weer wat aan, maar daarmee is de crisis in de  varkenssector nog lang niet voorbij.

Brancheorganisatie Pork.be krijgt extra steun van Vlaamse overheid

Actueel

Anderhalf jaar lang ondersteunt Vlaanderen de werking van de nieuwe brancheorganiatie Pork.be, voorgezeten door VLAM-directeur Filip Fontaine, met een extra subsidie van 200.000 euro. Die komt bovenop de 16 miljoen euro aan steunmaatregelen, die Vlaanderen voor de varkenscrisis heeft vastgelegd. “Het besef groeide dat de hele ketting vastloopt als er 1 schakel ontbreekt”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Boerenbond stelt plan voor om varkenscrisis aan te pakken

Boerenbond stelt plan voor om varkenscrisis aan te pakken

Varkens

De ongekend diepe crisis in de varkenssector treft varkenshouders bijzonder diep en lang. Daarom stelt Boerenbond een plan van aanpak voor om - met een combinatie van korte en lange termijnmaatregelen - de sector door de crisis te loodsen.

Jaco Geurts koos bewust voor een etagestal:  Het levert meer vloeroppervlakte op en de dieren vinden het prettig.

Varkenshouders Geurts (Scherpenzeel, NL): “Een goede arbeid-opbrengstverhouding is belangrijker dan groei”

Varkens

De familie Geurts in het Nederlandse Scherpenzeel heeft een gesloten bedrijf met 400 zeugen en 3.300 vleesvarkens. Ze zijn bezig hun zeugenstal te verlengen. Sinds 2019 mengen ze zelf het voer voor de vleesvarkens. Jaco Geurts is politiek actief en maakt zich steeds meer zorgen over de maatschappelijke status van het dier. “Wij maken kwalitatief mooi en gezond varkensvlees met oog voor het dier, maar het moet wel werkbaar blijven.”

Demir weigert omgevingsvergunning voor uitbreiding Exportslachthuis in Tielt.

Demir weigert omgevingsvergunning voor uitbreiding slachthuis in Tielt

Varkens

De uitbreiding van het Exportslachthuis in Tielt, van 1,5 miljoen geslachte varkens per jaar naar 2,4 miljoen, komt er niet. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft in beroep de omgevingsvergunning geweigerd.

In 2021 bleef het hoge niveau van varkensslacht in België aanzienlijk.

Slachtcijfers 2021: Varkensslachterij op volle toeren, rust aan het runderenfront

Varkens

De Belgische slachtsector heeft na een roerig 2020 een zo mogelijk nog hectischer 2021 achter de rug. De varkensslachterij heeft, soms tegen heug en meug, zeer veel dieren verwerkt. In de rundveesegmenten is minder volume omgegaan, met misschien een uitzondering voor de kalveren. Hieronder een terugblik met accent op de slachterij van varkens en runderen.

De prijs voor een big zakte in het najaar tot onder de 20 euro.

Nog nooit was de biggenprijs zo laag, nog nooit waren voeders zo duur

Varkens

2021 was voor de Vlaamse varkenshouder een verschrikkelijk jaar. Dat blijkt ook uit de analyse van Landbouwleven. We baseren ons hier enkel op de biggenprijs, de prijzen voor mengvoeders en die voor varkenskarkassen. In het laatste decennia was de biggenprijs nog nooit zo laag en waren de prijzen van mengvoeders nog nooit zo hoog.

Aan 414 jonge landbouwers wordt vóór het einde van het jaar 7.500 euro betaald.

Nog dit jaar uitbetaling liquiditeitsbescherming aan varkenshouders

Varkens

Al enkele maanden zit de varkenssector in Vlaanderen in erg zwaar weer door een stijging van de voederkosten en een daling van de prijs van vleesvarkens. Afgelopen maand konden varkenshouders daarom een aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor een tijdelijke liquiditeitsbescherming. Er werden in totaal 1.801 dossiers ingediend. De Vlaamse overheid zal nog vóór het jaareinde de betalingen uitvoeren.

Varkens die half Duroc, half Iberico zijn, worden soms in extensieve en soms in semi-extensieve omstandigheden gehouden.

Spaanse varkenshouderij blijft groeien terwijl andere markten krimpen

Varkens

Terwijl hier de varkensprijzen sinds afgelopen zomer naar beneden donderden, leek het alsof er in Spanje niets aan de hand was. Prijzen waren goed, bedrijven groeiden en het geld bleek er voor het oprapen in de varkenshouderij. Wat is er aan de hand in Spanje, het land dat de afgelopen jaren meer en meer uitgroeide tot het centrum van de Europese varkensproductie? Of hoe de hesp het won van de worst…

Ook in varkensbedrijven worden bij controles alsmaar minder overtredingen tegen dierenwelzijn vastgesteld.

Alsmaar minder overtredingen tegen dierenwelzijn in varkenshouderijen

Actueel

Net als alle veehouders leveren ook varkenshouderijen in Vlaanderen heel grote inspanningen op het vlak van dierenwelzijn. Het aantal overtredingen is tussen 2016 en 2020 gevoelig gedaald: van 122 in 2016 naar 80 in 2020. Het gemiddeld aantal controles per varkensbedrijf over 5 jaar is slechts minder dan 1.

Varkenshouders over het hele land betoogden in Brussel, en vroegen aandacht voor hun financiële situatie.

Varkenshouders betogen met ABS tegen beleid: Ik hoop dat jullie kunnen slapen vannacht!

Varkens

Varkenshouders uit het hele land betoogden vandaag in Brussel. Hiermee vragen ze aandacht voor hun financiële situatie. “De huidige lage prijzen, samen met de hoge voederprijzen zorgen ervoor dat de varkenshouders zware verliezen leiden. Dit is onhoudbaar”, klinkt het vanuit het ABS. Zeker 200 tractoren vonden hun weg naar het Vlaams Parlement, waar minister van Landbouw Hilde Crevits de landbouwers te woord stond. Deze namiddag wordt er overlegd in de Vlaamse regering.

Technopathieën zijn indicatoren van een suboptimale omgeving en een verminderd dierenwelzijn en kunnen zowel de productieresultaten als de financiële resultaten negatief beïnvloeden.

Wees steeds alert voor huid- en klauwbeschadigingen

Varkens

Technopathieën zijn indicatoren van een suboptimale omgeving en een verminderd dierenwelzijn en kunnen zowel de productieresultaten als de financiële resultaten negatief beïnvloeden. Waarop moet je letten in varkensstallen?

Bobby 201V582 van fokker/eigenaar Luk Vermeiren is een brede, lange, typische beer met een goede rug, voldoende verdiep in de middenhand en een droge buik.

Fokwaardeschatting 2021.3: Voederconversie doorslaggevend voor Bobby

Varkens

Ondertussen is het één jaar geleden dat de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) het nieuwe fokdoel invoerde. Hierbij werd de gewichtsfactor voor ‘voederconversie’ opgetrokken met 7% ten opzichte van het oude fokdoel. Het was de uitdrukkelijke ambitie van VPF om het marktleiderschap qua voederconversie van de Vlaamse Piétrain te bestendigen.

De leden van PORK.be engageren zich om op korte termijn samen een strategie  uit te tekenen om de varkenssector robuuster te maken.

Belgische varkenssector is verenigd in PORK.be

Varkens

De oprichting van de brancheorganisatie PORK.be is een feit. De oprichtingsakte is ondertekend door het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, de Belgian Feed Association en de Federatie van het Belgisch vlees. Met de oprichting van zo’n brancheorganisatie wil de sector tot een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector komen.

VLAM zal de varkenshouders ondersteunen met een promotieplan dat zowel gericht is op de binnenlandse markt als op exportpromotie en dat voor beide focust op de verwaarding van het volledige karkas.

Extra steun voor promotie van de varkenssector

Varkens

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits kent de Vlaamse regering een subsidie van 750.000 euro toe aan VLAM. De subsidie is bedoeld om de varkenshouders te ondersteunen die de marktwerking voor varkensvlees verstoord zagen door de uitbraken van de Afrikaanse varkenspest, de gevolgen van de Covid-19-epidemie en de gestegen grondstoffenprijzen.

Ondanks het AVP-vrij status weigen nog altijd 12 landen om Belgische varkensvlees te importeren.

Nog 12 landen buiten Europa weigeren ons varkensvlees

Actueel

Na het verkrijgen van de AVP-vrije status zijn vandaag nog 12 landen wereldwijd niet bereid om varkensvlees vanuit ons land te importeren. Dat zei Vlaams minister Hilde Crevits in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement op een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).