Varkenshouderij verzucht: Tönnies opent slachterij opnieuw

Economie

Verlichting op de varkensmarkt: Tönnies mag vandaag na 4 weken weer gaan slachten op haar hoofdvestiging in Rheda-Wiedenbrück. Dat heeft de burgemeester van de Duitse plaats besloten. Circa 600 werknemers van de immense slachterij gaan weer aan de slag. Vandaag zullen 6.000 tot 8.000 varkens geslacht worden.

Vaak liggen de Colombiaanse varkensbedrijven in onherbergzame berggebieden.

Jonge en dynamische sector, maar hard geraakt door Covid-19

Varkens

Latijns-Amerika is in onze contreien eerder bekend van het rundvlees. Toch tref je in dit uitgestrekte gebied ook heel wat varkensbedrijven. De varkenshouderij is er een jonge, maar dynamische sector. Voor de genetica en bedrijfsbegeleiding krijgen de distibuteuren onder meer ondersteuning van fokbedrijf Choice Genetics.

Na de bestrijding van het ‘dierenleed’ in slachthuizen wil Vlaanderen de focus leggen op het transport van dieren.

Minister Weyts wil ‘illegaal transport’ van varkens harder aanpakken

Varkens

Na het dierenwelzijn in slachthuizen wil Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn, ook het ‘illegaal transport’ van varkens naar slachthuizen aanpakken. “Met een nieuw inspectieteam gaan we het dierenleed in slachthuizen fors bestrijden. Vervolgens leggen we de focus op het transport van dieren.” Dat zei hij in de commissie Dierenwelzijn in het Vlaams parlement.

Zijn homozygoot stressnegatieve eindbeerlijnen de toekomst?

Varkens

Het stressgen en het type eindbeerlijn beïnvloeden de technologische en sensorische vleeskwaliteit. Het inzetten van een stressnegatieve Belgische Piétrain lijkt een interessante piste te zijn om een goede karkaskwaliteit te combineren met een verbeterende vleeskwaliteit. Varkenshouders die toch voor de Canadese Duroc kiezen, moeten op zoek naar valorisatie van de betere vleeskwaliteit. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Instituut voor Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en UGent (Lanupro).

Net als in 2018 bleven ook in 2019 de commerciële varkensbedrijven vrij van Afrikaanse Varkenspest.

Hoe was de gezondheid van de varkens op onze Vlaamse bedrijven in 2019?

Varkens

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen, met financiële steun van het FAVV. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de varkensgezondheid in 2019?

Chinese importstop, problemen in Duitse slachterijen: seinen op rood voor varkensprijs

Economie

De varkensprijs lijkt de komende weken eerder te gaan dalen, dan stijgen. China importeert minder Europees varkensvlees en door de coronacrisis in Duitse slachterijen is de export van levende varkens naar dit land teruggevallen. De varkens in eigen land slachten kan wel, zegt Michael Gore van FEBEV, maar de vraag is of dat aantrekkelijk is bij de huidige vraag. Vleesproducent Belgian Pork Group denkt dat de markt pas kan aantrekken vanaf 15 augustus.

Het zogenaamde nieuwe virus is een mengvorm tussen een varkensinfluenzavirus dat al tientallen jaren in Europa en Azië circuleert en het virus van de Mexicaanse griep, dat zich heeft aangepast aan de mens , zegt professor-viroloog Kristien Van Reeth van de faculteit Diergeneeskunde van UGent.

‘Nieuwe pandemie op komst? Dringend meer geld nodig voor onderzoek naar varkensinfluenza!’

Varkens

Een nieuw virus dat aangetroffen is bij varkens in China heeft ‘pandemie-potentie’, zeggen onderzoekers. Is het zo schrikwekkend als het wordt voorgesteld? “Eigenlijk is het virus niet helemaal nieuw”, stelt professor-viroloog Kristien Van Reeth van de faculteit Diergeneeskunde UGent in een reactie aan Landbouwleven. “Maar er is wel dringend behoefte aan meer financiële middelen voor onderzoek.”

China heeft een tekort aan eigen varkensvlees, in verband met de Afrikaanse varkenspest (AVP).

China blokkeert varkensvlees uit Nederland

Varkens

China laat tijdelijk geen varkensvlees meer toe uit een aantal Nederlandse slachterijen. De importban heeft te maken met COVID19-besmettingen in slachterijen van onder meer Vion en Van Rooi. Eerder sloot China al de grenzen voor varkensvlees van de Duitse slachterij Tönnies, uit de Verenigde Staten en uit een aantal andere Europese landen. Dat staat te lezen op Pigbusiness.nl.

Enkel met een correcte diagnose van de kreupelheid bij vleesvarkens kan er gericht gezocht worden naar een preventieve aanpak van het probleem.

Welke factoren spelen een rol bij kreupelheid bij vleesvarkens?

Varkens

Onderzoek van Veepeiler Varken leidde tot een paar interessante conclusies omtrent kreupelheid bij vleesvarkens. Nu is het dus zoeken naar een passend plan van aanpak.

Geef tijdens warme dagen extra aandacht aan het comfort van je dieren in de stal.

Bescherm je varkens tijdens warme dagen

Varkens

Tijdens warme dagen kan de temperatuur in de varkensstallen al snel een stuk hoger oplopen dan de buitentemperatuur. Je varkens beschermen tijdens aanhoudend hoge temperaturen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede.

Zeugen in buitenloop tussen de appelbomen. Boombescherming is aangewezen.

Maak de juiste keuzes bij boslandbouw met buitenvarkens

Varkens

Sommige land- en tuinbouwers zoeken een ander verdienmodel. Het is als varkenshouder daarbij niet evident om te kiezen voor boslandbouw met buitenvarkens. De toepassing ervan in Vlaanderen is immers erg beperkt. De Operationele Groep P’Orchard bracht ervaringen en knelpunten in kaart in een praktische handleiding.

Het project heeft enkel maar kans op slagen in een Europese context.

Het einde van de onverdoofde biggencastratie is niet voor morgen

Varkens

Hoewel Vlaanderen en Europa de ambitie koesteren om de onverdoofde biggencastratie te beëindigen, is de stopzetting nog niet voor morgen. “We hopen op Europees niveau tot een breed gedragen consensus te komen”, zegt Ben Weyts, Vlaamse minister van Dierenwelzijn. Een castratiestop heeft overigens slechts kans op slagen als zoveel mogelijk EU-lidstaten meewerken.

Streef best naar een vervangingspercentage van je zeugenstapel van 45
%.

Een gepast vervangingsbeleid geeft een productieve zeugenstapel

Varkens

Inagro werkte recent een handig protocol uit voor een correcte vervanging van de zeugen op je bedrijf.

Afrikaanse vakenspest wordt voornamelijk bij wilde zwijnen vastgesteld. Voor het eerst is ook een backyard farm in westelijk Polen positief bevonden voor AVP.

Afrikaanse varkenspest blijft een zorg in Polen

Varkens

In Polen worden nog steeds gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gesignaleerd. De meeste worden nog steeds vastgesteld bij wilde evers, maar recent was er een eerste AVP-uitbraak op een kleine backyard boerderij met 17 varkens in West-Polen.

De PRRS-Monitor Biggen blijft een heel belangrijk onderdeel in het PRRS-programma.

Dankzij de PRRS-Monitor Biggen hou ik PRRSV-circulatie onder controle

Varkens

Regelmatige monitoring van de PRRS-status speelt samen met bioveiligheid een sleutelrol om het risico op insleep van nieuwe PRRSV-varianten te beperken en de interne spreiding van het virus te verkleinen. We kunnen heel wat leren uit de ervaringen van deelnemers aan de PRRS-Monitor Biggen. Een veehouder getuigt hoe hij de circulatie van PRRSV op zijn bedrijf onder controle kreeg.

Bij de zwaardere vleesvarkens veroorzaakt hitte meer sterfte en verhoogt het de kans op agressie en staartbijten.

ILVO en UGent werken aan een hitteplan voor varkens

Varkens

Vorige zomer haalden de Belgische temperaturen een nieuw record met 41,5 °C en telden we 3 hittegolven. Voorspellingen geven aan dat dit type weer door de klimaatverandering eerder norm dan uitzondering wordt. Om de warme temperaturen ‘voor’ te zijn, zetten het Instituut voor Landbouw, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) en UGent 8 mogelijke strategieën om hittestress bij varkens te reduceren op een rij. Later dit jaar start het onderzoeksproject CoolPigs, waarin een concreet hitteplan met economisch en praktisch haalbare maatregelen voor de stal en tijdens transport zal worden opgesteld.

Een tijdelijke private opslag zou de druk op de varkenssector verlagen.

Vlaanderen wil dat Europa tijdelijke private opslag voor varkensvlees activeert

Covid 19

Na de EU-maatregelen rond tijdelijke private opslag van meerdere landbouwproducten (onder meer melk en boter) vraagt landbouwminster Hilde Crevits (CD&V) dat Europa nu ook de tijdelijke private opslag voor varkensvlees zou activeren. “Dat zou de druk van de markt kunnen halen.”

16% van de bedrijven zet niet-familiale arbeid in, in 65% van de gevallen alleen op piekmomenten.

Neem de productiefactor arbeid goed onder de loep in de varkenshouderij

Varkens

Arbeid is een niet onbelangrijke productiefactor op een varkensbedrijf. De arbeid gebeurt op heel wat bedrijven in familiaal verband. Grotere bedrijven zetten weliswaar ook externe arbeid in. Waar kan je arbeid besparen en hoe doe je dat dan?

Het echtpaar Frederik Covemaeker en Cindy Rosseel, met dochter Eline.

Frederik Covemaeker en Cindy Rosseel: ‘Eigen aanvoelen, gemak van werken en haalbaarheid centraal’

Varkens

In de bedrijfsvoering van Frederik Covemaeker en Cindy Rosseel staat ‘de zelfstandigheid bewaren’ met stip op één. “Hadden we bij de start en de uitbouw van ons bedrijf geluisterd naar erfbetreders, dan waren we er misschien niet meer.” In het Lokerhof in Heuvelland gaan varkenshouderij en akkerbouw hand in hand.

Een gedeelte van de bossen in de Gaumestreek werd heropend.

Europese Commissie keurt verkleining AVP-zone goed in provincie Luxemburg

Varkens

De Europese Commissie heeft het Belgische voorstel goedgekeurd om de zone in de provincie Luxemburg die getroffen is door Afrikaanse varkenspest (AVP) bij everzwijnen te verkleinen. Het gaat om een bijkomende stap voor België richting het terugkrijgen van het status van land dat vrij is van AVP bij de Internationale Organisatie voor diergezondheid (OIE). Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme is tevreden met dit positief signaal naar de landen die de import van Belgische varkens opgeschort hebben.