85.000 varkens kunnen in Verenigd Koninkrijk niet geslacht worden door een tekort aan personeel

Actueel

Steeds meer bedrijven in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor lege rekken, als gevolg van een combinatie van de brexit en de coronacrisis die de bevoorrading bemoeilijkt.

Door de resultaten van onze PRRS-Monitors te delen, weten ik en mijn collega-varkenshouders wat er in onze buurt speelt. Indien nodig kunnen we snel reageren en beschermen we niet alleen onszelf maar ook elkaar!

PRRS-programma: Weet jij wat er in jouw buurt speelt?

Varkens

PRRS monitoren en weten wat er op je eigen bedrijf speelt, heeft een grote meerwaarde, maar je kunt ook heel veel opsteken van wat zich op naburige bedrijven afspeelt. Helemaal ideaal om de PRRS-strategie op je bedrijf te helpen optimaliseren zou zijn dat je zicht krijgt op de PRRS-situatie in je provincie of zelfs in het hele land. Dat is precies wat het PRRS-programma wil verwezenlijken met de ‘PRRS-foto’.

BFA, de koepel van de diervoedersector, is ook heel erg bezorgd over de crisis in de varkenshouderij.

Crisis in varkenshouderij alarmeert Belgische veevoedersector

Actueel

BFA, de koepel van de diervoedersector, roept op tot crisisoverleg in de varkenshouderij. “Een kortetermijntoeslag voor de zeugenhouders naar Waals voorbeeld en structurele maatregelen op lange termijn zijn een topprioriteit voor een varkenssector in crisis”, zegt Katrien D’hooghe.

De onderhandelingen over de opheffing van het embargo met landen als Australië, Taiwan en China zijn nog lopende.

Exportverbod Belgisch varkensvlees opgeheven in nog maar 14 van de 30 landen

Actueel

14 van de 30 landen en gebieden die na de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest in ons land in september 2018 de export van Belgisch varkensvlees tijdelijk aan banden hadden gelegd, hebben dat embargo ondertussen opgeheven.

De malaise in de Vlaamse varkenshouderij is groot. Er worden dringend steunmaatregelen gevraagd.

Grote onvrede over het uitblijven van steun aan Vlaamse varkensboeren

Actueel

Het ongenoegen over het uitblijven van Vlaamse steun aan de noodlijdende varkensboeren is groot. In tegenstelling tot in Wallonië, waar een steunbedrag van 530 euro per zeug wordt uitgekeerd, beweegt er bij ons weinig of niets. “Het gaat van kwaad naar erger”, stelt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

In de praktijk kan vlees afgeleid van dieren die na 30 augustus 2021 zijn geslacht, onder dezelfde voorwaarden worden uitgevoerd als vóór de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest.

Japan heft embargo op Belgisch varkensvlees op

Actueel

Goed nieuws voor de varkenssector in ons land. Japan besliste om het embargo op Belgisch varkensvlees op te heffen.

Het AVP-virus kan lange tijd overleven in dode dieren. Karkassen van everzwijnen blijven dus besmettelijk.

AVP blijft rondwaren in Duitsland en Polen

Varkens

Het aantal nieuwe gevallen met Afrikaanse varkenspest (AVP) in Polen en in het oosten van Duitsland is ook deze zomer blijven toenemen. Op 11 maanden tijd werden al zo’n 2.000 besmette everzwijnen in Duitsland geregistreerd.

Robert van Buuren: “Varkensboeren met buitenvarkens zorgen voor een goed imago voor de sector en dat is zeker belangrijk in de huidige maatschappij.”

Robert van Buuren: ‘Combinatie boer en slager bevalt goed’

Varkens

Robert van Buuren uit het Nederlandse Horssen werkte in zijn puberteit al bij een slachterij en uitbenerij en hij slacht nog steeds zijn eigen vee. Inmiddels is hij varkens- en vleesveehouder. Robert werkte jarenlang bij mengvoerbedrijf Quartes en zijn voer komt daar nog steeds vandaan. Eenmaal per maand op een vrijdagochtend rijdt hij naar Ciney om magere Belgische witblauwe runderen te kopen.

Alpine van het Rozenhof scoorde het hoogst in de meeste recente fokwaardeschatting.

Beer Alpine van het Rozenhof voert lijst aan

Varkens

In de fokwaardeschatting gebaseerd op de prestaties van biggen opgezet in het begin van dit jaar prijkt beer Alpine van het Rozenhof bovenaan de lijst. Dit dankt deze Piétrain-beer aan de uitstekende eigenschappen en resultaten van de nakomelingen.

Het huidige PRRS-programma spitst zich volledig toe op PRRSV en heeft als doel PRRS onder controle te krijgen in de Belgische varkenshouderij.

Het PRRS-virus ligt steeds op de loer, blijf je bedrijf dus continu monitoren

Varkens

PRRS blijft een belangrijk thema voor alle varkenshouders. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) wijdde daarom een eerste webinar aan het PRRS-programma.

In totaal vielen 43 varkens door de stalvloer.

13 varkens sterven in mestput

Varkens

In Beveren-Kalsijde, vlak aan de Franse grens bij Veurne, is vrijdagochtend een stalvloer boven een mestput ingestort. 43 mestvarkens kwamen zo in de mestput terecht. De mest stond ongeveer 60 cm hoog en werd zo 13 varkens fataal. Dat meldt Het Nieuwsblad.

We hadden nooit gedacht dat onze eigen gekweekte gelten een risico konden vormen voor PRRS. We bekijken nu hoe we een quarantaine of opfokafdeling kunnen voorzien voor onze jonge gelten.

PRRS-programma: waarom monitoring van eigen gelten zinvol is

Varkens

Om PRRS onder controle te krijgen, is het niet alleen belangrijk dat je weet wat er op je bedrijf gebeurt, maar ook wat er binnenkomt op je bedrijf. Wist je dat de jonge gelten die je toevoegt aan je zeugenstapel een belangrijke bron van PRRSV zijn? Sinds dit jaar biedt het PRRS-programma aan zijn trouwe deelnemers de mogelijkheid om ook deze gelten te monitoren, zo ook aan dit gesloten bedrijf met eigen aanfok.

Het voormalige varkensbedrijf Dassenaarde wordt natuurgebied.

Varkensbedrijf wordt natuurgebied

Varkens

In het najaar buigt de Vlaamse regering zich verder over een definitieve aanpak van het stikstofbeleid in Vlaanderen. Toch wordt in tussentijd niet stilgezeten. Daar waar landbouwbedrijven door hun ligging en uitstoot een te grote impact hebben op ons leefmilieu, worden stappen ondernomen om zogenaamde ‘rode bedrijven’ aan te kopen.

Belgisch varkensvlees kan vandaag nog niet worden uitgevoerd naar 12 derde (buiten de EU) landen.

12 derde landen weigeren varkensvlees, 24 landen beperken import van Belgisch pluimvee

Actueel

Belgisch varkensvlees kan vandaag nog niet worden uitgevoerd naar 12 derde (buiten de EU) landen. Voor de export van ons pluimvee hebben 24 landen beperkingen opgelegd. Dat vernam Leen Dierick, federaal parlementslid voor CD&V, van federaal landbouwminister David Clarinval (MR).

Eind 2020 werd België er officieel vrij van verklaard, waardoor de beperkingen op de uitvoer van Waals en Vlaams varkensvlees volledig wegvielen. Toch zijn er nog heel wat landen die Belgisch varkensvlees weigeren in te voeren.

Voor het eerst Afrikaanse varkenspest ontdekt bij tamme varkens in Duitsland

Actueel

Voor het eerst in Duitsland is bij tamme varkens de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Dat meldde het ministerie van Landbouw. Tot nu toe was de ziekte in Duitsland alleen nog maar bij wilde varkens voorgekomen.

ABS-varkenshouders voelen zich de klos:  Afnemers van onze varkens maken hoge winsten, onze boeren zijn kapot. Zowel financieel als mentaal.

ABS wijst afnemers van varkens met de vinger: Onze boeren zijn kapot

Actueel

Het Algemeen Boerensyndicaat wenst de afnemers van Vlaamse varkens een ‘prettige vakantie’. Eerder cynisch, dan. “Slachthuizen, verwerkers en handelaars maken nog meer winsten, onze varkenshouders zijn kapot en zullen tijdens de vakantie ook hard blijven werken”, zegt ABS-woordvoerder en varkenshouder Bart Vergote

Antoine en Francine gingen vorig jaar met pensioen.

Antoine Houwenhuyse: “Zonder opvolger gaan wij een rustig pensioen tegemoet”

Varkens

In 1978 begonnen Antoine Houwenhuyse en Francine Van de Velde als varkenshouders in Eeklo. Beiden waren toen 22 jaar oud en getrouwd, waarna ze het bedrijf konden overnemen en de bedrijfszetel konden aankopen. In hun carrière hebben Antoine en Francine tegenslagen gekend, maar ze bleven hun job met veel plezier doen.

Tot voor kort zag ik geen reden om te monitoren, maar door de resultaten van onze eerste PRRS-Monitor Biggen weet ik nu zeker: ik blijf dit doen, want ik wil een tijdbom vermijden.

PRRS-Programma: Geen problemen? Toch monitoren!

Varkens

Bedrijven starten vaak pas met monitoring als ze problemen hebben. Dat het ook zonder problemen interessant kan zijn om PRRSV op het bedrijf te monitoren, bleek tijdens het PRRS-webinar dat DGZ onlangs organiseerde. Het zette deze zeugenhoudster aan het denken.

Overleg met landbouworganisaties zal leiden tot een betere aanpak van ongevallen met roosters.

FAVV stelt tijdens controles op dierenwelzijn in varkensbedrijven weinig overtredingen vast

Actueel

Het FAVV en dienst Dierenwelzijn voerden in 2020 644 controles op varkensbedrijven uit. In totaal werden 9 processen-verbaal opgesteld. Overleg met landbouworganisaties zal leiden tot een betere aanpak van ongevallen met roosters.

Met een vragenlijst ga je via de app het welzijn van je dieren na.

Welzijnsmetingen in de varkenshouderij met uitloopsystemen

Varkens

Regelmatig het welzijn van je varkens monitoren is belangrijk om welzijnsproblemen te leren kennen en te identificeren. Daarna is het ook belangrijk om de effecten van de doorgevoerde aanpassingen in kaart te brengen. Daar zal de nieuwe mobiele applicatie Piglow (ontwikkeld als onderdeel van het Europese PPILOW- project) bij helpen. Die is ontwikkeld voor zeugen en vleesvarkens op biologische bedrijven of bedrijven met een vrije uitloopsysteem.

Het is hoog tijd dat er een einde komt aan de slechte verhouding van de marges in de varkensketen. Voor onze varkenshouders is de situatie onhoudbaar geworden , stelt Bart Vergote, ABS-woordvoerder en varkenshouder.

ABS: Situatie voor varkenshouders is onhoudbaar

Actueel

Het Algemeen Boerensyndicaat wijst nog maar eens op de onhoudbare situatie voor onze Vlaamse varkenshouders. “De varkenshouder is al een geruime tijd de zwakste schakel in de keten, terwijl alle andere schakels hun marge behouden”, stelt Bart Vergote, ABS-woordvoerder en varkenshouder.

Met het nieuwe label ‘Le Cochon bien-être’ benadrukt men lokale diervriendelijke productie.

Charcuterieproducent lanceert nieuw label voor lokaal vlees met oog voor dierenwelzijn

Nieuws van maatschappijen

Charcuterieproducent Marcassou lanceerde op 16 juni, in samenwerking met 9 lokale landbouwers, het nieuwe label 'Le Cochon bien-être'. Het doel is om lokale producten aan te bieden die het dierenwelzijn respecteren.

Debra-Meat in Tielt wil de slachtcapaciteit verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Animal Rights en GAIA roepen bezwaar in tegen de verleende omgevingsvergunning.

Animal Rights en GAIA in beroep tegen uitbreiding slachthuis Tielt

Nieuws van maatschappijen

Animal Rights en GAIA willen in beroep gaan tegen de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis in Tielt. Dat melden beide dierenrechtenorganisaties op 15 juni. De provincie West-Vlaanderen keurde de vergunning op maandag 14 juni goed onder bepaalde voorwaarden die hinder voor de omgeving moeten beperken.

Het departement Landbouw & Visserij hield in 2016 nog een grote rondvraag bij varkenshouders. Uit deze studie bleek toen dat een kwart van de ondervraagden varkens onder contract houdt: 46% is onder contract bij de veevoederindustrie, 40% bij een andere varkenshouder en 14% bij een handelaar.

Integratie in Vlaamse varkenssector: exacte cijfergegevens zijn er niet

Actueel

De voorbije maanden zat de Vlaamse varkenssector in zwaar weer. Wie het moeilijk heeft, zoekt zijn of haar heil soms bij een integrator. Maar exacte cijfers over het aantal varkensbedrijven dat in handen is van zo’n integrator zijn bij ons niet bekend.

Gebruik jij een welzijnsvoer bij de drachtige zeugen? Doe mee aan de enquête over dit thema.

Heb jij al gehoord van welzijnsvoeder?

Varkens

In Nederland is het gebruik van vezelrijk welzijnsvoeder al goed ingeburgerd. Dit welzijnsvoeder zorgt voor een verzadigend gevoel waardoor de zeugen rustiger zijn en minder stress ervaren. Hoe is de situatie in Vlaanderen? Masterstudente Kaat Bauwens doet een enquête.