Afrikaanse varkenspest: heropening van de export van varkensvlees naar derde landen mogelijk

Afrikaanse varkenspest’

De FAVV overweegt om in het najaar de AVP-vrije status aan te vragen bij de mondiale diergezondheidsorganisatie OIE. Deze status maakt export van varkensvlees naar derde landen mogelijk. Om inderdaad te mogen exporteren, wordt vanaf mei tot september van dit jaar toezicht gehouden op gedomesticeerde varkens .

SoundTalks volgt vandaag de gezondheid van varkens op via de hoestmonitor, in de nabije toekomst komt ook de pluimveesector in het vizier.

SoundTalks lonkt naar pluimveesector

Nieuws van maatschappijen

SoundTalks registreert en analyseert met de hoestmonitor geluiden in grote varkensstallen. Doel is het medicijngebruik te drukken door ziektes sneller op te sporen. Het Leuvense bedrijf zet nu stappen om ook in de pluimveehouderij de gezondheid en het welzijn van de dieren op deze manier op de volgen.

Het verdwijnen van de vraag uit horeca en de foodservice in zowel binnen- als buitenland werken de opstapelende verliezen nog verder in de hand , zegt gedelegeerd bestuurder Michael Gore.

Varkenssector vraagt overheid om steunmaatregelen

Covid 19

De sector roept op tot specifieke steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, die bovenop de moeilijkheden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest komen.

Ik ben grotendeels tevreden over deze onderzoeksstal , stelt Marijek Aluwé, coördinator van de varkenscampus.  In de kraam- en drachtstal zou ik vandaag wel kiezen voor voerstations. En de stroruimte in de drachtstal vergt extra werk, maar ze blijkt echt wel gunstig voor het welzijn van de zeugen.

Varkenscampus komt tegemoet aan vragen uit de praktijk

Varkens

Vijf jaar varkenscampus in Melle betekent ook 5 jaar onderzoek. Het ILVO richt zich daarbij grotendeels op vragen vanuit de praktijk. Marijke Aluwé, onderzoeker Varkenshouderij en tevens coördinator van de varkenscampus, licht toe.

Willem De Keyzer van HoGent (links), Frank Gasthuys van UGent, en Marijke Aluwé van het ILVO – met de nodige distancing – zijn erg tevreden over 5 jaar samenwerking op de varkenscampus.

Vijf jaar varkenscampus: Ideale combinatie van onderzoek en onderwijs

Varkens

Goed 5 jaar geleden – op 21 april 2015 – werd de varkenscampus plechtig geopend op de site van het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) in Melle. De combinatie van onderzoek en onderwijs stond van bij aanvang voorop. Deze doelstelling werd volgens de betrokken ‘gebruikers’ van de stal mooi gerealiseerd. Landbouwleven polste naar de ervaringen en realisaties.

Varkensprijzen zijn verder in vrije val

Covid 19

Ook de varkensmarkt is ernstig dooreen geschud door de coronacrisis. Ook de varkensprijzen zakken verder. Hoop op beterschap is er niet onmiddellijk, want de huidige varkensmarkt is heel onzeker.

De stikstof- en fosforbalans voor elke varkenscategorie (drachtige zeugen, lacterende zeugen, biggen, vleesvarkens) wordt in dit onderzoek in kaart gebracht.

ILVO zoekt varkensbedrijven voor onderzoeksproject rond stikstof- en fosforuitstoot

Varkens

In opdracht van de VLM voert het ILVO het onderzoeksproject DIGIVAR uit. Het is een studie waarin ILVO nagaat of een nauwkeurige dierbezetting en uitscheiding van stikstof en fosfor kan berekend worden voor varkensbedrijven via een digitale, geautomatiseerde weg. De onderzoeksinstelling ILVO zoekt varkensbedrijven.

De everzwijnen kunnen heel wat schade toebrengen.

Everzwijnen traceren in Vlaanderen is niet eenvoudig

Varkens

De voorbije jaren is het aantal everzwijnen – en de overlast door schade voor landbouwers – heel sterk toegenomen. Maar we weten eigenlijk nog maar weinig over de verspreiding en het verplaatsingsgedrag van deze dieren. “Het vangen en labelen van everzwijnen werd in 2018 beëindigd”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving. “De voornaamste uitkomst van het onderzoek is de opgebouwde expertise van het vangen van everzwijnen.”

Acht weken oude big die algemeen ziek is (suf, buik wat ingevallen, koorts...) als gevolg van een S. suis-infectie. Aantonen van de kiem in de letsels is noodzakelijk om een juiste diagnose te stellen.

Streptococcus suis is een complexe en moeilijk te bestrijden bacterie met zoönotisch belang

Varkens

Streptococcus suis – de belangrijkste streptokok bij het varken – veroorzaakt wereldwijd problemen in de varkenshouderij. Daarenboven is S. suis een zoönose, wat betekent dat ze kan overgaan van dier op mens. Veel bedrijven zijn endemisch besmet en bovendien blijkt de bestrijding moeilijk.

Er werden geen positieve gevallen of karkassen van everzwijnen meer gevonden. Daarom kunnen Luxemburgse bossen terug openen voor buurtbewoners.

Gunstige evolutie Afrikaanse varkenspest laat toe om Luxemburgse bossen te heropenen

Varkens

De maatregelen omtrent de Afrikaanse varkenspest lijken te versoepelen. De bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg gaan daarom vanaf 15 mei terug open voor buurtbewoners.

Bij de consumenten en de vleesindustrie is er bezorgdheid over het voorkomen van minder mals en sappig vlees dat moeilijker te verwerken is tot kookham.

Invloed van zeugenlijn en Piétraintype: Weinig verschil in kwaliteit van kookham en vers vlees

Varkens

Heeft de selectie naar magerdere zeugenlijnen een invloed op de vleeskwaliteit en zoötechnische prestaties van onze Vlaamse vleesvarkens? Onderzoeksresultaten van UGent (Lanupro) en ILVO tonen aan dat je via de geneticakeuze de zoötechnische resultaten en de karkaskwaliteit van vleesvarkens kan beïnvloeden. Voor het rendement van kookham en de kwaliteit van vers vlees is dit minder evident.

Er zijn vooralsnog geen signalen, aldus Top Agrar, dat er varkens van een van beide bedrijven nog verder zijn vervoerd.

Tweede varkensbedrijf in West-Polen met Afrikaanse Varkenspest

Varkens

Een tweede varkensboerderij in West-Polen heeft Afrikaanse varkenspest (AVP) opgelopen.

In samenspraak met retail wordt de foodtrucktour uitgesteld naar het najaar.

VLAM stelt promocampagne voor varkensvlees bij door coronacrisis

Covid 19

Door de coronacrisis is VLAM genoodzaakt om de promotiecampagne voor varkensvlees, zowel in het binnenland als in het buitenland, grondig bij te stellen.

De speenperiode blijft cruciaal. Zonder gebruik van zink of additieven zie je een toename van diarreeproblemen.

Gezamenlijk streven naar een betere bigvitaliteit

Varkens

Vitale biggen zijn gezonde biggen. Gezonde, robuuste biggen vergen geen tot weinig extra medicatie. Vooral de speenperiode is daarbij cruciaal. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zijn een voortdurende zorg. Door een gezamenlijke aanpak van varkenshouder, veearts en voedersector bereikt men betere oplossingen, stelt men bij ForFarmers.

Afrikaanse varkenspest werd eerder ook in ons land vastgesteld, in de provincie Luxemburg.

Afrikaanse varkenspest nu op 10 km van Duitse grens

Varkens

De Afrikaanse varkenspest (AVP) in Polen schuift verder op naar de Duitse grens. Vorige week werd een besmet wild zwijn aangetroffen op 10,5 km van de Duitse grens, nabij Zary. Ook is nu in West-Polen voor het eerst varkenspest op een varkenshouderij aangetroffen. 135 dieren bezweken aan de ziekte, de overige ruim 23.000 dieren zijn geruimd.

Het stalklimaat op punt stellen is onmisbaar als je maximale dierprestaties wil bekomen met een minimaal geneesmiddelengebruik.

In 10 stappen naar een optimaal stalklimaat

Varkens

Een goed stalklimaat speelt een belangrijke rol in de gezondheid en het welzijn van je varkens. Het stalklimaat op punt stellen is onmisbaar als je maximale dierprestaties wil bekomen met een minimaal geneesmiddelengebruik.

Pig Rentability Day verschuift een jaartje

Varkens

Ook de organisatie van de Pig Rentability Day neemt een drastische beslissing in het kader van de coronacrisis. Het tweejaarlijks evenement voor de varkenssector verschuift naar het voorjaar 2021.

Els Vermeulen en Filip Bonte: gedreven varkenshouders én akkerbouwers

Filip Bonte en Els Vermeulen: ‘Laat je goed omringen zodat je meer een eigen koers kan bepalen’

Varkens

Elke crisis heeft ook een positieve kant: je eigen bedrijfscultuur onder de loep nemen en andere keuzes maken. Het legde Els Vermeulen en Filip Bonte, varkenshouders en akkerboer, geen windeieren. “En daar plukken we nu met de uitstekende biggen- en varkensprijzen nog meer en beter de vruchten van.”

Pig Rentability Day: “Tijd om vooruit te kijken”

Varkens

De vierde editie van de Pig Rentability Day komt in zicht. Op 5 juni strijkt dit tweejaarlijks event voor en door de varkenssector neer nabij de hippodroom van Waregem. “Wij staken alvast een mooi programma in elkaar onder het passende thema ‘De sector in galop’”, aldus Trees Loncke, namens de organisatoren.

Zo vraagt Boerenbond al jaren een meer doortastende aanpak voor everzwijnen om overlast en schade, maar ook de verspreiding van ziektes zoals de Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

Boerenbond wil naast ‘wolvenbescherming’ ook doortastende aanpak tegen everzwijnen

Varkens

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) wil de hoogste beschermingsgraad voor wolven in Vlaanderen, kondigde ze donderdag in Genk aan. Boerenbond maakt deel uit van het wolvenplatform en dringt in een persbericht aan op een tweesporenbeleid.