Varkenshoudster Mieke De Cat: “PRRS-Monitor levert me alleen maar voordelen op!”

Varkens

Heel wat varkensbedrijven volgen hun PRRSV-status op aan de hand van de verschillende PRRS-Monitors. Ook Mieke De Cat, trouwe deelneemster aan de PRRS-Monitor Biggen, en haar dierenarts Sofie Willaert zijn fan van de PRRS-Monitor en van de voordelen die het hun oplevert.

Vlaanderen voorziet 16 miljoen euro steun aan de noodlijdende varkenssector.

Na aankondiging keurt Vlaamse regering nu ook steun aan varkenshouders goed

Actueel

De Vlaamse regering zette vorige week vrijdag het licht op groen voor het voorziene pakket steunmaatregelen aan Vlaamse varkenshouders. Het gaat in totaal om 16 miljoen euro voor de varkenshouderij, die nog altijd in een diepe crisis zit.

De oproep van federaal landbouwminister David Clarinval wordt gesteund door Vlaams minister Hilde Crevits.

België vraagt weer Europese steunmaatregelen voor varkenssector

Actueel

Federaal minister van Landbouw David Clarinval heeft de Europese Commissie officieel gevraagd om snelle steunmaatregelen voor de varkenssector. Dat wordt gesteund door Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. De Belgische varkenssector verkeert nog altijd in een diepe crisis.

Meting van de huidtemperatuur van vleesvarkens met behulp van een infraroodcamera op een statief.

Verhoogde ademhalingsfrequentie is goede indicator voor hittestress bij vleesvarkens

Varkens

Varkens zijn gevoelig voor een hoge omgevingstemperatuur. In de pilootstudie Coolpigs wordt onderzocht hoe je hittestress bij vleesvarkens tijdig kunt waarnemen. Dat is immers cruciaal voor het nemen van gepaste maatregelen.

Met de Trefdag VarkensAcademie hopen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de varkenshouders een hart onder de riem te kunnen steken én hun weerbaarheid te versterken.

De achtste Trefdag VarkensAcademie zet in op weerbaarheid in moeilijke situaties

Varkens

Al 8 jaar ondersteunen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de West-Vlaamse varkenssector met praktische en technische kennis. Dit jaar hebben ze extra aandacht voor weerbaarheid in moeilijke situaties. Net daarom brengen ze de varkenshouders opnieuw samen voor een dag boordevol nuttige info en gezellige netwerkmomenten. De achtste Trefdag VarkensAcademie vindt plaats op vrijdag 26 november bij Inagro in Beitem.

De site van Marvaco in Aarsele met varkensstallen, veevoederproductie en opslag, stallen voor de opfok van moederdieren  en de biologische mestverwerking.

Marvaco: eerst 20 jaar groeien, nu focus op optimalisatie

Actueel

Net zoals Rome niet in 1 dag werd gebouwd, timmerden David Martain en zijn vrouw Inge Van de Steene jaar na jaar aan de uitbouw van Marvaco. Het bedrijf produceert op 4 locaties 31.000 vleesvarkens per jaar, maakt 10.000 ton veevoeder voor de eigen varkens, verwerkt jaarlijks 40 miljoen liter drijfmest en er zijn 15.000 stuks pluimvee (opfok moederdieren).

Ivan De Keyser van Breydel, David Martain en Inge Van de Steene van Marvaco:  Een lokaal, duurzaam,  gezond en diervriendelijk verhaal is een meerwaarde.

Marvaco en Breydel: duurzame samenwerking in de varkenshouderij zorgt voor meerwaarde

Actueel

Differentiatie én specialisatie, gekoppeld aan een gezonde ondernemerszin en een grote werkkracht: het zijn enkele ingrediënten van het succesverhaal. Marvaco is actief in de varkenshouderij, fokt in de pluimveesector moederdieren op, verwerkt mest biologisch en produceert voeder voor de eigen varkens. De exclusieve afnemer van het varkensvlees is Breydel, de gerenommeerde producent van ambachtelijke varkensvleeswaren.

Elk varkensbedrijf moet deze risico-enquête jaarlijks herhalen.

Jaarlijkse risico-enquête helpt om de bioveiligheid te verbeteren

Varkens

Een goede bioveiligheid is onmisbaar voor varkensbedrijven om zich te beschermen tegen de insleep van Afrikaanse varkenspest en andere ziekten. Ook in de strijd tegen antibioticaresistentie speelt bioveiligheid een cruciale rol. De beste manier om de bioveiligheid op je bedrijf nog te verbeteren begint met een grondige analyse van de risico’s.

Artan van de Janshoek van fokker/eigenaar Jan Gorssen uit Kaulille.

FWS: Artan van de Janshoek wint in seizoen 2021.2

Varkens

Artan van de Janshoek van fokker/eigenaar Jan Gorssen uit Kaulille heeft een opmerkelijke afstamming. Hij scoorde het best in de nieuwe fokwaardeschatting. Met nog één seizoen te gaan, wordt het een spannende eindstrijd voor de Gouden Piétrain Award.

De varkensboeren worden dit jaar vrijgesteld van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Federale regering stelt varkensboeren vrij van bijdrage aan sanitair fonds

Varkens

De federale regering stelt de varkenssector dit jaar vrij van de bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, kortweg het sanitair fonds. De sector maakt momenteel een zware crisis door.

Samen met onze dierenarts en dankzij het PRRS-programma kregen we de situatie op ons bedrijf onder controle. We blijven monitoren, want dat heeft zijn nut al bewezen!”

Samen PRRS aanpakken is een meerwaarde

Varkens

Op basis van de resultaten van de PRRS-Monitors kan je samen met je bedrijfsdierenarts aan de slag om PRRSV-circulatie op jouw bedrijf te controleren. Bovendien kunnen bedrijfsdierenartsen en bedrijven die deelnemen aan het PRRS-programma een beroep doen op extra begeleiding binnen het programma. Samen zoeken naar een oplossing of een juiste aanpak blijkt vaak een meerwaarde.

Filip Fontaine kreeg van Vlaams minister Hilde Crevits de opdracht om een crisisplan uit te werken.

Filip Fontaine over oprichting BO Varken: ‘De ‘topspelers’ zijn er, er was alleen geen ‘trainer’’

Actueel

Filip Fontaine, directeur VLAM en voorzitter van vzw Belpork, kreeg van landbouwminister Hilde Crevits de opdracht om een crisisplan voor de Vlaamse varkenshouderij op te maken. Eén van de speerpunten is de opstart van een brancheorganisatie.

Het intentieakkoord door de stichtende leden Boerenbond, ABS, BFA en FEBEV, werd getekend op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits.

Brancheorganisatie moet Vlaamse varkenssector uit het slop trekken

Actueel

Na uitgebreid overleg op het kabinet van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits hebben Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, BFA en FEBEV een intentieverklaring ondertekend om samen de crisis in de varkenshouderij aan te gaan. De Brancheorganisatie Varken wordt hiervoor een belangrijk instrument

Marcel Merkens: “De EU moet uitkijken dat ze niet te veel eisen stellen aan Europese boeren zonder dat de boeren er extra voor betaald krijgen.”

Bij de familie Merkens in Ingen (NL) gaat de varkensmest onder de fruitbomen

Varkens

Bij de familie Merkens in het Nederlandse Ingen passen ze circulaire landbouw toe in optima forma. Varkenshouders Marcel en Annet Merkens hebben weinig mestafzetkosten, omdat zij de varkensmest kwijt kunnen onder de fruitbomen van familie en collega-fruittelers. Van die appels maakt de broer van Marcel appelsap.

Carine Geurts van Nooyen:  De Fransen hebben ook de technologie van onze balansvloeren ontdekt.

Carine Geurts (Nooyen): ‘Risico beter gespreid door wereldwijde interesse’

Actueel

Voor de firma Nooyen, die hoogwaardige vloersystemen in de agrarische sector produceert, is de beurs Space in Rennes belangrijk om de Franse dealers en klanten weer te ontmoeten. “Het uitstel van de investeringen bij ons wordt gelukkig gecompenseerd door de groeiende interesse vanuit Amerika”, zegt accountmanager Carine Geurts.

16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.

Vlaamse varkenshouderij opgegeven door de politiek?

Varkens

Vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering om 16 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de varkenssector. Het oogt sympathiek en voor de buitenwereld komt het over als de zoveelste keer dat onze varkenshouders gered worden door financiële steun vanwege de overheid. Elke vorm van steun is broodnodig op korte termijn en uitermate welkom, maar zijn de borrelnootjes die nu aangeboden worden, werkelijk de oplossing? 16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.

Het label biedt een strenge set basisnormen, waar slagers, supermarkten en andere retailers hun eigen eisen bovenop kunnen stellen.

Belgische varkenssector introduceert eerste nationale dierenwelzijnslabel

Varkens

De Belgische varkenssector introduceert een eigen dierenwelzijnslabel dat retailers toelaat om hun klanten lokaal varkensvlees aan te bieden dat gegarandeerd volgens verregaande bovenwettelijke dierenwelzijnsnormen geproduceerd werd. Het is de eerste keer dat in ons land een nationaal dierenwelzijnslabel gelanceerd wordt.

Met de PRRS-enquête kom je te weten welk type je bent.

Hoe ga jij om met PRRS op jouw bedrijf?

Varkens

Net als elk varkensbedrijf is elke veehouder uniek. De aanpak van PRRS kan je dus maar beter aanpassen aan jouw bedrijfssituatie, maar ook aan de manier waarop je zelf het liefst werkt. Zicht krijgen op jouw eigen voorkeuren en manier van werken, kan helpen om de sterke en zwakke punten te identificeren.

Bij groepsopfok wordt ingespeeld op de sociale vaardigheden van biggen door 2 of meer tomen gedurende de kraamstalperiode met elkaar te laten interageren.

Hoe kun je (bio-)biggen in de speenfase beter doen eten?

Varkens

Ondanks de hogere speenleeftijd – minimaal 40 dagen – kan de voederopname van biologische biggen voor en kort na het spenen beter. In de operationele groep BioBIG bekeek men hoe je dit kritische moment beter kan aanpakken.

Op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits had een overleg met alle partners uit de varkensketen en -houderij plaats.

Ketenoverleg in varkenshouderij: Het is de hoogste tijd dat eerdere afspraken worden nageleefd

Actueel

Dat de Vlaamse varkenssector in een diepe crisis zit, is een open deur intrappen. Of het georganiseerde ketenoverleg oplossingen biedt om uit die malaise te geraken? Misschien. Vlaams minister Hilde Crevits merkte in de commissie Landbouw op dat “sommige partners zich echter niet aan eerdere afspraken houden.” Ze vindt ook dat de varkenssector zich in Vlaanderen fundamenteel moet buigen over de toekomst.

Boeren op een Kruispunt en Liv stellen dat de varkens momenteel de portefeuille van de boer leeg eten.

Boeren op een Kruispunt en Liv vragen de overheid dringend maatregelen voor varkenshouders

Varkens

De varkenssector verkeert in crisis. De prijs van een vleesvarken is momenteel zó laag dat de inkomens van onze Vlaamse varkenshouders ernstig bedreigd worden. Zij slaan nu een noodkreet. De vzw Boeren op een Kruispunt en Liv vragen de overheid dringend maatregelen te nemen.

Delhaize gaat tijdelijk een extra crisisbijdrage per varken betalen aan haar Belgische varkenskwekers.

Delhaize biedt steun voor haar Belgische varkensboeren

Varkens

De Belgische varkenssector staat vandaag opnieuw onder enorme druk. De voornaamste reden is volgens Delhaize de situatie op de internationale varkensmarkt. “Door externe omstandigheden is er lagere vraag vanuit het buitenland, hiedoor daalt de Belgische export en is de markt oververzadigd wat leidt tot een overaanbod van varkensvlees.”

De varkenssector heeft al belangrijke stappen gezet in de goede richting en tal van obstakels overwonnen, maar het kan nog beter.

Project Roadmap: Samen op weg naar een verantwoord antibioticagebruik

Varkens

Om antibioticaresistentie tegen te gaan, is het belangrijk om antibiotica enkel in te zetten als het écht moet. Ook in de veehouderij hebben we de plicht om hier werk van te maken. Maar hoe pakken we dit concreet aan op een manier die voor de hele sector haalbaar is?

Vlaams minister Hilde Crevits luistert op het bedrijf van Geert Van Wonterghem en Marijke Degezelle naar de vele verzuchtingen en persoonlijke verhalen van varkenshouders, op uitnodiging van Boerenbond en Ferm.

Varkenshouders tegen minister Crevits: Waar is ons recht op een waardig basisinkomen?

Actueel

Op het varkensbedrijf van Geert Van Wonterghem en Marijke Degezelle in Deerlijk luisterde minister Hilde Crevits naar pakkende getuigenissen. De varkenshouders kaartten er aan hoe zwaar, financieel én mentaal, de huidige crisis inhakt op de gezinnen achter de bedrijven. “We zijn murw, uitgeteld en moedeloos.” Er had ook een ketenoverleg op het kabinet plaats.

Dierenrechtenorganisatie All For Animals (AFA) voerde actie aan een varkensslachthuis in Ruiselede.

All For Animals voerde actie aan varkensslachthuis Ruiselede

Varkens

Maandag heeft dierenrechtenorganisatie All For Animals (AFA) actie gevoerd aan een varkensslachthuis in Ruiselede. De actievoerders hielden een serene wake en namen afscheid van de dieren die aangevoerd werden in vrachtwagens. De actie verliep zonder problemen.