Eric en Chantalle Reijrink (NL): Je moet op veel zaken letten bij een sanering

Varkens

Varkenshouders Eric en Chantalle Reijrink uit het Brabantse Diessen (NL) doen mee aan de meest recente Nederlandse saneringsregeling voor de varkenshouderij (zie kader). Bij het saneren zijn er flink wat zaken waar je op moet letten: van het uiterlijke moment van leegdraaien, tot aan de sloopdatum, fiscale punten en herinvesteringsmogelijkheden.

De overheidssteun, die de vorm aanneemt van directe subsidies, staat open voor alle ondernemingen die actief zijn in de productie en verwerking van varkens en pluimvee

Europa keurt Litouwse regeling van 6,8 miljoen euro steun goed ter ondersteuning van varkens- en pluimveesector

Actueel

De Europese Commissie heeft een Litouwse regeling van 6,8 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die actief zijn in de varkens- en pluimveesector in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De regeling werd goedgekeurd in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

Knelpunten in de varkenssector zijn een agendapunt in bilaterale gesprekken tussen de Vlaamse overheid en verschillende partners in de keten.

Gesprekken met verschillende schakels uit varkensketen om knelpunten aan te pakken

Actueel

Hoewel het ketenoverleg van onze agrovoedingsector een privaat initiatief is, voert Vlaanderen bilaterale gesprekken met de verschillende schakels in bijvoorbeeld de varkensketen om knelpunten aan te pakken. Wat het resultaat van die gesprekken wordt, valt nog af te wachten.

Ik ben blij dat mijn dierenarts mij overtuigd heeft om de PRRS-Monitor Vleesvarkens uit te voeren. Anders was ik blijven sukkelen met de gezondheid van mijn vleesvarkens.

PRRS-Monitor Vleesvarkens brengt inzicht

Varkens

PRRSV is aanwezig op het grootste deel van de Vlaamse varkensbedrijven. En toch is men zich niet altijd bewust van de nadelige gevolgen ervan. Het virus veroorzaakt niet alleen PRRS zelf, het maakt de dieren ook gevoeliger voor andere infecties. Dit ondervond ook deze varkenshouder aan den lijve bij zijn vleesvarkens, hoewel hij zijn biggen al monitorde voor PRRSV.

Peter Keysers: “Op deze korte periode en ondanks de ongunstige coronaperiode, ben ik tevreden over de resultaten.

Peter Keysers: Optimale stalhygiëne uit zich in betere resultaten’

Varkens

Het varkensbedrijf van Peter Keysers ziet er op eerste gezicht niet speciaal uit. Dat is echter maar schijn. Hier wordt immers extra veel aandacht besteed aan hygiëne. Peter stapte eind 2019 in de HyCare-methode van de Schippers Group en plukt daar intussen al volop de vruchten van.

De raskeuze en stressgevoeligheid van de eindbeerlijn bepalen in grote mate de technologische en eetkwaliteit van varkensvlees, maar zeker ook het economische plaatje.

Vleeskwaliteit sturen via ras(keuze) en geslacht

Varkens

“De raskeuze en stressgevoeligheid van de eindbeerlijn bepalen niet alleen in grote mate de technologische en eetkwaliteit van varkensvlees, maar ook het economische plaatje”, stelde Eline Kowalski bij de recente voorstelling van haar doctoraatstudie.

Betonrot aan roosters in varkensstallen is meestal aan de bovenkant niet te merken.

Minister Weyts in overleg met landbouworganisaties over incidenten met stalvloeren

Actueel

Op een overleg met Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat gaat Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor Dierenwelzijn, kijken wat mogelijk is om stijgende incidenten met door betonrot aangetaste roosters te beperken. De voorbije weken en maanden zijn meerdere ongevallen gemeld en zijn ook varkens als gevolg van wegzakkende stalvloeren gestorven.

Tip bij vaccinatie: Gebruik D3-naalden. Die zijn opspoorbaar aan de slachtlijn.

Tips voor een optimale bescherming van pasgeboren biggen

Varkens

Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project ‘Tope WROETen in de Westhoek’. Gedurende 3 jaar begeleidden ze tal van varkenshouders individueel om de technische resultaten van hun bedrijf te verbeteren. Ze voerden ook korte praktijkproeven uit. Tijdens een webinar gaf Nathalie Nollet van Inagro tips over de verzorging van biggen.

In Duitsland werden intussen al meer dan 1.000 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen aangetroffen.

Al meer dan 1.000 gevallen van AVP bij wilde varkens in Duitsland

Varkens

België is dan wel vrij van Afrikaanse varkenspest (AVP), zo’n 800 km westwaarts waart het virus nog sterk rond. In Duitsland werd deze week de kaap van 1.000 besmette everzwijnen gerond. Ook in Polen zijn er nog dagelijks nieuwe gevallen.

Dankzij PRRS-Monitor Opfokvarkens weten we dat er geen PRRSV wordt teruggevonden bij onze gelten die klaar zijn voor levering aan andere bedrijven.

PRRS-Programma: fokbedrijven, een belangrijke schakel in PRRS-preventie

Varkens

Een groot deel van de varkensbedrijven in België fokt geen gelten op hun eigen bedrijf, maar koopt deze dieren aan bij een fokbedrijf. Fokbedrijven spelen dus een belangrijke rol in de preventie van overdracht van ziektekiemen, waaronder PRRSV. En daar zijn ze zich ook heel goed van bewust! Een geltenfokker bewijst dit met het verhaal over zijn aanpak.

Amore van de Blomberg, winnaar van nakomelingenonderzoek 2020.5.

Amore van de Blomberg scoort het best in nakomelingenonderzoek seizoen 2020.5

Varkens

Op basis van de biggen opgezet in september en oktober 2020, in de selectiemesterijen van Rumbeke en Neeroeteren, bleken deze van de beer Amore van de Blomberg de meest efficiënte te zijn volgens het fokdoel van VPF (zie tabel).

Na een succesvolle screening van de hele actieve berenstapel werd KI-Cobbaert op 25 maart opgenomen op de lijst voor PRRS-vrije KI-centra van DGZ.

KI Cobbaert volledig PRRS-vrij

Nieuws van maatschappijen

Om PRRS onder controle te krijgen, lanceerde de varkenssector een ambitieus PRRS-programma. Ook KI-centra vallen hieronder. KI Cobbaert werd recent PRRS-vrij verklaard.

KI Clincke-Topgen is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op de Belgische KI-markt.

Fertilitas draagt KI-activiteiten over aan KI Clincke

Actueel

Fertilitas, beter bekend onder de naam KI Ponsaerts, KI Clincke en RA-SE Genetics bereikten een akkoord over de transfer van KI-activiteiten van de RA-SE Genetics beren. De families Ponsaerts en Clincke engageren zich om de overgang naadloos te laten verlopen.

De fokkerijvisies van beide partijen lopen parallel en vullen elkaar op bepaalde vlakken prima aan waardoor ze een meerwaarde creëren voor beide partijen én de Belgische varkenshouder.

VPF en Suisag werken samen voor duurzame zeugenlijngenetica

Actueel

VPF, de Vlaamse Piétrain Fokkerij, en Suisag, het Zwitserse veredelingsbedrijf, werken voortaan samen. VPF wordt de exclusieve partner van Suisag voor de distributie van Zwitserse moederlijngenetica in ons land.

Om de weerbaarheid van varkens(bedrijven) en -houders te verbeteren, slaan Boerenbond, Inagro en DGZ de handen in elkaar.

Varkenshouders ondersteunen bij praktische implementatie van bioveiligheid op hun bedrijf

Actueel

Er valt niet naast te kijken: de varkenshouderij staat onder druk. Om de weerbaarheid van varkens(bedrijven) en -houders te verbeteren, slaan Boerenbond, Inagro en DGZ de handen in elkaar. Zowel in de Westhoek als in Midden West-Vlaanderen willen ze de varkenshouders ondersteunen bij de praktische implementatie van bioveiligheid op hun bedrijf.

In het kader van de regeling zal de overheidssteun de vorm aannemen van directe subsidies tot 40.000 euro per bedrijf.

Europa keurt Luxemburgse regeling van 1 miljoen euro goed voor door corona getroffen varkenshouders

Actueel

De Europese Commissie heeft een Luxemburgse regeling van € 1 miljoen goedgekeurd ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die actief zijn in de varkensproductiesector in de context van de uitbraak van het coronavirus.

Door de PRRS-Monitor Biggen konde men snel een aantal pijnpunten in de werkwijze aanpakken. Zo werkte men een heuse verlegstrategie uit met pleegzeugen.

PRRS-Programma: PRRS-aanpak start bij monitoring biggen

Varkens

Iedere varkenshouder weet dat de speenperiode een kritieke periode is voor de biggen en dat er al eens problemen kunnen opduiken in deze periode. Een varkenshoudster vertelt over de aanpak op haar bedrijf.

Leden van Animal Rights protesteerden langs de baan aan het slachthuis van Tielt.

Animal Rights protesteert tegen uitbreiding slachthuis Tielt

Actueel

Dierenrechtenactivisten van Animal Rights hebben dinsdag geprotesteerd aan een slachthuis in Tielt. Animal Rights kant zich tegen de uitbreidingsplannen van het slachthuis. Dat kwam in 2017 in opspraak nadat Animal Rights naar buiten was gekomen met beelden van dierenmishandeling. Daarvoor werden de zaakvoerder en het bedrijf in 2019 nog veroordeeld tot een boete.

Desector hoopt dat nog meer markten opengaan.

Nog 17 landen weigeren door AVP varkensvlees

Actueel

Ondanks aantrekkende varkensprijzen verkeert de sector nog in crisis. Er zijn vandaag nog 17 derde landen (buiten de EU) waarnaar varkensvlees nog altijd niet kan worden geëxporteerd door AVP. Dat blijkt uit een antwoord van minister David Clarinval (MR) op een vraag van Open VLD’er Robby De Caluwé.

De maatregel zal naar verwachting meer dan 500 ondernemingen ondersteunen.

Europa keurt Kroatische regeling van 400.000 euro goed ter ondersteuning van getroffen mestvarkens

Actueel

De Europese Commissie heeft een Kroatische regeling van 3 miljoen HRK (ongeveer 396.000 euro) goedgekeurd ter ondersteuning van door de uitbraak van het coronavirus getroffen mestvarkenshouders.

Zefke van KI-centrum Gregory Vansteenlandt is de winnaar van de Gouden Piétrain.

Beer Zefke van KI Vansteenlandt wint Gouden Piétrain

Actueel

De uitreiking van de Gouden Piétrain voor de beer met de beste fokwaardeschatting is in deze barre varkenscrisis een opsteker. Die onderscheiding gaat deze keer naar beer Zefke van KI Vansteenlandt uit Poperinge. “Meer dan ooit is efficiëntie belangrijk in de varkenssector”, zegt Chris Dhondt van de Vlaamse Piétrain Fokkerij.

Een aantal zeugenhouders kiest resoluut voor vrijloopkraamhokken, omwille van persoonlijke voorkeuren, maar ook deels om te anticiperen op mogelijke wettelijke of commerciële/maatschappelijke druk in die richting.

Wat zijn de normen voor (vrijloop)kraamhokken?

Actueel

Wie wil investeren in kraamhokken, moet onvermijdelijk een aantal knopen doorhakken zonder alle gevolgen volledig te kunnen inschatten. Een aantal zeugenhouders kiest resoluut voor vrijloopkraamhokken, omwille van persoonlijke voorkeuren, maar ook deels om te anticiperen op mogelijke wettelijke of commerciële/maatschappelijke druk in die richting. Het is echter koffiedik kijken of die druk er komt, op welke termijn dit gebeurt en aan welke specifieke normen vrijloopkraamhokken dan zullen moeten voldoen.

De varkenssector verkeert in crisis.

Landbouwminister Hilde Crevits wil dat ketenoverleg in de Vlaamse varkenssector crisismechanisme uitbouwt

Actueel

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits gaat het ketenoverleg in de varkenssector bijeenroepen om een gesprek op te starten over de uitbouw van een crisismechanisme. Dat heeft ze gezegd in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement. De Vlaamse varkenssector verkeert in een diepe crisis.