Startpagina Veeteelt

Veeteelt

Veeteelt

Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Wat als staartbijten wordt vastgesteld?

Ondanks het Europees verbod op routinematig couperen worden in de meeste lidstaten de meeste staarten nog steeds gecoupeerd. Zweden is hierop een uitzondering. In een vorige publicatie werd beschreven hoe de Zweedse varkenshouders daarin slagen. In deze publicatie wordt ingegaan op de acties die ondernomen worden naar aanleiding van een staartbijtincident.

Reinigen en ontsmetten is een must

Hoe kan u ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk ziektekiemen op uw bedrijf aanwezig zijn en blijven? Eén van de meest essentiële maatregelen die u kunt nemen, is regelmatig reinigen en ontsmetten. Het ideale tijdstip om een grondige reiniging en ontsmetting uit te voeren, is wanneer er geen dieren meer in de stal zijn en voor de stal of het hok opnieuw bezet wordt.

Hooibouwmateriaal inzetklaar maken

Het voorjaar is al goed opgeschoten en we kennen zelfs enige voorsprong ten opzichte van andere jaren. Ook al is er op meerdere plaatsen al gras gemaaid, toch willen we u enkele praktische tips om het hooibouwmateriaal klaar te maken voor de veldinzet niet onthouden.

Verzorg uw zieke dieren in de ziekenboeg

Zieke dieren kunnen behoorlijke aantallen ziektekiemen uitscheiden en zo de omgeving en andere dieren besmetten. Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet u de zieke dieren apart in een ziekenboeg. Zorg dat de zieke dieren geen rechtstreeks contact hebben met de groep en gebruik de ziekenboeg ook enkel voor het afzonderen van zieke dieren. Reinig en ontsmet de ziekenboeg na elk gebruik om ook daar de besmettingsdruk te beperken.

Meest gelezen

Milcobel houdt notering vast

De Raad van Bestuur van Milcobel heeft - in vergadering van 11 april 2017 – beslist om de melkprijs voor de voorbije maart-leveringen te handhaven op een standaardprijs van 32,00 €/100 l, hetzij 35,05 €/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering. De stagnering komt na twee opeenvolgende dalingen (telkens met een euro) van afgelopen januari en februari.

Wat denkt de varkenshouder?

Contractteelt verdeelt de varkenshouderij. Contracttelers tonen zich erg tevreden over het produceren onder contract en veelal is het een eigen keuze. Dat staat in sterk contrast met de negatieve houding van andere varkenshouders ten opzichte van contractproductie. 86% van de deelnemers aan de enquête is sterk gehecht aan de familiale structuur van de Vlaamse varkenshouderij. Meer dan de helft zou liever stoppen dan te starten met contractproductie. Dat blijkt uit de resultaten van een grootscheepse enquête van het Departement Landbouw en Visserij, waaraan bijna 1.200 varkenshouders in de tweede helft van 2016 deelnamen.

Voederconversie van Vlaamse varkens moet opnieuw dalen

Het voeder heeft een aandeel van 50 tot 70% in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens. Voor varkenshouders komt het er dus op aan om met zo weinig mogelijk voeder zo veel mogelijk kilo’s varken te produceren. Dit wordt nog belangrijker in periodes met hoge voederprijzen.

MCC jaarverslag: Groei in hoeveelheid, behoud in kwaliteit

U als Vlaamse melkveehouder was vorig jaar alweer fantastisch in het afleveren van een kwalitatief hoogstaand product. Dat is de conclusie van het jaarverslag van het MCC dat vorige week voorgesteld wordt. “Het zijn resultaten die gerust naast die van de ons omliggende landen mogen gelegd worden”, zo klonk het. Het kleine percentage dat voortdurend lijkt te worstelen met melkkwaliteit, zal echter toch een tandje moeten bijsteken.

Reacties rond de slachthuisproblematiek

De slachthuisproblematiek heeft Vlaanderen niet onberoerd gelaten. Op de artikels rond de gebeurtenissen in het slachtuis van Tielt werd in tientallen reacties op onze website en Facebook de mening van de Vlaming duidelijk.