Vliegenbestrijding: wees er als de kippen bij!

Melkvee

Vliegen kunnen ziektekiemen overdragen en zo de gezondheid van het rundvee onder druk zetten. Ze veroorzaken hinder en onrust bij het vee, wat kan leiden tot een verlaagde melkproductie en slechtere voederconversie. Ook voor de veehouder vormen vliegen vaak een hinderlijke plaag. De laatste vlieg vangen lukt nooit, maar een goed management houdt de vliegenpopulatie onder controle en beperkt de negatieve effecten.

De Lely Astronaut A5 melkrobot zorgde voor een recordverkoop.

Lely sluit bijzonder jaar af met recordverkoop Astronaut A5 melkrobot

Veeteelt

2019 was voor Lely een bijzonder jaar. De Lely Astronaut A5 melkrobot, die in 2018 werd geïntroduceerd, leidde tot een recordverkoop.

Elke productieve koe gaat meermaal daags over matten met desinfecterende en verzorgende  producten aan de uitgang van de melkrobot.  Dit is uitstekend voor de klauwgezondheid.

Verbeter je rendement met HyCare-aanpak

Melkvee

Iedere melkveehouder tracht op zijn manier zijn dieren te vrijwaren van infecties. Hij creëert daarbij een omgeving waarin de infectiekansen tot een minimum worden herleid. De kans op bedrijfsblindheid is echter groot. Wie het HyCare-principe toepast, heeft volgens MS Schippers een stapje voor.

Melkkoeien liggen op een koematras net zolang als in diepstrooiselboxen.

Koematras evenaart ligcomfort diepstrooiselbox

Veeteelt

Uit recent onderzoek naar het liggedrag van melkkoeien is gebleken dat koeien op een Dutch Mountain koematras net zolang liggen als in diepstrooisel-boxen. Een opvallende uitkomst uit dit onderzoek is ook de sterk verbeterde kwaliteit van de poten en hakken van koeien.

Wat het doden van eendagskuikens betreft, wil Vlaanderen op termijn een en ander bekijken.

Vlaanderen ziet geen redenen om verbod op het doden van eendagskuikens in te voeren

Pluimvee

“Het is niet zinvol om een bepaalde voedselproductie in Vlaanderen te verbieden, gezien dit bij gelijke consumentenvraag enkel tot een verschuiving van die productie leidt.” Dat antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits op de vraag van parlemenstslid Carmen Ryheul om met spoed een verbod op het doden van eendagskuikens in te stellen.

Zuivelprijzen verder in vrije val

Covid 19

De officiële Belgische noteringen van zuivelproducten is verder in vrije val. Dat blijkt uit de weekcijfers van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

Bij de consumenten en de vleesindustrie is er bezorgdheid over het voorkomen van minder mals en sappig vlees dat moeilijker te verwerken is tot kookham.

Invloed van zeugenlijn en Piétraintype: Weinig verschil in kwaliteit van kookham en vers vlees

Varkens

Heeft de selectie naar magerdere zeugenlijnen een invloed op de vleeskwaliteit en zoötechnische prestaties van onze Vlaamse vleesvarkens? Onderzoeksresultaten van UGent (Lanupro) en ILVO tonen aan dat je via de geneticakeuze de zoötechnische resultaten en de karkaskwaliteit van vleesvarkens kan beïnvloeden. Voor het rendement van kookham en de kwaliteit van vers vlees is dit minder evident.

Denk aan parasitaire infecties bij de start van het weideseizoen

Melkvee

Dankzij de droge omstandigheden in maart kunnen de koeien weer volop naar de weide. Maar ken jij de parasitaire toestand van je percelen? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) adviseert om dit zeker in kaart te bregen. Enkel met gepaste maatregelen zijn je dieren voldoende beschermd tijdens het nieuwe weideseizoen.

In oppervlaktewater werden maximaal 10 verschillende van de 58 onderzochte stoffen op 1 meetpunt aangetroffen, in grondwater maximaal 3 per meetpunt.

Beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica vormt geen risico voor drinkwater

Veeteelt

Uit een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica momenteel geen risico vormt voor het drinkwater, geleverd in Vlaanderen. Verdere opvolgcontrole is wel aangewezen, stelt de VMM.

Het is bekend dat de zuivelprijzen bijzonder sterk onder druk staan. Maar ook prijzen van andere runderen zijn gevoelig gezakt.

Europese veehouders trekken aan de alarmbel en vragen dringend actie van Europese commissie

Covid 19

Ook de Europese veehouders, verenigd in de koepel Copa-Cogeca, vragen dat de Europese commissie dringend maatregelen neemt om hun sectoren te ondersteunen.

Er zijn vooralsnog geen signalen, aldus Top Agrar, dat er varkens van een van beide bedrijven nog verder zijn vervoerd.

Tweede varkensbedrijf in West-Polen met Afrikaanse Varkenspest

Varkens

Een tweede varkensboerderij in West-Polen heeft Afrikaanse varkenspest (AVP) opgelopen.

Het toevoegen van bierdraf en koolzaadschroot leidde bij proeven op ILVO tot een reductie van 13
% minder methaan per kg melk.

Veralgemeende uitrol van dieet met bierdraf en koolzaadschroot voor alle koeien ‘niet haalbaar’

Veeteelt

Dat de toevoeging van bierdraf en koolzaadschroot in het rantsoen van melkkoeien zorgt voor een reductie van 13 % minder methaan per kg melk, is uitstekend nieuws. “Maar dat betekent nog niet dat een veralgemeende uitrol van dit dieet voor alle koeien in Vlaanderen onmiddellijk haalbaar is”, reageert landbouwminister Hilde Crevits op een vraag van Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD).

De melkmarkt is in mineur dankzij de Covid-19-pandemie.

Coronacrisis drukt prijzen zuivel ook volgend jaar omlaag

Covid 19

De zuivelsector in de EU bevindt zich met de coronacrisis op onbekend en gevaarlijk terrein. De marktvorsers van Rabobank vrezen alvast fors dalende prijzen, met in de zomer of het najaar een dieptepunt. De prijs van het veel verhandelde melkpoeder kan tot een derde dalen. Bovendien krijgen melkveehouders te maken met een schaarste aan bepaalde voedersupplementen en gewasbeschermingsproducten.

Er komen meer inspecteurs dierenwelzijn op de slachthuisvloer.

Uitgebreider inspectieteam gaat op en in slachthuizen controleren op dierenwelzijn

Veeteelt

Er komt dit jaar een nieuw inspectieteam dat op en in slachthuizen gaat controleren op dierenwelzijn. Dat heeft minister Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Op vraag van Meyrem Almaci (Groen) lijstte het kabinet Weyts ook het aantal landbouwbedrijven op, die voor dierenwelzijn onder controle van het FAVV staan.

Welke parameters spelen echt een rol in de rassenkeuze en welk kuilmaïsras past het best in uw rantsoen?

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen?

Melkvee

Het voorjaar schiet uit de startblokken en rundveehouders denken al aan het komend maïsseizoen. Het maïsras is daarbij een belangrijke keuze die het uiteindelijke resultaat beïnvloedt. Veredelaars zwaaien met dure woorden en mooie cijfers om hun rassen aan de man te brengen. Maar welke parameters spelen echt een rol in de keuze en welk kuilmaïsras past het best in uw rantsoen?

Katrien D’hooghe (BFA):  Er zijn voor de diervoedersector heel wat uitdagingen: de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal voor personeel, de continuïteit van de grondstofstromen en afzetmarkten, de logistieke keten die onder druk komt te staan, de essentiële dienstverlening verzekeren.

Voldoende aanvoer van nevenstromen is uitdaging voor diervoederindustrie

Covid 19

“De lagere beschikbaarheid van nevenstromen is een uitdaging voor de diervoederindustrie”, zegt Katrien D’hooghe, directeur van BFA, de koepel van Belgische meng- en diervoederfabrikanten. “Daarnaast is er uiteraard ook een effect van de coronapandemie op de afzet van dierlijke producten.”

In Nederand bestaat het keurmerk ‘Beter Leven’.

Dierenwelzijnskeurmerk is nog niet voor morgen

Veeteelt

In het voorjaar van 2019 zei Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn, dat Vlaanderen een Dierenwelzijnskeurmerk zou krijgen. Hij gaf opdracht aan Piet Vanthemsche, onder meer gewezen Boerenbond-voorzitter, om een rapport op te stellen. Volgens Weyts moet dat rapport nog “grondig worden bestudeerd”. De invoering van dat keurmerk is niet voor morgen.

In de eerste symptomatische fase heeft het dier koorts, neus- en oogvloei.

België registreert eerste geval van besnoitiose zonder rechtstreekse link met import

Veeteelt

Voor het eerst is in België besnoitiose wordt vastgesteld zonder rechtstreekse link met import uit een risicoland. Naar aanleiding van chronische en erg uitgesproken huidproblemen bij verschillende runderen op een West-Vlaams vleesveebedrijf, voerde Veepeiler Rund onderzoek uit voor besnoitiose. Deze parasitaire ziekte werd vastgesteld bij één koe.

Pieter, Regina en Mieke: een gemotiveerd trio dat het gemengd landbouwbedrijf (met hoevetoerisme) draaiende houdt.

Op bezoek bij Den Ighemkouter: Landbouwbedrijf is bindmiddel van onze familie

Veeteelt

Zelf dacht diëtiste Regina De Smet nooit dat ze boerin zou worden. Maar haar levensloop én het noodlot beslisten daar anders over. “Na de vroege dood van mijn man was er geen andere optie.” De uitbating lukt alleen maar door de hulp van haar 2 kinderen: Mieke en Pieter. Haar dochter is bekend als deelnemer, jurylid én presentator van prijskampen, haar zoon is dan weer verslaafd aan tractoren(wedstrijden). “Of hoe het landbouwbedrijf het grote bindmiddel in onze hele familie is.”

Overal in de VS wordt melk gedumpt. Op de foto een dumpactie in Florida.

Amerikaanse boeren dumpen melk

Melkvee

Amerikaanse boeren dumpen de melk. Hoewel de vraag naar basisvoeding in supermarkten enorm is, is de toevoerketen dusdanig verstoord dat het product haar weg naar de markt niet vindt. Zo is er een chronisch tekort aan vrachtwagenchauffeurs en zijn veel producenten ingesteld op het bedienen van de nu veelal gesloten horeca.