Voorkom besmetting van je dieren na het uitweiden

Melkvee

Het weideseizoen is gestart. Dit houdt bepaalde risico’s in voor besmetting van jouw dieren. Gelukkig kan een goede bioveiligheid de insleep en versleping van ziektes zoals IBR en BVD tegengaan. Laat dus je inspanningen voor de bestrijding van deze ziekten niet verloren gaan en beperk de risico’s bij het uitweiden. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) geeft enkele tips.

Wolven lusten niet alleen reeën en everzwijnen, maar ook kleinvee.

Landbouwers krijgen VLIF-steun voor wolfwerende maatregelen

Actueel

Wolfwerende maatregelen worden voortaan opgenomen als niet-productieve investeringen binnen het VLIF. Dat wil zeggen dat professionele landbouwers via deze weg een vergoeding kunnen krijgen. Uit onderzoek is immers gebleken dat wolven meer kleinvee kiezen dan bijvoorbeeld everzwijnen en reeën.

De consumptie van varkensvlees daalde met 940 gram per persoon, de grootste afname van alle vleessoorten.

Vleesconsumptie in Duitsland op laagste niveau in decennia

Actueel

Het vleesverbruik in Duitsland is in 2020 gedaald tot het laagste niveau in decennia, zo blijkt uit cijfers van het federale centrum voor Landbouw (BZL).

Momenteel zijn enkele minimale invullingen zoals een ketting en harde kunststof voorwerpen op zichzelf niet meer voldoende als enige verrijkingsmateriaal.

Geef elk varken een stimulerende omgeving

Varkens

Sinds september 2018 zijn er in Vlaanderen strengere eisen voor het verrijkingsmateriaal voor varkens. Verrijkingsmateriaal wordt aanzien als een belangrijk hulpmiddel om frustratie, verveling en bijtgedrag te reduceren. Het Varkensloket neemt het aanbod onder de loep.

“Onze job is niet zo sociaal, daarom kijken we uit naar de teambuildings”

Veeteelt

Op het melkveebedrijf van Rob Dierckx en Ingrid Lenaerts in Geel staan 300 koeien. In 2020 vroeg het koppel een vergunning aan voor een uitbreiding van de stal, maar die werd geweigerd. Om hun activiteiten toch wat te verbreden, sloten Rob en Ingrid zich met hun bedrijf aan bij Farmfun. Binnenkort zullen zij groepen ontvangen voor een superleuke en landelijke teambuilding.

De veldbonen bevonden zich in een deegrijp stadium (te zien aan hun lichtgroene kleur) bij de oogst van de mengteelt.

Sojaschroot in bioleghennenvoeder is vervangbaar door ingekuilde veldbonen en granen

Pluimvee

Het inkuilen van mengteelten van veldbonen en granen zorgt ervoor dat deze aangewend kunnen worden als lokaal geproduceerde alternatieve eiwitbron in bioleghennenvoeder. Dat kon besloten worden uit het recent afgelopen Kuileg-project.

Publireportage

DuyFeed: vochtrijk krachtvoer!

Duynie

Melkvee

Duynie BV is altijd op zoek naar innovatieve voeroplossingen voor haar klanten. In dat kader bevindt zich ook het eindwerk van Pierre-Antoine De Boel, student aan de HEPN in Ciney. Pierre-Antoine verving krachtvoeders door DuyFeed en onderzocht het effect hiervan op de prestaties bij de dieren en de voerkost.

Begin 2020 heeft de werkgroep paratuberculose een onverwachte stijging van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose vastgesteld bij analyses in de periode november 2019-februari 2020.

Resultaten bekend van het veldonderzoek paratuberculose

Actueel

Begin 2020 heeft de werkgroep paratuberculose, voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een onverwachte stijging van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose vastgesteld bij analyses in de periode november 2019-februari 2020. Er werd een diepgaand onderzoek ingesteld om de oorzaak van deze stijging te achterhalen.

Jaarlijks neemt de zoogkoeienstapel met 2% af.

Vlaanderen bekijkt duurzaam alternatief voor uitfasering zoogkoeienpremie

Actueel

Tegen 2027 wordt de zoogkoeienpremie uitgefaseerd. Dat staat in het regeerakkoord. Voor een duurzaam alternatief kijkt Vlaanderen in overleg in de richting van maatregelen die inzetten op een grotere autonomie inzake eiwitvoorziening.

Ben Verbist is nu heel tevreden over het klimaat in de melkveestal.

Goede ventilatie helpt hittestress voorkomen

Melkvee

In de stal van melkveehouder Ben Verbist in Olen genieten de koeien van ideale temperaturen. Enkele jaren geleden besliste hij met zijn ouders om ventilatoren te hangen in de stal. Dit bleek een juiste beslissing tijdens de warme periodes die volgden.

Jon Rouvrois zal de opgebouwde bodemvruchtbaarheid en het ecologische evenwicht van de grond niet verloren laten gaan.

Eerste bedrijfsovername in de geschiedenis van De Landgenoten

Veeteelt

Via schenkingen en het verkopen van aandelen gaat De Landgenoten op zoek naar Vlaamse landbouwgronden. De coöperatie en stichting heeft als doel de biologische land- en tuinbouwers gemakkelijker toegang tot grond te bieden en de opgebouwde bodemvruchtbaarheid te beschermen. De grond die de organisatie krijgt of kan aankopen, koppelt men aan de meest gepaste bioboer. Zo biedt men de boer via een huurcontract gedurende heel zijn carrière toegang tot grond.

Door de PRRS-Monitor Biggen konde men snel een aantal pijnpunten in de werkwijze aanpakken. Zo werkte men een heuse verlegstrategie uit met pleegzeugen.

PRRS-Programma: PRRS-aanpak start bij monitoring biggen

Varkens

Iedere varkenshouder weet dat de speenperiode een kritieke periode is voor de biggen en dat er al eens problemen kunnen opduiken in deze periode. Een varkenshoudster vertelt over de aanpak op haar bedrijf.

De Milcobel standaardprijs voor de melkleveringen van maart komt op 31 euro/100 l.

Milcobel verhoogt melkprijs naar 31 euro

Melkvee

De voorbije maanden hinkte de melkprijs van Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie van ons land, nog achterop tegenover andere spelers in de sector. De organisatie kondigt nu evenwel een prijsverhoging van de standaardprijs aan naar 31 euro/100 l voor de leveringen van de maand maart.

Piet Vanthemsche, ex-voorzitter van Boerenbond, werkt verder aan de opstart van een dierenwelzijnslabel.

Piet Vanthemsche werkt verder aan orgaan voor dierenwelzijnslabel

Actueel

In Vlaanderen klink de roep om een herkenbaar dierenwelzijnslabel alsmaar luider. Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Dierenwelzijn, heeft Piet Vanthemsche, ex-voorzitter Boerenbond, gevraagd om verder te werken aan de structuur en samenstelling van een orgaan dat dit label moet vorm geven.

In Vlaanderen werden over heel 2020 4.109 dieren in beslag genomen na verwaarlozing.

Ruim een derde minder dieren in beslag genomen in 2020

Veeteelt

In Vlaanderen werden over heel 2020 4.109 dieren in beslag genomen. Dat is een daling met 36% in vergelijking met 2019, toen het om 6.465 inbeslagnames ging. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op een vraag van Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA).

Aico en Kirsten de Jongh willen het assortiment streekproducten nog uitbreiden, met name met soorten vlees, groenten, jammen en sappen. Verder wil het stel nog investeren in arbeidsgemak in de kaasmakerij.

Melkveehouders Kirsten en Aico de Jongh: Over één jaar kun je een goede kaas bij ons kopen

Melkvee

De Buitenhoeve in het Gelderse Haaften (NL) is op 4 jaar tijd omgeschakeld van een melkveehouderij met groeiambities naar een kaasboerderij in de korte keten. Kirsten (28) en Aico (29) de Jongh doen er alles aan om goede kaas te maken. Ze wonnen enige tijd geleden zelfs de gedeelde eerste prijs bij de jaarlijkse ‘Cum Laude Awards’.Naast de eigen website is Kirsten ook actief op Facebook en Instagram.

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir is de mestverwerkingssector toe aan bezinning.

Milieuminister Demir: ‘Mestfraudedossier is verregaand voor leefmilieu én voor landbouwers die het wel goed doen’

Actueel

In de commissie Leefmilieu in het Vlaams parlement gaf Vlaams minister Zuhal Demir meer uitleg over het onderzoek rond de mestfraude, waarbij onder meer de Groep Quirynen en het bedrijf Fertikal zijn betrokken. “Het probleem is verregaand voor het leefmilieu, maar ook voor landbouwers die het wel goed doen.”

Methanisering is een natuurlijk biologisch proces van afbraak van organisch materiaal door micro-organismen. Deze afbraak resulteert in de productie van biogas en een digestaat.

Europa steunt de lancering van een online toolkit over methanisering voor de landbouw in Frankrijk

Actueel

De Banque des Territoires heeft, met de steun van het Europees Investeringsplatform van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, een "toolbox voor methanisering" ontwikkeld voor de landbouwsector in Frankrijk.

LCV en Inagro ondersteunen landbouwers in hun graslandmanagement en zoeken kengetallen rond de grasgroei.

Praktijkpercelen opvolgen om graslandmanagement te verbeteren

Akkerbouw

In het demonstratieproject ‘Lerend netwerk graslandboeren’ werd onderzocht of in Vlaanderen landbouwers ondersteund kunnen worden bij hun graslandmanagement om kengetallen rond grasgroei te verzamelen. Zowel in West-Vlaanderen als in Antwerpen werd daarom op 11 praktijkpercelen de grasgroei wekelijks opgevolgd door de onderzoekers van Inagro en LCV.

Beer Arend van het Velpenhof staat in de huidige lijst als OPS-beer.

Het belang van voederconversie is vandaag meer dan duidelijk

Varkens

Het gericht en evenwichtig fokken op een ideale spier-/spekverhouding zorgt ervoor dat de VPF-Piétrain uitermate efficiënt omspringt met voer. Het selectief fokken met afgeteste beren, die praktijkcijfers van hun nakomelingen in de fokkerij inbrengen, blijft vandaag het zwaartepunt binnen het VPF-fokprogramma.

Vooral voor percelen verder van het bedrijf kan je afwegen of alternatieven die droogtetoleranter zijn dan Engels raaigras geen optie zijn.

Gras blijft in de rotatie, maar droogtetolerante alternatieven zijn te overwegen

Akkerbouw

De laatste jaren is de impact van de klimaatopwarming duidelijk geworden bij de teelt van voedergewassen. Zowel bij maïs als bij gras zien we steeds meer wisselende opbrengsten. Het risico moet verspreid worden via teeltdiversificatie, maar gras blijft nuttig om eiwitten aan te brengen. Omdat gras het tijdens lange droogte echter ook niet zo goed doet, onderzoekt men alternatieven. “Witte en rode klaver en ook luzerne blijven in Vlaanderen een must”, vertelt An Schellekens van de Hooibeekhoeve.

Over het hele jaar 2020 werden 11,2 miljoen varkens geslacht.

Elke maand werden in 2020 bijna 26 miljoen dieren geslacht

Actueel

In 2020 werden in ons land maandelijks 25,85 miljoen dieren geslacht. Dat meldt StatBel, het Belgisch statistiekbureau. In gewicht nemen de varkens het grootste aandeel in. In aantallen zijn de kippen in de meerderheid.

Samen met zijn kleinzoon toont Marcel trots zijn koe Rivanhoe, die een productie van 10.000 kg vet en eiwit behaalde.

Marcel Heylen: “Vorig jaar stonden 5 van mijn koeien in de top 7 van hoogste productie in Vlaanderen”

Veeteelt

Marcel Heylen (64) heeft een melkveebedrijf met 60 koeien in Geel. Door zijn manier van opfok, realiseerde hij al veel topkoeien. De liefde voor het boeren spat eraf tijdens ons gesprek. Marcel kan uren vertellen over zijn bedrijf. Veel vragen hoefden we daardoor niet te stellen.