FAVV verscherpt controles op nertsenhouderijen

Veeteelt

Het FAVV gaat volgens een ministerieel besluit dat nog in de maak is de controles op nertsenhouderijen verscherpen. Bij alle bedrijven met nertsen worden bloedstalen genomen en daarna wordt dierenartsen gevraagd op corona te controleren. Dat zegt een woordvoerder van het voedselagentschap. De aanleiding: corona op tientallen nertsenbedrijven in Nederland, Denemarken en de VS.

Dries Timmerman, vleesveehouder én voorzitter van de producentenorganisatie vleesvee en van Fairebel Vlees.

Fairebel Vlees houdt extra vergaderingen voor familiale veehouders

Vleesvee

Het artikel van vorige week in Landbouwleven over de opstart van Fairebel Vlees heeft in de vleesveesector heel wat losgemaakt. Er komen extra vergaderingen om familiale veehouders over het initiatief te informeren.

Binnen de EU is de kostprijs van vlees in ons land het 5de duurst. Het vlees is het duurst in Oostenrijk, het goedkoopst in Polen en Roemenië.

Vlees in Oostenrijk het duurst, in Roemenië en Polen het goedkoopst binnen EU

Veeteelt

Wie de komende dagen en weken nog zin heeft in een lekker stukje vlees voor de barbecue, koopt uiteraard best vlees lekker van bij ons. Eurostat maakte over de prijs van vlees een interessante vergelijking in de EU: dat is het duurst in Oostenrijk, het goedkoopst in Roemenië en Polen.

Prof. dr. Hans Nauwynck, Laboratorium voor Virologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, is een van de ondertekenaars van de open brief.

Grootscheepse oproep tot onderzoek van effecten van dieren in onze omgeving op de volksgezondheid

Veeteelt

Een breed veld van professoren, onderzoekers, beleidsmakers... hebben een open brief gericht aan de ministers De Block, Demir, Crevits en Beke om de effecten van dieren in onze omgeving op de volksgezondheid te onderzoeken. Er worden 10 actiepunten vooropgesteld.

Van Hessche wordt marktleider in de nichemarkt van betonroosters voor landbouwstallen en aardappelloodsen.

Van Hessche Beton wordt marktleider na overname van Beton Dobbelaere

Veeteelt

De familie Van Hessche (Van Hessche Beton) heeft de hand gelegd op concullega Dobbelaere-Bonte uit Tielt. Het betreft een belangrijke consolidatie in de nichemarkt van betonroosters voor landbouwstallen en aardappelloodsen. Van Hessche wordt marktleider. Dat schrijft Madeinwest-vlaanderen.be.

Wouter De Medts en Evelien Lammertyn: Witblauw vleesvee is top in alles

Vleesvee

Circulaire en efficiënte bedrijfsvoering, dierenwelzijn, economische rentabiliteit én grote passie voor witblauw vleesvee: Wouter De Medts en Evelien Lammertyn zijn de verpersoonlijking van alles waar het Vlaams Ardennen Rund voor staat. “Proper zijn, orde en netheid: de basis van een gezonde veestapel.” Deel III van de serie Ras in de Kijker.

Van links naar rechts: Aurélien Holvoet, Aurélien Durant enn Charles Schotte, de 3 bestuurders van Coevia.

Een nieuwe notering, meer inzicht in prijzen

Veeteelt

De lockdown zal goed zijn geweest voor vleesboeren. Niet alleen omdat de prijs die aan de producent betaald werd een beetje zuurstof gaf, maar ook omdat in deze periode Coevia werd geboren. Het is een vzw die is opgericht door 8 jongeren uit Picardisch Wallonië die de markten voor rundvlees transparanter willen maken, zodat een beter inkomen kan worden behaald. Een gesprek met Charles Schotte, en Aurélien Holvoet en Aurélien Durant, 3 leden van het bestuur.

Filip Meysmans houdt sinds 2007 Wagyu-runderen. Het gaat om een Japans ras.

Wagyu-boer wil 100.000-300.000 euro ophalen via crowdfunding

Vleesvee

Landbouwbedrijf Hof van Ossel, Wagyu-vleesrunderen houdt, wil via crowdfunding 100.000 tot 300.000 euro ophalen. Met het geld moet de veestapel worden uitgebreid van 180 naar 210 à 240 Wagyu-runderen. Daarnaast kan met het geld een mestvaalt worden gebouwd en in marketing worden geïnvesteerd.

DGZ vraagt veehouders extra waakzaam te zijn.

DGZ waarschuwt voor lebmaagworm bij kleine herkauwers en voor longwormen bij rundvee

Veeteelt

De voorbije weken zagen de autopsiedierenartsen van DGZ een aantal eerste gevallen dit jaar van ziektes die aanleiding geven tot enige alertheid. Het gaat om een geval van haemonchose bij lammeren en een longworminfectie bij een rund.

Blauwalgen kunnen onder meer tot huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Captatieverbod op Limburgse waterlopen door blauwalgengroei

Veeteelt

Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft aangetoond dat de waargenomen blauwalgengroei in de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo potentieel toxisch is. Daarom wordt er vanaf donderdag een captatieverbod ingesteld op specifieke delen van die waterlopen. Daarnaast blijft het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen behouden.

Als er in de komende periode geen besmette everzwijnen worden gevonden, is de status ‘vrij van Afrikaanse varkenspest’ in zicht.

Wallonië versoepelt maatregelen Afrikaanse varkenspest

Varkens

De Waalse minister van Bossen, Céline Tellier, versoepelt beperkingen werden opgelegd in gebieden die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. Als er geen nieuwe gevallen van besmette everzwijnen worden gevonden, zal België aan het einde van het jaar de status van varkenspestvrij terug kunnen krijgen. Deze status maakt export naar landen buiten de EU opnieuw mogelijk.

Dries Timmerman is veehouder en voorzitter van Fairebel Vlees en van de ProducentenOrganisatie VleesVee.

Naast zuivel komt ook Belgisch rundvlees onder het kwaliteitsmerk Fairebel

Vleesvee

Vanaf 1 oktober wordt naast zuivelproducten ook Belgisch rundvlees onder het kwaliteitslabel Fairebel in grootwarenhuizen verkocht. De v oorzitter van Fairebel Vlees is veehouder Dries Timmerman uit Jabbeke, die ook voorzitter is van de Producentenorganisatie Vleesvee. “Zich aansluiten bij Fairebel Vlees levert de veehouder een betere prijs en meer winst op.”

Niet alleen in Vlaanderen maar ook elders in Europa gaat de sector op zoek naar alternatieven voor onverdoofde castratie in de biologische varkenshouderij.

Omschakeling naar intacte beren in bio-varkenshouderij is interessant maar niet eenvoudig

Varkens

In de biologische varkenshouderij leeft interesse om over te schakelen op intacte beren. Interessant, maar niet vanzelfsprekend. Het Instituut van Landbouw- ,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Bioforum en het departement Landbouw & Visserij werkten rond ‘Omgaan met het verbod op onverdoofde chirurgische castratie in de biologische varkenhouderij’ een project uit.

Volgens Vlaams minister Ben Weyts neemt de aandacht voor dierenwelzijn alleen maar verder toe.

Allereerste Vlaamse leerstoel Dierenwelzijn en -ethiek

Veeteelt

KU Leuven en UGent installeren voor de allereerste keer een leerstoel Dierenwelzijn en -ethiek. “De rol van het dier in de maatschappij wordt alsmaar relevanter”, zegt Vlaams minister van onderwijs en dierenwelzijn Ben Weyts, die zich mede achter het project zette. “Dat de 2 grootste universiteiten in Vlaanderen deze Leerstoel delen, zegt veel over het belang dat onze samenleving aan Dierenwelzijn hecht.”

Kalveren met hogere gehaltes biestantistoffen in hun bloed hebben meer kans om te overleven.

Het biestmanagement kan nog verbeteren

Melkvee

Een goed biestbeleid komt de gezondheid van runderen ten goede, ook op langere termijn. Dit werd ook bewezen met het Veepeilerproject waarbij DGZ het biestbeleid op 43 melkvee- en 44 vleesveebedrijven bestudeerde. Maar wie voert het beste biestbeleid en klopt het dat kalveren met hogere gehaltes biestantistoffen in hun bloed meer kans hebben om te overleven? Het onderzoek van Veepeiler geeft hierop een antwoord.

In Duitse slachterijen werken veelal arbeiders uit Oost-Europa.

Duitsland en Roemenië willen Europees betere omgang arbeidsmigranten

Economie

Duitsland en Roemenië gaan samen ijveren voor betere Europese bescherming voor arbeidsmigranten, waaronder seizoenarbeiders. Dat is de conclusie van een ontmoeting van de Duitse federale arbeidsminister Hubertus Heil en diens Roemeense ambtgenoot Violeta Alexandru. De 2 spraken elkaar in een videoconferentie.

Het virus gaat dood door koken of bakken.

Braziliaanse kip met coronavirus gevonden in China

Pluimvee

In de Volkskrant staat vandaag, 14 augustus, een kort interview met Wim van der Poel te lezen over de veiligheid van Braziliaanse kip waarop het coronavirus is gevonden, in het Chinese Shenzhen. “Je kunt het coronavirus niet oplopen door het eten van voedsel”, zegt van der Poel. Toch moet men oppassen met rauw aanraken van besmet voedsel.

In ons land evolueert AVP positief, maar dat is niet zo in Oost-Europa.

Verscherpte maatregelen in kader van Afrikaanse varkenpest

Varkens

In België evolueert de situatie bij de wilde everzwijnen wat betreft AVP positief. In Oost-Europa blijft het virus wel aanwezig, zowel in wilde everzwijnen als in gehouden varkens. De situatie verslechtert er zelfs momenteel waardoor ook bij ons waakzaamheid en een goede bioveiligheid essentieel blijven. Net daarom verstrengde de overheid onlangs de bioveiligheidsmaatregelen.

Japanse runderen: rustig, slim en koppig

Veeteelt

Aan de rand van het Pajottenland en te midden van de Brabantse Kouters streeft het Hof van Ossel naar het allerbeste stukje rundvlees. Niet van de meer bekende Europese rassen, maar van een Japans ras waarvan het vlees zeer duur wordt verkocht: de Wagyu. De dieren vragen een zeer specifieke behandeling en de markt moet uit het niks ontwikkeld worden, legt eigenaar Filip Meysmans (44) uit.

Een voorafgaandelijke keuring van het voertuig is enkel nodig bij gebruik voor lang transport.

Transport landbouwdieren: wat heb ik nodig?

Veeteelt

De dienst Dierenwelzijn ontvangt geregeld vragen uit de landbouwsector over de vergunningen en andere documenten die nodig zijn bij het transport van landbouwdieren. Via een eenvoudige beslissingsboom kan voor elk transport bekeken worden wat de vereisten zijn.