Op Hoeve ’t Alkeveld is het elke dag Wereldwaterdag

Melkvee

Hoeve ’t Alkeveld is in Zottegem en omstreken een bekend melkveebedrijf met 130 koeien met bijhorend jongvee en met een horecazaak. Wat veel mensen niet weten, is hoe duurzaam eigenaars Chris Steenhuyse en Leen Gielis omgaan met water. De volledige boerderij draait namelijk 100% op regenwater. Ook het bronwater van de verwerkingsruimte wordt hergebruikt.

Voor runderen gaat het om een daling van 12%.

Belgische vleesproductie tussen 2017 en 2021 met 3% gestegen

Veeteelt

In België is in 2021 ruim 1,8 miljoen ton vlees geproduceerd, een stijging met 3 % ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR).

De praktijkdagen schapenhouderij worden binnenkort georganiseerd in schoolhoeve  Axelwalle te Oudenaarde en in de Hooibeekhoeve te Geel

Preventieve gezondheidszorg bij schapen, geiten en herten

Schapen

Het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte) – preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers’ legt de focus op rotkreupel, zwoegerziekte, listeria en blauwtong. Dat zijn ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën of virussen en die bij kleine herkauwers heel wat problemen en schade kunnen veroorzaken. Het project wordt gefinancierd door Vlaanderen en Europa.

Animal Rights zal een nieuwe klacht indienen tegen Debra Meat.

Protestactie van Animal Rights aan Tielts slachthuis tegen dierenmishandeling

Veeteelt

Een honderdtal dierenrechtenactivisten heeft zaterdagochtend opnieuw actie gevoerd voor de poorten van slachthuis Debra Meat in Tielt. "We doen dit om de miljoenen slachtoffers te herdenken die er sinds 2017 gestorven zijn", klinkt het bij Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie heeft inspectierapporten van de Dienst Dierenwelzijn ontvangen waaruit blijkt dat eind vorig jaar opnieuw sprake was van mishandeling van varkens.

Hans en Petra maakten in 2008 een omschakeling van melkkoeien naar melkgeiten.

“Sociale media en corona zorgden mee voor het succes van onze hoeveverkoop”

kleinvee

In het Kempense Retie melken Hans Dierckx en Petra Appelen samen met hun zoon Fons 1.300 geiten. In 2007 schakelde het koppel over van melkkoeien naar melkgeiten, en sinds 2020 verwerken ze ook hun eigen melkproducten. Om die in de kijker te zetten, maakten ze een Facebookpagina aan en gaven ze hun bedrijf een naam: Melktap Kleinigeitje.

Tom Blockeel geeft de ambassadeur, de mensen van Ecodynamics en de burgemeester en viceburgemeester van Oudenaarde uitleg over zijn bedrijf.

Plannen om embryo’s van BWB te exporteren naar Kazachstan

Vleesvee

Het bedrijf Ecodynamics ziet nog weinig expansiemogelijkheden voor Belgisch witblauw in Vlaanderen, en onderzoekt daarom de export van embryo’s naar onder meer Kazachstan. Op 17 maart bezocht Margulan Baimukhan, de ambassadeur van Kazachstan, het vleesveebedrijf Stal Blockeel in Oudenaarde om het Belgisch witblauwe ras te leren kennen en om de mogelijkheden te bekijken.

Varkensvlees is niet langer verboden in het Midden-Oosten.

Belgisch varkensvlees op het bord in het Midden-Oosten?

Varkens

Varkensvlees is niet langer officieel verboden in het Midden-Oosten al blijft het er voorlopig nog vruchteloos zoeken naar een restaurant waar je een varkenslapje op je bord krijgt. Het zorgt wel voor nieuwe exportkansen voor ons varkensvlees.

Toevoeging van nitraat in het rantsoen impliceert een correctie op de eiwitbalans.

Voorzichtig omgaan met nitraat

Veeteelt

Hoe meer koeien er op stal blijven, hoe beter de uitstoot van nitraat, stikstof en ammoniak onder controle kan gehouden worden. Nochtans vermindert ook beweiding de nitraatuitstoot. Nitraat als veevoederadditief verhoogt het stikstofgehalte van de mest.

Nu heeft ook het gebied van de Loire het zwaar te verduren gekregen.

Al 2 miljoen stuks pluimvee geruimd in Frankrijk

Pluimvee

Sinds november zijn in Frankrijk al 2 miljoen stuks pluimvee geruimd om de verspreiding van de vogelgriep in te dammen. Dat is woensdag vernomen bij het ministerie van Landbouw.

Het is niet aangewezen om bij de overgang naar de weide (met energierijk gras) nog grote hoeveelheden krachtvoeder  toe te dienen aan de ooien.

Ooien en lammeren de wei in

Schapen

In vorige artikelen hadden we het over voeding van hoogdrachtige ooien en zogende ooien op stal. In functie van het aantal verwachte of zogende lammeren was vooral de krachtvoedergift hier een aandachtspunt. Nu de lente in het land is, komen we in een totaal andere voedingssituatie voor onze dieren.

DGZ raadt bedrijven die nog geen bemonstering deden aan om dit zo snel mogelijk te doen. De uiterste datum waarop je je monsters kunt (laten) bezorgen is 30 april 2022.

Breng je monsters voor het paratuberculoseprogramma tijdig binnen

Melkvee

In het huidige paratuberculosewerkjaar liet al 68,7% van de bedrijven hun bemonstering uitvoeren. Dit kan nog tot uiterlijk 30 april.

Een snelle analyse van de mestsamenstelling heeft heel wat voordelen, maar dat lukt blijkbaar niet altijd.

Mestdebietmeters zijn slechts halve oplossing

Veeteelt

Uit het jongste Mestrapport blijkt dat de debietmeters die ingezet worden in de NIR-technologie (near infrared spectroscopy) gelijktijdig een goede zaak te zijn, maar eveneens een gemiste kans en slechts een halve oplossing.

Animal Rights zal een nieuwe klacht indienen tegen het varkensslachthuis Debra in Tielt

Animal Rights dient nieuwe klacht in tegen varkensslachthuis Tielt

Varkens

De dierenrechtenorganisatie Animal Rights zal een nieuwe klacht indienen tegen het varkensslachthuis Debra in Tielt wegens dierenmishandeling.

De focus bij de aanpak van kalvergriep ligt op preventie.

De pinkengriep (RSV) is terug in het land

Melkvee

Luchtwegaandoeningen bij kalveren blijven een belangrijk aandachtspunt op het rundveebedrijf. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) ziet momenteel een stijging in het aantal gevallen pinkengriep.

De subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen.

Nieuwe pre-ecoregeling ondersteunt verlagen methaanuitstoot bij melkvee

Melkvee

Op 25 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering de pre-ecoregeling voedermanagement voor melkvee goed. Deze subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen.

Het AVP-virus blijft zich verspreiden via wilde zwijnen.

AVP blijkt moeilijk te stoppen

Varkens

Duitsland heeft intussen al sinds september 2020 te maken met Afrikaanse varkenspest (AVP). Het virus blijft duidelijk zijn weg vinden in de everzwijnpopulaties. Begin dit jaar werden ook besmettingshaarden gevonden in het noorden van Italië.

Maarten Moermans behoort tot de jonge garde landbouwers die door het stikstofakkoord hun toekomst onzeker zien.

Ondervoorzitter Groene Kring Maarten Moermans: “Ik verhuis als ik in Vlaanderen geen boer kan zijn”

Veeteelt

Dat het stikstofakkoord een streep is door de rekening van veel landbouwers, werd ondertussen pijnlijk duidelijk. Voor de jongere generatie lijkt de situatie uitzichtloos. Ondervoorzitter van Groene Kring, Maarten Moermans, woont op het landbouwbedrijf van zijn ouders in Dilsen-Stokkem, en zag ook zijn dromen om het bedrijf over te nemen in rook opgaan. Zijn toekomst? “Eventueel verhuizen als het in Vlaanderen niet betert.”

Tanja en Karl willen de landbouwsector dichter bij burgers brengen via hun Facebookpagina.

“De vrijheid van de koeien staat bij ons centraal”

Melkvee

In Essen, tegen de Nederlandse grens, baten Tanja Bruynincx en Karl Konings de Vrijloophoeve uit. Zoals de naam al doet vermoeden, staat bij hen de vrijheid van hun melkkoeien centraal. Ze bouwden een nieuwe serrestal met een grote open potstal waarin de koeien kunnen gaan liggen. Bij warm weer kunnen ze ook vrij naar buiten. Tanja is heel trots op haar bedrijf, en dat deelt ze dan ook graag op sociale media.

Het bedrijfsregister wordt vanaf het nieuw KB hét belangrijkste document dat je als rundveehouder nog steeds ofwel digitaal ofwel op papier kunt bijhouden.

Nieuw KB biedt mogelijkheden voor de rundveesector

Veeteelt

Vanaf 2 mei 2022 zal een nieuw Koninklijk Besluit (KB) Identificatie en Registratie in voege treden. Voor de rundvee- en vleeskalversector betekent dit in hoofdzaak dat het gekende papieren paspoort voor elk rund verdwijnt. De bedoeling op termijn is om, voor wie dit wenst, volledig digitaal (dus zonder fysiek document) dieren te verhandelen.

Door de vogelgriep komt de foie gras productie lager te liggen in Frankrijk.

Vogelgriep duwt Franse foie gras in crisis

Veeteelt

Het aanbod aan foie gras in Frankrijk zal in 2022 fors lager liggen dan de voorbije jaren. Dat laat de beroepsvereniging weten. Oorzaak ligt bij de vogelgriep die de 2 belangrijkste productiebassins in haar greep heeft.

Het dierenwelzijnslabel zou eerst starten voor varkens en pluimvee.

‘Beter voor Dieren’ wordt het nieuwe keurmerk

Varkens

Een dierenwelzijnslabel kan een grote stap vooruit betekenen voor het dierenwelzijn in de Vlaamse veeteeltindustrie. Daarover lijkt iedereen het eens te zijn. Met zo’n label kan de consument zelf kiezen voor vlees(waren) die onder meer met strengere dierenwelzijnsnormen worden geproduceerd.

De ophokplicht in ons land geldt nog steeds, ook voor particulieren.

Geval van vogelgriep bij particuliere houder in Vrasene

Pluimvee

Het FAVV meldt dat vrijdag 11 maart een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 werd vastgesteld bij een particuliere houder in Vrasene (Oost-Vlaanderen). De bron van besmetting is te zoeken in contact met besmette wilde vogels. Voorlopig worden er geen verdere maatregelen getroffen.

Pasgeboren lammetjes worden meestal individueel gehuisvest totdat de biest gegeven is.

Geitenlammeren: goed begonnen is half gewonnen

Schapen

Het lammerseizoen is volop aan de gang. Deze periode is een cruciale stap in de bedrijfsvoering, omdat er uit een gezond lam een hoogproductieve melkgeit groeit. Een vast protocol en goede afspraken zullen het succes bepalen.

Roselien en Gery genieten van hun vader-dochtertijd op de boerderij.

“We willen via sociale media lokaal vlees in de kijker zetten”

Vleesvee

Vlakbij het Kempens Kanaal in Geel Ten Aard, baat Gery Haesen een kleinschalig vleesveebedrijf uit. Met de hulp van zijn dochter Roselien kan hij het boeren combineren met zijn voltijdse job als bediende. Om de schoonheid van de landbouw dichter bij het publiek te brengen, maakten ze in juli 2021 een Instagrampagina aan.

Professor Sofie Piepers: “Preventief gebruik van antibiotica wordt ten zeerste  afgeraden.”

Selectief droogzetten gemakkelijk gemaakt

Melkvee

Selectief droogzetten is een belangrijk gegeven in het terugdringen van het antibioticagebruik. In Nederland is men al enkele jaren bezig met selectief droogzetten. België zal daarin moeten volgen. Selectief droogzetten betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt in antibioticagebruik tussen een koe met en zonder infectie.