Wees waakzaam voor het sluipende gevaar van mestgassen

RULA

Elk jaar vallen er op landbouwbedrijven slachtoffers door mestgassen. Deze venijnige gassen zijn onzichtbaar en ook onze neus is hier niet te vertrouwen. Het feit dat ze explosief en/of bedwelmend zijn, maakt van hen een levensbedreigende cocktail. Er zijn dus meer dan redenen genoeg om alert te zijn bij werkzaamheden in en om een stal of mestopslag. Naast landbouwers en hun familieleden worden ook de toegesnelde hulpverleners met deze gevaren geconfronteerd.

Samen met onze dierenarts en dankzij het PRRS-programma kregen we de situatie op ons bedrijf onder controle. We blijven monitoren, want dat heeft zijn nut al bewezen!”

Samen PRRS aanpakken is een meerwaarde

Varkens

Op basis van de resultaten van de PRRS-Monitors kan je samen met je bedrijfsdierenarts aan de slag om PRRSV-circulatie op jouw bedrijf te controleren. Bovendien kunnen bedrijfsdierenartsen en bedrijven die deelnemen aan het PRRS-programma een beroep doen op extra begeleiding binnen het programma. Samen zoeken naar een oplossing of een juiste aanpak blijkt vaak een meerwaarde.

Er kondigt zich een erg zwaar vogelgriepseizoen aan.

Opnieuw vogelgriep in buurlanden vastgesteld

Veeteelt

Nederland en Duitsland meldden eerder deze week de eerste besmettingen van het najaar met hoogpathogene vogelgriep H5 bij pluimvee. Ook de trekroutes van wilde vogels die ons land aandoen, zijn besmet. Er kondigt zich dus een erg zwaar vogelgriepseizoen aan.

Consumenten hechten volgens Vandamme te weinig waarde aan landbouwproducten en de prijzen laten niet toe om stevige investeringen te doen om de gevolgen voor het milieu in te perken.

Met rode cijfers, kan er niet aan vergroening gedaan worden

Akkerbouw

De kritiek op Vlaamse landbouwers als zouden ze vasthouden aan vertrouwde productiemethodes en te weinig inzetten op innovatie, is onterecht. Dat heeft Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, donderdagavond 28 oktober gezegd tijdens het De Standaard-klimaatdebat over de voedingsindustrie. “Als de cijfers in het rood staan, komt de vergroening niet.”

Wees waakzaam voor herintroductie van Afrikaanse varkenspest.

Wees waakzaam voor herintroductie van Afrikaanse varkenspest

Veeteelt

In 2018 dook het AVP-virus op bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. Niet tegenstaande dat België zijn AVP-vrije status terugkreeg voelen tot op vandaag de Vlaamse en Waalse varkenshouderij de gevolgen hiervan. Er wordt door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV gewaarschuwd voor het risico op herintroductie van het virus. Adviezen naar overheid, jachtsector, varkenshouders en het grote publiek worden geformuleerd.

Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen.

De evolutie van de veestapel in Vlaanderen

Actueel

Vlaanderen telde in 2020 1,27 miljoen runderen. De rundveestapel vertoont sinds de jaren 1990 een dalende trend, maar nam tussen 2014 en 2017 weer toe. In de meest recente jaren is er weer sprake van een afname.

Maandag 25 oktober vond de officiële inhuldiging van de mestsilo plaats.

Mestsilo biedt antwoord op duurzaam mestgebruik

Akkerbouw

Het noorden van de provincie Limburg heeft met zijn veehouderij een mestoverschot, de akkerbouwers uit het zuiden van de provincie hebben een mestvraag. Als antwoord hierop werd een mestsilo van 3.700 m3 gebouwd in Kerkom (Sint-Truiden).

Voor Hilde Vautmans is de opbouw van de veestapel geen wondermiddel om de methaanuitstoot terug te dringen.

Europa keurt methaanstrategie toe, landbouworganisaties vragen compensaties

Actueel

De leden van het Europees parlement hebben de EU-strategie om methaanemissie terug te dringen, goedgekeurd. Copa-Cogeca stelt hierbij de landbouwers de kans moeten krijgen om in duurzaamheid te investeren en hiervoor moeten worden beloond.

In heel wat landen in Europa worden honden ingezet voor de bewaking van kuddes.

Inzetten van kuddebewakingshonden kan nuttig zijn

Actueel

Hoewel het inzetten van honden voor het bewaken van kuddes in het buitenland succesvol is, is deze niet-productieve investering in het huidig Vlaams GLB niet voorzien. “Indien uit het advies van experten blijkt dat dit in bepaalde omstandigheden ook bij ons nuttig zou zijn, kan ik dat voor het nieuwe GLB onderzoeken”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Mark De Veirman licht toe waarom Pioneer inzet op Dent-maïsrassen.

Pioneer zet volop in op Dent-maïsrassen

Nieuws van maatschappijen

Maïsveredelaar Pioneer zet steeds meer in op de creatie van Dent-maïsrassen. Deze rassen vormen momenteel niet de grootste groep op de Belgische markt, maar bieden wel diverse voordelen.

Tegen eind dit jaar kan de veestapel in Vlaanderen niet meer groeien door de uitbreidingsmogelijkheid via NER-MVW te schorsen.

Vlaanderen plafonneert veestapel door uitbreiding via NER-MVW tegen eind dit jaar te schorsen

Actueel

De Vlaamse regering heeft beslist om de veestapel tijdelijk te plafonneren. Het doet dat door tegen 31 december 2021 de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW tijdelijk te schorsen. Wat daarna gebeurt, is onduidelijk. Dat hangt onder meer af van de definitieve PAS-regeling en een nieuw Mestactieplan.

Het toepassen van de dikke fractie als ligboxstrooisel wordt in België alleen toegestaan als de grondstof bedrijfseigen mest van het melkveebedrijf is.

Welke mogelijkheden biedt het scheiden van mest op een melkveebedrijf?

Melkvee

Welke meststromen worden gevormd bij het scheiden van mest op een melkveebedrijf? En welke mogelijkheden bieden deze fracties dan? Het Rundveeloket zocht het uit.

Het Smart-Multi-Connect bedieningsconcept laat toe verschillende toestellen op hetzelfde ogenblik met de spuitmachine te connecteren.

6x zilver op Agribex 2021

Mechanisatie

Om de 2 jaar reikt de Agribex landbouwbeurs gouden en zilveren aren, hoeven en buxussen uit voor bedrijven die zich onderscheiden met innovaties in hun domein, respectievelijk de akkerbouw, veehouderij of groenvoorziening. Dit jaar leverde dat 6 zilveren onderscheidingen op.

Mastitis komt veel vaker voor in de eerste 20 dagen van de lactatie.

Een betere uiergezondheid door monitoren van herstel bij mastitis

Melkvee

Aangezien de melkproductie een belangrijke bron van inkomsten is op een melkveebedrijf, worden de productieverliezen het best zo goed mogelijk in kaart gebracht. Het MastiManproject bracht de melkverliezen op robotbedrijven die gelinkt zijn aan uiergezondheidsproblemen, en meer specifiek mastitis, in kaart.

Na de overname zal SAC opereren als een volledige dochteronderneming van BouMatic.

BouMatic neemt SAC Group over

Nieuws van maatschappijen

BouMatic, een producent van melksystemen, neemt de Deense SAC-Group over.

De producenten in Duitsland komen 9,51 cent/kg tekort om hun kosten te dekken.

21% van melkproductiekosten niet gedekt in Duitsland

Melkvee

Volgens de kwartaalcijfers van het Bureau voor landbouweconomie en plattelandsstudies - actuele cijfers van juli 2021 – blijft ook in Duitsland de melkprijs te laag.

Figuur 1. Voorstelling van de nutriëntenkringloop.

Eerste fysieke bijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen smaakt naar meer

Akkerbouw

Nutriëntrecuperatie is een belangrijke uitdaging. Nutricycle Vlaanderen bekijkt hoe Vlaanderen in de komende jaren de transitie moet inzetten naar meer recuperatie van nutriënten en hoe ook de verliezen naar het milieu kunnen worden gereduceerd.

De Kunming-verklaring stelt dat veel landen oproepen om 30 % land en zee tegen 2030 te beschermen.

Tweehonderdtal landen beloven om verlies aan biodiversiteit terug te draaien

Akkerbouw

De internationale gemeenschap heeft een principeakkoord bereikt om de strijd tegen het grootschalige en bedreigende uitsterven van dieren- en plantensoorten op te voeren.

Winnar Oculyze samen met Andé van Troost, CEO van Lely.

Oculyze winnaar van de tweede ‘Feed the Future’ challenge

Nieuws van maatschappijen

Oculyze uit Wildau, Duitsland, is uitgeroepen tot winnaar van de tweede editie van ‘Feed the Future by Lely’. Lely is leverancier van robotica en datamanagement voor de melkveehouderij. In samenwerking met Rockstart - startup-accelerators - scoutte Lely de volgende generatie tech-pioniers, die de melkveehouderij kunnen innoveren en verbeteren met technologische oplossingen.

Marcel Merkens: “De EU moet uitkijken dat ze niet te veel eisen stellen aan Europese boeren zonder dat de boeren er extra voor betaald krijgen.”

Bij de familie Merkens in Ingen (NL) gaat de varkensmest onder de fruitbomen

Varkens

Bij de familie Merkens in het Nederlandse Ingen passen ze circulaire landbouw toe in optima forma. Varkenshouders Marcel en Annet Merkens hebben weinig mestafzetkosten, omdat zij de varkensmest kwijt kunnen onder de fruitbomen van familie en collega-fruittelers. Van die appels maakt de broer van Marcel appelsap.

De ram moet vrij zijn van erfelijke gebreken, een goed beenwerk hebben en het voortplantingsstelsel moet optimaal functioneren.

De start van het dekseizoen is het begin van een optimaal bedrijfsresultaat

Schapen

Het dekseizoen op een schapenbedrijf is de bron van de bedrijfsvoering. In het voorjaar of de zomer zullen schapen minder geslachtsactiviteit hebben: dit zijn dieren die zich seizoensgebonden voortplanten, waardoor de ooien niet in bronst komen en de rammen geen deklust en slechte spermakwaliteit hebben wanneer de dagen lang zijn. Meestal worden rammen de eerste – of tweede – week van oktober bij de ooien gelaten.

Vlaamse melkkoeien realiseren record-levensproductie

Melkvee

De leeftijd en levensproductie van de koeien op de melkveebedrijven in Vlaanderen die deelnemen aan de mpr, is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De gemiddelde melkproductie per lactatie steeg nauwelijks, maar nooit eerder behaalden de Vlaamse koeien een hogere levensproductie.

Johan De Backer en Lieven Dambre voor Vitafor op Space.

Vitafor op Space in Rennes: ‘Informatie uit de markt en netwerk uitbouwen’

Actueel

Beurzen blijven belangrijk om veel internationale spelers op korte tijd te zien. “Zo leg je contacten en kan je je netwerk daarna sterk uitbouwen”, zegt Johan De Backer.

16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.

Vlaamse varkenshouderij opgegeven door de politiek?

Varkens

Vrijdag 8 oktober besliste de Vlaamse Regering om 16 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de varkenssector. Het oogt sympathiek en voor de buitenwereld komt het over als de zoveelste keer dat onze varkenshouders gered worden door financiële steun vanwege de overheid. Elke vorm van steun is broodnodig op korte termijn en uitermate welkom, maar zijn de borrelnootjes die nu aangeboden worden, werkelijk de oplossing? 16 miljoen betekent 1,5 euro per geslacht varken op jaarbasis, terwijl de verliezen intussen oplopen tot 30 euro per varken.

Marijn is één van de werknemers op een melkveebedrijf die wat toelichting geeft over zijn job.

Werkzoekenden de weg wijzen naar een melkveebedrijf

Melkvee

Veel melkveehouders staan onder druk nu de veestapels snel in omvang toenemen en de competitie steeds groter wordt. Die groei brengt een stijgende arbeidsbehoefte met zich mee, die niet altijd vlot ingevuld geraakt. Het Interreg-project CowForme wil werkzoekenden koppelen aan melkveebedrijven en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen.