Evolutie van de Vlaamse veestapel

Veeteelt

Niet eens 20 jaar geleden telde Vlaanderen nog 6.451 bedrijven met 5 of meer varkens. Dat aantal slonk naar iets meer dan de helft (3.530) in 2020.

Boerenbond stelt dat het openbaar onderzoek naar het PAS een valse start maakt.

Valse start voor openbaar onderzoek PAS

Veeteelt

Gisteren, dinsdag 19 april, startte het openbaar onderzoek naar de stikstofplannen van de Vlaamse regering. Landbouworganisatie Boerenbond spreekt van een ‘valse start’ en zegt dat het haar leden voluit en onderbouwd ondersteunt in het opmaken van bezwaren.

Tot 18 juni 2022 liggen alle maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieueffectenrapport ter inzage in gans Vlaanderen.

Openbaar onderzoek stikstofakkoord start vandaag

Veeteelt

Vandaag, op dinsdag 19 april 2022, start het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak van de Vlaamse regering. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten.

Enquête over beweiding bij melkveebedrijven in Vlaanderen

Melkvee

Succesvol beweiden is voor vele Vlaamse melkveehouders vandaag een grote uitdaging, door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen. Nochtans is de drijfveer voor weidegang groot, zowel langs de kant van de afnemer als bij de melkveehouder zelf.

Volgens de bevindingen werden positieve gevoelens uitgedrukt in korte klanken, terwijl negatieve gevoelens vaak via lange knorren worden geuit.

Gevoelens van varkens begrijpen op basis van hun geluiden

Varkens

Europese onderzoekers hebben een instrument ontwikkeld om de gevoelens te decoderen die varkens in hun geknor en gepiep tot uiting brengen. Op die manier zou het welzijn van de dieren op termijn verbeterd kunnen worden.

Dierenwelzijn Vlaanderen trad vorig jaar enorm veel op waar het niet in orde was met dierenwelzijn.

Recordaantal dieren krijgt bescherming

Veeteelt

Dierenwelzijn Vlaanderen nam vorig jaar maar liefst 6.816 dieren in bescherming. Dat is een record. Er werden bovendien 434 boetes uitgeschreven. dat is spijtig genoeg ook een record.

MCC onderzocht in 2021 meer dan 2,2 miljoen melkmonsters.

MCC geeft diploma aan 71 ‘kwaliteitsmelkers’

Melkvee

Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) maakte op haar algemene vergadering de namen bekend van de melkveehouders die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit geleverd hebben. De voorwaarden voor het behalen van dat diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml).

De familie Awouters hoopt op een grote opkomst, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de tocht heel leerrijk zal zijn.

Leer het bedrijf van Paul-Luc kennen tijdens de Farm Run & Walk

Veeteelt

Op zondag 24 april kan je in Borgloon deelnemen aan de Aveve Farm Run & Walk van Groene Kring, waarbij je door 3 landbouwbedrijven loopt. Je kan kennismaken met moderne en duurzame bedrijven waarop hard gewerkt wordt om landbouw en klimaat te combineren. Het wordt een bijzondere ontdekkingstocht, waarbij je niet alleen kijkt, loopt of wandelt, maar ook proeft.

Bij het seksen ‘in ovo’ wordt er een gaatje gemaakt in de eierschaal om vervolgens via labotechnieken het geslacht te bepalen.

‘In ovo’-techniek kan dierenleed voorkomen

Pluimvee

Mannelijke eendagskuikens worden bij ons onmiddellijk na het seksen vergast. 96% er van wordt gebruikt als voeder voor wilde dieren en wordt verwerkt in petfood. In sommige landen, maar gelukkig niet in Vlaanderen, worden eendagskuikens zelfs versnipperd.

Voor melkveehouders is de keuze om weidemelk te produceren soms economisch ingegeven.

Weidemelk levert voer voor discussie

Melkvee

Koeien die overwegend vers gras eten, produceren melk met een potentieel gezondere of meer voedzame samenstelling dan koeien die geen vers gras eten. Daarnaast gaan veel consumenten ervan uit dat weidegang positief is voor het milieu en voor het dierenwelzijn. Heel wat zuivelfirma’s proberen hier met het label ‘weidemelk’ op in te spelen. Voor de consument is vaak echter onvoldoende duidelijk wat het label omvat en vooral wat de impact ervan is op de melk, de koe en het milieu.

Een beer moet vandaag ook voldoen aan het statuut ‘klimaatbeer’, stelt VPF.

Het vleesvarken van de toekomst moet ook rekening houden met het klimaat

Varkens

De tweede editie van de roadshow ‘Hamvragen’ van de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) werd een digitale versie. Tijdens een webinar werd het Vlaamse vleesvarken van de toekomst belicht.

Milcobel verhoogt melkprijs opnieuw met 1 euro

Melkvee

Milcobel zal voor de lopende leveringen van de maand april een standaard melkprijs hanteren van 46,50 euro/100 l. Daarmee verhoogt de zuivelcoöperatie de prijs opnieuw met 1 euro ten opzichte van de standaardmelkprijs van maart.

Tussen november 2020 en september 2021 sloten 24 derde landen hun grenzen voor onze pluimveeproducten.

Vlaams pluimvee blijft gegeerd

Pluimvee

De impact van de embargo’s op de export van Belgische pluimveeproducten door de vogelgriep blijft beperkt, dankzij het Europese exportcertificaat.

Boerenbond rolt in gans Vlaanderen de affichecampagne ‘Stop de waanzin’ uit om het onrealistische karakter van het huidige PAS aan te kaarten.

Boerenbond roept ook gemeentes op om waanzin te stoppen

Veeteelt

In Glabbeek uitten Boerenbond en heel wat (jonge) landbouwers hun bezorgdheden over het stikstofdossier aan het college van burgemeester en schepenen. De landbouworganisatie roept met de actie ‘Stop de waanzin’ ook gemeenten op om actie te ondernemen tegen het PAS dat vanaf 19 april in openbaar onderzoek gaat.

Melkveehouder Tijmen van Zessen: “In 2020 moest ik zo’n 41.000 dure kWh’s inkopen via het elektriciteitsnet. Daar wilde ik een oplossing voor vinden.”

Tijmen van Zessen: Met een batterij kan ik optimaal profiteren van de opgewekte energie

Melkvee

Tijmen van Zessen is de eerste Nederlandse melkveehouder met een compact, efficiënt accupakket van 40 kWh, waarmee hij de energie van zijn zonnepanelen kan opslaan. De mogelijkheden van energieopslag en nieuwe technieken zoals het tegengaan van ‘clipping’, de automatisch stroom van in- en verkopen en ‘peak shaving’, zijn enorm. Slim en efficiënt omgaan met stroom wordt de toekomst.

In 2021 werd een reductie gerealiseerd van met antibioticium gemedicineerde diervoeders van maar liefst 74% ten opzichte van 2011.

74% reductie voor met antibioticum gemedicineerde diervoeders

Veeteelt

De maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van antibiotica binnen de dierlijke productie blijft een belangrijk dossier, zo ook voor de Belgian Feed Association (BFA).

Immunocastratie blijft een heikel punt voor exportmarkten.

Vlaanderen wil af van chirurgische castratie

Varkens

Van de jaarlijks 11 miljoen varkens die in Vlaanderen worden geslacht, zijn de helft beren. Uit cijfers die volksvertegenwoordiger Sofie Joosen (N-VA) van GAIA ontleent, blijkt dat 80% van deze beren chirurgisch wordt gecastreerd. Dat strookt niet met de voortrekkersrol die Vlaanderen opneemt ten voordele van het welzijn van dieren.

Sinds 2019 geldt in Vlaanderen en Wallonië een verbod op onverdoofd slachten.

Ook joodse gemeenschap stapt naar mensenrechtenhof tegen verbod op onverdoofd slachten

Veeteelt

Negen mensen uit de Belgische joodse gemeenschap, onder wie de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui, zijn naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gestapt uit onvrede met het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië.

Ondanks de daling van de conjunctuurindex daalt de investeringsbereidheid doorgaans niet.

Onzekerheid over oorlog knaagt aan de landbouwconjunctuur

Economie

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw daalt stevig in het voorjaar van 2022. De tevredenheid over de afgelopen 6 maanden krijgt een knauw. De verwachtingen voor de komende 6 maanden zakken zelfs naar een dieptepunt sinds de start van de bevragingen in 2007. De Russische inval in Oekraïne is een belangrijk element dat het negatieve gevoel van de land- en tuinbouwers helpt te verklaren.

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een huiszoeking uitgevoerd in de vleessector.

Belgische Mededingingsautoriteit voert huiszoeking uit in vleessector

Vleesvee

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft vorige week een huiszoeking uitgevoerd bij een beroepsvereniging uit de rundvleessector. Volgens het Auditoraat zijn er mogelijke inbreuken geweest op de concurrentieregels.

Met de de vrijstelling van de bijdrage aan het Sanitair Fonds wil men de sector opnieuw wat zuurstof geven.

Varkenssector voor 2022 vrijgesteld van Sanitair Fonds-bijdrage

Varkens

De Ministerraad besliste op 1 april een belangrijke steunmaatregel voor de varkenssector. De sector zal in 2022, zoals in 2021, vrijgesteld worden van de betaling van de bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, ten belope van 3 miljoen euro.

Dries, Brenda en hun oudste dochter Hanne tonen graag de nieuwe stal waar ze al zo lang naar uitkeken.

De afgevoerde koeien van Dries Maenhout behaalden in 2021 de hoogste levensproductie

Melkvee

Het afgelopen jaar behaalden de afgevoerde koeien van Dries Maenhout en Brenda Dewinter uit Poeke gemiddeld de hoogste levensproductie van Vlaanderen. Dries doet al jaren zijn best om de melkproductie op zijn bedrijf zo efficiënt mogelijk te houden. In 2019 behaalde hij nog de hoogste gemiddelde jaarproductie.

Hebben de Chinezen vollemelkpoeder gehamsterd?

Zuivelgrondstoffen surfen mee op de prijsrecords

Economie

Expert Raf Beyers volgde voor ons de internationale zuivelmarkten: “De zuivelgrondstoffen surfen mee op de algemene grondstoffenprijsrecords van de voorbije weken.”

De tarweprijs ging de voorbije weken naar recordhoogtes, maar stabiliseerde intussen.

Internationale voedermarkt is het stuur kwijt door de oorlog

Economie

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een enorme impact op de voedermarkt. De explosieve toestand zorgt voor veel onzekerheden.

Update vogelgriep: Uitbraak in Meulebeke

Pluimvee

Het FAVV bevestigt vandaag een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 in Meulebeke, West-Vlaanderen. Alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zijn genomen, de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.