Omschakelen naar melkrobots: goed begonnen, is half gewonnen

Melkvee

Als de oude melkstal aan vernieuwing toe is, overwegen veel melkveehouders om te investeren in melkrobots. Automatisch melken zorgt immers voor meer flexibiliteit, minder lichamelijke belasting en meer melk per koe. Dat is althans het doel dat velen voor ogen hebben. Maar hoe kan je de stal, de koeien en jezelf zo goed mogelijk voorbereiden om er effectief een succesverhaal van te maken?

Voor begrazing zet het Agentschap Natuur en Bos onder meer schapen in.

Agentschap Natuur en Bos zet veestapel in voor tijdelijke of permanente beweiding

Actueel

64 ezels, 226 paarden, 146 runderen en 356 schapen. Het Agentschap Natuur en Bos telt op eigendommen 792 dieren. Daarnaast worden nog runderen gehouden op terreinbeherende verenigingen op gronden eigendom van het ANB.

Tom Timmerman, algemeen directeur van ForFarmers in België, is ervan overtuigd dat de klanten nog beter kunnen bijgestaan worden.

Tom Timmerman (ForFarmers): ‘We streven naar een nog betere klantervaring’

Nieuws van maatschappijen

ForFarmers is één van de grote spelers in de Europese veevoederindustrie. In ons land prijkt het bedrijf op een tweede plaats in deze sector. Het bedrijf stelde onlangs zijn jaarcijfers en toekomstvisie voor. Landbouwleven had hierover een gesprek met Tom Timmerman, algemeen directeur ForFarmers België.

Tip bij vaccinatie: Gebruik D3-naalden. Die zijn opspoorbaar aan de slachtlijn.

Tips voor een optimale bescherming van pasgeboren biggen

Varkens

Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project ‘Tope WROETen in de Westhoek’. Gedurende 3 jaar begeleidden ze tal van varkenshouders individueel om de technische resultaten van hun bedrijf te verbeteren. Ze voerden ook korte praktijkproeven uit. Tijdens een webinar gaf Nathalie Nollet van Inagro tips over de verzorging van biggen.

Het maaien is gestart, maar de grasgroei blijft achter.

Traag tempo, maar stabiele grasgroei

Akkerbouw

Gemiddeld stond er midden vorige week bij de door Hooibeekhoeve opgevolgde graspercelen zo’n 2,1 ton droge stof per ha op het veld.

Het moment van inning van de bijdrage van het sanitair fonds voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden.

Data voor de bijdragen Sanitair Fonds 2021 voor kleine herkauwers en pluimvee vervroegd

Veeteelt

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2021 voor. De inning voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden.

Jonge lammeren op de wei zullen al snel gras beginnen te eten.

Ook de jonge lammeren vragen aandacht!

Schapen

Op de meeste bedrijven is het zwaartepunt van de geboortepiek achter de rug. De grasgroei herneemt ondanks de koude periode langzaam maar zeker. De ooien kunnen met hun jonge lammeren terug de wei in. Ook in deze periode kan er soms echter nog iets verkeerd lopen, ook al is de kans op uitval na de eerste levensweek minder groot.

Het uiteindelijk doel van deze wetgeving is om uiterlijk tegen april 2027 het volledig IBR-vrije statuut voor België te hebben.

IBR-programma voor rundvee: geleidelijke veranderingen vanaf 21 april

Melkvee

Het nieuwe Europese gezondheidsbeleid heeft belangrijke gevolgen voor het IBR-bestrijdingsprogramma, met onder andere een aanpassing van de regelgeving rond de statuten.

De minister wil zich onder andere richten naar een verplichte periodieke keuring van de opslagplaatsen.

Minister Zuhal Demir: ‘Toenemend aantal mestincidenten nopen tot extra maatregelen’

Veeteelt

Naar aanleiding van een recent incident in Maarkedal waarbij 100.000 liter vloeibare mest terecht kwam in de grachten van de Maarkebeek, bevroeg Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele Minister Zuhal Demir over de veiligheid van mestopslagplaatsen. De Minister bevestigde dat er een stijgend aantal incidenten zijn en kondigt maatregelen aan.

Bij wolven is de dracht kort, wat betekent dat Noëlla de komende weken al zal bevallen.

Wolvin Noëlla verwacht komende weken nieuwe welpen

Schapen

Het wolvenbestand in ons land zal de komende weken opnieuw groter worden. Wolvin Noëlla verwacht, net als vorig jaar, opnieuw welpen. Dat blijkt uit nieuwe camerabeelden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Natuur en Bos. “De zwangerschap op zich is geen verrassing, maar het zal spannend worden hoe de drie andere welpen gaan reageren”, klinkt het bij Jan Loos van Welkom Wolf.

In ons land alleen al moesten bijna 2 miljoen kippen en 77 miljoen eieren vernietigd worden.

Elf beklaagden staan terecht voor fipronilcrisis

Pluimvee

De correctionele rechtbank van Antwerpen behandelt vanaf vandaag/donderdag het zogenaamde fipronildossier. Honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden in de zomer van 2017 geblokkeerd nadat in kippeneieren de insecticide fipronil was aangetroffen. Er staan 7 personen en 4 firma’s terecht.

De huidige vogelgriepuitbraak is de vijftiende sinds november 2020.

Vogelgriep in Denemarken: 19.000 dieren moeten worden gedood

Pluimvee

Na een uitbraak van vogelgriep in Denemarken moeten 19.000 ganzen en eenden worden gedood. De veterinaire en voedselautoriteiten deelden woensdag mee dat ze donderdag al willen beginnen met het afmaken van de dieren om een verdere verspreiding van het virus te verhinderen.

In Duitsland werden intussen al meer dan 1.000 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen aangetroffen.

Al meer dan 1.000 gevallen van AVP bij wilde varkens in Duitsland

Varkens

België is dan wel vrij van Afrikaanse varkenspest (AVP), zo’n 800 km westwaarts waart het virus nog sterk rond. In Duitsland werd deze week de kaap van 1.000 besmette everzwijnen gerond. Ook in Polen zijn er nog dagelijks nieuwe gevallen.

Ook vleesvee kan hittestress ondervinden.

Wat doet hittestress met een koe?

Melkvee

In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan. Dit artikel focust op wat hittestress is, hoe je het kan herkennen en welk effect het heeft op de dieren.

In voedermanagement ziet men potentieel in de vervanging van sojaschroot door bierdraf-koolzaadschroot om de enterische emissies te reduceren.

Voor de reductie van enterische emissies rundvee wordt veel verwacht van additieven in veevoeder

Actueel

Exact 2 jaar na de ondertekening van het convenant ‘Enterische emissies’ is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken. In 2025 volgt een tussentijdse evaluatie. Vlaanderen verwacht onder meer de grootste winst van de additieven in het veevoeder, die wel nog door Europa moeten worden goedgekeurd.

Vermoedelijk zijn wilde vogels een mogelijke bron van besmetting voor dit nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep bij een particuliere pluimveehouder in Silly.

Besmetting met hoogpathogene vogelgriep bij particuliere houder zet versoepeling voor professionelen on hold

Pluimvee

Het FAVV meldt een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Silly (Opzullik) in de provincie Henegouwen. Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw opgehokt moeten worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de tweede fase van de exitstrategie, die normaliter vandaag 20 april geactiveerd zou worden, wordt voorlopig on hold gezet.

De gestolen dieren hadden een gemiddelde waarde van 1500 euro.

46 Salers runderen gestolen in Luxemburg

Vleesvee

Vrijdagnacht zijn uit een weide in Laiche, in de provincie Luxemburg, 46.000 runderen gestolen. De landbouwer heeft zijn dieren vrijdagavond nog gezien. De diefstal zou daarom plaatsgevonden hebben tussen vrijdagavond 21.30 uur en zaterdag 16.30 uur.

Internationaal project omtrent veerkracht voor de melkveehouderij gelanceerd

Melkvee

R4D (Resilience For Dairy, Veerkracht voor de Melkveehouderij) is een Europees project dat focust op de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de melkveehouderij. Het project, gefinancierd door Horizon 2020, ging begin dit jaar van start. De komende 3 jaar zullen de Vlaamse partners Inagro en het Innovatiesteunpunt, samen met 16 andere organisaties uit 15 Europese landen samenwerken om de duurzaamheid van melkveebedrijven te vergroten.

Specifiek voor blauwtong zullen dieren onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als onder de bestaande bilaterale akkoorden kunnen verhandeld worden.

De nieuwe Europese dierengezondheidswet treedt in voege vanaf 21 april

Actueel

De nieuwe Europese dierengezondheidswet is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de Europese Unie neemt ter versterking van de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de gehele landbouw en voedselketen. Voorlopig zijn er geen wijzigingen.

“Ik moest mijn eigen marktomgeving creëren en een  unique selling proposition  stellen”,  aldus Kurt Sannen.

Boerderij Het Bolhuis: “Door de natuur rondom de boerderij was ik verplicht om anders te denken”

Veeteelt

Te midden van de Demervallei ligt de boerderij van Kurt Sannen, Het Bolhuis. Zijn droom als kind kwam uit nadat hij het bedrijf overnam in Diest: een boerderij midden in de natuur, met koeien, schapen en ezels in de wei, in perfecte harmonie met de natuur. “Mijn boerderij werkt volgens de principes van de agro-ecologie, maar het moet gezegd: het blijft een bedrijf en ik moet ook een inkomen genereren.”

Op 1 mei mogen de runderen van Kris en Geert weer voor 6 maanden het Verdronken Land op.

Het Saeftingherhof: “Ons vlees heeft een unieke pré-salésmaak”

Vleesvee

Zes maanden per jaar lopen de vleesrunderen van Geert Meersschaert en Kris van Royen uit Kieldrecht op het Verdronken Land van Saeftinghe. Ze grazen van de zilte begroeiing die door het zoute water is ontstaan. Dat zorgt voor vlees met een een unieke licht gezouten smaak.

Een product dat op agro-ecologische of biologische wijze geteeld is, kan, maar hoeft geen hogere kostprijs te hebben.

Verdienmodellen voor agro-ecologische en biolandbouw: Wat is een faire prijs voor mijn product?

Actueel

“Wat is nu een faire prijs voor mijn product dat op een agro-ecologische of biologische wijze geteeld is?” Dat is de vraag die de partners van het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw kregen van een biolandbouwer. Het antwoord is niet eenduidig. De landbouwer moet nadenken over verdienmodellen, de kost- en verkoopprijs en ook over marketing. Zowel voor de gangbare, als de biologische landbouw is dat een uitdaging.

Dankzij PRRS-Monitor Opfokvarkens weten we dat er geen PRRSV wordt teruggevonden bij onze gelten die klaar zijn voor levering aan andere bedrijven.

PRRS-Programma: fokbedrijven, een belangrijke schakel in PRRS-preventie

Varkens

Een groot deel van de varkensbedrijven in België fokt geen gelten op hun eigen bedrijf, maar koopt deze dieren aan bij een fokbedrijf. Fokbedrijven spelen dus een belangrijke rol in de preventie van overdracht van ziektekiemen, waaronder PRRSV. En daar zijn ze zich ook heel goed van bewust! Een geltenfokker bewijst dit met het verhaal over zijn aanpak.

Dieren, met name wilde dieren, zijn de bron van meer dan 70 procent van alle opkomende infectieziekten bij de mens, waarvan vele worden veroorzaakt door nieuwe virussen.

WHO roept op tot opschorting van verkoop van levende wilde zoogdieren op markten

Actueel

Verscheidene internationale organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hebben dinsdag opgeroepen tot een wereldwijde opschorting van de verkoop van levende wilde zoogdieren op voedselmarkten wegens de aanzienlijke risico's op overdracht van nieuwe besmettelijke ziekten op de mens.

Amore van de Blomberg, winnaar van nakomelingenonderzoek 2020.5.

Amore van de Blomberg scoort het best in nakomelingenonderzoek seizoen 2020.5

Varkens

Op basis van de biggen opgezet in september en oktober 2020, in de selectiemesterijen van Rumbeke en Neeroeteren, bleken deze van de beer Amore van de Blomberg de meest efficiënte te zijn volgens het fokdoel van VPF (zie tabel).