Belgen kopen meer eieren voor thuisverbruik

Pluimvee

De aankopen van verse eieren voor thuisverbruik stegen voor het tweede jaar op rij in België. Scharreleieren zijn veruit het belangrijkste segment gevolgd door vrije uitloop. Bio kende in 2019 een lichte terugval maar op lange termijn groeit dit segment.

De laatste jaren is gezond koken een echte hype. Konijnenvlees past hier perfect in.

Konijnenvlees blijft kampen met dalend thuisverbruik

kleinvee

Het thuisverbruik van konijn nam verder af in 2019. Dit is in de eerste plaats te wijten aan een dalend aantal kopers maar ook aan een dalende aankoopfrequentie. Vooral gezinnen met kinderen en jongeren haken af.

De Eima behoort tot de grootste beurzen voor landbouwmachines wereldwijd.

Machinebeurs Eima naar februari, Space afgeblazen

Covid 19

De Italiaanse machinebeurs Eima wordt vanwege corona verplaatst van november 2020 naar februari 2021. De Franse veeteeltbeurs Space schort de editie van 2020 eveneens op vanwege het virus. Eerder al werd de Franse machinebeurs Sima verplaatst naar februari volgend jaar. De Agritechnica staat ook in 2021 gepland waardoor het dus een bomvol beursjaar wordt.

Via het Biogas-e werkprogramma ondersteunt Vlaanderen ook andere activiteiten inzake de promotie van biogas en kleinschalige pocketvergisters, activiteiten rond opleidingen voor exploitanten, en het beter in kaart brengen van het potentieel en de uitbouw van het potentieel.

In 2019 werden 2 dossiers voor investeringssteun voor een pocketvergister uitbetaald

Melkvee

Slechts 2 landbouwbedrijven, beiden uit West-Vlaanderen, hebben in 2019 investeringssteun voor een pocketvergister aangevraagd en van de Vlaamse overheid gekregen. Het gaat telkens om een premie van 45.590 euro.

De sterke daling van prijzen van enkele zuivelproducten is gestopt.

Prijzen van enkele zuivelproducten trekken weer aan

Melkvee

De prijzen voor boter en magere melkpoeder zijn weer iets gestegen. Dat blijkt uit de Belgische prijsnoteringen van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie. De prijs van volle melkpoeder blijft verder dalen.

ILVO zoekt varkensbedrijven voor onderzoeksproject rond stikstof- en fosforuitstoot

Varkens

In opdracht van de VLM voert het ILVO het onderzoeksproject DIGIVAR uit. Het is een studie waarin ILVO nagaat of een nauwkeurige dierbezetting en uitscheiding van stikstof en fosfor kan berekend worden voor varkensbedrijven via een digitale, geautomatiseerde weg. De onderzoeksinstelling ILVO zoekt varkensbedrijven.

De everzwijnen kunnen heel wat schade toebrengen.

Everzwijnen traceren in Vlaanderen is niet eenvoudig

Varkens

De voorbije jaren is het aantal everzwijnen – en de overlast door schade voor landbouwers – heel sterk toegenomen. Maar we weten eigenlijk nog maar weinig over de verspreiding en het verplaatsingsgedrag van deze dieren. “Het vangen en labelen van everzwijnen werd in 2018 beëindigd”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving. “De voornaamste uitkomst van het onderzoek is de opgebouwde expertise van het vangen van everzwijnen.”

Nederlandse boeren organiseerden al enkele keren grote demonstraties tegen de stikstofplannen van de overheid.

Boerenactivisten eisen bij rechter halvering vliegverkeer

Veeteelt

De Nederlandse activisten van Agractie eisen bij de rechter dat het vliegverkeer in en boven Nederland in de komende 10 jaar halveert. Alleen zo kan volgens de landbouwers de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof dusdanig worden verminderd dat Nederland voldoet aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. Als neveneffect van minder luchtvaart zal het zogenaamde ‘extern salderen’ in de veehouderij overbodig blijken te zijn.

BBL pleit voor maatregelen om de klimaatdoelen te halen, waaronder beperking van de veestapel.

"Vlaanderen haalt klimaatdoel voor 2020, maar niet door efficiënt beleid"

Economie

Vlaanderen zal zijn klimaatdoel voor 2020 hoogstwaarschijnlijk halen, maar eerder als gevolg van de coronacrisis dan door een efficiënt beleid. Dat moet blijken uit een nieuwe prognose door Bond Beter Leefmilieu (BBL). Die waarschuwt dat het een eenmalig effect is door de lockdown en dat structurele maatregelen nodig blijven om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

De Nederlandse ophokplicht gold voor boeren met 250 of meer kippen. Ze werd ingesteld nadat in het Duitse Bretzfeld, 50 km ten noorden van Stuttgart, de vogelgriep was aangetroffen.

Nederlandse ophokplicht opgeheven

Pluimvee

In Nederland is de landelijke ophokplicht voor de pluimveehouderij opgeheven. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten bekend gemaakt. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de kamer. De ophokplicht is 2 maanden van kracht geweest.

Voor Jean-Bernard Ronckier mogen zijn koeien niet onder een productie van 28 l per dag komen. Hiervoor rekent hij op ruwvoer van uitstekende kwaliteit.

Streven naar een dagelijkse productie van 28 l per koe zonder krachtvoer

Melkvee

In het kader van het Interregproject Protecow organiseerde het Cra-w een bezoek aan de hoeve Ronckier, een rundveebedrijf met Montbéliardes in Killem. Dat ligt in het Noorderdepartement, in de regio Hauts-de-France. We maken kennis met Thérèse en Jean-Bernard Ronckier, die zich sterk richten op rechtstreekse verkoop. Ze besteden veel aandacht aan het rantsoen van hun melkkoeien en aan energie-onafhankelijkheid op hun boerderij.

Een gesignaleerde wolf.

Meer wolven in ons land? Intussen ontvingen meer dan 70 veehouders subsidie om hun dieren extra te beschermen

Veeteelt

70 veehouders hebben een subsidie ontvangen voor het aanpassen van omheiningen om hun dieren tegen wolven te beschermen. Zo werd in 2019 ruim 72.000 euro uitbetaald, zegt minister Zuhal Demir. Het Wolf Fencing Team Belgium ondersteunt veehouders. Nog belangrijker nu meer wolven op het Belgisch grondgebied zijn gespot.

Acht weken oude big die algemeen ziek is (suf, buik wat ingevallen, koorts...) als gevolg van een S. suis-infectie. Aantonen van de kiem in de letsels is noodzakelijk om een juiste diagnose te stellen.

Streptococcus suis is een complexe en moeilijk te bestrijden bacterie met zoönotisch belang

Varkens

Streptococcus suis – de belangrijkste streptokok bij het varken – veroorzaakt wereldwijd problemen in de varkenshouderij. Daarenboven is S. suis een zoönose, wat betekent dat ze kan overgaan van dier op mens. Veel bedrijven zijn endemisch besmet en bovendien blijkt de bestrijding moeilijk.

IBR-vrije status voor meer dan 92% van alle Vlaamse bedrijven. DGZ feliciteert alle betrokken veehouders en dierenartsen!

DGZ looft grote sprong voorwaarts in IBR-bestrijding

Melkvee

Het leidt geen twijfel dat de Vlaamse veehouders samen met hun bedrijfsdierenarts tot nu toe een zeer sterk parcours hebben gereden in de bestrijding van IBR. Half april 2020 hebben zowat 11.120 Vlaamse rundveebedrijven het IBR-vrije statuut gekregen (I3 of I4) wat overeenkomt met meer dan 92% van alle rundveebedrijven.

Vaccineer nu je runderen en schapen tegen blauwtong om volgend winterseizoen afwijkingen bij nakomelingen te voorkomen.

Voorkom problemen volgende winter door nu te vaccineren tegen blauwtong

Melkvee

Vaccinatie is de enige manier om zowel runderen als schapen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. DGZ adviseert om nu vaccinaties uit te voeren.

Er werden geen positieve gevallen of karkassen van everzwijnen meer gevonden. Daarom kunnen Luxemburgse bossen terug openen voor buurtbewoners.

Gunstige evolutie Afrikaanse varkenspest laat toe om Luxemburgse bossen te heropenen

Varkens

De maatregelen omtrent de Afrikaanse varkenspest lijken te versoepelen. De bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg gaan daarom vanaf 15 mei terug open voor buurtbewoners.

Wouter Saelens en moeder Lydie bij de aardappel-, brood- en diepvriesvleesautomaat.

Automatenverkoop en hoeveverkoop voor behoud klantencontact

Akkerbouw

Aan de Karrestraat 12 in Herent, op minder dan 10 minuten van de Leuvense stadsring, staat een aardappel- en diepvriesvleesautomaat net voor het gemengd bedrijf ‘Ten Halve’ van de familie Saelens. De automatenverkoop wordt gecombineerd met één vast moment in de week voor hoeveverkoop zodat het contact met de klant behouden blijft.

Geert Dumortier verzorgt de verkoop van hoeveproducten via de automaten van  ‘Boeries fresh shop’.

Automaten om service te blijven verlenen

Economie

In Heverlee, nabij grootstad Leuven, vinden we langsheen de Naamsesteenweg het melkveebedrijf van de gebroeders Dumortier. Sinds afgelopen najaar staan hier in een gezellige blokhut enkele automaten geïnstalleerd met hoeveproducten. Verse melk is het voornaamste product, maar ook fruit, aardappelen, eieren, brood, ... , worden aangeboden.

De familie Leyssens, met vader Eddy en zijn vrouw, zoon Geert en zijn vrouw Tineke en de dochters Lente en Linthe.

Efficiëntie en kwaliteit zijn uithangbord van Hof te Berchemveld

Vleesvee

Of hij nu veehouder of beenhouwer is? Geert Leyssens van Hof ter Berchemveld in Sint-Laureins-Berchem blijft het antwoord liever schuldig. Of beter: hij kan en wil niet kiezen. De ene kweekt, de andere verwerkt. En de (vlees)consument houdt van beiden. “Grote kwaliteit én efficiëntie: daar draait alles rond.” Door de coronacrisis draait de hoeveslagerij en de thuisverkoop als nooit tevoren.

Voor elk melkveebedrijf is er wel een oplossing.

Soja vervangen in het melkveerantsoen:5 alternatieven

Melkvee

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. Recent stegen de sojaprijzen bijvoorbeeld ten gevolge van de coronacrisis. Het Interreg-project PROTECOW vond 5 oplossingen om het gebruik van sojaschroot te verminderen zonder negatieve gevolgen voor de productie of het rendement van een melkveebedrijf.