ForFarmers wil veerkrachtig zijn op thuismarkten, nieuwe markten bestormen

Nieuws van maatschappijen

ForFarmers benadrukt met de nieuwe strategie Build to Grow 2025 haar veerkracht in de bestaande thuismarkten en spreekt de ambitie uit om uit te breiden naar 2 nieuwe groeimarkten, eventueel buiten Europa. Het onderliggende bedrijfsresultaat moet met de nieuwe strategie opgekrikt worden naar 125 tot 135 miljoen euro (2019: 89 miljoen euro).

De grupstal is een vrij oud stalsysteem waarbij de dieren naast elkaar aangebonden staan. Urine en mest wordt in een goot of ‘grup’ achter de dieren opgevangen.

FrieslandCampina wijst feitelijk 40 Belgische leveranciers de deur

Melkvee

FrieslandCampina accepteert vanaf volgend jaar geen melk meer van Belgische leveranciers met een grupstal. Dat betekent effectief dat 40 melkveehouders naar de uitgang worden gewezen, bevestigt voorzitter Hans De Ruyter van leveranciersvereniging DairyCam. “En ze kunnen niet zomaar ergens naartoe.” Het grupstalverbod werd in de zomer van 2018 aangekondigd.

De markt is veel meer in beweging dan vroeger, omdat de melkmarkt sinds 2015 is geliberaliseerd.

MTC: 2 miljoen euro winst op afgedekte melk

Melkvee

De Milk Trading Company rondt de kaap van 2 miljoen euro winst voor de 75 miljoen liter melk die de afgelopen 26 maanden werd afgedekt op de termijnmarkt. Dat betekent een extra uitbetaling aan de leden van 2,64 cent per liter bovenop de fysieke melkprijs.

Tijdens de werpweek worden op elk testbedrijf de kraamstalgegevens zorgvuldig genoteerd en doorgegeven aan het ILVO.

Kennis over juiste eindbeer helpt resultaten vooruit

Varkens

Zowat 3 jaar na de start van de testwerking kunnen varkenshouders al van bijna 200 eindberen een rist nuttige informatie raadplegen. Kennis over de juiste eindbeer helpt de bedrijfsresultaten vooruit. Alice Van den Broeke, ILVO coördinator testwerking, bracht een overzicht in het jaarrapport van 2019.

Het Verenigd Koninkrijk blijft de belangrijkste handelspartner van de EU voor de invoer en de uitvoer van pluimveevlees.

Pluimveevleeshandel in Europa groeit niet verder

Pluimvee

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben EU-landen minder (-6,5 %) pluimveevlees uitgevoerd. Ook de invoer (-12,8 %) van pluimveevlees is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Europese commissie.

BCV-lastenboek: nieuwe voorwaarde voor nuchtere kalveren per 1 januari 2021

Vleesvee

In het BCV-lastenboek wordt een nieuwe voorwaarde opgenomen : per 1 januari 2021 worden uitsluitend nuchtere kalveren aanvaard met als dierstatuut ‘IPI vrij door virologisch onderzoek’.

Wivina van de Sluizenweg is een topzeug. Heel wat van haar mannelijke nakomelingen zitten intussen in KI-centra.

Ras in de kijker: Belgische Piétrain. ‘We moeten fokberen selecteren met zowel goede karkaskwaliteit als groei’

Varkens

Het meest bekende ras in de Belgische varkenshouderij is ongetwijfeld de Belgische Piétrain. De dieren zijn goed herkenbaar door hun gespierdheid en hun bonte haarkleed. Marc Peters en zijn ouders hebben een kleine Piétrainfokkerij in Millen. Hun fokberen – bekend door de naam ‘van de Sluizenweg’ – zijn gerenommeerd in de hele sector.

Stefanie De Roo en Jo De Clercq, melkveehouders in hart en nieren.

Jo De Clercq en Stefanie De Roo: ‘We doen onze stiel met veel toewijding, maar er is meer dan werken’

Melkvee

Voor wie een onderscheiding wint, is de gelukzalige eer zoveel belangrijker dan het geldgewin. “Die award was de kers op onze taart. En een bevestiging dat we goed bezig zijn.” Aan een muur op een van de stallen van Jo De Clercq en Stefanie De Roo hangt de DGZ-Award voor Bioveiligheid. “Wat we dagelijks doen is onze bedrijfsfilosofie: proper, gezond en veilig werken.” Maar er is meer. “We werken graag en veel, maar naast hard werken moet je ook leven.”

Miljoenen eieren moesten vanwege de fipronil-affaire uit de schappen worden gehaald of worden vernietigd op bedrijven.

Ruim 30 bedrijven wachten nog op financiële compensatie

Pluimvee

Elf pakstations en verwerkers van eieren, 2 pluimveeslachterijen en 21 andere bedrijven wachten 3 jaar na de fipronilcrisis nog altijd op financiële compensatie. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op een vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. "Onbegrijpelijk", vindt die laatste.

Een voorbeeld van alternerend zuigen: de zwaarste biggen worden meermaals per dag in de emmer geplaatst, zodat de kleinere biggen vaker melk kunnen opnemen.

Is het overleggen van biggen bij een andere zeug zo simpel als het lijkt?

Varkens

Overleggen van biggen betekent het verplaatsen van biggen van de ene naar de andere zeug tijdens de lactatie. Is het echter wel zo simpel? Jammer genoeg niet, er moet immers met heel wat zaken rekening gehouden worden als men biggen op een correcte en veilige manier wil overleggen.

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken.

Krijg grip op bloedluizen door deelname aan MitePrevent

Pluimvee

De rode vogelmijt, ook bloedluis genoemd, is een parasiet die ernstige problemen veroorzaakt binnen de pluimveesector. Met het demonstratieproject MitePrevent trachten de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ de sector handvaten aan te reiken op het vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt. Wil ook jij meer grip krijgen op de rode vogelmijtproblematiek op jouw bedrijf? Geef je dan snel op voor het project.

Nieuw Gemengd Bedrijf is ondanks de grote schaal ook een familieonderneming

Nieuw Gemengd Bedrijf: ‘Wij zijn een van de duurzaamste samenwerkingsverbanden in Europa’

Varkens

Aan de ene kant is het een heel groot samenwerkingsverband, een Nieuw Gemengd Bedrijf met uiteindelijk één miljoen vleeskuikens, 2.500 zeugen en 19.000 vleesvarkens, maar aan de andere kant is het ook een familieonderneming. Daarbij werken de Limburgse families Kuijpers en Houben nauw met elkaar samen.

De berekening van de productiekosten, met inbegrip van de billijke vergoeding van de producent, is het meest voorkomende obstakel, zegt Emmanuel Grosjean.

Waals label dat een eerlijke prijs voor de landbouwer belooft, groeit

Veeteelt

We vinden producten met het label ‘Prix Juste’ steeds vaker op boerderijen en in supermarkten in Wallonië. Het is een teken dat het initiatief niet alleen producenten maar ook consumenten aanspreekt. Deze groei mag echter niet verhullen dat zowel de landbouwers als de producentenorganisatie moeilijkheden ondervinden om het label goed in te zetten. We maken 2 jaar na de oprichting de balans op.

De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

ILVO investeert in 2 nieuwe mobiele kippenstallen

Pluimvee

ILVO investeerde onlangs in 2 nieuwe mobiele kippenstallen ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude exemplaren. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

ABS roept varkenshouders op om waakzaam te zijn

Varkens

Minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, liet eerder al weten dat in het najaar de controles op transporten van dieren worden verscherpt. Ook die op varkens. ABS roept varkenshouders op om waakzaam te zijn en problemen tijdig op te lossen.

Marcel Jacobs bracht het aantal vleesrunderen noodgedwongen sterk terug. Maar afscheid nemen van de beesten wil hij voorlopig niet.

Een veehouder verliest 4 koeien en een stier aan... een taxushaag

Veeteelt

Op 24 februari zag vleesveehouder Marcel Jacobs 4 drachtige koeien dood neervallen in de wei. Een dag later volgde een stier. De dierenarts kwam erbij en trok een duidelijke conclusie: de dieren hadden takken van een overhangende taxushaag van de boeren in hun maag. “De directe schade is 16.000 euro, en de verzekeraar van de buren accepteert de aansprakelijkheid niet.”

De circulatie van het PRRS-virus in de biggenafdeling onder controle houden is een eerste stap in de aanpak van PRRS op een bedrijf.

Kies de meest geschikte PRRS-opvolging voor jouw bedrijf

Varkens

Om elk bedrijf een gepaste PRRS-opvolging te kunnen aanreiken, biedt het DGZ-programma sinds dit jaar 2 gloednieuwe monitoringssystemen aan: de PRRS-Monitor Vleesvarkens en de PRRS-Monitor Varkensbedrijf.

De geïnfecteerde dieren in Frankrijk vertonen een hoge virale belasting.

FAVV vraagt extra waakzaamheid na toename van blauwtong bij rundvee en schapen in Frankrijk

Veeteelt

In de afgelopen weken is in Frankrijk een toenemend aantal dieren besmet met het blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) gemeld en dit voornamelijk in het uiterste Zuidwesten van het land. Het FAVV roept op tot extra waakzaamheid. “Vaccinatie van gevoelige dieren blijft sterk aanbevolen.”

De milieu-inspectie legde eind juni 2018 maatregelen op om de vliegenplaag in te dijken.

Zes maanden cel en zware boete voor veehouder na milieuovertredingen

Veeteelt

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een veehouder dinsdag veroordeeld tot 6 maanden cel en een boete van 182.000 euro voor inbreuken op de milieuwetgeving in en rond zijn bedrijf in Holsbeek. Buurman en tv-presentator Chris Dusauchoit diende een klacht in tegen eigenaar Teofiel S. na een aanslepende ruzie over geurhinder en een vliegenplaag.

Handel pro-actief en plan uw mestafzet tijdig in.

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in

Akkerbouw

Uit de cijfers van VLM-Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. In 2019 werd in december 22% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties ten opzichte van de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor een pak duurder.