Startpagina Recht

Recht

Recht

Aardappelcontracten juridisch bekeken

Teelttechniek aardappelen Nu de aardappelen van het seizoen 2020 zowat overal ingeschuurd zijn, is het zeker een geschikt ogenblik om even een stand van zaken op te maken over de evolutie van de rechtspraak en rechtsleer inzake de contracten die tussen aardappeltelers en verwerkers worden afgesloten.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Overeenkomst op te korte afstand van de perceelsgrens?

Dit voorjaar plantte mijn buurman nieuwe bomen aan. Deze werden op minder dan één meter van de scheidingslijn geplant. Sommige staan zelf op minder dan een halve meter van de grens tussen onze percelen. De geplante bomen zijn hoogstammen en zullen mij, zeker op termijn, heel wat hinder bezorgen. Daarom sprak ik er mijn buurman over aan. Volgens mij moeten de bomen verwijderd worden. Mijn buurman deed mij echter een financieel voorstel om de situatie te regelen. Ik zou daarbij na betaling dan ook een document moeten ondertekenen. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Recht: kan ik de huur van studentenkot onmiddellijk beëindigen?

Mijn dochter studeert aan de hogeschool in Gent en wij huren daarvoor een studentenkot. Door de maatregelen rond het Coronavirus werden de lessen afgeschaft voor de rest van het schooljaar. De kost voor het kot is overbodig geworden. Kunnen wij het huurcontract nu onmiddellijk beëindigen? Overmacht bevrijdt de schuldenaar, maar dit lijkt niet evident voor de huur van een studentenkamer.

Horen paardenhouderijen thuis in het agrarisch gebied?

In Vlaanderen staan de agrarische gebieden onder druk, onder meer door de zogenaamde vertuining en verpaarding. Niet-landbouwers nemen daarbij delen van het agrarisch gebied in voor hun tuinen en voor het houden van hobbydieren, dikwijls paarden. Eén en ander brengt de vraag met zich mee wat wel en niet kan als men spreekt van een paardenhouderij in agrarisch gebied.

Recht: hoe een kind financieel bijspringen zonder andere kinderen tekort te doen?

Eén van mijn kinderen heeft financiële hulp nodig. Ik wil hem graag helpen, maar ik wil hem niet bevoordelen ten aanzien van mijn andere kinderen. Ik ben niet in staat om momenteel mijn 3 kinderen te geven wat mijn ene zoon nodig heeft. Hoe moet ik te werk gaan om mijn zoon te helpen zonder mijn andere kinderen te benadelen?

Meest gelezen

Recht: eindepachtvergoeding voor gebouwen

In een recent arrest van 16 januari 2020 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de vergoeding die de vertrekkende pachter moet krijgen voor de kosten aan de gebouwen en werken die hij tijdens de pachtduur aan en op het gepachte goed heeft uitgevoerd. Een pachter moet op zijn minst een vergoeding krijgen die gelijk is aan de waardevermeerdering die het pachtgoed dankzij zijn werken of gebouwen heeft gekregen.

Recht: wat zijn de gevolgen van een wettelijke samenwoning op vlak van erfrecht?

Ik woon sinds een viertal jaar samen met mijn vriendin, die twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Wij zijn niet van plan om te trouwen. Mijn vriendin maakt zich nu zorgen omdat zij is komen inwonen in mijn eigen woning. Ze vreest dat in geval ik voor haar kom te overlijden mijn familie haar zal buitenzetten. Klopt dit? Hoe kan ik dit oplossen?

Gevaarlijke producten veilig vervoeren voor veld of stock

Landbouwers krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke stoffen, voor gebruik op het veld of - simpel - om schoon te maken. Sommige stoffen zijn brandbaar, andere zijn giftig. Soms gaat het om bijtende stoffen of stoffen met andere gevaarlijke eigenschappen. Het vervoer van deze producten is Europees vastgelegd in het ADR en moet strikt worden nageleefd. Toch krijg je in bepaalde gevallen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling op die wetgeving. Hier een overzicht waarmee elke landbouwer veilig de weg op kan.

Te vaak zet de landbouwersvrouw zichzelf in de slechtste positie

Een landbouwbedrijf wordt vaak geleid door een man, máár… met een erg sterke vrouw aan zijn zijde. De vrouw neemt veel taken op zich, zoals de administratie, het huishouden, en zelfs in het technische werkt ze vaak mee. Fiscaal en boekhoudkundig focust de dienstverlening zich vooral op het bedrijf. De persoonlijke belangen van de meewerkende partner verdwijnen dan gemakkelijk naar de achtergrond. Met als gevolg dat vaak de vrouw de dupe is als ze het verkeerd loopt: weinig rechten, een zeer klein pensioen en vaak deelde ze ook niet in de vermogensopbouw, zegt An Deneffe van Landelijk infopunt Vrouwen (Liv, van Ferm voor agravrouwen).

Recht: aanbod van betaling als bewijs van pacht

Ik erfde van mijn ouders een perceel landbouwgrond dat sinds vele jaren wordt gebruikt door een landbouwer van het dorp. Mij is altijd verteld dat de landbouwer in kwestie de grond gratis mocht gebruiken. Nu ik als nieuwe eigenaar heb gevraagd om het perceel vrij te laten, beroept de boer zich op de bescherming van de Pachtwet. Nu de discussie volop lopende is, ontving ik een aangetekende brief met een aanbod van betaling. Wat moet ik doen?