Startpagina Recht

Recht

Recht

Recht: eindepachtvergoeding voor gebouwen

Recht In een recent arrest van 16 januari 2020 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de vergoeding die de vertrekkende pachter moet krijgen voor de kosten aan de gebouwen en werken die hij tijdens de pachtduur aan en op het gepachte goed heeft uitgevoerd. Een pachter moet op zijn minst een vergoeding krijgen die gelijk is aan de waardevermeerdering die het pachtgoed dankzij zijn werken of gebouwen heeft gekregen.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

Recht: wie is nu mijn pachter?

Een aantal jaar terug erfde ik een perceel landbouwgrond. Het perceel was reeds bij leven van mijn oom, van wie ik het erfde, in gebruik bij een landbouwer. Deze landbouwer betaalde aan mijn oom een pachtprijs. Na het overlijden van mijn oom, betaalde de landbouwer in kwestie zijn pacht verder aan mij. Ik ontving nu een pachtopzeg vanwege de erfgenamen van een voormalige gebruiker. Voor mij is het niet meer duidelijk wie mijn pachter nu is of was. Kunt u dit uitklaren? Moet ik iets ondernemen?

Een nieuw juridisch begrip:de landbouwonderneming

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2019 werd een belangrijk Koninklijk Besluit gepubliceerd dat het nieuwe juridische begrip ‘Landbouwonderneming’ verder aflijnt. Deze nieuwe notie werd ingevoerd met het Wetboek vennootschappen en verenigingen dat van kracht werd op 1 mei 2019.

Recht: wel of geen voorkooprecht bij seizoenspacht?

Ik gebruik sinds 7 jaar een perceel akkerland van 4 hectaren en onderteken daarvoor met de eigenaar jaarlijks een contract van seizoenspacht. Nu heeft deze eigenaar mij laten weten dat hij zijn perceel grond gaat verkopen. Beschik ik bij een seizoenspacht over een voorkooprecht?

Recht: noodzakelijke toestemming

Ik ben pachter van verschillende percelen landbouwgrond. Omdat ik geen opvolger heb, wil ik deze pachtgronden – gezien mijn leeftijd – onderverpachten aan een collega-landbouwer uit het dorp. Wat moet ik doen om wettelijk in orde te zijn?

Meest gelezen

Recht: een verzwaring van een recht van doorgang: kan dat?

Ik ben eigenaar van een aantal percelen grond waarop een erfdienstbaarheid van doorgang rust. De aanpalende landbouwer die doorgang over mijn percelen mag nemen, heeft de laatste jaren verschillende andere percelen kunnen bijkopen. Hij komt nu met zijn eigendom tot aan de openbare weg. Ik heb daarom de losweg dit jaar mee bewerkt en beplant met aardappelen. Nu heeft de aanpalende landbouwer nu toch gebrui gemaakt van mijn percelen om zijn gras af te voeren, waardoor heel wat schade aan mijn aardappelen werd berokkend.

Afstandsregels pluimveestallen terug naar af?

In een recent arrest van 2 mei 2019 (arrest nr. 244.351) sprak de Raad van State zich uit over de versoepeling van de afstandsregels voor pluimveestallen van september 2008. De Raad van State besliste dat deze soepelere afstandsregels buiten toepassing worden gesteld omdat ze onwettig zijn. Wat is de consequentie?

Verlies van notariële akte: wat te doen?

Sinds enige tijd ben ik verwikkeld in een dispuut met een aanpalende landbouwer. Meer in het bijzonder is er discussie over het gebruik van een doorgang naar percelen die ik uitbaat. Volgens mijn ouders betreft het een erfdienstbaarheid die is opgenomen in de aankoopakte van mijn grootouders. Spijtig genoeg vinden mijn ouders deze oude notariële akte niet terug en is de notaris reeds lang overleden. Meer zelfs, wij kennen niet eens de naam van de notaris waarvoor de akte werd verleden. Hoe kunnen wij toch nog aan een kopie van deze akte geraken?

Recht: resolutie kleinschalige windturbines aangenomen

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 3 april 2019 werd het Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines goedgekeurd. Met deze resolutie wil het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering aanzetten tot een meer stimulerend regelgevend kader rond kleinschalige windturbines. Omdat (hernieuwbare) energie op de landbouwbedrijven van vandaag en morgen een belangrijk item vormt, lichten we de krachtlijnen van de huidige regelgeving en de resolutie voor u toe.

Strijd boeren tegen grondaankoop Fernand Huts gaat verder voor hof van beroep Gent

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, topman van Katoen Natie, is dinsdag ingeleid voor het hof van beroep in Gent. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 hectare publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 euro per hectare, terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt”, zegt landbouwer Annelies Marchand.