Startpagina Recht

Recht

Recht

Wandelaars met honden stellen zich vragen

Recht Vanuit de lokale besturen vangen wij op dat hun ambtenaren regelmatig geconfronteerd worden met wandelaars die zich beklagen over de afsluitingen van landbouwers. Vooral wandelaars met honden zouden vragen stellen over de elektrische weideafsluitingen. Nu de wandelpaden in ons land het afgelopen jaar veel intensiever gebruikt werden, groeit de noodzaak om de regels stipt te respecteren.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Recht: extra ‘corona’-ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Op 10 juni 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Deze maatregel kreeg weinig aandacht.. Omdat wij vermoeden dat heel wat zelfstandigen in de landbouwsector deze steun wel kunnen genieten, geven wij tekst en uitleg.

Vlaams gunstregime voor overdrachtfamiliebedrijven

Onder bepaalde voorwaarden kan een familiaal bedrijf worden geschonken onder toepassing van het Vlaams gunstregime. Dit betekent dat u het bedrijf kan schenken zonder dat schenkbelasting verschuldigd is, ook niet bij een overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. “Als je sterft, loop je niet meer het risico erfbelasting te moeten betalen”, vertelt advocaat Pieter Souffriau.

Overdragen na overlijden: Wat als u niets regelt?

Als u niets regelt tijdens uw leven, dan vererft het landbouwbedrijf volgens het wettelijk erfrecht. Het erfrecht is ingrijpend gewijzigd sinds september 2018, waarbij een grote vrijheid naar verdeling van het vermogen centraal staat.

Recht: regels rond vee op de openbare weg

Dagelijks moet ik met mijn melkkoeien een kleine 100 meter over de openbare weg om mijn weides te bereiken na het melken. Ik ga hiervoor over een ruilverkavelingsweg die uitsluitend voor landbouwverkeer is bestemd, maar waar ook fietsers en wandelaars zijn toegelaten. De jongste tijd zijn er meer en meer wielertoeristen die zich boos maken omdat ik met koeien op de openbare weg loop. Hoe zit dat precies? Wie is verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt?

Interview met advocaat Jan Opsommer: Soms krijgen landbouwers het gevoel een speelbal te zijn van de overheid

Jan Opsommer (42) is een bekend advocaat uit Oudenaarde. Al jaren verzorgt hij voor Landbouwleven en diens Franstalige zustertitel Le Sillon Belge de rubriek Recht. Daarin geeft Opsommer uitleg bij nieuwe wetten en decreten, en laat hij met cases zien wat de wetgeving kan betekenen voor uw bedrijf. In een interview gaat Opsommer in op zijn passie voor de landbouw, zijn beroep, en de actualiteit.

Meest gelezen

Overeenkomst op te korte afstand van de perceelsgrens?

Dit voorjaar plantte mijn buurman nieuwe bomen aan. Deze werden op minder dan één meter van de scheidingslijn geplant. Sommige staan zelf op minder dan een halve meter van de grens tussen onze percelen. De geplante bomen zijn hoogstammen en zullen mij, zeker op termijn, heel wat hinder bezorgen. Daarom sprak ik er mijn buurman over aan. Volgens mij moeten de bomen verwijderd worden. Mijn buurman deed mij echter een financieel voorstel om de situatie te regelen. Ik zou daarbij na betaling dan ook een document moeten ondertekenen. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Recht: kan ik de huur van studentenkot onmiddellijk beëindigen?

Mijn dochter studeert aan de hogeschool in Gent en wij huren daarvoor een studentenkot. Door de maatregelen rond het Coronavirus werden de lessen afgeschaft voor de rest van het schooljaar. De kost voor het kot is overbodig geworden. Kunnen wij het huurcontract nu onmiddellijk beëindigen? Overmacht bevrijdt de schuldenaar, maar dit lijkt niet evident voor de huur van een studentenkamer.

Horen paardenhouderijen thuis in het agrarisch gebied?

In Vlaanderen staan de agrarische gebieden onder druk, onder meer door de zogenaamde vertuining en verpaarding. Niet-landbouwers nemen daarbij delen van het agrarisch gebied in voor hun tuinen en voor het houden van hobbydieren, dikwijls paarden. Eén en ander brengt de vraag met zich mee wat wel en niet kan als men spreekt van een paardenhouderij in agrarisch gebied.

Recht: hoe een kind financieel bijspringen zonder andere kinderen tekort te doen?

Eén van mijn kinderen heeft financiële hulp nodig. Ik wil hem graag helpen, maar ik wil hem niet bevoordelen ten aanzien van mijn andere kinderen. Ik ben niet in staat om momenteel mijn 3 kinderen te geven wat mijn ene zoon nodig heeft. Hoe moet ik te werk gaan om mijn zoon te helpen zonder mijn andere kinderen te benadelen?