Startpagina Recht

Recht

Recht

Opzeg voor eigen gebruik toch mogelijk voor gestopte landbouwer die bedrijf verpachtte

Recht In een recent arrest van 23 november 2017 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke interpretatie van art. 9 Pachtwet gegeven. Bij de beantwoording van twee prejudiciële vragen heeft het Grondwettelijk Hof immers geoordeeld dat art. 9 Pachtwet zo moet worden gelezen dat ook een stoppende landbouwer die zijn bedrijf verpacht heeft, later wel nog opzeg kan geven voor het eigen gebruik van bijvoorbeeld zijn kleinkinderen.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Vraag tot vrijgave gelijk aan opzeg van pacht?

Ik ben een zeventigjarige landbouwster die een bedrijf van ongeveer 20 ha uitbaat. Ik zette dit bedrijf verder na het overlijden van mijn man. Een deel van de gronden die ik bewerk, zijn eigendom maar een deel van de gronden wordt gewoon gepacht. Nu ontving ik van één van mijn eigenaren een schrijven met de vraag om de grond die ik van hen pacht, ter beschikking te stellen.

Wat met de persoonlijke exploitatie na uitoefening van het recht van voorkoop?

Wij kochten een drietal jaar terug een hoeve met omliggende gronden nadat ons als pachters het voorkooprecht was aangeboden. Tot op heden hebben wij het volledige aangekochte onroerend goed zelf in gebruik. Echter zouden wij binnenkort willen verhuizen naar onze nieuwe bedrijfswoning bij onze tweede en belangrijkste bedrijfszetel.

Wat zijn de slaagkansen van een beroep tegen onze milieuvergunning?

Op onze varkenshouderij willen wij onze eigen mestverwerking gevoelig uitbreiden. Verschillende buren hebben bezwaar ingediend tegen onze nieuw gevraagde vergunning, maar de deputatie heeft ons toch vergund. Nu zijn bepaalde buren naar de Minister getrokken om onze vergunning in beroep aan te vechten.

Fiscale barema’s 2015

Wie als landbouwer nog een papieren belastingaangifte ontving, weet dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

Meest gelezen

Meer klaarheid inzake tractorrijbewijs

In een recent antwoord op een schriftelijke vraag bracht Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming meer duidelijkheid inzake het tractorrijbewijs.

Vanaf 1 september kunt u een fytolicentie aanvragen

Vanaf 1 september kunt u een fytolicentie aanvragen. Die fytolicentie is een certificaat van de federale overheid, dat inhoudt dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan. Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming, waardoor de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Vanaf 1 juni kunnen eerste rode nummerplaten voor landbouwvoertuigen worden aangevraagd

Gebruikers van land- en bosbouwvoertuigen die genieten van een vrijstelling van accijnzen zullen vanaf 1 juni een speciale rode 'G'-kentekenplaat kunnen aanvragen. We hebben daarover reeds eerder bericht. Hierna publiceren we, ter aanvulling, een gemeenschappelijke mededeling van de FOD Mobiliteit en de FOD Financiën omtrent de nieuwe inschrijving van landbouwtrekkers