Startpagina Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouw

Bodemscan als hulpmiddel voor een variabel en beredeneerd bodembeheer

Akkerbouw Door het veranderend klimaat komt een goed bodembeheer meer dan ooit in de aandacht. Daarnaast blijkt uit de databank van de Bodemkundige Dienst van België dat er nog ruimte is voor verbetering. Vanuit het beleid tracht men landbouwers te stimuleren om hierrond te werken. Zij botsen in de praktijk echter vaak tegen de grenzen van het wettelijke kader. Precisielandbouwtechnieken kunnen landbouwers hierin ondersteunen.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Maatregelen voor bijsturing MAP6 zijn bijna klaar

Vlaanderen is zo goed als klaar met een nieuw pakket maatregelen voor de bijsturing van MAP6. In afwachting van de definitieve beslissing (MAP6+) maakte bevoegd minister Zuhal Demir in de commissie Leefmilieu al enkele details bekend.

Belgapomnotering Challenger daalt

Deze week is er geen Belgapomnotering voor Bintje. De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De Belgapomnotering voor Challenger verlaagt ten opzichte van vorige week tot 75 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane en Challenger is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Martijn van der Bijl: Nederlandse drempelwetgeving werd gelukkig niet doorgevoerd

In Vlaanderen is de aanleg van drempels tussen (aardappel-) ruggen al sinds 2015 verplicht op de meest erosiegevoelige percelen. In Nederland was dit nog niet het geval en dat blijft voorlopig zo. Akkerbouwer Martijn van der Bijl: “Deze wetgeving was vooral gebaseerd op een digitale werkelijkheid op basis waarvan cijfers en rapporten gemaakt worden.”

Meest gelezen

Belgapomnotering voor Bintje lager dan die van Challenger en Fontane

Deze week is er weer een Belgapomnotering voor Bintje, en die bedraagt 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Hier geldt een rustige marktstemming, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag. De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Ook voor Fontane is de marktstemming rustig. Voor Challenger is de marktstemming flauw, met een aanbod dat groter is dan de vraag.

Biologische alternatieven voor glyfosaat verwacht tegen 2026

APEO, een spin-off van de Gembloux faculteit van Agro-Bio Tech ULiège, ziet verschillende nieuwe alternatieven voor glyfosaat gecommercialiseerd in 2026. Eerst zal worden gericht op gebruik door particulieren, later voor landbouwers en andere professionelen. “Maar voor het echt gecommercialiseerd wordt, is er nog veel onderzoek nodig”, vertelt Haïssam Jijakli, hoogleraar plantenziektekunde en medeoprichter van APEO.

Meer rassen en meer gewassen maken landbouw klimaatrobuuster

Door in te zetten op klimaatrobuustere gewassen wapen je je als landbouwbedrijf tegen de verminderde beschikbaarheid aan water en tegen de aanhoudende droogtes. Aan het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) hebben ze dat begrepen. Bij verschillende teelten wordt het selectiecriterium droogteresistentie in het rassenonderzoek dan ook steeds belangrijker. Daarnaast wordt er meer geëxperimenteerd met nieuwe gewassen, zoals soja en quinoa, die het door het veranderende klimaat ook goed in België zouden doen.

Geen Belgapomnotering voor Bintje

Belgapom deed op vrijdag 21 mei geen notering voor de variëteit Bintje, daar er geen waarnemingen zijn door een gebrek aan transacties. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane en Challenger.