Enkel Belgapomnotering voor Fontane

Akkerbouw

Belgapom deed op 11 juni geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties.

Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor  landbouwers betekenen.

Mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor boer en loonwerker

Akkerbouw

Landbouwers die op vandaag één of meerdere bewerkingen voor mechanische onkruidbestrijding willen uitvoeren, lopen snel tegen enkele obstakels aan.

Belpotato.be had tijdens zijn eerste werkingsjaar een stevige opdracht rond 2 dossiers.

Twee grote thema’s tijdens eerste werkingsjaar Belpotato.be

Akkerbouw

Het eerste jaar werkingsjaar van brancheorganisatie Belpotato.be werd vooral gekenmerkt door 2 belangrijke gebeurtenissen voor de sector: de Covid-19-crisis en de post-CIPC-transitie, zo meldt de organisatie in haar jaarverslag dat recent werd gepubliceerd.

Probeer tijdig het onkruid in de maïs te bestrijden.

Geslaagde onkruidbestrijding dankzij de regen

Akkerbouw

De laatste weken werd het voorjaar op het veld niet langer koud, maar gingen we naar een situatie waar warmte wordt afgewisseld met neerslag. Godzijdank

In 2021 liggen de droogkosten 5% lager dan in 2019.

Droogkosten granen lager dan in 2019, hoger dan in 2020

Granen

De droogkosten voor granen voor oogst 2021 zijn 5 % lager dan in 2019, maar wel hoger dan in 2020. Vorig jaar waren de energiekosten abnormaal laag door de coronapandemie. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd.

Praktijkpunt Landbouw, Hogent en BDB organiseren een infomoment om meerwaarde te creëren met lokaal geteelde tarwe.

Infosessie: akkerbouwers herontdekken bakgraan

Akkerbouw

Donderdag 10 juni nodigt Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant akkerbouwers uit voor een infosessie over bakgraan.

In MAP6+ komt er een bijsturing van MAP6.

Maatregelen voor bijsturing MAP6 zijn bijna klaar

Actueel

Vlaanderen is zo goed als klaar met een nieuw pakket maatregelen voor de bijsturing van MAP6. In afwachting van de definitieve beslissing (MAP6+) maakte bevoegd minister Zuhal Demir in de commissie Leefmilieu al enkele details bekend.

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering Challenger daalt

Aardappelen

Deze week is er geen Belgapomnotering voor Bintje. De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De Belgapomnotering voor Challenger verlaagt ten opzichte van vorige week tot 75 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane en Challenger is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Martijn van der Bijl: “Als de nieuwe regels wel van kracht waren geworden dan had ik overigens voor de extra brede teeltvrije zone gekozen. Dat zou mij dan wel 300 euro/ha hebben gekost aan minder gewasopbrengst.”

Martijn van der Bijl: Nederlandse drempelwetgeving werd gelukkig niet doorgevoerd

Aardappelen

In Vlaanderen is de aanleg van drempels tussen (aardappel-) ruggen al sinds 2015 verplicht op de meest erosiegevoelige percelen. In Nederland was dit nog niet het geval en dat blijft voorlopig zo. Akkerbouwer Martijn van der Bijl: “Deze wetgeving was vooral gebaseerd op een digitale werkelijkheid op basis waarvan cijfers en rapporten gemaakt worden.”

Bijen kunnen enkel op zoek gaan naar nectar als aan alle voorwaarden is voldaan: voldoende bloei, de afwezigheid van wind, veel zonlicht… “Net zoals in de landbouw moeten de sterren goed staan, als men wil dat alles goed gaat.

Week van de bij: Honing, stuifmeel en bijen van bij ons

Akkerbouw

Bij Beelgium gaat bijenteelt samen met landbouw. De bedenkers van het merk, Mathieu Decoster en Pierre-Antoine Couvreur, zijn niet alleen zelf landbouwers, maar werken ook nauw samen met de landbouwsector.

In de graanvelden is ziektebehandeling en bemesting nu aan de orde.

Wordt 2021 een atypisch weerjaar?

Akkerbouw

Door de koude en natte maand mei (voorjaar) vertraagt alles op het veld, niet alleen bij ons, maar in heel Europa.

Sympthomen van met SBR aangetaste suikerbieten.

SESVanderHave brengt SBR-tolerante suikerbietvariëteiten

Nieuws van maatschappijen

De suikerbietziekte ‘Syndrome Basses Richesses’ of kortweg SBR maakt een opmars in Europa. Suikerbietveredelaar SESVanderHave heeft een genetische oplossing gevonden.

Belgapomnotering voor Bintje lager dan die van Challenger en Fontane

Aardappelen

Deze week is er weer een Belgapomnotering voor Bintje, en die bedraagt 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Hier geldt een rustige marktstemming, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag. De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Ook voor Fontane is de marktstemming rustig. Voor Challenger is de marktstemming flauw, met een aanbod dat groter is dan de vraag.

Het onderzoeksteam screende 3.000 essentiële oliën om een alternatief te vinden voor glyfosaat.

Biologische alternatieven voor glyfosaat verwacht tegen 2026

Akkerbouw

APEO, een spin-off van de Gembloux faculteit van Agro-Bio Tech ULiège, ziet verschillende nieuwe alternatieven voor glyfosaat gecommercialiseerd in 2026. Eerst zal worden gericht op gebruik door particulieren, later voor landbouwers en andere professionelen. “Maar voor het echt gecommercialiseerd wordt, is er nog veel onderzoek nodig”, vertelt Haïssam Jijakli, hoogleraar plantenziektekunde en medeoprichter van APEO.

Rassenonderzoek en onderzoek naar nieuwe gewassen zijn complementair.

Meer rassen en meer gewassen maken landbouw klimaatrobuuster

Akkerbouw

Door in te zetten op klimaatrobuustere gewassen wapen je je als landbouwbedrijf tegen de verminderde beschikbaarheid aan water en tegen de aanhoudende droogtes. Aan het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) hebben ze dat begrepen. Bij verschillende teelten wordt het selectiecriterium droogteresistentie in het rassenonderzoek dan ook steeds belangrijker. Daarnaast wordt er meer geëxperimenteerd met nieuwe gewassen, zoals soja en quinoa, die het door het veranderende klimaat ook goed in België zouden doen.

Belgapom deed op 21 mei geen notering voor Bintje.

Geen Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

Belgapom deed op vrijdag 21 mei geen notering voor de variëteit Bintje, daar er geen waarnemingen zijn door een gebrek aan transacties. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane en Challenger.

In Vlaanderen wordt ongeveer 60 ha miscanthus als energiegewas verbouwd.

Geen precies zicht op aandeel van teelten voor gebruik als biobrandstof

Actueel

Er zijn verschillende teelten die in Vlaanderen kunnen worden ingezet voor biobrandstof, maar er is niet bekend welk aandeel van de teelten effectief voor biobrandstof wordt gebruikt. “Het lijkt me niet wenselijk dat grote arealen gewassen die ook gebruikt kunnen worden voor voeding richting biodiesel zouden gaan”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Stefan Muitjens komt 6 keer per jaar samen met zijn groep landbouwers en dan bespreken ze allerlei topics.

Stefan Muijtjens: “Een adviseur hoeft op zich niet, maar reflecteren is noodzakelijk”

Akkerbouw

Om een biolandbouwer te zijn, moet je uit het juiste hout gesneden zijn. Hij moet zijn bedrijfsvoering ten allen tijde op orde hebben, goed voorbereid zijn en zijn juiste afzetmarkt kennen. Stefan Muijtjens is een landbouwadviseur die hierop inzet. “Als adviseur begeleid ik zo’n 20 landbouwers, waarbij ik focus op bodem en klimaatrobuustheid. Ook een gesloten kringloop is belangrijk om verlies in productie te vermijden.”

Door de regen nam de ziektedruk in wintertarwe lichtjes toe de voorbije week.

Regen doet ziektedruk in wintertarwe lichtjes stijgen

Akkerbouw

Ook de voorbije week volgde het Landbouwcentrum Granen (LCG) de ziektedruk in wintertarwe via 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) verder op in onbehandeld gewas.

Planten kunnen via specifieke moleculaire sensoren temperatuursveranderingen waarnemen.

VIB-onderzoek onthult hoe planten reageren op hoge temperaturen

Actueel

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de universiteit van Gent en internationale collega's hebben ontdekt hoe planten reageren op hoge temperaturen. Hun bevindingen, die gepubliceerd zijn in het vaktijdschrift Nature, zijn belangrijk in de context van klimaatverandering.

Dit voorjaar zou er iets minder vlas uitgezaaid zijn.

Een vlasmarkt met 2 snelheden

Akkerbouw

Dit voorjaar zou er iets minder vlas uitgezaaid zijn, met door de koude soms zelfs schade. De marktsituatie is weinig veranderd ten opzichte van vorige maand, maar kent 2 snelheden.

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, bezocht samen met haar dochtertje het bedrijf van Johan Janssen bij de start van de week van de Korte Keten.

Demir wil ruimte voor kleine familiale landbouwbedrijven

Veeteelt

Bij de start van de ‘Week van de Korte Keten’, zaterdag 15 mei, bezocht Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) boer Johan Janssen in het Limburgse Oudsbergen (Opglabbeek) van de Tievishoeve.

Dit seizoen ging het poten van aardappelen iets later van start én blijkt een kleiner areaal uitgeplant te zijn.

Minder hectares en late start voor aardappeljaar 2021

Akkerbouw

Nu het poten van de oogst 2021 bijna klaar is, lijkt het heel goed mogelijk dat het totale aardappelareaal binnen de Northwestern European Potato Growers (NEPG) landen (EU-04 met België, Nederland, Frankrijk en Duitsland) 3 tot 5 % lager zal uitvallen dan vorig jaar.

Volg de aanwezigheid van bladluizen in bietenvelden goed op.

Eerste bietenvelden bereiken drempel voor bladluisbehandeling

Akkerbouw

In totaal werden er de voorbije week op 142 velden waarnemingen uitgevoerd door het Bieteninstituut (KBIVB) naar bladluizen en andere insecten. Op 2 velden is de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt.

Gele roest en bladseptoria nam deze week toe in meerdere wintertarwepercelen.

Gele roest en bladseptoria, sterk aanwezig in wintertarwe

Akkerbouw

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas door het Landbouwcentrum Granen (LCG).