Welke groenbedekker past het best in jouw bedrijfsvoering?

Akkerbouw

De eerste velden wintergerst zijn al geoogst en de tarwe volgt binnenkort. Ook de aardappelrooiers verschijnen in het straatbeeld. Het wordt dus de hoogste tijd om na te gaan welke groenbedekker het best in je bedrijfsvoering past. Inagro wijst de weg.

Het teeltjaar was qua onkruidbestrijding lastig, zeker ook in aardappelen.

Na een lastig onkruidbestrijdingsseizoen een nieuwe reeks bekommernissen

Akkerbouw

Het voorjaar 2020 zal in ons geheugen blijven hangen als één van de lastigste seizoenen in de onkruidbestrijding. Dit is het geval in zowat alle teelten.

In 2017 werd minder onkruid gespot waar vruchtwisseling werd toegepast.

Monocultuur maïs doorbreken loont

Maïs

Uit een vruchtwisselingsproef van de Hooibeekhoeve, die nog steeds loopt, blijken de resultaten positief. Het doorbreken van de monocultuur maïs levert minder onkruiden op, en de eerste resultaten duiden ook op een hogere opbrengst.

Het Bieteninstituut raadt aan om je percelen te controlern op bladziekten.

Opletten voor bladziekten bij bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden van het Bieteninstituut (KBIVB) van deze week tonen een evolutie van de aantastingen witziekte en roest doorheen het hele land. Daarentegen kent cercospora slechts een zeer trage ontwikkeling en slechts 1 perceel heeft de behandelingsdrempel bereikt, namelijk 5% van de bladeren met een kleine vlek.

Verwijder zoveel mogelijk doornappel uit je aardappelvelden.

Verwijder doornappel uit je aardappelvelden

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) verwittigt in zijn nieuwsbrief voor de aanwezigheid van doornappel in heel wat velden. Dit hardnekkige en giftige onkruid verwijder je best zo snel mogelijk, want zowel de aardappel- als de groenteverwerkende industrie wil geen doornappel in het geoogste product.

Vlaanderen krijgt agro-ecologisch proefplatform van 50 ha

Akkerbouw

Het ILVO, bioteler Felix de Bousies en landbouwconsulent Alain Peeters (RHEA) realiseren samen een agro-ecologisch proefplatform van 50 ha. Doel is om theoretische principes in praktijk te brengen, en via experimenten, veldproeven, innovatieve technieken en wetenschappelijke monitoring de beste systemen en praktijken te vinden.

De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

Slechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk

Akkerbouw

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, werden in MAP 6 de regels voor het bemesten na de oogst van de hoofdteelt aangepast. De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

De nieuwe kistenwasserij voor groene klapkisten is veel duurzamer dan deze voor blauwe starre kisten.

BelOrta neemt duurzame kistenwasserij in gebruik

Groenten

De Belgische groenten- en fruitcoöperatie BelOrta nam op 20 juli op haar site in Sint-Katelijne-Waver een nieuwe kistenwasserij in gebruik. De nieuwe wasserij kan per uur zo’n 12.000 nieuwe groene klapkisten wassen. De nieuwe wasstraat werkt duurzamer dankzij een verlaagd watergebruik en een verminderde temperatuur die de CO2-uitstoot flink verlaagd.

Vul de TOPSS-enquête in en help mee goede praktijken te ontwikkelen om oppervlakte- en grondwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen te houden.

Hoe gebruik jij gewasbeschermingsmiddelen?

Akkerbouw

Het project TOPPS-water protection heeft als doel de verontreiniging van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te verminderen. Via een enquête willen de projectpartners de bewustwording bij alle betrokkenen vergroten. Ideeën en meningen kunnen ook helpen bij de uitvoering van het project.

De mannelijke bloeiwijze van een hopplant zijn lange, wijdvertakte trossen bloempjes. Hier net voor de bloei.

Dringend gezocht: mannelijke hopplanten

Akkerbouw

Er zijn nieuwe Belgische hopvariëteiten nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Stad Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO samen aan een nieuwe streekeigen variëteit. Daarvoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met Stad Poperinge en geeft de Belgische hopteelt zo een duwtje in de rug.

Door zonnepanelen te installeren op landbouwgebied, met name boven akkers, zou men voedselproductie perfect kunnen combineren met de productie van zonne-energie  via zonnepanelen.

Gewassen kweken onder zonnepanelen: een win-winsituatie

Akkerbouw

Sinds vorig jaar wordt in het project Agrivoltaics uitgetest of Belgische boeren hun gewassen kunnen kweken onder zonnepanelen. Na de oogst van de eerste ‘zonne-aardappelen’ lijkt de technologie hoopgevend. Er zijn echter nog wel wat uitdagingen.

Loodsen moeten grondig gereinigd worden want vaak zijn zelfs sporen van CIPC dat jaren terug gebruikt is, terug te vinden.

Belgapom benadrukt nog eens: CIPC is verboden

Aardappelen

Belgapom herhaalt nog eens dat het gebruik van de chemische kiemremmer CIPC sinds 1 juli van dit jaar ten strengste verboden is. De organisatie voor de aardappelhandel- en verwerking kreeg hier de afgelopen dagen veel vragen over. Intussen bereidt de Europese aardappelsector zich voor op de toepassing van toegelaten alternatieven, waarvan de meesten van natuurlijke oorsprong zijn.

Het Departement bepaalt in overleg met de sector vanaf wanneer de loofdoding aanvangt.

Vanaf 24 juli loofvernietiging in kader vermeerdering pootaardappelen

Aardappelen

Het loof van de pootaardappelen van de oogst 2020 wordt het best vernietigd vanaf 20 juli (vroege rassen), 24 juli (intermediaire rassen) en 28 juli (late rassen). Dat meldt het Departement Landbouw en Visserij.

Blijf alert voor aardappelziekte in dit kwakkele zomerweer.

Blijf alert voor aardappelziekte

Aardappelen

Het kwakkelende zomerweer zorgt ervoor dat de kans op aardappelziekte aanwezig blijft. Dat meldt het Proefcentrum voor Aardappelen in haar nieuwsbrief. Tot eind deze week zijn de omstandigheden voor de ontwikkeling van deze ziekte ook goed.

De website ondersteunt landbouwers volgens de initiatiefnemers bij het nemen van betere bemestingsbesluiten.

Website promoot goede bemestingspraktijken groenteteelt

Groenten

Met de nieuwe website www.groenteadvies.be kunnen groentetelers informatie vinden die ze helpt op maat van plant en bodem te bemesten. Dat is noodzakelijk om een goede waterkwaliteit te bereiken. De site is een initiatief van onderzoeksinstituut Inagro en 2 proefstations voor de groenteteelt: PSKW en PCG.

Het VIB wil met behulp van schilderijen de evolutie van planten bestuderen. Op de foto ‘Het Stilleven met vruchten en kastanjes’ dat Vincent van Gogh rond 1886 is geschilderd.

Onderzoekers bestuderen evolutie van planten op historische schilderijen

Akkerbouw

Onderzoekers van het VIB en Amarant gaan na hoe historische schilderijen gebruikt kunnen worden om de genetische veranderingen in ons plantaardig voedsel te traceren, en ze zoeken hulp om een grote catalogus samen te stellen. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). "Het is echt verbazingwekkend om te zien hoe gedetailleerd kunstenaars door de eeuwen heen de diversiteit in ons voedsel hebben afgebeeld", zegt professor Ive De Smet van VIB-UGent Centrum voor Planten systeembiologie.

Bernard Huybrechts bleef door de coronacrisis met 300 ton aardappelen zitten.

Samenlevingsopbouw organiseert in Leuven 'friettoer voor de goede zaak'

Aardappelen

Onder het motto 'Red Patat Bernard' toert Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant de komende weken rond in Leuven met een mobiele kraam waar frietjes verkocht worden op basis van de aardappelen die een boer uit de omgeving door de coronapandemie niet verkocht kreeg. Uiteindelijk gaf hij de aardappelen achter deze frieten weg. De opbrengst van de verkoop gaat naar 'Robin Food'-producten gemaakt van voedseloverschotten voor kwetsbare gezinnen.

Mario Lagrou van Syngenta:   Je hebt dus een granulaat met een startfosfor in 1 product. Op deze manier krijgt de plant een extra ondersteuning  in de kieming  en de startgroei.

Granulaat Force Evo in strijd tegen ritnaalden

Akkerbouw

Door het verbod op neonics zocht Syngenta in de strijd tegen onder meer ritnaalden in maïs en aardappelen naar een alternatieve én efficiënte oplossing. Op proefvelden blijkt dat Force 200 CS (zaadontsmetting) + Force Evo (granulaat) een doeltreffend middel is om dat probleem effectief aan te pakken.

Op de wereldmarkt stijgen tarwenoteringen.

Tarwe-, gerst- en maïsnoteringen stijgen

Akkerbouw

Op de wereldmarkt stijgen de tarwe-, gerst- en maïsnoteringen. De tarweprijs werd weer gestimuleerd door de teleurstellende eerste oogstgegevens uit de EU en het Zwarte Zeegebied. Eind vorige week werd voor gerst ongeveer 170 euro per ton betaald in Brussel. Ten slotte steeg ook de maïsnoteringen, dankzij het afdekken van shortposities.

Zicht op een deel van de B&B van BertemNatuur met gastvrouw Linda Putseys  én op de achtergrond de groene omgeving.

De wereld leren kennen dankzij gastenkamers

Agrotoerisme

Linda Putseys baat samen met haar man Willy Ronsmans in Bertem een akkerbouwbedrijf uit én een Bed & Breakfast, namelijk BertemNatuur. Willy ontfermt zich over de akkers, Linda over de gasten. Destijds was ze bij de eerste generatie landbouwers die gastenkamers op een boerderij aanbood. “Dankzij de internationale gasten die over de vloer komen, heb ik de wereld leren kennen”, geeft Linda aan.