Grenslandboer, een randgeval

Akkerbouw

Renaat Fruytier is van Moerbeke. Een echte Vlaming, en daarnaast een echte Vlaamse boer... ware het niet dat een deel van zijn percelen in Nederland ligt. En dat brengt vooral lasten met zich mee. “Wij doen bijna alles dubbel”, klinkt het. Zijn bedrijf ligt slechts 4 m van de grens.

Marc D’Hooghe bouwde zijn leven weer op na zware tegenslagen.

Marc D’hooghe : ‘Er is nog een boeiend leven na... het faillissement’

Groenten

Witloof: ons Belgisch, smaakvol topproduct was vele jaren het witte goud. Voor Marc D’Hooghe werd het zwarte sneeuw. Aanhoudende crisisjaren duwden zijn bedrijf in een diepe, financiële put. “Er zat niks anders op dan het faillissement aan te vragen.” Marc kromde de rug en vocht terug. “Ik had altijd aandacht voor mensen die het veel minder goed hebben. Zelf heb ik ook mijn deel van de tegenslagen gehad.” Een verhaal over hoop, vertrouwen en liefde in deze donkere kerstdagen.

Belgapom-prijzen gaan onveranderd door

Aardappelen

De Belgapom-notering voor Bintje, Challenger en Fontane blijft op 13,25 euro incl. BTW per ton staan (12,50 euro excl. BTW per ton). De marktstemming voor Bintje en Fontane is prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is of gelijk aan de vraag. Voor Challenger ziet de organisatie een rustige markt: het aanbod is groter dan of gelijk aan de vraag.

In het regeerakkoord staat dat we de vrijheid willen laten aan een boer hoe hij zijn systeem ontwikkelt. Dat kan bio zijn, dat kan anders zijn , aldus landbouwminister Hilde Crevits in de commissie landbouw.

Derde cluster rond biolandbouw in Roeselare?

Groenten

Na het Pajottenland en Voeren-Haspengouw wordt de opstart van een derde piste voor een biocluster in Vlaanderen onderzocht. In de commissie landbouw antwoordde minister Hilde Crevits (CD&V) woendag op een vraag van Arnout Coel (N-VA) dat het “misschien interessant zou zijn om zo’n cluster rond het onderzoekscentrum voor biolandbouw in Beitem te voorzien.” Een beslissing is er nog niet.

Nederlandse boeren voerden de laatste maanden al enkele malen grootschalig actie.

Nederlandse boeren gaan op 18 december ‘keihard’ actie voeren

Akkerbouw

De zogeheten Farmers Defence Force (FDF) in Nederland belooft op 18 december met ‘keiharde’ actie beter milieubeleid en prijzen op te eisen. De actie wordt aangekondigd met “de hamsterweek is begonnen”- een rechtstreekse verwijzing naar een populaire kortingsactie van supermarktketen Albert Heijn. Supermarktkoepel CBL roept de boeren op de voedselvoorziening vlak voor kerst en Nieuwjaar niet te verstoren.

Jagers schieten acht everzwijnen bij drukjacht in Zonhoven en Genk

Akkerbouw

Jagers hebben dinsdag tijdens een drukjacht acht everzwijnen geschoten in De Teut in Zonhoven en in de gemeentebossen Zonhoverheide in Genk. Met de drukjacht wil het Agentschap voor Natuur en Bos de populatie everzwijnen inperken, omdat de dieren zowel voor schade aan natuur en landbouw als voor een hoger risico op verkeersongevallen zorgen. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights hield als protest een stille wake tijdens de drukjacht.

Het aangekondigde verbod op de onkruidverdelger glyfosaat volgend jaar in Oostenrijk komt er niet.

Oostenrijk verbiedt glyfosaat dan toch niet

Akkerbouw

Het aangekondigde verbod op de onkruidverdelger glyfosaat volgend jaar in Oostenrijk komt er niet. Dat heeft de Oostenrijkse regering op 9 december laten verstaan.

In de nieuwe Vegaplan richtlijnen gaat er meer aandacht naar de kwaliteit van de gebruikte waterbron

Vegaplan 3.0 : waterkwaliteit vraagt de nodige aandacht

Akkerbouw

Sinds 4 december 2019 geldt versie 3.0 van de Vegaplan Standaard. In deze versie is er heel wat gewijzigd rond de opvolging van de kwaliteit van de gebruikte waterbronnen. Inagro zette alles aanpassingen op een rijtje.

Onder andere Lies Willaert van Inagro gaf meer toelichting.

Europese samenwerkingstrijdt tegen gevreesde schimmel in vlasvezel

Akkerbouw

Het opsporen van de schimmelziekte Verticillium dahliae in de vlasteelt en het op punt zetten van bestrijdingsmethodes, dat zijn de voornaamste doelstellingen van het Europees project Pathoflax. Dit project verenigt 11 partners uit Frankrijk en ons land. Samenwerking moet lonen.

Het product zou onveilig zijn voor kinderen.

Europa bant insecticide chloorpyrifos

Akkerbouw

De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag besloten om het pesticide chloorpyrifos vanwege de gezondheidsrisico's te bannen van de Europese markt. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld. Vertegenwoordigers van de lidstaten stemden vrijdag in met het voorstel van de Commissie om de vergunningen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl niet te verlengen.

Nederlandse boeren zijn woedend over het stikstofbeleid. Hier tractoren langs de snelweg A2, vlakbij Abcoude.

Nederlandse boeren overwegen acties rond Kerstmis

Akkerbouw

De Nederlandse boeren broeden op nieuwe acties. Als deze doorgaan, vinden ze plaats rondom de kerstdagen. Een plan is het platleggen van de voedselvoorziening in Nederland in de week voor Kerstmis. Voorzitter Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force zegt dat naar aanleiding van berichtgeving door Omrop Fryslân.

Het centrum moet de kloof tussen de onderzoekswereld en de bedrijfswereld verkleinen.

Universiteit Gent campus Kortrijk start bouw VEG-i-TEC-campus

Groenten

Woensdag is de bouw van de nieuwe VEG-i-TEC-campus van de Universiteit Gent gestart in Kortrijk. De campus zal een onderzoekstuin worden waar onderzoek gebeurt naar groenten- en aardappelverwerking. Daarvoor zullen de onderzoekers nauw samenwerken met bedrijven om hun verwerkingsprocessen te optimaliseren. Het gebouw zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2020. De bouw van de campus zal 10 miljoen euro kosten.

De bijensterfte wordt door een deel van de wetenschap aan de landbouw en dan vooral monoculturen en chemische gewasbescherming gelinkt.

Meer dan helft van bijensoorten in ons land is verdwenen of met uitsterven bedreigd

Akkerbouw

Meer dan de helft van de bijensoorten op ons grondgebied is met uitsterven bedreigd (33%), of komt niet meer in ons land voor (12 pct) of is 'bijna bedreigd' (7%). Dat blijkt uit het wetenschappelijke project BELBEES. Het project heeft een "Rode Lijst van Bijen in België" opgesteld. De laatste evaluatie van de bijen in België vond 26 jaar geleden plaats en ondertussen kent hun achteruitgang steeds meer oorzaken.

De lengtegroei in spruitkool bleef in vele delen van het land beperkt.  De kwaliteit is niet denderend.

Steeds drukkere oogstmomenten in vollegrondsgroenten

Akkerbouw

Door de groeiachterstand van de droge zomer maar zeker ook door de arbeidsspreiding in de diepvriesindustrie zijn december en januari drukke oogstmaanden geworden.

Het idee van Fedagrim werd door de politiek in bijna volle breedte besproken tijdens Agribex.

Felle reacties op initiatief-Fedagrim: ‘Van eigendomsrecht blijf je af’

Economie

Het idee van Fedagrim om het eigendomsrecht te verzwakken om open ruimte te redden en te herstellen,n levert felle kritiek op van de politiek en landbouworganisaties. Raken aan het eigendomsrecht is een veel te ingrijpende maatregel op de marktwerking, zegt Hilde Vautmans van Open Vld. “Bovendien houd je daarmee onvoldoende rekening met de situatie in Vlaanderen, waar twee derde van de landbouwgronden gepacht is en slechts één derde in eigendom.”

Met onder andere agroforestry kunnen we volgens BoerenForum een boerenlandbouw creëren die de kracht heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

BoerenForum en MAP: "Agro-ecologische boerenlandbouw is een oplossing voor de klimaatcrisis"

Akkerbouw

Op 8 december zullen Mouvement Action Paysanne (MAP) en BoerenForum deelnemen in de mensenketting voor het Klimaat. Doel hiervan is om de boerenlandbouw naar voor te schuiven als een oplossing voor de klimaatcrisis en om een zoveelste oproep naar de politiek te lanceren voor strategische steun en overleg.

Belcam stelt zich o.m. tot doel om de landbouwers te begeleiden bij het bepalen van de derde stikstoffractie in tarwe.

Beredeneerde stikstofbemesting met behulp van Europese satellieten

Akkerbouw

De jongste jaren heeft de informatietechnologie een bijzonder snelle opgang gekend, zowel in de privésector als voor professionele doeleinden. En de landbouw vormt daar geen uitzondering op, zoals blijkt uit de verschillende platformen die de landbouwers bijstaan in hun beslissingen, bij het beheer van hun bedrijf, de opvolging van hun veestapel,… en die de jongste jaren op de markt zijn gekomen.

De positieve eigenschappen van compost voor particulier, groenvoorziening  én land- en tuinbouw zijn talrijk én aangetoond

Vlaco: compost blijft gevestigde waarde om de bodem te verbeteren

Akkerbouw

Het Landbouwleven artikel “CO2-uitstoot Bokashi 10x minder dan compost” gaf verschillende redenen aan waarom te kiezen voor bokashi. Echter, volgens Vlaco mag men daarom de voordelen van compost niet aan de kant schuiven of vergeten. Een pleidooi voor het gebruik van compost is volgens haar op zijn plaats.

Siska Vanpeteghem leefde na het dodelijk arbeidsongeval van haar man een periode op automatische piloot.

Siska Vanpeteghem op Ladies Day op Agribex: “Ik ben zo trots op de boerenstiel”

Agribex

Haar verjaardag en de sterfdatum van haar verongelukte man Mathias: het zijn voor Siska Vanpeteghem (30) de twee zwaarste dagen van het jaar. Er is een ongelooflijk contrast tussen haar leven en zijn dood. Diep in de Westhoek, in Beveren-aan-de-IJzer bij Alveringem, sloeg vijf jaar terug het noodlot hard toe. Bij een arbeidsongeval kwam Mathias, de echtgenoot van Siska, om het leven, samen met Jeremy, een goede vriend. “Ons leven stond gevoelsmatig stil, en toch tikte de tijd onverbiddelijk verder.” Siska Vanpeteghem schakelde onbewust over op overleven en put blijvend energie en kracht uit wie Mathias was. Ze is een van de gastsprekers op de Ladies Day op donderdag 5 december op Agribex.

In boslandbouw zijn bomen verweven met bijvoorbeeld de teelt van gewassen.

Boslandbouw in Vlaanderen: De tijd is rijp ende nood hoog om nu tot planten over te gaan

Akkerbouw

De teelt van landbouwgewassen of vee combineren met de teelt van houtige gewassen, zoals bomen en struiken. Boslandbouw is in Vlaanderen nog beperkt. Het Consortium Agroforestry Vlaanderen maakt na 5 jaar een balans op. “Een teeltsysteem met veel uitdagingen, maar vooral met veel opportuniteiten”, zegt coördinator Bert Reubens.