Temperatuursom 2 weken sneller bereikt

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) laat weten dat de temperatuursom van 180°C bereikt is op maandag 7 februari jongstleden.

We kunnen een deel van de kievitsnesten helpen overleven door ze te markeren voorafgaand aan de werkzaamheden of door ze tijdelijk te verplaatsen.

Werkgroep voor weide- en akkervogels wil landbouwers helpen om kievitsnesten te beschermen

Akkerbouw

De Werkgroep voor Weide- en Akkervogels (WWA) van Natuurpunt lanceert zijn ‘Actieplan Kievit’, een project gericht op nestbescherming van de kievit in samenwerking met landbouwers. De kievit (vogel van het jaar 2022) is voor velen een iconische vogelsoort en maakt vanaf februari aan boer en wandelaar duidelijk dat de lente in de lucht hangt. Maar hij heeft te kampen met heel wat bedreigingen.

Herman Verberckmoes liet zonnepanelen op zijn bietenveld plaatsen.

Agrivoltaics wint prijs voor beste innovatieve energieproject

Akkerbouw

Febeliec, de vereniging van industriële energiegebruikers, reikt ieder jaar een prijs uit aan het beste innovatieve energieproject. Dit jaar ging de award naar Agrivoltaics, één van de onderzoeksprojecten van KU Leuven, over hoe je met zonnepanelen boven landbouwgrond, tegelijk elektriciteit en gewassen kunt oogsten.

Het gros van de nieuwe maatregelen die hieronder opgesomd worden, zullen vanaf 2023 ingaan, met uitzondering van de bestrijding van doornappel.

Doornappelbestrijding krijgt dit jaar al prioriteit

Akkerbouw

Het vermijden van puntvervuiling, het reduceren van drift en het vermijden van schadelijke onkruiden zijn belangrijke pijlers binnen geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Hierbij is er, in samenspraak met de hele sector, een stappenplan uitgewerkt voor een pakket aan nieuwe maatregelen.

De oogst was dit jaar rond half november, wanneer de plant nog groen is.

Primeurgember wordt gesmaakt. “Op termijn willen we iets nieuws bieden aan de Belgische boer”

Akkerbouw

Zeg niet zomaar ‘gember’ tegen ‘primeurgember’, klinkt het steevast in het hoofdkantoor van Colruyt Group. In november vorig jaar werd het innovatieve knolgewas in de rekken van CRU gelanceerd. Primeurgember bevat geen vezels, maar wel veel sap. De smaak is hierdoor veel meer uitgesproken dan die van de geïmporteerde variant. Bovendien is de ecologische voetafdruk lager. “Mensen kwamen er al voor terug, dat is de beste reclame. We zorgen voor een vervolgproject en willen er op lange termijn ook de Belgische landbouwer bij betrekken.”

Om een goede rassenkeuze te maken alvorens suikerbieten uit te zaaien,  kan je het best de voorgeschiedenis van het perceel kennen.

Aandachtspunten bij rassenkeuze van suikerbieten

Bieten

Hoe de suikerbietrassen presteerden in de variëteitenproeven in 2021 brachten we reeds. Maar er is meer dan dit om uw rassenkeuze op te baseren.

Via provinciale dialoogsessies wil het VLM luisteren naar de landbouwers.

Ga als land- of tuinbouwer mee in dialoog over het toekomstige mestbeleid

Veeteelt

Aan de vooravond van het 7de mestactieplan (MAP 7), lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een oproep aan land- en tuinbouwers om deel te nemen aan dialoogsessies over het toekomstige mestbeleid. In maart 2022 worden daarvoor in elke provincie gesprekken georganiseerd. Gemotiveerde landbouwers kunnen zich kandidaat stellen tegen 15 februari 2022 via een invulformulier.

Belgapom-prijs stijgt voor de 3 rassen

Aardappelen

Op 4 februari bedraagt de Belgapomprijs voor Bintje, Fontane en Challenger 200 euro/ton zonder btw. Deze prijs is voor de 3 rassen een verhoging ten opzichte van vorige week.

Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat wie bemest de uitrijregeling kent en correct toepast.

Aandachtspunten om correct te bemesten bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen

Akkerbouw

Op 16 februari start het nieuwe bemestingsseizoen. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat wie bemest de uitrijregeling kent en correct toepast. Op basis van de meest vastgestelde inbreuken geven we een aantal bemestingstips om correct te bemesten.

Suikerbieten telen zorgt steeds meer voor een bittere smaak bij landbouwers.

Bietentelers maken zich zorgen over de toekomst van hun teelt

Bieten

De voorbije suikerbietcampagne laat, net zoals de vorige jaren, een bittere smaak na voor de landbouwers die bieten uitzaaien.

Organische stof verhoogt de klimaatrobuustheid van de bodem door het verbeteren van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid.

Rol van teeltrotatie en bemesting op organischestofbalans

Akkerbouw

B3W, de begeleidingsdienst voor een betere bodem- en waterkwaliteit, organiseerde een uitwisselingsmoment over het organischestofgehalte in de bodem bij teler Xavier Desmet uit Wortegem-Petegem. Samen met hem gingen de B3W-begeleiders dieper in op de rol van teeltrotatie en bemesting om voldoende organische stof aan te voeren.

Het duurt nog wel even voor we het minder bittere witloof kunnen kopen.

Onderzoekers maken witloof en cichorei minder bitter

Groenten

Onderzoekers zijn erin geslaagd witloof en cichorei te creëren die nauwelijks nog bittere stoffen bevat. Dat deden ze door met de beroemde CRISPR/Cas9 technologie alleen dié genen uit te schakelen die de aanmaak van bitterstoffen in de planten aansturen. Dit biedt kansen voor de witloofteelt, want minder bitter witloof valt beter in de smaak bij (jongere) consumenten.

Aardappeltelers rekenen maar beter eens hun teeltkost uit alvorens contracten te ondertekenen.

Zijn betere contractprijzen voor aardappelen voldoende?

Akkerbouw

De NEPG, de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, haalt in een mededeling eind januari aan dat de kosten voor de aardappelteler enorm gestegen zijn, maar ook dat ‘aardappelland’ soms moeilijk te vinden is.

Primeurseizoen van start bij BelOrta met verkoop eerste komkommers uit traditionele teelt

Groenten

In de ochtend van 28 januari werden bij BelOrta de eerste komkommers uit de traditionele teelt geveild. Met deze eerste primeurverkoop van het voorjaar trapt de coöperatie het primeurseizoen op gang.

Belgapomprijs Bintje blijft stijgen

Aardappelen

Op 28 januari bedraagt de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger 170 euro/ton zonder btw, wat dezelfde prijs is als vorige week. De Belgapomprijs voor Bintje is dan weer 10 euro/ton hoger dan vorige week: 180 euro/ton zonder btw.

In 2019 was het pesticidengebruik in ons land met ongeveer 35% verminderd in vergelijking met de periode 2011-2013.

België verminderde het pesticidengebruik met een derde

Akkerbouw

België staat op de negende plaats in de Europese rangschikking inzake het terugdringen van het pesticidengebruik. In 2019 had ons land het pesticidengebruik met ongeveer 35 % verminderd in vergelijking met de periode 2011-2013. Dat meldt federaal minister van Landbouw David Clarinval op basis van een nieuwe analyse van Eurostat. De cijfers worden betwist door milieuverenigingen.

Ondanks de gerichte inzet van instrumenten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze landbouwgebieden blijft de populatie achteruitgegaan.

Demir wil akkervogels helpen overleven en zo Vlaamse landschapskwaliteit verbeteren

Akkerbouw

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) start een soortenbeschermingsprogramma voor het behoud van akkervogels. Die vertellen ons namelijk iets over de kwaliteit van onze landschappen. "Werken aan deze soort, is werken aan het ganse landschap en de biodiversiteit ervan", verklaart Demir.

Wereldwijd blijven de tarweprijzen hoog.

Aanhoudend hoge prijs voor tarwe wereldwijd

Actueel

Hoe evolueren de prijzen van de grondstoffen (koolzaad, soja, maïs en tarwe) op de internationale markten? Ook deze maand geeft Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, een interessant overzicht.

18 partners ondertekenden het riviercontract van de Dommel.

Riviercontract Dommel verzet de bakens voor een klimaatrobuust watersysteem

Er is toekomst in ons land voor het ontwikkelen van een alternatieve eiwitstrategie, zoals soja verbouwen.

Duidelijk toekomst voor alternatieve eiwitten

Akkerbouw

Dat eiwitgewassen, zoals soja en mogelijks ook insecten, een toekomst hebben in ons land is Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) niet ontgaan. Zij stelde er enkele vragen over aan minister Hilde Crevits.

Agrirecover en Vento-Sol hebben een overeenkomst ondertekend voor de inzameling en verwijdering van afval afkomstig van het Ecobang-apparaat.

Agrirecover gaat afval van het Ecobang-proces inzamelen

Nieuws van maatschappijen

De Belgische Eco-organisatie Agrirecover en het Franse bedrijf Vento-Sol hebben een overeenkomst ondertekend voor de inzameling en verwijdering van afval afkomstig van het Ecobang-apparaat.

Mechanische onkruidbestrijding kent een toenemende interesse. Hier op foto de Carré- schoffel met opgebouwde graszaaimachine.

Toenemende aandacht voor mechanische onkruidbestrijding

Akkerbouw

Nu de eindejaarsperiode voorbij is en het rustiger is op het veld, biedt deze winterperiode een goede gelegenheid om na te denken over zijn toekomstige bedrijfsvoering. Denk zo ook eens aan mechanische onkruidbestrijding.

In 2021 lag de gemiddelde temperatuur op onze planeet 1,11 °C hoger dan de pre-industriële waarde.

Zeven afgelopen jaren waren warmste ooit

Akkerbouw

De voorbije 7 jaren, 2015 tot en met 2021, waren de warmste ooit gemeten, al heeft het meteorologisch verschijnsel La Niña in 2021 de temperatuur tijdelijk wat doen zakken. Dat blijkt uit een overzicht van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN.

Vlaams minister Hilde Crevits is géén voorstander van de inperking van de vrije teeltkeuze. Wel wordt bijvoorbeeld met maatregelen positief gestuurd richting meer diversiteit, zoals eiwitrijke teelten.

Minister Crevits: ‘Géén voorstander van inperking van de vrijeteeltkeuze, wel positief sturend beleid voeren’

Actueel

Minister Hilde Crevits is géén voorstander van een inperking van de vrije teeltkeuze. “Ik voer wel een positief sturend beleid. Zonder de teeltvrijheid, die voor de sector cruciaal is, in het gedrang te brengen.” Ze reageert op een vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Veeteeltbedrijven doen omschakelen naar akkerbouw zou voor ons onaanvaardbaar zijn.”

Landbouwers krijgen voortaan de aanleg van een erosiedam volledig terugbetaald.

Landbouwers krijgen aanleg van erosiedam terugbetaald

Akkerbouw

Erosie zorgt voor heel wat schade aan akkers. Landbouwers die een plantaardige dam aanleggen om zo de vruchtbare grond op hun akkers te houden krijgen voortaan hun kosten volledig terugbetaald via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).