Belgapomprijzen blijven dezelfde

Aardappelen

De Belgapomnotering voor de primeurs bedraagt 25,00 euro/ton (zonder btw) of 26,50 euro/ton (met btw), wat dezelfde prijs is als vorige week. De marktstemming voor de vroege rassen is rustig. Dit betekent dat het aanbod groter of gelijk is aan de vraag.

De Belgapomnotering bedraagt voor de 3 rassen, Bintje, Fontane en Challenger, 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). Die prijs is ook nog dezelfde als vorige week. De marktstemming voor Bintje is stabiel. Dit betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag. Voor Challenger en Fontane is die prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten.

Oost-Vlaanderen zoekt voedselrijke velden voor zwanen

Akkerbouw

De Provincie Oost-Vlaanderen wil deze winter 20 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

Bedrijven die (bemalings)water aanbieden kunnen zich via het platform aanmelden.

Werfwater.be biedt inwoners water van bouwwerven

Droogte

Vanaf deze week maken buurtontwikkelaar Matexi en Werfwater het mogelijk voor inwoners van Diepenbeek, gemeentediensten en plaatselijke landbouwers om gratis grondwater te tappen op de bouwwerf ter hoogte van de Paul Piperslaan. Dat meldt Het Laatste Nieuws Limburg. Dit hoort tot één van de samenwerkingen van werfwater.be, dat werfwater aanbiedt aan iedereen die het nodig heeft.

Voor de bestrijding zijn er verschillende pistes voor bestrijding op het veld en het verwerken van geïnfecteerde planten.

Preimineervlieg kan duurzaam worden aangepakt

Groenten

De preimineervlieg zorgt al enkele jaren voor aanzienlijke schade in prei. Na een onderzoek van 4 jaar door ILVO, PCG, Inagro en PSKW weet men meer over de identificatie, de monitoring en de levenscyclus en kan het beestje duurzaam worden aangepakt. Preiafval composteren is één optie.

Overal, buiten in het zuidoosten, ligt de productie hoger.

Franse wijnproductie gestegen

Akkerbouw

De Franse wijnproductie zou dit jaar uitkomen op 45 miljoen hectoliter. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder en 1 procent hoger dan het voorbije vijfjarig gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Landbouw.

NEPG: hogere aardappelopbrengst

Akkerbouw

De NEPG schat de consumptieaardappelopbrengst in Noordwest Europa op 27,9 miljoen ton. De opbrengst ligt daarmee zo’n 7% boven het vijfjarig gemiddelde, en 4% hoger dan een seizoen eerder. De NEPG is een samenwerkingsverband van aardappelorganisaties in de 5 belangrijkste aardappellanden in Europa: België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland.

In de praktijk zien we nog maar weinig hakselaars uitrijden terwijl er nu toch al heel wat percelen in een oogstrijp stadium zitten.

Maïs rijpt aan normaal tempo verder af

Maïs

Ook de afgelopen week werden in het LCV-netwerk weer heel wat drogestofbepalingen uitgevoerd. Met een gemiddelde verhoging van 2,2% droge stof tijdens de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs in een normaal tempo verder afrijpt.

Algemeen waren de graanopbrengsten in 2020 gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel behoorlijk goed mee.

Graanoogst 2020 gekenmerkt door grote heterogeniteit

Granen

De teeltomstandigheden waren dit jaar niet evident. Dat maakt dat de oogstresultaten – kwantitatief en kwalitatief – erg verschillend waren naargelang de regio. Algemeen waren de graanopbrengsten wel gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel goed mee. Fegra, de federatie van de Belgische graanhandel, maakte een overzicht.

Tegen 2030 zal er 10 miljard euro geïnvesteerd worden in innovatie op het gebied van precisie- en digitale technologieën.

Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen engageert zich ter ondersteuning van Europese Green Deal

Akkerbouw

De Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen heeft een set van ambitieuze engagementen aangenomen om de Europese Green Deal te ondersteunen, waaronder een investering van €14 miljard in nieuwe technologieën en meer duurzame producten tegen 2030. Ook Phytofar, de Belgische vereniging, staat achter deze verbintenissen.

Yannick Hardy zet in op een drieledige piste om efficiënter te bemesten in de  toekomst.

Efficiënt bemesten belangrijker door strengere wetgeving

Akkerbouw

Tijdens het bezoek aan het proefplatform in granen van Aveve, werd ook even stilgestaan bij het belang van een efficiënte bemesting.

De focus van het project Smart Growers ligt op 3 slimme technieken die ingezet kunnen worden voor de teelt van asperges, blauwe bessen (foto) en laanbomen.

Limburg experimenteert met slimme fruitteelt

Akkerbouw

De toepassing van big data, sensor- en dronetechnologie, robotisering… is uitermate belangrijk voor de land- en tuinbouw, ook voor de Limburgse fruitteelt. Om de fruitteler klaar te stomen voor de toekomst onderzoekt en demonstreert pcfruit, samen met 8 Vlaamse en Nederlandse partners, de komende jaren deze nieuwe technologieën in het Interregproject ‘Smart Growers’.

De aardappeloogst is weer volop aan de gang. De marktstemming is stabiel voor de meeste rassen.

Stabiele marktstemming op aardappelmarkt

Aardappelen

Belgapom deed op 4 september volgende prijsnotering voor de vroege aardappelen, Bintje, Fontane en Challenger.

De website ondersteunt landbouwers volgens de initiatiefnemers bij het nemen van betere bemestingsbesluiten.

www.groentenadvies.be geeft info op maat

Akkerbouw

Met de website www.groentenadvies.be kunnen groentetelers informatie vinden die hen helpt om op maat van plant en bodem te bemesten. De site is een initiatief van onderzoeksinstituut Inagro en 2 proefstations voor de groenteteelt: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG).

De Hoge Gezondheidsraad wil een gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw van het onkruidmiddel glyfosaat.

Hoge Gezondheidsraad wil gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw van glyfosaat

Akkerbouw

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wil een gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw van het onkruidmiddel glyfosaat. Voorts beveelt de HGR aan dat inspanningen worden gestimuleerd om een aanvaardbaar alternatief voor glyfosaat te vinden, hetzij een andere chemische stof met vergelijkbare eigenschappen, hetzij andere niet-chemische methoden voor onkruidbestrijding.

Ducarme is federaal minister van landbouw.

Ducarme in principe tegen nieuwe ontheffing ‘neonics’, maar wacht Erkenningscomité af

Bieten

Federaal minister van landbouw Denis Ducarme is niet enthousiast om een aanvraag tot ontheffing op het gebruik van bepaalde neonicotinoïden te honoreren. Maar hij legt de bal uiteindelijk toch bij de experten van het Erkenningscomité. Ducarme roept de gewesten ondertussen op om agronomisch onderzoek naar duurzame alternatieven te steunen.

Met de Hygiëne Risico Evaluatie kan men mechanisch overdraagbare tomatenvirussen het hoofd bieden.

Hygiëne Risico Evaluatie moet tomatenvirussen counteren

Groenten

DCM heeft in samenwerking met zijn onderzoekscentrum Scientia Terrae, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en het Proefcentrum Hoogstraten (PCH) de Hygiëne Risico Evaluatie (HRE) ontwikkeld, om mechanisch overdraagbare tomatenvirussen het hoofd te bieden.

De bemonstering is van cruciaal belang om de komende jaren nog met een tMRL te kunnen blijven werken, zo niet dreigt de sector op een detectielimiet van 0,01 ppm CIPC te komen.

Bemonsteringsplan gericht naar behoud van de tMRL

Aardappelen

In België is het gebruik van CIPC op aardappelen sinds 1 juli 2020 illegaal. Regelmatige analyseresultaten moeten de noodzaak van een tijdelijke MRL (tMRL)verder aantonen.

Het aardappelgewas moet beschermd worden zolang er groen loof aanwezig is. Nu moet ook aandacht gaan naar preventieve knolbescherming.

Knolbescherming vergt nu aandacht

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) adviseert in zijn nieuwsbrief om nu vooral de knollen van de aardappelen te beschermen tegen aardappelziekte.

De eerst geoogste bonen gaven maar een matige opbrengst.

Teelten zwaar geraakt door droogte en verschillen in neerslag

Akkerbouw

De groente, aardappel- en maïsteelt leed in de eerste helft van augustus flink onder de lange periode van droogte en hitte. Wat volgde, was blijvende droogte op sommige plaatsen, en zware regenval elders. Het weer heeft direct zijn weerslag op het veld.

Om een goed beeld te hebben van de toestand op je velden heeft het zeker zin om wat tijd te nemen om door een aantal velden te lopen.

Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

Maïs

De metingen kwamen deze week op kruissnelheid. Op 16 locaties werd van 4 maïsrassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het drogestofgehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de drogestofgehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.