Toch reguliere nacontrole pootgoed in Nederland

Aardappelen

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) gaat dan toch ook in 2020 een reguliere nacontrole op pootgoed doen. Eerder verklaarde de NAK dat dit niet mogelijk was omdat er geen vooruitzicht was dat de benodigde laboratoriummaterialen op tijd beschikbaar zouden zijn. Het besluit werd mede genomen omdat men snel wilde beslissen vanwege de virussituatie en de start van de loofdodingsperiode.

Een beperkte uitstoeling en het aanhoudend droge weer zorgden voor een lage ziektedruk in de wintertarwe.

De teelt van wintergranen beproefd

Akkerbouw

Door de Covid-19-pandemie kon het proefveldbezoek dat de PIBO-Campus traditioneel in het late voorjaar organiseert niet doorgaan. Als alternatief werden er per teelt filmpjes gemaakt met toelichting die te raadplegen zijn via de website, Facebook en het YouTube-kanaal van de PIBO-Campus.

Cartografische tool verbindt vraag en aanbod in teelt van biomassa

Akkerbouw

De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil marginale gronden nieuw leven inblazen via aanplantingen voor de duurzame productie van energie en materialen. De projectpartners ontwikkelden een online kaart die de onbenutte sites met biomassapotentieel en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. De kaart is nu online beschikbaar.

Tom Vandekendelaere, de nieuwe CEO van Belgapom.

Tom Vandekendelaere volgt ‘monument’ Romain Cools op als nieuwe CEO van Belgapom

Aardappelen

Algemeen secretaris Romain Cools neemt na een indrukwekkende loopbaan van 30 jaar afscheid van Belgapom. Tom Vandenkendelaere uit Roeselare wordt de nieuwe CEO van de erkende beroepsvereniging. “Ik kijk er bijzonder hard naar uit”, reageert hij. Wat Romain Cools later gaat doen, is nog niet duidelijk. “Misschien ga ik weer studeren.”

Belgapom: seizoen wordt afgesloten

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Fontane bedraagt 31,80 euro incl. BTW per ton (30,00 euro excl. BTW per ton). De marktstemming is flauw, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan de vraag. Voor Bintje en Challenger is er geen notering wegens een gebrek aan transacties. Het seizoen 2019/2020 wordt afgesloten.

VCM vreest dat er een opslagtekort voor effluent dreigt

Akkerbouw

Door MAP6 is de uitrijregeling voor type III meststoffen (waaronder effluent) gewijzigd. Zo was al bekend dat het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt verboden is tenzij de nateelt ten laatste op 31 juli of een specifieke teelt ten laatste op 31 augustus is ingezaaid. Er dreigt nu een tekort aan opslag voor effluent.

Weerbaarheid is voor de volledige aardappelsector van groot belang, om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Weerbaarheid van de sector staat centraal tijdens Aardappeldemodag Online

Aardappelen

Op woensdag 19 augustus heeft in Nederland de alom bekende Aardappeldemodag voor het eerst online plaats. Het actuele beursthema van deze Aardappeldemodag Online, ‘Voortgang aardappelsector draait om weerbaarheid’, speelt in op de veranderingen die continue op de sector afkomen.

In een onkruidproef werd duidelijk dat Proman als versterkende factor werkt,  aldus Stef Dierickx.

Goede werking bij droogte: maatstaf voor een goed product

Nieuws van maatschappijen

In tijden dat er om de haverklap middelen wegvallen, is het nodig dat we de middelen die nog bestaan zo goed mogelijk inzetten. Belchim zet in op Gozai en Beloukha, en ziet adviesschema’s met triazolen als vervanging voor chloorthalonil in T1.

Door houtsnippers afkomstig van lokaal houtkantenbeheer te gebruiken, worden kringlopen gesloten in het agrarisch landschap.

Vlaamse steun voor het inzetten van houtsnippers als bodemverbeteraar is meer dan welkom

Akkerbouw

Het kostenplaatje voor het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar is een drempel om deze techniek bij een duurzaam bodembeheer in te zetten. Dat zeggen Leen Vervoor, regiocoördinator Agrobeheerscentrum Eco², en Mia Tits van de Bodemdeskundige Dienst van België.

Na de vangst worden de Canadese ganzen met CO2 verdoofd en gedood.

Natuur en Bos vangt Canadese ganzen om schade aan landbouwgewassen te beperken

Akkerbouw

Om de schade die de Canadese gans aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, gaat het Agentschap Natuur en Bos dit jaar opnieuw die ganzen vangen. Na de vangst worden ze met CO2 verdoofd en gedood. De afgelopen 20 jaar heeft de ganzensoort zich massaal voortgeplant.

Pieter en Jan Pieter Evenhuis. Jan Pieter: “Je kunt niet meer zeggen tegenwoordig: ik ga die koers volgen en over 30 jaar sta ik daar. Die tijd is echt voorbij voor jonge agrariërs.”

‘Maatschappij is qua voedsel te veel ontzorgd’

Akkerbouw

Het gecombineerde akkerbouw-loonbedrijf Evenhuis v.o.f. uit het normaliter door toeristen overstroomde Giethoorn (NL) werkt met het Dacom-programma. Daarmee worden bijna 200 percelen van de in totaal ongeveer 700 hectare grond exact in beeld gebracht. Via een app kan iedere medewerker van het bedrijf op ieder moment het hele bouwplan inkijken, evenals welke grondbewerking uitgevoerd is en welke bemesting en middelen gebruikt zijn. Evenhuis doet ook mee aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

De EU importeert dit seizoen duidelijk meer suiker dan het exporteert.

Suikerprijs veert wat omhoog in de EU

Bieten

Suikerprijzen zijn de laatste maand de prijzen in de EU weer iets gestegen, maar mondiaal staat nog druk op de prijs. De lockdowns die de coronacrisis met zich meebracht, zijn deels voorbij. De voor suiker zo belangrijke olieprijs veert daarom op. De droogte op het noordelijk halfrond en moessonzorgen in India zorgen bovendien voor gematigde oogstverwachtingen.

AB Inbev is de grootste bierbrouwer ter wereld.

Biergigant AB Inbev schenkt 20 miljoen liter water aan landbouw

Akkerbouw

Bierbrouwer AB InBev schenkt deze zomer zijn gezuiverd brouwerijwater aan de landbouw. Het gaat om een volume van om en nabij 20 miljoen liter. Landbouwers kunnen vanaf 1 juli dagelijks water ophalen bij de brouwerijen van Stella Artois en Hoegaarden. AB InBev werkt samen met de landbouworganisatie Boerenbond om de ophaling logistiek mogelijk te maken.

De verminderde vruchtbaarheid is momenteel vooral een probleem bij gewassen die het hele jaar door geteeld worden, en die dus ook in de zomermaanden bloeien, wanneer de temperatuur makkelijk te hoog kan oplopen.

Vruchtbaarheid van voedselgewassen, zoals tomaten en tarwe, lijdt onder klimaatverandering

Akkerbouw

Eén te warme dag tijdens de bloei van gewassen als tomaten of tarwe is al voldoende om problemen met de zaden of vruchten te krijgen. En dat brengt onze lokale voedselproductie in gevaar, zo blijkt uit onderzoek van bio-ingenieurs aan de Universiteit Gent.

Belgapom-notering blijft gelijk

Akkerbouw

De Belgapom-notering voor diepgevroren aardappelproducten bleef deze week onveranderd. De prijs voor de rassen Bintje, Fontane en Challenger ligt net als vorige week op 31,80 euro per ton, inclusief BTW. De beroepsvereniging voor de aardappelteelt noemt de stemming op de markt flauw: het aanbod is groter dan de vraag.

Belgapom: aanbod kleiner dan vraag

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt 31,80 euro incl. BTW per ton (30,00 euro excl. BTW per ton). De marktstemming voor de 3 rassen is flauw, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan de vraag.

Mestboetes, nog een punt van discussie.

Minister Zuhal Demir over mestboetes : ‘Om het water te beschermen, niet om boeren te pesten’

Akkerbouw

Sommige landbouwers vinden de door de administratie uitgedeelde boetes niet alleen te hoog, vaak ook onterecht. Enkelen vinden dat milieuminister Zuhal Demir ‘boertjepest’ speelt. Onzin, zegt ze. “De boetes zijn er niet om de boeren te pesten, wel om bijvoorbeeld ons grond- en drinkwater te beschermen.”

Hopelijk sluiten de laatste percelen Fontane tussen de rijen snel.

Bescherm je aardappel tijdig tegen aardappelziekte

Aardappelen

De voorbije regenval deed de aardappelplant deugd. Echter het brengt ook problemen met zich mee, zoals aardappelziekte. Behandel hiertegen tijdig! Verder wordt het dringend als je de laatste larven van de coloradokever in het veld wil bestrijden. Ook doornappel mag men niet vergeten te verwijderen, mocht die nog in het veld staan. Dat meldt het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) in hun nieuwsbrief.

Schieters moet je zo snel mogelijk verwijderen.

Verwijder bieten die schieters vormen

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) waarschuwt voor ongewenste schieters in het veld. Verwijder deze zo snel mogelijk om zaadproductie te voorkomen.

Het Waalse areaal spelt zal gaan groeien als het aan de projectpartners ligt.

Wallonië ziet brood in spelt

Akkerbouw

Negen Waalse economische en wetenschappelijke actoren werken samen aan de oprichting van een expertisenetwerk (Wallep) rond spelt. Dat moet de graansoort, die erg geschikt is om te verbouwen in het zuiden van het land, opwaarderen.