Bietenzaad 2022 van goede kwaliteit

Bieten

De kalibers van het bietenzaad verkocht in 2022 en geanalyseerd door het Kbivb zijn allemaal conform, zo laat het Bieteninstituut weten.

Door meer restwater te gebruiken kan de land- en tuinbouwsector dreigende droogte voorkomen.

‘Afvalwater’ kan droogte voorkomen

Akkerbouw

Door meer restwater te gebruiken kan de land- en tuinbouwsector dreigende droogte voorkomen. Bovendien kan het efficiënter gebruik van water in die sectoren de beschikbaarheid van water beveiligen.

De tarweprijs ging de voorbije weken naar recordhoogtes, maar stabiliseerde intussen.

Internationale voedermarkt is het stuur kwijt door de oorlog

Economie

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een enorme impact op de voedermarkt. De explosieve toestand zorgt voor veel onzekerheden.

Bij de aanvraag van de VLI-premie voor de teelt van grasklaver moet de klaver duidelijk zichtbaar aanwezig zijn op het veld.

Departement vraagt aandacht bij toepassen agromilieumaatregelen

Akkerbouw

Het Departement Landbouw en Visserij wil graag de aandacht vestigen op enkele veelgemaakte fouten bij de toepassing van de agromilieumaatregelen. De voorbije jaren werden nog te veel fouten vastgesteld bij de uitvoering van deze maatregelen.

Ruitzaai biedt meerdere voordelen.

Ruitzaaien biedt meerdere mogelijkheden volgens Kverneland

Nieuws van maatschappijen

Kverneland biedt al jaren precisiezaaimachines aan waarmee ruitzaaien uiterst eenvoudig toe te passen is. De fabrikant presenteert nu Nederlands onderzoek waarmee de voordelen van ruitzaaien worden aangetoond.

Er is (voorlopig?) geen tekort aan kunstmest, maar de prijzen schieten wel de hoogte in.

(Voorlopig) nog geen gebrek aan kunstmest...

Actueel

Volgens minister Demir is er (voorlopig?) nog geen tekort aan kunstmest, maar de prijzen schieten wel de hoogte in. Dat heeft alles te maken met de actuele energie- en oorlogsproblematiek. Momenteel worden veel Renure-producten toegepast in plaats van kunstmest.

Sinds 1 februari moet elke supermarkt of verkooppunt SKAL-gecertificeerd zijn. Wij moeten dus alles in plastic verpakken. Dat stuit mij als biologische teler tegen de borst!”

Groentetelers Hans en Jan Rozendaal: ‘Biologisch en plastic gaan écht niet samen’

Groenten

Volgens de Nederlandse biologische vollegrondsgroentetelers Hans en Jan Rozendaal is minimaal 25% biologische landbouw in Europa in 2030 mooi. Hans: “Maar ze moeten biologische landbouw wel op de juiste manier stimuleren, via de afzetkant en niet via de aanbodkant.” De broers zijn faliekant tegen de nieuwe EU-wetgeving, die vereist dat biologische producten per stuk in plastic verpakt moeten worden.

Verschillende gewassen binnen de vruchtwisselingsproef (2019) van de Hooibeekhoeve.

Werk met CSLIM om langetermijneffecten in te schatten

Maïs

De applicatie CSLIM is nuttig om de langetermijneffecten van teelten en organische bemesting op de organischestofdynamiek in de bodem te schatten. Dit is nuttig bij het werken aan een verbeterde bodemkwaliteit en aan een duurzame bedrijfsvoering.

Lieven Van Ceunebroeck is niet alleen teeltbegeleider, maar ook staalnemer van bodem-, water- en meststalen.

Lieven Van Ceunebroeck: erfbetreder op bijna 1.000 bedrijven

Erfbetreders

Lieven Van Ceunebroeck (49 jaar) uit Zulte komt omwille van zijn job als vertegenwoordiger bij Demagri op zo’n 200 landbouwbedrijven. In bijberoep is hij staalnemer (bodem, mest, water) en komt zo nog eens op 700 à 800 andere bedrijven.

Controleer je eigen koolzaadpercelen op koolzaadglanskever, en doe dat op een warm en zonnig moment van de dag.

Controleer koolzaad voor de koudedip op glanskever

Akkerbouw

Gelet op de hoge temperaturen en het gevoelige stadium van het koolzaad (grotendeels gesloten bloemknoppen) is het de moment voor de bestrijding van de koolzaadglanskever. Deze week wordt het kouder. De koolzaadglanskever verschuilt zich dan, en is bijgevolg moeilijker te raken met insecticiden.

Snijbonen zijn zoals tal van andere ‘vergeten groenten’ de laatste jaren aan een opmars bezig.

BelOrta veilt eerste snijbonen van het jaar

Groenten

Vrijdagochtend 25 maart werden bij BelOrta de eerste snijbonen van het jaar geveild. Teler Paul Van Hoof (De Bossen) voerde deze eerste frisse en knapperige snijbonen aan. Ze werden aangekocht door Lejeune NV.

VLM-bedrijfsplanner Pascale Steurbaut gaat steevast naar elke landbouwer met een of meerdere beheerovereenkomsten voor een degelijke opvolging.

Een band met de VLM-bedrijfsplanner, minder met de controleur

Erfbetreders

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is niet weg te denken uit de actualiteit: de mestactieplannen liggen bij bepaalde boeren best zwaar op de maag. De VLM staat er echter op om landbouw en natuur met elkaar te verzoenen. Dat is mogelijk met beheerovereenkomsten. Een bedrijfsplanner kan helpen om voor elk bedrijf de juiste maatregelen voor te stellen.

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur.

Naar een FABuleuze toekomst voor de landbouw in Vlaanderen?

Akkerbouw

Het Vlaamse consortium van het Interreg-NWE project ‘FABulous Farmers’ pleit voor meer aandacht voor Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). FAB creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur. Om de toepassing van FAB-maatregelen in Vlaanderen te bevorderen, werkte het consortium een nota uit met 10 beleidsaanbevelingen.

De schoffelmachine met zaaibak.

Roterende schoffelmachine voor onkruidbestrijding en grasonderzaai in maïs

Maïs

Raf Goris uit de Zuiderkempen heeft een machine ontwikkeld met een roterende schoffel, waarbij gras onder kniehoge maïs gezaaid kan worden. De roterende schoffelwerking zorgt voor mineralisatie van de meststoffen in de bodem, waardoor de maïs extra nutriënten kan opnemen.

Belgapom-prijs Challenger maakt sprongetje

Aardappelen

Op vrijdag 25 maart geeft Belgapom voor de aardappelrassen Fontane en Challenger en Bintje een prijs zonder btw van 175 euro/ton weer. Voor Bintje is dat deze week 150 euro/ton zonder btw.

Certis Europe en Belchim Crop Protection zijn gefuseerd.

Certis Europe en Belchim fuseren

Nieuws van maatschappijen

Mitsui voltooit de fusie van haar Europese dochtervennootschap Certis Europe met het recent overgenomen Belchim Crop Protection. De nieuwe vennootschap zal Certis Belchim B.V. heten.

Een groeiverkorting en een behandeling tegen de koolzaadglanskever kan deze week gecombineerd worden.

Koolzaadglanskever kan nu sterk uitbreiden

Akkerbouw

Zowel de temperatuur als de kalender vertellen ons dat het lente is. De koolzaadglanskever is net als vorig seizoen op de afspraak. Het eerste perceel koolzaad uit het waarnemingsnetwerk bereikte dinsdag 22 maart de schadedrempel van gemiddeld 3 tot 4 kevers per plant. Zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG).

De volledige aardappelketen kent hoge productiekosten.

Aarzeling in aardappelmarkt is niet nodig

Aardappelen

De NEPG, de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk, merkt in een persmededeling eerder deze week op dat er wat aarzeling is in de aardappelmarkt door de oorlog. Daar is echter volgens hen geen reden toe.

Bijna 13% van het bietenareaal is gezaaid.

De zaai van het bietenareaal is bezig

Bieten

De eerste bieten zijn gezaaid tussen 7 en 13 maart. Minder dan 1% van de bieten werden in de week van 7 maart gezaaid.

EuroChem, dat een vestiging heeft in Antwerpen, kwam in maart in de problemen als gevolg van de sancties tegen de Russische ex-eigenaar Andrej Melnitsjenko.

Vakbonden vragen snelle heropstart meststoffenproducent EuroChem

Nieuws van maatschappijen

De vakbonden van meststoffenproducent EuroChem in Antwerpen vragen een snelle heropstart van de fabriek. Het bedrijf kwam in de problemen als gevolg van sancties tegen de Russische (ex-)eigenaar Andrej Melnitsjenko.

De leerstoel gaat haar kennis over water vergroten.

VUB richt Unesco-leerstoel over waterwetenschap op

Akkerbouw

Het Departement Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) richt een Unesco-leerstoel over waterwetenschap in. Met de leerstoel wil het de kennis over water en watervoorraden uitbreiden door open wetenschapsprojecten op te zetten en te delen.

De Europese Commissie werkt aan een pakket maatregelen om de impact van de oorlog in Oekraïne op de landbouw en de voedselbevoorrading op te vangen.

Europese Commissie stoomt steunmaatregelen voor landbouwsector klaar

Akkerbouw

De Europese Commissie werkt aan een pakket maatregelen om de impact van de oorlog in Oekraïne op de landbouw en de voedselbevoorrading op te vangen. Zo zouden meer braakliggende gronden bebouwd mogen worden om de voedselproductie te verhogen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte.

Vlaanderen steunt samenwerkingsverbanden die inzetten op circulair watergebruik

Akkerbouw

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt, kunnen een voorstel indienen.

Frans Timmermans is besmet met het coronavirus en kon daarom zijn eredoctoraat aan de UGent niet ophalen.

EU-commissaris Timmermans komt eredoctoraat UGent niet ophalen

Akkerbouw

EU-commissaris Frans Timmermans kwam afgelopen vrijdag 18 maart zijn institutioneel eredoctoraat aan de UGent niet ophalen. Reden hierachter is dat de 60-jarige Nederlander besmet is met het coronavirus.

In graan verschijnen de aren sneller en de vulling van de aren verloopt ook sneller  na toepassing van Utrisha N / BlueN.

Corteva biedt een oplossing om stikstof te fixeren: Utrisha N en BlueN

Nieuws van maatschappijen

De landbouwer moet zich in zijn bedrijfsvoering met veel zaken bezighouden. De stikstofemissie binnen de perken houden, is daar één van. Corteva stelt daarom 2 producten voor met een stikstoffixerende functie: Utrisha N en BlueN.