Bemonsteringsplan gericht naar behoud van de tMRL

Aardappelen

In België is het gebruik van CIPC op aardappelen sinds 1 juli 2020 illegaal. Regelmatige analyseresultaten moeten de noodzaak van een tijdelijke MRL (tMRL)verder aantonen.

Het aardappelgewas moet beschermd worden zolang er groen loof aanwezig is. Nu moet ook aandacht gaan naar preventieve knolbescherming.

Knolbescherming vergt nu aandacht

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) adviseert in zijn nieuwsbrief om nu vooral de knollen van de aardappelen te beschermen tegen aardappelziekte.

De eerst geoogste bonen gaven maar een matige opbrengst.

Teelten zwaar geraakt door droogte en verschillen in neerslag

Akkerbouw

De groente, aardappel- en maïsteelt leed in de eerste helft van augustus flink onder de lange periode van droogte en hitte. Wat volgde, was blijvende droogte op sommige plaatsen, en zware regenval elders. Het weer heeft direct zijn weerslag op het veld.

Om een goed beeld te hebben van de toestand op je velden heeft het zeker zin om wat tijd te nemen om door een aantal velden te lopen.

Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

Maïs

De metingen kwamen deze week op kruissnelheid. Op 16 locaties werd van 4 maïsrassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het drogestofgehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de drogestofgehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.

Zonder ‘neonics’ kunnen bieten niet afdoende beschermd worden, aldus Haegeman.

Ontheffing ‘neonics’ aangevraagd

Bieten

De confederatie van Belgische bietentelers (CBB) vraagt eerdaags een ontheffing aan voor het gebruik van neonicotinoïden in het volgende teeltjaar. Daarnaast wil de organisatie een versoepeling van de eis dat op percelen waar ‘neonics’ zijn gebruikt men 5 jaar lang geen bloeiende gewassen mag zetten. Volgens secretaris-generaal Peter Haegeman weerhoudt deze regel veel telers er vandaag van gebruik te maken van de lopende ontheffing, met veel opbrengstverlies tot gevolg.

Reiniging van CIPC-verontreinigde gebouwen en materiaal

Akkerbouw

Sinds 30 juni 2020 is het gebruik van chloorprofam (CIPC) als kiemremmer in aardappelen in België verboden. Het kan dus niet meer gebruikt worden voor de komende oogst. Toch is de kans op kruisbesmetting van aardappelen met CIPC uit gebouwen en materiaal die CIPC bevatten, zeer reëel. Om dit risico te beperken is het schoonmaken van gebouwen en de inhoud ervan essentieel.

Het is wachten tot november 2021 voor een nieuwe editie van Interpom in Xpo Kortrijk.

Covid-19 dwingt ook internationale aardappelbeurs Interpom in Kortrijk tot een jaar uitstel

Aardappelen

Kortrijk Xpo en initiatiefnemer Belgapom hebben beslist om de internationale aardappelbeurs Interpom uit te stellen naar november 2021. “Het persoonlijk contact staat centraal, zeker op onze beurs. En als dat moeilijk is, is het beter om de beurs uit te stellen”, zegt afscheidnemend Belgapom-secretaris Romain Cools.

Handel pro-actief en plan uw mestafzet tijdig in.

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in

Akkerbouw

Uit de cijfers van VLM-Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. In 2019 werd in december 22% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties ten opzichte van de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor een pak duurder.

Het aardappelbedrijf van de twee jonge zussen Annie en Vera Vanhoebroeck uit Orsmaal (Linter) is de nieuwe Korte Keten Kop van de provincie Vlaams-Brabant.

Aardappelbedrijf van zussen Vanhoebroeck nieuwe Korte Keten Kop van Vlaams-Brabant

Aardappelen

Het aardappelbedrijf van de twee jonge zussen Annie en Vera Vanhoebroeck uit Orsmaal (Linter) is de nieuwe Korte Keten Kop van de provincie Vlaams-Brabant. Het bedrijf won het tijdens een online strijd van medelaureaten Grazense speculaas Vanvuchelen uit Geetbets, Prinsheerlijke Aardbeien uit Kapelle-op-den-Bos, Brouwerij Hof ten Dormaal uit Tildonk en landbouwbedrijf Van Haesendonck uit Zemst.

Deze aardappelteler stopte de modderstroom en bodemerosie door strobalen te leggen.

Bodemerosierisico op laagste peil sinds 2008, maar daalde sinds 2016 niet meer noemenswaardig

Akkerbouw

Vanaf 2016, het jaar waarin de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwers verstrengden, daalde het gemiddelde bodemerosierisico in Vlaanderen en halveerde de oppervlakte in de 2 hoogste erosierisicoklassen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

De vroege maïsrassen worden oogstrijp.

De maïsafrijping gaat gestaag vooruit

Akkerbouw

Het aantal locaties, waar de afrijping van de maïs wordt opvolgd is deze week uitgebreid. De evolutie van het drogestof gehalte wordt nu op 11 locaties in Vlaanderen gemeten.

In 2019 kostten brood en granen in de Europese Unie in het duurste land drie keer meer dan wat in het goedkoopste EU-land voor deze producten werd betaald.

Brood het duurst in Denemarken, het goedkoopst in Roemenië

Akkerbouw

Waar binnen de Europese Unie zijn brood en granen het duurt, en waar het goedkoopst? Het onderzoeksbureau Eurostat zocht het uit. Uit die analyse blijkt dat Denen het meest betalen, Roemenen dan weer het minst voor brood en granen.

Het mag dus niet verbazen dat meer dan negen op de tien Belgen verklaren tomaten lekker te vinden en dat zeven op de tien consumenten aangeven wekelijks tomaten te eten.

Ook zot van tomaten? Bewaar die tomaten altijd buiten de koelkast!

Groenten

Iedereen lust wel een smaakvol tomaatje? Maar hoe bewaren we die bijvoorbeeld het best? BelOrta brengt in het Grote Belgische Tomatenonderzoek heel wat tomatenweetjes in kaart.

Innovatieve spuittechnieken verhogen de efficiëntie op het vlak van driftreductie en precisie.

Velddemonstratie van hightech spuittoestellen

Akkerbouw

In het kader van het demonstratieproject ‘Innovatieve spuittechnieken’ brengt het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant recent in gebruik genomen spuitmachines samen op één veld. De gebruikers vertellen waar zij belang aan gehecht hebben bij aankoop, en waarom zij investeerden in nog niet algemeen verspreide technieken zoals pulserende spuitboomhoogtecontrole, droplegs en dop-per-dopschakeling. Met de medewerking van de betrokken firma’s licht het Praktijkpunt elke techniek in detail toe.

KBIVB roept op tot verhoogde waakzaamheid.

KBIVB waarschuwt voor cercospora

Bieten

KBIVB meldt dat cercospora zich verder verspreidt in de bieten. De organisatie adviseert boeren die nog geen fungicidebehandeling hebben uitgevoerd, om observaties uit te voeren in de percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. Vanaf half augustus zijn de schadedrempels voor de bladziekten hoger.

Blauwalgen kunnen onder meer tot huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Captatieverbod op Limburgse waterlopen door blauwalgengroei

Veeteelt

Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft aangetoond dat de waargenomen blauwalgengroei in de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo potentieel toxisch is. Daarom wordt er vanaf donderdag een captatieverbod ingesteld op specifieke delen van die waterlopen. Daarnaast blijft het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen behouden.

De terugroepactie betreft pakjes met paprika’s in 3 verschillende kleuren.

Coöperatie Hoogstraten roept paprika's terug voor residuen gewasbeschermingsmiddelen

Groenten

De Coöperatie Hoogstraten haalt verpakkingen met paprika's met drie kleuren van de merken Hoogstraten Peppers en Flandria uit de verkoop. De paprika's kunnen mogelijk een te hoog gehalte aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten (flonicamid), klinkt het woensdagavond in een persbericht.

Ieper stelde op 6 augustus een captatieverbod in, omdat beken droog stonden.

Ieper heft captatieverbod weer op

Akkerbouw

Ieper heft het oppompverbod op alle onbevaarbare waterlopen op. Het was op 6 augustus ingevoerd door het gemeentebestuur. De voorbije dagen waren wisselvallig met enkele felle onweersbuien. Die biedt volgens de gemeente moeten soelaas bieden voor de landbouw.

Glyfosaat wordt traditioneel veel gebruikt in de landbouw.

Waalse biomiddelen ter vervanging van glyfosaat

Akkerbouw

Onderzoekers van Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit van Luik) hopen snel 3 biologische gewasbeschermingsmiddelen die onkruidverdelger glyfosaat vervangen op de markt te brengen. Dat meldt de Waalse publieke omroep, RTBF. De middelen zouden werken op sterk verdunde etherische oliën. De herbicide glyfosaat ligt onder vuur vanwege vermeende negatieve effecten op het milieu.

Foto: MV

Proefrooiingen PCA geven inzicht in Fontane, Challenger en Sinora

Aardappelen

Op verschillende tijdstippen voert het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) proefrooiingen uit. In hun nieuwsbrief rapporteren ze over de laatst gedane proefrooiingen bij 3 aardappelrassen. Momenteel scoort Fontane 4 ton onder het 10-jarig gemiddelde, en blijkt de sortering groffer dan die van Challenger. Het ras Sinora doet het goed.