Ook Vlaamse landbouworganisaties protesteren op 20 februari

Actueel

Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) gaan donderdag 20 februari actievoeren in Brussel. Ze sluiten zich daarmee aan bij een initiatief van de Waalse landbouwfederatie FWA. Op de betreffende dag vindt in Brussel een Europese top plaats met de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 op de agenda.

Pootgoedteler Kees van der Bos schat in dat binnen 5 jaar de  meeste chemische middelen  verboden zijn.

Pootgoedteler Van der Bos: Geef ons de tijd om te schakelen

Akkerbouw

Pootgoedteler Kees van der Bos (63) uit Holwerd heeft naast het akkerbouwbedrijf ook enkele toezichthoudende functies, onder andere vicevoorzitter van Coöperatie Agrifirm. Hij heeft onder architectuur een hypermoderne hangar laten bouwen voor zijn pootgoed met 4 bewaarregimes. Wat de Green Deal betreft is hij kraakhelder: niet versnellen, maar pootgoedtelers steun geven in de omschakeling naar een chemie-vrij tijdperk.

Chemiereus Bayer heeft een nieuw molecuul voor het bestrijden van onkruid ontdekt.

Bayer dicht bij alternatief voor omstreden onkruidmiddel glyfosaat

Nieuws van maatschappijen

Chemiereus Bayer is dicht bij de ontwikkeling van een onkruidverdelger die als alternatief voor het omstreden middel glyfosaat dient. Het bedrijf heeft een nieuw molecuul voor het bestrijden van onkruid ontdekt. Het is volgens Bayer voor het eerst in 30 jaar dat zo'n nieuwe stof voor de akkerbouw is gevonden.

Belgapom: kleine veranderingen in marktstemming

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane bedraagt net als vorige week 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Die prijs is al geruime tijd dezelfde.

Voor Bintje is de vraag gelijk aan het aanbod en heerst er een evenwicht. Belgapom spreekt van een stabiele marktstemming. Voor Fontane en Challenger is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag.

De frietkleur op de percelen in Poperinge en Tongeren was minder goed in vergelijking met de 4 locaties met nieuwe frietrassen. Dit kan te wijten zijn aan de locatie en/of aan het feit dat de nieuwere rassen toch beter scoren op vlak van de frietkleur.

In proef geven nieuwere rassen betere frieten

Aardappelen

In 2019 werden op 8 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. De top 10 bestaande rassen werden met elkaar vergeleken, alsook 6 nieuwe variëteiten. De 6 nieuwe frietrassen komen sterk naar voor qua frietkleur.

Telersverening Ingro haalt record en rondt kaap van 100 miljoen euro omzet

Groenten

Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft Ingro, de erkende coöperatieve vennootschap van telers van groenten bestemd voor de verwerking, in 2019 de kaap van 100 miljoen euro omzet overschreden. Tien jaar geleden haalde de telersvereniging van industriegroenten nog geen 60 miljoen euro omzet.

Vanaf 2020 is het echter verplicht in gebiedstypes 2 en 3, dat diegene die de teelt verbouwt (hier de huurder), ook de registratie doet voor de mestwetgeving.

MAP6 heeft ook impact op de pachtwet: wie moet registratie van bemesting doen?

Akkerbouw

Er is heel wat te doen over het nieuwe MAP6. Nu blijkt ook dat MAP6 een onmiskenbare impact heeft op de pachtwet. Hierover stelde Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) enkele vragen in de commissie Landbouw, aan landbouwminister en partijgenote Hilde Crevits. “Het is belangrijk dat er voor dit neveneffect een oplossing komt.” De administraties van de departementen milieu en landbouw gaan overleggen.

Het areaal gecertificeerd pootgoed is  gestabiliseerd.

Fontane is in Vlaamse pootgoedteelt het belangrijkste ras

Aardappelen

Het areaal gecertificeerd pootgoed steeg na 2000 sterk, sinds 2013 is er een stagnatie. In Vlaanderen is het 1.281 ha groot.

De coaches geloven in de heilzame werking van buiten zijn en met dieren werken.

Kempische landbouwers stellen erf open voor mensen met burn-out

Akkerbouw

Via het project Boerenrustpunt kunnen mensen met burn-out-klachten voortaan een coachingstraject volgen bij 4 Kempische boerderijen. De open ruimte brengt rust en op boerderijen zijn heel wat elementen aanwezig waar gespecialiseerde coaches mee aan de slag kunnen gaan, aldus initiatiefnemer Rurant vzw.

82
% van de Vlaamse landbouwers kwam de verplichtingen rond het inzaaien van vanggewassen in het kader van MAP6 perfect na.

Mestbank deelt 700.000 euro boetes uit in nasleep van nieuwe regelgeving rond vanggewassen

Actueel

Voor de verbetering van de waterkwaliteit is er een groot draagvlak in de landbouwsector. Dat vertelde Zuhal Demir (N-VA) in de commissie leefmilieu op een vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD) over boetes door de Mestbank. Maar in de nasleep van de commotie rond de vanggewassen legde de Mestbank 1.490 boetes op voor een totaal bedrag van 684.677 euro. De helft van de boetes is lager dan 250 euro. Boeren kunnen nog een bezwaar bij de Mestbank indienen.

Voor de korte bewaring (periode november – december) zijn de Agristo-prijzen iets naar beneden bijgesteld. Contractprijzen voor de lange bewaring zijn wat hoger dan vorig jaar.

Agristo verhoogt contractprijs voor langere bewaring

Aardappelen

De Belgisch-Nederlandse aardappelverwerker Agristo bevestigt dat de contractprijzen voor oogst 2020 grotendeels stabiliseren. Contractprijzen voor lange bewaring gaan wat naar omhoog, deze voor korte bewaring werden iets naar beneden bijgesteld.

In het binnenland zal zware regenval leiden tot meer overstromingen.

Europees Milieuagentschap waarschuwt voor overstromingen, droogtes en bosbranden

Akkerbouw

In een nieuw rapport komt het Europees Milieuagentschap (EEA), een EU-agentschap, opnieuw met een duidelijke waarschuwing: de komende decennia krijgt ook Europa te maken met meer overstromingen, droogtes en bosbranden. De landen zullen zich moeten aanpassen.

De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag.

Subsidie brede weersverzekering aanvragen via je verzamelaanvraag

Akkerbouw

Als landbouwer kunt u uw teelten op Vlaamse percelen laten verzekeren via de brede weersverzekering. Vanaf 2020 kunnen landbouwers 65% van de verzekeringspremie terugkrijgen door middel van de subsidie brede weersverzekering van het Departement Landbouw en Visserij.

Belgapom-prijzen blijven dezelfde

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane bedraagt deze week 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Dat is hetzelfde als vorige week.

Voor Bintje blijft de vraag groter dan het aanbod, met andere woorden een vaste marktstemming. Voor Fontane en Challenger blijft de markt stabiel, met een evenwicht tussen vraag en aanbod.

Als eerste stap wil LAVA een ‘digitale assistent’ op het veld, waarbij bestaande en nieuwe dienstverlening worden gecombineerd.

LAVA werkt aan digitaal platform

Akkerbouw

In het voorjaar lanceert LAVA het pilootproject van haar nieuwe multifunctionele digitale platform. Als eerste stap in deze digitalisering wil LAVA ervoor zorgen dat elke teler over een handig hulpmiddel beschikt dat hem bij zijn dagelijkse taken kan ondersteunen. Een ‘digitale assistent’ op het veld, waarbij bestaande en nieuwe dienstverlening worden gecombineerd.

Thomas Truyen voorziet wat betreft de zaadontsmettingen een bijzonder jaar.

Thomas Truyen (Limagrain) : ‘Geïntegreerde aanpak van zaadontsmettingen’

Maïs

“Door het beperkt beschikbaar zijn van Mesurol en het verbod op het gebruik van Thiram wordt 2020 een bijzonder jaar op het vlak van zaadontsmettingen in de maïsteelt. Meer dan ooit is een geïntegreerde aanpak nodig”, stelt Limagrain-topman Thomas Truyen. Korit en Starcover Force bieden antwoorden.

De Week van de Korte Keten is bedoeld om bijvoorbeeld hoevewinkels, en ijsmakerijen aan de boerderij te promoten.

Week van de Korte Keten van 6 tot 14 juni

Akkerbouw

Van 6 tot 14 juni 2020 vindt opnieuw de Week van de Korte Keten plaats. Tijdens die week kan iedereen kennismaken met lokale hoeve- en streekproducten en met verschillende verkooppunten voor korte keten (vb. hoevewinkel, boerenmarkt, zelfpluk, webshop, …). Het Steunpunt Korte Keten roept bedrijven op mee te doen en biedt gratis vorming aan.

Januari kende voor de tijd van het jaar zeer milde temperaturen.

Januari 2020 warmste januarimaand ooit volgens Europese Copernicus

Akkerbouw

Januari 2020 is de warmste eerste maand van het jaar ooit geworden, zo heeft het Europese Copernicus-aardobservatieprogramma dinsdag bekendgemaakt. De pas afgelopen maand klokte lichtjes hoger af dan die van 2016.

De populatie everzwijnen groeit, en veroorzaakt schade in de landbouw.

Geen enkele vergoeding uitbetaald voor schade door everzwijnen

Akkerbouw

Ondanks het toenemende aantal meldingen van schade door everzwijnen is de voorbije jaren nog geen enkele vergoeding uitbetaald aan gedupeerden. Dat maakt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) op uit het antwoord van minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) op zijn schriftelijke vraag.

Het nieuwe SESVanderHave Innovation Center (SVIC) in Tienen is het kloppend hart van de veredeling van het suikerbietenzaad.

Optimale groei en gezondheid dankzij doorgedreven selectie bij SESVanderHave

Bieten

Een competitieve suikerbietvariëteit creëren, die aan de noden van de teler en de industrie voldoet, vraagt tijd en vakkennis. Een suikerbietzaadje moet immers uitgroeien tot een gezonde plant, die ook nog eens goed presteert op vlak van wortel- en suikeropbrengst. SESVanderHave, wereldspeler in de suikerbietenzaadsector, wikt en weegt elke potentiële variëteit op zijn kwaliteiten.