Pas volgende week terug tarwe dorsen?

Akkerbouw

Als we het weerbericht van het KMI mogen geloven, hangt er pas volgende week zon in de lucht. Van nu tot volgende week dinsdag geven ze dagelijks neerslag. Het is echt hopen dat er regio’s zijn waar toch net geen bui valt en het dorswerk vooralsnog aangevat kan worden.

Groenbedekkers moeten tijdig worden ingezaaid.

Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Akkerbouw

Om te voldoen aan ecologisch aandachtsgebied onder de vergroening hebben veel landbouwers in de verzamelaanvraag groenbedekking aangegeven. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van dit mengsel van groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen is de uiterste inzaaidatum donderdag 19 augustus.

Akkerbouwers An en Geert zagen hun aardappelen dag na dag verder verzuipen in het water, en een deel van hun inkomen in rook opgaan.

Verzopen percelen in Vlaanderen: “Wat verloren is, is verloren. Alles verzekeren is te duur”

Akkerbouw

Heel Vlaanderen keek ervan op toen ons land – of enkele delen ervan – geteisterd werd door enorme regenbuien. Steden stroomden onder, maar ook verschillende landbouwers zagen hun percelen overstroomd of doorregend worden. Akkerbouwers An en Geert zagen hun aardappelen dag na dag verder verzuipen in het water, en een deel van hun inkomen in rook opgaan.

Gestegen Belgapom-notering voor vroege aardappelen

Aardappelen

Belgapom deed op 30 juli de tweede notering voor vroege aardappelen. Die bedroeg 200 euro/ton (zonder btw) of 212,00 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat 50 euro/ton hoger dan vorige week. De marktstemming is nog steeds vast, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan de vraag.

Bladschimmelziekten nemen toe in suikerbieten

Akkerbouw

De vochtige en warme dagen zijn ideaal voor de ontwikkeling van schimmels op de bladeren van suikerbieten, zo meldt het Bieteninstituut (KBIVB). Uit hun waarnemingen deze week blijkt dat de aantasting van cercospora toe neemt.

Boerenbond vreest voor oogstverlies, maar bij plantages die langere tijd onder water stonden kunnen ook de fruitbomen verloren gaan.

Landbouwers uit provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant zwaarst getroffen

Actueel

De overstromingen van midden juli hebben vooral bij landbouwers uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant schade veroorzaakt en dit zowel op korte als op langere termijn. De Boerenbond pleit er bij de bevoegde ministers voor om ook de schade veroorzaakt door de overstromingen te erkennen voor een tegemoetkoming vanuit het rampenfonds.

Vlaams minister Zuhal Demir laat weten dat de Mestbank in het voorjaar al 140 controles op het gebruik van kunstmest op percelen heeft uitgevoerd.

Specifieke controles in de grensgebieden op de import van kunstmest

Actueel

De Mestbank gaat de komende weken specifieke controles uitvoeren op de import van kunstmest in grensgebieden. Dit voorjaar werden al 140 controles uitgevoerd. Nooit werd vastgesteld dat de kunstmest buiten Vlaanderen werd aangekocht.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is een van de deelnemers aan het burgerwetenschapsproject ‘Soja in 1.000 tuinen’.

Vlaams sojaproject verhuist van tuin naar labo

Actueel

Het burgerwetenschapsproject Soja in 1.000 tuinen ‘verhuist’ van de individuele tuinen naar het labo in Gent. Bedoeling is om lokaal aanwezige bodembacterieën in kaart te brengen die kunnen helpen om soja succesvol in Vlaanderen te telen.

Er is onder meer veel schade aan maïs.

Burgemeester Maaseik schat dat 80 ha oogsten in Maasuiterwaarden verloren zijn

Actueel

Volgens de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) zijn naar schatting 80 ha oogsten, zoals maïs, in de Maasuiterwaarden verloren gegaan.

Dit jaar zal er minder vlas te oogsten zijn in ons land.

Vlasareaal daalt in ons land, markt krijgt het moeilijk

Akkerbouw

Ondertussen zijn de verzamelaanvragen 2021 in de Europese vlaslanden (BE, NE, FR) volledig binnen en verwerkt. Voor België is er een verwachte daling van een flinke 15% (ten opzichte van 2020) van 19.000 ha naar nauwelijks 16.000 ha vlas.

Rietzwenkgras is goed bestand tegen droogte én wateroverlast.

Meer kennis nodig over voederwaarde, opname en dierlijk productiepotentieel ingekuild rietzwenkgras

Actueel

Onderzoekers van UGent hebben het kwekersrecht voor rassen van rietzwenkgras ontvangen. Er gebeurt op verschillende vlakken onderzoek. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits stelt dat er vandaag echter – in vergelijking met Engels raaigras – nog te weinig geweten is over voederwaarde, dieropname en dierlijk productiepotentieel van ingekuild rietzwenkgras.

Volg de ontwikkeling van bladziekten in bieten goed op.

Enkele bietenpercelen bereiken drempel voor cercospora

Akkerbouw

Het Bieteninstituut meldt dat hun waarnemingen van bladziekten in bietenvelden tonen dat enkele percelen de drempel voor cercospora hebben bereikt. Andere ziekten worden amper waargenomen.

Corteva Agriscience en Symborg kondigden een meerjarige overeenkomst aan rond stikstoffixatie op basis van bacteriën.

Corteva Agriscience en Symborg kondigen overeenkomst aan voor bio-fertilizer

Nieuws van maatschappijen

Corteva Agriscience en Symborg, een expert in microbiologische technologieën, kondigden een meerjarige overeenkomst aan rond stikstoffixatie op basis van bacteriën.

ILVO voert onderzoek op heel wat teelten.

Vlaanderen kent ILVO 2 miljoen subsidie toe voor project om landbouw klimaatrobuuster te maken

Actueel

Het project ‘Future Adapt: ‘future proof’ gewassen voor de Vlaamse landbouwer’, dat door ILVO wordt opgezet en uitgevoerd, krijgt een subsidie van 2 miljoen euro in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Wie tijdens de veldfase in goede omstandigheden een bespuiting met maleïnehydrazide (MH) uitvoert, kan een groot voordeel hebben tijdens de aardappelbewaring.

Tijd voor maleïnehydrazide (MH)?

Akkerbouw

In zijn nieuwsbrief van begin deze week boog het Proefcentrum voor de Aardappelteelt PCA en Inagro zich over de vraag of het al tijd is om maleïnehydrazide (MH) in te zetten in de aardappelteelt. Dit vooral om de komende aardappelbewaring te vergemakkelijken.

Door de steeds vaker voorkomende drogere perioden wordt gezocht naar manieren om de vochthoudende capaciteit van de bodem te verhogen.

Hydrogels toevoegen aan de bodem: werkt het?

Akkerbouw

Door de klimaatopwarming en de steeds vaker voorkomende drogere perioden, zoeken onderzoeksinstituten en universiteiten, maar ook bedrijven naar manieren om zo efficiënt mogelijk te beregenen en om de vochthoudende capaciteit van de bodem te verhogen. De laatste jaren rees de vraag of hydrogels, waaronder kaliumpolyacrylamides en kaliumpolyacrilaten, soelaas kunnen bieden. Over de efficiëntie ervan in Vlaamse bodems is echter nog weinig geweten.

Belgapom: Seizoen Bintje en Challenger afgesloten, seizoen vroege aardappelen gestart

Aardappelen

Belgapom deed op 23 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. Het seizoen voor beide rassen 2020/2021wordt afgesloten. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane, en een eerste notering voor vroege aardappelen.

Pauline kan altijd rekenen op haar man, Jean-Christophe, om haar te helpen met de zorg voor haar bloemen.

Lokale, zorgvuldig gekozen seizoensbloemen

Akkerbouw

Vorige zomer ontmoetten we in Rêves Pauline Wattiez, Paulette voor de vrienden. Het was een bloemrijk en kleurrijk intermezzo in deze uitzonderlijke periode. De jonge vrouw is gepassioneerd door bloemen en haar project dat geduld en planning vereist, maar de resultaten zijn de moeite waard.

Concreet werden 3 verschillende types gezuiverd afvalwater getest en vergeleken  met regenwater onder de irrigatiekoepels.

Gezuiverd afvalwater, druppelirrigatie, organische mulch,... Inagro ijvert voor efficiënt watergebruik in groente

Groenten

Goed watergebruik vereist dat we het wateraanbod proberen te vergroten en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk inzetten. Maar zijn alternatieve waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater wel zo goed voor de teelt? En hoe leg je druppelirrigatie aan voor een goede werking? En in hoeverre kan een mulchlaag soelaas brengen? Inagro testte het uit door middel van proeven.

Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter.

Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter

Akkerbouw

Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) volgen dit jaar de groei en ontwikkeling van 2 (half)vroege rassen, namelijk Amora en Anosta, op via percelen die hoofdzakelijk in het centrum van West-Vlaanderen liggen. Eerder deze week maakten ze via hun nieuwsbrief een eerste stand van zaken op.

Een deel van de aardappelen voor PotatoEurope werden gepoot met de autonome Robotti. Het oogsten zal dan toch geen publiekelijk gebeuren worden.

PotatoEurope 2021 dan toch nog geannuleerd

Akkerbouw

Vanwege de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus in Nederland en de daarmee gepaarde huidige beperkingen en onzekerheid, is PotatoEurope 2021, dat gepland stond voor 1-2 september, geannuleerd. De beslissing om het evenement, dat eens in de vier jaar in Nederland plaatsvindt, te annuleren, is genomen na diepgaande gesprekken tussen de organisator DLG Benelux en exposanten.

De analyses zijn ook enkel geldig wanneer ze uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium. Elk analyseresultaat is 5 jaar geldig waarbij de dag van staalname als referentiedatum geldt.

Belangrijk om geldige analyseresultaten van organisch koolstofgehalte en zuurtegraad te kunnen voorleggen

Actueel

Landbouwers die in het kader van het GLB steun ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. Volgens 1 van deze randvoorwaarden moeten landbouwers geldige analyseresultaten van het organisch koolstofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) van een aantal percelen, bij controle kunnen voorleggen.

Landbouwers slaan koolstof op in de bodem.

Premie van 40 euro per ha voor het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte

Actueel

De Vlaamse regering maakt 925.000 euro vrij uit het Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel ‘verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan’.

Er moet nog niet behandeld worden tegen bladziekten in bieten volgens het KBIVB.

Nog niet behandelen tegen bladziekten in bieten

Akkerbouw

Het Bieteninstituut, KBIVB, meldt dat het waarnemingsnetwerk ‘bladziekten’ in biet deze week is geactiveerd. Er moeten nog geen behandelingen overwogen worden.

De papiercellulose wordt gemengd met water en daarna met een spuitmachine op de akker gebracht. Er ligt dan op de bodem en gewassen een beschermende filter van 1 mm dik.

Stuifschade vermijden door spuiten papiercellulose

Actueel

Het spuiten van papiercellulose om stuifschade tegen te gaan is in Nederland al vele jaren een gangbare praktijk. Bij ons is er echter nog geen erkenning voor. Maar de voordelen zijn er wel. Zo bleek op een demoproject van het departement Landbouw & Visserij, in samenwerking met Inagro, Vegras en Ingro.