Bieten: plagen bestrijden in 2020

Bieten

Een jaar dat zonder moeite, ziekten en plagen verloopt, is niet aan België besteed. In 2019 teisterden vooral aardvlooien, zwarte bonenluizen en groene bladluizen de velden. In 2020 kan met neonicotinoïden (NNi) behandeld zaad nog worden gebruikt, vanwege de 120 dagen-noodtoelating. De middelen die er nog zijn, moeten dus nu – maar ook in de toekomst – doordacht worden ingezet. Pyrethroiden moeten enkel bij hoognood worden ingezet, verder ziet het KBIVB heil in de middelen Teppeki en Movento tegen groene bladluizen.

Belpotato.be, de Belgische Brancheorganisatie Aardappelen, vestigt de aandacht erop dat de huidige corona-crisis een heel zware impact heeft op de aardappelsector door de volatiliteit en het wegvallen van heel wat afzetmarkten.

Belpotato slaat alarm: ‘Dringend nood aan oplossing voor aardappelen die nog bij telers liggen’

Aardappelen

De coronacrisis heeft een heel zware impact op de aardappelsector. Bracheorganisatie Belpotato vraagt heel dringend een oplossing voor verschillende problemen.

Miscanthus is oogstrijp

Akkerbouw

Het praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant laat weten dat de percelen miscanthus die zij opvolgen een drogestofgehalte hebben boven 80 % en dus oogstrijp zijn.

Aantasting gele roest voorbij het kiemplantstadium (bij aanwezigheid van stengels): gele tot oranje sporenhoopjes in rijtjes op het blad.

Waakzaamheid voor vroege gele roest

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) bericht dat zij vanuit de praktijk enkele meldingen van vroege gele roest in wintertarwe krijgen. Soms zijn dit blaadjes, soms (beginnende)haardvorming.

VLAM wil de aardappelconsumptie onder jongeren aanzwengelen.

VLAM wil aardappelconsumptie jongeren stimuleren

Aardappelen

Promotie-agentschap VLAM gaat met een nieuwe campagne de aardappelconsumptie onder millennials (18-34 jaar) stimuleren. De campagne wordt voor 20% gefinancierd met de promotiefondsen aardappelen, de EU past 80% bij. De campagne start in april en loopt tot 2022. VLAM bundelt voor de campagne de krachten met Ierland, Frankrijk en Europatat.

Mestbank schorst erkenningen na zware inbreuken

Akkerbouw

Een erkende mestvoerder uit Antwerpen en 2 erkende mestverwerkers (1 uit de provincie Antwerpen en 1 uit de provincie West-Vlaanderen) zijn hun erkenning van de Mestbank kwijt.

Zo zou de nieuwe suikerfabriek in Seneffe er uitzien. Het licht staat echter nog niet op groen.

Sofie Joosen (N-VA): ‘Wallonië zorgt met subsidies aan suikerfabriek voor concurrentie’

Bieten

N-VA-parlementslid Sofie Joosen is bezorgd over de mogelijke opstart van een Waalse suikerfabriek in Seneffe. “Wallonië organiseert actieve concurrentie.” Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) sust. “Voor de overheidssteun aan private ondernemingen gelden in Europa strenge regels.”

Een enquête moet Farmdrones meer inzicht geven in de interesse van landbouwers in drones.

Enquête: hoe ziet u drones in de landbouw?

Akkerbouw

Farmdrones, een beginnende startup, doet onderzoek naar de introductie van drones in de landbouw. Via een enquête wil de startup peilen naar de interesse van de landbouwers.

Bocholt werd in januari door het FAVV toegevoegd aan de beschermingszone waarin voor aardappelpercelen bepaalde wettelijke voorschriften gelden tegen bruinrot.

FAVV benadrukt: bruinrotmaatregelen nog steeds van toepassing

Aardappelen

De FAVV herinnert boeren eraan dat alle bruinrotmaatregelen in een bepaalde zone in Antwerpen en Limburg nog altijd gelden. Telers die zich niet houden aan de maatregelen kunnen bij besmetting volledig aansprakelijk worden gesteld. Het recht op een schadevergoeding kan dan worden ingetrokken.

Het Proefcentrum Fruitteelt brengt vorstschade in kaart.

Fruittelers in Haspengouw meten schade op na nachtvorst

Akkerbouw

De fruittelers in Haspengouw verwachten heel wat vorstschade, zo meldt VRT NWS maandag. "De meeste fruittelers kunnen weinig of niks doen. De schade is heel wisselvallig. Het varieert van percelen met bijna geen schade tot percelen met een heel groot gedeelte vorstschade", vertelt Jef Vercammen van het Proefcentrum Fruitteelt aan Belga.

Geert Chys:  Door het bedieningshandboek te lezen, kom je al ver.

Je spuitmachine: de handleiding toepassen verhoogt je veiligheid

Mechanisatie

Landbouwers en loonwerkers beschikken vaak over grote machines. Eén daarvan is de spuitmachine. Bij het aankoppelen van de machine en het maken van de spuitvloeistof, is een ongeval sneller gebeurd dan je denkt. De handleiding lezen is een goede voorbereiding op veilig werken, deze toepassen is noodzakelijk.

Bereid je voor op het nieuwe aardappelseizoen met informatie van het PCA.

Bereid je goed voor op het aardappelseizoen

Aardappelen

De voorjaarsactiviteiten komen stilaan weer op gang. Zo ook het aardappelseizoen. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) geeft in de nieuwsbrief enkele tips mee over de aanpak bij bemesting, pootgoedcontrole, aaltjes en ritnaalden.

De onkruidbestrijding in bieten wordt een uitdaging met een steeds kleiner gamma aan producten.

Onkruid in bieten: na wegvallen herbiciden toch goede alternatieven voorhanden

Bieten

Het gamma herbiciden in de suikerbietenteelt wordt alsmaar kleiner. Europa verbood nog recent de middelen op basis van chloridazon en op desmedifam. Eén van de alternatievemogelijkheden is het Conviso Smart systeem. Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) testte het voor de bietenteler uit en achtte het beloftevol bij een goede uitvoering. “Het is een erg technisch middel, we moeten er mee leren werken”, klonk het. Door de grote druk op middelen dringt ook de mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen, zich op in het FAR-systeem.

Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen. Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies.

Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2020

Bieten

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Met uitzondering van (het beperkt aantal) percelen na vlas bevatten de suikerbietenpercelen momenteel gemiddeld minder minerale stikstof dan in dezelfde periode in 2019.

Afstand houden en sociaal contact beperken of vermijden is het voornaamste dat de land- en tuinbouwsector nu kan doen.

Het voorjaar komt op gang ondanks de coronacrisis

Akkerbouw

Het coronavirus hangt als een dreiging over ons land, en bij uitbreiding over de hele wereld. Sommige sectoren staken hun activiteiten, maar de landbouw is één van de sectoren die zijn bedrijvigheid mag voortzetten.

Het onderzoek toont aan dat de stikstofbemestingsadviezen en de maximale stikstofbemestingsnormen voor de belangrijkste groenten verlaagd kunnen worden zonder een risico op een daling van de vermarktbare opbrengst of de kwaliteit.

Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting

Groenten

In regio’s met vollegrondsgroenteteelt zijn de nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater vaak te hoog. Uit een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Onderzoeks- en Voorlichtingsplatform Duurzame Bemesting en in samenwerking met 3 erkende praktijkcentra, blijkt dat bemestingsadviezen en stikstofbemestingsnormen voor sommige groenten lager kunnen. Dat kan zonder in te boeten op de vermarktbare opbrengst en de kwaliteit van die groenten en biedt mogelijkheden naar de verbetering van de waterkwaliteit.

Zachte winter doet bladluizen overleven

Akkerbouw

Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal; zo meldt het Landbouwcentrum Granen (LCG) begin week 13. Bladluizen worden door de zachte winter nog steeds verspreid waargenomen. Gewascontrole van niet (meer) beschermde percelen is dus nodig!

Loofklappen zorgt ervoor dat het loof zeer snel verdwijnt.

Loofklappen geeft snelste resultaat

Aardappelen

Diquat mag sinds eind 2019 niet meer gebruikt worden. Alternatieve manieren van loofdoding zijn mogelijk, zowel op chemische als op mechanische wijze. Uit proeven van 2019 bleek alvast dat uit de bekendere alternatieven loofklappen gecombineerd met chemie de snelste resultaten geeft. Dit is echter wel duurder voor de landbouwer.

De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten.

Vlaams-Brabanders gaan 73 ha bloemen voor bijen zaaien

Akkerbouw

De (honing)bij is de belangrijkste bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Daarom zetten de provincie Vlaams-Brabant, 41 gemeenten en de Regionale Landschappen zich in om, samen met de Vlaams-Brabanders, mee te helpen aan het overleven van de bij in deze regio.

Kies uw zaaitijdstip voor suikerbieten in functie van de weersvoorspellingen.

Start de uitzaai van suikerbieten op het juiste moment

Akkerbouw

Hoewel de voorspellingen nog onzeker zijn, zal de drogere periode in het vooruitzicht de zaai stilaan doen starten. Handel niet overhaast, raadt het Bieteninstituut aan. “Want fouten bij de uitzaai kan je niet meer herstellen, zeker na een nat voorjaar! ”