KBC Weerpolis veruit de populairste verzekering

Actueel

Wat het aantal afgesloten polissen in 2021 (cijfers bekend tot en met september) voor de brede weersverzekering betreft, is de KBC Weerpolis veruit de meest populaire. In bijna de helft van de gevallen wordt déze verzekering afgesloten. Dat blijkt uit gegevens van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Met restaarde kan de verwerker of  handelaar niet veel doen.

Restaarde verwijderen met hitte: creëren we zo een veel groter probleem?

Aardappelen

Via sociale media kreeg Landbouwleven de reactie van een lezer die de technieken als een probleem beschouwde. We vroegen een tegenreactie aan Steven Van Campenhout van Flanders’ FOOD.

De Belgische rassenlijst is enkele graanvariëteiten rijker geworden.

Nieuwe graanvariëteiten toegevoegd op Belgische rassenlijst

Granen

Het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid laat weten dat er nieuwe graanvariëteiten zijn toegevoegd aan de officiële Belgische rassenlijst. Het gaat om nieuwigheden zowel bij de teelt van wintertarwe, wintergerst als spelt.

Boerenforum is niet akkoord met de visie die de Europese Commissie heeft op koolstoflandbouw.

De visie van de Europese Commissie op koolstoflandbouw is ontoereikend, volgens Boerenforum

Uw stem

ECVC, European Coordination Via Campesina, waar ook Boerenforum lid van is, blijft erbij: de richting die de Europese Commissie aangeeft over duurzame koolstofcycli (SCC) is misplaatst en onvoldoende om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken.

Met de kwaliteit van de aardappelen in bewaring zit het momenteel goed.

Heel beperkte kieming in aardappelbewaarloodsen

Aardappelen

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA 15 loodsen verspreid over West- en Oost-Vlaanderen op, om deze te evalueren naar kieming en kwaliteit van het aardappelproduct. Uit hun meest recente bevindingen blijkt dat het momenteel allemaal heel goed gaat.

Tussen oogst en 1 februari werden 1,72 miljoen ton aardappelen afgeleverd.

Tragere aardappelafzet momenteel

Aardappelen

Tussen oogst en 1 februari werden 1,72 miljoen ton aardappelen afgeleverd (inclusief 0,27 miljoen ton vroege aardappelen), dat berekende het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA). Dit is lager in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde (1,92 miljoen ton) en komt uitsluitend door een forse daling in de afzet van contracten.

Phytofar reageert op enkele artikels die in de algemene media zijn verschenen over gewasbeschermingsmiddelen.

Phytofar reageert op artikels over gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouw

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van correcte en duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbescherming. Daarom willen zij graag reageren op enkele recente artikels in de algemen media rond gewasbescherming.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland en pcfruit vzw testen momenteel de mogelijkheden van natuurvriendelijke maatregelen en smart farming.

Interesse in meer duurzame blauwe bessenteelt

Akkerbouw

Regionaal Landschap Kempen en Maasland en pcfruit vzw testen momenteel de mogelijkheden van natuurvriendelijke maatregelen en smart farming op het Blauwe Bessenbedrijf Schrijnwerkers in Oudsbergen.

Screenshot uit de EVA-app waarbij de groene kleur van het lieveheersbeestje erop wijst dat dit product veilig is voor natuurlijke vijanden.

Impactmeter toont invloed van bespuiting op biodiversiteit

Akkerbouw

Deze week (21-25 februari 2022) organiseert pcfruit vzw de EVA-week. Tijdens deze week vinden er verschillende opleidingen plaats waar alle tools binnen de vernieuwde EVA-app uitgebreid aan bod komen. Eén van de nieuwe tools is de impactmeter.

De productie in Europa van druiven, olijven en noten wordt bedreigd door erosie van de bodem.

Europese olijven- en wijnproductie in gevaar door uitdrogende bodem

Akkerbouw

De productie in Europa van druiven, olijven en noten wordt bedreigd door erosie van de bodem, als gevolg van stijgende temperaturen. Daar waarschuwen Griekse en Zweedse wetenschappers voor.

De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,52 miljoen ton aardappelen.

Slechts ietsje hogere aardappelvoorraad momenteel

Aardappelen

De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,52 miljoen ton aardappelen, aldus het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA). Deze voorraad ligt volledig in de lijn van de voorbije 2 seizoenen en ligt ongeveer 180.000 ton hoger dan het 5-jarig gemiddelde (+8%).

Belgapom noteert weer dezelfde prijs als de 2 vorige weken.

Belgapom-prijs houdt al even aan

Aardappelen

Op 18 februari bedraagt de Belgapomprijs voor Bintje, Fontane en Challenger nog steeds 200 euro/ton zonder btw. Deze prijs houdt al enkele weken aan.

Op 3 locaties had het Landbouwcentrum Aardappelen vorig jaar rassenproeven aanliggen, naast bijkomende demonstratieve proeven.

Twaalf frietrassen beproefd op 3 locaties

Aardappelen

Vorig jaar legde het Landbouwcentrum Aardappelen (LCA) verspreid over 3 locaties in Vlaanderen rassenproeven aan met (midden)late rassen. In dit artikel focussen we op de frietrassen.

In de zomer van 2021 had Aardevo al de eerste diploïde hybrides op het veld.

Hybride aardappel: vanuit zaad consumptieaardappelen produceren is een langetermijnvisie

Aardappelen

De hybridetechnologie betekende een grote vooruitgang bij verschillende akkerbouw- en groentegewassen. Bij aardappel wordt daar al jaren over gesproken, maar een echte doorbraak blijft uit. Jolien Swanckaert van Aardevo geeft aan dat onderzoek lang duurt, omdat de genetica complexer is bij de aardappel.

De ritnaald veroorzaakt schade door in de aardappelknollen gaatjes te maken en door er gangen in te boren.

Toenemend probleem met ritnaalden in aardappel vergt geïntegreerde bestrijding

Aardappelen

De laatste jaren wordt de ritnaaldenproblematiek alsmaar groter en is het diertje in heel Vlaanderen te vinden. Aangezien het grote schade kan veroorzaken in aardappel is een efficiënte bestrijding noodzakelijk. Er zijn verschillende chemische en biologische bestrijdingen mogelijk, maar momenteel brengt één oplossing geen 100% soelaas en dringt een geïntegreerde aanpak zich op.

Frietjes worden meer gelinkt aan evenementen en aan buitenshuis consumeren. De pandemie had dus meer impact op de frietsector.

Impact Covid-19 op de aardappelconsumptie: “Het consumptiegedrag normaliseert heel snel”

Aardappelen

De coronapandemie heeft de laatste 2 jaar een enorme impact gehad op onze levensstijl en dan gaat het ook over ons aankoopgedrag en ons consumptiepatroon. VLAM onderzocht hoe die trend was voor de aardappel. Kris Michiels kon kort zijn over de conclusie: “Als we moeten veranderen, dan gebeurt dat, maar in het algemeen normaliseert ons gedrag terug. Toch heeft de pandemie voor enkele versnellingen gezorgd.”

Met restaarde kan de verwerker of  handelaar niet veel doen.

Restaarde verwijderen: ‘We zijn goed op weg om de juiste techniek te optimaliseren’

Aardappelen

De verwijdering van restaarde gaat niet alleen de handel en de verwerking aan, het is ook belangrijk voor telers om hun percelen probleemvrij te houden. Zo moet de grond vrij zijn van nematoden en zaden van probleemonkruiden zoals knolcyperus. Daarom werkt Flanders’ FOOD samen met meerdere partners aan projecten zoals ‘Restaarde Circulair’ om de technieken op punt te zetten.

Gewasstand op 5 juli 2021. Foto links object KAS, foto rechts object mineralenconcentraat.

Nitroman-veldproeven in Bocholt: Bemestingsproeven met diverse stikstofmeststoffen in maïs

Maïs

Binnen het Nitroman-project werden op 4 proeftuincentra in Vlaanderen en Nederland proeven uitgevoerd op voedergewassen en groenten waarbij bemest werd met de Renure-producten ammoniumzouten en mineralenconcentraat. In dit artikel belichten we de maïsproeven van het PVL te Bocholt.

Vanwege hun bodemverbeterende eigenschappen zijn peulvruchten ook een waardevolle aanvulling op de gewasrotatie.

Protealis behaalt de Belgische top met hun eerste sojavariëteiten

Actueel

Protealis is een jong start-up bedrijf van VIB en ILVO dat zaden ontwikkelt van eiwitrijke gewassen, die aangepast zijn om te groeien in een Europees klimaat. Na een succesvolle registratie zijn hun eerste 2 sojaboonvariëteiten onmiddellijk opgenomen in de Belgische lijst van topvariëteiten.

“De oogst doen we met een theeoogstmachine. Ik beschouw het als een brede grasmaaier die in de hoogte afgesteld kan worden. Zo neemt die enkel de jonge toppen mee”, vertelt Dionne Oomen.

Lokale Belgische thee: “De magie van thee zit in de ambacht”

Akkerbouw

Thee is niet langer een teelt die enkel toegeschreven wordt aan verre of tropische landen, zoals India of Nepal. Althans, zo ziet Delhaize het toch niet meer. De supermarktketen ging een partnerschap aan met het Belgische LocalTea, die zowel in Nederland als in België thee verbouwt. “Het wordt tijd om het verhaal van thee te brengen, we willen mensen laten weten dat ze een keuze hebben”, geeft Dionne Oomen van LocalTea mee.

Bij de voorbereiding van MAP7 gaan alle taboes in dialoog met de verschillende actoren volledig overboord.

MAP7 moet van start gaan met een wit blad: alle taboes aan de kant

Actueel

Niemand, maar dan ook niemand, is tevreden met de aaneenrijging van mestactieplannen om de waterkwaliteit te verbeteren. We zijn ondertussen aan MAP6+ en MAP7 wordt voorbereid. Vergeet straks al het voorgaande. “Voor MAP7 zullen we vertrekken van een wit blad”, zegt minister Demir.

Ondanks de hoge kunstmestprijzen is het aangeraden om de stikstofbemesting in  wintertarwe slechts in beperkte mate te reduceren.

Bemesting tarwe afstemmen op hoge kunstmestprijzen?

Granen

De voorbije maanden zagen we een sterke stijging van de kunstmestprijzen. Voor de stikstofbemesting in wintertarwe heeft dit als gevolg dat het nog belangrijker is om de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op het economisch optimum.

Belgapom-prijs blijft stabiel

Aardappelen

Op 11 februari bedraagt de Belgapomprijs voor Bintje, Fontane en Challenger 200 euro/ton zonder btw. Voor de 3 rassen is deze prijs dezelfde als vorige week.

Ritnaalden op het wortelstel van jonge maïs.

Monitoring helpt bij de aanpak van ritnaalden

Maïs

De laatste jaren zorgen ritnaalden voor meer en meer problemen op maïspercelen. Afhankelijk van de weers- en groeiomstandigheden zijn er heel wat aangetaste planten te zien, met zelfs plaatselijk grote plantuitval en herinzaai tot gevolg. In het project ‘Mesurolvrije maïs’ zoekt men naar een efficiënte aanpak tegen dit lastig bodembeestje.

Het LCV geeft enkele richtlijnen mee voor de maïsrassenkeuze.

Keuzestress verhelpen bij maïsrassenkeuze

Maïs

Vele landbouwers zijn deze periode bezig met het kiezen van welke maïsrassen ze gaan uitzaaien. Het is best begrijpelijk dat hierbij enige keuzestress optreedt. Om dit te verhelpen gingen we te rade bij Sander Palmans, coördinator PVL Bocholt.