Druppelirrigatie doet opbrengst van uien sterk stijgen

Akkerbouw

Na een eerdere proef in Oudenaarde is het ook in Poeke bewezen: door toepassing van druppelirrigatie stijgt de productie van uien bijzonder sterk. “Een duidelijke win-win”, stelt Luc De Reycke van het Proefcentrum voor de Groenteteelt.

Efficiënt spoelen van de veldspuit op het veld

Akkerbouw

Het wordt aangeraden om de sproeier goed te spoelen op het veld, met zo min mogelijk water. Daar horen wel enkele technische aanbevelingen bij. Als de landbouwer deze goed opvolgt, vermindert hij de benodigde hoeveelheid schoon water en verbetert hij de prestaties van het veld.

Op een charmerende wijze gaven de landbouwers hun onrusten te kennen aan minister van Natuur Zuhal Demir.

Boeren vragen aandacht voor landbouw, aan minister van Natuur Demir

Akkerbouw

Zondagnamiddag 20 september opende minister van Natuur Zuhal Demir onthaalpoort De Torenvalk aan het Meerdaalwoud. Enkele Vlaams-Brabantse landbouwers maakten van deze gelegenheid gebruik om aan de minister ook aandacht te vragen voor de land- en tuinbouw in de regio. De landbouwers voelen er zich machteloos, niet gehoord en worden geconfronteerd met een agressief aankoopbeleid van landbouwgronden door het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Het opbrengstpotentieel van rassen kan wisselend zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Wintertarwe scoorde niet slecht in 2020

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2019-2020.

Voor Jasper is de granenteelt voor het granennetwerk rendabel.

Granenteler Jasper Van Opstal: “Ik ben een onderzoeker in landbouwersplunje”

Granen

Jong, vastberaden en gebeten door de onderzoekersmicrobe: zo kan je de 22-jarige Jasper Van Opstal omschrijven. Als landbouwer in het graannetwerk test hij elk jaar traditionele tarwerassen voor Brouwerij 3 Fonteinen. “Ik kwam van de schoolbanken toen ik als landbouwer startte. Het gaf me de kans om bij te leren, en onderzoek naar oude granen interesseerde me ook gewoon. Ik moest niet lang nadenken om mee in te stappen”, lacht hij.

HZPC en Sanac zetten samen in op Belgisch pootgoed

Aardappelen

HZPC en Sanac gaan nauwer samenwerken om de productie van kwalitatief pootgoed op Belgische bodem te garanderen. Door de teeltexpertise van Sanac en de internationale ervaring van HZPC te combineren willen beiden partijen op middellange termijn de pootgoedproductie op Belgische bodem verhogen.

Het feit dat Brouwerij 3 Fonteinen voor biologisch kiest, juicht hij toe.

Vermeerderaar Tijs Boelens:“Ik wil de Pajotse boeren meer perspectief geven!”

Granen

Nog voor het project rond het granennetwerk van start ging, was Pajottenaar en biologisch teler Tijs Boelens geïnteresseerd in landrassen. “Ik ben nog altijd voortdurend op zoek naar oude rassen, en vermeerder ze op mijn bedrijf”, legt hij uit. “In dit project wil ik de boeren in het Pajottenland echt vooruit helpen. Samenwerken in het netwerk is echt cruciaal.”

Tijdens het project is het de bedoeling om zo veel mogelijk rassen uit te testen bij de 15 Pajotse landbouwers die nu in het granennetwerk betrokken zijn.

15 boeren telen traditionele granen voor Geuze en Lambik

Granen

Het Pajottenland stond ooit bekend voor zijn brouwgerst en de originele tarwelandrassen. Deze streek is perfect voor het brouwen van de terroirbieren Lambik, Geuze en Kriek. Door de industrialisering van de landbouw, verdween die traditie stilaan. Brouwerij 3 Fonteinen blaast die traditie weer leven in en zoekt nu samen met 15 landbouwers in het granennetwerk naar de lokale tarwe en gerst, die hun bier groots heeft gemaakt. Santé!

Het seizoen vroege aardappelen 2020 is afgesloten.

Belgapomprijzen blijven opnieuw hetzelfde

Aardappelen

De Belgapomnotering voor de primeurs bedraagt 25,00 euro/ton (zonder btw) of 26,50 euro/ton (met btw), wat dezelfde prijs is als vorige week. De marktstemming voor de vroege rassen is stabiel: het aanbod is gelijk aan de vraag. Het seizoen vroege aardappelen 2020 is afgesloten.

De Aa is een zijrivier van de Kleine Nete in het stroomgebied van de Schelde.

Provinciaal project pakt droogte en wateroverlast aan in het afstroomgebied van de Aa

Akkerbouw

De nieuwe gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} wil landbouwers en natuurbeheerders in het stroomgebied van de Aa sensibiliseren, inspireren en begeleiden. Het doel: een evenwicht tussen landbouw, water en natuur. “De provincie brengt alle partners van {beek.boer.bodem} rond de tafel en coördineert de samenwerking,” vertelt gedeputeerde voor Waterbeleid Jan De Haes. “Als regisseur werken we aan gebiedsgerichte oplossingen.”

De data moeten boeren in staat stellen om gerichter actie te ondernemen richting bijvoorbeeld een veranderend klimaat.

Google en FAO lanceren gratis webtool

Akkerbouw

Internetgigant Google en de wereldvoedselorganisatie FAO van de VN lanceren een gratis nieuwe webtool: Earth Map. De tool koppelt satellietgegevens die Google verwerkt aan landbouwkundige informatie van de FAO. Alle boeren met internettoegang krijgen zo volgens de 2 organisaties toegang tot belangrijke klimaat-, milieu- en landbouwinformatie.

Voor de bruine en grauwe kiekendief bedraagt het gemiddeld bedrag circa 50 euro per dossier.

Grootst aantal subsidiedossiers voor broedende vogelsoorten in kustregio

Akkerbouw

Vooral landbouwers in West-Vlaanderen vragen subsidies voor de bescherming van vogelsoorten die broeden op landbouwpercelen aan. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg. Voor de bruine en grauwe kiekendief bedraagt het gemiddeld bedrag circa 50 euro per dossier.

De droogte speelde de Belgische landbouw de afgelopen jaren al parten.

Klimaatverandering raakt Belgische landbouwproductie

Economie

De opwarming van de aarde berokkent de landbouw steeds meer schade. De jaarlijkse kosten van onder meer verzilting, erosie en overstromingen lopen tussen 2019 en 2050 op tot 606 miljoen euro. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie. De aardappel- en maïsoogst kan een derde afnemen.

ILVO zet meer en meer in op onderzoek rond nieuwe peulgewassen, onder meer rond soja, kikkererwten, rode boon...

Eerste teeltervaringen met peulvruchten in Vlaanderen zijn veelbelovend

Akkerbouw

Peulvruchten, zoals linzen, kikkererwten, veldbonen, erwten, edamame, soja en nierbonen, hebben een toekomst in Vlaanderen. Alle schakels, van consument tot retail, zijn lokaal aanwezig en de eerste teeltervaringen zijn veelbelovend. Dat er nog werk aan de winkel is, is niet meer dan logisch. Dat bleek onder meer op een contactdag, die ILVO organiseerde.

Bij de proefrooiingen van het PCA scoorden de rassen Fontane en Challenger iets minder goed dan het meerjarig gemiddelde.

Aardappelopbrengst ligt ietsje achter op gemiddelde

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) deed proefrooiingen bij de rassen Fontane en Challenger. Beide rassen scoren momenteel iets minder goed dan het meerjarig gemiddelde.

De warme, zomerse week zal ongetwijfeld de afrijping nog in een stroomversnelling brengen. Er zal overal volop worden gehakseld.

Maïs op meeste locaties oogstklaar

Maïs

De afgelopen week liet de mais een stijging van 5% in drogestofgehalte zien.

Robots kunnen bepaalde  arbeidsintensieve taken automatiseren, wat een aanzienlijke besparing aan personeelskost kan betekenen.

CSA-robot zal mechanische onkruidbestrijding vereenvoudigen in biologische beddenteelt

Smart farming

Het Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) draagt agro-ecologie hoog in het vaandel. Onkruid mechanisch verwijderen in plaats van chemisch is één manier om milieubewust te werken. Als dat met een robot automatisch kan, en tegen een relatieve lage kost, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor de Vlaamse biolandbouw. Het ILVO en de onderzoeksgroep AIRO van UGent-Imec slaan de handen in elkaar in het project ‘CSA-robot’, waarbij op een cocreatieve manier samen met CSA-bedrijven een multi-inzetbaar en betaalbaar robotplatform ontwikkeld wordt.

De eerste bieten worden binnen 14 dagen in de Tiense Suikerraffinaderij verwacht.

Tiense suikerbietencampagne start pas op 28 september

Bieten

In de Tiense Suikerraffinaderij worden de eerste suikerbieten van de campagne 2020 op 28 september verwacht. De dag nadien start de verwerking ervan. Dat is 14 dagen later dan vorig jaar.

CIPC werd veel gebruikt in de aardappelbewaring.

Belpotato: wees proactief, breng tMRL niet in gevaar

Aardappelen

De Europese Commissie werkt momenteel aan een tijdelijke maximale residulimiet (tMRL) voor CIPC, een kiemremmer voor aardappelen. Deze zal mogelijk op 0,4 ppm (dus 0,4 mg CIPC per kg) uitkomen. De tMRL is van toepassing vanaf de oogst 2021-2022, en dit zowel voor verse aardappelen als voor aardappelproducten. Ketenorganisatie Belpotato roept op deze tMRL niet in gevaar te brengen door de regels niet te respecteren.

De biodiversiteit in landbouwgebieden daalde wel.

Biodiversiteit in België ging er voorbije 30 jaar licht op vooruit (WWF)

Akkerbouw

De biodiversiteit in België is er de voorbije 30 jaar licht op vooruit gegaan met een stijging van 0,2% per jaar. Dat blijkt uit het eerste Living Planet Report voor ons land van het WWF. Er zijn wel veel verschillen naargelang de soort en het habitattype. In agrarische omgevingen en voor bepaalde bossoorten is de achteruitgang volgens het WWF wel dramatisch.