Vanaf 24 juli loofvernietiging in kader vermeerdering pootaardappelen

Aardappelen

Het loof van de pootaardappelen van de oogst 2020 wordt het best vernietigd vanaf 20 juli (vroege rassen), 24 juli (intermediaire rassen) en 28 juli (late rassen). Dat meldt het Departement Landbouw en Visserij.

Blijf alert voor aardappelziekte in dit kwakkele zomerweer.

Blijf alert voor aardappelziekte

Aardappelen

Het kwakkelende zomerweer zorgt ervoor dat de kans op aardappelziekte aanwezig blijft. Dat meldt het Proefcentrum voor Aardappelen in haar nieuwsbrief. Tot eind deze week zijn de omstandigheden voor de ontwikkeling van deze ziekte ook goed.

De website ondersteunt landbouwers volgens de initiatiefnemers bij het nemen van betere bemestingsbesluiten.

Website promoot goede bemestingspraktijken groenteteelt

Groenten

Met de nieuwe website www.groenteadvies.be kunnen groentetelers informatie vinden die ze helpt op maat van plant en bodem te bemesten. Dat is noodzakelijk om een goede waterkwaliteit te bereiken. De site is een initiatief van onderzoeksinstituut Inagro en 2 proefstations voor de groenteteelt: PSKW en PCG.

Het VIB wil met behulp van schilderijen de evolutie van planten bestuderen. Op de foto ‘Het Stilleven met vruchten en kastanjes’ dat Vincent van Gogh rond 1886 is geschilderd.

Onderzoekers bestuderen evolutie van planten op historische schilderijen

Akkerbouw

Onderzoekers van het VIB en Amarant gaan na hoe historische schilderijen gebruikt kunnen worden om de genetische veranderingen in ons plantaardig voedsel te traceren, en ze zoeken hulp om een grote catalogus samen te stellen. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). "Het is echt verbazingwekkend om te zien hoe gedetailleerd kunstenaars door de eeuwen heen de diversiteit in ons voedsel hebben afgebeeld", zegt professor Ive De Smet van VIB-UGent Centrum voor Planten systeembiologie.

Bernard Huybrechts bleef door de coronacrisis met 300 ton aardappelen zitten.

Samenlevingsopbouw organiseert in Leuven 'friettoer voor de goede zaak'

Aardappelen

Onder het motto 'Red Patat Bernard' toert Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant de komende weken rond in Leuven met een mobiele kraam waar frietjes verkocht worden op basis van de aardappelen die een boer uit de omgeving door de coronapandemie niet verkocht kreeg. Uiteindelijk gaf hij de aardappelen achter deze frieten weg. De opbrengst van de verkoop gaat naar 'Robin Food'-producten gemaakt van voedseloverschotten voor kwetsbare gezinnen.

Granulaat Force Evo in strijd tegen ritnaalden

Akkerbouw

Door het verbod op neonics zocht Syngenta in de strijd tegen onder meer ritnaalden in maïs en aardappelen naar een alternatieve én efficiënte oplossing. Op proefvelden blijkt dat Force 200 CS (zaadontsmetting) + Force Evo (granulaat) een doeltreffend middel is om dat probleem effectief aan te pakken.

Op de wereldmarkt stijgen tarwenoteringen.

Tarwe-, gerst- en maïsnoteringen stijgen

Akkerbouw

Op de wereldmarkt stijgen de tarwe-, gerst- en maïsnoteringen. De tarweprijs werd weer gestimuleerd door de teleurstellende eerste oogstgegevens uit de EU en het Zwarte Zeegebied. Eind vorige week werd voor gerst ongeveer 170 euro per ton betaald in Brussel. Ten slotte steeg ook de maïsnoteringen, dankzij het afdekken van shortposities.

Zicht op een deel van de B&B van BertemNatuur met gastvrouw Linda Putseys  én op de achtergrond de groene omgeving.

De wereld leren kennen dankzij gastenkamers

Agrotoerisme

Linda Putseys baat samen met haar man Willy Ronsmans in Bertem een akkerbouwbedrijf uit én een Bed & Breakfast, namelijk BertemNatuur. Willy ontfermt zich over de akkers, Linda over de gasten. Destijds was ze bij de eerste generatie landbouwers die gastenkamers op een boerderij aanbood. “Dankzij de internationale gasten die over de vloer komen, heb ik de wereld leren kennen”, geeft Linda aan.

In ons wordt met name Nederlands pootgoed gebruikt.

Toch reguliere nacontrole pootgoed in Nederland

Aardappelen

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) gaat dan toch ook in 2020 een reguliere nacontrole op pootgoed doen. Eerder verklaarde de NAK dat dit niet mogelijk was omdat er geen vooruitzicht was dat de benodigde laboratoriummaterialen op tijd beschikbaar zouden zijn. Het besluit werd mede genomen omdat men snel wilde beslissen vanwege de virussituatie en de start van de loofdodingsperiode.

Een beperkte uitstoeling en het aanhoudend droge weer zorgden voor een lage ziektedruk in de wintertarwe.

De teelt van wintergranen beproefd

Akkerbouw

Door de Covid-19-pandemie kon het proefveldbezoek dat de PIBO-Campus traditioneel in het late voorjaar organiseert niet doorgaan. Als alternatief werden er per teelt filmpjes gemaakt met toelichting die te raadplegen zijn via de website, Facebook en het YouTube-kanaal van de PIBO-Campus.

Cartografische tool verbindt vraag en aanbod in teelt van biomassa

Akkerbouw

De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil marginale gronden nieuw leven inblazen via aanplantingen voor de duurzame productie van energie en materialen. De projectpartners ontwikkelden een online kaart die de onbenutte sites met biomassapotentieel en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. De kaart is nu online beschikbaar.

Tom Vandekendelaere, de nieuwe CEO van Belgapom.

Tom Vandekendelaere volgt ‘monument’ Romain Cools op als nieuwe CEO van Belgapom

Aardappelen

Algemeen secretaris Romain Cools neemt na een indrukwekkende loopbaan van 30 jaar afscheid van Belgapom. Tom Vandenkendelaere uit Roeselare wordt de nieuwe CEO van de erkende beroepsvereniging. “Ik kijk er bijzonder hard naar uit”, reageert hij. Wat Romain Cools later gaat doen, is nog niet duidelijk. “Misschien ga ik weer studeren.”

Belgapom: seizoen wordt afgesloten

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Fontane bedraagt 31,80 euro incl. BTW per ton (30,00 euro excl. BTW per ton). De marktstemming is flauw, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan de vraag. Voor Bintje en Challenger is er geen notering wegens een gebrek aan transacties. Het seizoen 2019/2020 wordt afgesloten.

VCM zal de impact en de gevolgen van deze aanpassingen nog verder inventariseren, maar roept alle biologische mestverwerkingsinstallaties op om rekening te houden met een mogelijk opslagtekort voor effluent in het najaar.

VCM vreest dat er een opslagtekort voor effluent dreigt

Akkerbouw

Door MAP6 is de uitrijregeling voor type III meststoffen (waaronder effluent) gewijzigd. Zo was al bekend dat het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt verboden is tenzij de nateelt ten laatste op 31 juli of een specifieke teelt ten laatste op 31 augustus is ingezaaid. Er dreigt nu een tekort aan opslag voor effluent.

Weerbaarheid is voor de volledige aardappelsector van groot belang, om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Weerbaarheid van de sector staat centraal tijdens Aardappeldemodag Online

Aardappelen

Op woensdag 19 augustus heeft in Nederland de alom bekende Aardappeldemodag voor het eerst online plaats. Het actuele beursthema van deze Aardappeldemodag Online, ‘Voortgang aardappelsector draait om weerbaarheid’, speelt in op de veranderingen die continue op de sector afkomen.

In een onkruidproef werd duidelijk dat Proman als versterkende factor werkt,  aldus Stef Dierickx.

Goede werking bij droogte: maatstaf voor een goed product

Nieuws van maatschappijen

In tijden dat er om de haverklap middelen wegvallen, is het nodig dat we de middelen die nog bestaan zo goed mogelijk inzetten. Belchim zet in op Gozai en Beloukha, en ziet adviesschema’s met triazolen als vervanging voor chloorthalonil in T1.

Door houtsnippers afkomstig van lokaal houtkantenbeheer te gebruiken, worden kringlopen gesloten in het agrarisch landschap.

Vlaamse steun voor het inzetten van houtsnippers als bodemverbeteraar is meer dan welkom

Akkerbouw

Het kostenplaatje voor het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar is een drempel om deze techniek bij een duurzaam bodembeheer in te zetten. Dat zeggen Leen Vervoor, regiocoördinator Agrobeheerscentrum Eco², en Mia Tits van de Bodemdeskundige Dienst van België.

Na de vangst worden de Canadese ganzen met CO2 verdoofd en gedood.

Natuur en Bos vangt Canadese ganzen om schade aan landbouwgewassen te beperken

Akkerbouw

Om de schade die de Canadese gans aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, gaat het Agentschap Natuur en Bos dit jaar opnieuw die ganzen vangen. Na de vangst worden ze met CO2 verdoofd en gedood. De afgelopen 20 jaar heeft de ganzensoort zich massaal voortgeplant.

Pieter en Jan Pieter Evenhuis. Jan Pieter: “Je kunt niet meer zeggen tegenwoordig: ik ga die koers volgen en over 30 jaar sta ik daar. Die tijd is echt voorbij voor jonge agrariërs.”

‘Maatschappij is qua voedsel te veel ontzorgd’

Akkerbouw

Het gecombineerde akkerbouw-loonbedrijf Evenhuis v.o.f. uit het normaliter door toeristen overstroomde Giethoorn (NL) werkt met het Dacom-programma. Daarmee worden bijna 200 percelen van de in totaal ongeveer 700 hectare grond exact in beeld gebracht. Via een app kan iedere medewerker van het bedrijf op ieder moment het hele bouwplan inkijken, evenals welke grondbewerking uitgevoerd is en welke bemesting en middelen gebruikt zijn. Evenhuis doet ook mee aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

De EU importeert dit seizoen duidelijk meer suiker dan het exporteert.

Suikerprijs veert wat omhoog in de EU

Bieten

Suikerprijzen zijn de laatste maand de prijzen in de EU weer iets gestegen, maar mondiaal staat nog druk op de prijs. De lockdowns die de coronacrisis met zich meebracht, zijn deels voorbij. De voor suiker zo belangrijke olieprijs veert daarom op. De droogte op het noordelijk halfrond en moessonzorgen in India zorgen bovendien voor gematigde oogstverwachtingen.