Belgapom-notering voor Fontane stijgt

Aardappelen

De Belgapom-notering voor Bintje en Challenger blijft al geruime tijd op 13,25 euro incl. BTW per ton staan (12,50 euro excl. BTW per ton). De marktstemming voor Bintje respectievelijk Challenger is vast (aanbod is kleiner dan de vraag) en prijshoudend (aanbod is kleiner of gelijk aan de vraag). Voor Fontane ziet de organisatie een stijging in prijs, tot 14,84 euro incl. BTW per ton (14,00 euro excl. BTW per ton). Hier is de markt stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag.

De discussie over contracten is elk jaar levendig. De fabrieken willen zo min mogelijk betalen, maar toch genoeg om de aardappelen niet naar de concurrent te zien gaan.

Kostprijs consumptieaardappelen met 15% omhoog, contracten volgen niet volledig

Aardappelen

De kostprijs van het telen van consumptieaardappelen stijgt in 2020 volgens een Nederlandse berekening met gemiddeld circa 15%. De oorzaak ligt vooral in het verbod op het bewaarmiddel chloorprofam en in mindere mate loofdodingsmiddel Reglone. De eerste contractprijzen van Clarebout en Vervaeke duiden nog niet op volledige compensatie van de hogere kostprijs. Volgens Belgapom is volledige compensatie niet vanzelfsprekend.

Precisielandbouw is volgens Vantage Agrometius en AgroVision een revolutie voor de landbouw.

Vantage Agrometius en AgroVision integreren precisielandbouw en teeltregistratie

Akkerbouw

Vantage Agrometius en AgroVision hebben de handen ineen geslagen: door teeltregistratie, gewasbeschermingsadvies en precisielandbouw bij elkaar te brengen, krijgt de teler volgens de bedrijven meer kansen, inzicht en gemak. Precisielandbouw wormoet zo voor een grotere groep telers toegankelijk worden.

Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen.

Spruitkoolstokken zijn een belangrijke reststroom: vezels en sap

Groenten

Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze, maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen. Hoog tijd om deze reststroom hoogwaardig te valoriseren. “We zetten in dit project in op het multifunctioneel landbouwmodel waarbij het landbouwbedrijf, naast voedselproductie, een rol krijgt als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën”, zegt Veronique De Mey van Inagro.

Elk jaar groeit de wereldwijde vraag naar friet met enkele procenten.

Nieuwe frietfabriek Farm Frites in Kazachstan

Akkerbouw

De Nederlandse frietproducent Farm Frites investeert circa 130 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Kazachstan. De fabriek krijgt een productiecapaciteit van 70.000 ton friet per jaar. De fabriek moet in 2022 ‘online’ gaan. Het overgrote deel van de friet zal worden uitgevoerd naar de buurlanden Rusland en China.

Opbrengstresultaten zeer vroege tot late kuilmaïs-variëteiten

Akkerbouw

Net zoals in 2018 was 2019 een teeltjaar met uitdagende klimatologische omstandigheden. De verschillen tussen regio’s, en ook binnen percelen, waren opnieuw erg groot. De koude periode aan het begin van het teeltjaar, gevolgd door een warme en droge periode hadden een grote impact op de groei van de maïs.

Gronden waarop in het verleden vervuilende activiteiten plaatsvonden, kunnen niet zomaar voor de landbouw worden ingezet.

Bodemonderzoek verplicht voor honderdduizend Vlaamse percelen

Akkerbouw

Eigenaars van grond met een risico op bodemverontreiniging zijn vanaf 2021 verplicht die te laten onderzoeken. Maar weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat hun grond mogelijk vervuild is, schrijft De Tijd zaterdag. Voor de landbouw kunnen vervuilingsresten gevaar opleveren.

Voor ieder gebiedstype zijn er andere regels. Daarom is het van belang te weten in welk gebied een perceel ligt.

In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

Wetgeving

In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes (groen, geel, oranje en rood). Voor je eigen percelen weet je doorgaans wel tot welk gebiedstype ze behoren. Voor percelen in pacht is dat niet altijd het geval. Inagro legt uit waar je kunt vinden welk gebiedstype van toepassing is.

Microklimaatsensor op fruitbomen.

Nieuwe microklimaatsensor helpt tegen ziektes en plagen in fruitteelt

Akkerbouw

De sensor, ontwikkeld door de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent, kan te natte of te droge periodes nauwkeurig meten. Zo maken ziektes en plagen minder kans op fruitbomen.

Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig in de Vlaamse land- en tuinbouw.

Nieuw kennisplatform GroentenPrecieS

Groenten

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig. Op de website www.groentenprecies.be zet kenniscentrum Inagro alles op een rijtje.

Bayer kreeg door de overname de rechtszaken van Monsanto over Roundup op haar bord.

Amerikaanse overheid steunt Bayer in Roundup-zaak

Nieuws van maatschappijen

Het Amerikaanse milieuagentschap (EPA) en het ministerie van justitie stellen dat Roundup niet kankerverwekkend is. Daarmee ondersteunt de Amerikaanse overheid Bayer in haar verdediging in een aantal rechtszaken. Dit voorjaar wees een jury in Californië een schadevergoeding van omgerekend 80 miljoen euro toe aan een Amerikaanse boer.

De Taittinger-wijngaarden worden beheerd met respect voor het milieu.

Champagne met een duurzaam druifje

Akkerbouw

De Franse Minister van Landbouw en Voeding Didier Guillaume gaat in zijn beleid voor ‘Zero Pesticides’. Manager van de Taittinger-wijngaard Vincent Collard acht dit een utopie. Duurzame champagne, dat is voor het champagnemerk Taittinger werken met mechanische onkruidbestrijding, maar ook met verlaagde dosissen gewasbeschermingsmiddelen.

Mycotoxines zijn natuurlijke toxines, reeds aanwezig vóór de oogsttijd.

Mycotoxinegehalte in maïsoogst laag

Akkerbouw

Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar opnieuw laag. Dat melden Fegra en BFA, de Belgische federaties van respectievelijk de graanhandel en diervoeders. Dat kwam deels door droge oogstomstandigheden.

Waar er voldoende neerslag is gevallen, waren de opbrengsten meestal behoorlijk.

Evaluatie van het maïsteeltjaar 2019

Akkerbouw

Het maïsteeltjaar van 2019 startte met een tijdige uitzaai, gevolgd door een trage opkomst. Vervolgens was er opnieuw droogte en hitte, maar met een kleinere impact dan vorig jaar voor de maïsteelt.

Mestbankaangifte tijdig indienen is vanaf 2020 een must

Akkerbouw

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro.

Belgapom-prijzen blijven onveranderd

Akkerbouw

De Balgapom-notering van vrijdag 20 december 2019 is onveranderd voor Bintje, Challenger en Fontane.

De aankoop en het gebruik van kunstmest moeten boeren vanaf 1 januari 2020 in een register bijhouden.

Nieuw vanaf 1 januari 2020: landbouwers moeten aankoop en gebruik van kunstmest registreren

Akkerbouw

Bram Vanthoor bij een installatie met mobiele goten.

België, top in mobiele goten

Groenten

De marktleider wereldwijd in mobiele goten is een Belgisch bedrijf. Hortiplan heeft intussen mooie referenties in België, Nederland, de VS, Canada, Rusland en nog veel andere landen. Manager bij de firma Bram Vanthoor schetst de redenen van het succes. Hij ontwaart ook enkele trends met impact op het hydrocultuurgebeuren.

De zomerhitte was op veel plaatsen in Vlaanderen uitzonderlijk te noemen.

Droogte was afgelopen zomer uitzonderlijk in 96 gemeenten

Akkerbouw

De droogte van afgelopen zomer was uitzonderlijk in 96 Vlaamse gemeenten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld).

Landbouwers worden regelmatig getroffen door ernstige droogte, hevige regenval dan wel extreme vorst of hitte.

Subsidie brede weersverzekering aanvragen via verzamelaanvraag

Economie

Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering. Landbouwers kunnen de premiesubsidie aanvragen via de verzamelaanvraag 2020, die uiterlijk op 30 april 2020 moet worden ingediend. Het Departement Landbouw roept landbouwers op zich aan te melden voor een brede weersverzekering, en raadt aan de mogelijke verschillen tussen aanbieders goed te bestuderen.