SESVanderHave brengt SBR-tolerante suikerbietvariëteiten

Nieuws van maatschappijen

De suikerbietziekte ‘Syndrome Basses Richesses’ of kortweg SBR maakt een opmars in Europa. Suikerbietveredelaar SESVanderHave heeft een genetische oplossing gevonden.

Belgapomnotering voor Bintje lager dan die van Challenger en Fontane

Aardappelen

Deze week is er weer een Belgapomnotering voor Bintje, en die bedraagt 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Hier geldt een rustige marktstemming, met een aanbod dat groter is of gelijk is aan de vraag. De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Ook voor Fontane is de marktstemming rustig. Voor Challenger is de marktstemming flauw, met een aanbod dat groter is dan de vraag.

Het onderzoeksteam screende 3.000 essentiële oliën om een alternatief te vinden voor glyfosaat.

Biologische alternatieven voor glyfosaat verwacht tegen 2026

Akkerbouw

APEO, een spin-off van de Gembloux faculteit van Agro-Bio Tech ULiège, ziet verschillende nieuwe alternatieven voor glyfosaat gecommercialiseerd in 2026. Eerst zal worden gericht op gebruik door particulieren, later voor landbouwers en andere professionelen. “Maar voor het echt gecommercialiseerd wordt, is er nog veel onderzoek nodig”, vertelt Haïssam Jijakli, hoogleraar plantenziektekunde en medeoprichter van APEO.

Rassenonderzoek en onderzoek naar nieuwe gewassen zijn complementair.

Meer rassen en meer gewassen maken landbouw klimaatrobuuster

Akkerbouw

Door in te zetten op klimaatrobuustere gewassen wapen je je als landbouwbedrijf tegen de verminderde beschikbaarheid aan water en tegen de aanhoudende droogtes. Aan het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) hebben ze dat begrepen. Bij verschillende teelten wordt het selectiecriterium droogteresistentie in het rassenonderzoek dan ook steeds belangrijker. Daarnaast wordt er meer geëxperimenteerd met nieuwe gewassen, zoals soja en quinoa, die het door het veranderende klimaat ook goed in België zouden doen.

Belgapom deed op 21 mei geen notering voor Bintje.

Geen Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

Belgapom deed op vrijdag 21 mei geen notering voor de variëteit Bintje, daar er geen waarnemingen zijn door een gebrek aan transacties. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane en Challenger.

In Vlaanderen wordt ongeveer 60 ha miscanthus als energiegewas verbouwd.

Geen precies zicht op aandeel van teelten voor gebruik als biobrandstof

Actueel

Er zijn verschillende teelten die in Vlaanderen kunnen worden ingezet voor biobrandstof, maar er is niet bekend welk aandeel van de teelten effectief voor biobrandstof wordt gebruikt. “Het lijkt me niet wenselijk dat grote arealen gewassen die ook gebruikt kunnen worden voor voeding richting biodiesel zouden gaan”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Stefan Muitjens komt 6 keer per jaar samen met zijn groep landbouwers en dan bespreken ze allerlei topics.

Stefan Muijtjens: “Een adviseur hoeft op zich niet, maar reflecteren is noodzakelijk”

Akkerbouw

Om een biolandbouwer te zijn, moet je uit het juiste hout gesneden zijn. Hij moet zijn bedrijfsvoering ten allen tijde op orde hebben, goed voorbereid zijn en zijn juiste afzetmarkt kennen. Stefan Muijtjens is een landbouwadviseur die hierop inzet. “Als adviseur begeleid ik zo’n 20 landbouwers, waarbij ik focus op bodem en klimaatrobuustheid. Ook een gesloten kringloop is belangrijk om verlies in productie te vermijden.”

Door de regen nam de ziektedruk in wintertarwe lichtjes toe de voorbije week.

Regen doet ziektedruk in wintertarwe lichtjes stijgen

Akkerbouw

Ook de voorbije week volgde het Landbouwcentrum Granen (LCG) de ziektedruk in wintertarwe via 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) verder op in onbehandeld gewas.

Planten kunnen via specifieke moleculaire sensoren temperatuursveranderingen waarnemen.

VIB-onderzoek onthult hoe planten reageren op hoge temperaturen

Actueel

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de universiteit van Gent en internationale collega's hebben ontdekt hoe planten reageren op hoge temperaturen. Hun bevindingen, die gepubliceerd zijn in het vaktijdschrift Nature, zijn belangrijk in de context van klimaatverandering.

Dit voorjaar zou er iets minder vlas uitgezaaid zijn.

Een vlasmarkt met 2 snelheden

Akkerbouw

Dit voorjaar zou er iets minder vlas uitgezaaid zijn, met door de koude soms zelfs schade. De marktsituatie is weinig veranderd ten opzichte van vorige maand, maar kent 2 snelheden.

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, bezocht samen met haar dochtertje het bedrijf van Johan Janssen bij de start van de week van de Korte Keten.

Demir wil ruimte voor kleine familiale landbouwbedrijven

Veeteelt

Bij de start van de ‘Week van de Korte Keten’, zaterdag 15 mei, bezocht Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) boer Johan Janssen in het Limburgse Oudsbergen (Opglabbeek) van de Tievishoeve.

Dit seizoen ging het poten van aardappelen iets later van start én blijkt een kleiner areaal uitgeplant te zijn.

Minder hectares en late start voor aardappeljaar 2021

Akkerbouw

Nu het poten van de oogst 2021 bijna klaar is, lijkt het heel goed mogelijk dat het totale aardappelareaal binnen de Northwestern European Potato Growers (NEPG) landen (EU-04 met België, Nederland, Frankrijk en Duitsland) 3 tot 5 % lager zal uitvallen dan vorig jaar.

Volg de aanwezigheid van bladluizen in bietenvelden goed op.

Eerste bietenvelden bereiken drempel voor bladluisbehandeling

Akkerbouw

In totaal werden er de voorbije week op 142 velden waarnemingen uitgevoerd door het Bieteninstituut (KBIVB) naar bladluizen en andere insecten. Op 2 velden is de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt.

Gele roest en bladseptoria nam deze week toe in meerdere wintertarwepercelen.

Gele roest en bladseptoria, sterk aanwezig in wintertarwe

Akkerbouw

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas door het Landbouwcentrum Granen (LCG).

De Belgapomnotering voor Bintje bedraagt op 14 mei 70 euro/ton btw excl.

Terug Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

De Belgapomnotering voor Bintje bedraagt op 14 mei 70 euro/ton btw excl. met btw komt dit op 74,20 euro/ton. De marktstemming is stabiel met een aanbod dag gelijk is aan de vraag, evenwicht.

Nadat men zich over de aanpak van de bladziekten in wintertarwe heeft gebogen,  kan men stilstaan bij de aanpak van aarziekten.

Hoe de aarziektenbehandeling aanpakken?

Akkerbouw

In een vorig artikel stonden we stil bij de aanpak van bladziekten in wintertarwe. Hier bekijken we hoe we de aarziekten kunnen behandelen.

Aardvlooien kunnen schade veroorzaken in cichoreivelden.

Volg cichoreipercelen zorgvuldig op

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er in enkele cichoreipercelen schade wordt waargenomen veroorzaakt door aardvlooien.

Inloggen op de website van het Mestbankloket blijkt niet altijd mogelijk. Daarom verlengde de Mestbank de termijn voor het invullen van bepaalde gegevens naar 31 mei.

Uitstel voor invullen kunstmestregister tot 31 mei

Akkerbouw

Het Mestbankloket kampt met technische problemen. Daardoor wordt het invullen van het kunstmestregister verlengd van 15 mei naar 31 mei.

Hilde Crevits: “We blijven inzetten op autonome eiwitvoorziening van Vlaamse bodem.”

Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie

Akkerbouw

Het tweede actieplan alternatieve eiwitten heeft bijgedragen tot de verduurzaming van veevoeders in Vlaanderen. Het Departement Landbouw en Visserij en Belgian Feed Association (BFA) kijken terug op een vruchtbare samenwerking. De onlangs gelanceerde eiwitstrategie bouwt voort op het actieplan. Tegen 2030 moet de eiwitvoorziening duurzamer en diverser zijn en moet de Europese zelfvoorziening in eiwitten omhoog.

In vergelijking met het aantal landbouwers met een polis in 2020 (3.075) ligt het aantal landbouwers met een subsidie aanvraag in 2021 wat hoger.

Opnieuw grote belangstelling voor brede weersverzekering

Akkerbouw

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal landbouwers dat dit jaar een brede weersverzekering zal afsluiten, licht is gestegen. In totaal vroegen 3.377 landbouwers de subsidieregeling brede weersverzekering aan, tegenover 3.075 ingediende polissen vorig jaar. De definitieve cijfers zullen pas in januari 2022 bekend zijn.

De ontwikkeling van gele roest en bladseptoria moet nu goed in de wintertarwepercelen opgevolgd worden.

Vooral gele roest en bladseptoria opvolgen

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) meldde vorige week dat vooral gele roest en bladseptoria in wintertarwepercelen goed opgevolgd moet worden.

De VLM sprak met enkele landbouwers om inzicht te krijgen in hun bemestingsstrategie.

Droge zomers en toch een laag nitraatresidu?

Akkerbouw

Waarom blijft bij sommige landbouwers veel stikstof achter in de bodem op het einde van het groeiseizoen en bij anderen niet? Bestaat er een geheim achter een laag nitraatresidu? De VLM legde haar oor te luisteren bij twee landbouwers die er de laatste jaren in slagen om een goed nitraatresidu neer te zetten op hun bedrijf en zo mee zorgen voor een goede waterkwaliteit.

Voor De Pleynhoeve in Noorderwijk is hét hoogtepunt van het  jaar alweer bezig:  het aspergeseizoen.

De Pleynhoeve: “Je moet de asperge soigneren en dan krijg je er een topproduct voor terug”

Groenten

Voor De Pleynhoeve in Noorderwijk is hét hoogtepunt van het jaar alweer bezig: het aspergeseizoen. Mensen lopen op en van het veld voor de oogst van asperges, en binnen de hoeve staat iedereen paraat aan de machines om dat witte goud te sorteren en te verpakken. “Hier zie je de hele familie samenwerken aan één doel”, vertelt eigenaar Ben Van Olmen. “We soigneren het aspergegewas een heel jaar door, het is heel arbeidsintensief, maar het product dat je ervoor krijgt is van topkwaliteit.”

Ondanks de koude zijn de bietenvelden nu toch aan het opkomen.

Bietenvelden nagenoeg volledig opgekomen

Akkerbouw

Een groot deel van de suikerbietpercelen hebben zo goed als de volledige opkomst bereikt. 41% van de 145 percelen van de waarschuwingsdienst hebben een opkomst van meer dan 85%, zo meldt het Bieteninstituut (KBIVB).

Ruim 2 op de 3 consumenten verkiezen in Europa geteeld fruit en groenten.

Ruim 2 op de 3 consumenten verkiezen in Europa geteeld fruit en groenten

Groenten

Bij de aankoop van groenten en fruit geven de consumenten voorrang aan kwaliteit, smaak en voedselveiligheid boven andere aspecten zoals variëteit en prijs. Bovendien verkiest meer dan de helft een zonneserre als teeltsysteem omdat ze die als veilig, milieubewust en gezond ervaren, dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek.