Startpagina Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouw

Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Verdienmodellen voor agro-ecologische en biolandbouw: Wat is een faire prijs voor mijn product?

“Wat is nu een faire prijs voor mijn product dat op een agro-ecologische of biologische wijze geteeld is?” Dat is de vraag die de partners van het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw kregen van een biolandbouwer. Het antwoord is niet eenduidig. De landbouwer moet nadenken over verdienmodellen, de kost- en verkoopprijs en ook over marketing. Zowel voor de gangbare, als de biologische landbouw is dat een uitdaging.

Belgapomnotering voor Fontane stijgt naar niveau van Challenger

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt op 16 april 60,00 euro/ton (zonder btw) of 63,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor beide rassen vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Voor Bintje bedraagt de notering 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,60 euro/ton (met btw). De marktstemming voor dit ras is stabiel.

Vragen over handhaving van randvoorwaarden rond onder meer erosie

Als geen ander weten landbouwers hoe belangrijk erosie is in hun bedrijfsvoering. Het is dan ook voor velen een doorn in het oog dat de ene het wel goed doet, en de buur het soms minder nauw neemt met erosiemaatregelen. In de commissie Landbouw had over de handhaving van de randvoorwaarden met betrekking tot erosie een heel interessant debat plaats.

Aardappelteelt in België : maatregelen tegen bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg

Bruinrot is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum en vooral de aardappelteelt treft. Deze bacterie werd reeds aangetroffen in waterlopen in de provincies Antwerpen en Limburg en kan daar helaas niet meer worden uitgeroeid. Door het risico op de besmetting van de aardappelteelt via oppervlaktewater zijn de telers uit bepaalde gemeenten in deze provincies verplicht om beschermende maatregelen te nemen. De bacterie tast enkel bepaalde plantensoorten aan en wordt niet overgedragen op mensen.

Meest gelezen

Onderzaai: de oplossing na gescheurd grasland?

Beredeneerd omgaan met gescheurd grasland is van cruciaal belang om het nitraatresidu in het najaar te beperken. Om de mogelijkheden van maïs na gras in beeld te brengen legde Inagro een proef aan met gelijktijdige zaai en onderzaai van gras onder maïs op een perceel waar driejarig grasland werd gescheurd.

In de projecten ‘Partridge’ en ‘Vogelvriendelijk boeren’ is de boer sleutelfiguur

Het gaat al jaren niet zo bijster goed met de populatie akkervogels in Vlaanderen. Deze achteruitgang is te wijten aan meerdere factoren, zoals de versnippering van het landschap en de monoculturen in de landbouw. “Een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met landbouwers kan een oplossing zijn om de populatie te verbeteren”, vertelt Korneel Verslyppe van Boerennatuur Vlaanderen. Het Interreg project Partridge toont aan dat het kan, en ook het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ engageert landbouwers om maatregelen te nemen.

Belgapomnotering Challenger stijgt

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 9 april 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). Voor Challenger bedraagt die 60,00 euro/ton (zonder btw) of 63,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor beide rassen vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Er is geen notering en geen waarneming voor Bintje wegens een gebrek aan transacties.