Alternatieven zoeken voor Fontane en Innovator

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) gaat via proefvelden op zoek naar o.a. nieuwe aardappelrassen die het bekende Fontane en Innovator kunnen vervangen. Daarom heeft het PCA op het proefplatform van de Vlaamse overheid in Bertem en Lennik een rassenproef met 11 variëteiten aangelegd.

Het graan komt dit jaar wat vroeger van het land, verwacht Fegra, terwijl aardappelen door de coronacrisis langer bewaard worden.

Fegra en Belpotato: wees voorzichtig met magazijnen waar aardappelen gestockeerd werden

Akkerbouw

Landbouwers moeten rekening houden met de nawerking van CIPC in opslagfaciliteiten en installaties, alsook het risico op onvrijwillige kruisbesmetting. Dat melden de brancheorganisaties voor de aardappel- en granensector, respectievelijk Belpotato.be en Fegra. Ook een magazijn waarin in voorgaande jaren met CIPC behandelde aardappelen zijn opgeslagen, zijn niet geschikt.

Een fysiek bezoek aan het proefplatform van de Vlaamse overheid kon dit jaar niet door gaan. Als alternatief werden de proeven gefilmd en online uitgezonden. Wim Fobelets en Sarah Fonteyn van het Praktijkpunt Vlaams-Brabant geven hier uitleg bij de koolzaadteelt.

Koolzaadteelt beproefd en goedgekeurd

Akkerbouw

Op het proefplatform van het Departement Landbouw en Visserij in Bertem ligt op het landbouwbedrijf van de familie Ronsmans ook een demoveld met winterkoolzaad aan. Landbouwleven bezocht exclusief met onderzoekers Wim Fobelets en Sarah Fonteyn van het praktijkpunt Vlaams-Brabant het proefveld.

Edito: Het heft in eigen handen

Bieten

De bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij willen invloed. Ze kopen aandelen van de Duitse moedermaatschappij en zitten voortaan dus naast hun Duitse collega’s mee aan tafel. Men beseft dat betrokkenheid bij zijn afzet cruciaal is. Het is een mentaliteit die we nu ook bij Milcobel zien. Ruzie in de tent heet dat al

snel, maar een stevige discussie hoort bij een coöperatie.

Essentieel voor het functioneren van ons kwaliteitssysteem is een up-to-date en performante databank waarin alle certificatiegegevens op een veilige manier worden verzameld en beheerd.

Vegaplan Standaard kan mooie cijfers voorleggen

Actueel

In 2019 zijn meer dan 17.000 landbouwers gecertificeerd voor Vegaplan, waarvan 15.800 in België. Dit is 59% van de landbouwers met ten minste één plantaardige primaire activiteit.

Tiense Suikerraffinaderij betaalt een reële prijs van 26,20 per ton

Bieten

De Tiense Suikerraffinaderij betaalt voor het afgelopen seizoen een reële prijs van 26,20 per ton. Dat zegt directeur grondstoffen Erwin Boonen. Vanaf volgend seizoen zal de basisprijs worden gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs die in netto suiker exporterende landen wordt betaald. Tot nu toe was de referentie de effectieve verkoopprijs van Südzucker, maar die was minder transparant.

Vooral in het oosten van het land kunnen nu vlekken van aardappelziekte opduiken.

Wees alert voor aardappelziekte

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) waarschuwt via de nieuwsbrief opnieuw voor aardappelziekte, vooral in het oosten van het land.

Tijdens de coronacrisis ontstonden er overschotten van komkommer op de groenteveilingen. ILVO onderzocht daarom nieuwe valorisatiemogelijkheden voor nevenstromen met komkommers.

Bekommerd om komkommers

Groenten

Komkommers kan je, in tijden van overproductie, quasi zuurstofloos persen. Het daarna geconcentreerde sap heeft volgens ILVO-voedingsonderzoekers potentieel als gezonde, frisse smaakbrenger in commerciële zomerdrankjes. Deze bevindingen - uit recente experimenten - én de eerste praktijktoepassingen ontstonden naar aanleiding van de coronacrisis.

Het Waalse Gewest verbood in 2018 het gebruik van neonicotinoïden op zijn hele grondgebied. Het verbod op deze zaadbehandeling heeft ondermeer een negatieve impact in de bietenteelt.

Raad van State annuleert Waals gebruiksverbod op neonicotinoïden

Akkerbouw

De Raad van State heeft het Waals besluit van 2018 vernietigd, dat het gebruik van neonicotinoïden verbiedt. Zo meldden de federaties Phytofar en Bioplus-Probois in een persbericht.

Als je witloofwortels teelt, dan is het afhankelijk van de bestemming van de wortels of je onder de plantengezondheidswet valt of niet.

Plantenpaspoort nog niet opgenomen in Vegaplan v3.0, maar wel in wetgeving

Akkerbouw

Sinds eind 2019 moeten alle planten bestemd voor opplant en die verhandeld worden tussen professionelen een plantenpaspoort hebben. Die nieuwe wetgeving werd nog niet opgenomen in de Vegaplan Standaard v3.0, die momenteel van kracht is. Als landbouwer moet je echter steeds aan de wetgeving voldoen, herinnert de beheerder van Vegaplan en de sectorgidsen in zijn nieuwsbrief.

De incubator kan bedrijven ondersteunen om bijvoorbeeld typische groenten van bij ons zoals knolselder, witloof en spruitjes in bepaalde landen op de markt te krijgen.

300.000 euro voor extra promotie van Vlaamse land- en tuinbouwproducten in het buitenland

Covid 19

Door de coronacrisis is de Vlaamse buitenlandse handel sterk afgenomen. Naast een aantal acties ter ondersteuning van de export via Flanders Investment Trade (FIT), kent Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het kader van de relance 300.000 euro extra toe aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Die middelen zijn bedoeld om de export van Vlaamse land- en tuinbouwproducten in het buitenland te promoten en om een incubator te ontwikkelen.

Let op voor een te hoge geleidbaarheid van het drinkwater van vee.

Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht

Veeteelt

Inagro wijst er op dat verschillende waterbeheerders een toename van de zoutdrukken (geleidbaarheden) meldden. Dat vormt een aandachtspunt, zowel bij gebruik van water als drinkwater voor vee als bij gebruik voor irrigatiewater. Je kan bij Inagro en bij verschillende polderbesturen terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. Doe dat zeker als je twijfelt!

AGR-GPS-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustus

Akkerbouw

Om beter te kunnen opvolgen hoeveel mest er vervoerd wordt naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeibare dierlijke mest vervoeren met een burenregeling. De maatregel is een nieuwe maatregel uit MAP6. De maatregel is met een maand uitgesteld omdat het gebruiksklaar maken van de app meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk was gepland.

De Tiense Suikerraffinaderij is de grootste suikerverwerker van ons land.

Leveranciers Tiense Suikerraffinaderij kopen belang in Südzucker

Bieten

De circa 4.500 bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij worden mede-eigenaar van diens moederbedrijf Südzucker. Via het investeringsvehikel Sopabe-T koopt het bedrijf een belang van een paar procent in het Duitse bedrijf. Binnen het aandeelhouderschap van Südzucker koppelen de telers hun kar aan die van Zuid-Duitse telers, die al 58% van de aandelen in handen hebben.

De droogte heeft voor een ongelijkmatige gewasopkomst gezorgd. Vaak zijn er in een  suikerbietenveld 2 tot meerdere ontwikkelingsstadia te zien. Kleine en grote bieten  door elkaar zorgen voor een moeilijkere onkruidbestrijding.

Droogte en bladluizen trefwoorden voor bietenteelt in 2020

Bieten

De fysieke groepsbezoeken aan de proefplatformen van de Vlaamse overheid, dit jaar voor het eerst in Bertem en Lennik, konden door de coronacrisis niet doorgaan. De organisatoren vonden een alternatief door middel van een digitaal proefveldbezoek. Landbouwleven trok als enige verslaggever naar het veld.

Bij 3 percelen van de 23 werd de schadedrempel bereikt wat betreft bladluis.

Bladluizen op 78% van de tarwepercelen

Granen

Deze week werden 23 waarnemingspercelen geobserveerd naar plagen toe. 78 % van de percelen bevat bladluizen, maar er is wel een grote variatie qua aantal op de halmen. Geen enkel perceel bereikte de schadedrempel als het om graanhaantje gaat.

Volg bij elk perceel het advies van KBIVB op.

Zowel bladluis en vergeling als bietenvlieg gespot in bieten

Bieten

Al iets verder in de teelt, en er zijn enkele problemen opgedoken. Volg de adviezen voor bladluis naargelang uw situatie. Veel percelen tonen eitjes van bietenvliegen en larven, voornamelijk op de oudste bladeren. Behandelingen worden afgeraden omdat ze niet selectief zijn.

De aardappelteelt is in ons land ongeveer gelijk verdeels over het Waals en Vlaams gewest.

Vooralsnog geen enkele steun voor Waalse aardappeltelers

Aardappelen

Waalse aardappeltelers lijken zonder enige steun de crisis door te moeten komen. De Vlaamse regering gebruikt 10 miljoen euro uit het Vlaamse Noodfonds om aardappeltelers die hun vrije aardappelen niet kwijt kunnen te compenseren. “Onder Waalse telers leeft heel erg het gevoel gewoon vergeten te worden”, aldus Jean-Pierre Van Puymbrouck, een Waalse aardappelteler die tevens voorzitter is van brancheorganisatie Belpotato.

Sinds 2017 wordt samengewerkt met landbouwers in het kader van natuurinclusieve landbouw.

Antwerpse haven lanceert fonds voor duurzame landbouw in grenspark Groot Saeftinghe

Akkerbouw

Het Antwerpse Havenbedrijf gaat natuurinclusieve landbouw op de Linkerscheldeoever financieel ondersteunen. Samen met de partners van het nieuwe natuurgebied grenspark Groot Saeftinghe werd een projectoproep gelanceerd voor innovatieve oplossingen.

De vele uitdagingen die nu op ons bord liggen, zijn niet evident en zullen dat ook niet worden , stelt BELFertil.

BELFertil: ‘We zijn essentiële sector als waarborg van een veerkrachtige EU-landbouw’

Akkerbouw

“De vele uitdagingen die nu op ons bord liggen, zijn niet evident en zullen dat ook niet worden. Het zal veel middelen en menskracht vergen en vooral veel constructief overleg met de diverse betrokkenen en de politieke overheden. Belfertil zal zich daar blijvend voor inzetten op korte, middellange en lange termijn.” ” De sector van de minerale meststoffen wapent zich voor de toekomst. De toekomstige uitdagingen zijn dan ook groot.