Startpagina Wetgeving

Wetgeving

Wetgeving

Is uw bedrijf in orde met de IPM-regelgeving?

Akkerbouw Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen en is gebaseerd op 8 basisprincipes. Zo kan de teler op een ecologische én economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle houden.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Transport landbouwdieren: wat heb ik nodig?

De dienst Dierenwelzijn ontvangt geregeld vragen uit de landbouwsector over de vergunningen en andere documenten die nodig zijn bij het transport van landbouwdieren. Via een eenvoudige beslissingsboom kan voor elk transport bekeken worden wat de vereisten zijn.

Vlaams gunstregime voor overdrachtfamiliebedrijven

Onder bepaalde voorwaarden kan een familiaal bedrijf worden geschonken onder toepassing van het Vlaams gunstregime. Dit betekent dat u het bedrijf kan schenken zonder dat schenkbelasting verschuldigd is, ook niet bij een overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. “Als je sterft, loop je niet meer het risico erfbelasting te moeten betalen”, vertelt advocaat Pieter Souffriau.

Overdragen na overlijden: Wat als u niets regelt?

Als u niets regelt tijdens uw leven, dan vererft het landbouwbedrijf volgens het wettelijk erfrecht. Het erfrecht is ingrijpend gewijzigd sinds september 2018, waarbij een grote vrijheid naar verdeling van het vermogen centraal staat.

Kamer vraagt betere informatie rond houdbaarheidsdata op voeding

Om voedselverspilling tegen te gaan, moet de overheid consumenten beter informeren over de betekenis van houdbaarheidsdata. De plenaire Kamer heeft daarover donderdag unaniem op 27 onthoudingen na een resolutievoorstel van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) goedgekeurd. Meer producten, zoals koffie, pasta of rijst, zouden volgens die tekst vrijgesteld moeten worden van houdbaarheidsdata.

Meest gelezen

Wolf ook buiten natuurlijke habitat Europees beschermd

De Europese habitatrichtlijn beschermt de wolf ook wanneer het dier zijn natuurlijke leefomgeving verlaat en terechtkomt in gebieden waar mensen wonen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag geoordeeld in een Roemeense zaak.

Het VAC vraagt pragmatische maatregelen ivm coronacrisis

Het Vlaams Agrarisch Centrum verwelkomt de maatregelen die door Minister Crevits zijn aangekondigd om de sector door de coronacrisis te leiden. Doch vindt het uitstel voor het indienen van de verzamelaanvraag tot 15 mei onvoldoende om iedereen gezond door deze periode te loodsen.

Gevaarlijke producten veilig vervoeren voor veld of stock

Landbouwers krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke stoffen, voor gebruik op het veld of - simpel - om schoon te maken. Sommige stoffen zijn brandbaar, andere zijn giftig. Soms gaat het om bijtende stoffen of stoffen met andere gevaarlijke eigenschappen. Het vervoer van deze producten is Europees vastgelegd in het ADR en moet strikt worden nageleefd. Toch krijg je in bepaalde gevallen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling op die wetgeving. Hier een overzicht waarmee elke landbouwer veilig de weg op kan.

Te vaak zet de landbouwersvrouw zichzelf in de slechtste positie

Een landbouwbedrijf wordt vaak geleid door een man, máár… met een erg sterke vrouw aan zijn zijde. De vrouw neemt veel taken op zich, zoals de administratie, het huishouden, en zelfs in het technische werkt ze vaak mee. Fiscaal en boekhoudkundig focust de dienstverlening zich vooral op het bedrijf. De persoonlijke belangen van de meewerkende partner verdwijnen dan gemakkelijk naar de achtergrond. Met als gevolg dat vaak de vrouw de dupe is als ze het verkeerd loopt: weinig rechten, een zeer klein pensioen en vaak deelde ze ook niet in de vermogensopbouw, zegt An Deneffe van Landelijk infopunt Vrouwen (Liv, van Ferm voor agravrouwen).