Schauvliege neemt ontslag uit de Vlaamse regering

Economie

Vlaams minister van Omgeving, Landbouw en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) neemt ontslag uit de regering. Dat heeft ze zonet aangekondigd op een emotionele persconferentie op het CD&V-hoofdkwartier, geflankeerd door partijvoorzitter Wouter Beke en minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) hoopt met de carry back-regeling boeren te beschermen tegen zwaar inkomensverlies en hen meer ademruimte te geven om opnieuw te investeren.

Kamer keurt carry back-regeling voor landbouwers goed

Economie

Landbouwers kunnen verliezen door slecht weer doorrekenen op winsten uit het verleden en een terugbetaling van reeds betaalde belastingen vragen, via een zogenaamde carry back-regeling. De Kamer heeft daarvoor donderdag een wetsontwerp goedgekeurd.

Elke landbouwer kan nu zijn stem laten horen over het voorgestelde MAP 6.

Plan-MER MAP-6 in openbaar onderzoek

Wetgeving

In ons nummer van 11 januari 2019 berichtten we reeds over het zesde mestactieplan dat de overheid klaar heeft. Dit MAP 6 ligt momenteel in openbaar onderzoek op basis van de zogenaamde plan-MER-plicht. Wij gaan dieper in op het hoe en waarom van dit openbaar onderzoek. Elke belanghebbende, en dus elke landbouwer of betrokkene in de ruime zin, kan nu immers zijn stem laten horen.

Landbouwers verliezen strijd tegen grondaankoop van Fernand Huts

Wetgeving

De klacht van de landbouwers die de verkoop betwisten van Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, is onontvankelijk. “Dat was te verwachten”, reageert landbouwer Pieter Van Poucke laconiek. Burgerbeweging Constituante kijkt naar verdere acties.

Phytofar wil nadenken over hoe ze de zorgen rond fytoproducten verder kunnen aanpakken naar aanleiding van het eindrapport van het PEST-commité in het Europees Parlement.

Phytofar reageert op Europees pesticiderapport

Wetgeving

In het Europese parlement vond woensdag de plenaire stemming over het eindrapport van het PEST-comité, in verband met de toelatingsprocedures voor pesticiden, plaats. Phytofar, de Belgische ambassadeur van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, concludeert dat Europa het strengste systeem ter wereld heeft, en vraagt welk model van voedselproductie Europa wil.

Schauvliege heeft zesde mestactieplan klaar

Wetgeving

Minister van Leefmilieu en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft haar nieuw mestactieplan klaar, het zesde al. Vlaanderen wordt daarin opgedeeld in vier gebiedstypes, afhankelijk van de nitraatconcentratie in rivieren, wat meer gerichte maatregelen moet opleveren.

Raf Verbeke, landbouwer Pieter Van Poucke en partner Annelies Marchand vervolgen OCMW Gent voor de verkoop van 450 ha landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij van Fernand Huts.

Zaak rond grondaankoop van Fernand Huts uitgesteld tot 22 januari

Wetgeving

Er is nog geen uitspraak in de zaak van de boeren die de verkoop betwisten van landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, de topman van Katoen Natie. Dat werd vernomen bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent. De uitspraak wordt op 22 januari verwacht.

ILVO zal investeren in energie-efficiëntie, onder meer in de varkensstallen.

ILVO moet 27 % energie besparen

Wetgeving

Vlaanderen geeft het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) €750.000 aan subsidies in het kader van zijn Actieplan Energie-efficiëntie. Het instituut combineert de subsidies met eigen fondsen om te investeren in onder meer een nieuwe stoominstallatie, dak- en muurisolatie, en betere beglazing.

Buren hebben door een wijziging in het omgevingsdecreet minder mogelijkheden om in beroep te gaan.

Recht: vervaldatum vergunning kan voortaan verlengd worden

Recht

Het omgevingsvergunningsdecreet is aan diverse wijzigingen onderhevig. Zo kan bij vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen of gemengde projecten een verlenging van de vervaldatum worden aangevraagd. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor derden ingeperkt.

De droogte leidde in 2018 tot grote problemen voor de landbouw.

Boerenbond roept Vlaamse regering op werk te maken van correcte weersverzekering

Economie

De landbouwsector is bereid de omslag te maken naar een verzekeringssysteem voor oogstschade als gevolg van extreme weersomstandigheden, maar deze verandering moet correct en haalbaar gebeuren. Dat schrijft Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, in haar vooruitblik op 2019 in ledenblad Boer&Tuinder.

Tassos Haniotis van het directoraat-generaal (DG) Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

Nieuw GLB, nieuwe filosofie

Wetgeving

Omwille van de diversiteit van de Europese landbouw wil Europa in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komaf maken met de ‘one size fits all’ aanpak. Individuele lidstaten krijgen meer bewegingsvrijheid. Daartegenover staat dat ze prestaties moeten leveren, vooral op het vlak van milieu en klimaat.

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. Op de foto een willekeurig bouwtraject.

Handhaving milieu en ruimtelijke ordening anno 2019

Recht

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. De klemtoon verschoof daarbij van de strafrechtelijke behandeling naar een alternatieve, bestuurlijke handhaving. Wij geven een overzicht van de actuele toestand.

“We hebben die grond nodig”

Wetgeving

Rundveehouders Pieter Van Poucke en Annelies Marchand uit Lokeren hebben het Gentse OCMW en de NV Bijloke van Fernand Huts gedagvaard. Dat deden ze niet alleen omdat ze zelf graag een drietal hectare van de voortreffelijke poldergrond hadden gekocht. “Dat Gent landbouwers flagrant uitsluit van de verkoop van landbouwgrond is een jammerlijk feit. Dit mag niet herhaald worden.”

Verbeten pleit om Zeeuwse landbouwgronden van OCMW Gent

Wetgeving

Een misschien onbedoelde, maar daarom niet minder reële staatssteun van €5 miljoen ging gepaard met de verkoop van 450 ha landbouwgrond aan de NV Bijloke van havenmagnaat Fernand Huts. Dat pleitte de advocaat van de landbouwers die het OCMW en de NV Bijloke hebben gedagvaard dinsdag in het justitiepaleis van Gent. De advocaten van de tegenpartij verzetten zich fel.

ABS steunt #ZaakHuts, Boerenbond niet

Wetgeving

Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenforum, Wervel en de Waalse landbouwersbeweging FUGEA schaarden zich achter de landbouwer die de verkoop van 450 ha Zeeuwse landbouwgrond van het OCMW Gent aan een investeringsmaatschappij van Fernand Huts betwist. Boerenbond houdt zich er liever buiten.

Raadsman Nic Reynaert vertegenwoordigde het landbouwerskoppel in het justitiepaleis te Gent.

"Huts kreeg 5 miljoen euro staatssteun bij koop landbouwgrond OCMW"

Wetgeving

Een misschien onbedoelde, maar daarom niet minder reële staatssteun van €5 miljoen ging gepaard met de verkoop van 450 ha landbouwgrond aan de NV Bijloke van havenmagnaat Fernand Huts. Dat pleitte de advocaat van de landbouwers die het OCMW en de NV Bijloke hebben gedagvaard dinsdag in het justitiepaleis van Gent. De advocaten van de tegenpartij verzetten zich fel.

Recent wijzigde de overheid diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.

Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering onder de loep

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Dit besluit dat dateert van 28 september 2018 houdt ook een aantal wijzigingen in die voor de landbouwsector belangrijk kunnen zijn. Wij lichten er een aantal zaken uit.

30 november deadline rond zoogkoeien

Wetgeving

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een volledige bedrijfsovername werd vastgelegd op vrijdag 30 november 2018. De overdracht moet door de overlater ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Na deze datum kunnen geen rechten meer verhandeld worden tussen derden.

Impact gemeentelijke fusies

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2019 telt Vlaanderen zeven nieuwe fusiegemeenten en wijzigt een districtsgrens in Antwerpen. Bent u inwoner van een nieuwe fusiegemeente of oefent u er landbouwactiviteiten uit? Het Departement Landbouw en Visserij voorziet in een automatische omschakeling naar de nieuwe adressen. U moet hiervoor zelf niets doen.

Van iets groots tot een klassieke trekker. Vaak geldt: eens gegeven, altijd gegeven.

Kan een schenking worden teruggevraagd?

Recht

In het verleden deed ik meerdere schenkingen aan mijn broer. Soms deed ik dit bij handgift, soms door overschrijving en eenmaal ook via de notaris. De laatste jaren is er echter ruzie ontstaan en nu wordt mijn broer ronduit agressief tegen mij. Hij houdt ook niet op mij te beledigen. Ik zou al wat ik mijn broer heb geschonken willen terugvragen. Kan dit?

Verschillende studies door het wetenschappelijk comité van het voedselagentschap bevelen aan geen rauwe melk te consumeren.

Voedselverkoop en proeven op de hoeve: toelatingen van productie tot verpakking

Wetgeving

Bij multifunctionele landbouw is er veel mogelijk. Je kan drank en voedsel aanbieden, kookworkshops geven, bezoekers rondleiden, maar ook logies voorzien en nog zoveel meer. Leuk allemaal, maar er zijn toch wel wat regels verbonden wat betreft voedselveiligheid en veiligheid tegenover bezoekers. Een kort overzicht.

Slecht nieuws: de Afrikaanse varkenspest kan zich goed nog verspreiden.

Kans "zeer groot" dat Afrikaanse varkenspest zich nog verder zal verspreiden

Varkens

De Belgische autoriteiten hebben adequate maatregelen genomen toen de Afrikaanse varkenspest ontdekt werd bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg, maar de kans is zeer groot dat het virus zich nog zal verspreiden. Dat meldt het Wetenschappelijk Comité (SciCom) woensdag in een persbericht.

De aardappelsector is bezorgd over protectionisme in Zuid-Amerika.

WTO onderzoekt antidumpingheffingen diepvriesfrieten

Wetgeving

Op vraag van België gaat de Europese Commissie in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) consultaties aanknopen met Colombia over de antidumpingheffingen op diepvriesfrieten. Dat heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vrijdag aangekondigd na overleg met de Europese handelsministers in Brussel.

Europese Commissie gaat eigen wetgeving over hormoonverstoorders doorlichten

Wetgeving

De Europese Commissie gaat de Europese wetgeving over het gebruik van potentieel schadelijke hormoonverstoorders doorlichten. Die oefening moet duidelijk maken of Europa na de verkiezingen van volgend jaar meer moet doen om de blootstelling van burgers en milieu aan die stoffen te beperken.

De voorschotten zijn voor veel landbouwers welkom, na een moeilijke en dure zomer.

Voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2018 uitbetaald

Wetgeving

Het Departement voor Landbouw heeft onlangs een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2018 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast.