Hernieuwbare energiedoelstellingen 2020 moeilijk haalbaar

Economie

"Of we de doelstellingen voor 2020 voor hernieuwbare energie halen zal de komende jaren blijken. Als we doen zoals vandaag zal dat niet lukken." Dat zei Vlaams Energieminister Bart Tommelein maandag na de Septemberverklaring voor het parlement.

Op het Mestbankloket staan de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017.

Moet u nitraatresidubepalingen uitvoeren in 2017?

Akkerbouw

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november.

Aanpassingen retributies voor inschrijving in de rassenlijsten

Wetgeving

De Vlaamse Regering heeft vorige week enkele wijzigingen goedgekeurd met betrekking tot de retributies voor de inschrijving in de rassenlijsten.

Meer geld voor wie grond verliest

Economie

Gronden en het ontwikkelingsrecht van gronden ruilen, meer geld voor wie zijn grond verliest en een hogere heffing voor wie winst maakt op zijn grond. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) komt op de proppen met instrumenten om het verzet tegen de betonstop te slopen, weten Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag te melden.

Staatssteun Gekkekoeienziekte:"Gevolgen voor sector voorlopig nog onduidelijk"

Wetgeving

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de landbouwers zullen zijn na het arrest van het Europees Hof van Justitie over de overheidssteun voor het opsporen van de gekkekoeienziekte. Dat zei Boerenbond gisterenavond nog in een reactie.

Negen nieuwe camera's voor slachthuis van Anderlecht

Wetgeving

In het slachthuis van Anderlecht zijn 9 nieuwe camera's geïnstalleerd. Dat gebeurde op vraag van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets, zo laat zij in een mededeling weten.

Ducarme wil impact op de Belgische landbouwsector beperken

Wetgeving

Federaal landbouwminister Denis Ducarme (MR) wil de gevolgen van het arrest van het Europees Hof over de overheidssteun voor het opsporen van de gekkekoeienziekte zo beperkt mogelijk houden.

Belgische boeren moeten 6,6 miljoen euro staatssteun terugbetalen

Wetgeving

De overheidssteun die de Belgische boeren in het verleden hebben gekregen voor de kosten die ze maakten voor het opsporen van de gekkekoeienziekte, is strijdig met de Europese regels.

Aandacht voor modder op de weg

Akkerbouw

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil het aantal ongevallen die te wijten zijn aan modder op de weg terugdringen. Bemodderde rijbanen zijn een terugkerend fenomeen in het najaar door het vuil dat door de tractoren op de wegen terechtkomt. Decaluwé stelde daarom de campagne "Modder op de weg", die al bestaat van 2002, dinsdag voor in Rumbeke.

Monsanto weigert uitnodiging voor hoorzitting in Europees Parlement

Akkerbouw

Monsanto past voor een hoorzitting over "de Monsanto Papers en glyfosaat" in het Europees Parlement. "Wij denken niet dat een discussie zoals ze hier wordt voorgesteld het gepaste forum is om over deze zaken te praten", zo stelt een topman van Monsanto in een brief aan de fractieleiders van het halfrond.

Fipronil in eieren: Europees Parlement vraagt om betere informatie-uitwisseling tussen lidstaten

Wetgeving

De landen van de Europese Unie moeten elkaar sneller waarschuwen over mogelijke risico's voor de voedselveiligheid. Dat was dinsdag de boodschap van het Europees Parlement tijdens een debat over de fipronilcrisis in de pluimveesector.

Willy Borsus moet niet naar Kamer afzakken omwille van Fipronil in eieren

Wetgeving

De nieuwe Waalse minister-president Willy Borsus moet niet naar de Kamer afzakken voor een hoorzitting over het fipronil-dossier.

Nederlandse regering steunt langer toestaan glyfosaat

Akkerbouw

Nederland wil onkruidverdelger glyfosaat langer toestaan. Het kabinet in Den Haag steunt een voorstel van de Europese Commissie om het middel, vooral bekend als Roundup, nog eens tien jaar toe te laten.

Cijfers laten zien dat er in december een piek is in de aanvoer van mest richting mestverwerking.

Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in!

Veeteelt

Zoals elk jaar doet VLM-Mestbank en VCM een warme oproep naar de sector voor het tijdig voeren van mest naar de mestverwerking.

Akkerbouwer Fabrice Flamand haat het wanneer mensen zeggen: “Kijk, hij is weer aan het vervuilen!” wanneer hij met de spuitmachine op het  land werkt.

Weerwerk tegen vooroordelen

Actueel

De Waalse, maar zeker ook de Vlaamse landbouwers krijgen soms heel wat naar hun hoofd geslingerd. Ze zouden maar wat graag vervuilen, het klimaat verpesten, zich niets aantrekken van de volksgezondheid of het welzijn van hun dieren. De alziende consument blijkt dan weer selectief blind voor alle positieve initiatieven en gevolgen uit de landbouw. Hoog tijd om daar iets aan te doen, dacht het Waalse Collège des Producteurs en trad o.a. tijdens Libramont 2017 in actie.

Graanhandelaars en diervoederproducenten, moeten volgens de FCA standaard vanaf de oogst 2017 minstens 80% van deze aankopen realiseren bij landbouwers die beschikken over een Vegaplan Standaard certificatie.

Nieuwe maatregel voor de aankoop van granen van de primaire producent

Wetgeving

Graanhandelaars en diervoederproducenten die rechtstreeks primaire plantaardige producten aankopen bij Belgische landbouwers, moeten volgens de FCA standaard (vroeger GMP) vanaf de oogst 2017 minstens 80% van deze aankopen realiseren bij landbouwers die beschikken over een Vegaplan Standaard certificatie (cf. voorwaarden opgenomen in het FCA-document BT-02).

West-Vlaanderen perkt oppompverbod in

Akkerbouw

Het oppompverbod in West-Vlaanderen wordt versoepeld. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist na de regenval van de voorbije dagen.

Aan de langstlevende echtgenoot werd op grond van de Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven geen recht van overname toegekend, maar dit doet geen afbreuk aan het recht op preferentiële toewijzing aan de langstlevende echtgenoot.

Wie kan het landbouwbedrijf overnemen: de weduwnaar of de kinderen?

Recht

Kan ik gedwongen worden het landbouwbedrijf aan mijn stiefzoon over te laten? Ik zou immers liefst zelf het bedrijf verder uitbaten en het later overlaten aan onze gemeenschappelijke zoon. Wat staat mij te doen?

Minister Marghem voert strijd tegen handel in beschermde soorten op

Wetgeving

De cel CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) van de FOD Volksgezondheid voerde vorig jaar 167 controles uit, waarvan de helft leidde tot een pv. Dat heeft minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem maandag gezegd in het dierenpark Pairi Daiza. De dienst wordt vanaf september versterkt met vijf inspecteurs, om zo de strijd tegen milieucriminaliteit op te voeren.

Mestbank roept op om fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen

Veeteelt

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers kunnen bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aanvragen als ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) kunnen aantonen dat het perceel tot een andere klasse behoort. Het Mestdecreet voorziet in een financiële tegemoetkoming van de landbouwers als aan alle voorwaarden voldaan is.

Recente richtlijnen over nieuwe bebouwing zorgen voor commotie

Wetgeving

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) om haar nieuwe omzendbrief aan te passen. De omzendbrief, die minister Schauvliege op 7 juli rondstuurde, legt de gemeenten, provincies en Vlaamse overheid nieuwe richtlijnen op over vergunningen voor wie wil bouwen.

Attest bedrijfsbeheer niet langer vereist om eigen zaak te starten

Wetgeving

Wie van plan is een eigen zaak te starten hoeft daar vanaf september 2019 geen attest ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ meer voor te behalen. Dat geldt ook voor landbouwers die aan hoeveverkoop willen doen. Toch heeft de cursus zijn nut, waarschuwt het Steunpunt Hoeveproducten.

Het effect van verplichte oorsprongsetikettering

Wetgeving

Op de Europese landbouwraad vandaag in Brussel sprak minister van Landbouw Willy Borsus zich uit tegen een verplichte oorsprongsetikettering op landbouwproducten, zoals Frankrijk heeft ingesteld. Uit de cijfers die hij aanhaalt blijkt dat de export van Belgische landbouwproducten hier erg onder lijdt.

Voor particulieren: Gebruik glyfosaat verboden vanaf volgende week

Actueel

Particulieren mogen vanaf volgende week de onkruidverdelger glyfosaat, onder meer verkocht onder de merknaam Roundup, niet meer gebruiken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Omgeving Joke Schauvliege. Een verbod op de verkoop komt er voorlopig niet, dat is een federale bevoegdheid.

Toen de minister hem vroeg of de omschakeling zwaar was, antwoordde  Maarten Cerpentier bevestigend: “In ‘t begin heb je de inkomsten niet, maar wel het extra werk.”

Melkveehouders stuwen bio omhoog

Wetgeving

In 2016 kwamen er netto maar liefst 60 Vlaamse landbouwbedrijven bij. Dat maakt dat er nu 340 zijn in totaal. Het bio-areaal nam zelfs nog feller toe, met niet minder dan 30  %, tot zo’n 7.000 ha. Dat is te verklaren door de vele nieuwkomers in de biologische melkveehouderij. Het ziet er echter niet naar uit dat het plafond al is bereikt: ook het bedrag dat de consument aan bio besteedt, blijft stijgen.