Gedragen landbouwbeleid verricht wonderen

Wetgeving

Iedereen kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe Vlaamse regering. De uitdagingen zijn ook in de landbouw groot. “Kansen zijn geen bedreigingen.” In een eerste deel formuleren Joris Relaes (ILVO), Sonja De Becker (Boerenbond) en Hendrik Vandamme (ABS) hun prioriteiten voor het Vlaams landbouwbeleid.

Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen.

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Recht

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

De Boerenburger-beweging werd groot op social media, en streeft nu enkele zetels in het Nederlandse parlement na.

Nederlandse boerenpartij in de maak

Wetgeving

De BoerBurger-Beweging wil bij de verkiezingen van 2021 in het Nederlandse parlement komen, met een positief verhaal te brengen over voedselproductie. Het wordt een ‘one-issue’-partij die mikt op enkele zetels. Initiatiefnemers zijn Caroline van der Plas en Wim Groot Koerkamp, die beiden als communicatie- en mediadeskundigen in de agrarische sector werkzaam zijn. De specifieke plannen voor de nieuwe partij worden op 16 oktober onthuld.

Het is dus principieel verboden voor elke jongere werknemer, om een machine die ontworpen werd voor de landbouw en waarmee landbouwactiviteiten worden uitgevoerd, te hanteren, te bedienen en te gebruiken.

Werkzaamheden met landbouwmachines opnieuw verboden voor jongeren

Wetgeving

Prevent Agri, het initatief dat veiligheid in de land- en tuinbouwsector bevordert, meldt op zijn website dat jongeren geen landbouwmachines meer mogen gebruiken.

De minister kent bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek.

Van Den Heuvel trekt 1,7 miljoen euro uit voor landbouwonderzoek

Wetgeving

Via projectsteun voor innovaties in de landbouw wil Vlaams minister voor Natuur, Omgeving en Landbouw, Koen van Den Heuvel, via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF), innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven stimuleren. De minister kent bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek.

Bij de vleeskalveren steeg het gebruik van antibiotica in 2018.

Antibioticagebruik bij braadkippen en kalveren steeg in 2018

Veeteelt

In 2018 daalde het gebruik van antibiotica bij dieren 12,8%, de grootste daling sinds het referentiejaar 2011. Dat melden de federale overheid en het kenniscentrum voor antibioticaresistentie Amcra. Twee van de drie doelstellingen waren al bereikt en blijven dat, al nam het gebruik van kritische antibiotica toe. De derde doelstelling, een halvering van het antibioticagebruik, lijkt haalbaar tegen 2020.

Europese raad wil stedelijk afvalwater gebruiken voor landbouwirrigatie

Wetgeving

Vandaag, op 26 juni, heeft de Europese Raad de richting bepaald voor een verordening die het gemakkelijker maakt stedelijk afvalwater te gebruiken voor landbouwirrigatie. Mede door die nieuwe regels zal Europa zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, maakt de Raad zich sterk.

In de loop van volgend jaar wordt de toelating van chloorprofam in aardappelopslag ingetrokken.

Europese Commissie verbiedt "patattenpoeier"

Akkerbouw

Aardappeltelers zullen in de loop van volgend jaar niet langer de kiemremmer chloorprofam mogen gebruiken om aardappelen beter te kunnen bewaren. De Europese Commissie heeft de goedkeuring van de kiemremmer, "patattenpoeier" in de volksmond, niet verlengd. "Een serieuze uitdaging voor de sector", zegt Romain Cools van sectorfederatie Belgapom.

MAP 6 moet ertoe bijdragen dat de Vlaamse waterkwaliteit verbetert.

VLM zet gevolgen MAP 6 op een rij

Actueel

Op 22 mei werd het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het programma komt neer op een gevoelige verstrenging van de mestnormen, meldt de Boerenbond. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet op een rij wat de veranderingen zijn.

Schauvliege was minister van landbouw tijdens de vorige legislatuur.

Schauvliege deelt in de klappen, maar is provinciaal wel nummer 2 na D'Haeseleer

Actueel

Ex-landbouwminister Joke Schauvliege, lijsttrekker voor CD&V in Oost-Vlaanderen, deelt in de malaise die haar partij zondag algemeen tekende. De christendemocraten verliezen in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams parlement één zetel en houden nog vier zitjes. De voormalige Vlaamse minister is wat voorkeursstemmen betreft wel de tweede in de provincie, na Vlaams Belang-stemmenkanon Guy D'Haeseleer.

FAVV sloot bilateraal akkoord met Nederland voor de handel in kalveren jonger dan 90 dagen

Wetgeving

Recent werd de aanwezigheid van het Blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) in België bevestigd. De maatregelen voorzien in de Belgische en Europese wetgeving moeten worden toegepast. Het opduiken van Blauwtong in België heeft belangrijke gevolgen voor de handel met andere lidstaten van levende gevoelige dieren en hun sperma, eicellen en embryo’s.

Bij de mestfraude zijn landbouwers, transporteurs en verwerkers betrokken. Het bedrijf op de foto staat los van de zaak.

Fraude met kunstmest groter dan met dierlijke mest

Wetgeving

Bijna de helft van de kunstmest die de landbouw gebruikt, is illegaal. Het is dus niet alleen de schuld van de veeteelt dat onze waterlopen vervuild zijn, schrijft De Standaard donderdag.

Roundup

Ook AFP dient klacht in tegen Monsanto voor glyfosaat-databank

Wetgeving

Het Franse persbureau AFP zal een klacht indienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) tegen biotechbedrijf Monsanto. Vorige week raakte bekend dat Monsanto in 2016 via een pr-bureau een lijst heeft laten opstellen met honderden persoonlijkheden en hun mening ten opzichte van glyfosaat, de stof die in de onkruidverdelger Roundup zit en kankerverwekkend zou zijn.

Patricia De Clercq is secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij. Voorheen was ze de rechterhand van minister Joke Schauvliege op diens kabinet Landbouw.

Topvrouw in de landbouw: secretaris-generaal Landbouw & Visserij Patricia De Clercq

Wetgeving

Patricia De Clercq staat aan de top van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, als secretaris-generaal. Voordien ruilde ze het departement even in voor het kabinet van toenmalig minister van Landbouw Joke Schauvliege als diens adjunct-kabinetchef Landbouw. Over vrouwen in een machtspositie kan ze dus meepraten.

CO2-uitstoot in België licht gedaald vorig jaar

Wetgeving

De CO2-uitstoot uit verbranding van fossiele brandstoffen is vorig jaar in België met 0,3 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Op EU-niveau bedroeg de daling 2,5 procent.

Middenveldorganisaties eisen fair en duurzaam consumptie- en productiebeleid

Wetgeving

Vijf Europese en internationale netwerken uit het middenveld roepen de toekomstige leden van het Europees Parlement op om het consumptie- en productiebeleid van de EU tegen 2024 fair en duurzaam te maken. De coalitie spreekt de hoop uit om, op iets meer dan twee weken voor de verkiezingen, de kandidaat-parlementsleden duidelijk te maken wat de impact is van het huidige consumptie- en productiepatroon, “maar ook hoe ze verandering kunnen bewerkstelligen.”

Al meer dan 35.000 everzwijnen afgemaakt in Wallonië

Wetgeving

In het lopende jachtseizoen 2018-2019 zijn in het zuiden van het land al meer dan 35.000 everzwijnen afgemaakt. Dat zijn er 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een absoluut record, blijkt uit cijfers die de Waals minister van Natuur en Bos, René Collin, bekendmaakte aan de kranten van Sudpresse.

Landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand gaan in beroep tegen de onontvankelijkheid van hun klacht in de zaak Huts.

Strijd boeren tegen grondaankoop Fernand Huts gaat verder voor hof van beroep Gent

Wetgeving

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, topman van Katoen Natie, is dinsdag ingeleid voor het hof van beroep in Gent. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 hectare publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 euro per hectare, terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt”, zegt landbouwer Annelies Marchand.

Bezetting ter bede: uitzonderlijk alternatief voor pacht

Recht

Elk jaar bereiken ons meerdere vragen over hoe de toepassing van de pachtwetgeving kan worden vermeden. Regelmatig wordt ook expliciet gevraagd naar de mogelijkheid om een bezetting ter bede op te maken. De bezetting ter bede is echter een riskant alternatief, dat enkel indien het correct wordt gebruikt er werkelijk voor zorgt dat er geen pachtovereenkomst tot stand komt. Wij leggen onze lezers uit waarom.

Peumans zelf heeft heel ernstige vragen bij de manier waarop het decreet vooruit  wordt geduwd.

Boerenbond vreest vertraging Map 6, ABS mordicus tegen

Wetgeving

Het is niet zeker of het nieuwe mestactieplan (MAP6) nog deze legislatuur door het Vlaams Parlement zal goedgekeurd worden. Boerenbond heeft inhoudelijke bezwaren maar hoopt dat het proces snel afgerond kan worden, omdat boeren baat hebben bij duidelijkheid. ABS is mordicus tegen het MAP6 zoals dat nu wordt voorgesteld, wat het liet blijken met diverse acties, ook langs de Ronde van Vlaanderen.

Maak de komende weken zeker werk van het invullen van je verzamelaanvraag via het e-loket. Uiterste datum is 22 april.

Deadline verzamelaanvraag 2019 nadert

Wetgeving

Zondag 21 april 2019, Pasen, is de uiterste datum om de verzamelaanvraag in te dienen via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Begin tijdig aan het invullen en indienen van de verzamelaanvraag, want in het weekend en op Paasmaandag wordt de infolijn niet bemand. Landbouwers kunnen dan dus niet terecht bij hun buitendienst voor hulp.

Het Rode Kruis lanceert de gratis app ‘Eerste Hulp - Rode Kruis’.

Download gratis app eerste hulp

Wetgeving

Weet jij wat te doen bij een ongeval of noodsituatie? Met de app 'Eerste hulp - Rode Kruis' heb je vanaf nu altijd alle nuttige eerstehulptips op zak om basishulp te bieden bij vaak voorkomende situaties. Volgde je reeds een eerstehulpopleiding? Dan is de app een handig geheugensteuntje om zeker te zijn dat je op de juiste manier handelt.

In 2018 zijn veel oogsten door droogte mislukt, waardoor niet iedereen volledig de aflevercontracten kon nakomen.

Boete voor misnoegde leverancier die aardappelen op oprit opkoper Clarebout dumpte

Wetgeving

Een aardappelteler uit Zonnebeke is op maandag 1 april veroordeeld voor sluikstorten, nadat hij een grote lading rottende aardappelen dumpte op de oprit van een woning in Geluwe. Hij kreeg een boete van €800, waarvan de helft effectief.

Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar kan wel overslaan van everzwijnen op varkens.

Vlaams landbouwminister vindt openstellen bosgebieden in Wallonië onbegrijpelijk

Wetgeving

Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel (CD&V) vindt het onbegrijpelijk dat een gedeelte van bepaalde bosgebieden in de provincie Luxemburg vanaf 6 april weer worden opengesteld voor toeristen. Het gaat om een gebied binnen de zogeheten ‘afgebakende zone’. In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. Van den Heuvel beraadt zich op verdere stappen.

Vegetarisch ‘vlees’ moet een andere naam krijgen dan ‘worst’ of ‘burger’.

Geen vegetarische ‘worst’ of ‘burger’ meer in de rekken

Wetgeving

Als het van de landbouwcommissie van het Europees Parlement afhangt zal er geen vegetarisch "vlees" onder de naam "burger" of "steak" in de winkel liggen. De meerderheid stemde voor een verbod, maar dat komt er pas als het voltallige parlement instemt