Herstellingen aan een gemene muur

Recht

Tussen onze eigendom en de eigendom van onze buur staat een muur, waarvan mij altijd verteld is dat dit een gemene muur is. Een twintigtal jaar geleden heeft mijn buurman, zonder ons daarin te kennen, bovenop deze muur nog een extra muur van 1,5 meter opgetrokken.

Landbouwimpactstudie toont de gevolgen van beslissingen rond ruimtelijke ordening en ontwikkeling op landbouw

Wetgeving

Via de landbouwimpactstudie (LIS) ondersteunt het Departement Landbouw en Visserij zijn adviezen over het landbouwgebruik op het platteland. Hierdoor worden beslissingen snel, objectief en transparant genomen. Ook andere openbare besturen kunnen deze tool op vraag gebruik maken.

Neonics zouden schadelijk zijn voor honingbijen, hommels of  wilde bijen.

Verbod op neonicotinoïden dichterbij

Wetgeving

Experten van de 28 EU-lidstaten hebben hebben vandaag het licht op groen gezet voor een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in open lucht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de Belgische bietentelers. Ons land onthield zich en wil een uitzondering vragen.

Overgangsmaatregel putstalen niet verlengd

Wetgeving

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten. Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

De belangrijkste wijziging van het Bodemdecreet betreft de invoering  van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden.

Verschillende wijzigingen Bodemdecreet van kracht

Wetgeving

Hoe Vlaanderen met mogelijke bodemverontreiniging omgaat wordt sinds 1995 geregeld in het Bodemsaneringsdecreet, dat in 2006 werd vervangen door het Bodemdecreet. Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van dit Bodemdecreet goed.

Veviba vraagt nieuwe vergunning aan FAVV

Wetgeving

Vleesbedrijf Veviba in Bastenaken heeft een nieuwe vergunning gevraagd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat heeft Waals minister van Landbouw René Collin gisteren meegedeeld.

Door nieuwe spelregels bij openbare verkopen wordt het recht van hoger bod nu afgeschaft.

Nieuwe spelregels openbare verkoop

Wetgeving

Vanaf 1 mei 2018 treden een aantal wetswijzigingen in voege die het verloop van de openbare verkoop regelen. De wettelijke bepalingen over de openbare verkoop zijn terug te vinden in het Gerechtelijk Wetboek en waren in de eerste plaats bedoeld voor de gedwongen en gerechtelijke verkopen.

Bijen en bieten kunnen samenleven

Akkerbouw

Aanstaande vrijdag zullen de Europese lidstaten zich in het zogenaamde SCOPAFF waarschijnlijk uitspreken over het al dan niet verbieden van drie actieve bestanddelen in gewasbeschermingsproducten.

Limburgs statiegeldcongres voert debat rond statiegeld op blikjes en plastic flesjes

Wetgeving

Meer dan 570 Vlaamse en Nederlandse organisaties, steden en gemeenten zijn toegetreden tot de Statiegeldalliantie om te pleiten voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Het debat rond de eventuele invoering van statiegeld wordt intussen volop gevoerd, want in mei moet er een politieke beslissing genomen worden.

EU-richtlijn beschermt kleine voedselproducenten

Wetgeving

Afnemers die te laat betalen, bestellingen op het laatste moment annuleren of contracten eenzijdig aanpassen, krijgen een boete. Als daar geen duidelijke afspraken over gemaakt zijn, kunnen ze ook de onverkochte producten niet laten terugnemen. Het voorstel van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan is ambitieus.

Hogan wil landbouwers en KMO’s beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen.

Poll van de week: Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken

Wetgeving

Landbouwcommissaris Phil Hogan lanceerde een voorstel voor een nieuwe Europese richtlijn. Die maakt mogelijk dat afnemers die te laat betalen, bestellingen op het laatste moment annuleren of contracten eenzijdig aanpassen een boete krijgen. Krijgt de landbouwer hierdoor meer macht in de agrovoedingsketen, denkt u? Stem hier!

Wetenschap zoekt vragen

Wetgeving

Wil u meer inspraak in wat de Vlaamse wetenschappers onderzoeken? Op 17 april 2018 start de publieksbevraging ‘Vraag voor de Wetenschap’. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek stelt voor het eerst een wetenschapsagenda voor Vlaanderen op, aan de hand van de vragen van de Vlamingen zelf. Een uitgelezen kans om het landbouwonderzoek een forse duw in de rug te geven, in de richting die u wenst.

Ingrepen in toeleveringsketen ‘stap in goede richting’, maar Boerenbond en ABS vragen meer

Economie

Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) noemen het voorstel van de Europese Commissie om de oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen aan te pakken en de positie van de landbouwers te versterken "een stapje in de goede richting". De sectororganisaties willen echter nog verder gaan.

Minister Joke Schauvliege moet haar huiswerk opnieuw doen, aldus de rechter.

Nieuw besluit nodig over biogasinstallatie

Actueel

Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege moet een nieuwe beslissing nemen over de biogasinstallatie in Ternat. Schauvliege had het beroep van de omwonenden tegen de milieuvergunning deels gegrond verklaard en bijzondere voorwaarden toegevoegd, maar dat besluit is vernietigd door de Raad van State.

Nog enkele dagen voor verzamelaanvraag

Wetgeving

Zaterdag 21 april 2018 is de uiterste datum om de verzamelaanvraag in te dienen via het e-loket. De uiterste indieningsdatum valt dit jaar op een zaterdag, wanneer de infolijn niet bemand is.

“De consolidatie in de fytowereld is, net als de vertraging in innovatie, een gevolg van de hogere kosten voor O&O”, aldus topman Jon Parr van Syngenta.

Innovatie in fyto slabakt in Europa

Akkerbouw

Fyto- en zadenproducent Syngenta organiseerde onlangs het elfde Forum voor de Toekomst van de Landbouw in Brussel. Hoofd gewasbescherming Jon Parr stond Landbouwleven te woord over de situatie van de fytosector in Europa.

De wetgever is ditmaal snel en past de regelgeving aan zodat tractoren niet meer op de autosnelweg zouden komen, met uitzondering van deze die het onderhoud van de wegbermen verzorgen.

Verbod voor tractoren op autosnelwegen

Mechanisatie

Vandaag, 1 april - en het is geen grap - gaat een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen in.

Hogan vindt extra eisen aan boeren goed  verdedigbaar .

Hogan verdedigt extra GLB-eisen aan landbouwers

Actueel

Eurocommissaris Phil Hogan is niet onder de indruk van de felle kritiek die de EU-instellingen te verduren krijgen, en ook niet van boosheid over een mogelijke handelsovereenkomst met Mercosur. In gesprek met landbouwers in Wuustwezel pleit Hogan voor een flexibeler Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarbinnen meer duurzaamheidseisen worden gekoppeld aan directe inkomenssteun. De lidstaten voelen mee; de echte strijd gaat om de hoogte van het GLB-budget, denkt Hogan.

Voedselveiligheid ook gegarandeerd bij controle door buitenlandse labo's

Actueel

De federatie van de Belgische voedingsindustrie Fevia vindt het niet problematisch dat Belgische voedselbedrijven stalen laten onderzoeken in buitenlandse laboratoria. Het Laatste Nieuws en De Morgen schrijven maandag dat ze dat doen om de meldingsplicht van de Belgische laboratoria te omzeilen. "Zolang bedrijven hun meldingsplicht respecteren is de voedselveiligheid gegarandeerd", zegt Fevia-woordvoerder Nicholas Courant.

23 van de 28 lidstaten schaarden zich achter de intentietekst van voorzitter Porodzanov.

EU Landbouwraad: geen gelijktrekking directe betalingen

Wetgeving

Op maandag 19 maart verzamelden de 28 federale landbouwministers van de Europese Unie zich in Brussel op de Europese landbouwraad. Vijf Oost-Europese lidstaten bleven bij hun eis om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de directe betalingen overal gelijk te trekken.

Net zoals producten voor de gewasbescherming moeten ook middelen voor het reinigen van stallen toegelaten zijn op de Belgische markt alvorens ze te gebruiken.

Producten voor stalreiniging moeten toegelaten zijn

Veeteelt

Naar aanleiding van het fipronil-incident van vorig jaar en van het beroep dat nog vaak wordt gedaan door veehouders op Belgische of buitenlandse dienstverleners om hun stallen te reinigen en te ontsmetten, herinnert het FAVV de veehouders eraan dat ze zich ervan moeten vergewissen dat de producten (biociden) die in hun stallen worden gebruikt, in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

Het op glyfosaat gebaseerde Roundup is ‘s werelds grootste merk in gewasbescherming.

Belgen prominent in glyfosaatcommissie

Actueel

De Belgische europarlementsleden Frédérique Ries (MR) en Bart Staes (Groen) zijn maandagavond in Straatsburg aangeduid als respectievelijk vicevoorzitter en rapporteur in de glyfosaatcommissie van het Europees Parlement.

Eurocommissaris Hogan wil dat kinderen al vroeg kennismaken met de gezonde voeding die de landbouw voortbrengt.

5 miljoen voor gezonde schoolvoeding

Actueel

België ontvangt voor volgend schooljaar zo'n 5 miljoen om fruit, groenten en melk te bedelen in de scholen. Dat heeft de Europese Commissie donderdag meegedeeld. Doel is kinderen al vroeg te leren waar voeding vandaan komt, en hoe goed gezonde voeding smaakt.

Sinds 2017 moeten landbouwers een reden opgeven voor het schrappen van percelen uit hun verzamelaanvraag. Vanaf 2018 wordt extra  informatie opgevraagd.

Nieuw in de verzamelaanvraag campagne 2018

Akkerbouw

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is vereenvoudigd. Dit heeft gevolgen voor de verzamelaanvraag. Het Departement Landbouw en Visserij wijst landbouwers enkele van de andere wijzigingen opgenomen. Daarnaast werden ook enkele praktische wijzigingen op het e-loket doorgevoerd die voor vereenvoudiging bij het jaarlijks indienen van de verzamelaanvraag moeten zorgen.

Over de pachtwet houden de twee hoogste rechtscolleges er een 
tegenstellende interpretatie van de wet op na.

Cassatie en Grondwettelijk Hof in de clinch over de Pachtwet

Recht

Enkele maanden terug schreven we al over een arrest van het Grondwettelijk Hof dat de opzegmogelijkheden voor de stoppende landbouwer die zijn eigen onroerende goederen verpachtte, duidelijk interpreteerde.