Gele roest en bladseptoria, sterk aanwezig in wintertarwe

Akkerbouw

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas door het Landbouwcentrum Granen (LCG).

De Belgapomnotering voor Bintje bedraagt op 14 mei 70 euro/ton btw excl.

Terug Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

De Belgapomnotering voor Bintje bedraagt op 14 mei 70 euro/ton btw excl. met btw komt dit op 74,20 euro/ton. De marktstemming is stabiel met een aanbod dag gelijk is aan de vraag, evenwicht.

Nadat men zich over de aanpak van de bladziekten in wintertarwe heeft gebogen,  kan men stilstaan bij de aanpak van aarziekten.

Hoe de aarziektenbehandeling aanpakken?

Akkerbouw

In een vorig artikel stonden we stil bij de aanpak van bladziekten in wintertarwe. Hier bekijken we hoe we de aarziekten kunnen behandelen.

Aardvlooien kunnen schade veroorzaken in cichoreivelden.

Volg cichoreipercelen zorgvuldig op

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er in enkele cichoreipercelen schade wordt waargenomen veroorzaakt door aardvlooien.

Inloggen op de website van het Mestbankloket blijkt niet altijd mogelijk. Daarom verlengde de Mestbank de termijn voor het invullen van bepaalde gegevens naar 31 mei.

Uitstel voor invullen kunstmestregister tot 31 mei

Akkerbouw

Het Mestbankloket kampt met technische problemen. Daardoor wordt het invullen van het kunstmestregister verlengd van 15 mei naar 31 mei.

Hilde Crevits: “We blijven inzetten op autonome eiwitvoorziening van Vlaamse bodem.”

Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie

Akkerbouw

Het tweede actieplan alternatieve eiwitten heeft bijgedragen tot de verduurzaming van veevoeders in Vlaanderen. Het Departement Landbouw en Visserij en Belgian Feed Association (BFA) kijken terug op een vruchtbare samenwerking. De onlangs gelanceerde eiwitstrategie bouwt voort op het actieplan. Tegen 2030 moet de eiwitvoorziening duurzamer en diverser zijn en moet de Europese zelfvoorziening in eiwitten omhoog.

In vergelijking met het aantal landbouwers met een polis in 2020 (3.075) ligt het aantal landbouwers met een subsidie aanvraag in 2021 wat hoger.

Opnieuw grote belangstelling voor brede weersverzekering

Akkerbouw

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal landbouwers dat dit jaar een brede weersverzekering zal afsluiten, licht is gestegen. In totaal vroegen 3.377 landbouwers de subsidieregeling brede weersverzekering aan, tegenover 3.075 ingediende polissen vorig jaar. De definitieve cijfers zullen pas in januari 2022 bekend zijn.

De ontwikkeling van gele roest en bladseptoria moet nu goed in de wintertarwepercelen opgevolgd worden.

Vooral gele roest en bladseptoria opvolgen

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) meldde vorige week dat vooral gele roest en bladseptoria in wintertarwepercelen goed opgevolgd moet worden.

De VLM sprak met enkele landbouwers om inzicht te krijgen in hun bemestingsstrategie.

Droge zomers en toch een laag nitraatresidu?

Akkerbouw

Waarom blijft bij sommige landbouwers veel stikstof achter in de bodem op het einde van het groeiseizoen en bij anderen niet? Bestaat er een geheim achter een laag nitraatresidu? De VLM legde haar oor te luisteren bij twee landbouwers die er de laatste jaren in slagen om een goed nitraatresidu neer te zetten op hun bedrijf en zo mee zorgen voor een goede waterkwaliteit.

Voor De Pleynhoeve in Noorderwijk is hét hoogtepunt van het  jaar alweer bezig:  het aspergeseizoen.

De Pleynhoeve: “Je moet de asperge soigneren en dan krijg je er een topproduct voor terug”

Groenten

Voor De Pleynhoeve in Noorderwijk is hét hoogtepunt van het jaar alweer bezig: het aspergeseizoen. Mensen lopen op en van het veld voor de oogst van asperges, en binnen de hoeve staat iedereen paraat aan de machines om dat witte goud te sorteren en te verpakken. “Hier zie je de hele familie samenwerken aan één doel”, vertelt eigenaar Ben Van Olmen. “We soigneren het aspergegewas een heel jaar door, het is heel arbeidsintensief, maar het product dat je ervoor krijgt is van topkwaliteit.”

Ondanks de koude zijn de bietenvelden nu toch aan het opkomen.

Bietenvelden nagenoeg volledig opgekomen

Akkerbouw

Een groot deel van de suikerbietpercelen hebben zo goed als de volledige opkomst bereikt. 41% van de 145 percelen van de waarschuwingsdienst hebben een opkomst van meer dan 85%, zo meldt het Bieteninstituut (KBIVB).

Ruim 2 op de 3 consumenten verkiezen in Europa geteeld fruit en groenten.

Ruim 2 op de 3 consumenten verkiezen in Europa geteeld fruit en groenten

Groenten

Bij de aankoop van groenten en fruit geven de consumenten voorrang aan kwaliteit, smaak en voedselveiligheid boven andere aspecten zoals variëteit en prijs. Bovendien verkiest meer dan de helft een zonneserre als teeltsysteem omdat ze die als veilig, milieubewust en gezond ervaren, dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek.

Pak tijdig de  onkruidbestrijding in maïsvelden aan, is nog steeds het beste advies.

Efficiënte oplossingen op doorlevende onkruiden

Akkerbouw

In voorgaande artikels belichten we al de mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding in maïs

Belgapom-notering stijgt weer voor Fontane en Challenger

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 7 mei 100,00 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Zonder btw gaat het om een prijsstijging van 25 euro/ton. De marktstemming is prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag. Ook voor Challenger bedraagt de notering 100,00 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). Hier geldt een stabiele marktstemming, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Voor Bintje is er geen notering en geen waarneming wegens een gebrek aan transacties.

Dé behandelingsstrategie in wintertarwe bestaat niet. Er dient aan een strategie per perceel gewerkt te worden.

Stilstaan bij bladziektebestrijding in wintertarwe

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) publiceerde zeer recent zijn bevindingen rond ziektebestrijding in wintertarwe. Hiervoor lagen er in 2020, net als de voorbijgaande jaren, diverse proeven aan op meerdere locaties.

Met de WaterRadar kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen.

WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Actueel

Inagro, ILVO, VITO en Vlakwa hebben de online viewer WaterRadar gelanceerd. Daarmee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig op zoek gaan naar geschikte alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen.

Het fytolokaal links, met duidelijk geordende producten en legplanken met opstaande randen, beperkt de risico’s en de kans op het maken van fouten. Het fytolokaal rechts vormt een gevaar voor de gebruiker van de producten en voor het milieu.

Een goed beheerd fytolokaal is een must voor ieders gezondheid

Akkerbouw

Het fytolokaal is één van de meest risicovolle plaatsen op een landbouwbedrijf, wegens het potentiële gevaar voor mens en milieu van de gewasbeschermingsmiddelen (GBM) dier opgeslagen zijn. Het is dan ook niet voor niets dat de inrichting en het beheer van het lokaal aan bijzondere voorwaarden zijn onderworpen.

Respecteer het behandelingsinterval tussen de eerste FAR-bespuitingen adviseert het KBIVB.

Wacht niet met een FAR-behandeling ondanks koude

Akkerbouw

Door de koude weersomstandigheden met af en toe nachten onder het vriespunt worden de FAR-behandelingen bemoeilijkt, legt het Bieteninstituut KBIVB uit. Toch wijzen ze er op om de onkruidbestrijding strikt op te volgen.

De veldkeuringen zijn verplicht bij ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Half mei starten de veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaad van landbouwgewassen

Actueel

Het Departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten. Deze veldcontroles worden immers door de wet opgelegd. Het departement garandeert dat de coronamaatregelen zullen worden nageleefd en de keuringen dus veilig zullen verlopen.

Welk effect hadden droogte en hoge temperaturen op kuilmaïs? Help mee informatie vergaren en vul de enquête in.

Enquête: Hittestress bij maïskuilen

Maïs

Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur? Dan kan je meewerken aan het verbeteren van de bewaring van kuilmaïs, door een enquête in te vullen.

Alle groene asperges die tijdens de vorst boven stonden, zijn geraakt.

Amelinckx in Hingene: ‘De groene asperge? Een gemak in de keuken én in de teelt’

Groenten

Al 3 generaties lang teelt de familie Amelinckx met veel kunde en passie allerlei fruit. Appelen, peren, kersen en aardbeien gaan vlotjes de deur uit. “De groene asperges, dat is later gestart als een hobby. Het is geëvolueerd naar een mooie manier om aan risicospreiding te doen.”

De beperkte grasgroei zet landbouwers voor een dilemma om al dan niet te gaan maaien.

Dilemma: gras maaien of niet?

Akkerbouw

De voorbije maand stevent af op één van de koudste van de afgelopen decennia. In een normaal jaar wordt bij een goede weersvoorspelling rond 1 mei meestal de eerste snede ingekuild.

Foto: Jeroen Morel

Onveranderde Belgapom-notering

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 30 april 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Dat is dezelfde prijs als vorige week. De marktstemming is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Voor Bintje en Challenger is er geen notering en geen waarneming wegens een gebrek aan transacties.

De MRL’s van terbuthylazin zijn herzien.

Verkorting van de zaaiperioden na toepassing van terbuthylazin

Akkerbouw

De maximumresidugehalten (MRL's) voor de werkzame stof terbuthylazin zijn met ingang van 9 maart 2021 herzien. Syngenta geeft nu meer duidelijkheid bij de inspanningen die ze hiervoor deden.

In de aardappelteelt blijft een vooropkomsttoepassing de strategie om onkruid te bestrijden. Helaas zitten de weersomstandigheden niet altijd mee.

Hoe de onkruidbestrijding in aardappelen aanpakken?

Akkerbouw

Een vooropkomsttoepassing blijft in aardappelen de basis voor een geslaagde onkruidbestrijding, ook al zagen we vorig seizoen door de droogte op veel percelen een tegenvallend resultaat.