Traag tempo, maar stabiele grasgroei

Akkerbouw

Gemiddeld stond er midden vorige week bij de door Hooibeekhoeve opgevolgde graspercelen zo’n 2,1 ton droge stof per ha op het veld.

De hoogste stijging van de verkoop van pesticiden werd genoteerd in Cyprus (+101%), gevolgd door Letland (+54%), Oostenrijk (+44%) en Polen (+11%).

Verkoop van pesticiden in de EU in 2019 met 6% gedaald

Actueel

In 2019 bereikte het volume van in de EU verkochte pesticiden het laagste niveau sinds het begin van de verwerking van gegevens, met iets meer dan 333.000 ton verkochte pesticiden en 6% minder dan in 2018. Deze scherpe daling komt na een periode van niveau’s die schommelden tussen 350 000 en 370 000 ton per jaar (2011-2018). Dat meldt Eurostat.

Op 22 april ging de aanleg van het subirrigatiesysteem van start op enkele landbouwpercelen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aquafin Kinrooi zuivert afvalwater voor hergebruik in landbouw

Akkerbouw

Al verscheidene jaren lijdt de landbouw onder de gevolgen van de klimaatopwarming. Periodes van droogte en waterschaarste zorgen in verschillende teelten voor een lagere en/of minder kwalitatieve opbrengst. Om de landbouw hiertegen in de toekomst te wapenen ging het project ‘Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie’ van start, met als doel gezuiverd afvalwater te hergebruiken en te combineren met de techniek van subirrigatie. Vandaag, 26 april, werden de werken in Kinrooi gedemonstreerd.

De suikerbieten kiemen maar traag.

Suikerbieten komen traag op

Akkerbouw

Voor de bieten die in de week vóór Pasen zijn gezaaid, komen de bieten op, maar de opkomst is zeker nog niet volledig. De opkomsten zijn traag, zo meldt het Bieteninstituut KBIVB.

Vooral de ontwikkeling van gele roest moet nu goed opgevolgd worden in wintertarwepercelen.

Gele roest goed opvolgen in tarwe

Akkerbouw

Waarnemingen in de wintertarwe uitgevoerd door het Landbouwcentrum Granen en partners de voorbije week, toont aan dat de ontwikkeling van gele roest in het gewas, best goed opgevolgd wordt komende weken.

Een deel van de aardappelen voor PotatoEurope werden gepoot met de autonome Robotti.

Aardappelen voor PotatoEurope deels met robot geplant

Akkerbouw

Vorige week is gestart met het poten van de aardappelen voor de rooidemonstraties van PotatoEurope in Lelystad (Nl). Het starten van het pootwerk gebeurde op een opmerkelijke manier: via een autonome werktuigdrager ‘Robotti’.

Op het gepaste moment met de meest geschikte middelencombinatie spuiten zorgt voor het meeste succes bij de onkruidbestrijding in maïs.

Middelen- en onkruidenkennis leidt tot succesvolle naopkomstbehandeling in maïs

Akkerbouw

In een vorig artikel brachten we de strategie om onkruiden in de vooropkomst te behandelen. Nu laten we ons licht schijnen over de mogelijke naopkomstbehandelingen.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) legde jaren geleden een proefveld aan met genetisch gemodificeerde maïs.

Vlaanderen wacht nog met officieel standpunt over de CRISPR-techniek

Actueel

Net als de federale overheid heeft Vlaanderen nog geen officieel standpunt ingenomen in het dossier rond de CRISPR-Cas9-techniek en genetisch gemodificeerde organismen. “We zijn voorstander van duidelijkheid. Nieuwe technieken creëren een aantal voordelen, maar er moet aandacht zijn voor mogelijke risico’s”, stelt landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering Fontane stijgt

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt op 23 april 75,00 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). Dat is een hele stijging ten opzichte van vorige week. De marktstemming is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Voor Bintje en Challenger is er geen notering en geen waarneming wegens een gebrek aan transacties.

De consument en de retail spelen een doorslaggevende rol om de bioproductie  in Vlaanderen op te krikken.

Retailsector en consument zijn de grootste stimulans voor verdere groei in bio

Actueel

“De drive om het hele bioverhaal op te krikken zal moeten komen van de consument én de retail.” Dat zei Vlaams parlementslid Bart Dochy in de commissie landbouw in een debat over de stand van de biosector in Vlaanderen. Vlaams minister Hilde Crevits wil zich niet laten vastpinnen op een streefcijfer. In 2023 wordt alvast een nieuw actieplan voor de biosector voorzien.

Willen we deze zomer een bevredigende wintergerstopbrengst kennen, doe dan nu aan een beredeneerde ziektebehandeling.

Proefveldwerking naar fungicidebehandelingen in wintergerst

Akkerbouw

Vorig jaar voerde het Landbouwcentrum Granen (LCG) en partners opnieuw onderzoek uit naar de ziektebestrijding in wintergerst. Vorige week werd hier een uitgebreid rapport over gepubliceerd. In dit artikel komen we terug op de voornaamste conclusies.

Landbouwer Stijn Dewulf uit Ledegem kwam zijn ervaringen met groenbedekkers delen.

B3W houdt thematisch uitwisselingsmoment over het inwerken van groenbedekkers

Actueel

Begin 2021 startte de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) op. B3W is een nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Eind maart ging hun eerste activiteit digitaal door: een thematische uitwisselingsmoment over het inwerken van groenbedekkers.

Het Robotti-platform is hier ingespannen voor een eenvoudig, getrokken uitgevoerde mechanische bekerpootmachine.

Dewulf en Agrointelli onderzoeken autonome oplossingen

Nieuws van maatschappijen

Dewulf en Agrointelli gaan samenwerken om de voordelen van autonome machines in de aardappelteelt te onderzoeken.

Hybride tarweproductiesystemen kunnen de oogst veilig stellen.

Samen hybride tarwevariëteiten ontwikkelen

Nieuws van maatschappijen

Ragt en Bayer zijn een samenwerking aangegaan om gezamenlijk hybride tarwevariëteiten te ontwikkelen.

Bij de aanwezigheid van open koolzaadbloemen eet de kever stuifmeel zonder dat hij nog schade aanricht.

Verzorg je spuittechniek bij de bestrijding van de glanskever

Granen

Het werk dat Praktijkpunt Landbouw dit seizoen verricht rond koolzaad is volledig toegespitst op de glanskever. Niet zonder reden, zo blijkt deze maand. Elk koolzaadperceel in de provincie VlaamsBrabant kreeg bezoek van grote aantallen zwarte kevertjes. Op de 10 waarnemingsvelden werd de schadedrempel overschreden en drong een bestrijding zich op.

Het gevoel voor het boerenleven hebben An Ghesquiere en haar man Raoul Dhondt duidelijk overgeërfd van de familie.

CSA bij Ten Hoogen Elslande: “Als je de eerste jaren kan overbruggen, ben je vertrokken”

Akkerbouw

Enkele jaren nadat An Ghesquiere het gangbaar gemengd bedrijf overnam in 1995, kriebelde het om het net dat anders aan te pakken. Na wat wikken en wegen waagden An en haar partner Raoul de sprong om over te schakelen naar een biologische pluktuin. Ten Hoogen Elslande werd een bloeiend CSA-bedrijf. “Nadeel is dat we in ‘the middle of nowhere’ wonen, om echt goed rendabel te zijn willen we toch 30 gezinnen extra aantrekken”, vertelt landbouwster Ghesquiere. Het CSA-verdienmodel is duidelijk niet evident…

Momenteel zijn er 24 medewerkers in vaste dienst bij De  Wassende Maan.

De Wassende Maan: Hoe marketing een biobedrijf groot hielp maken

Akkerbouw

Elk bedrijf moet je leiden met commercieel inzicht. Dat is ook zo bij landbouwbedrijven, of die nu bio of gangbaar zijn. Jan Vanhuysse wist zijn biodynamisch landbouwbedrijf De Wassende Maan groot te maken, en had daarvoor geen kennis in de boerenstiel nodig. Met 3,5 jaar ervaring als coördinator zette hij het bedrijf op de kaart. “Klanten aantrekken, doen kopen en ze doen terugkomen… dat doe je met een goed marketingplan, maar ook met een goed verhaal”, is zijn boodschap.

Een product dat op agro-ecologische of biologische wijze geteeld is, kan, maar hoeft geen hogere kostprijs te hebben.

Verdienmodellen voor agro-ecologische en biolandbouw: Wat is een faire prijs voor mijn product?

Actueel

“Wat is nu een faire prijs voor mijn product dat op een agro-ecologische of biologische wijze geteeld is?” Dat is de vraag die de partners van het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw kregen van een biolandbouwer. Het antwoord is niet eenduidig. De landbouwer moet nadenken over verdienmodellen, de kost- en verkoopprijs en ook over marketing. Zowel voor de gangbare, als de biologische landbouw is dat een uitdaging.

De Belgapomnotering van Fontane steeg naar hetzelfde niveau als Challenger en bedraagt nu 60,00 euro/ton (zonder btw) of 63,60 euro/ton.

Belgapomnotering voor Fontane stijgt naar niveau van Challenger

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt op 16 april 60,00 euro/ton (zonder btw) of 63,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor beide rassen vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Voor Bintje bedraagt de notering 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,60 euro/ton (met btw). De marktstemming voor dit ras is stabiel.

Meer en meer landbouwers zetten in op een efficiënte aanpak van erosie.

Vragen over handhaving van randvoorwaarden rond onder meer erosie

Actueel

Als geen ander weten landbouwers hoe belangrijk erosie is in hun bedrijfsvoering. Het is dan ook voor velen een doorn in het oog dat de ene het wel goed doet, en de buur het soms minder nauw neemt met erosiemaatregelen. In de commissie Landbouw had over de handhaving van de randvoorwaarden met betrekking tot erosie een heel interessant debat plaats.

Nu de uitzaai van maïs gestart is, wordt het tijd om na te denken over de onkruidbestrijding in deze teelt.

Beperkte evoluties inzake vooropkomst onkruidbestrijdingsstrategie in maïs

Akkerbouw

De uitzaai van de maïs is hier en daar al gestart. Hoog tijd dus om ook eens na te denken over welke strategie de maïsteler best kiest om de onkruiden aan te pakken. Op dit vlak moeten we, net zoals vorig jaar, helaas herhalen dat er maar weinig nieuwigheden zich aandienen.

De Belgische aardappelteelt is de laatste jaren vrij gebleven van bruinrot.

Aardappelteelt in België : maatregelen tegen bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg

Aardappelen

Bruinrot is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum en vooral de aardappelteelt treft. Deze bacterie werd reeds aangetroffen in waterlopen in de provincies Antwerpen en Limburg en kan daar helaas niet meer worden uitgeroeid. Door het risico op de besmetting van de aardappelteelt via oppervlaktewater zijn de telers uit bepaalde gemeenten in deze provincies verplicht om beschermende maatregelen te nemen. De bacterie tast enkel bepaalde plantensoorten aan en wordt niet overgedragen op mensen.

Onderzaai van Italiaans raaigras in 8-10-blad zonder bemesting (Inagro; 29/07/2020)

Onderzaai: de oplossing na gescheurd grasland?

Akkerbouw

Beredeneerd omgaan met gescheurd grasland is van cruciaal belang om het nitraatresidu in het najaar te beperken. Om de mogelijkheden van maïs na gras in beeld te brengen legde Inagro een proef aan met gelijktijdige zaai en onderzaai van gras onder maïs op een perceel waar driejarig grasland werd gescheurd.

Onder de projecten met betrekking tot akkervogels is het Interregproject Partridge al enkele jaren bekend.

In de projecten ‘Partridge’ en ‘Vogelvriendelijk boeren’ is de boer sleutelfiguur

Akkerbouw

Het gaat al jaren niet zo bijster goed met de populatie akkervogels in Vlaanderen. Deze achteruitgang is te wijten aan meerdere factoren, zoals de versnippering van het landschap en de monoculturen in de landbouw. “Een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met landbouwers kan een oplossing zijn om de populatie te verbeteren”, vertelt Korneel Verslyppe van Boerennatuur Vlaanderen. Het Interreg project Partridge toont aan dat het kan, en ook het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ engageert landbouwers om maatregelen te nemen.

Er is de intentie om dit seizoen minder aardappelen te verbouwen.

Vlaams aardappelareaal daalt met ongeveer 10%

Akkerbouw

Begin april bevraagde het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) aardappeltelers om zicht te krijgen op het areaal en de rassen die ze komend seizoen uit gaan planten.