Machinedemo, ondiep werken door Lemken

Akkerbouw

Aansluitend aan de presentatie van Lemkens toekomstvisie presenteerde de fabrikant meerdere nieuwe machines in het veld. Deze werden voor ons toegelicht door Stijn Vercauteren, verkoopsmanager Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Het areaal soja stijgt in Vlaanderen geleidelijk. Van 17 ha in 2016 naar 91 in 2020.

Europa wil import van Braziliaanse soja beperken, hoe ver staan we ondertussen in Vlaanderen?

Akkerbouw

Het Europees Parlement wil de import van sojabonen uit Brazilië te beperken. Bij ons in Vlaanderen komen 2 bij ILVO veredelde sojarassen ten vroegste in 2021 op de officiële rassenlijst. Dat antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) op eens schriftelijke vraag van Tom Ongena (Open VLD).

Tijdens de zomer is de grasgroei op bepaalde momenten wel stilgevallen. September was dan weer wel groeizame maand.

Kwaliteit gras is naar verwachting, groei valt niet stil

Akkerbouw

In het najaar informeerde Inagro wekelijks over de toestand op de graspercelen. Eind oktober kwam de laatste update. Door het groeizaam weer wordt verwacht dat het gras nog even zal groeien. Het advies luidt echter om het gras niet te lang de winter in te laten gaan.

In 2020 wordt een productiedaling van granen opgemerkt.

Raming landbouwteelten 2020: vooral productiedaling voor de wintergranen

Actueel

StatBel heeft de landbouwteelten voor 2020 geraamd. Er is vooral een productiedaling voor de wintergranen. De producties van korrel- en voedermaïs is dan weer gestegen. Bij suikerbieten is ook een daling, bij aardappelen is er dan weer een lichte stijging.

De staalnamecampagne loopt nog  tot 15 november.

Voorlopig nitraatresidu beter dan vorig jaar

Akkerbouw

Uit de voorlopige resultaten van de staalnamecampagne voor de nitraatresidubepaling blijkt dat de toestand beter is dan vorig jaar. Het gemiddelde nitraatresidu bedraagt 97 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 107 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2019. De inspanningen van de landbouwer om beter of minder te bemesten, hebben dus duidelijk geloond.

Pomuni Frozen werkt ook met Vlaamse steun verder aan de uitbreiding en de reorganisatie

Aardappelen

De Vlaamse regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Pomuni Frozen uit Ranst. Onder meer de locatie wordt uitgebreid.

De uienteelt wint in ons land alsmaar aan belang.

Sanac wederverkoper van De Groot en Slot voor uienzaad

Groenten

De Groot en Slot heeft het dealernetwerk in ons land uitgebreid en een overeenkomst gesloten met Sanac over de verkoop van uienzaden voor de gangbare teelt in België. “De samenwerking beantwoordt aan de vele uitdagingen in de groeiende uienteelt”, zegt Jaap Jonker van De Groot en Slot.

Belgapom-prijs daalt

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt 20,00 euro/ton (zonder btw) of 21,20 euro/ton (met btw). Dat is een prijsdaling van zo’n 10 euro ten opzichte van vorige week. De marktstemming is flauw, met een aanbod dat groter is dan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €30,00 (ex. BTW) in een flauwe markt.

In het instructiefilmpje rond het afstellen en instellen van de kunstmeststrooier krijgen landbouwers en loonwerkers onder andere tips over hoe ze hun kunstmeststrooier deze winter kunnen onderhouden door het toestel proper te maken en versleten onderdelen te vervangen.

Inagro, ILVO en PCLT presenteren nieuwe instructiefilmpjes over kunstmest

Akkerbouw

Inagro, het ILVO en het PCLT ontwikkelden 4 filmpjes met tips en tricks om het bemesten in optimale omstandigheden en met het hoogste rendement uit te voeren. Het opvolgen van de tips, leidt tot minder verlies en helpt bij een betere waterkwaliteit.

De bladluizen kunnen zich nog verder verspreiden en de druk zou nog kunnen toenemen.

Belangrijke aantasting bladluis op granen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen meldt in zijn graanbericht dat de aantasting bladluis op een vergelijkbaar niveau blijft. Op veel plaatsen is de druk hoog.

Een bloemenstrook met gemengde haag.

Inagro doet onderzoek naar praktijk met minder middelen

Akkerbouw

Landbouwers moeten het met almaar minder chemische gewasbeschermingsmiddelen doen en ook vanuit de maatschappij klinkt de roep om het gebruik te minderen. Inagro onderzoekt daarom andere pistes om de teelten te vrijwaren van plagen en ziekten. Een natuurlijke manier is om de agrobiodiversiteit op de percelen te vergroten. Door de aanleg van een gemengde haag, keverbank of/en bloemenstrook kunnen nuttigen uit de natuur worden aangetrokken die plagen op het veld helpen bestrijden. Eventueel kan ‘intercropping’ in de toekomst een goede praktijk worden, maar meer onderzoek is nodig.

Sormac maakte zijn schrapmachine CBS-60 inzetbaar voor het schrappen van baby carrots en krieltjes.

Schrapmachine CBS nu ook geschikt voor baby carrots en krieltjes

Akkerbouw

De nieuwste aanpassingen aan de Sormac schrapmachine CBS-60 maakt deze inzetbaar voor het schrappen van baby carrots en krieltjes.

Onze nationale  trots, de Belgische  (diepvries)friet,  is nog altijd  de inzet van een  internationaal  handelsconflict.

Handel van Belgische diepvriesfriet naar Colombia nog altijd belemmerd door de antidumpingtaksen

Aardappelen

Onze nationale trots, de Belgische friet, is nog altijd de inzet van een conflict. Sinds 2018 heft Colombia antidumpingtaksen op de import van diepvriesfrieten uit België. Er loopt intussen een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar een oplossing of doorbraak is niet voor morgen. Colombia schendt daarmee internationale handelsovereenkomsten.

In tegenstelling tot de VS laat Europa de inzet van drones voor gewasbescherming niet toe.

Enkel Europa kan licht op groen zetten voor inzet van drones voor gewasbescherming

Akkerbouw

In de Farm to Fork-strategie voorziet Europa in een herziening van de richtlijn omtrent het duurzaam gebruik van pesticiden. “Het biedt Europa de kans om innovatieve technieken, zoals de inzet van drones, te evalueren en eventueel aansluitend een wettelijk kader te voorzien”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Op de demodag {beek.boer.bodem} kwamen heel wat geïnteresseerden af.

{beek.boer.bodem} zoekt evenwicht tussen landbouw, water en natuur

Akkerbouw

De gebiedscoalitie van {beek.boer.bodem} verenigt de krachten van landbouwers en natuurbeheerders om de vallei van de Aa klimaatrobuuster maken. Met een menukaart aan maatregelen werken zij aan onder meer waterbeschikbaarheid en bodemkwaliteit, waarbij zowel de landbouwer, de waterlopen als de natuur gebaat zijn.

De nieuwe kiemremmer Argos wordt verneveld in de aardappelbewaarloods.

Nieuwe kiemremmer Argos toegelaten

Akkerbouw

Eind september is Argos als kiemremmer in consumptieaardappelen in België toegelaten. Argos is een kiemremmer op basis van sinaasappelolie, gewonnen uit de schil van sinaasappelen. Bij de formulering van Argos worden geen chemische oplosmiddelen of toevoegingen gebruikt.

Verdeeld over alle Vlaamse provincies, de 428 steunaanvragen: Antwerpen 16, Vlaams-Brabant 32, West-Vlaanderen 222, Oost-Vlaanderen 126 en Limburg 32.

428 aardappeltelers vroegen Covid-19-vergoeding aan

Aardappelen

In totaal hebben 428 aardappeltelers in Vlaanderen een aanvraag voor een Covid-19-vergoeding ingediend. Het departement Landbouw & Visserij behandelt alle aanvragen. Tegen eind dit jaar worden de vergoedingen uitbetaald.

Ook het gemiddelde nitraatresidu in aardappelen ligt lager dan dat in 2019.

Inagro: gemiddelde nitraatresidu is beter dan vorig jaar

Akkerbouw

De staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling is halfweg en Inagro heeft een voorlopige stand van zaken opgemaakt. De jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen wordt bevestigd. Maar, heel belangrijk, de gemiddelde nitraatresidu is beter dan verleden jaar.

De aardappelketen kent heel veel uitdagingen, waar Belgapom de schouders onder zet.

Marc Van Herreweghe voorzitter, Romain Cools waarnemend CEO Belgapom

Aardappelen

De aardappelorganisatie Belgapom heeft het mandaat als voorzitter van Marc Van Herreweghe verlengd. Na het ontslag van Tom Vandenkendelaere, die Kris Peeters als Europarlementslid opvolgt, wordt huidig secretaris Romain Cools waarnemend CEO.

Dezeure is sterk in trailerbouw, zowel voor landbouw, industrie als transport.

Bijna 600.000 euro transformatiesteun voor trailerbouwer Dezeure

Actueel

De Vlaamse regering kent 592.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Dezeure in Veurne.