Tienerdroom om biologisch te boeren uitgewerkt

Biolandbouw

Tijs Boelens is een man met een visie én een gefundeerde mening. Hij zet zich in voor het Boerenforum naast de noeste arbeid op zijn eigen biologisch bedrijf, de Groentelaar uit Pepingen nabij Halle.

De beide putten van 24 meter zullen worden geboord vlakbij een veld waar de man die het beroep aantekende akkergewassen teelt.

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst vergunning Meise voor 2 grondwaterwinningen

Akkerbouw

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op verzoek van een omwonende met een dringende voorlopige maatregel de vergunning geschorst die de gemeente Meise had toegekend voor de boring van twee grondwaterwinningen voor het beregenen van groenten- en akkerbouwgewassen op een veld aan de Amelgemstraat. De Raad velt een definitief oordeel over de schorsing na behandeling van de zaak op 11 juni.

De suikerbiet is een plant die uitermate gevoelig is voor boorgebrek (hartrot).

Hou uw bietenvelden in het oog

Bieten

Door het gunstige weer is het nog steeds opletten geblazen voor infectie met bladluizen. Behandelen bij het bereiken van de behandelingsdrempel is aangewezen. Verder wordt door de droogte de toepassing van boor benadrukt. Merk je distels op, dan behandel je bij een hoogte van 20 cm en als de meeste distels zijn opgekomen.

Jonathan Verdeur van loonbedrijf Charles-Antoine De Wulf kwam op woensdagnamiddag al voor de tweede maal 30.000 l water tanken bij de Tiense Suikerraffinaderij. Het water is bestemd voor Carolus Fruit Trees.

Restwater van Tiense Suiker is erg welkom

Actueel

Op een uurtje tijd werd gisteren zowat 100.000 l water gecapteerd uit een reservoir aan de grote centrale plaats op het terreinen van de Tiense Suikerraffinaderij. Land- en tuinbouwers maken gretig gebruik van het aanbod van het bedrijf.

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. (archieffoto)

LCG ziet risico’s in wintertarwe toenemen

Granen

De meerderheid van de wintertarwe (80%) bevindt zich tussen het stadium “eerste pakjes van de aar zichtbaar” en het stadium “aar is volledig verschenen”. Bij 8% van de wintertarwe is de aar nog niet zichtbaar terwijl bij 12% de tarwe al in bloei staat. Dat meldt het Landbouwcentrum Granen (LCG), dat ook ziet dat ziekte- en plagendruk toeneemt.

Demir wil captatieverbod op Vlaams niveau kunnen uitvaardigen

Akkerbouw

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vindt dat zij als minister de bevoegdheid moet krijgen om in de strijd tegen de droogte een captactieverbod voor heel Vlaanderen uit te vaardigen. Nu ligt die bevoegdheid bij de provinciegouverneurs. Het is één van de maatregelen die de N-VA-minister woensdag aankondigde in het Vlaams Parlement. De minister wil verder onder meer een taskforce Droogte oprichten, opnieuw laten nagaan hoeveel drinkwater er dagelijks weglekt en ze wil ook onderzoeken of ze gemeenten kan verplichten een hemelwaterplan op te stellen.

Onderzoekers zoeken naar oplossingen voor een meer droogteresistente landbouw.

Project met druppelirrigatie van start

Akkerbouw

Een reeks organisaties gaat onderzoeken of druppelirrigatie soelaas kan bieden in tijden van droogte. Bij het project zijn Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven, Proefstation voor de Groententeelt en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen betrokken. In plaats van het hele veld te irrigeren, wordt er via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant.

1% van de akkers wereldwijd – ongeveer 385.000 vierkante kilometer – is matig tot heel verontreinigd , staat in de studie.

Hoge concentratie glyfosaat in 1% van de akkers wereldwijd

Akkerbouw

Slechts 1% van de akkers wereldwijd is matig tot heel ‘verontreinigd’ door glyfosaat. Zo bestempelen onderzoekers van de universiteit van Sydney de stof in de bodem in een studie. Die verontreiniging bevindt zich vooral in Zuid-Amerika, Europa en Oost- en Zuid-Azië. Ze linken het aan het grootschalige gebruik van glyfosaat in weilanden, soja en maïs.

Na meerdere jaren van droogte, slaat de droogte ook nu weer toe.

Van ‘de Tiense’ tot Ardo: industrie helpt boeren aan water

Akkerbouw

Het belooft een kurkdroge zomer te worden, en op heel wat plaatsen captatieverboden voor niet-essentiële doeleinden. Diverse initiatieven zijn opgezet om boeren te helpen. Zo stelt de Tiense Suikerraffinaderij haar zuiveringswater ter beschikking als irrigatiewater. Groenteverwerker Ardo heeft samen met andere bedrijven in de regio dan weer een reservoir voor 150.000 kubieke meter water beschikbaar.

Belpotato wil met harde cijfers naar de overheid kunnen stappen, om de kans op steun te vergroten.

Oproep Belpotato: geef aardappelstocks snel op

Aardappelen

Nog maar 25% van de Belgische aardappeltelers heeft hun voorraad opgegeven. Sectororganisatie Belpotato roept telers op snel de aardappelstocks over te maken. De absolute deadline is 31 mei. De cijfers zijn nodig om de overheid te wijzen op de omvang van het overschot, en dus de noodzaak tot steun.

De machine rolt de worteldoek uit.

Nieuwe machine rolt worteldoek uit

Akkerbouw

Telers van kleinfruit weten het als geen ander: antiworteldoeken leggen en wegnemen gebeurt manueel en vergt veel tijd en moeite. “Er is nu een machine ontwikkeld die de antiworteldoek automatisch plaatst en wegneemt”, zegt Stefaan Serlet. Het gebruik van een automatische pennenschieter is niet voor morgen, maar ook daar wordt een oplossing voor gezocht.

Landbouwers mogen beperkt water blijven capteren.

West-Vlaanderen breidt captatieverbod uit naar IJzerbekken

Akkerbouw

Vanaf vandaag geldt een verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen van het IJzerbekken. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé vaardigt dit politiebesluit uit door de aanhoudende droogte en het verhoogd watergebruik. Het waterpeil in het IJzerbekken blijft verder dalen, waardoor het water in de IJzer te laag staat.

Phytofar benadrukt dat haar sector al veel inspanningen heeft gedaan om te vergroenen.

Phytofar: België koploper duurzaam gebruik gewasbescherming

Akkerbouw

Phytofar denkt niet dat het aantal gewasbeschermingsmiddelen met 50% kan worden teruggebracht in de komende 10 jaar, zoals de Europese Commissie wil. Het zal bovendien het productiemodel niet verduurzamen. De organisatie is wel bereid om een reductie van het aantal middelen te verminderen, mits wetenschappelijk onderbouwd.

Interpom trok in 2018 over 4 dagen heen bijna 20.000 bezoekers.

Interpom gaat door, maar zonder familiedag

Aardappelen

De aardappelbeurs Interpom gaat vooralsnog gewoon door op 23, 24 en 25 november. De familiedag voorafgaand aan de 3 professionele dagen wordt wel afgeblazen. Dat zegt algemeen secretaris Romain Cools van organisator Belgapom, waarin de handel en verwerking van aardappelen zijn verenigd. “De aardappelsector is een sector waarin direct contact van ontzettend groot belang is. Daarom zetten we alles op alles om het - veilig - door te laten gaan.”

Het Departement belooft dat bij de keuringen de coronamaatregelen worden gerespecteerd.

Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen

Akkerbouw

Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten. Deze veldcontroles worden immers door de wet opgelegd. Het departement garandeert dat de coronamaatregelen zullen worden nageleefd en de keuringen dus veilig zullen verlopen.

Familie Mosselman zet in op duurzaamheid: Doorgaan op de oude manier was niet vol te houden

Akkerbouw

Cornelis Mosselman (36) heeft de ambitie om binnen 5 jaar van regulier akkerbouwbedrijf naar één van de duurzaamste vollegrondsgroentebedrijven van Europa te groeien. In het voorjaar van 2019 stapte hij over naar vaste of ook wel permanente rijpaden genoemd. Daardoor berijdt hij nog slechts 10% van zijn grond. Mosselman: “Met op iedere 3.20 meter een gras-klavermengsel inzaaien ben ik nog een van de weinigen in Europa, denk ik.”

Aangegoten bloemkoolplanten.

Wild-, wind-, vorstschade en watertekort

Akkerbouw

Het is dit voorjaar opnieuw een strijd op onze velden. Er is altijd wel iets dat zorgen baart. In het licht van zwakke prijzen vragen deze extra kosten en inspanningen veel moed van onze telers.

Het LCG stelde meer en meer roesten vast op de waarnemingsvelden wintergranen.

Opletten voor roest in wintertarwe

Granen

Deze week stelde het Landbouwcentrum Granen meer en meer roest vast op de waarnemeningsvelden wintertarwe. Behandel tijdig indien dit nog niet gebeurde!

Door de hoge bladluizendruk krijgen Sequoia en Closer een tijdelijke toelating voor gebruik tegen bladluizen in bieten

Tijdelijke toelating voor Sequoia en Closer tegen bladluizen in bieten

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) bericht dat er gezien de vroege aanwezigheid van bladluizen en de hoge bladluisdruk er dit jaar een 120 dagen-toelating werd verleend voor de producten Sequoia en Closer voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten.

Het oppompverbod voor bepaalde kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen is problematisch voor heel wat droogtegevoelige teelten.

Vanaf 21 mei oppompverbod uit kwetsbare waterlopen

Akkerbouw

Sinds Hemelvaartsdag geldt er voor heel wat kwetsbare rivieren, grachten en beken een oppompverbod.