BelOrta veilt eerste groene paprika’s van 2020

Groenten

Bij BelOrta werden woensdagmorgen de eerste groene paprika’s van 2020 geveild. De paprika’s die aangekocht zijn door Fruithandel Roelandt werden aangeleverd door producent Lentsche Heyde.

De wortelteelt blijft de belangrijkste groente in ons land.

Twee derde van de worteltelers is West-Vlaming

Groenten

De wortelteelt blijft de belangrijkste groente in ons land en wordt meer en meer een West-Vlaams verhaal. “Met schaalvergroting, teelt op veel bedrijven én het is een akkerbouwmatige teelt met een intensief verhaal”, zegt Bart Debussche van het departement Landbouw & Visserij.

Bloemkool 2de vrucht blijft in omzet de belangrijkste teelt met bijna 25 miljoen euro, op de voet gevolgd door de spruitenteelt.

Spruit zit bloemkool als teelt van industriegroente op de hielen

Groenten

Ingro, de telersvereniging van industriegroenten, rondde in 2019 voor de eerste keer de kaap van de 100 miljoen euro omzet. Vooral de sterke stijging van spruiten is opvallend. En komt in omzet net achter de teelt van bloemkool 2de vrucht.

Dankzij derogatie kunnen landbouwers onder strikte voorwaarden meer dierlijke mest gebruiken dan 170 kg stikstof per hectare, zoals vastgesteld door de Nitraatrichtlijn, die als doel heeft de vervuiling van nitraat uit bemesting te verminderen.

Vlaams areaal onder derogatie neemt licht toe, ook het aantal sancties

Actueel

Het aantal landbouwers met een ontvankelijke aanvraag voor derogatie is de voorbije 5 jaar gedaald van ongeveer 2.900 in 2015 tot 2.600 in 2019. Het areaal onder derogatie is jaarlijks licht toegenomen: van 88.500 ha tot 96.500 ha in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA), die haar partijgenoot Arnout Coel schriftelijk opvroeg.

Bemestingsregels worden met MAP6 scherper.

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3

Akkerbouw

De Vlaamse landmaatschappij (VLM) benadrukt een nieuwe maatregel: enkel wie bemestingsrechten heeft én hoofdteelt verbouwt mag nog bemesten. Met die nieuwe maatregel kan er beter op worden toegezien dat de bemesting oordeelkundig gebeurt. Het gaat om een maatregel uit het zesde mestactieplan, MAP6, waarin is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak.

Alco Bio Fuel op zoek naar extra Belgische maïs

Nieuws van maatschappijen

Alco Bio Fuel maakt sinds ruim 10 jaar bio-ethanol in Gent. Traditioneel komen de granen die daarvoor gebruikt worden van over heel Europa. In een poging klimaatvriendelijker te produceren, koopt men echter meer en meer Belgische maïs. Het volume kan wat directeur Bart Vervenne betreft stijgen van 60.000 naar 80.000 ton.

Uit de cichoreiwortels produceren bedrijven de Frutafit-inulines.

Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de rassenlijst

Akkerbouw

De Belgische rassenlijst werd zopas uitgebreid met 3 nieuwe rassen industriële cichorei. Dat meldt het Departement voor landbouw.

De proeflocaties leden onder de droogte.

Rassen voor thuisverkoop leden onder de droogte

Aardappelen

Net zoals in 2017 en 2018 werden op 2 locaties proeven aangelegd met 9 rassen bestemd voor thuisverkoop (combinatie van vastkokende en bloemige variëteiten). De 2 locaties leden sterk onder de droogte en de smaakkwaliteit was toch wat minder in 2019.

Op voorstel van minister Zuhal Demir, zette de Vlaamse regering de regeling voor equivalente maatregelen voort.

Graan na nitraatgevoelige teelten en KNS-groenten goedgekeurd als equivalente maatregel

Akkerbouw

De Vlaamse Regering heeft de regeling goedgekeurd waarbij graangewassen na nitraatgevoelige teelten en het systeem KNS-groenten meetellen voor het voldoen aan de verplichting van voldoende vanggewassen. De Vlaamse minister voor milieu Zuhal Demir (N-VA) stelde dit voor en de rest van de regering ging hiermee akkoord.

Boeren betogen in Brussel (videoreportage)

Actueel

Landbouworganisaties betoogden donderdag in Brussel voor een stevig financieel fundament onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Landbouwleven was erbij en bracht landbouwers, boerenleiders en de sfeer in beeld.

Belgapom: prijzen en marktstemming blijven dezelfde

Aardappelen

Ook deze week bedraagt de Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Het is al de vierde week op rij dat deze prijs aanhoudt.

Belgapom spreekt voor Bintje van een stabiele marktstemming: de vraag is gelijk aan het aanbod en er heerst een evenwicht. Voor Fontane en Challenger is de marktstemming - net als vorige week - rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag.

Lokaal voedsel heeft waarde, en verdient dus ondersteuning, benadrukten Boerenbond en ABS tegen Vlaams minister Hilde Crevits. Anders: een leeg bord...

Boerenbetoging in Brussel in woord en beeld

Economie

Honderden landbouwers hebben donderdag betoogd voor een sterke financiële ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ze deden dat tijdens een buitengewone Europese top over de meerjarenbegroting van 2021-2027. Premier Sophie Wilmès en federaal minister voor landbouw Ducarme spraken met de landbouworganisaties, en beloofden hen zich in te zetten voor voldoende middelen.

De zelfoogst- boerderij blijft de voornaamste CSA-formule.

Toegang tot landbouwgrond belemmert nieuwkomers in uitbouw van CSA-bedrijven

Groenten

CSA-landbouw mag dan al een duurzaam model zijn, wie als nieuwkomer dit model verder wil uitbouwen, stuit vaak op een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is de toegang tot grond. Er zijn nog andere aandachtspunten, stellen De Landgenoten, CSA-Netwerk Vlaanderen, De Ideale Woning en VVSG in een rapport na een rondvraag eind 2018 bij CSA-bedrijven.

De aardappelen liggen gelijk verdeeld over Vlaanderen en Wallonië.

Bijna 60% van totale productie bewaaraardappelen ligt nog in stock

Aardappelen

Elk jaar wordt in november, februari en april een enquête gehouden bij Vlaamse en Waals aardappeltelers. De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,40 miljoen ton aardappelen. Dit betekent dat 56% van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. Dit is hetzelfde percentage als de voorbije jaren.

Bij tomaten veroorzaakt het virus heel gelijkaardige symptomen als het Pepinomozaïekvirus (PepMV), namelijk mozaïekvorming op jonge bladeren en gele vlekken op vruchten, waardoor die vruchten onverkoopbaar worden.

Gevreesd tomatenvirus treft mogelijk ook Frankrijk, Belgische telers nemen maatregelen

Groenten

In Frankrijk is een landbouwbedrijf afgesloten omdat het mogelijk aangetast is door een nieuw tomatenvirus. Het virus, ongevaarlijk voor mensen maar destructief voor de oogst, dook eerder al op in onder meer Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In België zijn er nog geen gevallen gemeld, maar zijn wel preventieve maatregelen genomen om een besmetting te voorkomen.

Landbouwers sluiten beheerovereenkomsten met de VLM om natuur, landschap en milieu te helpen.

Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten in de lift

Economie

Ruim 3.800 landbouwers hebben dit jaar een beheerovereenkomst gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ze geven daarmee de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug. Samen zetten ze voor deze maatschappelijke doelen 12.754 hectare landbouwgrond in. Met name akkervogels profiteren.

Landbouwers worden opgeroepen om in hartje Brussel te demonstreren tegen het verminderen van landbouwsteun.

Landbouworganisaties roepen boeren op: kom donderdag actie voeren!

Akkerbouw

Landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA roepen hun leden op om donderdag massaal in Brussel te komen demonstreren. De aanleiding is de Europese top over de Europese meerjarenbegroting. Daarin staan forse kortingen voor de landbouw. Zo zou de directe inkomenssteun met 5% afnemen, en de subsidies voor plattelandsontwikkeling met 15%.

Een goed gevulde loods zorgt voor een goede toepassing, want dan blijft het gas in de   aardappelen.

Tijd om alternatieven CIPC correct in te zetten

Aardappelen

Vorig jaar 17 juni viel het verdict: de Europese Commissie besloot de toestemming om CIPC te gebruiken niet langer te verlengen. Het product en zijn afbraakproducten bleek veel toxischer dan gedacht en het gebruik is verboden vanaf 1 juli dit jaar. Alternatieven zijn muntolie, ethyleen en 1,4 DMN. Ook die moeten correct worden ingezet, met het juiste toestel en in een luchtdichte loods.

Het originele ontwerp van het wiedbed van Alex Floré.

Bioboeren recycleren afgedankte rolstoelen tot wiedbedden

Groenten

Ooit gedacht dat elektrische rolstoelen een tweede leven kunnen krijgen in de landbouw? Deze week ging op biologisch tuinbouwbedrijf Rawijs een wel erg uitzonderlijke opleidingsweek door. Een serre werd getransformeerd tot tijdelijk atelier voor het ombouwen van elektrische rolstoelen tot tuinbouwmachines. Komend seizoen rijden er zo 7 nieuwe, milieuvriendelijke wiedbedden en schoffelmachines rond!

Pootgoedtelers Andreas en Dirk Ryckaert hopen dat er voldoende competentie blijft bij de keuringen van zowel gecertificeerd pootgoed als hoevepootgoed.

Vlaamse pootgoedtelers: ‘Een competente keuringsdienst is heel belangrijk’

Aardappelen

Hoewel in vergelijking met Nederland, Schotland en Denemarken het areaal aan Vlaamse gecertificeerd pootgoed vrij beperkt is, is de kwaliteit hoog. “Een gezonde start is de basis van een goede aardappelteelt”, zeggen Dirk en Andreas Ryckaert. Ze hopen dat de Vlaamse keuringsdienst verder uit competente medewerkers blijft bestaan. “Ook hoevepootgoed vereist een ver doorgedreven kennis en toegewijde discipline.” Een stand van zaken.