Top 5 korrelopbrengsten 2021 zijn klassieke gerstrassen

Akkerbouw

Tijdens het seizoen 2020-2021 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) in het Vlaams Gewest 4 rassenproeven op 6-rijige wintergerst aangelegd. Landbouwleven merkt op dat in de top 5 korrelopbrengsten dit jaar geen hybriden staan. Slechts 11 van de 23 beproefde rassen scoorden dit jaar echter bovengemiddeld.

Het weer van de komende weken zal een enorme invloed hebben op het verloop van de komende maïsoogst.

Neerslag van komende weken bepalend voor oogst

Akkerbouw

Het project waarbij in heel Vlaanderen wekelijks de afrijping van de maïs wordt opgevolgd is opnieuw gestart. Op niet minder dan 16 locaties zullen door 11 partners maïsmonsters genomen worden om het gehalte aan droge stof te meten.

Het vanggewas facelia heeft een dicht en oppervlakkig wortelpatroon.

Een vroegere inzaai leidt tot een hogere N-opname

Akkerbouw

Nu de vroege aardappelen, granen en sommige groenten het veld verlaten, wordt het hoog tijd om werk te maken van de inzaai van vanggewassen. Hoe vroeger je deze inzaait, hoe meer stikstof ze kunnen vangen en hoe meer organische stof ze kunnen aanleveren aan de bodem, benadrukt B3W.

De bemesting van prei wordt het best goed over verschillende fracties gespreid.

Bemest prei in meerdere fracties

Akkerbouw

Prei is een teelt met een eerder lange groeiduur. De grootste stikstofopname gebeurt in de tweede helft van de teelt, ongeveer 8 weken na het planten. Een stikstofanalyse, 6 weken na het planten, met bijhorend bemestingsadvies laat toe om de reeds gemineraliseerde stikstof te meten. Op die manier kan nauwkeuriger worden bijbemest. Hierdoor gaan geen kostbare meststoffen verloren en is de kans op een te hoog nitraatresidu lager.

De zonnebloem biedt vele voordelen: hij is zuinig met water en grondstoffen, en levert zaden en kwaliteitsolie.

De Waalse zonnebloem: nog meer zon op ons platteland

Akkerbouw

Vorig jaar hebben Scam, Cultures d'avenir en het Cra-w een eerste proef opgezet om te onderzoeken of de zonnebloementeelt in Wallonië haalbaar is, zeker in deze tijden van klimaatverandering. Hieronder geven we meer uitleg over de eerste veldwaarnemingen... en over het project dat door Wallonië wordt gesteund en de naam ‘Sunwall’ kreeg.

Op onze boerderij kunnen toeristen volledig tot rust komen in de landelijke omgeving , stelt de familie Heurckmans.

Den Akker startte vakantiewoningen tijdens corona

Akkerbouw

“Mijn dochter die landbouwster werd, ik zag het eerst niet”, vertelt vader Dirk Heurckmans. En toch doet dochter Lies het. Samen met haar vader baat ze Den Akker uit in Millegem, Mol. Ze is mama van 3, medisch secretaresse van een huisartsenwachtpost én trotse landbouwster in een bloeiend kruidenbedrijf. Na 1,5 jaar verbouwen konden ze starten met vakantiewoningen aan de boerderij. Alleen was dat in volle coronatijd.

In veel bietenvelden de drempel voor cercospora overschreden

Akkerbouw

In de week van 16 augustus werden 67 velden waargenomen. Door de hoge cercosporadruk de afgelopen weken werden veel velden een eerste maal behandeld waardoor waarnemingen de eerste 2 weken na deze behandeling niet worden uitgevoerd. Vanaf vandaag, 20 augustus, wordt de behandelingsdrempel voor de bladziekten verhoogd naar 20% aangetaste bladeren voor cercospora of ramularia en 30% aangetaste bladeren voor witziekte of roest.

Foto: LBL

Daling Belgapom-notering vroege aardappelen zet door

Aardappelen

Op 20 augustus bedraagt de Belgapom-notering voor vroege aardappelen 140 euro/ton (zonder btw) of 148,40 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat een daling van 10 euro/ton ten opzichte van vorige week. De marktstemming is rustig, wat betekent dat het aanbod groter is dan of gelijk is aan de vraag.

De toename per ha per dag is voor beide rassen hoog.

Proefrooiing Fontane en Challenger

Akkerbouw

Op 9 en 10 augustus werden voor de tweede keer stalen genomen op 32 percelen verspreid over het hele land. Op dat moment hadden de bemonsterde percelen met Fontane gemiddeld 108 groeidagen achter de rug. Met het huidige weer nemen de bruto-opbrengsten vlot toe. Dat meldt de nieuwsbrief van PCA.

De onderzoekers gingen aan de slag met het ‘Bintje’, een populair aardappelras dat zeer gevoelig is voor de plaag.

UGent ontwikkelt groen vaccin tegen de aardappelplaag

Akkerbouw

De meest voorkomende ziekte bij aardappelen is nog steeds de aardappelplaag veroorzaakt door Phytopthora infestans. De planten worden hiervoor doorgaans behandeld met fungiciden, maar deze veroorzaken ecotoxicologische effecten mede door de hoge frequentie van behandeling in bepaalde groeiseizoenen.

Een tomatenbedrijf in Hoogstraten krijgt dan toch geen vergunning.

Omgevingsvergunning voor nieuwe tomatenkwekerij in Hoogstraten geschorst

Groenten

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning geschorst voor de bouw en uitbating van een grote tomatenkwekerij in Hoogstraten. De Raad gaat daarmee in op een eis van een lokale afdeling van Natuurpunt die zich zorgen maakt over de stikstofuitstoot van het bedrijf, dat dicht bij een natuurgebied zou komen te liggen.

De vroege aardappelen noteren deze week 25 euro/ton (zonder btw) minder dan vorige week.

Belgapom-notering vroege aardappelen daalt opnieuw

Aardappelen

Op 13 augustus bedraagt de Belgapom-notering voor vroege aardappelen 150 euro/ton (zonder btw) of 159,00 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat opnieuw 25 euro/ton minder dan vorige week. De marktstemming is stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag.

Controleer nu op aanwezigheid van cercospora. Bespuit enkel als de drempel werd bereikt.

Sterke evolutie van cercospora

Bieten

De ziektedruk in suikerbieten en cichorei neemt toe. Heel wat suikerbietvelden zijn intussen gespoten tegen cercospora. Doe dit enkel als de drempel werd bereikt.

Als bioboer werk je met respect voor een gezonde bodem, omgeving en natuur. Dat kan niet met PFOS in de grond.

De Pluk&Snoeptuin dichtbij de 3M-site: “Een biovisie in Zwijndrecht, dat zie ik niet meer”

Akkerbouw

De PFOS-vervuiling rond de 3M-site is al een hot item sinds juni. Ze heeft gevolgen voor het leefmilieu en de grond van Zwijndrecht, en dit baart ook de actieve landbouwers zorgen. Gunther De Brauwere en zijn vrouw Myriam De Bruyn baten binnen de perimeter van 5 km de Pluk&Snoeptuin uit. “Wij geloven in de visie van bio, maar eerlijk gezegd zie ik dat in Zwijndrecht niet meer mogelijk.”

Het lagere areaal wintergranen had een grote productiedaling tot gevolg.

Meestal lagere teeltopbrengsten in 2020

Akkerbouw

Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door een lagere opbrengst voor bijna alle akkerbouwgewassen. Dit blijkt uit de definitieve resultaten voor de raming van de oogst 2020 van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Maaien van hybride wintergerst in het voorjaar. Na hergroei kan nog een oogst als droge korrel volgen.

Maaigraan als andere valorisatievorm

Granen

Eerder deze zomer bezochten we in Diest een proefveld van de Hooibeekhoeve dat handelde over vruchtwisseling en groenbedekkers, meer specifiek over maaigranen. De achterliggende beweegreden is om de monocultuur maïs, die in sommige regio’s heerst, te doorbreken.

Veel neerslag op korte tijd – vaak in combinatie met veel stikstof – heeft de aardappelknollen doen scheuren.

Regenschade op heel wat aardappelpercelen

Aardappelen

De voorbije neerslag bracht heel wat schade teweeg op de aardappelvelden. Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt in zijn nieuwsbrief dat er naast het algemeen voorkomen van plaagaantastingen, met kans op knolphytophthora, ook meer groene knollen (door afgeregende ruggen), groeischeuren en holheid voorkomen.

De biologische landbouw is nu goed voor 7,2% van de gebruikte landbouwoppervlakte.

7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

Akkerbouw

In 2020 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden, zo meldt Statbel.

Augustus begint met (zeer) hoge grondwaterstanden.

Augustus begint met (zeer) hoge grondwaterstanden

Akkerbouw

De maand augustus begint met freatische grondwaterstanden die hoog tot zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bekend maakt.

Cercospora rukt op in bietenvelden.

Cercospora rukt op in bietenvelden

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat het aantal velden waar de schadedrempel voor cercospora (5% aangetaste bladeren) bereikt heeft fors is toegenomen t.o.v. vorige week. Ook het aantal velden waar roest werd waargenomen is toegenomen.

Belgapom-notering vroege aardappelen daalt licht

Aardappelen

Op 6 augustus bedraagt de Belgapom-notering voor vroege aardappelen 175 euro/ton (zonder btw) of 185,50 euro/ton (met btw). Zonder btw is dat 25 euro/ton minder dan vorige week. De marktstemming is nu rustig, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Het graanareaal liep vorig jaar ietsje terug.

Graanteelten daalden met bijna 3% in 2020

Akkerbouw

In 2020 waren er in België 35.996 landbouwbedrijven. Dit aantal daalt lichtjes ten opzichte van 2019 (-0,3%). De daling is iets groter in Vlaanderen dan in Wallonië. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de landbouwstatistieken van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Cristal wil overschakelen naar 100% Belgische brouwgerst en hop

Granen

We eten steeds meer met lokaal geteelde groenten en fruit, maar nu springen ook de brouwerijen mee op de kar van lokale producten. De Limburgse brouwerij Cristal engageert zich om het brouwproces steeds duurzamer te maken, en daar hoort dan ook lokale brouwgerst en hop bij. Eind juli werd het eerste veld met brouwersgerst geoogst. Volgend jaar worden de eerste Vlaamse ‘groenere’ pilsjes in de rekken verwacht.

Het totaalbeeld van de schade is tot op heden nog niet duidelijk.

ABS reageert op waterschade: ‘Vergeet indirecte gevolgen niet!’

Akkerbouw

De rol van de overheid bij de opgelopen waterschade van midden juli is cruciaal. Sommige vooropgestelde deadlines halen is op dit moment onmogelijk geworden, en dat is wat het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) de overheid duidelijk wil maken. Bovendien zijn ze ervan bewust dat nog niet alle schade zichtbaar is.

De weersomstandigheden verhinderen vooralsnog dat de maaidorsers kunnen uitrukken richting de tarwevelden.

Pas volgende week terug tarwe dorsen?

Akkerbouw

Als we het weerbericht van het KMI mogen geloven, hangt er pas volgende week zon in de lucht. Van nu tot volgende week dinsdag geven ze dagelijks neerslag. Het is echt hopen dat er regio’s zijn waar toch net geen bui valt en het dorswerk vooralsnog aangevat kan worden.