“Een loonwerkbedrijf leiden met je vader zorgt voor gezonde discussies”

Akkerbouw

Ward Rommens (22) uit Dessel begon 4 jaar geleden met de overname van het ouderlijk loonwerkbedrijf. Verder studeren bleek niets voor hem, ook al had hij er de hersenen wel voor. Hij kocht enkele aandelen en werd medebedrijfsleider naast zijn vader. Ondertussen richtte hij ook zijn eigen transportbedrijf met een vrachtwagen en tractor op.

De uitzaai van suikerbieten ging in 2020 door de lange natte winter ietsje later van start.

Welke suikerbietrassen volgend jaar zaaien?

Akkerbouw

De bietenteelt in 2020 liep niet over rozen. Het werd wel een boeiend teeltjaar. We zijn enkele ervaringen rijker, waardoor we voor 2021 een goede rassenkeuze kunnen maken.

Een van de wijnen van de Groesbeekse akker- en tuinbouwer is genoemd naar zijn overleden vader Theo en heet  Theo’s witte . “Die wijn past perfect bij asperges en heeft al vele prijzen gewonnen”, aldus Bas Beijer.

Bas Beijer: Onze witte wijn past perfect bij onze asperges

Akkerbouw

De Gelderse akker- en tuinbouwer Bas Beijer heeft standaard akkerbouwteelten als suikerbieten, graan, maïs, erwten en bonen. Bijzonder is dat hij ook veel wisselt met andere teelten om op de prijs te kunnen inspelen. Ook heeft hij bijzondere teelten als kerstbomen, asperges en druiventeelt (voor eigen wijn).

Zowel qua opbrengst als qua kwaliteit van de maïsoogst in 2020 kon er een sterke variatie bestaan tussen regio’s en percelen.

Het was weer een bijzonder jaar om maïs te telen

Akkerbouw

Ook dit jaar werd weer een bijzonder jaar om maïs te telen. Na een natte winter kwamen regelmatig droge, hete perioden voor. Gelukkig viel hier en daar nog net op tijd de broodnodige regen. Zo droog het seizoen echter startte, zo nat en verzopen eindigde de oogstwerkzaamheden in sommige regio’s.

Vanaf 2 januari 2021 kunnen alle sectoren de Mestbankaangifte indienen via het Mestbankloket

Actueel

Alle aangifteplichtigen kunnen voortaan terecht op het Mestbankloket om hun Mestbankaangifte in te dienen. Land- en tuinbouwers en mestverwerkers kunnen dat al sinds 2012. Na de diervoedersector vorig jaar, kunnen nu ook de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten en verdelers van andere meststoffen hun aangifte digitaal indienen.

Verwachte voederprijs blijft neutraal of stijgt licht

Economie

Na een (eerder sterke) stijging in de voorbije weken, verwacht men dat de prijs wereldwijd voor koolzaad, soja, maïs en tarwe de komende weken eerder neutraal al blijven of licht zal stijgen. Dat blijkt uit de berekende marktinfo van United Experts van DLV.

Mitch kocht in 2018 zijn eerste aandelen bij tomatenkwekerij Meer Fresh Products.

“Ik wilde altijd al zelfstandige worden in de tomatenteelt”

Groenten

Met Mitch Vermeiren (24) start de derde generatie binnen het familiebedrijf in de glastuinbouw. De liefde voor tomaten werd duidelijk doorgegeven van vader op zoon: “Mijn ambitie is groot, en het groeiproces van de tomaat interesseert me enorm. Net als mijn ouders zal ik me altijd blijven bijscholen om zo duurzaam mogelijk smaakvolle tomaten te telen."

Belgapom merkt nog altijd lage prijs

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt nu al enkele weken 20,00 euro/ton (zonder btw) of 21,20 euro/ton (met btw). De marktstemming is prijshoudend, wat betekent dat het aanbod kleiner is dan of gelijk aan de vraag. Er is geen notering en geen waarneming voor Bintje wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €20,00 (ex. BTW) in een rustige markt. De volgende Belgapomnotering is op 08 januari 2021.

De onderzoekers merkten een daling van bijna 25% uitstoot op 15 jaar tijd, die vooral te wijten is aan een hogere aardappelopbrengst en een efficiënter gebruik van minerale  meststoffen en diesel.

Hof ten Bosch boert al decennium lang klimaatneutraal

Aardappelen

De Bayer Forward Farm in Huldenberg produceert al 10 jaar klimaatneutrale aardappelen, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. De boerderij is hierin geslaagd dankzij een hogere opbrengst, betere variëteiten, de optimalisatie van gewasbescherming en vooral een efficiënter gebruik van diesel en minerale meststoffen. Het onderzoek bewijst dat de landbouwsector sterk kan bijdragen aan de Europese ambitie om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden in de wereld.

Apparatuur voor de heet verneveling van kiemremmers in aardappelbewaarloodsen moet goed onderhouden zijn.

Verkeerde toepassing(sapparatuur) aan basis van loodsbranden

Akkerbouw

In Duitsland besloot de overheid het gebruik van de kiemremmers Argos en 1,4Sight aan banden te leggen nadat 2 aardappelloodsen vuur vatten.

Om beken, rivieren of andere waterlichamen te beschermen van  gewasbeschermingsmiddelen en bemesting dat afspoelt van het land, werden  verschillende afstandsmaatregelen ingevoerd.

Bufferzones langs een waterloop moeten gerespecteerd worden

Akkerbouw

Al wie één of meerdere percelen aan het water heeft, zou het ondertussen moeten weten: de kwaliteit van het water moet worden behouden of verbeterd. Daarom moet de landbouwer verschillende afstandsregels in acht nemen bij bemesting, gewasbescherming en het telen van gewassen. Hij moet dus rekening houden met bufferzones, maar in de praktijk is dat nog niet overal het geval. De bufferstroken zijn echter geen verloren ruimte: de landbouwer kan ze inzetten voor andere doeleinden, die zowel positief uitdraaien voor de natuur als voor hem.

Publireportage

“Teeltregistratiesysteem CropVision is onmisbaar op ons bedrijf”

CropVision

Actueel

Op het akkerbouwbedrijf van de familie Malfait in het Belgische Zwalm wordt voor de teeltregistratie gebruik gemaakt van het softwarepakket CropVision van AgroVision en het Belgische dochterbedrijf CercoSoft. CercoSoft was bij de Belgische teler al bekend vanuit de varkenshouderij, waarin de familie Malfait tot eind jaren negentig actief was. De akkerbouwversie CropVision is voor de familie Malfait zeer interessant gebleken: “Werken met CropVision scheelt ons een hoop werk en de foutenmarges zijn minimaal”, zo stelt Michel Malfait vast.
Landbouwers werken hard om erosie op hun percelen te vermijden.

Vlaamse expertengroep werkt aan een bijsturing van verplichte erosiemaatregelen voor landbouw

Actueel

In het Vlaams landbouwbeleid neemt de ‘bodem’ meer en meer een vooraanstaande plaats in. Zo wordt er onder meer gedacht aan de invoering van een bodempaspoort. In het kader van de bestrijding van bodemerosie is Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) er voorstander van om alle landbouwpercelen te laten registreren, niet alleen de meest erosiegevoelige percelen.

Aardappelproductie lager, aardappelvoorraad hoger

Akkerbouw

Fiwap en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) hielden midden vorige maand een bevraging bij hun leden om zicht te krijgen op de aardappelproductie en de huidige aardappelvoorraad.

November 2020 is de warmste ooit gemeten.

November 2020, warmste ooit

Akkerbouw

Wetenschappers van de ECMWF Copernicus dienst voor klimaatverandering hebben bekendgemaakt dat november 2020 wereldwijd de warmste november was sinds het begin van de metingen. Europa beleefde zijn warmste herfst ooit.

Blijf de graanvelden controleren op de aanwezigheid van bladluizen.

Bladluizen blijven voorkomen, ook na nachtvorst

Akkerbouw

Op het LCG-waarnemingsnetwerk werden deze week nog enkele bladluistellingen uitgevoerd tussen 30 november en 2 december, met andere woorden na de nachtvorst van 29 op 30 november. Vastgesteld werd dat er zelfs bij zaai eerste week november op enkele percelen onbehandelde wintertarwe (pas in het gewasstadium eerste blad) nog steeds bladluizen voorkomen!

ILVO werkt aan een bodempaspoort, een webgerelateerde tool.

Het is morgen zaterdag 5 december Wereldbodemdag: ILVO werkt aan bodempaspoort

Actueel

5 december is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldbodemdag. ILVO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, werkt aan de ontwikkeling van een bodempaspoort.

Het LTI zuivert zijn restwater van gewasbeschermingsmiddelen in samenwerking met Inagro.

LTI zuivert restwater van gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouw

Leerlingen van het Land- en tuinbouwinstituut van Oedelem bouwden in samenwerking met onderzoekscentrum Inagro een biofilter. Die verwerkt resterende gewasbeschermingsmiddelen tot restwater.

Stabiele markt voor Fontane en Challenger

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt nu al enkele weken 20,00 euro/ton (zonder btw) of 21,20 euro/ton (met btw). De marktstemming blijft stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Er is geen notering en geen waarneming voor Bintje wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €20,00 (ex. BTW) in een rustige markt.

Bert de Deugd:  Je hebt hier veel soorten grond in de omgeving, zowel zeeklei-, zavel- als zware zandgronden. Ik heb dus op veel soorten grond landerijen.

Akkerbouwer Bert De Deugd boert op verschillende grondsoorten

Akkerbouw

Eén jaar voor hij afstudeerde, moest Bert de Deugd uit het Nederlandse Zevenbergen al het melkveebedrijf van zijn vader overnemen. Vanwege een tientallen meters dikke veenlaag onder de thuislocatie kon hij geen nieuwe ligboxenstal bouwen. Hij besloot om over te schakelen naar akkerbouw. Hij houdt van experimenteren met nieuwe teelten, zoals bijvoorbeeld soja.