Test de kwaliteit van het bietenzaad van 2019

Akkerbouw

Het Bieteninstituut KBIVB wijst er bij de uitzaai van de suikerbieten op dat zaden van 2019 die behandeld werden met het fungicide Thiram, TMTD niet meer uitgezaaid mogen worden. Dit omdat de actieve stof op Europees niveau verboden werd.

De afzet van asperges is enorm afhankelijk van de verkoop aan de horeca.

Boerenbond: prijzen voor asperges ingestort wegens uitvallen afzet horecasector

Covid 19

De prijzen voor asperges zijn helemaal ingestort wegens het sluiten van de horecasector, die een belangrijke afzetmarkt is voor deze groente. "Waar normaal 10 à 11 euro betaald wordt voor een kilo is dat momenteel nog nauwelijks 4 euro", aldus Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

Landen sluiten deels de grenzen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Oproep sectororganisaties: benoem ook veevoeder als ‘essentieel goed’

Akkerbouw

Veevoeder moet net als voeding worden meegenomen in de richtlijnen die de Europese Commissie voor het beheren van grenzen. Ook moet de grens van de EU die nu gesloten wordt voor mensen uit derde landen open blijven voor agrarische grondstoffen. Dat staat in een gezamenlijk bericht van de belangenorganisaties Coceral, Fediol en Fefac.

De Orion 12 is een nieuwe getrokken spuit bij Lemken.

Lemken verbreedt productaanbod verder

Nieuws van maatschappijen

Het Duitse Lemken, van oudsher bekend als grondbewerkingsspecialist, verbreedt zijn productaanbod steeds verder. We bekijken in dit artikel welke noviteiten we dit jaar op onze markt mogen verwachten.

Behandelen tegen gele roest is voorlopig niet nodig.

Eerste gele roest gespot in granen

Granen

Via FMC Belgium krijgen we de mededeling dat de eerste symptomen van gele roest in granen te zien zijn. Op je hoede zijn is de boodschap.

Eerste Belgische boterbonen van 2020 verkocht bij BelOrta

Groenten

Sinds 18 maart zijn de eerste Belgische boterbonen van BelOrta terug verkrijgbaar. Paul Hermans is de teler van deze eerste boterbonen uit serre. De primeurkist van 2020 werd aangekocht door Fruithandel Sebrechts.

Bayer raadt het gebruik van eventuele voorraden van Monceren af voor de behandeling van pootgoed.

Aandacht: aangepaste MRL voor pencycuron (Monceren)

Akkerbouw

Het nieuwe MRL voorstel voor pencycuron is door de Europese autoriteiten gestemd, meldt Bayer. Ondanks de inspanningen om het gebruik in aardappelen te verdedigen, is de MRL van pencycuron vastgesteld op 0,01 mg/kg. Het bedrijf verwachten dat dit besluit tegen juni 2020 officieel zal zijn, gevolgd door een overgangsperiode van 6 maanden. Op dat moment moeten ook geïmporteerde aardappelen aan deze nieuwe EU MRL voldoen.

De dienst keuring spuittoestellen stopt voorlopig zijn activiteiten.

Keuring spuittoestel? Wacht op nieuwe uitnodiging

Covid 19

Ook de dienst keuring spuittoestellen Vlaanderen van ILVO kan zijn activiteiten door de coronacrisis niet langer verder zetten.

Het aspergeseizoen komt eraan. Het aspergesteken wordt overwegend gedaan door tijdelijke arbeiders uit Oost-Europa.

Duitsland overweegt speciale vluchten met seizoenarbeiders

Economie

Duitsland neemt een serie speciale maatregelen zodat seizoenarbeiders uit Oost-Europa ondanks grensafsluitingen toch kunnen komen. Het gaat vooral om arbeiders die komen helpen in de landbouw, waar bijvoorbeeld de aspergeteelt voor vrijwel 100% afhankelijk is van arbeid uit landen als Polen en Roemenië. De Duitse landbouwminister Julia Kloeckner denkt aan het organiseren van speciale vluchten.

Het uiteindelijke brood zal een zuurdesembrood zijn, dat ook op onze planeet in de winkels komt te liggen.

Met aardse visie tarwe telen op Mars

Granen

“Waar staan we binnen 100 jaar? Op Mars”, was het antwoord toen Puratos stilstond bij zijn 100-jarige jubileum. Door Mars als doel te nemen, legt het ingrediëntenbedrijf direct de lat hoog voor het brood op aarde. Met het SpaceBakery-project zetten 7 Belgische organisaties zich in om een brood te kunnen maken in de meest moeilijke omstandigheden van het heelal, en dus met weinig middelen. Op korte termijn moet het brood wel verkocht worden op aarde.

Wonen op Mars, de toekomst?

Buitenaardse groenten: “We kunnen al pizza maken op Mars”

Akkerbouw

Landbouw in de ruimte, het spreekt tot de verbeelding van veel mensen. Misschien is de realiteit wel dat we op een dag ook ons moestuintje of percelen groenten op Mars bewerken. Op de universiteit van Wageningen is ecoloog Wieger Wamelink ervan overtuigd dat het mogelijk is. De verschillende potproeven in serres beloven alvast een ruimtelijke vegetarische toekomst.

De eerste snijbonen werden aangeleverd door teler De Bossen en gekocht door Fruithandel Sebrechts.

BelOrta veilt eerste snijbonen van het jaar

Groenten

Vrijdag 13 maart werden bij BelOrta de eerste snijbonen van het jaar geveild. Deze frisse en knapperige groente geeft het startschot van de langverwachte lente!

De tarwemarkt staat onder druk: er is veel graan.

Graanprijzen onder druk door overschot, corona en oliecrash

Economie

De toenemende zorgen over de gevolgen van het coronavirus, een crash op de oliemarkt en goede oogstvooruitzichten drukken graanprijzen omlaag. De Synagra-prijs voor gecertificeerde standaardtarwe daalde in een week van 157 naar 149,50 euro per ton. Ook wintergerst en Belgische maïs daalden in prijs, namelijk met respectievelijk 3,50 en 4 euro per ton. Er lijkt weinig verbetering aan de horizon.

Een NIR-sensor op het uitrijvoertuig kan de mestsamenstelling analyseren en de gift  aanpassen.

Kunnen we preciezer drijfmest toedienen met NIR-sensor en bodemscan?

Precisielandbouw

Met strenger wordende bemestingsnormen wordt het als landbouwer steeds belangrijker om meststoffen zo nauwkeurig mogelijk toe te dienen. In tegenstelling tot kunstmest is de mestsamenstelling van drijfmest zeer variabel, waardoor een nauwkeurige toediening hier een grotere uitdaging is.

De verwerking en handel geven prioriteit aan het voldoen van de contracten.

Belgapomprijzen fors gezakt

Aardappelen

In moeilijke tijden geeft men duidelijk voorrang aan de contracten. Uit de Belgapomnotering van 13 maart blijkt dat voor Bintje, Fontane en Challenger de marktstemmig momenteel flauw is. Het aanbod is groter dan de vraag. De prijzen voor de 3 rassen daalden fors, namelijk naar 10,6 euro/100 kg inclusief btw (10 euro/100 kg exclusief btw). De nieuwe maatregelen in kader van de coronacrisis zullen de komende weken vermoedelijk een invloed hebben op de markt.

De gewesten zijn bevoegd om het gebruik te regelen. Voor de werkzame stof glyfosaat is in Vlaanderen al een verbod ingesteld: glyfosaat mag niet meer worden gebruikt door particulieren.

Milieuminister Zuhal Demir wil nog duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouw

Milieuminister Zuhal Demir (N-VA) maakt werk van een herziening van een besluit van het duurzaam gebruik van pesticiden, dat het gebruik bij niet-land en -tuinbouwactiviteiten reguleert. Dat vertelde ze in de commissie Leefmilieu op een vraag over glyfosaat van Ludwig Vandenhove (SP.A).

De provincie Limburg lanceert het ‘Limburgs Agro Platform’

Akkerbouw

In het provinciehuis werd het "Limburgse Agro Platform" boven het doopvont gehouden. Het platform bestaat uit een 30-tal vertegenwoordigers uit de landbouwsector, onderzoekinstellingen en hogescholen, en afgevaardigden uit de industrie. Samen gaan ze het engagement aan om de Limburgse land- en tuinbouw klaar te maken voor de toekomst.

Cosun wil met telers sterke ketens bouwen

Nieuws van maatschappijen

De Nederlandse coöperatie Royal Cosun, roert zich in België. Dochterbedrijf Aviko bouwt een nieuwe frietfabriek in Poperinge. Een andere dochter, Suiker Unie, verwerkt sinds kort Vlaamse bieten. CEO Albert Markusse van Cosun legt uit welke strategie het bedrijf volgt. Het is er in elk geval één die leidt tot een hoge bietenprijs.

Door het eten en gegeten worden, stroomt er energie van de planten naar de micro-organismen en dieren die met de planten samenleven

Soortenrijk grasland leidt tot meer energie en efficiënt gebruik van biomassa

Actueel

Een grote diversiteit aan plantensoorten leidt tot meer vastgelegde zonne-energie, niet alleen in de planten zelf, maar ook in het overige boven- en ondergrondse leven. Dit blijkt uit internationaal onderzoek, dat al 18 jaar loopt.

HZPC wil die aardappelen testen in veldproeven in de open lucht.

HZPC verplaatst aardappelonderzoek van Europa naar Canada

Aardappelen

Het bedrijf HZPC gaat in 2021 veldproeven uitvoeren in Canada met aardappelen die zijn voortgekomen uit moderne veredelingstechnieken. Het veredelingsbedrijf vindt dat moderne veredelingstechnieken, zoals gene-editing met Crispr-Cas, goed bruikbaar zijn om gewenste eigenschappen in aardappelen te verkrijgen.