CBB: regering, schaf gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar af

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB) vindt dat de regering niet op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen mag verbieden. Peter Haegeman, secretaris-generaal: "Het is al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van werkbare alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden."

De inzet van herbicides, fungicides en insecticides liet Corteva screenen door Wageningen University & Research, PPO, te Lelystad (NL)

Werking van middelen(combinaties) nagaan bij Corteva

Akkerbouw

Corteva, ontstaan uit Dow Agrosciences, Dupont en Pioneer besteedde een groot deel van zijn proefveldwerking uit aan het Nederlandse onderzoekscentrum PPO in Lelystad. De onderneming liet Landbouwleven kennismaken met de proefveldwerking en de nieuwe middelen die eraan komen.

Jacob Van den Borne:  Het is spijtig dat bepaalde middelen op basis van emotie worden verbannen.

Jacob Van den Borne : Technologie versterkt de kracht van natuurbehoeften met beschikbare middelen

Aardappelen

Precisielandbouw is in de bedrijfsvoering van Van den Borne Aardappelen, op de grens van Vlaanderen (Postel) en Nederland (Reusel), al jaren sterk ingeburgerd. “Het is een verzameling van hulpmiddelen om beter te kunnen boeren, maar hiervoor moet men nog altijd in het veld gaan en de handen vuil maken”, zegt Jacob van den Borne. “Alleen zo snapt men hoe Moeder Natuur werkt.”

Men zoekt deelnemers met maïs in gebiedstype 2 of 3.

Deelnemers gezocht: vergelijk groenbedekkers na maïs

Maïs

Hooibeekhoeve en de andere partners van het demoproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs’ zoeken nog extra deelnemers in de provincie Antwerpen. Zie jij het zitten om op jouw percelen de vergelijking te maken tussen 2 groenbedekkers? Reageer dan voor 10 oktober op deze oproep!

Dankzij haar paars-zwarte kleur, bevat Yoom nog een hogere concentratie antioxidanten dan andere tomaten.

Yoom: beste product van het jaar in de categorie Groenten & Fruit

Groenten

Jaarlijks laat Den Berk Délice een 100-tal verschillende rassen testen, en Yoom viel vanaf het begin al op. Alle tomaten worden ‘geboren’ als groene vruchtjes, maar Yoom niet. Yoom was al direct een zwart tomaatje. Yoom is een paars-zwarte cocktailtomaat, met aan de buitenkant een rode ‘vlam’ en een rood sterretje onder het kroontje.

Speculatie duwt tarweprijs omhoog

Akkerbouw

Op wereldvlak zijn tarweprijzen gestegen vooral door speculatieve aankopen door hedgefunds. Daarnaast wordt in de markt aandachtig gekeken naar Argentinië, waar vraagtekens zijn over de oogstvooruitzichten. Ondertussen wordt in Europa, de VS en het Zwarte Zeegebied de inzaai voor het seizoen 2020/21 gehinderd door ongunstig weer. Ook de gerst- en maïsnoteringen gingen omhoog.

Belgapom: aanbod is kleiner dan de vraag

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger blijft al enkele weken hangen op 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). De marktstemming is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €70,00 (ex. BTW) in een vaste markt. Dat is  €20 meer dan vorige week.

De suikerprijs schiet door lagere oogsten omhoog.

EU-oogst duwt suikerprijs omhoog

Bieten

Suikerprijzen zitten in de ligt. Dat komt onder meer door zorgen over de Franse suikerbietenoogst, die voor vergelingsziekte wel eens tegen kan vallen. De opbrengsten zouden sowieso door droogte en hitte dit jaar al minder groot zijn. Het verbod op neonicotinoïden op bietenzaad laat zich ook gelden. Ook in Duitsland wordt een lagere suikerproductie verwacht, maar hier zijn de zorgen vooralsnog minder groot.

Ierland kreeg de organisatie van het World Potato Congress toegewezen bij de vorige editie in PEru.

World Potato Congress uitgesteld tot 2022

Aardappelen

Het World Potato Congress en het hieraan voorafgaande congres van Europatat in Ierland worden uitgesteld tot 2022. De congressen zouden oorspronkelijk volgend jaar van 31 mei tot 3 juni plaatsvinden in Dublin. Zoals bij de vele andere landbouwevenementen die al uitgesteld dan wel afgesteld zijn, is de corona-pandemie de oorzaak.

De normale aangroei bij Challenger op het einde van het groeiseizoen bleef in 2020 uit door de aanhoudende droogte en de hitte.

Droogte zorgt voor lagere opbrengst bij aardappel Challenger

Aardappelen

Onlangs voerde het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) een vijfde staalname uit op het aardappelras Challenger. De totale bruto-opbrengst bedraagt 42,5 ton/ha, en is een pak lager dan de vorige jaren. De sortering is fijn. Dat meldde het PCA in haar nieuwsbrief.

Luc Vanoirbeek, voorzitter van de Werkgroep Groenten en Fruit: Er is vandaag weinig nodig om de situatie voor de telers kritiek te maken.

Groente- en fruittelers bezorgd om doelstellingen ‘Farm to Fork’-strategie

Akkerbouw

De Europese groenten- en fruitsector maakt zich grote zorgen over zijn toekomst met de gecombineerde effecten van de Covid-19-crisis en de aankondigingen in de ‘Farm-to-Fork’-strategie. Terwijl de sector voor bepaalde producten, zoals tomaten, groenten en steenvruchten, steeds hogere productiekosten en verliezen noteert, vragen professionalen in de sector zich af of ze wel in staat zijn om de door de Europese Commissie aangekondigde doelstellingen te halen.

De landbouwer die het perceel in gebruik heeft op 1 januari is verantwoordelijk voor het correct aangeven van het vanggewas of de nateelt.

Geef vanggewassen en andere nateelten aan via de verzamelaanvraag voor 31 oktober

Akkerbouw

De landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal vanggewassen moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun nateelten en de inzaaiperiode van hun vanggewassen aangeven in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

Het droge voorjaar heeft onmiskenbaar zijn invloed gehad op het prestatievermogen van de wintergerstrassen.

Opbrengstresultaten wintergerst 2020 ligt gemiddeld ruim 1.000 kg achter op 2019

Akkerbouw

Tijdens het seizoen 2019-2020 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen in het Vlaams Gewest 5 rassenproeven op zesrijige wintergerst aangelegd. Twee bemerkingen die onze redactie bij een eerste aanblik maakt, is het achterblijven van de opbrengst ten opzichte van vorig jaar en het feit dat hybriderassen stevig scoren.

Slechts in 11,4
% van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt.

Weinig mycotoxines in granen door droge zomer

Granen

Onderzoek wijst uit dat ook dit jaar het mycotoxinegehalte in granen laag ligt. Dat was ook de voorbije jaren zo. Een van de redenen is de droge zomer. Slechts in 11,4 % van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt. Dat percentage is nog lager dan in 2019 en 2018.

Belgapom-prijzen bewegen niet

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt nog steeds 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). De marktstemming is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €50,00 (ex. BTW) in een vaste markt.

EAPR is een wetenschappelijk platform dat in Europa alle aspecten van de aardappelketen bestrijkt.

Internationale conferentie rond aardappelonderzoek uitgesteld naar zomer 2021

Aardappelen

Na eerder uitstel werd een nieuwe datum vastgelegd voor de driejaarlijkse conferentie van het Europees aardappelonderzoek. Die grote aardappelconferentie verhuist naar juli 2021 en zal worden gehouden in Krakau (Polen).

Wereldreis opent ogen jonge Limburgse akkerbouwer

Akkerbouw

Akkerbouwer Willem Voncken (27) uit het Limburgse Eys heeft een uitgesproken mening over zijn eigen toekomst en die van de agrarische sector als geheel. “In dit gebied wordt al duizenden jaren lang op deze vruchtbare lössgronden akkerbouw bedreven en ik ga mijn grond niet opgeven om ergens anders in de wereld een groot akkerbouw bedrijf te beginnen.”

Triticale bezit een hoog opbrengstpotentieel en neemt in verschillende Oost-Europese landen na tarwe het grootste graanareaal in.

Triticale toont opbrengstpotentieel ook in 2020

Akkerbouw

Tijdens het groeiseizoen 2019-2020 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) op 3 locaties rassenproeven in de triticale voorzien. Er werden relatief hoge korrelopbrengsten genoteerd. Die kan bekomen worden mits goede rassenkeuze en teelttechniek.

Koeien in een Fries landschap.

Rabobank: verdedig landbouwareaal en milieugebruiksruimte landbouw

Economie

Nederland moet de milieugebruiksruimte en het grondgebruik van de landbouw afschermen van de rest van de economie. Dat stelt de Rabobank in haar Visie Land- en Tuinbouw 2030. De milieugebruiksruimte moet volgens de bank binnen de landbouw gericht verdeeld worden, waarbij de grondgebonden landbouw voorrang krijgt.

Het gaat om rechtstreekse subsidies die zowel aan telers als aan opslagbedrijven ten goede kunnen komen.

Europa zet licht op groen voor steunpakket van 10 miljoen euro voor Waalse aardappeltelers

Aardappelen

De Europese Commissie heeft donderdag het licht op groen gezet voor een steunpakket van 10 miljoen euro voor de Waalse aardappelindustrie. Het gaat om rechtstreekse subsidies die zowel aan telers als aan opslagbedrijven ten goede kunnen komen.