Nieuwe chipsrassen scoren naargelang de locatie

Aardappelen

Op dezelfde locaties als de late frietrassen werden ook de chipsrassen beproefd. Het gaat om bekendere chipsrassen zoals Lady Claire, maar ook enkele nieuwkomers. Tegenover de referentie scoren de andere chipsrassen allemaal beter. Bij de nieuwe chipsrassen was er een merkelijk verschil tussen de locaties qua opbrengsten en chipskleur.

Een correcte hoeveelheid zwavel toedienen loont naar opbrengst en eiwitgehalte.

Gras: vooral bij de eerste 2 snedes maakt zwavel een verschil

Akkerbouw

Voor een optimale groei van gras is een juiste bemesting op zijn plaats. Hierbij komen vooral stikstof, fosfor en kalium in de aandacht. Bij een gebrek aan zwavel zal de eiwitproductie van het gras echter niet optimaal zijn. Zwavel toepassen in het voorjaar tijdens de eerste 2 snedes wordt aangeraden.

Belangrijk is dat de messen van de maaier zeker scherp genoeg zijn.

Alles begint met een goede bodem

Akkerbouw

De pH is bij elk gewas van belang. Desondanks worden er bij de teelt van grasland zelden correcties gedaan naar de pH. Eveneens is het geweten dat er bij een lagere pH een slechtere opname is van nutriënten, en dit ten tijde van een minder intensief bemestingsregime. Een goede pH is rond de 6, dit is afhankelijk van het type grond.

In de afgelopen jaren is het areaal voor consumptieaardappelen met 6,5% uitgebreid in de 5 toonaangevende West-Europese aardappellanden.

Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging, volgens NEPG

Akkerbouw

Als er ook dit jaar weer een stijging is van het areaal consumptieaardappelen, in combinatie met een gemiddelde opbrengst, kan de balans tussen vraag en aanbod worden verstoord wat kan leiden tot prijsdruk voor de telers, zo stelt de NEPG (North-western European Potato Growers).

Stevige stijging in Belgapom-prijzen

Aardappelen

Na een dipje vorige week, stijgen de prijzen van de aardappelrassen Bintje, Fontane en Challenger stevig. De Belgapom-prijs voor de 3 rassen bedraagt nu 21,20 euro incl. BTW per ton (20,00 euro excl. BTW per ton).

Voor Fontane is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag. Voor Bintje en Challenger is die flauw, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Bio-Planet verkoopt "hightech basilicum"

Groenten

Bio-Planet, de bioketen van de Colruyt-groep, verkoopt vanaf woensdag basilicumplantjes uit verticale teelt. In zijn distributiecentrum in Halle heeft de supermarktgroep daarvoor een hoogtechnologische installatie ontwikkeld voor 250.000 planten. Hoewel de ecologische voetafdruk volgens het bedrijf heel klein is, krijgen de planten geen biolabel.

Handelaar Robert van Ooijen en teler Dirk De Wit deden de eerste transactie in courgettes van het jaar bij BelOrta.

Eerste courgettes en courgettes de Nice van het seizoen geveild bij BelOrta

Groenten

BelOrta veilde gisteren de eerste courgettes en courgettes de Nice van 2020. Deze werden aangeleverd door producent Dirk de Wit van ‘D.L.T.’ en aangekocht door Guy De Winne en Groenten- en Fruit Import van Ooijen B.V..

Jean-Charles Blanckaert en zijn broer Didier zorgen voor het management op het bedrijf.

Melkveemanagement aanpassen door hedendaagse beperkingen

Melkvee

Het Franse gras is niet groener dan dat van België, althans dat blijkt uit het verhaal van Jean-Charles Blanckaert. Zijn grootouders verhuisden van Wallonië naar Frankrijk. Zij konden de veestapel nog uitbreiden. Jean-Charles en zijn broer Didier, die het landbouwbedrijf uitbaten, hebben het niet gemakkelijk. Slechte prijzen, onder andere voor de melk, maken het moeilijk om rendabel te zijn.

Verreweg het grootste deel van het ggo-areaal betreft maïs en soja, maar ook katoen komt op.

Vlaamse wetenschappers breken lans voor ggo’s

Economie

Honderden jonge Belgische wetenschappers breken in een open brief in De Standaard voor meer acceptatie voor ggo’s. “Zeker nu de uitdagingen van de 21ste eeuw zich duidelijker aftekenen dan ooit”, stellen ze. “Wetenschappelijke vooruitgang moet onze gezamenlijke toekomst zijn, niet ons verleden.” Vrijwel alle professoren en onderzoekers die de brief tekenden, werken voor Vlaamse universiteiten.

De Hedwigepolder werd ooit opgezet voor de landbouw, maar wordt nu ontpolderd.

Hedwigepolder: Zeeuws boerenland wordt geofferd aan het water

Akkerbouw

Na een jarenlange maatschappelijke en politieke discussie is maandag de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen begonnen. Bijna 300 hectare akkerland - gebruikt voor tarwe, maïs, aardappelen, bieten en uien - wordt onder water gezet. In 2022 zijn de werken volbracht.

IPM is verplicht, maar het ontbreekt soms aan voldoende slimme landbouwtechnieken.

Inagro gaat kennis over geïntegreerde gewasbescherming verzamelen, verspreiden

Groenten

Inagro, en KU Leuven werken de komende 3 jaar samen met 14 Europese partners aan de verspreiding van kennis bij landbouwers en adviseurs. Het gaat om het project Smartprotect, dat informatie over geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verzamelt en deelt via een webplatform. In het project willen de partners de kenniskloof dichten tussen onderzoek en praktijk.

Nitraatresiducampagne 2019 informeert landbouwers

Akkerbouw

De jaarlijkse nitraatresiducampagne, die loopt van 1 oktober tot 15 november, is een belangrijk instrument om na te gaan of de landbouwers oordeelkundig bemesten. Bij een correcte bemesting, blijft na de oogst niet te veel nitraat achter in de bodem dat kan uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Het gemiddelde gemeten nitraatresidu tijdens de nitraatresiducampagne 2019 bedraagt 85 kg N/ha. Die uitkomst is iets beter dan in 2018, toen het gemiddelde 90 kg N/ha bedroeg. De jaren daarvoor, van 2015 tot 2017, lag het gemiddelde wel lager dan nu.

Belgapom-prijzen dalen

Aardappelen

De Belgapom-prijzen voor Bintje, Fontane en Challenger bleven lang stabiel op 14,84 euro incl. BTW per ton. Deze week dalen alle prijzen. De Belgapom-prijs voor Bintje bedraagt nu 13,25 euro incl. BTW per ton (12,50 euro excl. BTW per ton) en voor Challenger en Fontane 13,78 euro incl. BTW per ton (13,00 euro excl. BTW per ton).

Voor Fontane en Bintje is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag. Voor Challenger is die flauw: het aanbod is kleiner dan de vraag.

Het hoofddoel van het EJP SOIL is het bundelen van de krachten in het Europese bodemonderzoek.

80 miljoen euro voor verbetering agrarisch bodembeheer in Europa

Akkerbouw

Begin februari ging een Europees bodemproject ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’ (EJP SOIL) formeel van start. Voor ons land is ILVO de wetenschappelijke partner.

Fractioneren van de stikstofbemesting in de granen heeft als doelstelling maximaal in te spelen op het N-opnamepatroon.

Wintergranen: minder percelen met extreem lage bemestingsadviezen

Granen

De gemiddelde stikstofbemestingsadviezen voor 2020 voor de wintertarwe zitten op een gelijkaardig niveau of net iets hoger als in het voorjaar 2019. De vaak belangrijke reserves resulteren in adviezen die de laatste 2 jaar zeker op een lager niveau gelegen zijn in vergelijking met de jaren voordien. Toch zijn er vaak grote verschillen.

Ook dit jaar speelt de voorteelt een belangrijke rol bij de minerale stikstofvoorraad in het bodemprofiel.

Wintergranen: vooral na aardappelen hoge stikstofreserves

Granen

De regen van de afgelopen weken zorgt ervoor dat we, voorlopig althans, nog enige rust kunnen behouden bij de start van het bemestingsseizoen. Dit laat toe om het bemestingsjaar 2020 goed te plannen en nog eens extra stil te staan bij de aangescherpte maatregelen die sinds vorig jaar onder het nieuwe mestactieplan van kracht zijn.

Slechts een klein deel van de verkoopprijs van een kop bereikt de koffieboer.

25 miljoen koffieboeren halen onvoldoende inkomen

Akkerbouw

Momenteel brengt de waardeketen koffie zo’n 200 miljard dollar per jaar op. Echter, 25 miljoen koffieboeren uit 50 ontwikkelingslanden halen er geen leefbaar inkomen mee, aldus de Internationale Koffie-organisatie (ICO) en staat te lezen in MO (Mondiaal nieuws) op 27 februari.

Bayer blijft erbij dat glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup, veilig is.

Bayer ziet klachten over onkruidverdelger Roundup verder stijgen in VS

Akkerbouw

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft het aantal aanklachten in de Verenigde Staten in verband met de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup zien stijgen. De teller staat nu op 48.600, bijna 6.000 meer dan in oktober, meldt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019.

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme wil een volledig verbod op neonicotinoïden.

Ducarme: Uitzondering op verbod neonicotinoïden moet verdwijnen

Akkerbouw

Volgend jaar zou er geen uitzondering op het verbod op neonicotinoïden meer moeten zijn. Dat heeft federaal minister van Landbouw Denis Ducarme laten verstaan. Neonicotinoïden zijn pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.

Inagro zoekt landbouwers voor de aanleg van veldproeven

Akkerbouw

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om de mogelijkheden verder te onderzoken, zoekt Inagro landbouwers die samen met de onderzoekers – op hun perceel – een veldproef willen aanleggen.