Eerste versnelling in de afrijping van de maïs

Maïs

De afgelopen week werden opnieuw maïsmonsters genomen in kader van het proefveldnetwerk van het LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen) voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs. De zachte temperaturen en de droge weersomstandigheden van de periode in de aanloop naar de bemonstering op donderdag waren gunstig voor de ontwikkeling van de maïsplanten.

PCA-onderzoekster Ilse Eeckhout informeert over kiemremming op de PCA-dag.

Aardappelseizoen zonder CIPC: afzet en loods bepalen kiemremmingsstrategie

Aardappelen

Door de droogte en hitte werd het vorig jaar een moeilijk seizoen. Veel landbouwers konden geen maleïnehydrazide toepassen op het veld, met alle gevolgen van dien in de aardappelbewaarloodsen. Het frequent toepassen van kiemremming was nodig, maar het hangt van de aardappel zelf en van het tijdstip van afzet af welk soort middel wordt gebruikt en hoe frequent dit wordt toegediend.

De Vlaamse Landmaatschappij heeft de nieuwe gemeentes bepaald voor de VODKA-actie, waarbij de mestcontroles worden opgevoerd.

VLM voert verscherpte mestcontroles uit in 37 Vlaamse gemeenten

Actueel

Tot juni 2023 houdt de Vlaamse Landmaatschappij een actie in 37 gemeenten, waaronder 25 nieuwe gemeenten. Die gemeenten liggen volledig of voor een groot deel in gebiedstype 2 en 3. De landbouwers werden op de hoogte gebracht.

Op 10 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen 110 euro/ton (zonder btw).a

Dalende Belgapomnotering voor vroege aardappelen blijft

Akkerbouw

Op 10 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen 110 euro/ton (zonder btw) of 116,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag, er is evenwicht. Zonder btw is de notering voor vroege aardappelen een daling van 10 euro/ton ten opzichte van vorige week.

Vanaf nu zal de rastolerantie de bladgezondheid tot de oogst moeten verzekeren.

Hoge druk cercospora in bieten

Bieten

Deze week is de laatste week dat de waarschuwingsdienst een bericht zal sturen met een update van de bladziekten. De laatste waarnemingen tonen een hoge druk van cercospora aan.

Europa onderzoekt of drones voor precisiebespuiting mogen worden ingezet.

Regelgeving in Vlaanderen aanpassen om drones voor precisiebespuiting in te zetten

Actueel

Innovatieve technieken volgen zich ook in de land- en tuinbouw in sneltreinvaart op, maar vaak hinkt de regelgeving wat achterop, zoalss bijvoorbeeld voor het inzetten van drones voor precisiebespuitingen. “Indien het gebruik daarvan bijdraagt tot een significante vermindering en ook meer gericht spuiten is dat een heel goede evolutie”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir. Enkel kruisbestuiving zorgt voor vooruitgang.

Wildschade kan voorkomen in diverse teelten.

Meer aangiftes en uitbetalingen voor wildschade in West-Vlaanderen

Actueel

De voorbije jaren zijn het aantal aangiftes en de uitbetaalde vergoedingen voor wildschade gevoelig gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) bij Vlaams landbouwminister Hilde Crevits opvroeg. De stijging is het opmerkelijkst in West-Vlaanderen: op 4 jaar zijn het aantal aangiftes en de uitbetalingen verdubbeld.

Sommige teelten die behoren tot de pre-ecoregelingen dienen dit najaar al uitgezaaid te worden.

Pre-ecoregelingen als overgangsmaatregel naar nieuw GLB

Akkerbouw

Eind augustus organiseerde de Vlaamse overheid enkele webinars om de pre-ecoregelingen toe te lichten en te illustreren met enkele praktijkvoorbeelden. Met 200 à 300 deelnemers per webinar kunnen de pre-ecoregelingen op heel wat belangstelling rekenen bij de landbouwers.

De prijs van landbouwgrond is sterk gestegen.

Hoogste stijging van prijzen voor landbouwgrond in 5 jaar

Akkerbouw

De gemiddelde prijs voor een ha landbouwgrond is tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar met 10,3  % gestegen in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020, tot 53.760 euro. Dat blijkt uit de nieuwe landbouwbarometer van de federatie van het notariaat (Fednot). Het gaat om de grootste stijging van de afgelopen 5 jaar.

De kosten voor de gewasbescherming in aardappelen liggen dit seizoen op een historisch hoog niveau.

Moeilijke zomer zorgt voor hoge teeltkosten en kwaliteitsproblemen bij aardappelen

Akkerbouw

De NEPG, vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit 4 landen, nl. België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, meldt dat via een persbericht deze maand dat de aardappelboeren uit voornoemde laden een natte en moeilijke zomer achter de rug hebben en dat kwaliteitsproblemen dreigen.

De maïsprijzen daalden daarentegen met 0,9% doordat de verbeterde productievooruitzichten in Argentinië, Europa en Oekraïne de verlaagde productieverwachtingen in Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika temperden.

Wereldwijde voedselgrondstoffenprijzen trekken aan in augustus

Actueel

De wereldvoedselgrondstoffenprijzen veerden in augustus snel op na 2 opeenvolgende maanden van daling, aangevoerd door sterke stijgingen van de internationale prijsnoteringen voor suiker, tarwe en plantaardige oliën, meldde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Ecolan maakt gebruik van industriële nevenstromen om hoogwaardige meststoffen voor land- en bosbouw te produceren.

Yara neemt Ecolan over voor uitbreiding organische meststoffenactiviteiten

Actueel

Yara heeft de overname aangekondigd van Ecolan Oy, een Finse producent van ferecyclede meststoffen. Dit is Yara's eerste overname in het segment van biologische meststoffen en weerspiegelt het streven om een grotere rol te spelen in de biologische landbouw en bij te dragen aan de circulaire economie.

Voorbeeld van een oogstgang ingezaaid met gras.

Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor het nitraatresidu?

Groenten

Recent organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over hoe kwaliteit en nitraatresidu in bloemkolen met elkaar verzoend kunnen worden.

Op heel wat plaatsen in ons land werd eind augustus en zelfs begin september nog wintertarwe geoogst.

Graankwaliteit sterk beïnvloed door weersomstandigheden

Granen

Er werd dit jaarin ons land duidelijk meer voor granen geopteerd en minder voor bieten, lijnzaad en koolzaad. Maar het weer was een grote spelbreker voor de kwaliteit van de granen. Ook elders in Europa en de wereld speelde het weer een grote rol op de opbrengst. De federatie van de Belgische graanhandel, Fegra, maakte een seizoensoverzicht.

Cercospora breidde afgelopen week sterk uit in de bietenvelden.

Blijf cercospora opvolgen in bietenvelden!

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat meer dan de helft van de percelen die op regelmatige basis worden opgevolgd de drempel van 20% aangetaste bladeren door cercospora heeft bereikt.

Belgapomnotering voor vroege aardappelen daalt verder.

Belgapomnotering vroege aardappelen blijft verder dalen

Akkerbouw

Op 3 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen en Fontane 120 euro/ton (zonder btw) of 127,20 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor beide rassen rustig, wat betekent dat het aanbod groter dan of gelijk is aan de vraag. Zonder btw is de notering voor vroege aardappelen een daling van 5 euro/ton ten opzichte van vorige week. Voor Fontane start het nieuwe seizoen.

Europa verwacht door onverwachte regen in bepaalde delen een iets lagere tarweproductie.

Hogere tarwenoteringen op de wereldmarkt

Actueel

De noteringen voor tarwe op de wereldmarkt noteren hoger, net zoals de gerstnoteringen. De noteringen voor maïs en sojabonen zijn op de wereldmarkt dan weer dalend. Dat blijkt uit gegevens van de EU-IGC.

Tevreden gezichten tijdens de uitreiking van de PotatoEurope Innovation Award, met vlnr. Remko Bos (HZPC), Hans Langedijk (HZPC), Matt Yun (E Green Global), Epi Postma (E Green Global), Dirk Vandenhirtz (Crop.zone) en Hildo Brilleman (Nufarm).

PotatoEurope’s innovatieprijs uitgereikt aan EGG Microtubers

Akkerbouw

Ondanks het afgelasten van de internationale aardappelvakbeurs, heeft een professionele jury tijdens een award ceremonie op 1 september de PotatoEurope Gold Innovation Award uitgereikt aan de Microtubers van E Green Global (EGG).

Door de slechte weersomstandigheden vragen landbouwers een verlenging van de uitrijregeling van mest.

Liberalen pleiten voor verlenging van uitrijregeling mest tot 10 september

Actueel

Afgelopen zomer was de natste sinds het begin van de metingen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de oogst. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Daarom pleiten Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) en Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) voor een verlenging van de uitrijregeling voor mest tot 10 september.

Alain Peeters (links) en bioboer Felix de Bousies zijn helemaal overtuigd van de voordelen van agro-ecologisch boeren.

Landbouw en wetenschap hand in hand met ecologie en economie

Akkerbouw

Om de principes van agro-ecologische voedselproductie om te zetten in de praktijk zijn er voldoende voorbeelden en proeven nodig. Op het Proefplatform Agro-ecologie in Hansbeke werkt men intussen meer dan een jaar volgens deze methoden. De eerste resultaten van de aangelegde proeven werden getoond op een druk bijgewoonde demodag.

Als de huidige trend zich doorzet, dan zal de hakselmaïsoogst op veel percelen pas ten vroegste te verwachten zijn in de laatste 10 dagen van september.

Afrijping maïs momenteel 4 weken achter op vorig jaar

Akkerbouw

Vorige week donderdag werden opnieuw maïsmonsters genomen in de proefvelden waar wekelijks de afrijping van de maïs wordt opgevolgd. Een aantal locaties namen pas voor de eerste maal monsters. Op de locaties waar reeds een tweede week bemonsterd werd, krijgen we nu een eerste beeld van de afrijpingssnelheid.

Bram Vervisch neemt de fakkel over: “Ik maak in principe de overgang van het hakselen naar het dorsen.”

“In de toekomst zal diversificatie in rassen nog belangrijker worden”

Granen

Al meer dan 30 jaar was Daniël Wittouck de ‘granenman’ en verwierf hij naam in de wereld van de granen. Hij startte zijn carrière in het graanonderzoek, en hij beëindigt die ook hiermee. Ruim 25 jaar werkte hij bij Inagro te Rumbeke-Beitem als expert granen en industriële cichorei, en was tevens coördinator van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Nu geeft hij die fakkel door aan Bram Vervisch. We vroegen hen naar de trends van de laatste decennia en om een blik op de toekomst.

Cercospora breidde afgelopen week sterk uit in de bietenvelden.

Sterke toename van cercospora in bietenvelden

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er deze week een sterke toename van cercospora werd waargenomen. Van de 69 waargenomen velden werden in 37 velden de drempel van 20% aangetaste bladeren overschreden.

Belgapomnotering voor vroege aardappelen daalt verder?

Belgapomnotering vroege aardappelen daalt verder

Akkerbouw

Op 27 augustus bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen 125 euro/ton (zonder btw) of 132,50euro/ton (met btw). Zonder btw is dat een daling van 15 euro/ton ten opzichte van vorige week. De marktstemming is stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag.

De Potato Innovation Awards 2021 bieden zowel een jury- als publieksprijs.

Stem voor de Potato Innovation Awards 2021

Akkerbouw

Reeds eerder berichtten we dat de aardappelvakbeurs Potato Europe omwille van Covid-19 wordt afgelast. Deze was voorzien was om op 1 en 2 september door te gaan in het Nederlandse Lelystad. Het stemmen voor de PotatoEurope Innovation Awards 2021 zal echter wel doorgaan.