Droogte en Covid-19 beïnvloeden de vlasmarkt

Akkerbouw

Ondanks de toename van het vlasareaal is er minder geoogst. De reden hiervoor ligt duidelijk bij de droogte. Hiernaast levert de oogst maar een beperkte kwalitatieve waarde op, doordat het aanbod lange vezel, nauwelijks de helft bedraagt van vorige jaren.

ILVO maakt en voert onderzoek naar boerderijcompost.

Boerderijcompostering: een heel waardevol product komt in de plaats van organisch afval

Actueel

Terugwinning van onder meer stikstof en fosfor uit organisch afval is een van de duurzame principes van circulaire landbouw, waar ook in Vlaanderen meer en meer wordt op ingezet. Maar hoe zit de productie van boerderijcompost weer in elkaar?

Flauwe aardappelmarkt volgens PCA-notering

Akkerbouw

PCA/Fiwap deed gisteren uitzonderlijk geen marktnotering, waardoor deze prijs ook niet mee kon in de gedrukte versie van Landbouwleven editie 3 december 2020. De notering vond wel deze middag plaats.

Preciezer bemesten kan door rekening te houden met de variatie in bodemeigenschappen en de variatie in mengmestsamenstelling.

Preciezer werken met dierlijke mest? Stel je kandidaat!

Akkerbouw

In het kader van het VLAIO- project ‘Precisiemest: precisiebemesting met dierlijke mest’ zoeken KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België en Hooibeekhoeve in 2021 nog landbouwers die graag willen proberen om preciezer te bemesten.

Op basis van het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het totaal aantal premierechten van de Vlaamse landbouwers, is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op € 181.

Voorschot van de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald

Vleesvee

Op 30 november 2020 wordt het voorschot van de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk enkele dagen later pas zichtbaar op hun bankrekening.

Stabiele, maar lage Belgapomnotering

Akkerbouw

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt 20,00 euro/ton (zonder btw) of 21,20 euro/ton (met btw). Dat is dezelfde prijs als vorige week. De marktstemming ging van flauw naar stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag, evenwicht.

Care4Growing zal uiteindelijk meer dan 100 functionaliteiten bieden, concrete oplossingen ten dienste van de producent en zijn partners.

Care4Growing helpt bij dagelijkse taken

Akkerbouw

Op 10 november lanceerden initiatiefnemers BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling een nieuw mobiel hulpmiddel, namelijk Care4Growing. Het gaat om een ‘virtuele assistent’ op het veld, die de teler bij zijn dagelijkse taken ondersteunt en het werken efficiënter maakt.De app kan je onder andere helpen om percelen te beheren, teelten opte volgen, prijzen en verkoopresultaten te raadplegen, behandelingen en bemestingen te plannen en om staalnames te checken. Via de app kan de teler ook overleggen met collega-telers over bijvoorbeeld ziekten en plagen en hoe je die het best aanpakt.

Agro Transfer Seed laat zijn rassenproef als korrelmaïs oogsten door Staphyt.

Agro Transfer Seed presenteert maïsonderzoek in de Benelux

Akkerbouw

KWS meldt, bij monde van Jan Bakker, dat het Nederlandse maïsrassenonderzoek door de organisatie Agro Transfer Seed dit jaar is uitgebreid naar België. Deze verbreding zorgt voor een grensoverschrijdend proefnetwerk.

De aardappelbewaring anno 2020: een nieuwe technische en financiële dimensie.

Nat najaar heeft invloed op oogst en bewaring

Akkerbouw

Sinds eind september werd van een droog najaar snel overgegaan naar een natte herfst. Dit heeft zijn weerslag op het verloop van de najaarsoogsten, maar ook op de bewaring van de aardappelen.

Aphea.Bio heeft een uitgebreid portfolio van prototypeproducten opgebouwd die gevalideerd zijn in akkerbouwgewassen op verschillende locaties in Europa.

Aphea.Bio haalt 14 miljoen binnen voor verdere ontwikkeling biologische landbouwproducten

Actueel

Aphea.Bio, een startup uit Gent, bevestigt met het binnenhalen van een financiering van 14 miljoen euro de koppositie in duurzame en innovatieve landbouw. Aphae.Bio wil de ‘one-stop-shop’ voor biologische productontwikkeling worden.

Vera en dochter Elisa (links) en Annie Vanhoebroeck, de drijvende kracht achter het aardappelbedrijf dat ze van hun ouders overnamen.

Zussen gaan voor kwaliteit en thuisverkoop

Akkerbouw

In het landelijke Linter, mooi gesitueerd tussen het Vlaams-Brabantse Tienen en het Limburgse Sint-Truiden, ligt het aardappelbedrijf van de familie Vanhoebroeck. Ruim 2 jaar terug namen de zussen Annie (35 jaar) en Vera (41 jaar) het bedrijf over van hun ouders, waarna ze zorgden voor een verjongingskuur. Wat bleef, is de zorg die ze besteden aan de kwaliteit van de producten en de aandacht voor de thuisverkoop.

Om Fontane te vervangen, zijn er wel wat nieuwe geelvlezige en lichtgeelvlezige rassen  uitgeplant.

Heel wat nieuwe rassen in de running ter vervanging van Fontane en Innovator

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) legt elk jaar verschillende rassenproeven aan, zo ook in Bertem. Daar werden 10 rassen geplant, waaronder 6 nieuwe. Vooral voor Fontane zijn er heel wat mogelijke rassen. Of ze werkelijk potentieel hebben, moet echter blijken uit meerjarenproeven.

Wellicht komt er een nieuwe bio-cluster rond zuivel, in combinatie met akkerbouw, in het Meetjesland. Er zijn al zulke clusters in het Pajottenland en in Voeren-Haspengouw.

Zuivel en akkerbouw in nieuwe en derde bio-cluster in Meetjesland

Actueel

Na bio-clusters in het Pajottenland en Voeren-Haspengouw komt er wellicht een nieuwe en derde bio-cluster in het Meetjesland. Na een grondige analyse van de initiatiefnemers kwam die als nummer 1 uit de bus. Er zou vooral worden ingezet op zuivel, in combinatie met akkerbouw.

Dick Zelhorst: “Wij verwachten dat China onze tweede zogeheten thuismarkt zal worden.  In China worden aardappelproducten steeds meer gewaardeerd naast de uiteraard  traditionele rijstproducten.”

China wordt tweede thuismarkt voor Aviko

Aardappelen

In deze aardappelspecial kan een interview met Aviko Global Supply directeur, Dick Zelhorst, niet ontbreken. Aviko zal immers vanaf september 2021 in de splinternieuwe locatie in Poperinge aardappelvlokken en vanaf maart 2022 friet- en snijspecialiteiten produceren. Deze nieuwe productielocatie krijgt uiteindelijk een verwerkingscapaciteit van 350.000 ton aardappelen.

Met het afsluiten van een contract verbindt de teler er zich toe om een bepaald tonnage te verkopen tegen een bepaalde prijs en dat op een vastgelegd tijdstip.

Aardappelcontracten juridisch bekeken

Teelttechniek aardappelen

Nu de aardappelen van het seizoen 2020 zowat overal ingeschuurd zijn, is het zeker een geschikt ogenblik om even een stand van zaken op te maken over de evolutie van de rechtspraak en rechtsleer inzake de contracten die tussen aardappeltelers en verwerkers worden afgesloten.

De aantasting bladluizen is gemiddeld niet verder uitgebreid.

Bladluisaantasting in wintergranen niet meer toegenomen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt in zijn graanbericht dat de afgelopen week de aantasting bladluizen gemiddeld niet verder is uitgebreid. Lokaal was nog wel wat uitbreiding te zien.

Romain Cools is de Belgische ambassadeur van aardappelproducten.

Romain Cools, CEO Belgapom: ‘Klimaat heeft ook zware impact op onze aardappel’

Actueel

“De impact van de klimaatverandering op de Belgische aardappelteelt blijkt duidelijk uit de cijfers. Deze maakt de risicospreiding voor de verwerkende industrie cruciaal. Daarnaast is er de noodzaak tot dringende investeringen in het opslaan van water én de installatie van irrigatiekanalen.” Dat zegt Romain Cools, CEO Belgapom, én wereldwijd aardappelexpert.

Vroege herfstprei had veel last van de hoge tripsdruk.

Weerstand tegen trips doorslaggevend bij de rassenkeuze van prei

Actueel

Inagro hield een rassenproef vroege herfstprei met 15 rassen. Ook dit jaar was het beheersen van trips weer de grootste uitdaging.

Stef Aerts wil het boek gebruiken in zijn lessen, omdat het zijn studenten later in hun job weerbaarder maakt in de maatschappij .

Met het boek ‘Ethiek voor de landbouw’ maak je jezelf sterker in het maatschappelijke debat”

Actueel

In tegenstelling tot voeding, is landbouw vaak niet het onderwerp om hele boekenrekken te vullen. De Oostenrijker Christian Dürnberger waagde zich er toch aan voor de landbouwer in Duitsland. ‘Ethiek voor de landbouw’ is echter een boek dat ook voor de Vlaamse boer een meerwaarde kan betekenen, volgens Stef Aerts. “Het maakt de landbouwer weerbaarder en sterker in het debat rond actuele thema’s, zoals dierenwelzijn en genetische modificatie.”

Er heersen lage Belgapom-prijzen

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt 20,00 euro/ton (zonder btw) of 21,20 euro/ton (met btw). Dat is dezelfde prijs als vorige week. De marktstemming is flauw, met een aanbod dat groter is dan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €20,00 (ex. BTW) in een flauwe markt.