Grondwaterstanden zeer laag ondanks regen

Akkerbouw

De afgelopen weken daalden de absolute freatische grondwaterstanden en vertonen 30% van de locaties zeer lage peilen, naast 55% van de locaties met lage peilen. Bij ongeveer 85% van de locaties was de grondwaterstand dus onder het normaal niveau.

CIPC is een populaire kiemremmer die Europees verboden wordt.

Ducarme schiet verzoek verlenging CIPC-gebruik af

Aardappelen

De uiterste gebruiksdatum voor het aardappelbewaarmiddel CIPC, 30 juni, blijft gewoon staan. De federale landbouwminister Denis Ducarme (MR) staat verlenging tot en met 14 juli niet toe. De EU staat verlenging toe en het besluit staat in schril contrast tot buurlanden Nederland en Frankrijk, waar is gekozen voor verlenging tot september. Romain Cools van Belgapom zegt ronduit boos te zijn over de lakse houding van de federale overheid.

Het totale verlies in de aardappelsector wordt geraamd op 50 tot 65 miljoen euro.

Schaderegeling voor aardappelertelers uit Vlaams Noodfonds gaat uit van 50 euro per ton

Aardappelen

Het totale verlies door de coronacrisis zou in de aardappelsector oplopen tot 50 tot 65 miljoen euro. Dat heeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) deze morgen bekendgemaakt in de commissie Landbouw. Zoals bekend voorziet het Noodfonds een tussenkomst van 10 miljoen euro, of 50 euro per ton.

Aardappelziektevlekken zouden einde deze week zichtbaar kunnen worden.

Gunstige omstandigheden om aardappelziekte te ontwikkelen

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) waarschuwt via de nieuwsbrief voor aardappelziekte in de percelen. Geadviseerd word om percelen met voldoende gewasontwikkeling te behandelen.

Kwalitatieve groenteteelt met minder stikstofuitstoot

Groenten

Een studie van ondermeer het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) toont aan dat er meer ambitieuze maximale bemestingsnormen en bemestingsadviezen voor sla, prei, spinazie, wortelen en spruiten, mogelijk zijn. En dit zonder dat de opbrengst voor de landbouwer en de kwaliteit van de groenten in het gedrang komt.

Nieuwe beheersingstechniek tegen xanthomonas in spruiten en kolen

Groenten

Voor de spruiten- en kolenteelt is een opmerkelijke nieuwe beheersingstechniek in de maak tegen de bacterieziekte xanthomonas. Daarbij worden bacteriofage (lees: bacterie-etende) virussen ingezet die alleen die specifieke, schadelijke plantbacteriën te lijf gaan. “Na 7 jaar onderzoekswerk in laboratoria en proefserres is de methode al een eerste keer uitgetest in een volleveld proefomgeving, op 3 locaties in Vlaanderen. De resultaten zijn veelbelovend: we meten 15 tot 20% minder infectie met één behandeling. Dat percentage kan naar verwachting nog hoger. De Europese goedkeuring als nieuw gewasbeschermingsproduct vergt wel een lange, lastige procedure”, zegt Johan van Vaerenbergh (ILVO). Er wordt nog gezocht naar groentetelers met besmette kolen die het onderzoek tegen een veldproefvergoeding vooruit willen helpen.

Veel telers van voedergewassen zijn in 2019 getroffen door droogteschade.

ABS: Compensatie droogte en zonnebrand 2019 zwaar onder de maat

Akkerbouw

Voorzitter Hendrik Vandamme van ABS vindt dat de regering veel te weinig budget heeft vrijgemaakt voor het vergoeden van boeren die vorig jaar getroffen zijn door droogte en zonnebrand. “Bovendien sluit men met de keuze voor amper 9 teelten een groot aantal zwaar getroffen boeren onterecht uit van steun.” Boerenbond vindt het jammer dat het budget laag bleef, maar begrijpt de gehanteerde criteria wel.

Iedere betrokken licentiehouder zal individueel per e-mail op de hoogte worden gebracht van zodra de geldigheidsduur van zijn licentie(s) werd aangepast.

Fytolicenties met vervaldatum 24 november 2020 met 1 jaar verlengd

Akkerbouw

De eerste fytolicenties vervallen op 24/11/2020. Heel wat licentiehouders hebben nog onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd om hun licentie tijdig te verlengen. Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel onvoldoende vormingsactiviteiten worden georganiseerd.

De opbrengst van de suikerbieten steeg met 6% maar bleef wel nog onder deze van 2017. De daling van de productie met 2% was te wijten aan de afname van de oppervlakte met 8%.

Akkerbouwgewassen boekten grote productiestijging in 2019

Actueel

Volgens de definitieve productieraming van de landbouwteelten voor 2019 waren er voor de meeste akkerbouwgewassen grote productiestijgingen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat 2018 een slecht jaar was ten gevolge van de droogte. De stijging ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde was minder groot.

Aardappel, besmet met Meloidogyne chitwoodi.

Nematoden bestrijden door inundatie

Akkerbouw

Hoewel inundatie vooral een techniek is die in Nederland wordt toegepast, is het ook een waardevolle techniek bij de aaltjesbestrijding in België. Door restaarde bij aardappelen, bieten en groenten onder water te zetten, kan het aantal aaltjes gevoelig verminderen.

In een gevoelig ras en bij hoge ziektedruk zijn fungiciden onmisbaar om het gewas plaagvrij te houden.

De aardappelplaag bestrijden met kennis en advies

Aardappelen

Om de aardappelziekte goed en preventief aan te pakken, moeten een aantal maatregelen tezamen genomen worden: besmettingsbronnen inperken, slim gebruik maken van weersinformatie, en fungiciden efficiënt inzetten.

Inunderen kan een zeer milieuvriendelijke manier van ziektebestrijding zijn, denkt Nico Blokker.

Inundatie oplossing voor veel ziektes en wortelonkruiden

Akkerbouw

Inundatie is voor bloembollentelers in Noord-Holland inmiddels een must. Als je het goed toepast, ben je in één keer jarenlang van plagen, grondgebonden ziektes en wortelonkruiden af. Het wordt ook steeds professioneler. Sinds 2014 is er een machine waarmee de schotjes razendsnel gezet kunnen worden. En NLG Holland doet momenteel onderzoek naar nog efficiëntere inundatiemethodes.

Diepdrainage is bij ons in vele streken een efficiënte investering om een eigen waterwinning te hebben.

Irrigeren met diepdrainage... of ontzilt zeewater?

Akkerbouw

Vele oorlogen werden gevoerd voor land, olie of goud... maar water is ook een kostbaar goed. Water is noodzakelijk voor de voedselproductie. Met de klimaatopwarming is het voldoende beschikbaar stellen van water een uitdaging, maar het efficiënt toepassen op de akkers ook. Diepdrainage lijkt een goede optie.

Na de problemen met de onkruidverdelger glyfosaat, ligt ook het middel dicamba onder vuur.

Pesticide dicamba mag niet meer verkocht worden in VS

Akkerbouw

Bayer heeft nog niet veel plezier beleefd aan de overname van Monsanto. Na de problemen met de onkruidverdelger glyfosaat, ligt ook het middel dicamba onder vuur. De verkoop ervan is nu verboden in de Verenigde Staten.

Deze innovatieve app stelt telers en hun Biobest-adviseurs in staat om online plagen in hun gewassen op de voet te volgen.

Biobest lanceert de unieke Crop-Scanner app voor biologische gewasbescherming

Actueel

De nieuwe app van Biobest helpt telers bij het snel en nauwkeurig scouten van hun gewassen waardoor hun IPM-prestaties aanzienlijk verbeteren. Deze innovatieve app stelt telers en hun Biobest-adviseurs in staat om online plagen in hun gewassen op de voet te volgen.

Deze hoeveelheid in beslag genomen pesticiden zou voldoende zijn om 207.000 km² te besproeien.

Europol haalde in 2020 maar liefst 1.346 ton illegale pesticiden van de markt

Akkerbouw

Silver Axe. Dat is de naam van de operatie die Europol voor het vijfde jaar op rij uitvoerde in de jacht op illegale pesticiden. In 2020 werd twee keer zoveel illegale producten van de markt gehalad dan het jaar daarvoor. In totaal... 1.346 ton illegale pesticiden.

Op 11 mei 2020 verdedigde Jolien Claerbout online haar doctoraat “Epidemiology and biology of soil-borne pathogens affecting glasshouse-grown butterhead lettuce”. Promotoren zijn Prof. dr. ir. Monica Höfte van UGent en Prof. dr. ir. Nicole Viaene van UGent en ILVO.

Grondiger kennis van ziektekiemen in de serrebodem biedt kansen voor meer succes in geïntegreerde beheersing

Akkerbouw

In de intensieve serreteelt van kropsla kan de juiste identificatie van aanwezige bodempathogenen én de pas verworven inzichten in hun beschadigingskracht helpen om de slaplanten gezond groot te krijgen met minder pesticiden. Dat is de hoopgevende conclusie in het ILVO-UGENT doctoraat dat Jolien Claerbout onlangs online verdedigde.

SNapp is de staalname-applicatie op het Mestbankloket. Landbouwers kunnen er op een vlotte manier hun aanvragen voor bodemstalen indienen en opvolgen.

SNapp breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkheden

Akkerbouw

Vanaf 1 juni moeten alle aanvragen voor derogatie-bodemstalen via SNapp moeten gebeuren. Dat was al het geval voor de fosfaatstalen voor fosfaatclassificatie, de nitraatresidustalen en de verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies. Landbouwers kunnen in SNapp nu ook nagaan of ze al voldoende verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies lieten nemen.

Het aanleggen van bloemenstroken, perceelsranden of kruidenrijke graslanden in landbouwgebied heeft naast bestuiving nog andere positieve effecten.

Boeren in de bres voor bijen

Akkerbouw

Van vandaag, zondag 31 mei, tot zondag 7 juni is het Week van de Bij. Die week wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot acties ten voordele van bijen. Door bloemrijke stroken aan te leggen of kruidenrijke graslanden te beheren, maken ook landbouwers het bijen naar hun zin. Steeds meer landbouwers sluiten hiervoor een overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Enkele kandidaten van dit jaar: Veerle, David en Frits.

Boer zoekt Vrouw... vinden boeren moeilijk een partner?

Akkerbouw

Het dertiende seizoen van Boer zoekt Vrouw is alweer van start gegaan. Zes landbouwers hebben zich voorgesteld en wachten met smart de brieven van geïnteresseerde mannen en vrouwen af. In Vlaanderen deze keer, want na 2 seizoenen de wereld over te zijn gegaan, is het motto Home Sweet Home. Maar waarom hebben sommige boeren een tv-programma nodig om een levenspartner te vinden en wat is de remedie?