Boeren ontdekten klimaatmaatregelen op infomarkten

Akkerbouw

Landbouwers uit de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} konden vorige week via een infomarkt mogelijke maatregelen ontdekken om in te spelen op de klimaatwijziging.

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed.

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed

Akkerbouw

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2022 beslist dat de landbouwers in gebiedstype 2 en 3 ook dit jaar de equivalente maatregel wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt kunnen toepassen.

Uit de haven van de stad Berdjansk zijn volgens het Oekraïense leger 5 met graan geladen schepen ‘verdwenen’.

Schepen met graan verdwenen uit Oekraïense haven

Akkerbouw

Uit de haven van de stad Berdjansk zijn volgens het Oekraïense leger 5 met graan geladen schepen ‘verdwenen’. De vrachtschepen zijn volgens de krant Oekrajinska Pravda uit de haven gehaald door Russische sleepboten en in onbekende richting weggevaren.

De glanskever is al in koolzaadvelden opgedoken dit jaar, maar de schadedrempel is nog niet bereikt.

Glanskever duikt al op in koolzaad

Akkerbouw

Net zoals vorig seizoen volgt het Praktijkpunt Landbouw de aantasting door de glanskever in koolzaad op. Daarvoor werken ze in de provincie Vlaams-Brabant samen met 10 koolzaadtelers. In hun percelen zijn vangkommen geplaatst, en deze week gebeurden er voor het eerst tellingen van het aantal kevers per plant.

Het oorspronkelijke doel van de verschillende bodembewerkingen voor zaai, was om in te spelen op droge teeltomstandigheden. De vele regens van 2021 gaven echter een andere dimensie aan de proef.

Onkruidbestrijding en zaaibedbereiding in cichorei beproefd

Akkerbouw

Sander Smets, onderzoeker akkerbouw aan de Pibo-Campus in Tongeren, lichtte ons tijdens een webinar toe welke ervaringen ze vorig jaar hadden opgedaan in de cichoreiteelt. Er werd hoofdzakelijk gewerkt richting onkruidbestrijding en bodembewerking.

Er is net als vorige week weer een notering voor elk aardappelras.

Belgapom-prijzen in dalende lijn

Aardappelen

Op vrijdag 18 maart geeft Belgapom voor de aardappelrassen Fontane, Challenger en Bintje een notering. Die bedroeg zonder btw 175 euro/ton voor Fontane, 150 euro/ton voor Bintje en 170 euro/ton voor Challenger.

Het VEG-i-TEC-gebouw van de UGent in Kortrijk werd nog maar in september geopend.

Brand in onderzoekscentrum VEG-i-TEC door onkruidbrander

Akkerbouw

In het VEG-i-TEC-gebouw van de UGent in Kortrijk is vrijdagochtend 18 maart brand uitgebroken. De brand is ontstaan door een gasbrander die gebruikt werd om onkruid te verwijderen. De schade bleef grotendeels beperkt tot de buitenkant.

Meststoffenproducent EuroChem kan op zijn site in Antwerpen voorlopig geen doorstart maken van de productie.

Voorlopig geen doorstart bij meststoffenproducent EuroChem

Akkerbouw

Meststoffenproducent EuroChem kan op zijn site in Antwerpen voorlopig geen doorstart maken van de productie. Dat is volgens de vakbonden donderdag 17 maart gebleken op een ondernemingsraad. De directie wil wel de lonen van de werknemers blijven uitbetalen als de Belgische overheid dat toestaat.

De suikerbietplanters komen klem te zitten tussen hoge productiekosten en lage suikerprijzen.

Suikerbiettelers zitten nog meer tussen hamer en aambeeld door oorlog in Oekraïne

Bieten

Tegen de achtergrond van de huidige oorlog in Oekraïne luidt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) de noodklok. De suikerbietsector kent al 5 jaar crisis en er komen daar nu nog gestegen productiekosten bij. De sector komt klem te zitten tussen hoge kosten en lage suikerprijzen.

Wintergranen moeten nog niet behandeld worden tegen bladluizen.

Eerste waarnemingen naar bladluizen in wintergranen gestart

Granen

Met de zachtere temperaturen, werd tussen 14 en 16 maart de aanwezigheid van bladluizen na de winter geëvalueerd door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG).

Sojaperceel nabij het Praktijkpunt Landbouw in Vlaams-Brabant.

Demovelden soja trekken bezoekers én belagers

Akkerbouw

De lokale teelt van soja wordt reeds enkele jaren bestudeerd. Toch is er na de opschaling van de teelt in 2020 een stapje teruggezet in het areaal. Dat is bewust gedaan , want ook de pioniers die meewerken aan het demonstratieproject ‘Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt en -keten’ bleven niet gespaard van de problemen waar de teelt nog mee kampt. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Inagro en PIBO-campus trekken lessen uit de demovelden die in 2021 zijn aangelegd.

De aardappelen die nu in bewaring liggen beginnen lichtjes te kiemen.

Aardappelen in bewaring beginnen te kiemen

Akkerbouw

Waarnemingen uitgevoerd begin maart door het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en Inagro in 15 aardappelbewaarloodsen laten zien dat de kieming van de aardappelen op gang is gekomen.

Dirk Dillens met de eerste lange boterbonen van 2022.

Eerste boterbonen van 2022 verkocht bij BelOrta

Akkerbouw

De boterbonen zijn sinds woensdag 16 maart opnieuw verkrijgbaar bij BelOrta. De eerste lange boterbonen werden aangeleverd door producent Dirk Dillens. De eerste korte boterbonen werden vanmorgen (donderdag 17 maart) verkocht. Deze werden aangeleverd door producent Paul Hermans.

De tarweprijs is terug aan het zakken.

Tarweprijs daalt terug

Granen

De prijs van tarwe zit in dalende lijn, en noteert 25  % onder de recordprijs van vorige week. Er is meer optimisme over de wereldwijde bevoorrading, zo meldt persagentschap Belga deze ochtend (donderdag 17 maart).

Opgeschoten wittekolen met oogstresten van spruitkool.

Hou rekening met extra stikstofvrijstelling uit oogstresten en vanggewassen

Akkerbouw

Bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen hou je het best rekening met de vrijstelling van stikstof uit oogstresten van de voorgaande teelt, uit vanggewassen die zich ontpoppen als groenbemester, en uit preiafval dat na het schonen op het veld wordt gebracht. Al deze factoren leiden tot een aanzienlijke aanvoer van stikstof, waardoor de bemesting verlaagd kan worden.

Om de 3 jaar 15 ton/ha compost op een perceel toedienen is een mooie dosis. Je vermijdt een te hoog zoutgehalte en komt niet in de problemen met de mestafzetruimte.

Compost, meer dan het overwegen waard

Akkerbouw

B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, organiseerde afgelopen winter een thematisch uitwisselingsmoment over compost bij landbouwer Michel Hendrickx in Linter. Er werden ervaringen en opinies uitgewisseld over de goede toepassing van compost.

Zomergranen uitzaaien levert maar weinig op.

Zomertarwe zaaien biedt amper perspectief

Granen

Nu de graanprijzen zo hoog zijn, wordt vaak de vraag gesteld of het zaaien van zomertarwe mogelijkheden biedt.

Europa’s graanschuur is niet leeg, maar het geraakt niet hier door de Russische oorlog in Oekraïne.

Graanhandel via Zwarte Zee grotendeels geblokkeerd

Granen

BayWa, Duitslands grootse handelaar in landbouwproducten, meldt op woensdag 16 maart dat de graanhandel via de Zwarte Zee quasi geblokkeerd is. Dat deze belangrijke handelsroute gestremd is komt door de Russische oorlog in Oekraïne.

De teelt van lokale soja is een plantaardig eiwitgewas dat minister Crevits gaat ondersteunen.

Minister Crevits promoot plantaardige eiwitprojecten

Akkerbouw

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 3,5 miljoen euro vrij om de productie van plantaardige eiwitten in Vlaanderen te stimuleren. Er werden 19 projecten goedgekeurd die het aanbod van eiwitten voor dierlijke en menselijke consumptie in Vlaanderen versterken.

De varroamijt is een bedreiging voor de bijeenteelt.

Nog meer bewust maken van varroamijtziekte

Akkerbouw

De voorbije 4 winters lag het sterftecijfer van de bijenkolonies op zo’n 15%. In 2019-2020 was er een uitschieter van 20%. In het Vlaamse Bijenteeltprogramma gaat nog meer aandacht naar de bestrijding van de varroa-mijt. “Er wordt volop ingezet op een Vlaamse veerkrachtige bij”, zegt Vlaams minister Crevits.

Sinds enkele jaren wint de Axis van Rauch aan precisie door innovaties EMC en Axmat Duo.

Rauch actualiseert zijn aanbod en onthult ‘zijn’ toekomst van bemesting

Nieuws van maatschappijen

Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag, die eind 2021 werd gevierd, voegt de Duitse fabrikant Rauch verschillende nieuwe producten toe aan zijn catalogus. Sommige van deze producten zijn een weerspiegeling van wat volgens hem de toekomst van bemesting zou kunnen zijn. Deze producten worden allemaal gekenmerkt door één sleutelwoord: precisie.

Belgapom deed terug een notering op vrijdag 11 maart voor Fontane, Bintje en Challenger.

Terug Belgapomnotering voor Fontane en Bintje

Aardappelen

Op vrijdag 11 maart laat Belgapom weten dat er voor Fontane en Bintje terug een notering is nadat er eerder geen notering was door een gebrek aan transacties. Voor Challenger was er vorige week al terug een notering. De prijs bedraagt 200 euro/ton zonder btw.

Een fractiemeter gaat de spreiding van de korrelgrootte na. Het is belangrijk om zoveel mogelijk korrels te hebben met dezelfde afmeting.

Kunstmest strooien: wat is nu echt belangrijk?

Akkerbouw

Strooibanen in het veld zijn het signaal van een slechte verdeling van kunstmest. Ze worden veroorzaakt door grote afwijkingen in het strooibeeld van de kunstmeststrooier. Daarom zijn het gebruik van de juiste techniek en een goede voorbereiding erg belangrijk.

Heel wat velden hebben nood aan een hoge eerste stikstofbemesting.

Wintertarwe heeft doorgaans nu veel stikstof nodig

Granen

De meeste wintergraanpercelen hebben momenteel een hoge nood aan stikstof. Er zijn echter grote verschillen in bemestingsbehoefte, die vooral afhankelijk is van de voorteelt, maar ook qua zaaidatum en andere perceelseigenschappen, zoals de voorraad aan organische stof.

Recente ontwikkelingen maken dat de pootgoedmarkt dynamischer is geworden dan ooit.

Pootgoedprijzen verder op weg naar herstel

Akkerbouw

De prognoseprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2021 is 33,10 euro per 100 kg. Dat is een prijs die hoger ligt dan de prognoseprijs van vorig jaar. Diverse factoren beïnvloeden de prijs.