Nieuwe Amazone rotorkopeg met Rotamix systeem

Nieuws van maatschappijen

Amazone biedt een nieuwe rotorkopeg voor hoge tractorvermogens tot 240 pk. Het nieuw ontwikkelde type KE 3002-240 in 3 m werkbreedte met het Rotamix-systeem toont zijn sterke punten bij intensieve bodemverkruimeling, vooral onder moeilijke omstandigheden.

Het is opletten met teelten die overstromingswater zware schade hebben opgelopen.

Waterschade in bijna alle teelten op het veld

Akkerbouw

De zware regenval begint zijn tol te eisen. Op meerdere plaatsen is er waterschade aan de gewassen, die soms weinig of erg zichtbaar is. Verwacht wordt dan we later nog meer schade zullen zien in bepaalde gewassen.

De productie per ha is van grotere invloed op de markt, dan het aantal ha aardapelen momenteel.

Aardappelopbrengst bepaalt meer dan areaalomvang de aardappeloogst 2021

Akkerbouw

Het totale aardappelareaal in de NEPG-zone (Noordwest Europa: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk) is met 4,7% gedaald tot 497.700 ha of -24.600 ha minder.

Steven De Cuyper, agro-directeur bij aardappelverwerker Agristo, is de nieuwe voorzitter van Vegaplan.

Steven De Cuyper (Agristo) is nieuwe voorzitter van Vegaplan

Actueel

Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter: Steven De Cuyper, agro-directeur bij aardappelverwerker Agristo, volgt Mathieu Vrancken op. Die laatste, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de sectorvakgroep Akkerbouw bij Boerenbond, wordt ondervoorzitter.

Facturen van de diverse teelthandelingen moeten ook op naam staan van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.

Enkel landbouwer die hoofdteelt verbouwt, kan betalingsrechten activeren

Actueel

Vanaf 2022 kunnen betalingsrechten enkel nog geactiveerd worden door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. De geactiveerde betalingsrechten moeten wel in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, op 30 april. Dat laat het Departement Landbouw en Visserij weten.

Jonas en Guido verdelen de taken rond de akkerbouw onder zich.

Landbouwbedrijf Lemaire-Taelemans: “Als demobedrijf moet je een voorbeeld kunnen zijn voor anderen”

Akkerbouw

Al voor het tweede jaar is het landbouwbedrijf Lemaire-Taelemans de locatie voor innovatie. Het Departement Landbouw en Visserij heeft, in samenwerking met de praktijkcentra akkerbouw, namelijk demovelden in het glooiende Lennik aangelegd in de voornaamste akkerbouwteelten. “We willen een voorbeeldbedrijf zijn naar de buitenwereld, maar ook naar de landbouwers toe”, vertelt Jonas Lemaire.

Gofor is een nieuw aardappelherbicide bij Bayer dat Andreas Vandersmissen ons kon voorstellen.

Drie nieuwe middelen te ontdekken bij Bayer

Nieuws van maatschappijen

Het is een traditie geworden om eind juni in Houtain-le-Val het proefplatform van Bayer CropScience te bezoeken. Naast nieuwigheden demonstreren is het een blijvende zoektocht naar partners en positionering van middelen.

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering onveranderd

Aardappelen

Belgapom deed op 9 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt al enkele weken 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Behoud en verhogen van bodemorganische stof is de belangrijkste bodemuitdaging.

Europese landbouwbodems op weg naar klimaatslim en duurzaam beheer

Akkerbouw

Onze bodems leveren ons niet alleen voedsel, maar ook een breed scala aan ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en waterberging. Onder meer door het veranderende klimaat en intensief bodembeheer staan verschillende van die diensten al jarenlang onder druk. Dat wil Europa veranderen met EJP SOIL, een Europees ’Joint Programme’ met onderzoeks- en beleidsactoren uit 24 Europese landen.

In maïs wordt zowel de chemische, mechanische als combinatie chemisch/mechanisch onderzocht.

Onkruidbestrijding in maïs onderzocht

Akkerbouw

Omwille van het gekende virus kon er vorig jaar geen bezoek doorgaan aan de proefhoeve van de Universiteit Gent en Hogeschool Gent te Bottelare. Dit jaar konden beide instituten met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen wel een bezoek organiseren.

Via een webinar gaf de Tiense Suikerraffinaderij toelichting bij de afrekening van de bieten van 2020 en bij de nieuwe contracten voor 2022.

Tiense Suikerraffinaderij brengt verbeteringen aan bietencontract 2022 aan

Akkerbouw

Interprofessionele discussies hebben verbeteringen aangebracht aan het huidige bietencontract, zo stelde Erwin Boonen, directeur grondstoffen van de Tiense Suikerraffinaderij tijdens een online vergadering op 1 juli.

Het EFSA gebruikte ongefundeerde studies bij de beoordeling of glyfosaat kankerverwekkend is.

Europees voedselagentschap weer onder vuur na bedenkelijke glyfosaatstudies

Actueel

Bijna alle studies waarop Europa zich baseerde om het bestrijdingsmiddel glyfosaat toe te laten, rammelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat ‘De Standaard’ kon inkijken.

Geen verandering in Belgapom-notering

Aardappelen

Belgapom deed op 2 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. De Belgapomnotering voor Fontane bestond wel en bedraagt nog altijd 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Annelien Van Gorp, Technical Manager Zaden, gaf toelichting bij nieuwe en bekende graanvariëteiten.

Aveve laat nieuwe graanrassen ontdekken

Nieuws van maatschappijen

Aveve-Arvesta gaf ook dit jaar de vakpers de mogelijkheid om haar nieuwe graanvariëteiten te ontdekken, naast bekende waarden op haar proef- en demoplatform. Naast rassenonderzoek liggen er fyto- en bemestingsproeven aan.

De droogtecrises tonen aan dat de nood aan begeleiding bij duurzame irrigatie hoog is.

Van voldoende water tot slimme technieken

Akkerbouw

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat leidde de afgelopen 4 jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. De beschikbaarheid en het beredeneerd gebruik ervan is dan ook een belangrijk topic geworden. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw.

Zowel vormingscentra, praktijkcentra, het departement Landbouw en Visserij,  toeleveringsbedrijven als andere bedrijven organiseerden webinars  om de fysieke activiteiten op het veld te vervangen.

Voorlopig 29% P2-houders in orde voor verlenging in november 2021

Akkerbouw

Volgens de wet is het verplicht om over een fytolicentie te beschikken als je professionele gewasbeschermingsmiddelen wil aankopen en gebruiken voor beroepsactiviteiten. Landbouwers hebben doorgaans een P2-fytolicentie nodig. Uit cijfers van midden juni blijkt dat momenteel slechts 29% van de P2-houders in orde is voor verlenging van de fytolicentie in 2021.

Wat betreft granen, benadrukken gewasadviseurs Michiel Hubau en Dirk Butaye het belang van Revysol en verkorting.

Minder puntvervuiling, resistentiebestrijding én nieuwe middelen bij BASF

Nieuws van maatschappijen

Een duurzame toekomst kan alleen als alle partijen achter één en hetzelfde doel staan en samenwerken, vindt BASF. De Easyconnect is hiervan een voorbeeld. Hiermee wordt een mooie stap vooruit gezet op vlak van minder puntvervuiling en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In de proefvelden duidt BASF het belang aan van de nieuwe producten op basis van Revysol in het fungicideschema bij granen, van juiste verkortingsstrategieën bij granen en van de vooropkomst bij bieten.

Vlas legt als teelt weinig druk op de omgeving, omdat het weinig bemesting vraagt en een positieve invloed heeft op de volgteelten en de biodiversiteit. Vlas gedijt het best op vruchtbare gronden en kan maar om de 6 tot 8 jaar op hetzelfde perceel geteeld worden.

Satellietbeelden ondersteunen vlastelers en verduurzamen teelt

Actueel

Inagro, ILVO en VITO werken samen aan een toekomstgerichte monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei.

Voor de provincie Antwerpen werd dit jaar Linda Van Dessel Korte Keten Kop 2021. Zij baat samen met haar man Raf Storms het tuinbouwbedrijf met hoevewinkel Recht van ’t Veld uit.

Korte Keten Kop 2021: Recht van ‘t Veld veroverde hart van Vlaanderen

Groenten

Mensen vinden alsmaar meer hun groenten, fruit, en zelfs verwerkte producten in de rekken van hoevewinkels. Dat is ook het geval bij Linda Van Dessel en haar man Raf Storms. Zij baten de boerderij met hoevewinkel Recht van ’t Veld uit. “Of zoals wij het wel eens noemen: van het land tot bij de klant!” Met bijna één derde van de stemmen werd Linda verkozen tot

dé Korte Keten Kop 2021.

Directeur productie Rik Decadt:  We hebben in het algemeen geen dramatisch jaar achter de rug.

2021 is Internationaal Jaar van Groenten en Fruit maar “eigenlijk vieren we dat elk jaar”

Groenten

Het jaar 2021 werd uitgeroepen als het ‘Internationaal Jaar van Groenten en Fruit’. Ondertussen is 2021 al halfweg, en we merken dat de belangstelling in verse groenten en fruit zeker niet gedaald is. Mede door corona moesten velen noodgedwongen de horeca links laten liggen en thuis hun potje groenten en fruit klaarmaken. “Daarnaast zijn er in de laatste 20 jaar wel wat trends die duidelijk worden”, aldus Rik Decadt, directeur productie bij REO Veiling.

Na het doorsturen van alle info, gebruik makend van artificiële intelligentie en 5G, naar de taakkaart spuit de machine enkel de plaatsen die als onkruid werden gedetecteerd door de drone.

Automatische drones, 5G en artificiële intelligentie ingezet voor de onkruidbestrijding van de toekomst

Akkerbouw

Tot maar liefst 80 % minder gewasbescherming (in de 2de spuitgang) én dezelfde opbrengst? Via 5G en artificiële intelligentie kan in realtime (direct) aan plaatsspecifieke onkruidbestrijding worden gedaan. Voor deze hoogtechnologische ontwikkeling op weg naar een verdere verduurzaming van de landbouw werken ILVO, UGent, IMEC, Proximus, Robovision, Exobotic, Flanders’Food en het Innovatiesteunpunt samen.

Vooraan de tractor wordt het elektrolyt Volt.Fuel verspoten, achteraan volgt de elektrocutie van het aardappelloof.

Nieuwe techniek voor loofdoding in aardappelen

Nieuws van maatschappijen

Nufarm en Crop.Zone gaven ons een pre-introductie van de nieuwe techniek ‘NuCrop’. Deze is er voor de loofdoding in aardappelen en is gebaseerd op de toediening van een elektrolyt, gevolgd door het elektrisch loofdoden. De techniek wordt doorontwikkeld om ook onkruid te bestrijden.

De onderzoeker merkt op dat dwergroest heel vroeg de gerst aantastte.

Kiezen tussen tolerante of hybride gerstrassen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) legde ook vorig jaar rassenproeven aan in gerst. Deze gingen door op het demobedrijf Lemaire-Taelemans in Lennik. Het werd een jaar met weinig bladluizen, maar met een hoge dwergroestdruk. Het hangt echter van de bedrijfsvisie af of je voor hybride rassen kiest of voor rassen die tolerant zijn voor het dwergvergelingsvirus.

Vooral de larven van de coloradokever zorgen voor veel vraatschade.

Coloradokever op meerdere plaatsen gespot

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt in zijn nieuwsbrief dat op verschillende plaatsen coloradokever is gespot. Aardappelopslag verwijderen is een goede preventieve maatregel. Bestrijden doe je best bij een hoge bezetting.

Flim gaat aardappelpootgoed beschermen tegen zilverschurft en rhizoctonia.

Zowel bedrijfs- als productnieuws bij Belchim

Nieuws van maatschappijen

Omwille van Covid-19 konden enkel Belgische en Nederlandse bezoekers deze maand terecht op de proefhoeve van Belchim in Londerzeel. Er viel weer heel wat info te rapen over middelen, maar ook over het bedrijf zelf.