Een valk als vriend: “We jagen als gelijken”

Akkerbouw

Hoewel de valkerij al langer dan 4.000 jaar bestaat, is deze jachtvorm in onze tijd nog springlevend. “Het is een heel ecologische manier van jagen, die perfect efficiënt kan ingezet worden in de landbouw”, aldus Kris Ulens, voorzitter van de Belgische Valkerij Federatie. “Een dier kan gewend raken aan een kanon, maar het silhouet van een roofvogel aan de horizon? Dat went nooit.”

Stabiele marktstemming voor Fontane en Challenger

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt nog steeds 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). Die prijs houdt al meer dan een maand aan. De marktstemming is stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €70,00 (ex. BTW) in een vaste markt.

Droogte is een steeds vaker terugkerende plaag in Limburg.

Limburgs initiatief voor meer professionele, innovatieve en droogtebestendige landbouw

Akkerbouw

De Limburgse land- en tuinbouw moet toekomstbestendig gemaakt worden met professionalisering, innovatie en nieuw waterbeleid. Daarbij moeten ondernemingen, kenniscentra en overheid intensief samenwerken. Dat is de insteek van het nieuw gelanceerde Limburgs Agro Platform (LAP). Men gaat onder meer onderzoeken of een Limburgse graduaatsopleiding voor de sector nodig is.

Het natte weer heeft impact op de aardappeloogst, en de bewaring.

PCA: oogst loopt vertraging op, bewaring niet gemakkelijk

Akkerbouw

Het Proefcentrum Aardappelen (PCA) ziet de Belgische oogst vertraging oplopen. Eind september was het al nat na een weekend met bijzonder veel neerslag op korte tijd. Ondertussen is het regionaal nog vele keren natter geworden in het veld. In de slechtste regio’s viel sinds 23 september al meer dan 200 mm. In de droogste delen van het land bleef de neerslag beperkt tot 35 mm (Kempen).

Seizoensarbeiders spelen een grote rol in de landbouw.

Limburgs gouverneur verlengt regels voor seizoensarbeiders

Akkerbouw

Gouverneur Jos Lantmeeters heeft het politiereglement over de coronamaatregelen voor seizoensarbeiders in Limburg verlengd. De regels gaan onmiddelijk in en gelden tot en met 30 november 2020.

Een studie van de UCLeuven identificeert een dreiging voor bestuivers

Bieten

Onderzoekers van het Earth and Life Institute raden aan om te stoppen met het gebruik van neonicotinoïden. Dit werd besloten op basis van hun onderzoek.

Sinds 1 januari geldt een verbod op het gebruik van chloorprofam in de EU.

Tijdelijke residulimiet chloorprofam dichterbij

Akkerbouw

De Europese Commissie bepaalt de tijdelijke mrl (t-mrl) voor chloorprofam op 0,4 ppm. Deze residulimiet voor consumptieaardappelen is geldig vanaf de oogst van 2021. Nu is het aan de Europese Raad en het Europees Parlement om een finaal oordeel te vellen. De publicatie daarvan wordt verwacht over 3 tot 6 maanden.

Uit een recente steekproef blijkt dat 25% van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80% van de aangekochte hoeveelheid kunstmest daadwerkelijk aangeeft bij de Mestbank.

Demir verplicht digitaal kunstmestregister

Akkerbouw

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verplicht een digitaal kunstmestregister voor alle handelaars en voor landbouwers. Daarmee wil ze vermijden dat er kunstmest op de velden belandt die niet wordt aangegeven.

De eindopbrengst van Bintje blijft dit jaar duidelijk achter door de droge omstandigheden.

Eindopbrengst Bintje blijft steken rond 40 ton/ha

Akkerbouw

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt bemonsterde de praktijkpercelen met het ras Bintje dit seizoen slechts tweemaal. Na loofdoding noteerden ze een totale opbrengst (alle sorteringen en afval) van 40 ton/ha met een variatie van 23 tot 55 ton/ha.

Belgapom: notering verandert niet

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). Die prijs is sinds begin september dezelfde. De marktstemming is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €70,00 (ex. BTW) in een vaste markt.

De warmste septembermaand ooit, werd in 2020 genoteerd.

September 2020 is de warmste septembermaand ooit gemeten

Akkerbouw

Wetenschappers van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF) hebben bekendgemaakt dat september 2020 wereldwijd 0,05 °C warmer was dan september 2019, de maand die voorheen als warmste septembermaand ooit gold.

Paul en Stéphane de Cartier. Paul: “Wat betreft de toekomst van De Kruisberghoeve gaan wij ons vooral richten op verbreding van het assortiment. En verder toegevoegde waarde leveren aan het product.”

‘Ook als akkerbouwer blijft het industriële bloed stromen’

Akkerbouw

Het akkerbouwbedrijf De Kruisberghoeve in Arendonk is een modern en op de toekomst gericht bedrijf. De groentewasserij wast zowel de eigen producten als die van derden, tot aan zoete aardappels uit Zuid-Afrika aan toe. Wat betreft de toekomst wil het bedrijf zich richten op verbreding van het assortiment. Paul de Cartier: “En proberen om een deel van de toegevoegde waarde verderop in de keten meer naar je toe te trekken.”

Extinction Rebellion is een internationale beweging die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Extinction Rebellion voert actie tegen herziening Europese pesticideregels

Akkerbouw

Enkele tientallen activisten van de radicale milieubeweging Extinction Rebellion (XR) hebben dinsdagmiddag op het Luxemburgplein voor het Europees Parlement in Brussel geprotesteerd tegen een herziening van de evaluatiecriteria van pesticiden die wordt bestudeerd.

Barias is in de voedingswereld actief als verpakkingsspecialist.

Samenwerking Greenyard en Barias brengt West-Vlaamse bloemkoolrijst naar Amerika

Akkerbouw

Groentenverwerker Greenyard en verpakkingsbedrijf Barias gaan samen West-Vlaamse bloemkoolrijst naar de VS brengen. De bedrijven denken door samen te werken te kunnen voldoen aan de strenge normen van de Amerikaanse markt.

Airinov staakte de activiteit. Olivier De Backer zoekt een bedrijf dat eenzelfde dienst kan leveren

"Er zijn nog steeds obstakels, maar agrarische drones hebben toekomst in België"

Akkerbouw

In Dongelberg heeft Olivier De Backer geïnvesteerd in een landbouwdrone om zijn klanten een nieuwe dienst aan te bieden, gaande van de overvlucht en de analyse van hun percelen tot de gemoduleerde toepassing van stikstof volgens de behoeften van de gewassen. Verschillende gebeurtenissen leidden er echter toe dat hij deze activiteit tijdelijk stopzette, na twee seizoenen zonder problemen en na 500 ha overgevlogen te hebben. Hij geeft zijn project echter niet op, in de overtuiging dat de vraag naar dit soort diensten de komende jaren zal toenemen.

Het departement Landbouw en Visserij vraagt landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen om deze bevraging zeker in te vullen.

Individuele bevraging randvoorwaarde erosiebestrijding

Akkerbouw

Het departement Landbouw en Visserij heeft een individuele bevraging gepubliceerd over de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding. De bevraging kan tot en met 18 december worden ingevuld op het e-loket. Zeker landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen worden aangemoedigd om deze bevraging in te vullen.

CBB vraagt om een objectieve benadering van gewasbescherming.

CBB: regering, schaf gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar af

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB) vindt dat de regering niet op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen mag verbieden. Peter Haegeman, secretaris-generaal: "Het is al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van werkbare alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden."

De inzet van herbicides, fungicides en insecticides liet Corteva screenen door Wageningen University & Research, PPO, te Lelystad (NL)

Werking van middelen(combinaties) nagaan bij Corteva

Akkerbouw

Corteva, ontstaan uit Dow Agrosciences, Dupont en Pioneer besteedde een groot deel van zijn proefveldwerking uit aan het Nederlandse onderzoekscentrum PPO in Lelystad. De onderneming liet Landbouwleven kennismaken met de proefveldwerking en de nieuwe middelen die eraan komen.

Jacob Van den Borne:  Het is spijtig dat bepaalde middelen op basis van emotie worden verbannen.

Jacob Van den Borne : Technologie versterkt de kracht van natuurbehoeften met beschikbare middelen

Aardappelen

Precisielandbouw is in de bedrijfsvoering van Van den Borne Aardappelen, op de grens van Vlaanderen (Postel) en Nederland (Reusel), al jaren sterk ingeburgerd. “Het is een verzameling van hulpmiddelen om beter te kunnen boeren, maar hiervoor moet men nog altijd in het veld gaan en de handen vuil maken”, zegt Jacob van den Borne. “Alleen zo snapt men hoe Moeder Natuur werkt.”

Men zoekt deelnemers met maïs in gebiedstype 2 of 3.

Deelnemers gezocht: vergelijk groenbedekkers na maïs

Maïs

Hooibeekhoeve en de andere partners van het demoproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs’ zoeken nog extra deelnemers in de provincie Antwerpen. Zie jij het zitten om op jouw percelen de vergelijking te maken tussen 2 groenbedekkers? Reageer dan voor 10 oktober op deze oproep!