Witziekte gespot in cichorei

Bieten

Het KBIVB meldt zichtbare symptomen van witziekte in cichoreipercelen. Waar nodig moet behandeld worden.

Er is een verschil in persistentie tijdens extreme droogte.

Italiaans raaigras: nieuwe rassen brengen aanzienlijk meer gras op dan oude

Akkerbouw

Melkveehouders kunnen tot 20% meer gras (in droge stof) van hun land halen door te kiezen voor nieuwe rassen. Dat blijkt uit een uitzonderlijk grote vergelijkende rassenproef Italiaans raaigras, uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Bovendien is het gras van nieuwe rassen ook beter verteerbaar voor de koeien en beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en roest. De melkveehouder kan door een doordachte rassenkeuze tot 2 ha grasland uitsparen.

In Noord-Limburg is op sommige plaatsen het hakselen al begonnen.

Eerste maïs in Noord-Limburg al gehakseld

Akkerbouw

De droge en warme weersomstandigheden van de afgelopen weken laten opnieuw hun sporen na in de maïs. Zodanig zelfs dat in Noord-Limburg een droge stof percentage werd gemeten van 26 tot 27% en hier en daar als maïs werd gehakseld. Dat meldt het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) in een eerste afrijpingsbericht.

Beregeningsverboden waarbij alleen ‘s nachts mag worden beregend, leiden nauwelijks tot minder waterverlies, zo concluderen de onderzoekers.

Studie: Beregeningsverbod overdag weinig effectief

Akkerbouw

Nieuw wetenschappelijk onderzoek in Nederland toont aan dat beregening overdag vergelijkbare verdampingsverliezen oplevert als beregening ’s nachts. Het instellen van een verbod op het beregenen overdag levert daarmee weinig op om waterverliezen te beperken, aldus boerenorganisatie LTO Nederland.

De gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.

Staalname voor de groeicurve door ISCAL Sugar

Bieten

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar op 10 augustus zijn te zien in onderstaande tabel.

Onderzoekers willen oogstzekerheid koolzaad verbeteren

Akkerbouw

De uitzaai van koolzaad voor het nieuwe seizoen dient zich snel aan. Daardoor is er niet veel tijd tussen de verwerking van de oogstresultaten uit de rassenproeven en de publicatie ervan, die landbouwers helpt bij hun rassenkeuze. Onderzoekers van Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant willen de oogstzekerheid van koolzaad verder opkrikken door plaagwaarnemingen en kennisverspreiding daaromtrent via nieuwsbrieven.

Het werken met plantenbeschermingsmiddelen vergt een grote aandacht vanwege de gebruiker en het respecteren van aan aantal veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van de aangepaste beschermende uitrusting.

Hoe kan men zich goed beschermen bij het werken met fytoproducten?

Akkerbouw

Op het ogenblik dat vele teelten moeten beschermd worden tegen allerlei belagers, vergt het gebruik van fytoproducten de nodige voorzichtigheid van de gebruiker. Het dragen van beschermingskledij is daarbij essentieel. Samen met de vzw Preventagri herinneren we hierbij aan de regels van goede landbouwpraktijken.

4 mei (maaisnede op 16 april)

Overweeg granen in het teeltplan

Granen

Verschillende partners van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) voeren al verschillende jaren onderzoek naar vruchtwisseling. Granen hebben binnen een teeltrotatie een belangrijke functie en hebben ook een potentieel als voedergewassen. Dit omdat landbouwers steeds meer beperkt worden in het voorzien van ruwvoeder. Een nieuwe techniek waarbij men eerst het graan maait, dan verder laat ontwikkelen en uiteindelijk droog of als gehele plant silage (GPS) oogst zou soelaas kunnen bieden. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven staat ons te woord over de vorderingen in de proef rond valorisatie van granen voor ruwvoeder.

De USDA voorziet stijgende graanvoorraden.

Mondiale oogstramingen: graanvoorraden stijgt naar record

Economie

De wereldwijde tarwevoorraad stijgt met 2 miljoen ton naar een record van 316,8 miljoen ton. Dat blijkt uit de gezaghebbende oogst- en voorraadramingen van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA). De USDA heeft oogstverwachtingen voor de VS, Rusland en Brazilië verhoogd. Voor de EU schrijven de Amerikanen een min op. Op de maïsmarkt ziet de USDA ook de voorraad toenemen met circa 2 miljoen ton.

Dien uw aanvraag aardappelen of sierteelt voor het Covid-19 steunfonds op tijd in

Aardappelen

Bent u een aardappelteler of sierteler en kreeg u door de coronacrisis uw producten niet verkocht? Dan kunt u via het Departement Landbouw en Visserij een beroep doen op het steunfonds voor aardappelen en sierteelt.

Vanwege COVID-19 gaat de Aardappeldemodag dit jaar online door, met verschillende sprekers en een interactieve plattegrond om de standhouders te ‘ontmoeten’.

Aardappeldemodag gaat dit jaar online door

Aardappelen

Om de 2 jaar gaat de Nederlandse Aardappeldemodag door in Westmaas. Het is een heus evenement met kraampjes, veel machines en een hoop gezelligheid. Dit jaar besliste de organisatie dat de Aardappeldemodag online doorgaat, vanwege COVID-19 en de veiligheidsmaatregelen hieromtrent. Dit zal op 19 augustus doorgaan, en mensen kunnen zich nu al inschrijven.

Roger Mylle, stichter Mydibel.

Roger Mylle (80), stichter Mydibel-groep, plots overleden

Aardappelen

Aardappelverwerker Mydibel meldt dat stichter Roger Mylle op 80-jarige leeftijd plots is overleden. Onder zijn inspiratie groeide Mydibel uit tot een belangrijke speler. Hij was een bron van creativiteit, innovatie en inspiratie.

De hitte bezorgt de aardappelsector stress.

Hitte geeft aardappelgewas rake klappen

Aardappelen

De laatste week swingden de temperaturen de pan uit. Ook de komende dagen wordt het bloedheet. Net als andere gewassen, lijdt ook het aardappelgewas hieronder. Dat meldt het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) in de nieuwsbrief. Het loof van halfvroege rassen sterft af en aangroei is niet optimaal. De ontwikkeling van aardappelziekte is wel vertraagd.

Bij meerdere velden is de drempel voor cercospora sinds einde vorige week bereikt.

Verdere evolutie van roest, ontwikkeling van cercospora in bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden tonen een verdere evolutie van roest, maar ook dat meerdere velden de drempel voor cercospora sinds einde vorige week bereikt hebben.

De Belgische perenoogst wordt geraamd op ongeveer 362 miljoen kg, of 9% meer dan vorig jaar.

Sector verwacht lagere appeloogst en hogere perenoogst in België

Akkerbouw

De eerste oogstramingen voor het seizoen 2020-2021 geven aan dat we in Europa voor zowel appelen als peren afstevenen op een normale oogst. Voor België is het beeld enigszins anders. Ten opzichte van vorig jaar zullen er in België 31% minder appelen en 9% meer peren geoogst worden, zo meldt het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT).

Vijfsterrenboer Walter Everaert: “We houden van de natuur, maar er zijn grenzen”

Akkerbouw

Met de natuur werken, het biedt voordelen. Zeker als het gaat om het imago van de landbouw naar de buitenwereld toe. “Ik werk graag met natuur, vergroening is nodig”, vertelt landbouwer Walter Everaert. Hij doet al enkele jaren aan vergroening en implementeert landschapselementen. “Maar ik ben voorzichting. Er zijn grenzen. Financieel rendement blijft belangrijk.”

Bloemenrijke akkerranden kunnen insecten aantrekken.

Landbouw en natuur rendabel verzoenen, het kan!

Akkerbouw

Landbouw en natuur staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Dat hoeft echter zo niet te zijn. Met het project ‘Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur’ wil regionaal landschap Dijleland zich inzetten voor boerennatuur. Ze stimuleren landbouwers om maatregelen te nemen voor de natuur. Door bijvoorbeeld voedsel te voorzien, maar ook door nestplaatsen onverstoord te laten of ruimte voor nestplaatsen te creëren. Landbouwers worden hierin ondersteund, en worden geholpen in de kosten.

Aardappeldemodag Online op 19 augustus

Aardappelen

Om de 2 jaar gaat de ‘Aardappeldemodag’ door. Een heus evenement met kraampjes, veel machines en een hoop gezelligheid. Dit jaar besliste de organisatie dat de ‘Aardappeldemodag’ online doorgaat, vanwege COVID-19 en de veiligheidsmaatregelen hieromtrent. Dit zal op 19 augustus doorgaan, en mensen kunnen zich nu al inschrijven.

Piet Vandermersch kweekt vleesvee van het Belgisch witblauw.

Wie het klimaat en ecologische voetafdruk zo belangrijk vindt, wil die meer betalen?

Aardappelen

Vleesvee en aardappelen, of omgekeerd. Piet Vandermersch (55) zet in op beiden. “Wie het altijd maar heeft over die ecologische voetafdruk of over het veranderende klimaat moet ook handelen in geweten: koop lokaal! En betaal daar dan ook iets meer voor.” Maar burgers zijn vaak geen consumenten, of is het omgekeerd? “Vergeet niet dat we in Vlaanderen boeren in onze lochting.”

De technologie laat al toe om de bodemvruchtbaarheid in kaart te brengen, zodat de variatie in het veld op elke plek duidelijk is.

Dierlijke mest precies uitrijden

Akkerbouw

Vlaamse landbouwers voeren nog maar al te vaak een uniforme dosis mest toe per veld. Echter, door variatie in het veld heeft niet elk plekje dezelfde noden. Te veel toedienen heeft een impact naar milieu toe, te weinig dan weer naar rendabiliteit. In het LA-traject Precisiemest zullen verschillende scenario’s voor precisiebemesting met dierlijke mest onderzocht worden en vergeleken worden met de gangbare praktijk.