BelOrta veilt eerste primeurasperges

Liefhebberstuin

Vandaag, 3 februari 2020, trapte BelOrta het aspergeseizoen traditiegetrouw af met de veiling van de primeurasperges voor een goed doel.

Friese boeren betrokken bij afvalzwendel uit België

Akkerbouw

Twee Nederlandse melkveehouders uit Koudum en Oudemirdum worden verdacht van betrokkenheid bij een nieuw soort afvalzwendel. Tegen betaling hebben zij restafval aangenomen uit Belgische serres, melden de Leeuwarder Courant en AD.nl afgelopen zaterdag.

Schommelende prijzen op vlasmarkt

Akkerbouw

Op de vlasmarkt wordt gezien dat de prijzen voor de lange vezels op een redelijk niveau zijn. Het zijn wel niet meer de piekprijzen van een 6 à 9 maand geleden.

Het streven naar steeds lagere residu’s kan de voedsel- veiligheid schaden.

Vooral de burger moet worden gesensibiliseerd

Akkerbouw

Verschillende aspecten rond plantengezondheid staan al jaren ter discussie. Gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten, veredeling, transport,… over al deze aspecten rond plantengezondheid vloeide de inkt geregeld. Dit jaar riep FAO 2020 uit tot het ‘Internationale Jaar van de Plantengezondheid’. Wat vaak onderbelicht is, aldus Peter Jaeken van Phytofar, is de rol van de burger bij internationale reizen en de mogelijke insleep van schadelijke organismen.

Minister Crevits (uiterst rechts) bezocht vrijdag een varkenshouderij en Inagro, een centrum voor praktijkonderzoek in West-Vlaanderen. Ze sprak er onder meer met Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker (uiterst links).

1,2 miljoen euro subsidie voor praktijkcentra land- en tuinbouw

Akkerbouw

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits kent 1,2 miljoen euro toe aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw. Het doel is om innovatie te stimuleren en versneld ingang te doen vinden bij de boeren en tuinders. Dat heeft minister Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van haar bezoek aan Inagro in Beitem bij Roeselare, het West-Vlaams praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw.

Interview met de Amerikaanse landbouwminister: landbouw is de real deal

Economie

De Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue heeft er vertrouwen in dat de EU en de VS op landbouwgebied – een traditionele conflictzone – dichter bij elkaar komen. In een interview met Landbouwleven benadrukt de boerenzoon dat ook de VS duurzaamheid belangrijk vindt. Volgens hem verdient de VS een beter reputatie dan dan het een land is van ‘chloorkippen’ of ‘hormoonvlees’. Maar vooral: laat meer Amerikaanse producten toe, want Trump is vastberaden...

Verplichte stikstofanalyses moeten digitaal aangevraagd worden

Akkerbouw

Na de fosfaatstalen en de nitraatresidustalen moeten landbouwers vanaf nu ook hun aanvragen voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies indienen via de staalnameapplicatie SNapp op het Mestbankloket.

Eeuwfeest van het Algemeen Belgisch Vlasverbond gestart

Akkerbouw

Gisterenavond vond het Kick Off event van het Eeuwfeest van het Algemeen Belgisch Vlasverbond plaats. In aanwezigheid van Gouverneur Carl Decaluwé en tal van andere prominenten, werd het eeuwfeest gelanceerd in grandeur met zowel binnenlandse als buitenlandse vertegenwoordigers van de vlassector.

Een vanggewas wordt na een hoofdgewas geteeld om de uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, tegen te gaan.

ABS trekt naar Grondwettelijk Hof vanwege Map 6

Akkerbouw

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) stapt naar het Grondwettelijk Hof om een betere overgang van Map 5 naar Map 6 voor elkaar te boksen. ABS zegt nadrukkelijk niet de vernietiging van de strengere mestwetgeving na te streven. Maar de organisatie kant zich tegen de manier waarop sommige regels werden ingevoerd of aangescherpt.

Aandachtspunten bij de start van het bemestingsseizoen

Wetgeving

Met MAP 6 werden gerichte maatregelen ingevoerd die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Waarmee moeten de landbouwers rekening houden bij de start van het uitrijseizoen? De VLM zet in dit artikel een aantal aandachtspunten in de kijker.

VLAM start met een nieuwe campagne voor bio

Akkerbouw

VLAM trapt een nieuwe campagne af voor bio. Dankzij Europese subsidies kan de spil van de communicatie over bio, de website allesoverbio.be, verrijkt worden met een impactvolle video- en tv-campagne. Het totaalbudget voor de nieuwe campagne bedraagt ruim 2,3 miljoen euro over 3 jaar waarvan 70% wordt bijgepast door de EU.

Belgapom-prijsstijging voor Challenger

Aardappelen

Voor Bintje, Challenger en Fontane spreekt Belgapom over een prijs van 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Voor Challenger betekent dit een stijging.

Voor Challenger blijft de markt stabiel, met een evenwicht tussen vraag en aanbod. Voor Bintje is de vraag nog steeds groter dan het aanbod, met andere woorden een vaste marktstemming. Voor Fontane is de markstemming prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

REO Veiling vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt (Colruyt).

REO Veiling roept boerenkool terug

Groenten

In overleg met het FAVV heeft REO Veiling besloten om boerenkool uit de verkoop te halen. Dit doen ze wegens de overschrijding van het toegestane maximum voor residuen van de bestrijdingsmiddelen Tebuconazool en Difenoconazool.

De bietencampagne duurde met 128 dagen deze keer wel langer dan anders.

Opbrengst bietencampagne Tiense Suiker ‘gemiddeld tot goed’

Bieten

Met een opbrengst van 90 ton per hectare en een suikergehalte van gemiddeld boven de 17,5% is de opbrengst van de bietencampagne voor Tiense Suiker dit jaar volgens Jan Ingels, directeur van de Tiense fabriek, "gemiddeld tot goed" in vergelijking met de vorige jaren.

Groenten en fruit zijn de belangrijkste productgroepen.

Amerikaanse biomarkt groeit voortdurend

Akkerbouw

De Amerikaanse markt voor bioproducten groeit voortdurend. In 2018 was het biologisch marktaandeel 5,7%. De aanvoer van primaire landbouwgrondstoffen was de afgelopen jaren soms problematisch, maar is de afgelopen periode opnieuw sterk verbeterd. Het American Trade Association (OTA) heeft positieve verwachtingen voor de komende jaren.

Om de uitrol in Vlaanderen verder te stimuleren, wordt bovendien onderzocht onder welke voorwaarden quinoa een rendabele teelt kan worden.

Vlaamse teelt van quinoa zit in stroomversnelling

Akkerbouw

Op korte termijn een verdrievoudiging van het areaal duurzaam geteelde quinoa voor de lokale (Vlaamse) markt. Dat is het doel van Quinoa Lokaal of kortweg QUILO, een nieuw project waarin de onderzoekscentra ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de krachten bundelen met een 20-tal pionier- en kandidaat-telers, toeleveranciers en potentiële afnemers.

Doel van het onderzoek is te komen tot manieren waarop minder externe productiemiddelen zoals brandstof, water en meststof gebruikt hoeven worden.

Enquête over aardappel-, tarwe- en groenteteelt in België

Akkerbouw

Kan een adequaat beheer van de bodembiodiversiteit bijdragen tot de aanpak van de huidige economische, sociale en milieutechnische uitdagingen in de landbouw? Dat is de centrale vraag in het project SoildiverAgro. Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, zoeken de projectpartners Inagro, PSKW, ILVO en POMONA boeren en tuinders om enkele vragen te beantwoorden.

Ruim 8 op de 10 landbouwers voldoet aan de regels rond vanggewassen.

ABS laakt besluit van Mestbank over vanggewassen: boetes onrechtvaardig

Akkerbouw

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vindt dat landbouwers een pluim verdienen voor het feit dat 82% voldoet aan de verplichting voor het inzaaien van vanggewassen. De organsiatie roept de Mestbank dringend op om nu wel pragmatisch te handelen en dus geen boetes uit te delen. ‘Een draagvlak creëer je niet met blinde repressie’, heet het in een verklaring. Minister Zuhal Demir antwoordt tegenover Belga geen boeren te pesten.

In het Verenigd Koninkrijk beschikken ze over een toelating om zaad te coaten met Force (200 g/l tefluthrin, CF). Het is toegelaten deze coating hier te gebruiken, indien ze in het VK werd geproduceerd.

Uien/bonenvlieg bestrijden zonder Mundial

Groenten

Mundial kan niet langer ingezet worden. Alternatieven zijn beschikbaar en kunnen in combinatie met goede teeltpraktijken de schade sterk reduceren.

10

“Champignons of groenten, we zeggen geen ‘nee’ tegen een uitdaging”

Akkerbouw

Jong en ambitieus, zo zou je Maarten en Vincent Van Schoonbeek kunnen noemen. Samen met hun vader Eugene baten deze vitale dertigers hun, zoals ze het zelf noemen, ‘erg gemengd’ bedrijf uit. “We hebben groenten, traditionele akkerbouw, veeteelt en korte keten. En dat loopt goed”, vertelt Maarten. “We probeerden champignons en een biologische kippenstal, maar van het een werden we allergisch, en het ander kwam niet van de grond.”