Verwijder regelmatig schieters in bietenvelden

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat ‘schieters’ nu reeds in verschillende bietenpercelen waargenomen worden. Ze bevelen aan om ze nu al te verwijderen en dit regelmatig te doen.

Op de percelen van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat nog veel meer te bezichtigen dan enkel eiwitgewassen, zoals brouwgerst.

Diversificatie met eiwitgewassen of…met andere innovatieve teelten?

Akkerbouw

Als een landbouwer voor diversificatie kiest in zijn teelten, heeft hij heel wat keuze. Een eiwitgewas misschien, maar ook andere teelten, zoals brouwgerst, kunnen interessant zijn. Vorige week stond koolzaad in de kijker, maar het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant herbergt nog heel wat ander onderzoek naar innovatieve teelten. Hieronder geven we een greep uit hun aanbod.

De sterk gestegen energieprijzen hebben een impact op de droogkosten voor graan.

Droogkosten granen verdubbeld tegenover vorig jaar

Granen

De droogkosten voor granen voor oogst 2022 zijn ongeveer verdubbeld tegenover 2021. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden van sectororganisatie Fegra. Ongetwijfeld ligt de oorzaak bij de sterk gestegen energieprijzen.

Volgens Colruyt zal iedereen in deze keten een correcte prijs krijgen voor het geleverde werk.

Colruyt liet 29 ha biobaktarwe inzaaien

Granen

Colruyt Group liet dit jaar op 29 ha biobaktarwe inzaaien. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de ingezaaide oppervlakte van vorig jaar (12 ha).

De veredeling in granen is de laatste jaren sterk geweest wat betreft resistentie voor septoria, maar niet voor gele roest , aldus gewasadviseur Christian Walraevens.

Oplossingen zoeken met beperkt middelenpakket

Nieuws van maatschappijen

Met een steeds kleiner wordend middelenaanbod is gewasbescherming niet evident. Syngenta werkt aan nieuwigheden en zoekt ondertussen oplossingen met de bestaande middelen.

Door goede productieverwachtingen voor soja in Zuid-Amerika wordt verwacht dat de wereldwijde eindvoorraad in 2023 op een hoger niveau zal liggen dan in 2022.

Graanprijs blijft hoog door beknotte exportmogelijkheden uit Oekraïne

Economie

De groeiomstandigheden van enkele voedergewassen zijn, in diverse werelddelen, verbeterd. De verwachtingen van de wereldwijde eindvoorraden worden voortdurend bijgesteld.

De aardappelmarkt wordt door verschillende factoren geplaagd, wat voor onzekerheden zorgt.

Nieuwe aardappeloogst start met onzekerheden

Aardappelen

Half mei hoopten veel telers op een afloop van het seizoen met prijzen rond 30 euro/100 kg, maar regen besliste daar anders over.

V.l.n.r. Ilse Van den Broeck, directeur Hooibeekhoeve; Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Landbouw en Veerle Konings, coördinator LCV onthullen het eerste infobord dat bij de ontdekkingswandeling hoort.

Dubbel jubileum: 50 jaar Hooibeekhoeve en 25 jaar Landbouwcentrum voor Voedergewassen

Akkerbouw

Hooibeekhoeve, het Antwerps provinciaal onderzoekscentrum voor ondermeer voedergewassen en melkvee bestaat dit jaar 50 jaar. Op dezelfde locatie, in Geel Ten Aard, vindt ook het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) al 25 jaar onderdak.

Arvesta en Alken Maes werken samen met Belgische landbouwers om brouwgerst te telen. V.l.n.r. Simon Eyers (Arvesta), Ellen Mertens (brouwer), Edwin Zuidema (mouter) en landbouwer Geert Gille.

Alken Maes en Arvesta werken samen met lokale landbouwers voor Belgische brouwgerst

Akkerbouw

Bier is een typisch Belgisch product. Toch is het niet noodzakelijk met Belgische ingrediënten samengesteld. Daar proberen Alken Maes en Arvesta verandering in te brengen.

Het totaal areaal granen blijft dit jaar zo goed als status quo.

Meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten in 2022

Akkerbouw

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste voorlopige analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2022. Uit deze eerste analyse blijkt dat de Vlaamse landbouwer dit jaar meer zomertarwe, meer zomergerst en meer korrelmaïs inzaait. De stijging van het areaal zomergranen en korrelmaïs gaat onder meer ten koste van het areaal groenten.

Bij warm weer groeit zeekraal snel, en moet het verse gewas meer geoogst worden.

Zeekraal telen is niet eenvoudig

Groenten

Zilte groenten, zoals zeekraal, staan steeds meer in de belangstelling, ook omdat zeekraal in restaurants door koks steeds meer wordt gebruikt. Het is volgens de Zeeuwse zeekraalteler Hubrecht Janse absoluut geen gemakkelijk gewas om te telen. Naast de teelt van verse zeekraal teelt hij ook zeekraal voor het zaad, waar inmiddels wereldwijde interesse voor is.

De voorbije 12 dagen waren zeer ongunstig voor de ontwikkeling van aardappelziekte.

PCA waarschuwt voor aardappelziekte

Aardappelen

Via zijn nieuwsbrief geeft het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) het actuele nieuws mee over aardappelziekte en ander aardappelnieuws. Zo geeft PCA mee dat de voorbije 12 dagen zeer ongunstig waren voor de ontwikkeling van aardappelziekte.

In wintergerst liggen er in Lennik 26 rassen aan.

Grote opkomst op het demobedrijf Lemaire-Taelemans in Lennik

Akkerbouw

Niet minder dan 155 mensen tekenden 10 juni paraat voor de akkerbouwrondleiding van de overheid in Lennik. Onderzoekers van zowel het departement Landbouw en Visserij, als het Bieteninstituut (KBIVB) , het LCG, het PCA, de BDB en Inagro vertelden er over de recente resultaten in granen, aardappel en suikerbieten.

Momenteel is het aanbod groter dan de vraag.

Belgapom merkt een groter aanbod dan vraag

Aardappelen

Op 24 juni blijft de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger nog steeds hangen op 200 euro/ton zonder btw. De prijs voor Bintje blijft ook op 150 euro/ton zonder btw staan.

De Commissie voorziet de komende 5 jaar bijzondere financiële ondersteuning uit het gemeenschappelijke landbouwbeleid om landbouwers te helpen de kosten te dragen en over te schakelen naar duurzame alternatieven.

Europese Unie wil pesticidengebruik halveren tegen 2030

Akkerbouw

Tegen 2030 moet het gebruik van chemische en gevaarlijke pesticiden met de helft verminderd worden. Die ambitieuze doelstelling heeft de Europese Commissie woensdag gepresenteerd om het verlies aan biodiversiteit en de sterfte van bijen en andere bestuivers tegen te gaan. Bovendien legt ze voor het eerst wettelijk bindende doelstellingen voor natuurherstel op tafel.

Op de proefhoeve van Certis Belchim werden mensen rondgeleid. Het terrein van de proefhoeve telt 13 ha, en proeven in meer dan 40 teelten.

Bij de proefhoeve van Certis Belchim: onkruidbestrijding doordacht uitvoeren

Nieuws van maatschappijen

Het wordt jaar na jaar belangrijker om de onkruidbestrijding doordacht aan te pakken. Zowel in groenten, als in de typische akkerbouwgewassen aardappel en maïs, biedt Certis Belchim oplossingen.

Het koolzaad kon dit voorjaar doorgroeien door het warme weer, waardoor er geen schade is.

Koolzaad: meer dan ooit Vlaams-Brabantse trots

Akkerbouw

Het areaal koolzaad in de glooiende Vlaams-Brabantse velden groeit jaarlijks zienderogen. Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant doet daarom ook onderzoek om de teelt vlot te doen verlopen. Onderzoeker Wim Fobelets geeft uitleg bij de bestrijding van de koolzaadglanskever en ziet heil in een mengteelt met vlinderbloemigen.

Edward van der Linden met de bodeminsectensensor.

Syngenta demonstreert bodeminsectensensor op Interra Farm

Actueel

Op vrijdag 17 juni demonstreerden landbouwer Christophe Jolly en Syngenta een nieuwe bodeminsectensensor op de Interra Farm in Ittre. De bodeminsectensensor is een autonome sensor voor automatische ecologische evaluatie van bodembiodiversiteit, bodemkwaliteit en de stabiliteit van het ecosysteem.

Cichorei kan biologisch geteeld worden, maar het vraagt stevige inspanningen inzake  onkruidbestrijding, geven Kristof Vrancken en Jos Piffet aan.

Ervaringen in (biologische) cichorei en suikerbieten toegelicht tijdens proefveldbezoek Pibo

Bieten

In een vorig artikel brachten we een eerste verslag van ons bezoek aan de proefvelden van de Pibo-Campus in Tongeren.

Momenteel zou er circa 25 miljoen Mt aan graan vastzitten in Oekraïne. Rusland wil meedenken over een corridor, maar wel in ruil voor ophef van sancties tegen dat land.

Productie van heel wat voedergewassen blijft onzeker

Economie

Heel wat graanvoorraden zijn nog steeds geblokkeerd in Oekraïne. Daarnaast verloopt in heel wat regio’s de groei van de gewassen niet optimaal.

Hybride graanvariëteiten helpen om de extremen op te vangen waarmee het gewas geconfronteerd kan worden.

Bij Limagrain: Inzetten op klimaatrobuuste gewassen om in te spelen op wijzigende omstandigheden

Nieuws van maatschappijen

Tijdens het bezoek van de vakpers aan het proefveld van Limagrain in Wortegem-Petegem lag de focus niet zozeer op individuele raskenmerken, maar was de boodschap wel hoe we met plantgenetica kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

De omzet van Greenyard steeg in het vorige boekjaar met 1,4%.

Greenyard weet omzet stabiel te houden

Akkerbouw

Groenten- en fruitleverancier Greenyard heeft tijdens zijn boekjaar 2021/2022 een omzet geboekt van 4,36 miljard euro, een stijging met 1,4  % in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat heeft het bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver woensdagochtend bekendgemaakt.

Van de 3.000 velddolken komen er 190 in aardappelvelden terecht.

CurieuzeNeuzen weer op volle toeren

Aardappelen

Ondertussen kent iedereen wel CurieuzeNeuzen. ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’ bestaat sinds 2021. Er is ondertussen al heel wat informatie verzameld in onze tuinen, parken, scholen, bedrijventerreinen en aardappelvelden. Het doel is om hitte en zeker droogte te meten in Vlaanderen. Met de resultaten kunnen we ons later beter wapenen tegen de effecten van klimaatopwarming.

MAPEO is een drone gebaseerd platform en verwerkt data tot op centimeterniveau in het veld.

VITO wil meer dan ooit partner zijn van de landbouwer

Akkerbouw

Het digitale kan men bijna niet meer wegdenken uit het dagelijkse leven, ook niet bij dat van de landbouwer. Er wordt duchtig gebruik gemaakt van satelliet- en dronebeelden, en er zijn diverse apps op de markt. VITO Remote Sensing wil een cruciale rol spelen door data te verschaffen, en door op basis hiervan advies te formuleren.

Minister Demir ondersteunt nieuwe Europese initiatieven die inzetten op de afbouw van bestrijdingsmiddelen.

Pesticiden moeten wijken voor bestuivers

Akkerbouw

Minister Zuhal Demir is vast van plan om het gebruik van pesticiden verder aan banden leggen. Zij wil ook het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen en –methoden aanmoedigen. Overleg met de landbouwsector en met andere beleidsdomeinen op zowel ambtelijk als politiek niveau, staat daarbij hoog op haar agenda