Vlaams-Brabanders zaaien 67,5 hectare bloemen voor bijen

Actueel

40 Vlaams-Brabantse gemeenten verdelen gratis 14.000 zakjes met bloemenzaad. Met dit zaad kunnen de Vlaams-Brabanders in de lente een bloemenakker aanleggen en zo mee helpen aan het overleven van de bij in onze regio.

Mulchen met houtsnippers.

Mulchen: bodembedekking houdt de grond gezond

Liefhebberstuin

We hebben het graag netjes in de tuin en het voorjaar is het moment om ook hier grote schoonmaak te houden. Borders worden geharkt en gewied en alles wat nog rest van afgevallen bladeren en takjes wordt netjes opgeruimd. Het oogt zo mooi maar een onbedekte bodem is een ideale groeiplaats voor onkruidzaden en is onderhevig aan erosie, afspoeling en uitdroging, kortom een blote bodem is een dode bodem.

Eerste boerenzwaluwen maken de lente

Groenvoorziening

De eerste boerenzwaluw werd dit jaar een week vroeger dan gemiddeld gezien, de echte aankomstgolf volgde afgelopen weekend. Dat meldt Natuurpunt.

Samen met de natuur die niet als natuurreservaat erkend is, beheert Natuurpunt naar eigen zeggen meer dan 22.000 ha.

Natuurpunt 16.037 ha erkende natuurreservaten in beheer

Actueel

De vzw Natuurpunt beheer heeft in totaal 16.037 ha erkende natuurreservaten in beheer. In totaal telt Vlaanderen 37 erkende milieu- en natuurverenigingen.

Spitten is de klassieke manier om de moestuin zaai- of plantklaar te krijgen.

De moestuin: Spitten of niet spitten, dat is de vraag

Liefhebberstuin

Urbanus wist het in 1980 al. In een van zijn sketches had hij het over zijn tuin waar hij biologisch tuinierde. Een van de grote voordelen van biologisch tuinieren was volgens Urbanus dat “ge moet beginnen met uw tuintje niet om te spitten…”. Nu, bijna 40 jaar later, begint men zich ook in de gangbare moestuinderij af te vragen of het wel altijd nodig en even nuttig is om de teeltlaag jaarlijks ondersteboven te keren.

Talibanleider roept Afghanen op bomen te planten

Belga

Groenvoorziening

Je zou het niet meteen verwachten van de radicaalislamitische taliban, maar ze hebben een hart voor groen. Talibanleider mollah Haibatullah Akhundzada riep zijn aanhangers en iedereen in Afghanistan zondag op bomen te planten, vanwege "hun belang voor de bescherming van het milieu en de economische ontwikkeling".

Erosiebestrijding hand in hand met natuur- en landschapszorg in Wommersom

Groenvoorziening

Bij de stortregens van 5 juni 2016 kwamen straten in het Vlaams-Brabantse Wommersom blank te staan en liepen kelders onder water. Volgens de brandweer lag hier onder meer het water dat van de velden afstroomt aan de basis van de problemen. In de steile bermen van het akkerplateau ‘Walsbergen’ bleken inderdaad verschillende geulen geslagen.

België verbruikt meer energie dan 25 jaar geleden, tegen Europese trend in

Actueel

België verbruikt meer energie dan 25 geleden, terwijl er in Europa gemiddeld een daling was. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen (ruwe olie, steenkool, aardgas...) neemt toe in ons land, tegen de Europese trend in.

Natuur en Bos betaalde in 2015-2016 bijna 100.000 euro uit wegens 'beverschade'

Groenvoorziening

In uitvoering van het Soortenschadebesluit van 2009 heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in 2015 47.574,29 euro uitbetaald aan landbouwers, boomkwekers en dergelijke die schade leden door bevers.

Populieren langs Damse Vaart beschermd als monument

Groenvoorziening

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft de kanaalbeplanting van opgaande populieren langs de Damse Vaart definitief beschermd. Dat kondigt hij maandag aan.

INBO: Tuinieren levert natuurvoordelen op

Groenvoorziening

Met een oppervlakte van 124.000 ha kunnen tuinen in Vlaanderen belangrijke natuurvoordelen (ecosysteemdiensten) opleveren. Dat zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in zijn tweejaarlijks Natuurrapport dat dit jaar focust op ecosysteemdiensten.

De beste manier om mos te voorkomen is zorgen voor een optimale groei van het gras.

Mos preventie en -bestrijding in het gazon.

Liefhebberstuin

Wie tuin zegt, zegt gazon en wie gazon zegt, zegt mos. Het lijkt wel alsof mosgroei onlosmakelijk verbonden is met het gazon. En eigenlijk is dat ook zo want een slecht groeiend gazon is de ideale biotoop voor mos. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag hoe we mosgroei kunnen voorkomen en hoe we het indien nodig kunnen bestrijden.

Grondwettelijk hof vernietigt deel van het PAS-Natuurdecreet

Groenvoorziening

In een arrest van donderdag 28 april 2016 vernietigt het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos. Dit is het decreet dat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe versie van het Natuurdecreet en waartegen zoveel protest uit de landbouwsector kwam.

Leucojum vernum of het lenteklokje doet het goed in de lichte schaduw op vochtige, voedselrijke bodems.

Stinzenplanten: juweeltjes voor de tuin

Liefhebberstuin

Stinzenplanten. De kans is groot dat u nog nooit van deze naam gehoord heeft. Het is dan ook een verzamelnaam voor een brede groep van planten die plantkundig niet aan elkaar verwant zijn. Stinzenplant slaat op een groep van planten die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, net zoals we spreken over de eenjarigen, de vaste planten of bv. de terrasplanten.

De biologische bewuste tuinier zal eerder kiezen voor organische meststoffen die wat langzamer werken, maar een meer gelijkmatige groei garanderen.

Bemesting in de moestuin: Klaar voor de start?

Liefhebberstuin

Bemesting is de sleutel tot succesvolle teelten in de moestuin. In een natuurlijke omgeving waar planten groeien, bloeien en afsterven, ontstaat in de bodem een natuurlijk evenwicht tussen de mineralen die opgenomen worden door de planten en de mineralen die terug in de bodem terechtkomen wanneer de planten afsterven. In de moestuin waar we planten telen om ze nadien te oogsten, worden de opgenomen mineralen afgevoerd, waardoor de bodem jaarlijks aan vruchtbaarheid inboet.

Clematis macropetala ‘Spicky’

Tuinplant van de maand april: Clematis

Liefhebberstuin

Vorige week vertelden we al dat er heel wat soorten en cultivars van deze schitterende tuinplant op de markt zijn. Als we weten dat de meeste Clematissen genoeg hebben aan een lapje grond en een vrije muur om ze omhoog te leiden dan mogen we echt spreken van een plant die past in elke tuin. Voorzie wel een goede klimsteun want clematis hecht zich niet vast tegen een muur, ze hebben nood aan een klimstructuur waaraan ze zich met hun rankende takken kunnen omheen winden.