Startpagina Tuin

De Keltische boomhoroscoop

Bij de Kelten speelden planten en de natuur in het algemeen een meer prominente rol in hun leven. En misschien ware het goed om ook in onze moderne consumptiemaatschappij, anno 2019, de natuur opnieuw beter te leren kennen en te respecteren. Vorige week brachten we een eerste deel uit van de Keltische boomhoroscoop. Deze week volgt het tweede deel.

Leestijd : 5 min

A l s je je levensboom vorige week niet terugvond, dan vind je hem zeker en vast in dit artikel. Naast de spar, de iep, de cipres, de populier, de ceder, de den , de wilg, de linde, de eik en de olijfboom zijn er nog verschillende bomen die overeenkomen met een geboortedag.

De buitengewone hazelaar

Van 22 tot 31 maart en

van 24 september tot 3 oktober

Hazelaars zijn echte pioniers die steeds op zoek zijn naar nieuwe ervaringen en gebeurtenissen. Hazelaars zijn constant bezig met het veranderen van hun omgeving. Hazelaars zijn enorm nieuwsgierig en beschikken over een grote intelligentie, een goede intuïtie en een scherp oordeel. In het algemeen blijven hazelaars hun hele leven actief bezig, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. In de liefde is de hazelaar eerder grillig, maar wel eerlijk en tolerant. Ze hebben nood aan een geduldige, begripvolle partner, conservatieve partners zijn totaal ongeschikt.

De fijngevoelige lijsterbes

Van 1 tot 10 april en

van 4 tot 13 oktober

Lijsterbessen zijn geboren wereldverbeteraars en geven graag zelf het goede voorbeeld. Ze willen altijd aardig gevonden worden en zijn oprechte vrienden. Bedrieg een lijsterbes nooit, want hij zal je dit nooit vergeven en de banden verbreken. De lijsterbessen kunnen het zichzelf onnodig moeilijk maken door eindeloos te analyseren en af te wegen. In de liefde is de lijsterbes verrassend, onstuimig maar ook gevoelig. Beantwoordt de partner zijn gevoelens niet, dan kiest hij snel voor een ander.

De onafhankelijke esdoorn

Van 11 tot 20 april en

van 14 tot 23 oktober

Esdoorns zijn fantasierijk en origineel en lopen daardoor vaak in de kijker. Door hun hang naar volledige onafhankelijkheid botsen ze vaak met andere mensen. Toch kunnen esdoorns ook heel schuchter en terughoudend zijn, maar over het algemeen zijn het sterke persoonlijkheden met een sterke wilskracht, grote betrokkenheid en gemeenschapszin. Ondanks hun dominantie zijn esdoorns goede luisteraars. Op relationeel vlak hebben esdoorns nood aan een consequente partner met een sterke persoonlijkheid.

De hartstochtelijke notenboom

Van 21 tot 30 april en

van 24 oktober tot 11 november

Notenbomen zijn spontaan en zitten vol contrasten. Ze hebben een onbuigzaam karakter en zijn vaak ontoegeeflijk en egoïstisch. Tegelijkertijd kunnen ze edel en zacht als boter zijn, met een nobele en brede kijk op de dingen. Notenbomen zijn geniale strategen die doorgaan tot het bittere einde om hun doel te bereiken, zonder zichzelf of anderen rust te gunnen. Ze hebben een ijzersterk geheugen en zijn niet vergevingsgezind. De notelaar is zeer hartstochtelijk maar tevens een jaloerse partner.

De eerlijke (tamme) kastanje

Van 15 tot 24 mei en

van 12 tot 21 november

Kastanjes zijn kritisch ten opzichte van hun omgeving, maar vooral ten opzicht van zichzelf. Ze hebben een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel en kunnen absoluut niet tegen onrecht. Ze geven niet om de gunst van anderen, voor een goed plan zetten ze zich met hart en ziel in. Het zijn goede diplomaten die problemen trachten te omzeilen of ze met alle mogelijke middelen trachten op te lossen. Kastanjes zijn vaak conservatief. In de liefde zijn ze eerst gereserveerd, maar eens de juiste partner gevonden, geven ze zich helemaal bloot. Familie komt op de eerste plaats.

De ambitieuze es

Van 24 mei tot 3 juni en

van 22 november tot 1 december

Essen zijn niet altijd even gemakkelijk in de omgang omdat ze er sterk op gericht zijn vooruit te komen. Essen zijn erg ambitieus en bezitten veel zelfdiscipline, waardoor het soms lijkt of ze hun doel probleemloos bereiken. Het karakter van de es is levendig en optimistisch en hij wil graag goed voor de dag komen. De es is in de liefde trouw en voorzichtig, vaak laat hij de ratio overheersen op zijn emoties. Vrienden zijn voor de es zeer belangrijk.

De vredelievende haagbeuk

Van 4 tot 13 juni en

van 2 tot 11 december

Haagbeuken hebben door hun sterk rechtvaardigheidsgevoel en hun uitgesproken loyaliteit een groot verant-woordelijkheidsbesef. Ze vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en zijn erg vergevingsgezind. Als ze het moeilijk hebben, dragen ze hun lot gelaten. De haagbeuk kan zich snel aanpassen aan zijn omgeving en is dan ook een graag geziene gast. Het leven van de haagbeuk is beheerst en gedisciplineerd, maar diep van binnen sluimeren vele onvervulde wensen. De haagbeuk is in de liefde niet op zoek naar het alledaagse maar fantaseert graag. Een goede partner is iemand die hem leert vertrouwen te hebben.

De sentimentele vijgenboom

Van 14 tot 23 juni en

van 12 tot 21 december

Vijgen zijn onafhankelijk en op zoek naar de balans tussen verstand en gevoel. Bij die zoektocht nemen ze vaak alle problemen van anderen op hun schouders waardoor ze emotioneel soms overbelast geraken. Gelukkig zijn het geboren optimisten en weten ze de balans vlug weer in evenwicht te krijgen. Ze hebben een feilloos gevoel voor goed en kwaad en een goed gevoel voor humor. Vrienden en familie zijn voor hen heel belangrijk. De vijg is omwille van zijn wispelturige karakter geen gemakkelijke partner.

De liefdevolle appelboom

Van 22 dec tot 1 januari en

van 25 juni tot 4 juli

Appelbomen zijn tolerant en behulpzaam. Ze zijn goed in staat om rationele en gevoelsmatige aspecten te laten samen gaan waardoor het goede onderhandelaars zijn. Ondanks hun soms wat grillige aard hebben ze over het algemeen wel een stabiele grondhouding. De appelbomen aanvaarden de anderen zoals ze zijn en zijn graag onder de mensen. De appelboom is in zijn hart een filosoof met een beetje fantasie. In relaties hebben ze een partner nodig die niet alleen neemt maar ook geeft.

De creatieve berk

24 juni

Berken zijn aantrekkelijk en sympathiek. Ze houden van de natuur en hebben een rijke fantasie gekoppeld aan een hoge intelligentie. Berken blijven bescheiden en voelen zich het best in hun eigen vertrouwde wereld. Het zijn echte familiemensen met een oog voor de buitenwereld.

De krachtige beuk

22 dec

Beukenbomen hebben een sterk doorzettingsvermogen en veel geduld. Ze kunnen rustig hun tijd afwachten om op het juiste moment op de voorgrond te treden en, meestal succesvol, de leiding nemen. Beuken zijn erg ambitieus en stellen hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving.

GB

Lees ook in Tuin

Goede raad bij de keuze van het juiste zaad

Actueel In de tuincentra hangen de zadenrekken weer propvol met kleurrijke zakjes gevuld met verse, kiemkrachtige zaden van tomaten in alle kleuren van de regenboog, van pompoenen in veel verschillende maten, zonnebloemen van groot tot klein, ronde wortelen, lange wortelen, rode kolen, witte kolen, groene kolen, Chinese kool, vroege en late bloemkool en nog veel meer moois en lekkers.
Meer artikelen bekijken