Publireportage

Voorkom broei en schimmelvorming in uw maïskuil

KWS

Partner content - Al sinds de jaren 70 maakt maïs een belangrijk onderdeel van het rantsoen voor vee uit. Maïs is een gezond voer en bevat veel (glucogene) energie, met name afkomstig uit de korrel voor productie van vlees en melk. Om de kwaliteit van de maïskuil tijdens de voerperiode te waarborgen is het belangrijk om deze vrij van broei en schimmel te houden.
Publireportage

Ruwvoertekort? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

KWS

PARTNER CONTENT - Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het heel goed geschikt om Snelle Lente Rogge in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen. Dat zijn de ervaringen die de afgelopen jaren op brede schaal in proeven en in de praktijk zijn opgedaan. Snelle Lente Rogge heeft zich bewezen!
Publireportage

Maïsoogst 2022

KWS

PARTNER CONTENT - Dit jaar weer een uitdaging waarin nu nog valt te sturen!
Publireportage

Oogst silomaïs spoedig van start!

KWS

KWS

Partner content - Perfect hakselweer in het vooruitzicht

Publireportage

Rond de bloei van maïs is voldoende vocht belangrijk

KWS

Door onze Partner Kws - Droogteschade kan in maïs desastreuze vormen aannemen. Zeker nu de bloeiperiode is aangebroken, is droogtestress door een acuut watergebrek een reëel risico. Wees dit voor door tijdig de bodemvochtigheid te controleren en indien nodig te beregenen.

Publireportage

Wat doen bij schade door hagel in maïs?

KWS

Partner content - In het groeiseizoen kunnen gewassen zoals maïs getroffen worden door hagelbuien. De vraag is of het maisgewas na hagel als verloren beschouwd moet worden, of dat er nog enige kans is op herstel.
Publireportage

Neemt u opkomstproblemen in uw maïs waar?

KWS

Partner content - Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen. Zoals men in de akkerbouw met bieten en uien gewoon is, is het heel belangrijk om tijdig de veldopkomst van de maïs te beoordelen en niet te wachten tot het moment dat de onkruiden in het perceel worden bestreden. Binnen 14 dagen na de zaai moet de maïs wel opgekomen zijn. Is dit niet het geval, dan is er nog de mogelijkheid om bij of over te zaaien. Wanneer een gebrekkige opkomst later wordt geconstateerd, heeft bij- of overzaaien bijna altijd geen zin en lijdt het tot teleurstellende resultaten.
Publireportage

Stimuleer de jeugdgroei van maïs

Actueel

Door onze partner Yara - In het voorjaar ondervinden jonge maïsplanten dagelijks de gevolgen van hitte, droogte en kou. Hoewel dit vaak niet direct zichtbaar is, leidt dit tot stress en opbrengstderving. In dit artikel leest u hoe u de jonge maïsplanten een goede start kunt geven en daarmee een goede basis legt voor een goede opbrengst.
Publireportage

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’: Effectieve en veilige zaadbehandeling voor maïs

KWS

Partner content - INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ combineert INITIO, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling met een nieuw vogelbeschermingsmiddel. Dit middel geeft een bittere smaak aan het zaad en jonge planten, waardoor vogels het niet oppikken. Daarnaast is het voor diegene die er mee werkt ook veiliger omdat er met een minder schadelijke zaadbehandeling wordt gewerkt.
Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst Publireportage

Bespaar op uw voerkosten met MKS

KWS

Partner content - Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is o.a. de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan. Door dit jaar uw maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.
Publireportage

Hoger saldo door optimalisering van de ruwvoerteelt

KWS

Partner content - Om een zo hoog mogelijke voerefficiëntie te realiseren ligt er jaarlijks de uitdaging om zoveel mogelijk eiwit, energie en structuur van eigen grond te oogsten. Het Seed2FEED concept helpt het saldo per liter melk te verhogen door optimalisering van de ruwvoerteelt op het melkveebedrijf.
Publireportage

Dreigende schaarste maakt van maïs een financieel zeer interessant gewas!

KWS

Partner content - De graanprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Oekraïne is een belangrijke graanproducent, maar door de oorlog zal mogelijk een deel van de oogst verloren gaan. Dit is helaas nu al terug te zien in de in korte tijd zeer sterk gestegen krachtvoerprijzen. Ook heeft dit zijn weerslag op de prijzen voor korrelmaïs. Als grondstof voor veevoer speelt maïs een heel belangrijke rol, wat voor een gespannen situatie op de markt voor veevoedergrondstoffen zorgt en een enorme stijging van de prijzen op de handelsbeurzen.
Publireportage

Naast persoonlijke ook digitale begeleiding bij de teelt van maïs!

KWS

Partner content - Met behulp van de nieuwste technieken en communicatiemiddelen is het mogelijk om naast persoonlijk advies, ook via de digitale weg voor teeltbegeleiding te zorgen. Al langere tijd kan er met taakkaarten van percelen gewerkt worden om bijvoorbeeld de bemesting te verbeteren of wordt de opbrengst gemeten. De uitdaging is al deze informatie te verzamelen en op een zodanige manier te verwerken dat dit, samen met de keuze voor de beste maïsrassen leidt tot het hoogste saldo uit maïs!
Publireportage

Kom alles te weten over duurzame aardappelopslag met ethyleen tijdens informatiebijeenkomsten Restrain

Actueel

Partner content - Breda, Nederland, 21 februari 2022 - Ethyleenkiemremontwikkelaar Restrain organiseert donderdag 10 en 17 maart twee informatiebijeenkomsten in België onder de noemer Uur in de Schuur. De bijeenkomsten vinden plaats in Boutersem en Pittem. Aardappeltelers die meer te weten willen komen over aardappelbewaring met ethyleen kunnen zich gratis aanmelden via de website van Restrain.

Publireportage

The Ponderosa en Kramp, al decennia ‘compagnons de route’

Actueel

Partner content - Bij The Ponderosa in Deinze vinden particulieren en professionelen alles wat ze nodig hebben voor onderhoud, verbouwingen, tuinaanleg en aannemerij, land- en tuinbouw en nog veel meer. Zo’n ruim kwalitatief aanbod is enkel mogelijk wanneer je kan rekenen op degelijke leveranciers. Daarvoor doen vader Marnix en zijn zonen Peter en Bart onder andere beroep op het ‘Powered by Kramp’ – concept van Kramp, de one stop shop leverancier voor alle werkplaatsbenodigdheden: van deskundig advies tot werkplaatsoplossingen en de bijhorende productassortimenten. Denk onder andere aan verven, oliën, schoenen, handschoenen, handwerktuigen, … noem het en je vindt het in de winkel onder het Kramp-merk. Het private label van Kramp bestaat uit honderden producten die speciaal ontwikkeld zijn voor hardwerkende land- en tuinbouwers die behoefte hebben aan kwalitatieve professionele producten.
Publireportage

Meer melk- en vleesproductie dankzij zetmeel uit maïs!

KWS

Partner content - Er wordt altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas. Na een voorzichtige introductie door de ‘maïskern Beckum’ in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw is het in de decennia daarna hard gegaan. Maïs(zetmeel) past goed naast gras(eiwit) in moderne rundveerantsoenen. Maïs kan beter tegen droogte en heeft met ongeveer 350 liter ongeveer de helft minder water per kilogram drogestofproductie nodig als gras. Daarnaast ligt voor maïs op basis van de officiële Rassenlijsten de drogestofopbrengst per hectare als gauw 6-8 ton hoger ten opzicht van gras. Ook is het een relatief eenvoudige en arbeidsextensieve teelt en is de nutriëntenbehoefte per kilogram drogestofproductie lager en daarmee de footprint veel gunstiger. Door een tijdige oogst van de moderne maïsrassen is de slagingskans van het vanggewas, zoals van Snelle Lente Rogge, veel groter. Er wordt effectief reststikstof gevangen. Dus is er geen enkele reden om te stoppen met de teelt van maïs!
Publireportage

Korrelmaïs financieel zeer interessante teelt in 2022

KWS

Partner KWS - Van de grootste akkerbouwteelten is korrelmaïs een zeer interessant gewas. Zeker dit jaar. Het is namelijk steeds lastiger om bieten rendabel te telen, het huren van grond voor aardappelteelt is zeer problematisch en staan er veel graanpercelen slecht voor als gevolg van overmatige neerslag.
Publireportage

Meer grip op milieuregels en wetgeving in de agrarische sector

Partner content

Actueel

Partner AgroVision - Paul en Fabiënne Beuselinck baten samen met hun zoon Henri een gemengd boerenbedrijf uit in Oostduinkerke. Ze hebben melkvee, varkens en verbouwen gras, mais, wintertarwe, suikerbieten en aardappelen. Veel akkerbouwproducten hebben eigen regels voor zaaien, bemesten, gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen. Die wetten en regels worden doorgaans steeds strenger en complexer. Hoe zorg je er als boer voor dat je overal aan voldoet? Paul en Henri vertellen hoe zij dit hebben opgelost.

Publireportage

KWS wenst u fijne feestdagen!

Partner KWS

KWS

Onze Partner KWS wenst u en uw familie fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022!

Publireportage

Vroeg rijp of vroegrijp?

Partner KWS

KWS

Partner KWS: De werkelijke vroegrijpheid en het oogstmoment van maïs wordt bepaald door de kolf!