Startpagina Wetgeving

Wetgeving

Wetgeving

L&V vereenvoudigt volmachten

Wetgeving Het Departement Landbouw en Visserij (L&V) vereenvoudigde op 1 juni 2017 haar volmachtensysteem. Enerzijds werd het aantal types volmachten beperkt. Anderzijds worden volmachten bruikbaar voor alle soorten aanvragen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Bossen in agrarisch gebied worden nu strenger beschermd

Door bepaalde bossen buiten de groene bestemmingen aan te duiden als Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen wordt het moeilijker om die te kappen. Meer dan 12.000 ha zonevreemde bossen zou men op die manier beter willen beschermen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017, kan iedereen hierop opmerkingen formuleren.

Boerenbond vraagt stopzetting Antwerpse havenuitbreiding

De Raad van State vernietigde vrijdag een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Boerenbond dringt er nu op aan het grondgebruik snel recht te zetten en daarbij, waar mogelijk, terug te gaan naar de situatie van voor de goedkeuring van het GRUP.

De voorstanders van gentechniek in het Europees Parlement

Recent organiseerde het Europese Platform voor Technology ‘Plants for the Future’ (Plant ETP) een workshop met vertegenwoordigers uit de landbouw, de zaadindustrie en de onderzoekswereld. Zij bespraken hoe gentechnologie kan zorgen voor een productieve landbouw met meer zorg voor het milieu.

Debat over genetische modificatie: “Het gaat over hoe je over landbouw denkt”

Op dezelfde faculteit waar professor Marc Van Montagu nu meer dan 40 jaar geleden de eerste genetische modificatie ter wereld mocht aankondigen, ging vorige week een levendig debat over deze omstreden technologie door. De beide studentenverenigingen verbonden aan de Gentse faculteit bio- ingenieurswetenschappen nodigden drie wetenschappers uit om hun standpunt terzake uiteen te zetten.

Meest gelezen

Schauvliege en de “keuterboeren”

In een interview met Dirk Draulans in Knack liet Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege zich laatdunkend uit over kleinschalige landbouwbedrijven. “Sommigen willen dat we teruggaan naar een moderne versie van het 'keuterboerke' dat ons van voedsel voorziet”, stond er te lezen.

Borsus, Marghem en De Block lanceren ‘Bijenplan’

Minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem, minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Landbouw Willy Borsus hebben woensdag de grote lijnen onthuld van hun ‘Federaal Bijenplan’, dat loopt tot 2019.

Veldkeuring zaaizaadteelten

Het Departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Borsus wil Waalse actie tegen everzwijnen

Federaal landbouwminister Willy Borsus (MR) toont zich dinsdag bezorgd over het groeiende aantal everzwijnen in Wallonië. Borsus vraagt actie van zijn Waalse cdH-collega René Collin, met wie hij volgend jaar wellicht de strijd aangaat om de de burgemeestersjerp in Marche-en-Famenne.