Startpagina Wetgeving

Wetgeving

Wetgeving

Limburg wil gemeentelijke reglementen omtrent distelbestrijding schrappen

Wetgeving De provincie Limburg roept op om bestaande gemeentelijke reglementen inzake distelbestrijding te schrappen, totdat er vanuit Vlaanderen duidelijkheid geschapen wordt. Die maatregel komt er nadat de Raad van State, op basis van een dertig jaar oud koninklijk besluit, oordeelde dat provincies en lokale overheden terreineigenaars niet langer kunnen verplichten om vier distelsoorten integraal te verdelgen.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Voedselinspecties versterkt van ‘boer tot bord’

Vier jaar na het paardenvleesschandaal heeft Europa een nieuw wetgevend kader voor voedselinspecties ‘van boer tot bord’ klaar. De voorstellen die het Europees Parlement woensdag goedkeurde, moeten de opspoorbaarheid verbeteren, fraude bestrijden en het vertrouwen van de consument in de integriteit van de voedselketen herstellen.

Erosiemaatregelen onder randvoorwaarden

Om het land in een goede landbouw- en milieuconditie te houden, moeten landbouwers bodemerosie bestrijden onder de randvoorwaarden. Deze erosiebestrijdingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat betekenisvolle afspoeling van water en bodemdeeltjes van het perceel voorkomen of beperkt wordt.

Mestrapport 2016: stagnering in verbetering

Uit dat ‘Mestrapport 2016’ blijkt dat de land- en tuinbouwsector en andere betrokken actoren stevige inspanningen hebben geleverd, maar dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert. Minister Schauvliege wil verplichte bufferstroken in focusgebieden.

Meest gelezen

Eenvoudiger en duidelijker regels moeten sociale fraude tegengaan

Een harmonisering van het aantal dagen dat seizoenarbeiders mogen werken en de ontwikkeling van een app Green@Work om makkelijker te controleren of iemand alle sociale regels volgt. Het zijn maar enkele van de 19 maatregelen in het Plan voor eerlijke concurrentie voor de Groene Sectoren, dat vorige maand werd voorgesteld.

Meer mogelijkheden om vee tijdelijk over de grens te laten grazen

De Benelux-landen ondertekenden een Benelux-Besluit dat de bestaande regels over ‘grensbeweiding’ actualiseert en aanpast aan de noden op het terrein. Grensbeweiding is het tijdelijk laten grazen van – in dit geval runderen – in een weide over de grens en komt vaak voor in de grensstreken die de drie Benelux-landen rijk zijn. Tot voor kort kon enkel de landbouwer van wie het bedrijf zelf ook in een grensgemeente lag, een aanvraag tot grensbeweiding indienen. Met dit nieuwe Besluit wordende regels verruimd.

Doe de zelftest voor je agromilieumaatregel

Om de landbouwers te helpen met de correcte uitvoering van hun agromilieumaatregelen, voorziet het Departement Landbouw en Visserij vanaf 2017 in zogenaamde checklists. Aan de hand van deze checklists kan de landbouwer snel nagaan of aan de vereiste voorwaarden voldaan is.

Landbouwministers Europa willen GLB dat inkomen stabiliseert

De Europese Landbouwraad besprak afgelopen maandag de toekomst van het GLB na 2020. De ministers van landbouw van de lidstaten willen voor het nieuwe GLB onder andere voldoende budget, een stabilisering van het landbouwinkomen en vereenvoudiging.