ILVO moet 27 % energie besparen

Wetgeving

Vlaanderen geeft het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) €750.000 aan subsidies in het kader van zijn Actieplan Energie-efficiëntie. Het instituut combineert de subsidies met eigen fondsen om te investeren in onder meer een nieuwe stoominstallatie, dak- en muurisolatie, en betere beglazing.

Buren hebben door een wijziging in het omgevingsdecreet minder mogelijkheden om in beroep te gaan.

Recht: vervaldatum vergunning kan voortaan verlengd worden

Recht

Het omgevingsvergunningsdecreet is aan diverse wijzigingen onderhevig. Zo kan bij vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen of gemengde projecten een verlenging van de vervaldatum worden aangevraagd. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor derden ingeperkt.

De droogte leidde in 2018 tot grote problemen voor de landbouw.

Boerenbond roept Vlaamse regering op werk te maken van correcte weersverzekering

Economie

De landbouwsector is bereid de omslag te maken naar een verzekeringssysteem voor oogstschade als gevolg van extreme weersomstandigheden, maar deze verandering moet correct en haalbaar gebeuren. Dat schrijft Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond, in haar vooruitblik op 2019 in ledenblad Boer&Tuinder.

Tassos Haniotis van het directoraat-generaal (DG) Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

Nieuw GLB, nieuwe filosofie

Wetgeving

Omwille van de diversiteit van de Europese landbouw wil Europa in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komaf maken met de ‘one size fits all’ aanpak. Individuele lidstaten krijgen meer bewegingsvrijheid. Daartegenover staat dat ze prestaties moeten leveren, vooral op het vlak van milieu en klimaat.

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. Op de foto een willekeurig bouwtraject.

Handhaving milieu en ruimtelijke ordening anno 2019

Recht

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid grondig ingegrepen in de handhaving van milieu- en stedenbouwmisdrijven. De klemtoon verschoof daarbij van de strafrechtelijke behandeling naar een alternatieve, bestuurlijke handhaving. Wij geven een overzicht van de actuele toestand.

“We hebben die grond nodig”

Wetgeving

Rundveehouders Pieter Van Poucke en Annelies Marchand uit Lokeren hebben het Gentse OCMW en de NV Bijloke van Fernand Huts gedagvaard. Dat deden ze niet alleen omdat ze zelf graag een drietal hectare van de voortreffelijke poldergrond hadden gekocht. “Dat Gent landbouwers flagrant uitsluit van de verkoop van landbouwgrond is een jammerlijk feit. Dit mag niet herhaald worden.”

Verbeten pleit om Zeeuwse landbouwgronden van OCMW Gent

Wetgeving

Een misschien onbedoelde, maar daarom niet minder reële staatssteun van €5 miljoen ging gepaard met de verkoop van 450 ha landbouwgrond aan de NV Bijloke van havenmagnaat Fernand Huts. Dat pleitte de advocaat van de landbouwers die het OCMW en de NV Bijloke hebben gedagvaard dinsdag in het justitiepaleis van Gent. De advocaten van de tegenpartij verzetten zich fel.

ABS steunt #ZaakHuts, Boerenbond niet

Wetgeving

Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenforum, Wervel en de Waalse landbouwersbeweging FUGEA schaarden zich achter de landbouwer die de verkoop van 450 ha Zeeuwse landbouwgrond van het OCMW Gent aan een investeringsmaatschappij van Fernand Huts betwist. Boerenbond houdt zich er liever buiten.

Raadsman Nic Reynaert vertegenwoordigde het landbouwerskoppel in het justitiepaleis te Gent.

"Huts kreeg 5 miljoen euro staatssteun bij koop landbouwgrond OCMW"

Wetgeving

Een misschien onbedoelde, maar daarom niet minder reële staatssteun van €5 miljoen ging gepaard met de verkoop van 450 ha landbouwgrond aan de NV Bijloke van havenmagnaat Fernand Huts. Dat pleitte de advocaat van de landbouwers die het OCMW en de NV Bijloke hebben gedagvaard dinsdag in het justitiepaleis van Gent. De advocaten van de tegenpartij verzetten zich fel.

Recent wijzigde de overheid diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.

Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering onder de loep

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Dit besluit dat dateert van 28 september 2018 houdt ook een aantal wijzigingen in die voor de landbouwsector belangrijk kunnen zijn. Wij lichten er een aantal zaken uit.

30 november deadline rond zoogkoeien

Wetgeving

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een volledige bedrijfsovername werd vastgelegd op vrijdag 30 november 2018. De overdracht moet door de overlater ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Na deze datum kunnen geen rechten meer verhandeld worden tussen derden.

Impact gemeentelijke fusies

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2019 telt Vlaanderen zeven nieuwe fusiegemeenten en wijzigt een districtsgrens in Antwerpen. Bent u inwoner van een nieuwe fusiegemeente of oefent u er landbouwactiviteiten uit? Het Departement Landbouw en Visserij voorziet in een automatische omschakeling naar de nieuwe adressen. U moet hiervoor zelf niets doen.

Van iets groots tot een klassieke trekker. Vaak geldt: eens gegeven, altijd gegeven.

Kan een schenking worden teruggevraagd?

Recht

In het verleden deed ik meerdere schenkingen aan mijn broer. Soms deed ik dit bij handgift, soms door overschrijving en eenmaal ook via de notaris. De laatste jaren is er echter ruzie ontstaan en nu wordt mijn broer ronduit agressief tegen mij. Hij houdt ook niet op mij te beledigen. Ik zou al wat ik mijn broer heb geschonken willen terugvragen. Kan dit?

Verschillende studies door het wetenschappelijk comité van het voedselagentschap bevelen aan geen rauwe melk te consumeren.

Voedselverkoop en proeven op de hoeve: toelatingen van productie tot verpakking

Wetgeving

Bij multifunctionele landbouw is er veel mogelijk. Je kan drank en voedsel aanbieden, kookworkshops geven, bezoekers rondleiden, maar ook logies voorzien en nog zoveel meer. Leuk allemaal, maar er zijn toch wel wat regels verbonden wat betreft voedselveiligheid en veiligheid tegenover bezoekers. Een kort overzicht.

Slecht nieuws: de Afrikaanse varkenspest kan zich goed nog verspreiden.

Kans "zeer groot" dat Afrikaanse varkenspest zich nog verder zal verspreiden

Varkens

De Belgische autoriteiten hebben adequate maatregelen genomen toen de Afrikaanse varkenspest ontdekt werd bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg, maar de kans is zeer groot dat het virus zich nog zal verspreiden. Dat meldt het Wetenschappelijk Comité (SciCom) woensdag in een persbericht.

De aardappelsector is bezorgd over protectionisme in Zuid-Amerika.

WTO onderzoekt antidumpingheffingen diepvriesfrieten

Wetgeving

Op vraag van België gaat de Europese Commissie in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) consultaties aanknopen met Colombia over de antidumpingheffingen op diepvriesfrieten. Dat heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vrijdag aangekondigd na overleg met de Europese handelsministers in Brussel.

Europese Commissie gaat eigen wetgeving over hormoonverstoorders doorlichten

Wetgeving

De Europese Commissie gaat de Europese wetgeving over het gebruik van potentieel schadelijke hormoonverstoorders doorlichten. Die oefening moet duidelijk maken of Europa na de verkiezingen van volgend jaar meer moet doen om de blootstelling van burgers en milieu aan die stoffen te beperken.

De voorschotten zijn voor veel landbouwers welkom, na een moeilijke en dure zomer.

Voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2018 uitbetaald

Wetgeving

Het Departement voor Landbouw heeft onlangs een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2018 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast.

Wroetplekken: boeren en burgers houden er vaak niet van, maar volgens de vzw Landschap vervullen ze een belangrijke rol bij bosverjonging.

Landschap vzw verwijt Boerenbond en jagers een "verzuurde kijk" op natuur

Wetgeving

Met de positieve boodschap 'Welkom Wild' opent de vzw Landschap de jacht op degenen die de terugkeer van wilde dieren in onze natuur als problematisch ervaren. De vzw schiet met name met scherp op de wereld van de jacht en de Boerenbond, die een "verzuurde kijk" hebben op natuur en maatschappij, aldus afgevaardigd bestuurder Jan Loos van Landschap vzw maandag in een persbericht.

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingaangifte

Economie

Wie nog een papieren belastingaangifte ontving, weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

“Het maakt niet uit hoe vaak de mensen je gezicht op zo’n affiche zien, het gaat om wat je te zeggen hebt”, vindt Liesbeth Pauly.

Liesbeth Pauly (N-VA Riemst) wil meer inspraak

Verkiezingen

Een grootvader die indertijd schepen was voor de Volksunie en een vader die samen met Jan Peumans opkwam voor N-VA: politiek zit Liesbeth Pauly in de genen. “Riemst is altijd een CD&V-gemeente geweest. Het is tijd om het monopolie te doorbreken.”

Er werden wijzigingen aan het erfrecht van de langstlevende echtgenoot doorgevoerd.

Positie van de langstlevende echtgenoot gewijzigd

Wetgeving

Door een recente wet van 22 juli 2018 heeft de wetgever de positie van de langstlevende echtgenoot gewijzigd. Meer in het bijzonder werden een aantal wijzigingen aan het erfrecht van de langstlevende echtgenoot doorgevoerd.

Sinds 1 oktober moeten individuele melkveebedrijven hun antibioticagebruik registreren.

Melkveesector start met registratie antibiotica

Melkvee

Sinds 1 oktober 2018 zijn melkveehouders aangesloten bij het IKM-QFL-QMK-lastenboek verplicht het antibioticagebruik op hun bedrijven te laten registreren in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en Bigame (voor QFL-QMK). De melkveesector treedt hiermee in de voetsporen van de varkens-, pluimvee- en vleeskalversectoren, waar het antibioticagebruik al langer op bedrijfsniveau wordt geregistreerd.

Ministerraad wapent landbouwers tegen fiscale gevolgen van extreem weer

Wetgeving

Landbouwers die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden of erg lage prijzen, zullen hun fiscale verliezen kunnen verrekenen met de winsten van vorige jaren, in plaats van met toekomstige winsten. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag 5 oktober beslist.

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien.

Voer ook dit najaar geen grondbewerkingen uit op de teeltvrije zone

Akkerbouw

De VLM vestigt via een persbericht dat vandaag verscheen de aandacht op het naleven van de wetgeving rond de teeltvrije zone.