"Vlaamse uitstoot broeikasgassen in 10 jaar amper 0,4 procent gedaald"

Wetgeving

Het klimaatbeleidsplan voor 2021-2030 van de Vlaamse regering maakt ook een stand van zaken op van de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd. Daaruit blijkt dat de doelstellingen met de huidige maatregelen zeer waarschijnlijk niet worden gehaald.

Met nieuwe technieken kan het DNA direct worden beïnvloed.

Nieuwe technieken vallen onder Europese ggo-richtlijn

Wetgeving

Nieuwe technieken zoals mutagenese om organismen genetisch te modificeren vallen onder de Europese richtlijn rond genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's). Dat heeft het Hof van Justitie woensdag geoordeeld. Dat betekent dat die gewassen onderworpen moeten worden aan dezelfde test- en etiketteringsvereisten als andere ggo's.

Foie gras is een luxeproduct gemaakt van de lever van een eend of gans.

Ook Waalse minister wil einde aan dwangvoeren

Wetgeving

Tegen het einde van deze legislatuur, volgend jaar, wil de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) werk gemaakt hebben van een verbod op het dwangvoeren van ganzen. Dat schrijft La Dernière Heure dinsdag. Zondag raakte bekend dat Di Antonio's Vlaamse collega, Ben Weyts, dwangvoeding tegen eind 2023 wil verbieden. Binnen de Waalse regering zijn minister-president Willy Borsus en landbouwminister René Collin echter gekant tegen een verbod.

Door de droogte kan de teelt van vlinderbloemigen, zoals luzerne, mislukken.

Gevolgen droogte voor agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

Wetgeving

Door de droge weersomstandigheden van de laatste weken wordt het voor sommige landbouwers moeilijk om de voorwaarden van hun agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten na te leven, zo stelt het Departement Landbouw en Visserij vast. Het departement wijst in een communiqué op mogelijke gevolgen van aanhoudende droogte.

Wat indien de reden van opzeg niet wordt verwezenlijkt?

Recht

Een aantal jaar geleden kreeg ik vanwege een verpachter opzeg voor gezinsdoeleinden van een deel van een gepacht perceel. Meer in het bijzonder vroeg de verpachter mij 20 are te laten liggen voor gezinsdoeleinden nu deze naast zijn woning waren gelegen.

Hoe bescherm ik mij nu, voor als het later niet meer gaat?

Recht

Wij zijn een koppel op leeftijd dat sinds meer dan twintig jaar in onmin leeft met onze enige zoon. Ook de kleinkinderen hebben wij al meer dan twintig jaar niet meer gezien. Nu we een jaartje ouder worden, maken we ons zorgen over de toekomst.

Schauvliege in gesprek met varkenshouder Bart Verhees uit Someren.

Vlaanderen en Nederland willen meer samenwerken

Wetgeving

Vlaanderen en Nederland trekken in de Europese politiek nog te weinig met elkaar op. Dat concludeerden de landbouwministers, respectievelijk Joke Schauvliege en Carola Schouten na een eerste uitgebreide ontmoeting in Den Bosch. “Wat betreft het nieuwe GLB, liggen de standpunten dichtbij elkaar”, aldus Schauvliege.

Supermarkten maken volgens De Castro misbruik van hun machtspositie.

De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken

Economie

De voorstellen van de Europese Commissie om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, zijn onvoldoende. Dat schrijft Europarlementariër Paolo De Castro in een rapport aan de leden van het landbouwcomité van het Europees Parlement. De Italiaanse sociaaldemocraat is namens het Parlement rapporteur op het onderwerp.

Jongeren weten volgens de overheid nog te weinig waar hun voedsel vandaan komt, en welke voeding gezond is en welke niet.

Versoepelde subsidieregeling schoolfruit

Wetgeving

Om meer scholen de kans te geven om fruit en melk aan te bieden op de schoolbanken, wordt de subsidieregeling "Oog voor lekkers" versoepeld. Dat hebben de Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Joke Schauvliege (Landbouw) en Jo Vandeurzen (Volksgezondheid) vrijdag bekendgemaakt.

Op 29 juni 2018 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd.

Uitbetaling rechtstreekse inkomenssteun

Actueel

Op 29 juni 2018 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Het Departement Landbouw en Visserij licht de eindberekening van de verschillende steunregelingen toe.

De overheid kan gegevens over vee opvragen zonder de boer lastig te vallen.

Departement zet in op data

Wetgeving

In het ‘Jaar van de data in de landbouw’ zet het Departement Landbouw en Visserij in op het once only-principe. Het departement vraagt de gegevens zo weinig mogelijk bij de landbouwer op en haalt ze zoveel mogelijk uit al beschikbare gegevensbronnen. Voor boer en overheid moet dat beter uitpakken.

Plattelandsontwikkelingsprogramma zet in op innovatie, weerbaarheid en duurzaamheid

Wetgeving

In de periode 2014-2017 heeft het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020) al meer dan 126 miljoen euro steun uitgekeerd. Het merendeel van het geld ging naar investeringssteun, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers.

Ducarme ligt al weken onder vuur vanwege vermeende misstanden bij de FAVV.

Ducarme is ‘halve waarheden’ voedselveiligheid beu

Actueel

Minister van Landbouw Denis Ducarme is de "buzz-creatie" en de "halve waarheden" in het debat rond voedselveiligheid beu. Dat zegt hij in een reactie op Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet, die in Le Soir klaagt over een "systematische afwezigheid" van controle op pesticiden in voedingswaren in de winter.

ABS lanceert ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne

Wetgeving

Om de eis tot statiegeld die het zwerfvuil kan verminderen extra te beklemtonen en om het effectieve zwerfvuil-gevaar voor runderen, en dus ook voor de veeboeren, te verminderen, lanceert het Algemeen Boerensyndicaat een ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne. Met het beeld van een bloedende koe wil het ABS haar eis voor de invoering van statiegeld herhalen en benadrukken.

De leden gaven hun visie over de stellingen in een ‘lagerhuisdebat’.

Ovocom helpt fraude voorkomen

Wetgeving

Belgisch overlegplatform voor de diervoedersector Ovocom vzw presenteerde vorige week zijn jaarverslag. Daarin meldde het een stijging van het aantal door hen gecertificeerde bedrijven met 4  %. Naast buitenlandse bedrijven zijn ook 92  % van de Belgische voederbedrijven aangesloten. Nieuw dit jaar is een checklist voor fraude.

Nieuwe glyfosaatstudie bevat geen onrustwekkende info

Akkerbouw

Nieuwe studies over glyfosaat bevatten geen onrustwekkende informatie, zo staat te lezen op Fytoweb. De studies werden uitgevoerd op ratten door een coöperatieve vzw, het Ramazzini-instituut.

Slechtere prijzen maar  gestegen opbrengsten  voor aardappelen en  suikerbieten zorgden  voor een beperkte daling  van de semi-brutowinst  bij akkerbouwers.

Akkoord over landbouwbarema’s 2017

Economie

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2017.

Een betaling is doorslaggevend om de aard van de overeenkomst die werd gesloten te kunnen bepalen.

Wat ondernemen tegen de gebruiker die niet betaalt?

Recht

Samen met mijn broer heb ik een perceel landbouwgrond geërfd van onze ouders. Het perceel is sinds jaren in gebruik bij een landbouwer, die ons hier echter niets voor betaalt.

Donderdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Wetgeving

Donderdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Neonics zouden schadelijk zijn voor honingbijen, hommels of wilde bijen.

Europees Hof: ‘neonics’ schadelijk voor bijen

Actueel

Het Europees Hof van Justitie bevestigt de Europese inperking van een aantal pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Producenten Bayer en Syngenta waren naar de Europese rechter gestapt om de maatregel aan te vechten, maar krijgen nu ongelijk. De beperking op het gebruik van fipronil wordt dan weer grotendeels nietig verklaard door het hof.

Het zou wel eens kunnen dat er in de toekomst heel veel nieuwe landbouwwagens met luchtremmen worden uitgeleverd.

Beter kiezen voor luchtremmen?

Mechanisatie

Inspelend op ons artikel van vorige maand over de Tractor Mother Regulation horen we wel eens zeggen dat pneumatische remsystemen verplicht worden. Wij konden deze bewering alvast niet terugvinden in de wet. Luchtdrukberemming zou echter wel eens richting standaardtechniek kunnen evolueren. We leggen onze visie hierbij uit.

Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket

Akkerbouw

Telers die in 2018 pootaardappelen vermeerderen, moeten hun teeltinschrijving indienen via het e-loket. De einddatum voor het inschrijven van de teelt is 15 mei 2018.

Afrikaanse varkenspest: aanbevelingen voor het jachttoerisme in Oost-Europa

Veeteelt

Het FAVV wenst enkele aanbevelingen te verspreiden voor jagers die op jachttoerisme gaan in Oost-Europa. Dit om een verdere verspreiding van het zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker spreekt het Waals parlement toe.

Juncker stelt Walen gerust: steunfondsen blijven

Actueel

Een week na de presentatie van de voorstellen voor de nieuwe Europese meerjarenbegroting heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in Namen de Waalse parlementsleden proberen gerust te stellen over de veranderingen aan het landbouw- en cohesiebeleid. Waals minister-president Willy Borsus meldde na afloop van zijn onderhoud met Juncker dat Wallonië als zogenaamde overgangsregio ook na 2020 nog steeds in aanmerking zou komen voor steunfondsen.

In de nieuwe biologische richtlijn is geregeld dat wanneer twee keer de detectielimiet van een verboden middel wordt gevonden, deze niet automatisch wordt afgekeurd. Onderzocht moet eerst of de contaminatie gevolg is van bijvoorbeeld een spuitgrage buurman.

Nieuwe regels voor biologische sector

Actueel

Het Europees Parlement heeft voor de nieuwe biologische verordening gestemd. In de verordening staat onder meer dat als biologisch gecertificeerde landbouwers nog maar elke twee jaar gecontroleerd moeten worden wanneer al drie jaar lang geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. Ook kunnen kleinschalig werkende landbouwers voortaan als groep zich laten certificeren. De regels kwamen na een lang politiek gevecht tot stand.