Verlenging voor glyfosaat, maar roep om meer transparantie

Wetgeving

Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis verdedigde op dinsdag 13 juni de beslissing van de Commissie om de actieve stof glyfosaat een verlenging toe te kennen. In de reacties van de Europarlementariërs klonk luid de vraag naar meer transparantie door.

Vegaplan: internationaal erkend, maar onbekend

Wetgeving

De Vegaplan Standaard behoort sinds kort tot de duurzaamste certificaten van landbouwproducten ter wereld. Welke inspanningen doet het label daarvoor precies? En (waarom) loont het de moeite om je er als producent bij aan te sluiten? “Proactief zijn is belangrijk”, vindt de organisatie. “Bovendien is onze certificatie realistisch.”

Europees hof wil niet weten van 'sojamelk' of 'tofoeboter'

Melkvee

Sojamelk of tofoeboter verkopen? Mag niet, zegt het Europees Hof van Justitie woensdag. Of toch niet onder die naam. De Europese Unie heeft immers strikte regels rond benamingen met melk, room, boter, kaas of yoghurt. Zij mogen enkel gebruikt worden voor producten die voortkomen uit melk. Al zijn er wel uitzonderingen, zoals pindakaas, cacaoboter en kokosmelk.

Verkoop pluimvee en vogels op openbare markten verboden

Actueel

Er zijn weer twee nieuwe besmettingen met vogelgriep ontdekt in België. Het vogelgriepvirus H5N8 werd aangetroffen bij hobbyhouders in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en in Zinnik (provincie Henegouwen).

De situatie voor rundvlees is in de eerste maanden van 2017 licht verbeterd.

Economische situatie verbetert en vastberadenheid inzake de fraudegevallen

Actueel

De Europese Landbouwraad besprak gisteren de situatie van de markten, de BIO-verordening en de opvolging van de gevallen van fraude met betrekking tot het Braziliaans vlees (in het bijzonder).

Tot 1 januari 2018 kunnen gemeenten onder de huidige wetgeving blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen.

Overgangsregeling Omgevingsvergunning verlengd

Actueel

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren.

L&V vereenvoudigt volmachten

Wetgeving

Het Departement Landbouw en Visserij (L&V) vereenvoudigde op 1 juni 2017 haar volmachtensysteem. Enerzijds werd het aantal types volmachten beperkt. Anderzijds worden volmachten bruikbaar voor alle soorten aanvragen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij hobbykweker

Actueel

Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld in ons land. Volgens het federaal voedselagentschap FAVV is het virus aangetroffen bij kippen van een hobbyhouder in Wellin in de provincie Luxemburg. Het FAVV neemt enkel maatregelen in de gemeente zelf. In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd.

Minister van Justitie Koen Geens wil het vennootschapsrecht grondig vereenvoudigen.

Geens sleutelt aan vennootschapsrecht

Wetgeving

Vier vennootschapsvormen in plaats van 17: zo hoopt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het vennootschapsrecht in ons land te vereenvoudigen. Zo worden ook landbouwers aan het ondernemingsrecht onderworpen.

Milieucommissie Europees Parlement keurt nieuwe uitstootdoelstellingen goed

Actueel

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag nieuwe nationale doelstellingen goedgekeurd om de uitstoot van broeikasgassen in sectoren als landbouw, transport en huisvesting terug te dringen.

Indien de pachtoverdracht voldoet aan de voorwaarden van de bevoorrechte pachtoverdracht kan bij een schade uit bovenmatige burenhinder enkel de nieuwe pachter worden aangesproken. Indien er sprake is van een gewone pachtoverdracht kan zowel de nieuwe als de oude pachter worden aangesproken.

Gevolgen van een pachtoverdracht op de aansprakelijkheid van de pachter

Actueel

Sinds een paar jaar heeft een collega-landbouwer op de percelen naast onze akker om onverklaarbare redenen bijzonder slechte opbrengsten. De landbouwer in kwestie wijt de slechte opbrengsten aan het feit dat wij ons perceel zouden overbemesten. Nu wil hij dat wij hem een schadevergoeding betalen, zo niet dreigt hij mij en mijn vader te dagvaarden voor de rechtbank.

Sociale inspectie en politiediensten sporen samen economische uitbuiting op

Wetgeving

Politie en inspectiediensten uit 24 EU-landen hebben vorige week de handen in elkaar geslagen om economische uitbuiting op internationaal vlak op te sporen. De tweede ‘Joint Action Days Labour Exploitation’, gecoördineerd door Europol, startte zaterdag 13 mei en liep tot zondag 21 mei, zegt de Sociale Inspectie donderdag.

NAV: Uitstel omgevingsvergunning ‘enige juiste beslissing’

Wetgeving

Het uitstel van de omgevingsvergunningen tot 1 januari 2018 is de ‘enige juiste beslissing’ die het Vlaams Parlement kon nemen. Dat zegt Kris Baetens, directeur van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) woensdag. Door de aanhoudende problemen met de software was de deadline voor de invoering van 1 juni 2017 onmogelijk geworden. De ingebrekestelling tegen minister Schauvliege is voorlopig van de baan.

Omgevingsvergunning uitgesteld naar 2018

Wetgeving

De invoering van de omgevingsvergunning, de samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Door de aanhoudende problemen met de software is de deadline van 1 juni 2017 onmogelijk geworden. Dat staat in een voorstel van decreet dat woensdag via spoedbehandeling unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Akkerbouwers en vleesveehouders kenden een zeer slecht tot minder goed 2016.

Opnieuw een akkoord over de landbouwbarema’s inkomstenjaar 2016

Wetgeving

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2016.

Kwaliteit zwemwater blijft erop vooruitgaan

Wetgeving

De kwaliteit van het zwemwater in België blijft erop vooruitgaan. Dat blijkt dinsdag uit het jaarlijkse verslag dat de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap dinsdag hebben gepubliceerd. Aan de kust voldoet elke gecontroleerde badplaats aan de Europese minimumnormen en is meer dan 90 procent zelfs van uitstekende kwaliteit.

Driekwart van de oppervlakte die geraakt wordt door de boskaart is volgens het syndicaat in landbouwgebruik (8.000 van de 12.500 ha).

ABS blijft argwanend na de begrafenis van de ‘boskaart’

Actueel

In de saga van de teruggeroepen boskaart riep minister-president Bourgeois op om de kaart met gezond verstand aan te pakken en het huiswerk over te doen. Het ABS kijkt met grote ogen naar de gevolgde weg om tot het ‘gezond verstand’ te komen en kijkt evenzeer met belangstelling, maar ook argwanend naar de ‘nieuwe’ boskaart die er vroeg of laat zit aan te komen.

En nog een keer over de reliëfwijziging…

Actueel

In Landbouwleven hadden we het al meermaals over de reliëfwijziging en de vraag of voor een reliëfwijziging een stedenbouwkundige vergunning moet worden afgeleverd.

Figuur 1. De aanduiding op deze kaart impliceert dat deze bossen beter beschermd kunnen worden,  en dat er een verstrengde procedure doorlopen moet worden om tot ontbossing over te gaan.

Bossen in agrarisch gebied worden nu strenger beschermd

Recht

Door bepaalde bossen buiten de groene bestemmingen aan te duiden als Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen wordt het moeilijker om die te kappen. Meer dan 12.000 ha zonevreemde bossen zou men op die manier beter willen beschermen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017, kan iedereen hierop opmerkingen formuleren.

Europese Commissie start procedure om glyfosaat opnieuw toe te laten

Actueel

De Europese Commissie gaat de procedure heropstarten om het omstreden glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel, op lange termijn toe te laten. Dat heeft de Commissie dinsdag beslist.

Voorzitter De Becker vraagt een onmiddellijke stopzetting van de werken die aan de gang zijn op Linkeroever .

Boerenbond vraagt stopzetting Antwerpse havenuitbreiding

Wetgeving

De Raad van State vernietigde vrijdag een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Boerenbond dringt er nu op aan het grondgebruik snel recht te zetten en daarbij, waar mogelijk, terug te gaan naar de situatie van voor de goedkeuring van het GRUP.

De Finse akkerbouwer Max  Schulman maakt zijn wenslijstje over aan de wetenschappers.

De voorstanders van gentechniek in het Europees Parlement

Wetgeving

Recent organiseerde het Europese Platform voor Technology ‘Plants for the Future’ (Plant ETP) een workshop met vertegenwoordigers uit de landbouw, de zaadindustrie en de onderzoekswereld. Zij bespraken hoe gentechnologie kan zorgen voor een productieve landbouw met meer zorg voor het milieu.

Het debat ging door in alle sereniteit. Voor- en tegenstanders brachten hun standpunt met respect.

Debat over genetische modificatie: “Het gaat over hoe je over landbouw denkt”

Wetgeving

Op dezelfde faculteit waar professor Marc Van Montagu nu meer dan 40 jaar geleden de eerste genetische modificatie ter wereld mocht aankondigen, ging vorige week een levendig debat over deze omstreden technologie door. De beide studentenverenigingen verbonden aan de Gentse faculteit bio- ingenieurswetenschappen nodigden drie wetenschappers uit om hun standpunt terzake uiteen te zetten.

Schauvliege en de “keuterboeren”

Wetgeving

In een interview met Dirk Draulans in Knack liet Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege zich laatdunkend uit over kleinschalige landbouwbedrijven. “Sommigen willen dat we teruggaan naar een moderne versie van het 'keuterboerke' dat ons van voedsel voorziet”, stond er te lezen.

Borsus, Marghem en De Block lanceren ‘Bijenplan’

Wetgeving

Minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem, minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Landbouw Willy Borsus hebben woensdag de grote lijnen onthuld van hun ‘Federaal Bijenplan’, dat loopt tot 2019.