Zowel bedrijfs- als productnieuws bij Belchim

Nieuws van maatschappijen

Omwille van Covid-19 konden enkel Belgische en Nederlandse bezoekers deze maand terecht op de proefhoeve van Belchim in Londerzeel. Er viel weer heel wat info te rapen over middelen, maar ook over het bedrijf zelf.

André Wauters van het Bieteninstituut gaf via een webinar van de Vlaamse overheid  toelichting bij de gebeurtenissen in de teelt van suikerbieten.

Een andere seizoensstart voor de suikerbietteler dan vorig jaar

Akkerbouw

Op het akkerbouwdemoplatform van de Vlaamse overheid in Bertem, bij de familie Ronsmans, wordt in het kader van een demonstratieproject een seizoen lang een suikerbietveld opgevolgd. De koude na Pasen remde het kiemproces, maar de opkomst bleek uiteindelijk goed.

In de proeven zoekt men naar betere alternatieven voor Fontane en Innovator.

Zoeken naar alternatieven voor Fontane en Innovator

Aardappelen

In het kader van het Landbouwcentrum Aardappelen werd in Lennik een rassenproef aangelegd in aardappel. Het doel is om een waardig alternatief te vinden voor Fontane en Innovator, die elk hun problemen met zich meebrengen in de teelt. Er zijn 7 rassen in de running voor Fontane en 3 voor Innovator. Sommige rassen, zoals Babylon, blijken veelbelovend.

Belpre Sec past perfect in de strategie van het werken naar een klimaatrobuuste landbouw, want het is aangepast aan droogte en hittestress.

Limagrain focust op klimaatrobuuste gewassen

Nieuws van maatschappijen

Om efficiënt en met voldoende opbrengst te telen, nu én in de toekomst, moet meer worden ingespeeld op klimaatrobuuste gewassen. En dat is nu net de weg die Limagrain wil inslaan met haar gamma. Het bedrijf focust in een persmeeting vooral op hybride graanrassen, het grassenmengsel Belpré Sec, groenbedekker Greencover Humus en enkele nieuwigheden Soedangras, Turbo Méteil en Turbo Rogge Mix.

Voor de eerste keer in jaren is het areaal aardappelen in Vlaanderen gedaald.

Verzamelaanvraag 2021: minder aardappelen, meer granen en groenten

Actueel

Voor de eerste keer in jaren is het areaal aardappelen in Vlaanderen gedaald: met maar liefst 6,5 %. Het areaal granen en groenten stijgt dan weer, respectievelijk met 5 % en 5,8 %. Wintertarwe noteert 9 % hoger, spruiten (12,3 %) en uien (20 %). Dat blijkt uit cijfers van de voorlopige arealen landbouwteelten uit de Verzamelaanvraag 2021, die het departement Landbouw & Visserij bekendmaakte.

Enkel voor Fontane deed Belgapom een notering deze week.

Terug enkel Belgapomnotering voor Fontane

Akkerbouw

Belgapom deed op 18 juni opnieuw geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. Wel was er een notering voor Fontane.

Yves Decroos, technical manager FMC, gaf toelichting bij de bestrijding van resistente duist en klaproos.

Op zoek naar een methode om resistente duist en klaproos te bestrijden

Nieuws van maatschappijen

FMC zoekt naar oplossingen om resistente klaproos en duist te bestrijden. “Zelfs bij zware resistentie halen we behoorlijke resultaten”, geeft Yves Decroos, technical manager FMC Belgium, aan. “Maar wij moeten ons aanpassen aan de duist, niet omgekeerd. We mogen niet handelen zoals we in het verleden deden.”

Met de kwaliteit van de aardappelen nu in bewaring zit het goed.

Aardappelkwaliteit en –kieming zit nog goed

Akkerbouw

In het kader van het Vlaio LA-traject ‘Slimme aardappelbewaring’ volgen Inagro en PCA aardappelloodsen op. Maandelijks worden stalen genomen voor de opvolging van kwaliteit en kieming. Begin deze week blijkt dat het hiermee nog goed zit.

Het nieuwe Belgisch Korenbrood is een initiatief van Bio Bakkerij De Trog, graanboeren van BioGrano, Molens Nova, Bio-Planet en Inagro.

Nieuw Belgisch Korenbrood toont meerwaarde van bio

Actueel

Bio Bakkerij De Trog lanceert een gloednieuwe broodcreatie: het Belgisch Korenbrood. Intense samenwerking typeert dit initiatief: lokale economie, respect, biodiversiteit én pure ambacht staan hierin centraal. Kernspelers zijn BioGrano, Inagro, Molens Nova, Bio Bakkerij De Trog en Bio-Planet.

Met behulp van de Veris MSP3 bodemscanner werden verschillende aardappelpercelen in de omgeving van Tongeren gescand.

Bodemscan als hulpmiddel voor een variabel en beredeneerd bodembeheer

Akkerbouw

Door het veranderend klimaat komt een goed bodembeheer meer dan ooit in de aandacht. Daarnaast blijkt uit de databank van de Bodemkundige Dienst van België dat er nog ruimte is voor verbetering. Vanuit het beleid tracht men landbouwers te stimuleren om hierrond te werken. Zij botsen in de praktijk echter vaak tegen de grenzen van het wettelijke kader. Precisielandbouwtechnieken kunnen landbouwers hierin ondersteunen.

Door verder te werken aan het verbeteren van de bodemkwaliteit en het toepassen van de juiste bemestingspraktijken en -technieken, kunnen landbouwers nu al inspelen op het wijzigende klimaat en tegelijk hun meststoffenverliezen doen dalen

Klimaatadaptieve landbouwpraktijken dringen zich op om meststoffenverliezen terug te dringen

Akkerbouw

VLM en de onderzoekers van BDB en ILVO roepen landbouwers op om klimaatadaptieve praktijken – een combinatie van maatregelen en innovaties – toe te passen om ervoor te zorgen dat mest niet uitspoelt of vervluchtigt.

Foto: De kersverse <a href=mailto:Seed@bel>Seed@bel</a> voorzitter Joris Vanmeirhaeghe (links) en de nieuwe <a href=mailto:Seed@bel>Seed@bel</a> manager Marc Ballekens (rechts) heffen het glas op een succesvolle toekomst van de zaaizaadsector.

Bestuurswissel bij Seed@bel, de Belgische federatie van de zaaizaadsector

Akkerbouw

Tijdens een Algemene vergadering van de federatie van de Belgische zaaizaadsector Seed@bel begin juni werd Joris Vanmeirhaeghe verkozen tot nieuwe Algemeen Voorzitter. Hij volgt daarbij Marc Ballekens op die gedurende 16 jaar onafgebroken voorzitter was van de zaaizaadfederatie.

Het voorkomen van bladluizen in bietenvelden kan sterk verschillen tussen percelen onderling.

Blijf waakzaam voor insecticideninzet in bietenvelden

Akkerbouw

Het Bieteninstituut KBIVB merkt grote verschillen op in bladluisdruk tussen de percelen. Het is perfect mogelijk dat u weinig bladluizen vindt op uw eigen perceel terwijl in het dorp naast u al verschillende percelen zijn gemeld die aan de drempel zitten.

Voor de landbouwgebieden focust CurieuzeNeuzen in de Tuin op de aardappelteelt.

CurieuzeNeuzen plaatst 500 sensoren in aardappelvelden

Aardappelen

CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit, installeert 500 slimme sensoren of ‘velddolken’ in verschillende aardappelvelden verspreid over heel Vlaanderen om informatie te verzamelen over het microklimaat op onze aardappelvelden.

De gezondheid van het graangewas moet nu goed opgevolgd worden.

Gele en bruine roest blijven uitbreiden in wintertarwe

Akkerbouw

Deze week werden door het Landbouwcentrum Granen en partners opnieuw waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. Er werd vooral waargenomen dat gele en bruine roest uitbreidt.

Op 11 juni deed Belgapom enkel notering voor Fontane.

Enkel Belgapomnotering voor Fontane

Akkerbouw

Belgapom deed op 11 juni geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties.

Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor  landbouwers betekenen.

Mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor boer en loonwerker

Akkerbouw

Landbouwers die op vandaag één of meerdere bewerkingen voor mechanische onkruidbestrijding willen uitvoeren, lopen snel tegen enkele obstakels aan.

Belpotato.be had tijdens zijn eerste werkingsjaar een stevige opdracht rond 2 dossiers.

Twee grote thema’s tijdens eerste werkingsjaar Belpotato.be

Akkerbouw

Het eerste jaar werkingsjaar van brancheorganisatie Belpotato.be werd vooral gekenmerkt door 2 belangrijke gebeurtenissen voor de sector: de Covid-19-crisis en de post-CIPC-transitie, zo meldt de organisatie in haar jaarverslag dat recent werd gepubliceerd.

Probeer tijdig het onkruid in de maïs te bestrijden.

Geslaagde onkruidbestrijding dankzij de regen

Akkerbouw

De laatste weken werd het voorjaar op het veld niet langer koud, maar gingen we naar een situatie waar warmte wordt afgewisseld met neerslag. Godzijdank

In 2021 liggen de droogkosten 5% lager dan in 2019.

Droogkosten granen lager dan in 2019, hoger dan in 2020

Granen

De droogkosten voor granen voor oogst 2021 zijn 5 % lager dan in 2019, maar wel hoger dan in 2020. Vorig jaar waren de energiekosten abnormaal laag door de coronapandemie. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd.

Praktijkpunt Landbouw, Hogent en BDB organiseren een infomoment om meerwaarde te creëren met lokaal geteelde tarwe.

Infosessie: akkerbouwers herontdekken bakgraan

Akkerbouw

Donderdag 10 juni nodigt Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant akkerbouwers uit voor een infosessie over bakgraan.

In MAP6+ komt er een bijsturing van MAP6.

Maatregelen voor bijsturing MAP6 zijn bijna klaar

Actueel

Vlaanderen is zo goed als klaar met een nieuw pakket maatregelen voor de bijsturing van MAP6. In afwachting van de definitieve beslissing (MAP6+) maakte bevoegd minister Zuhal Demir in de commissie Leefmilieu al enkele details bekend.

Foto: Jeroen Morel

Belgapomnotering Challenger daalt

Aardappelen

Deze week is er geen Belgapomnotering voor Bintje. De Belgapomnotering voor Fontane bedraagt net als vorige week 100 euro/ton (zonder btw) of 106,00 euro/ton (met btw). De Belgapomnotering voor Challenger verlaagt ten opzichte van vorige week tot 75 euro/ton (zonder btw) of 79,50 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane en Challenger is rustig met een aanbod dat groter dan of gelijk is aan de vraag.

Martijn van der Bijl: “Als de nieuwe regels wel van kracht waren geworden dan had ik overigens voor de extra brede teeltvrije zone gekozen. Dat zou mij dan wel 300 euro/ha hebben gekost aan minder gewasopbrengst.”

Martijn van der Bijl: Nederlandse drempelwetgeving werd gelukkig niet doorgevoerd

Aardappelen

In Vlaanderen is de aanleg van drempels tussen (aardappel-) ruggen al sinds 2015 verplicht op de meest erosiegevoelige percelen. In Nederland was dit nog niet het geval en dat blijft voorlopig zo. Akkerbouwer Martijn van der Bijl: “Deze wetgeving was vooral gebaseerd op een digitale werkelijkheid op basis waarvan cijfers en rapporten gemaakt worden.”

Bijen kunnen enkel op zoek gaan naar nectar als aan alle voorwaarden is voldaan: voldoende bloei, de afwezigheid van wind, veel zonlicht… “Net zoals in de landbouw moeten de sterren goed staan, als men wil dat alles goed gaat.

Week van de bij: Honing, stuifmeel en bijen van bij ons

Akkerbouw

Bij Beelgium gaat bijenteelt samen met landbouw. De bedenkers van het merk, Mathieu Decoster en Pierre-Antoine Couvreur, zijn niet alleen zelf landbouwers, maar werken ook nauw samen met de landbouwsector.