Vooral gele roest opvolgen in wintertarwe

Akkerbouw

Eerder deze week volgde het Landbouwcentrum Granen (LCG) 25 waarnemingspercelen, zowel proef- als praktijkvelden op richting ziektedruk in het onbehandeld gewas.

De ontwikkeling van onkruid werd bevorderd, waardoor de dosis van het FAR-mengsel moest worden aangepast.

Hoge temperaturen bevorderden onkruidgroei in bieten

Bieten

Zoals vorige week aangeraden, wordt nu gedaan: de eerste FAR-behandeling wordt toegepast. Gebruik je het Conviso Smart-systeem, dan kan dit vanaf 2 bladstadium van melganzevoet, melde en ereprijs.

Wouter Saelens en moeder Lydie bij de aardappel-, brood- en diepvriesvleesautomaat.

Automatenverkoop en hoeveverkoop voor behoud klantencontact

Akkerbouw

Aan de Karrestraat 12 in Herent, op minder dan 10 minuten van de Leuvense stadsring, staat een aardappel- en diepvriesvleesautomaat net voor het gemengd bedrijf ‘Ten Halve’ van de familie Saelens. De automatenverkoop wordt gecombineerd met één vast moment in de week voor hoeveverkoop zodat het contact met de klant behouden blijft.

Voor de meeste gewassen is beregenen te vroeg.

Geen reden tot paniek: massaberegenen is niet nodig

Groenten

In de algemene media regent het berichten over een mogelijke droogte. Het regende weinig de laatste maand, de grondwaterstanden staan te laag. Moeten we ons voorbereiden, of is de paniek onterecht? Volgens Departement-sectoradviseur openluchtgroenten, Bart Debussche, is het wel oppassen voor fijnzadige gewassen. “Voor de meeste gewassen is beregenen te vroeg”

Bij toepassing van mechanische onkruidbestrijding mogen geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen gebruikt worden tijdens de hele hoofdteelt én de voorbereidingswerkzaamheden op de percelen waarvoor je subsidie aanvraagt.

Let op voor fouten bij het toepassen van agromilieumaatregelen

Akkerbouw

Het departement voor Landbouw en Visserij vestigt de aandacht op enkele veelgemaakte fouten bij de toepassing van de agromilieumaatregelen. De voorbije jaren werden nog te veel fouten vastgesteld bij de uitvoering van deze maatregelen. Dit leidt niet alleen tot verminderde uitbetalingen en sancties voor de betrokken landbouwer, maar ook tot verhoogde controles voor deze agromilieumaatregelen.

Gele roest en bladseptoria opvolgen in wintertarwe

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) deed ook vorige week weer waarnemingen in graanpercelen. In de wintertarwe ging het om 25 proef- en praktijkvelden op onbehandeld gewas. Het advies van het LCG luidt om vooral gele roest en bladseptoria op te volgen.

De Vlaamse regering besliste dat alle Vlaamse vlasverwerkers die niet bij de brancheorganisatie Vlas & Hennep zijn aangesloten en die de verschillende onderdelen van de vlasplant scheiden en zuiveren, verplicht zijn om een aantal statistische gegevens op vastgestelde tijdstippen te bezorgen aan de BO.

Nieuwe regels voor Vlaamse Vlasverwerkers

Akkerbouw

De Vlaamse Regering heeft nieuwe regels uitgevaardigd voor vlasverwerkers die niet bij de vzw Brancheorganisatie (BO) Vlas & Hennep zijn aangesloten. Zij moeten voortaan op maandelijkse en jaarlijkse basis een aantal gegevens meedelen, zoals de hoeveelheid voorraad en omzet. Op die manier hoopt de overheid de transparantie van de vlasmarkt te verhogen en de onzekerheid voor de marktdeelnemers te verminderen.

Bijna alle bieten zijn ingezaaid.

Bijna alle bieten ingezaaid

Bieten

Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij schatten dat bijna alle bieten zijn ingezaaid. Gezien de afwezigheid van bietenkevers of aardvlooien, wordt het gebruik van pyrethroïden afgeraden. In de loop van de week zou een eerste FAR-behandeling mogelijk kunnen.

Op de rand van het sterk erosiegevoelig perceel werd een houthakseldam van 75 meter aangelegd

Houthakseldam moet Tramlaan in Sterrebeek beschermen tegen water en modderoverlast

Akkerbouw

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem voerden erosiebestrijdingswerken uit aan een knelpunt ter hoogte van de Tramlaan. De bestaande grasbufferstrook en grachten waren onvoldoende om de modderstromen van een 8 ha groot perceel tegen te houden, dus werd beslist om een houthakseldam aan te leggen van 75 m. De werken kostten de provincie Vlaams-Brabant 4.530 euro.

Vorig jaar startte de zaai rond 18 april en duurde die tot 1 mei onder goede  omstandigheden.

Onkruid bestrijden in maïs in 2020: weinig nieuwigheden, strengere toepassingsvoorwaarden

Maïs

De eerste percelen maïs zijn dit jaar alweer ingezaaid, de vooropkomstbehandelingen volgen dus ook. Hiervoor zijn verschillende schema’s mogelijk, met of zonder terbutylazine.

Diverse voorjaarsgewassen worden volop uitgezaaid en vragen de nodige gewasbescherming.

Vooropkomstbehandelingen nader bekeken

Akkerbouw

In dit artikel gaan we het hebben over de zaaibehandelingen en de vooropkomstbehandelingen die we kunnen uitvoeren. In droge omstandigheden zijn deze zeer belangrijk. Men voert deze het best uit in de vroege ochtend, als het kan de eerste dag na de zaai. Zo is er nog een beetje opstijgend vocht en relatief vochtpercentage ter hoogte van de bovenste grondlaag.

Van het areaal vroege aardappelen wordt verwacht dat het nog stijgt.

Areaal consumptieaardappelen mogelijks gedaald met 5%

Aardappelen

127 aardappeltelers lieten het Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) begin april weten welk aardappelareaal en welke rassen ze zullen telen dit seizoen. Hoewel niet alle telers met zekerheid wisten wat ze gingen doen, en de coronacrisis de plannen in de war stuurt, waagt het PCA zich aan een voorzichtige schatting van het aardappelareaal 2020. En dat blijkt 5 % lager ten opzichte van 2019.

Een zwerm woestijnsprinkhanen, met de oppervlakte van een vierkante kilometer, kan op een dag tijd de hoeveelheid voedsel voor 35.000 mensen consumeren.

Nieuwe woestijnsprinkhanenplaag bedreigt Oost-Afrika, maar coronacrisis belet bestrijding

Akkerbouw

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft dinsdag 14 april gewaarschuwd dat nieuwe zwermen woestijnsprinkhanen verwoestende gevolgen voor mensen in Oost-Afrika kunnen hebben. "De woestijnsprinkhanenplaag mag in de race tegen het coronavirus niet vergeten worden", klinkt het.

Boeren moeten vanwege nieuwe regels hun loodsen CIPC-vrij maken.

Reinigingsprotocol voor het verminderen van CIPC in bewaarloodsen

Aardappelen

De Europese aardappelwereld heeft een reinigingsrichtlijn opgesteld die telers, handelaars en verwerkers helpt om residuen van Chloorprofam (CIPC) in aardappelbewaarloodsen te reduceren. Vanaf het seizoen 2020-2021 is het gebruik van CIPC in de EU verboden.

De graanmarkt wordt hard geraakt door zowel de lagere olieprijs als de coronacrisis.

Coronavirus en olieprijsschok drukken graanprijzen

Covid 19

De graanprijs bij ons wordt door grote ontwikkelingen wereldwijd omlaag getrokken. De coronacrisis maakt dat internationaal beleggers bezorgd over risico’s hun geld terugtrekken uit grondstofmarkten. Ondertussen is door de malaise ook de internationale oliemarkt in elkaar geklapt. Dat zegt marktanalist Casper Burgering van ABN Amro. Sinds de escalatie op 20 januari tot en met half maart zijn de graanprijzen met gemiddeld 13% gedaald.

De evolutie van het areaal in Wallonië aangegeven door Vlaamse landbouwers is als volgt: van 8.108 ha in 2015 naar 8.578 ha in 2019.

684 Vlaamse landbouwers hebben perceelsregistratie in Wallonië

Actueel

In 5 jaar is het areaal in Wallonië aangegeven door Vlaamse landbouwers met slechts 400 ha gestegen, naar ruim 8.500 ha. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD) aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) opvroeg.

Om oordeelkundig te kunnen bemesten, is het belangrijk dat land- en tuinbouwers weten hoeveel nutriënten ze op hun velden brengen.

Mestbank legt na jaar van sensibiliseren eerste boetes op voor rijden zonder geldige analyse

Akkerbouw

Om oordeelkundig te kunnen bemesten, is het belangrijk dat land- en tuinbouwers weten hoeveel nutriënten ze op hun velden brengen. Daarom moet de mestsamenstelling van de aangevoerde mest altijd bekend zijn. “Het merendeel van de documenten waren in orde, toch werden 124 overtredingen met documenten vastgesteld”, zegt Leen Van den Bergh, woordvoerder VLM.

Bloeiend klein kruiskruid in tarwe.

Vergeet gewasbescherming niet, naast het zaaien en planten

Akkerbouw

Terwijl velen in de ban zijn van Covid-19, hun gezondheid en de economische crisis, startten de zaai- en plantwerkzaamheden opnieuw. Want de boer hij ploegde voort.

David Fonteyne en Rudi Vandewiele, voltijds zelfstandige voorlichters bij de West-Vlaamse telersadviescoöperatie TACO

Telersadviescoöperatie TACO: ‘Teeltoptimalisatie is en blijft onze doelstelling’

Groenten

Teeltoptimalisatie: het was bij de start van TACO in 2009 de eerste doelstelling, en dat is het vandaag nog altijd. Begrijpelijk dat de telersadviescoöperatie uit het hart van de Europese (diepvries- en vers)groentemarkt in centraal West-Vlaanderen mikt op individuele voorlichting in de openluchtgroenteteelt. Voldoende voeding, niet te veel, maar ook niet te weinig: dàt is de eerste weerstand voor de plant. Dat geldt echter ook voor de mens. Of hoe mensen en planten nog meer gemeen hebben dan wat we misschien op het eerste gezicht zouden denken.

Wordt deze foto in de toekomst een zeldzaamheid?

2020, het jaar dat gewasbescherming uitsterft?

Akkerbouw

Je gewassen gezond laten groeien, wordt jaar na jaar een grotere uitdaging. Velen kijken er niet meer van op als alweer een middel verdwijnt. Terwijl de industrie naarstig voort zoekt naar alternatieven, moet de landbouwer het ondertussen doen met wat hij heeft. In een uitgebreide tabel en overzicht per teelt legt veldexpert Lieven Van Ceunebroeck de pijnpunten in de akkerbouw en groenteteelt bloot.