Warme en droge septembermaand achter de rug

Akkerbouw

De afgelopen septembermaand lagen de temperaturen in Ukkel het grootste deel van de maand boven de normale waarden, en soms lagen ze zelfs ruim boven de normale waarden.

Een succesvol bewaarseizoen start bij goed rooiwerk.

Bereid je voor op de aardappeloogst

Akkerbouw

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) adviseert aardappeltelers om zich goed voor te bereiden op het rooi- en bewaarseizoen.

De Belgapomprijs wijzigde deze week niet.

Ongewijzigde Belgapomnotering voor bewaarrassen

Akkerbouw

Op 1 oktober noteerde Belgapom een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane, Bintje en Challenger. We zitten hiermee op hetzelfde prijsniveau als vorige week.

De Dammann-spuitmachine van Van den Borne kan dankzij de Leapbox van BBLeap de dosering per dop instellen.

Nieuwe ontwikkelingen inzake precisielandbouw

Akkerbouw

Op 27 en 28 augustus waren in Nederland de Precision Days. Deze gingen door op het bedrijf van aardappelteler Jacob van den Borne in Reusel, tussen Turnhout en Eindhoven, net aan de Nederlandse kant van de grens. Op stands en demo’s van diverse firma’s zagen bezoekers diverse noviteiten op het gebied van precisielandbouw.

Het gemiddelde opbrengstniveau voor de controlerassen triticale bedroeg dit jaar  8.625 kg/ha.

Opbrengstresultaten triticale tonen invloed van locatie

Akkerbouw

Tijdens het groeiseizoen 2020-2021 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) op 4 locaties rassenproeven in triticale voorzien. Het seizoen en de locatie hadden een opmerkelijke invloed op het onderzoek.

Koning Filip kreeg een uitgebreide rondleiding in de grootste dakserre van Europa met de naam 'Agrotopia' in Roeselare.

Koning bezocht festival van de toekomst Agrotopia

Akkerbouw

Woensdagmiddag 29 september heeft koning Filip een bezoek gebracht aan 'Agrotopia, festival van de toekomst' in Roeselare. De koning kreeg een rondleiding doorheen de nieuwe dakserre van Inagro en volgde een workshop over 'computationeel denken' met een groep schoolkinderen.

De afrijping van de maïs verloopt op sommige plaatsen versneld. Maak tijdig afspraken met je loonwerker.

De maïsafrijping verloopt een versnelling hoger

Akkerbouw

Op donderdag 23 september namen de LCV-partners opnieuw maïsmonsters in het kader van het proefveldnetwerk van het LCV voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs.

Het is zowel goed voor de industrie, de landbouwer en de veiling om zeer voorzichtig om te springen met prosulfocarb.

Prosulfocarb: “Gebruik het niet in graangewassen, tenzij het echt nodig is!”

Akkerbouw

Prosulfocarb is een bekende werkzame stof in herbiciden. Zowel in granen en aardappelen als in groenten wordt het met succes toegepast. Door drift komt de stof echter al te vaak in het verkeerde gewas terecht, vooral in het najaar. “Wees voorzichtig bij het behandelen”, geeft Edward Vander Linden van Syngenta mee. “We moeten ervoor zorgen dat elk middel dat we nog hebben, behouden blijft en terechtkomt waar het thuishoort.”

Het ondergrondse leidingnetwerk is 24 kilometer lang en vertrekt aan het diepvriesgroentenbedrijf Ardo.

Gezuiverd afvalwater krijgt tweede leven als irrigatiewater

Akkerbouw

Het interreg EFffluent to AGRIculture project (F2AGRI) is de afgelopen 5 jaar op zoek gegaan naar alternatieve waterbronnen voor een duurzame landbouw. De Vlaamse case van het project vond plaats in Ardooie. Daar kreeg gezuiverd afvalwater van familiebedrijf Ardo een tweede leven als irrigatiewater voor lokale landbouwers. De resultaten van het project werden dinsdagavond voorgesteld.

Dunne lagen gehakselde maïs aanbrengen en goed aanrijden is de basis bij het inkuilen.

Maïs: wanneer oogsten en hoe inkuilen?

Maïs

Het hakselen en inkuilen van maïs is begonnen of komt er weldra voor velen aan. Bij die activiteit moeten we rekening houden met verschillende factoren, zoals het juiste oogstmoment en het voorkomen van broei. Nick Rutten, onderzoeker bij Hooibeekhoeve, geeft ons daarover graag meer uitleg en tips.

Suikerbietteler Philippe Avemaete (l) en Erwin Boonen, directeur grondstoffen bij de Tiense Suiker wijzen op de verduurzaming van de suikerbietenteelt bij de start van de 185ste campagne.

Tiense Suiker trapt 185ste bietencampagne af

Akkerbouw

Vanochtend (dinsdag 28 september) startte de 185ste bietencampagne van de Tiense Suiker. Voor deze heuglijke gebeurtenis werd een persmoment voorzien, niet op de suikerraffinaderij zelf, maar bij suikerbietteler Philippe Avermaete uit Linter.

Door de overeenkomst zal Corteva meer biologische gewasbeschermingsmiddelen kunnen aanbieden.

Corteva Agriscience tekent overeenkomst met Gaïago

Nieuws van maatschappijen

Corteva en Gaïago, een biotechnologiebedrijf, hebben een meerjarige overeenkomst aangekondigd voor het valideren, ontwikkelen en commercialiseren van biofungiciden wereldwijd.

Witte klaver

Pre-ecoregelingen inzaai van productief kruidenrijk grasland en ecologisch beheerd grasland

Akkerbouw

Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 5 pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. In dit artikel gaan we dieper in op de inzaai van productief kruidenrijk grasland en ecologisch beheerd grasland. Alle informatie over de pre-ecoregelingen is te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen.

Patrick van Benschop: “Ik lever aan groentehandel A.N. Boekel vooral wortelpeterselie en pastinaak, een product dat in Nederland relatief minder gegeten wordt, in Oost-Europa echter volop.”

Groenteteler Patrick van Benschop uit Waarland (NL): van 0 naar ruim 250 ha in 27 jaar

Groenten

Het verhaal van vollegrondsgroenteteler Patrick van Benschop uit het Nederlandse Waarland leest bijna als een sprookje. In 27 jaar tijd stampte de hard werkende Noord-Hollander, met behulp van compagnons, een groot vollegrondsgroentebedrijf uit de grond. Hij levert aan veel Oost-Europese supermarktketens producten als wortelen, knolselderij, pastinaak en koolsoorten.

Belgapomnotering stabiel voor bewaarrassen

Akkerbouw

Op 24 september werd geen Belgapomprijs meer genoteerd voor vroege aardappelen, maar wel voor de variëteiten Fontane, Bintje en Challenger.

Uit analyse van data blijkt duidelijk dat er nog heel wat percelen in Vlaanderen zijn waar de pH beneden de streefzone zit en een bekalking aangewezen is.

Optimale pH geeft hogere opbrengst, een betere bodemkwaliteit en minder uitspoeling

Akkerbouw

De bodem-pH blijft één van de belangrijkste aandachtspunten van de Belgische land- en tuinbouwpercelen. De pH of zuurtegraad heeft een belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. Een gunstige pH bevordert de vrijstelling van nutriënten door mineralisatie van organische stof. Daarnaast bepaalt de zuurtegraad van de bodem ook de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem en de opneembaarheid ervan door de gewassen.

Het nieuwe USDA-rapport druk wat op de tarweprijzen.

Laagste tarweopbrengsten sinds 2017

Akkerbouw

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2020-2021. Ten opzichte van andere jaren zijn de korrelopbrengsten in 2021 ondermaats.

Langs de wegen op het beursterrein werd opnieuw een extra wandelstrook van 5 m voorzien waar de bezoekers zich veilig kunnen verplaatsen.

Organisatie en standhouders zijn klaar voor (corona)veilige Werktuigendagen

Werktuigendagen

De Werktuigendagen – op 25 en 26 september in Oudenaarde – zijn zoals steeds een feest voor de machineliefhebbers. Het is immers geen statische beurs, maar een erg dynamische beurs met tal van demo’s. Veiligheid is dus een belangrijk aspect voor de organisatie.

Dirk past de typische teeltmethode van de regio Sint-Katelijne-Waver toe: de beddenteelt.

Alternatieve sla na het inwerken van gele mosterd

Groenten

Onlangs was de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) digitaal te gast op het bedrijf van groenteteler Dirk Vertommen uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) getuigde Dirk hoe hij de grootste uitdaging op zijn bedrijf aanpakt: de bemesting. Hij toonde hoe hij zijn vroegste teelt alternatieve sla bemest na het inwerken van een groenbedekker. In het najaar is B3W opnieuw te gast om de bemesting in winterprei na de alternatieve sla verder te bekijken.

Er wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de bodem. De bodembeleidsdoelstellingen hinken bij ons achter op actuele uitdagingen. Er is nood aan een geïntegreerd Vlaams bodembeleid en aan bodembeleidsdoelstellingen.

Vlaamse bodembeleidsdoelstellingen hinken achter op uitdagingen

Akkerbouw

De bodembeleidsdoelstellingen hinken bij ons achter op actuele uitdagingen en er is nood aan een geïntegreerd Vlaams bodembeleid- en doelstellingen. Dat blijkt uit bevindingen na 1 jaar EJP SOIL in Vlaanderen. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zijn onze vertegenwoordigers in dit programma. Het departement Landbouw & Visserij zit de Vlaamse hub voor.

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast.

Oost-Vlaamse percelen gezocht met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Bieten

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen ook deze winter 20 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar Oost-Vlaamse landbouwers.

Easyconnect voorkomt morsen.

Bayer sluit zich aan bij Easyconnect

Nieuws van maatschappijen

Bayer sluit zich aan bij een alliantie die samen het Easyconnect-vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt.

Carrefour breidt haar assortiment uit met een in West-Vlaaderen geteelde quinoa.

West-Vlaamse quinoa in winkelrekken van Carrefour

Akkerbouw

Carrefour breidt haar assortiment uit met een in West-Vlaanderen geteelde quinoa in het kader van haar Kwaliteitsketen. Hiermee wordt quinoa toegevoegd aan een reeks exclusieve producten.

Door hoge gasprijzen wordt de productie van kunstmest terug geschroefd.

Kunstmestbedrijf sluit fabrieken vanwege hoge gasprijs

Akkerbouw

Kunstmestproducent CF Industries sluit tijdelijk 2 fabrieken in Groot-Brittannië vanwege de hoge gasprijs in Europa. Het is na tal van waarschuwingen van bedrijven een van de eerste signalen dat de hoge gasprijs het economische herstel kan hinderen. De prijs voor gas is dit jaar al meer dan verdrievoudigd en dan is het winterseizoen nog niet eens begonnen.

Belgapomprijs onveranderd op 110 euro/ton

Akkerbouw

Op 17 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen 110 euro/ton (zonder btw) of 116,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is flauw, wat betekent dat het aanbod groter is dan de vraag. De prijszetting is hetzelfde als vorige week.