Werk met CSLIM om langetermijneffecten in te schatten

Maïs

De applicatie CSLIM is nuttig om de langetermijneffecten van teelten en organische bemesting op de organischestofdynamiek in de bodem te schatten. Dit is nuttig bij het werken aan een verbeterde bodemkwaliteit en aan een duurzame bedrijfsvoering.

Lieven Van Ceunebroeck is niet alleen teeltbegeleider, maar ook staalnemer van bodem-, water- en meststalen.

Lieven Van Ceunebroeck: erfbetreder op bijna 1.000 bedrijven

Erfbetreders

Lieven Van Ceunebroeck (49 jaar) uit Zulte komt omwille van zijn job als vertegenwoordiger bij Demagri op zo’n 200 landbouwbedrijven. In bijberoep is hij staalnemer (bodem, mest, water) en komt zo nog eens op 700 à 800 andere bedrijven.

Controleer je eigen koolzaadpercelen op koolzaadglanskever, en doe dat op een warm en zonnig moment van de dag.

Controleer koolzaad voor de koudedip op glanskever

Akkerbouw

Gelet op de hoge temperaturen en het gevoelige stadium van het koolzaad (grotendeels gesloten bloemknoppen) is het de moment voor de bestrijding van de koolzaadglanskever. Deze week wordt het kouder. De koolzaadglanskever verschuilt zich dan, en is bijgevolg moeilijker te raken met insecticiden.

Snijbonen zijn zoals tal van andere ‘vergeten groenten’ de laatste jaren aan een opmars bezig.

BelOrta veilt eerste snijbonen van het jaar

Groenten

Vrijdagochtend 25 maart werden bij BelOrta de eerste snijbonen van het jaar geveild. Teler Paul Van Hoof (De Bossen) voerde deze eerste frisse en knapperige snijbonen aan. Ze werden aangekocht door Lejeune NV.

VLM-bedrijfsplanner Pascale Steurbaut gaat steevast naar elke landbouwer met een of meerdere beheerovereenkomsten voor een degelijke opvolging.

Een band met de VLM-bedrijfsplanner, minder met de controleur

Erfbetreders

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is niet weg te denken uit de actualiteit: de mestactieplannen liggen bij bepaalde boeren best zwaar op de maag. De VLM staat er echter op om landbouw en natuur met elkaar te verzoenen. Dat is mogelijk met beheerovereenkomsten. Een bedrijfsplanner kan helpen om voor elk bedrijf de juiste maatregelen voor te stellen.

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur.

Naar een FABuleuze toekomst voor de landbouw in Vlaanderen?

Akkerbouw

Het Vlaamse consortium van het Interreg-NWE project ‘FABulous Farmers’ pleit voor meer aandacht voor Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). FAB creëert voordelen voor zowel landbouw als natuur. Om de toepassing van FAB-maatregelen in Vlaanderen te bevorderen, werkte het consortium een nota uit met 10 beleidsaanbevelingen.

De schoffelmachine met zaaibak.

Roterende schoffelmachine voor onkruidbestrijding en grasonderzaai in maïs

Maïs

Raf Goris uit de Zuiderkempen heeft een machine ontwikkeld met een roterende schoffel, waarbij gras onder kniehoge maïs gezaaid kan worden. De roterende schoffelwerking zorgt voor mineralisatie van de meststoffen in de bodem, waardoor de maïs extra nutriënten kan opnemen.

Belgapom-prijs Challenger maakt sprongetje

Aardappelen

Op vrijdag 25 maart geeft Belgapom voor de aardappelrassen Fontane en Challenger en Bintje een prijs zonder btw van 175 euro/ton weer. Voor Bintje is dat deze week 150 euro/ton zonder btw.

Certis Europe en Belchim Crop Protection zijn gefuseerd.

Certis Europe en Belchim fuseren

Nieuws van maatschappijen

Mitsui voltooit de fusie van haar Europese dochtervennootschap Certis Europe met het recent overgenomen Belchim Crop Protection. De nieuwe vennootschap zal Certis Belchim B.V. heten.

Een groeiverkorting en een behandeling tegen de koolzaadglanskever kan deze week gecombineerd worden.

Koolzaadglanskever kan nu sterk uitbreiden

Akkerbouw

Zowel de temperatuur als de kalender vertellen ons dat het lente is. De koolzaadglanskever is net als vorig seizoen op de afspraak. Het eerste perceel koolzaad uit het waarnemingsnetwerk bereikte dinsdag 22 maart de schadedrempel van gemiddeld 3 tot 4 kevers per plant. Zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG).

De volledige aardappelketen kent hoge productiekosten.

Aarzeling in aardappelmarkt is niet nodig

Aardappelen

De NEPG, de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk, merkt in een persmededeling eerder deze week op dat er wat aarzeling is in de aardappelmarkt door de oorlog. Daar is echter volgens hen geen reden toe.

Bijna 13% van het bietenareaal is gezaaid.

De zaai van het bietenareaal is bezig

Bieten

De eerste bieten zijn gezaaid tussen 7 en 13 maart. Minder dan 1% van de bieten werden in de week van 7 maart gezaaid.

EuroChem, dat een vestiging heeft in Antwerpen, kwam in maart in de problemen als gevolg van de sancties tegen de Russische ex-eigenaar Andrej Melnitsjenko.

Vakbonden vragen snelle heropstart meststoffenproducent EuroChem

Nieuws van maatschappijen

De vakbonden van meststoffenproducent EuroChem in Antwerpen vragen een snelle heropstart van de fabriek. Het bedrijf kwam in de problemen als gevolg van sancties tegen de Russische (ex-)eigenaar Andrej Melnitsjenko.

De leerstoel gaat haar kennis over water vergroten.

VUB richt Unesco-leerstoel over waterwetenschap op

Akkerbouw

Het Departement Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) richt een Unesco-leerstoel over waterwetenschap in. Met de leerstoel wil het de kennis over water en watervoorraden uitbreiden door open wetenschapsprojecten op te zetten en te delen.

De Europese Commissie werkt aan een pakket maatregelen om de impact van de oorlog in Oekraïne op de landbouw en de voedselbevoorrading op te vangen.

Europese Commissie stoomt steunmaatregelen voor landbouwsector klaar

Akkerbouw

De Europese Commissie werkt aan een pakket maatregelen om de impact van de oorlog in Oekraïne op de landbouw en de voedselbevoorrading op te vangen. Zo zouden meer braakliggende gronden bebouwd mogen worden om de voedselproductie te verhogen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte.

Vlaanderen steunt samenwerkingsverbanden die inzetten op circulair watergebruik

Akkerbouw

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt, kunnen een voorstel indienen.

Frans Timmermans is besmet met het coronavirus en kon daarom zijn eredoctoraat aan de UGent niet ophalen.

EU-commissaris Timmermans komt eredoctoraat UGent niet ophalen

Akkerbouw

EU-commissaris Frans Timmermans kwam afgelopen vrijdag 18 maart zijn institutioneel eredoctoraat aan de UGent niet ophalen. Reden hierachter is dat de 60-jarige Nederlander besmet is met het coronavirus.

In graan verschijnen de aren sneller en de vulling van de aren verloopt ook sneller  na toepassing van Utrisha N / BlueN.

Corteva biedt een oplossing om stikstof te fixeren: Utrisha N en BlueN

Nieuws van maatschappijen

De landbouwer moet zich in zijn bedrijfsvoering met veel zaken bezighouden. De stikstofemissie binnen de perken houden, is daar één van. Corteva stelt daarom 2 producten voor met een stikstoffixerende functie: Utrisha N en BlueN.

Landbouwers uit de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} konden vorige week via een infomarkt mogelijke maatregelen ontdekken om in te spelen op de klimaatwijziging.

Boeren ontdekten klimaatmaatregelen op infomarkten

Akkerbouw

Landbouwers uit de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} konden vorige week via een infomarkt mogelijke maatregelen ontdekken om in te spelen op de klimaatwijziging.

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed.

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed

Akkerbouw

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2022 beslist dat de landbouwers in gebiedstype 2 en 3 ook dit jaar de equivalente maatregel wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt kunnen toepassen.

Uit de haven van de stad Berdjansk zijn volgens het Oekraïense leger 5 met graan geladen schepen ‘verdwenen’.

Schepen met graan verdwenen uit Oekraïense haven

Akkerbouw

Uit de haven van de stad Berdjansk zijn volgens het Oekraïense leger 5 met graan geladen schepen ‘verdwenen’. De vrachtschepen zijn volgens de krant Oekrajinska Pravda uit de haven gehaald door Russische sleepboten en in onbekende richting weggevaren.

De glanskever is al in koolzaadvelden opgedoken dit jaar, maar de schadedrempel is nog niet bereikt.

Glanskever duikt al op in koolzaad

Akkerbouw

Net zoals vorig seizoen volgt het Praktijkpunt Landbouw de aantasting door de glanskever in koolzaad op. Daarvoor werken ze in de provincie Vlaams-Brabant samen met 10 koolzaadtelers. In hun percelen zijn vangkommen geplaatst, en deze week gebeurden er voor het eerst tellingen van het aantal kevers per plant.

Het oorspronkelijke doel van de verschillende bodembewerkingen voor zaai, was om in te spelen op droge teeltomstandigheden. De vele regens van 2021 gaven echter een andere dimensie aan de proef.

Onkruidbestrijding en zaaibedbereiding in cichorei beproefd

Akkerbouw

Sander Smets, onderzoeker akkerbouw aan de Pibo-Campus in Tongeren, lichtte ons tijdens een webinar toe welke ervaringen ze vorig jaar hadden opgedaan in de cichoreiteelt. Er werd hoofdzakelijk gewerkt richting onkruidbestrijding en bodembewerking.

Er is net als vorige week weer een notering voor elk aardappelras.

Belgapom-prijzen in dalende lijn

Aardappelen

Op vrijdag 18 maart geeft Belgapom voor de aardappelrassen Fontane, Challenger en Bintje een notering. Die bedroeg zonder btw 175 euro/ton voor Fontane, 150 euro/ton voor Bintje en 170 euro/ton voor Challenger.

Het VEG-i-TEC-gebouw van de UGent in Kortrijk werd nog maar in september geopend.

Brand in onderzoekscentrum VEG-i-TEC door onkruidbrander

Akkerbouw

In het VEG-i-TEC-gebouw van de UGent in Kortrijk is vrijdagochtend 18 maart brand uitgebroken. De brand is ontstaan door een gasbrander die gebruikt werd om onkruid te verwijderen. De schade bleef grotendeels beperkt tot de buitenkant.