Startpagina Veeteelt

Veeteelt

Veeteelt

Grondstoffenprijzen dalen door groeiend aanbod

Akkerbouw Gedurende een tweetal maanden zijn de prijzen van de granen, en in mindere mate deze van de eiwithoudende grondstoffen, relatief stabiel gebleven. In maart zijn de prijzen echter gaan dalen onder het gewicht van een groeiende oogstverwachting.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Onkruidbestrijdingsadvies in maïs van het LCV

Onkruidbestrijding is een belangrijk aandachtspunt in de teelttechniek van maïs. Door het toepassen van monocultuur wordt op voornamelijk lichtere bodems een toenemende onkruiddruk vastgesteld, vaak nog aangevuld met de aanwezigheid of introductie van exoten zoals gierstgrassen en last but not least de toenemende problemen met knolcyperus.

Nitriet, onzichtbaar maar fataal vergif

In de afgelopen maanden werd DGZ gecontacteerd voor massale acute sterfte op drie verschillende varkensbedrijven. De ene keer ging het om gespeende biggen die pas opgezet waren, de andere keer om zogende zeugen en de laatste keer om vleesvarkens verspreid over vijf afdelingen. Alle drie de gevallen stonden los van elkaar en waren verspreid in West-Vlaanderen. Op alle dieren die voor autopsie werden aangeboden werd de diagnose van nitrietvergiftiging vastgesteld. Nitriet is een onzichtbaar gif, wees dus alert.

Zin en onzin van voederschuivers

Wat kan de automatische voederschuiver betekenen voor de melkveehouderij in Limburg? Om die vraag beantwoord te zien sponsorde provincie Limburg een onderzoeksproject van het Proef- en Vormingscentrum Landbouw (PVL) in de Schoolhoeve van het Biotechnicum in Bocholt. Op de voorstelling van de resultaten demonstreerden verschillende firma’s hun systemen.

Afval in vuilbak is koeienlevens sparen

Zwerfvuil hoort niet in het milieu. Het is de puurste vorm van milieuvervuiling. Maar het hoort nog minder in de ingewanden van koeien. Jaarlijks sterven honderden koeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil, zo schat het ABS in. Met een affiche- en bordencampagne wil het ABS passanten en toeristen sensibiliseren.

Meest gelezen

Bemefa wordt Belgian Feed Association

Bemefa, de vereniging van de Belgische Mengvoederfabrikanten, verandert haar naam in BFA: Belgian Feed Association. Dat maakte de organisatie bekend op de persconferentie die haar algemene vergadering van donderdag voorafging.

Chinese interesse in Belgisch Witblauw

Hoe kan je niet geïnteresseerd zijn in een potentiële markt van meer dan 1 miljard consumenten? China trekt iedereen aan die handel wil drijven. Ons land is daarop geen uitzondering. In de landbouwsector kenden we reeds de toelatingen van enkele varkensslachthuizen om varkens(delen) naar China te sturen. Daar kan rundvlees zich in de toekomst misschien bij aansluiten.

Project KENNISvijVERs brengt varkenshouders samen

Veel varkenshouders worstelen met dezelfde uitdagingen in hun bedrijfsvoering. Onder het motto ‘samen weten we meer dan alleen’ brengen Inagro en Vives varkenshouders samen om onderling ervaringen en technische cijfers uit te wisselen. Door bedrijfsinformatie te delen met collega’s leren de varkenshouders van elkaar en gaan alle bedrijven erop vooruit. De eerste studieclubs zijn alvast een succes. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen nog aansluiten.