Startpagina Veeteelt

Veeteelt

Veeteelt

Fipronil in eieren - Nederlandse dierenorganisaties verliezen zaak over kippen

Pluimvee Nederlandse pluimveehouders mogen kippen met fipronil in hun lijf ruimen. Verschillende dierenorganisaties hadden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag een kort geding aangespannen. Inzet daarvan was om staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in te laten grijpen, maar de rechter wees dat verzoek vrijdag af.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Mestbank roept op om fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers kunnen bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aanvragen als ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) kunnen aantonen dat het perceel tot een andere klasse behoort. Het Mestdecreet voorziet in een financiële tegemoetkoming van de landbouwers als aan alle voorwaarden voldaan is.

Vorig jaar was annus horribilis voor de Belgische landbouw

Het jaar 2016 zullen de Belgische boeren niet snel vergeten, in negatieve zin. De lente was te nat, op sommige plaatsen waren er zelfs overstromingen, wat resulteerde in een daling van de productie. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie maandag gepubliceerd heeft.

Eigen schapenmelk verwerkt tot ijs, kaas en yoghurt

Na zeventien jaar elk een eigen beroep te hebben uitgeoefend, besloten Geert en Cindy Verhoogen-Hermans uit Erps-Kwerps hun beroepsleven een andere richting uit te sturen. Twee jaar geleden werden de eerste lammeren aangekocht en nu zijn ze volop bezig hun schapenmelkerij met verwerking van de melk, ’t Galgenveld, uit te bouwen. Het is één van de 13 ijsverkopende landbouwbedrijven die dit jaar deelnemen aan de Vlaams-Brabantse Tour de Crème.

Meest gelezen

Zuivel moet duurzaamheid uitspelen

Hoe staat het nu eigenlijk met het imago van zuivelproducten? Zuivel is bijna in alle huishoudens aanwezig. Toch vindt slechts een minderheid dat zuivel aan hun noden beantwoordt en slechts een klein percentage vindt zuivel trendy.

Vermijd versterkte controles: Injecteer met zorg

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maant veehouders aan om voldoende aandacht te schenken aan het correct toedienen van geneesmiddelen via injectie. Vooral wat betreft de dosering en het vermelden van behandelingen op het VKI-document ziet het FAVV fouten.

Vademecum voor de veehouder

Het FAVV heeft een nieuwe brochure gepubliceerd, bestemd voor veehouders, met betrekking tot hun verplichtingen inzake diergeneesmiddelen: ‘vademecum voor de veehouder: modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer.’

Minder antibiotica op varkensbedrijven kan zonder gevaar voor de economische return

Een halvering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij blijkt haalbaar in Franse, Duitse, Zweedse en Belgische gesloten varkensbedrijven mits een gerichte coaching, zónder in te boeten op productiviteit of bedrijfseconomisch resultaat. Dat zegt een economische studie waaraan ILVO en UGent meewerkten en die gebruik maakte van de resultaten van het Europees onderzoeksproject MINAPIG.