Hoe bezorgt u varkens meer comfort bij extreme hitte?

Actueel

De temperaturen lopen op tot boven de 30°C. In de varkensstallen kan de temperatuur snel een stuk hoger zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de dieren last hebben van deze hitte. De laatste dagen werden al verschillende varkens zonder duidelijke symptomen binnengebracht op de DGZ autopsie-afdeling, wat doet vermoeden dat hittestress de doodsoorzaak is. DGZ heeft tips op een rij gezet om dit te vermijden en uw varkens comfort te bezorgen tijdens hete dagen.

C-Mine in Genk vormde het prachtige decor voor de netwerkavond voor de Limburgse varkenshouders.

De smaak van ons varken op de rooster

Varkens

Midden mei stond de Limburgse varkenshouderij een volledige week in de kijker. Tijdens een netwerkevent in dit kader werd de kwaliteit en de smaak van varkensvlees belicht. Varkensvlees is erg veelzijdig, maar aan de smaak kan nog ‘gewerkt’ worden.

In de ILVO-tool zijn nu ook de voederconversie en groeiresultaten beschikbaar, wat vergelijking van eindberen van diverse genetica nog beter mogelijk maakt.

Betere vergelijking eindberen levert geld op

Varkens

Welk eindbeersperma levert de beste biggenkwaliteit, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit? Om de varkenshouders te helpen de juiste beer voor hun bedrijf te kiezen, startte ILVO in 2017 op vraag van de sector met de testwerking van eindberen. Sinds maart zijn hierin nu ook de voederconversie en groeiresultaten beschikbaar, wat vergelijking van eindberen van diverse genetica nog beter mogelijk maakt.

Volgens Animal Rights keurde de NVWA transporten met zieke en kreupele varkens goed, het FAVV keurde deze af.

Animal Rights neemt NVWA onder vuur over export van zieke varkens naar België en Duitsland

Varkens

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ligt opnieuw onder vuur bij Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie beschuldigt de toezichthouder ervan transport van ernstig zieke en kreupele varkens voor de export naar België en Duitsland toe te staan.

Helicobacter suis en Fusobacterium gastrosuis spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens. De invloed van beide bacteriën verdient nader onderzoek, zodat maagzweren bij varkens efficiënter bestreden kunnen worden.

Bacteriën spelen een belangrijke rol bij ontstaan van maagzweren

Varkens

Chloë De Witte ontdekte tijdens haar recente doctoraatsonderzoek dat twee bacteriën van belang zijn bij het ontstaan van maagzweren bij varkens.

Mag het een dagje meer zijn?

Varkens

In de natuur wordt een jong van een wild zwijn gespeend op een leeftijd van drie tot vier maanden en dit op een geleidelijke manier. In onze gedomesticeerde varkenshouderij ligt de speenleeftijd veel lager en wordt er meestal ook abrupt gespeend. Dit heeft heel wat gevolgen voor de gezondheid van de big. Wat is het belang van speenleeftijd en wat is een ‘juiste’ speenleeftijd?

ILVO en UGent willen n nagaan welke factoren de karkasgroei per kg voeder beïnvloeden en hoe een varkenshouder kan inspelen op deze factoren. Ze zijn hiervoor op zoek naar bedrijven met een vleesvarkenstak.

Participatief onderzoek leidt naar een uniforme formule voor voederconversie

Varkens

Alhoewel de voederconversie een belangrijke parameter is in de varkenshouderij, bestaat er geen uniforme berekening. ILVO en UGent gingen daarom samen met de sector op zoek naar een geschikte parameter. Ze lanceerden een nieuwe berekeningstool die ze verder willen uittesten in de praktijk.

Waalse regering verlengt maatregelen om Afrikaanse varkenspest uit te roeien

Varkens

Een kleine maand voor de start van het jachtseizoen 2019-2020 op 1 juli, heeft de Waalse regering een nieuw besluit genomen om de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg in te dijken. In het afgebakende gebied zal de volledige everzwijnenpopulatie worden afgemaakt, zegt minister van Natuur en Bos René Collin (cdH).

Varkenshouders doen vooral een beroep op Veepeiler in het geval van vruchtbaarheidsproblemen zoals te veel doodgeboren biggen, verwerpers of herlopers of problemen met de spermakwaliteit.

Veepeiler Varkens begeleidt bij complexe dierengezondheidsproblemen

Varkens

Veepeiler Varken heeft als taak de Belgische varkenssector te ondersteunen bij de aanpak van de meest diverse dieren-gezondheidsproblemen. Varkenshouders en hun dierenartsen kunnen bij complexe problemen een beroep doen op Veepeiler voor tweedelijnsdiergeneeskunde en bedrijfsbegeleiding.

Ruim 100 activisten bezetten een varkenshouderij in Nederland.

Animal Rights wil ‘bezette’ varkensboer mogelijk juridisch aanpakken

Actueel

Het maandag door dierenactivisten bezette varkensbedrijf is nog niet van haar belagers af. Een andere dierenrechtenorganisatie, Animal Rights, heeft bij de Nederlandse variant op de FAVV een WOB-verzoek ingediend (Wet openbaarheid van bestuur) om inzicht te krijgen wat inspecties de afgelopen jaren aan het licht hebben gebracht. De organisatie noemt ‘de uitgebuite dieren’ de ‘werkelijke slachtoffers.’

De nutritionist moet bepalen welk lysinegehalte economisch het meest rendabel is. De meerkost van het voeder moet immers afgewogen worden ten opzichte van de verwachte winst in dierprestaties.

Aminozuren bepalend voor de groeiprestatiesvan biggen

Varkens

Om de groeiprestaties van biggen te maximaliseren moet het lysinegehalte in het voeder hoger of gelijk zijn aan 11,4 g/kg. Met het lysinegehalte moeten ook de andere aminozurengehaltes omhoog, zodat het voeder in balans blijft. Een onevenwichtig aminozuurpatroon leidt immers tot een lagere voederopname en een tragere groei.

De dierenrechtenactivisten bezetten maandag een varkensstal in het Nederlandse Boxtel.

Dierenrechtenactivisten bezetten Nederlands varkensbedrijf

Varkens

Maandag bezetten dierenrechtenactivisten van 'Meat the Victims' de hele namiddag een varkensfokkerij in het Nederlandse Boxtel. Tientallen boeren zakten vervolgens af naar hun collega. Ze blokkeerden er de toegangsweg met hun tractor.

Tijdens de online veiling kan je het verloop ervan volledig volgen vanop je pc.

Voorzichtige start, maar enthousiaste kopers!

Varkens

De eerste échte online veiling van de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) werd op 26 april gehouden. Het was voor de organisatie bang afwachten wat die eerste veiling zou brengen. Is de sector klaar om digitaal te gaan? Krijgen de kopers een duidelijke vergelijking van de beren?

De hoestmonitor moet het medicijngebruik verlagen.

Duitse farmareus investeert in hoestmonitor voor varkenshouderij

Nieuws van maatschappijen

De Duitse farmareus Boehringer Ingelheim investeert 5,2 miljoen euro in de biotechnologie van SoundTalks. Het Leuvense bedrijf werd opgericht in 2011 en ontwikkelt hoestmonitoren voor varkensstallen. Doel is het medicijngebruik te drukken door ziektes sneller op te sporen. De financiële injectie maakt het mogelijk om een app te ontwikkelen voor de hoestmonitor en het productgamma verder uit te breiden.

CD&V-Kamerlid Leen Dierick is bang dat de Afrikaanse varkenspest overwaait naar Vlaanderen.

CD&V vreest dat Afrikaanse varkenspest overwaait naar Vlaanderen

Actueel

CD&V is niet te spreken over de beslissing van Waals minister van Landbouw René Collin om, ondanks de Afrikaanse varkenspest, bepaalde bossen opnieuw open te stellen voor toeristen. Zo vreest CD&V-Kamerlid Leen Dierick dat de ziekte op die manier kan overwaaien naar Vlaanderen.

Als je het als praktisch georganiseerd krijgt, heeft het economisch zin om de sneller groeiende varkens eerder aan het slachthuis te leveren en de lichtere varkens nog even langer te laten zitten.

Optimaliseer het slachtgewicht per varkensplaats per jaar

Varkens

Varkens afleveren met een optimaal slachtgewicht - niet te licht en niet te zwaar - is een belangrijke voorwaarde voor een behoorlijke uitbetaling. Bekijk op bedrijfsniveau de optimalisatie van het slachtgewicht best op langere termijn, dus met het brutosaldo per varkensplaats per jaar. Méér dan twee keer afleveren, weegt vaak niet meer op tegen de extra arbeid die ermee gepaard gaat.

Een goede waterkwaliteit is van groot belang voor de gezondheid en prestaties van de dieren op je bedrijf.

Optimale waterkwaliteit zorgt voor gezonde varkens

Varkens

Wist je dat varkens bijna dubbel zoveel water opnemen als voeder? En dat ze voor 55% (volwassen dieren) tot 80% (biggen) uit water bestaan? Dan is het niet verwonderlijk dat een goede waterkwaliteit van groot belang is voor de gezondheid en prestaties van de dieren op je bedrijf.

Met ‘Slachtdoordacht’ kan je het meest optimale slachtgewicht van je slachtvarkens bepalen. Het is nuttig om deze simulatie regelmatig te herhalen, vooral bij een gewijzigde economische situatie.

Vleesvarkens optimaal afleveren met ILVO-tool ‘Slachtdoordacht’

Varkens

Het ILVO werkte recent de tool ‘Slachtdoordacht’ uit. Hiermee kan je als varkenshouder het meest optimale slachtgewicht van je slachtvarkens bepalen. Dit is economisch gezien altijd gewenst, maar zéker in moeilijke marktomstandigheden. We maken je met een simulatie wegwijs in dit handige instrument.

Rabobank ziet Chinese varkensvleesproductie met 30% krimpen

Economie

De Chinese varkensstapel krimpt in 2019 tot het laagste niveau sinds 20 jaar, waardoor het land veel meer varkensvlees zal moeten importeren. Dat meldt de onderzoeksafdeling van Rabobank. In totaal worden tot 200 miljoen varkens gedood of geruimd vanwege Afrikaanse varkenspest, aldus de bank. Als China meer importeert, kan de Belgische varkensprijs omhoog.

Boerenbond verbijsterd door openstellen bosgebieden

Varkens

De beslissing van minister Collin om een gedeelte van de bosgebieden gelegen binnen de afgebakende zone in de provincie Luxemburg vanaf 6 april open te stellen voor toeristen is onverantwoord en onbegrijpelijk gezien het hoge besmettingsrisico van de Afrikaanse varkenspest, zegt Boerenbond in een persbericht vandaag.